INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK WI-FI ROUTER SAGEMCOM 5670

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK WI-FI ROUTER SAGEMCOM 5670"

Prepis

1 INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK WI-FI ROUTER SAGEMCOM 5670

2 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak to nie je uvedené! Vašou úlohou je len zapojenie kabeláže. Zariadenia sa nakonfigurujú automaticky po pripojení kabeláže. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. A.) PRIPOJENIE ZARIADENIA OPTIK WI-FI ROUTER K OPTICKEJ SIETI Pripojenie zariadenia je realizované optickým vláknom. Pri spájaní dbajte, prosím, na čistotu konektorov a dodržujte kroky uvedené v postupe. V priebehu zapájania zohľadnite povahu prenosu optického signálu. Ide o svetlo, ktoré sa šíri výlučne čistým konektorom, podobne ako preniká svetlo cez čisté okno. 5. Vyberte podľa obrázka v smere šípky z optickej zásuvky protiprachovú čiapočku. 6. Zasuňte vyčistený optický konektor do optickej zásuvky. Dbajte, prosím, na to, aby ste očistené čelo konektora neznečistili (ak áno, opakujte krok 4). Zámok konektora (vyznačený šípkou) má byť otočený smerom k vám Zasuňte optický kábel tak, aby zacvakol! 1. Umiestnite zariadenie na vhodné miesto maximálne 3 m od optickej zásuvky. Optimálne do výšky 1,5 m od zeme na komodu, policu alebo stolík. Neukladajte router do skríň alebo za TV. Rapídne zhoršíte pokrytie Wi-Fi signálom. 3. Pripravte si priložený čistiaci obrúsok. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky a obrúsky! Môžete poškodiť zariadenie. Konektor musí v zásuvke zacvaknúť. Konektor už nikdy nevyťahujte, ak tak urobíte bez následného vyčistenia podľa kroku 4 (čistenie konektora), dôjde k znefunkčneniu služieb. 8. Pripojte zariadenie pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete. 2. Vybaľte priložený optický kábel ukončený optickými konektormi. Každý konektor pozostáva z: 1 protiprachovej čiapočky, 4 tela konektora, 2 čela konektora, 5 optického kábla. 3 zámku konektora (definuje správnu polohu po zasunutí), Odstráňte z konektora na jednom konci kábla protiprachovú čiapočku a otrite jemným tlakom 3x biele čelo konektora v smere šípok. Vykonáte tým čistenie konektora.! 3x zariadenie zapnuté/vypnuté 2 pripojene na optickú sieť 3 pripojene na internet 4 aktívna pevná linka 5 WPS aktívne párovanie Wi-Fi zariadení 6 Wi-Fi na 2,4 GHz a 5 GHz zapnutá/vypnutá 9. Zapnite zariadenie tlačidlom na zadnej strane

3 B.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU AK STE SI OBJEDNALI MAGIO TV 10. Pripojte čierny ethernetový kábel priložený k Magio Boxu do portu LAN4 na zariadení Optik Wi-Fi router SAGEMCOM Druhý koniec čierneho kábla zapojte do konektora Magio Boxu označeného ako NETWORK (LAN). 12. Pripojte Magio Box sieťovým adaptérom do napájacej zásuvky 230 V. Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane do polohy ON. Magio Box, ktorý tlačidlo nemá, sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky. 13. Prepojte Magio Box so svojím TV prijímačom priloženým káblom HDMI. HDMI kábel je súčasťou balenia Magio Boxu. Môžete použiť aj kábel SCART, ktorý je možné zakúpiť u predajcu spotrebnej elektroniky vo vašom okolí. 14. Na Magio Boxe stlačte POWER na prednej strane NE T WORK 15. Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvoľte vstup HDMI alebo AV podľa typu kábla, ktorý ste použili. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky. RESE T OPTICAL VIDEO R AUDIO L T V HDMI USB POWER ON 16. Magio Box sa pripraví na prvé použitie. Celý proces môže trvať približne 25 minút a funguje automaticky bez akýchkoľvek zásahov. 17. Počas aktivácie môžete na svojom TV prijímači vidieť ozubené kolieska. S-VIDEO VCR OFF Aktivácia Magio Boxu sa končí zobrazením obrazu. 19. Ak sa po aktivácii Magio Box vypne, pokračujte jeho opätovným zapnutím. 20. Ak ste si objednali aj druhý Magio Box, postupujte pri jeho inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od bodu 11. Pre jeho pripojenie použite port LAN3 na zariadení Optik Wi-Fi router SAGEMCOM Ak ste si objednali aj tretí Magio Box, tak ho pripojte do portu LAN

4 KONFIGURÁCIA KONCOVÉHO ZARIADENIA S WI-FI Wi-Fi: T-XXXXXX Wi-Fi Key: XXXXXXXXXXXXXXXX IP: Username: admin Password: XXXXXXXX C.) PRIPOJENIE POČÍTAČA ALEBO SMARTFÓNU K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ SIETE WI-FI 21. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane svojho Optik Wi-Fi routera ako Wi-Fi: T-XXXXXX a stlačte Pripojiť. 22. Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (Wi-Fi Key) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte. D.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA 23. Kábel so žltými koncovkami (LAN kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na Optik Wi-Fi routeri. 24. Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC. E.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRANIE OPTIK WI-FI ROUTERA LEN PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV Zmena Wi-Fi mena a hesla je možná cez WEB rozhranie po prihlásení. TIP PRE VÁS CHCETE SI UĽAHČIŤ PRIPOJENIE SVOJHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU NA INTERNET POMOCOU WI-FI SIETE? Čítačkou QR kódov vo svojom telefóne načítajte QR kód na štítku zariadenia. Aplikácia vás následne automaticky pripojí na internet bez nutnosti zadávania Wi-Fi údajov. 25. Ak chcete nastavovať Optik Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno admin a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako Password. Zariadenie je teraz zapojené a spúšťa sa automatická konfigurácia, ktorá môže trvať od 5 do 30 minút. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nereštartujte a nevypínajte. Podľa typu objednanej služby sa vám automaticky spustí internet aj Magio TV. V opačnom prípade nás kontaktujte. 6 7

5 F.) PRIPOJENIE TELEFÓNU AK STE SI OBJEDNALI PEVNÚ LINKU (TELEFÓN NIE JE SÚČASŤOU BALENIA) KONFIGURÁCIA KONCOVÉHO ZARIADENIA BEZ WI-FI G.) PRIPOJENIE VLASTNÉHO ETHERNETOVÉHO WI-FI ROUTERA ABC 3 DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 0 R 29 POWER WPS RESET USB INTERNET 1 2 LAN 3 4 Ak využívate Pevnú linku od Telekomu na telefonovanie, svoj telefónny prístroj si po aktivácii novej optik služby zapojíte do zariadenia Optik Wi-Fi router. Prepojenie telefónu do zariadenia urobte až po tom, čo váš telefónny prístroj prestane dávať oznamovací tón alebo keď vám doručíme SMS s informáciou o tejto zmene. 27. Kábel z telefónneho prístroja vytiahnite z telefónnej zásuvky a zapojte do portu označeného ako TEL1 na zariadení Optik Wi-Fi router. 29. Prepojte ethernetovým káblom, ktorý je štandardnou súčasťou balenia Ethernet routerov, port LAN1 na optickom prevodníku s portom označeným INTERNET alebo WAN vášho Ethernet Wi-Fi routera. POZOR! Na optickom prevodníku je internetové pripojenie len v porte LAN1! 28. Podmienkou dostupnosti Pevnej linky je zapnuté zariadenie Optik Wi-Fi router. To znamená, že ak vypnete zariadenie Optik Wi-Fi router, nebude Pevná linka dostupná. * Verejnú telefónnu službu vám poskytujeme v plnom rozsahu a za rovnakých cenových podmienok ako doteraz. 30. Pri konfigurácii Ethernet Wi-Fi routera postupujte podľa manuálu, ktorý je k nemu priložený. Na konfiguráciu Ethernet routera použite automatickú detekciu pripojenia, ak ňou router disponuje. Ak nie, musíte router konfigurovať tak, aby sa do internetu pripájal pomocou protokolu PPPoE! 8 9

6 H.) NASTAVENIE PREPOJENIA OPTIK ROUTERA S JEDNÝM PC (AK STE SI OBJEDNALI KONCOVÉ ZARIADENIE BEZ WI-FI) 31. Prepojte ethernetovým káblom LAN1 port na ONT so sieťovou kartou na svojom PC. 32. V ovládacom paneli kliknite na ikonu Centrum sietí alebo Sieťové pripojenia (podľa typu OS Windows). 33. Po zobrazení okna Centrum sietí kliknite na riadok Nastavenie nového pripojenia alebo siete. 34. V okne Sprievodca novým pripojením zvoľte možnosť Pripojiť sa na internet a stlačte tlačidlo Ďalej. 35. V okne Sprievodca novým pripojením zvoľte možnosť Nastaviť pripojenie manuálne a kliknite na tlačidlo Ďalej. 36. V okne Sprievodca novým pripojením zvoľte možnosť Pripojiť sa pomocou širokopásmového pripojenia, ktoré vyžaduje meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej. 37. V okne Sprievodca novým pripojením do kolónky Názov poskytovateľa internetových služieb dopíšte Telekom a kliknite na tlačidlo Ďalej. 38. V okne Sprievodca novým pripojením do kolónky Meno používateľa dopíšte svoje prístupové užívateľské meno do internetu a do kolónky Heslo svoje heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej. 39. V okne Sprievodca novým pripojením zaškrtnite Pridať odkaz na toto pripojenie na pracovnú plochu a kliknite na tlačidlo Dokončiť. V prípade, že ste v kroku číslo 39 zaškrtli voľbu Pridať odkaz na toto pripojenie na pracovnú plochu, mali by ste mať na ploche ikonku, pomocou ktorej sa môžete kedykoľvek pripojiť na internet. VYSVETLIVKY K STATUSU LED DIÓD LED STATUS INFO POWER nesvieti zariadenie nie je napájané/zapnuté zariadenie sa štartuje zariadenie je zapnuté PON nesvieti zariadenie sa štartuje zariadenie je pripojené k optickej sieti svieti na červeno optický signál je mimo požadovanej úrovne Internet nesvieti zariadenie nie je pripojené na internet zariadenie je pripojené na internet Telephone nesvieti pevná linka nie je dostupná pevná linka je dostupná pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory na pevnej linke prebieha hovor svieti na červeno minimálne jedno číslo pevnej linky sa nekorektne autentifikovalo WPS WPS je aktivované pomaly zariadenie sa práve páruje zrýchlene Wi-Fi nesvieti 2,4 GHz alebo 5 GHz nie je aktivované 2,4 GHz & 5 GHz Wi-Fi je zapnutá cez Wi-Fi sa prenášajú dáta SERVISNÉ SLUŽBY Pomôžeme vám s mobilným telefónom, počítačom, tabletom, routrom, TV alebo satelitom, s vašou Wi-Fi sieťou a s ostatnými problémami. Servis mobilných zariadení na počkanie vykonávame v našich Pôjdeto stánkoch vo vybraných Telekom Centrách. Viac info na Telefóny a tablety vám opravíme na počkanie. Do servisu prijímame aj MacBooky a herné konzoly. VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE na internetovej adrese: na ovej adrese: na linke Riešenia porúch: na bezplatnej linke Pôjdeto: v Telekom Centre Bleskovú diagnostiku zariadenia či objednávku výjazdu nášho technika pohodlne urobíte aj prostredníctvom našej stránky alebo na tel. čísle Naši experti vám počítač či notebook opravia aj na diaľku. Prihlásia sa na vaše zariadenie, identifikujú problém a nájdu účinné riešenie. Prácu nášho technika môžete pohodlne sledovať priamo na obrazovke svojho zariadenia. NEPODARILO SA VÁM ROZCHODIŤ SLUŽBU? VOLAJTE /

7