1.A SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Pozorne naštudovať a úlohy na vyriešenie poslať do termínu 26.2.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1.A SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Pozorne naštudovať a úlohy na vyriešenie poslať do termínu 26.2."

Prepis

1 1.A SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Pozorne naštudovať a úlohy na vyriešenie poslať do termínu

2

3

4 SJL - PaedDr. Krajčovičová SYSTÉM SLOVENSKÝCH HLÁSOK: Hláska najmenší zvukový prvok ľudskej reči. Poradie písmen v slovenskej abecede: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž. Popri malých písmenách používame aj veľké písmená: A, Á,..., B, C, Č, D, Ď,... Hlásky rozdeľujeme na: 1. Samohlásky skladajú sa z tónov. Môžeme ich zaspievať. (krátke a, ä, e, i, (y), o, u dlhé á, é, í, (ý), ó, ú) Spojením dvoch krátkych samohlások vznikajú: dvojhlásky ia, ie, iu, ô Dlhá hláska vo výslovnosti trvá dvakrát toľko ako krátka. Nerešpektovanie dĺžky vo výslovnosti môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova: kŕč - krč!, slovenský slovensky 2. Spoluhlásky- skladajú sa zo šumov, preto ich zaspievať nemôžeme. Rozdelenie spoluhlások z hľadiska pravopisu: TVRDÉ d, t, n, l, k, g, h, ch MÄKKÉ ď, ť, ň, ľ, c, č, š, dz, dž, ž, j OBOJAKÉ b, m, p, r, v, z, s, f Po mäkkých spoluhláskach sa v domácich slovách píše mäkké i/í. Po tvrdých spoluhláskach sa v domácich slovách píše tvrdé y/ý. Po obojakých spoluhláskach sa zvyčajne píše mäkké i/í, ale vo vybraných slovách sa po nich píše tvrdé y/ý. Spoluhlásky delíme aj na znelé a neznelé znelé: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v neznelé: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f znelé zvučné (nepárové): m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j V hovorenom prejave sa spoluhlásky zvukovo prispôsobujú jedna druhej hovoríme o znelostnej asimilácii spodobovaní spoluhlások. Napr. rozplakala sa, príď, nadpis, plot z dreva, ku kráľovi, žabka, dub padol VPLYV ZVUKOVEJ ROVINY JAZYKA NA LITERATÚRU. So štylistickým využitím zvukových výrazových prostriedkov sa stretneme hlavne v umeleckom, publicistickom a rečníckom štýle. V umeleckej literatúre využívame: Rým - zvuková zhoda slabík: združený, striedavý, obkročný, prerývaný, postupný Zvukomaľba - napodobňuje napr. zvuky prírody a pracovné zvuky. Autor sa snaží výberom zvukov zachytiť atmosféru či zvuk zobrazovaného javu, napr. dunenie vody a prevaľovanie sa vĺn; Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí: d n d n l n l n l Paronomázia - využíva opakovanie slovných základov v odvodených slovách. Autor týmito slovnými hrami prejavuje svoj talent a zmysel pre možnosti jazyka :, slavme slavně slávu Slávúv slavných Aliterácia -využíva zvukovú zhodu na začiatku slov autor vyberá slová s rovnakými začiatočnými hláskami alebo hláskovými skupinami. Vykrádači a vydridusi vydierali vynikajúceho vynálezcu... Eufónia (ľubozvučnosť) Jazyky, ktoré majú v slovách veľa samohlások, sa zvyčajne považujú za ľubozvučné (napr. tal.: italiano, gondola, slov.: Snehulienka, tabuľa. Pri čítaní literárnych diel si môžeme všimnúť, že hlásky alebo skupiny hlások sú často usporiadané tak, aby vyvolávali pocit ľubozvučnosti. Tejto zvukovej kvalite hovoríme eufónia, dosahujeme emocionálnosť a expresívnosť textu. V niektorých prípadoch môže zvukové usporiadanie hlások a skupín hlások vyvolávať dojem, ktorý je opakom ľubozvučnosti. Vzniká kakofónia neľubozvučnosť, výslovnostne ťažké zoskupenie hlások a slov. (do lesa sa zasa sama vybrala) Môžeme ju nájsť v jazykolamoch, ktoré sa využívajú pri hlasových rozcvičkách hercov, rečníkov,

5 moderátorov ap. WILLIAM SHAKESPEARE (angl.) komédie: Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru... historické hry: Henrich VI., Richard III. tragédie: Hamlet, Othelo, Kráľ Lear, Rómeo a Júlia Rómeo a Júlia hl. postavy: Júlia Kapuletová, Rómeo Montek, ich rody sú znepriatelené - príbeh sa odohráva vo Verone v 16. st. - je vymyslený - Rómeo a Júlia sa stretávajú na maškarnom bále, boli to deti: Júlia - 13, Romeo - 15, vzniká láska na prvý pohľad, tajne sa zosobášia Rómeo musí z mesta odísť, rodičia nútia Júliu k sobášu s iným, preto užije nápoj, po ktorom bude vyzerať ako mŕtva, a chce počkať na Rómea. Rómeo dostáva správu, že Júlia je mŕtva, prichádza na cintorín, ľahne si do hrobu a vypije jed. Júlia sa zobudí a keď zistí, že Rómeo je mŕtvy, prepichne sa dýkou. Rodiny oboch milencov sa nad ich spoločným hrobom uzmieria, no na záchranu ich detí je už príliš neskoro. - najznámejšia scéna - balkónová (mladi ľudia si tu vyjadrujú lásku) Hamlet Hamlet, syn dánskeho kráľa, sa rozhodne pomstiť smrť svojho otca, ktorého zavraždil vlastný brat, aby sa zmocnil trónu a oženil sa s kráľovnou vdovou. Princ Hamlet vykoná pomstu až po dlhom váhaní (známy je monológ Byť či nebyť?), a pritom zomierajú aj nevinní (Ofélia, ktorá ľúbila Hamleta, sa pomiatla a utopila, Oféliin brat vyzve Hamleta na súboj, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom. Zraní princa, ale pri zámene kordov je sám smrteľne zranený). Kráľovná pripíja na Hamletov úspech otráveným vínom a umiera, ranený Hamlet zabije vraha svojho otca. Othelo - v tejto tragédii víťazi podlosť a intrigy nad čistým ľudským citom - čierny vojvodca benátskeho vojska Othelo v žiarlivosti podľahne intrigám kariéristu Jaga a zavraždí svoju nevinnú bielu manželku Desdemonu - keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu ANJ Mgr. Ondrušová Opakujeme učivo 3. lekcie, pripravujete sa na test. Opakujete a učíte sa slovíčka 3. lekcie, pozrite si moje poznámky k vašim úlohám a opravte a zopakujte si cvičenia, ktoré sme robili v tejto lekcii. Termín testu: pondelok o 8:00 (počas online hodiny) ANJ - Mgr. Valachová Tento týždeň sa povenujeme opakovaniu a dáme si aj nejaké listeningové cvičenia. V prvom rade chcem upozorniť, že aj online hodiny sú výnimočne tento týždeň venované online skúšaniu, takže ak si všimnete harmonogram, niektorí ste v pláne práve počas online hodiny. Prosím, buďte všetci dochvíľni. Úlohy na tento týždeň majú trochu iný charakter ako tie doteraz, tak sa nezľaknite. WB p.36 a 37 celé LISTENING EXERCISES: A: My dear, so here we go with an interesting topic which should catch your interest. I guess that girls are naturally absorbed by this topic and boys might be as well, especially when they devote their time to sports and need to keep in perfect condition. Whatever your diet is, I m quite sure your attitude to eating changes from time to time. You probably have periods of healthier eating with some food restrictions like avoiding much sugar or gluten and periods of greedy eating, when you feel obsessed by food. I have found a great doctor of medicine who shares her knowledge about different things. This is the first video that I want you to watch and take the necessary info out of it. I only have two questions connected with this video.

6 1. Let me know what kind of cinnamon is much better to consume and what are benefits of using the cinnamon in our diet. I hope you will like it. After that I have one more task for you. 2. Go and google anything else that you think is important to keep us healthy and what benefits your choice has. You can choose from herbs, vegetables, fruits, spices, drinks.. whatever that comes into your mind. Write an article (50 words) about your choice. Thanks in advance. B: Listen to Robert s phone calls and choose the correct answer. If you wish you can have a look at the script at the end of the page. You will see immediately whether you chose the correct answer. Good luck. C: Listen to Richard and Molly talking about their free time activities and write them down. You can check your answers by clicking at the button CHECK ANSWERS. READING: ak má byť efektívny, tak si vypíšte slovíčka a naučte sa ich. Inak zostanete na rovnakej úrovni. Široká slovná zásoba je základom pohodového prejavu. VOCABULARY+ PREPARING FOR : MZ 6 a 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opakovanie VERB PATTERNS: Preložte: je ľahké pomôcť je ťažké nehádať sa bolo únavné stáť nebolo zlé navštíviť bolo lepšie neskočiť odmietol rozumieť vzdal sa šoférovania rozhodli sa odmietnuť zdá sa, že je chceme vyhrať pokúsil si sa urobiť? rada by šla chýba mi spievanie trávim čas rybárčením má v úmysle napísať? NEJ - Mgr. Ondrušová Opakujeme učivo 3. lekcie, pripravujete sa na test. Opakujete a učíte sa slovíčka 3. lekcie, pozrite si moje poznámky k vašim úlohám a opravte a zopakujte si cvičenia, ktoré sme robili v tejto lekcii. Termín testu: štvrtok o 8:00 RUJ - PhDr. Bohilová Pracujeme s učebnicou Raduga 1 - Slovná zásoba str. 43 priebežne sa učiť naspamäť - Doplnenie slovnej zásoby str. 44(nahrubo vytlačené) priebežne sa učiť naspamäť - dni v týždni, číslovky priebežne sa učiť naspamäť - Podstatné mená po číslovkách один, два, три, четыре, пять str. 45 zelený rámček, priebežne sa učiť naspamäť - Nové učivo: Časovanie slovesa говорить str. 46 zelený rámček hore, prečítať nahlas, pozor na koncovky я говорю мы говорим

7 ты говоришь вы говорите он, она говорит они говорят - domáca úloha: str. 39 cv. 4.1a) naučte sa čítať cvičenie nahlas str. 41 cv. 4.1b) osobám z prvého stĺpca priraďte správny tvar slovesa говорить a vytvorte vety so spojeniami z tretieho a čtvrtého stĺpca. Cvičenie napíšte písanou azbukou a pošlite na mail ETV Mgr. Janoušková Sme už skoro pol roka doma, zavretí, s množstvom obmedzení, žiadne sociálne kontakty, žiadna zábava, žiadny šport... Sme nútení byť sami alebo len s úzkou rodinou... Mali ste všetci dosť času rozmýšľať o sebe, rodine, čo je podstatné a dôležité, o samozrejmých veciach, ktoré zrazu prestali byť samozrejmé... Napíšte mi, ako ste sa zmenili, čo ste pochopili, čo vám táto situácia dala a čo vzala, aké poučenie ste od Covidu dostali. Prosím, aby ste len nenadávali, zaujímajú ma vaše myšlienky a názory. Rozsah: viet (ale rozvitých, nie holé vety) Odpovede pošlite obvyklým spôsobom do do CHEM Mgr. Mišeje Zmes látky môžu existovať ako chemicky čisté látky- chemické indivíduá ( prvky, zlúčeniny)alebo vo forme zmesí zmes je zložitejšia látka, ktorá vznikla zmiešaním dvoch alebo viacerých jednoduchších látok- zložiek v určitom pomere zloženie zmesi nemožno napísať pomocou chemického vzorca väčšina látok v našom okolí sú zmesi, čisté látky sú v prírode zriedkavé každá zložka zmesi má určité fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré so sebou prináša do zmesi kým čisté látky majú stále fyzikálne a chemické vlastnosti ( hustotu, teplotu topenia, kryštálovú štruktúru, reaktivitu), zmesi nemajú vlastnosti zmesi závisia nielen od toho, aké látky tvoria zmes, ale aj od ich zastúpenia v zmesi, ktoré sa môže meniť= zmes má odlišné vlastnosti ako jej zložky zmesi sa najčastejšie rozdeľujú podľa počtu zložiek v zmesi, skupenstva a veľkosti častíc zmesi môžu byť: 1. podľa počtu zložiek: A. dvojzložkové- slaný roztok na kloktanie, bronz B. viaczložkové- koláče, kozmetické krémy, mláky na ceste po daždi 2. podľa skupenstva: A. tuhé- rudy, kŕmne zmesi pre zvieratá B. kvapalné- ropa, polievka, roztoky farieb, krv, pot, slzy C. plynné- vzduch, odpadové plyny 3. podľa veľkosti častíc: A. rovnorodé= homogénne- zložky nemožno rozoznať voľným okom ani pomocou prístrojov rovnorodé zmesi látok sa nazývajú roztoky dajú sa oddeliť napr. kryštalizáciou, destiláciou všetky časti, ktoré odoberieme zo zmesi, majú rovnaké rovnaké vlastnosti kvapalné roztoky prechádzajú otvormi na filtračnom papieri B. rôznorodé= heterogénne- zložky sa dajú rozoznať okom, príp. pomocou prístrojov sú to napríklad zmesi tuhých látok, suspenzie, emulzie, aerosóly, peny dajú sa oddeliť napr. pinzetou, magnetom, filtráciou, usadzovaním ich čiastočky (zrnká zmesi) nemajú rovnaké vlastnosti Oddeľovanie zložiek zmesí (separačné metódy) Určité látky oddeľujeme zo zmesí rôznymi separačnými (izolačnými) metódami. Oddeľovať zložky zmesi

8 nám umožňujú hlavne ich rozličné fyzikálne a chemické vlastnosti. 1 Kryštalizácia Kryštalizáciou oddeľujeme zložky zmesi na základe ich rozličnej rozpustnosti. Ako prvá vytvára kryštály najmenej rozpustná látka. Uskutočniť je to možné ochladením za horúca nasýteného roztoku alebo odparením rozpúšťadla. Táto metóda má využitie napríklad pri získavaní čistého cukru z cukrovej šťavy. 2 Sedimentácia Táto metóda slúži na oddeľovanie pevných častíc, rozptýlených v plyne alebo kvapaline. Pevné častice sa usadzujú na základe gravitačnej sily. Najskôr sa usadia tie zložky zmesi, ktoré majú najväčšiu hustotu. Využitie sedimentácia je napríklad pri čistení odpadových vôd, ale aj pri príprave kávy (usadzovanie kávových zrniečok). 3 Filtrácia Filtráciou oddelíme pevné zložky danej zmesi. Tie sa zachytávajú na filtri. Filtrom preteká len kvapalná či plynná látka, tú nazývame filtrát. Filtrácia sa využíva pri čistení vzduchu, ale aj na zachytávanie nečistôt z pitnej vody. 4 Destilácia Destilácia je využívaná na oddelenie kvapalných zložiek zmesi. Oddeľovanie sa uskutočňuje na základe rozdielnej teploty varu jednotlivých zložiek zmesi. Zahriatím sa najprv uvoľnia pary, v nich prevláda tá zložka zmesi, ktorá má najnižšiu teplotu varu. Pary sa vedú do chladiča, kde opäť skondenzujú, teda skvapalnejú. Týmto spôsobom sa získava napríklad etanol, zo zmesi vzniknutej kvasením cukrov, alebo sa spracúva surová ropa. 5 Sublimácia Touto metódou je možné oddeliť zo zmesi zložku, ktorá zahrievaním mení svoje skupenstvo z pevného na plynné. Hovoríme, že látka sublimuje. Sublimáciou sa získava napr. čistý jód. 6 Extrakcia Pri extrakcii sa využíva rozdielna rozpustnosť zložiek zmesi v rozpúšťadle. Zložka, ktorú chceme zo zmesi oddeliť sa v rozpúšťadle rozpustí, na rozdiel od ostatných zložiek, potom ju získame destiláciou alebo odparením rozpúšťadla. Využíva sa pri získavaní oleja z olejnatých semien. Roztoky Roztoky sú homogénne zmesi dvoch alebo viacerých látok, ktorých zastúpenie môžeme v určitých medziach meniť. Skladajú sa z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Vo vodných roztokoch je vždy rozpúšťadlom voda, v ostatných považujeme za rozpúšťadlo prevládajúcu zložku sústavy. Podľa skupenstva ich delíme na: a) plynné (vzduch) b) kvapalné (pitná voda) c) tuhé (zliatiny) Roztok vzniká rozpúšťaním látok v danom rozpúšťadle, pritom môžu nastať dva prípady: a. rozpúšťaná látka sa postupne rozptyľuje medzi častice rozpúšťadla, z roztoku ju možno získať v nezmenenej forme (napr. rozpúšťame kyslíka, dusíka, cukru vo vode) b. medzi rozpúšťacou látkou a rozpúšťadlom prebieha chemická reakcia, ktorá natrvalo mení charakter rozpúšťacej látky (napr. rozpúšťanie kovov v kyselinách, amoniaku vo vode) Vodné roztoky sú súčasťou prírody, nachádzajú sa v telách rastlín a živočíchov, ľudský organizmus tvorí 75% vody. Môžu vzniknúť rozpustením: a) plynov vo vode (O2, Cl2, N2) b) kvapalín vo vode (etanol) c) tuhých látok vo vode (NaCl, NaOH) Látky sa vo vode rozpúšťajú do vtedy, kým nevznikne nasýtený roztok za časovú jednotku sa rozpustí taká hmotnosť látky aká sa z roztoku vylúči. Rozpustnosť závisí od teploty, pri plynoch aj tlaku. Ak sa v

9 roztoku nachádza menej látky aká je rozpustnosť pri danej teplote, hovoríme, že roztok je nenasýtený. Roztoky, ktoré obsahujú voľne pohyblivé ióny, vedú elektrický prúd a nazývajú sa elektrolyty. ADK Mgr. Janoušková Práca v programe - kapitoly 63, 64, 65 a cvičenie 66 - každú časť precvičiť 3-4krát, kým nebude presnosť aspoň 99% Žiaci odfotia napísané cvičenia a zašlú na kontrolu do do DEJ Mgr. Urbanová Habsburská monarchia v novoveku. Uhorsko sa po porážke pri Moháči v r dostalo na 150 r. do nadvlády Osmanskej ríše- Turkov. Osmanskí Turci založili nový štát Osmanskú ríšu. Podnikali výboje, hlavne do Byzantskej ríše, v 15. storočí dobyli Konštantinopol, premenovali ho na Istanbul a urobili z neho hlavné mesto Osmanskej ríše, sídlo sultána i kalifa v jednej osobe. Výboje však podnikali ďalej. Na voľný uhorský trón si robil nárok Ferdinand I. Habsburský a uhorský veľmož Ján Zápoľský. Uhorsko sa rozdelilo na tri časti: - dnešné Maďarsko obsadili Turci - Sedmohradsko a východné Slovensko podliehalo Jánovi Zápoľskému - Slovensko a západná časť Uhorska patrili Ferdinandovi, ktorý bol zároveň vládcom v Rakúsku, českým kráľom a neskôr i nemeckým cisárom. V strednej Európe vytvoril habsburskú ríšu, ktorá trvala až do r Habsburgovci vládli centralisticky (z Viedne) Slovensko sa stalo politickým, kultúrnym a hospodárskym centrom Uhorska. Bratislava bola korunovačným mestom, Trnava sídlom arcibiskupa. Od polovice 16. storočia podnikali Turci lúpežné výpravy na Slovensko Na získanom území vytvorili 4 sandžaky okresy. Na čele sandžaku stál beg, ktorý podliehal pašovi v Budíne, kde mali Turci zriadený hlavný stan Budínsky pašalik Turkov sa podarilo poraziť až v roku 1683 v bitke pri Viedni, víťazmi sa stali spojené vojská Habsburgovcov a poľského kráľa Jána Sobieskeho. SOK Mgr. Chudá Milí študenti, tento týždeň budeme mať opakovací, keďže píšeme písomky. Nezadávam vám nové učivo, preopakujte si celky od decembra. Termíny máme dohodnuté prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Tí, ktorí ste nezaslali úlohy, prosím do konca týždňa. Po napísaní písomiek Vám želám pekné jarné prázdniny. OBN Mgr. Chudá METÓDY POZNÁVANIA OSOBNOSTI 1.Psychologické pozorovanie -Plánovité pozorovanie, sledovanie prejavov osobnosti -Musíme poznať cieľ, čo chceme pozorovať a prečo -Stanoviť si plán podmienky, spôsob zaznamenávania, dĺžku -Vyhodnotenie zhromaždených pozorovaní 2.Experiment-cieľavedomé vyvolanie javu, snažíme sa niečo zistiť, overiť, skúsiť Laboratórny -vo vytvorených podmienkach o ktorých osoba vie, izolované skúmanie javu Prirodzený -v prirodzených podmienkach, osoba nevie o experimente, náročný

10 3.psychologický test súbor úloh ktoré má vyšetrovaná osoba riešiť druhy testov: výkonnostné - testy schopností osobnostné - charakterové vlastnosti, postoje vývinové - úroveň vývinu vzhľadom k veku 4.exploratívne metódy -zisťovanie údajov neprístupných pozorovaniu - psychologická anamnéza- zhromažďovanie údajov subjektívne -čo sám povie objektívna o d rodičov, učiteľov rodinná - údaje o rodine osobná -o doterajšom vývine, problémoch - dotazník - otázky a odpovede, viac ľudí, jednoduchosť, objektivita, vytvorenie je zložité -presná formulácia otázok, ak je s voľnou odpoveďou, ťažko sa vyhodnocuje - rozhovor - pomocný charakter, doplňujúca, základná metóda prvého kontaktu, vzťah psychológ - klient, riadený, alebo voľný 5.Sociometria poznávanie sociálnych vzťahov, atmosféry v skupine, poradie...výsledkom je sociogram 6.Psychologický rozbor detskej činnosti ideálna je detská kresba, denníky, hodnotí sa námet, spôsob práce, vlastné hodnotenie dieťaťa, zisťujeme vzťahy, inteligenčnú úroveň NAV - Ing. Vichnarová 1. Čnosť Vysvetlenie čnosti ako pevného postoja, dispozície konať dobro. Rozdelenie čností na ľudské (kardinálne) a božské (teologálne). Charakteristika ľudských čností (múdrosť, spravodlivosť, mravná sila, miernosť) a božských čností (viera, nádej a láska). Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie. TECH čašník, servírka - Ing. Kajanová 1) Základné tepelnú úpravy vyprážanie. Uvedenú tému je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Téma žiakom bola poslaná na ovú adresu. Úloha: - zopakovať si témy: Základné tepelné úpravy: varenie, zaprávanie, dusenie, pečenie. - naučiť sa novú tému, a to: - charakterizovať vyprážanie. - Skúšanie písomnou formou dňa o 9.00 h (základné tepelné úpravy po spôsoby pečenia)!!! TEO čašník, servírka - Ing. Kajanová 1) Spôsoby predaja a platenia, 2) Práce po skončení prevádzky, 3) Gastronomické pravidlá zostavenia jedálneho lístka. Uvedené témy je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Témy žiakom boli poslané na ovú adresu. Úloha:

11 - zopakovať si predchádzajúce témy: Pravidlá podávania jedál a nápojov. - naučiť sa nové témy, a to: - popísať spôsoby predaja a platenia, - popísať práce po skončení prevádzky, - vysvetliť gastronomické pravidlá zostavenia jedálneho lístka. - skúšanie na online hodine!!! SCR - Ing. Pavlovičová TÉMATICKÝ CELOK: SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU TÉMA: Produkt v CR Na úvod trochu opakovania toho, čo už viete a potom aj trochu rozšírenia poznatkov Produkt je všetko, čo sa môže ponúknuť na trhu a môže uspokojiť nejakú potrebu Môže zahŕňať materiálne veci /potraviny, textil, autá... služby /prekladateľské, kadernícke, právne, služby v rámci cestovného ruchu/ osoby / výkony umelcov, športovcov, a iných osobností../ myšlienky /ochrana prírody, zdravia, odporúčania zdravého životného štýlu.../ miesta / na pobyt, na dovolenku rezort, región, kraj.../ organizácie / športové kluby, politické strany.../ Produkt je každá ponuka určená na trh s cieľom uspokojovať potreby návštevníkov CR. Môžeme ho charakterizovať: v užšom slova zmysle kupuje návštevník priamo najmä --dopravné, ubytovacie, stravovacie služby, --doplnkové (hmotné produkty výrobky, napr. lopta, auto, lyže) v širšom slova zmysle kupuje návštevník nepriamo --prírodné, kultúrno-historické prostredie, --organizované a iné podujatia v mieste CR a jeho okolí. --nehmotné produkty služby, napr. hotelové, informačné Produkt CR je súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka podnik a cieľové miesto Z ekonomického hľadiska znamená súbor voľných statkov, ekonomických statkov, ktoré sú predmetom spotreby návštevníka. Z pohľadu návštevníka znamená súbor, balík služieb. ÚLOHY: Tému si treba vytlačiť, ak tú možnosť nemáte, tak prepísať a založiť v poradí s predchádzajúcimi témami Tému si na online hodine vysvetlíme a určíme ďalší postup skúšania, čo do obsahu aj času EKN - Ing. Pavlovičová TÉMA: základné makroekonomické ukazovatele Vyspelosť alebo zaostalosť národného hospodárstva určitej krajiny sa posudzuje na základe ukazovateľov, ktoré sa nazývajú makroekonomické ukazovatele sú to štatistické údaje vyjadrujúce aktuálny stav hospodárstva určitého štátu. sú zverejňované pravidelne v určitú dobu vládnymi agentúrami a súkromným sektorom.

12 Slúžia na posúdenie úrovne vývoja hospodárstva v danom období porovnanie s obdobím predchádzajúcim na porovnanie medzinárodných ekonomík Ekonomickú úroveň danej krajiny možno posúdiť na základe ekonomického rastu, miery inflácie alebo miery nezamestnanosti. Príklad ---Ak chce podnik na výrobu napr. áut zistiť, aký dosiahol výkon za predošlý rok, môže to vyjadriť dvomi spôsobmi, buď spočíta vyrobené autá (v kusoch) alebo spočíta hodnotu všetkých vyrobených áut (v eurách). Tento výsledok bude výkon na úrovni daného podniku, teda výkon na mikroekonomickej úrovni. Každý dobrý hospodár (podnikateľ-živnostník, podnik) teda vyhodnocuje svoje výsledky hospodárenia. Robí to nielen pre potešenie, ale by mohol porovnávať výsledky s minulými obdobiami, prípadne s inými hospodármi. Ak zistí, že sa mu nedarí, začne hľadať chyby, využije nové postupy. Ak sa mu bude dobre dariť, bude pokračovať a snažiť sa výsledky ešte zlepšiť. ---Ak chceme zistiť výkonnosť celej ekonomiky, teda výkon na mikroekonomickej úrovni musíme spočítať výkony vytvorené všetkými podnikmi čo vyjadrujeme to pomocou rozličných makroekonomických ukazovateľov. ÚLOHY: Tému si treba vytlačiť, ak tú možnosť nemáte, tak prepísať a založiť v poradí s predchádzajúcimi témami Tému si na online hodine vysvetlíme a určíme ďalší postup skúšania, čo do obsahu aj času POV RNDr. Žiarna Téma: 38 DRUHY KORENÍN A ICH VÝZNAM VO VÝŽIVE a) jednodruhové b) koreninové zmesi (horčica, kečup, sójová omáčka, worcesterská omáčka, tabasco, vegeta, polievkové kocky, bujóny, rôzne zmesi korenín - na pečenie, grilov., na ryby, guláš, paštéty, bylin. maslo, peč. rebierka, medovníky..) podľa použitých častí: 1. koreniny z plodov a semien (vanilka, čierne, biele, zelené, nové korenie, paprika,čili, muškát. orech, muškát. kvet, koriander, aníz, fenikel, rasca, badyán, kajanské kor., tabasco) 2. koreniny z kvetov a púčikov (klinček, šafran, kapary) 3. koreniny z kôry (škorica) 4. koreniny pakoreňové (zázvor, kurkuma, puškvorec) 5. koreniny z vňate a listov (majorán, tymian, bobkový list, bazalka, kôpor, ligurček, pamajorán(oregano), pažítka, estragón, mäta, šalvia, petržlen, zeler, rozmarín) KORENINY Z PLODOV A SEMIEN čierne korenie = bobule z tropického kríka zber nezrelých plodov + rýchle sušenie (tým sčernejú) = ostrá, pálivá chuť, vôňa výrazná pomletím priamo pred použitím = v predaji celé/mleté = podpora chuti do jedla = všestr. využitie v stud./teplej kuchyni mäso, šaláty, polievky

13 biele korenie = získané úpravou zrelých bobúľ = voňavejšie ako čierne = v predaji celé/mleté = na vývary + mäsové výrobky nové korenie = nedozreté a sušené hnedé bobule = štipľavá chuť, korenistá vôňa = pôsobí proti plynatosti, slabosti žalúdka = pri výr. údenín + ako lacnejšia náhrada klinčekov muškát. orech a kvet = z trop. stromu muškátovník = m. orechy v predaji = celé/mleté; orech = silná aróma, horkastá chuť, žltá farba; do ryže, omáčok, v orientálnej kuchyni kvet = sušené, lisované; štipľavá chuť,do polievok, omáčok, zeleniny, múčnikov rasca = aj umelo pestovaná; špecifickej ostrej vône + štipl. chuti = pôs. proti nadúvaniu a žalúdočným poruchám = na mäso, polievky, zelenin. jedlá, chlebové cesto fenikel = zelené/hnedé semená; = použitie ako rasca najmä do detských čajov a likérov aníz = typ. vôňa + aróma = sladkastá, štipľavá chuť, príjemná vôňa = výr. likérov, farmácia badyán hviezdičkový aníz = proti nadúvaniu, na črevné koliky, do detských čajov = do perníkov. Liehovín, cukroviniek koriander = jemne sladká, slabo pálivá chuť = súčasť čajovín na trávenie + plynatosť = v cukrárstve, medicíne, výr. likérov vanilka = struky trop. rastliny = vložením struku do prášk. cukru získame vanilkový cukor = do múčnikov, krémov, likérov, voňaviek borievka paprika chilli paprika = korenie získané mletím malých štipl. papričiek = môžu byť žlté, zelené, červené = chilli prášok pridáva sa do koreninových zmesí = do mäsa, konzervovanej zeleniny, údenín KORENINY Z KVETOV A PÚČIKOV klinčeky = sušené kvetné puky - použ. na parfumy, likéry, var. víno, maedovníky, punč, šafran = sušené časti kvetov subtrop. byliny = intenz. vôňa, ostrá chuť = na farbenie + korenenie vo vinárstve, cukrárstve kapary = puky kríka kapara tŕnistá = ostrá, pikantná chuť; nakladané v soli, octe al. oleji KORENINY Z KÔRY

14 škorica = sušená kôra škoricovníka = v predaji celá/mletá/miešaná s cukrom (škoric. cukor) = na zákusky, kompóty, var. víno, grog, punč, čínske mäso KORENINY PAKOREŇOVÉ zázvor (ďumbier) = typ. vôňa, štipl. chuť, riedi krv, spôs. zahriatie = do koreniacich zmesí, polievok, čaju, nakladanie uhoriek, zázvorové pivo kurkuma = žltý pakoreň použ. najmä na farbenie pokrmov, nápojov KORENINY Z VŇATE A LISTOV tymian (materina dúška) = korenina získaná sušením lístkov + kvetov divo rastúcej/pestovanej byliny = pozit. vplyv na žalúdok, činnosť čriev bazalka = liečivá rastlina = použitie - do jedál (šaláty, na mäso, omáčky), v medicíne (proti nadúvaniu, podpora chuti do jedla, protizápal. účinok na dých. cesty + ústnu dutinu) a voňavkárstve; kôpor = sa využíva vňať + plody = kyslé jedlá, zel. šaláty, nakladanie zeleniny estragón = typ. pre franc. kuchyňu = na franc., čínske jedlá, zelenin. šaláty, omáčky rozmarín = zo stredomor. oblasti = do jedál z diviny, zveriny, v talian. + franc. kuchyni pažítka mäta pieporná šalvia lekárska medovka lekárska petržlen zeler bobkový list (vavrín pravý) = je stálozelený strom alebo ker, kožovité listy aromatické, horkasté + trpkej chuti = do smotanových omáčok, polievok, kyslých jedál, pri nakladaní mäsa, uhoriek, húb, na pečenie mäsa a zvlášť zveriny. = podporuje trávenie majorán záhradný (majoránka) = príjemná vôňa = pôsobenie - podpora chuti do jedla a tvorby žalúdočných štiav, proti nadúvaniu. = použitie: na dochutenie polievok, omáčok a mäsitých jedál. pamajorán (oregano) = použ. všade tam, kde majorán KORENINOVÉ ZMESI horčica worcesterská omáčka = výrazná ostrá chuť; šaláty, omáčky, polievky, dochutenie mäsa; sójová omáčka = upravené soj. bôby, soľ, múka; tmavohnedá farba; na čínsku kuchyňu kečup = paradajkový pretlak + soľ, ocot, cukor, cibuľa, cesnak s/bez konzervantov chilli omáčka = vývar z chili papričiek s octom, cukrom, rajčinami tabasco = silne štipl. omáčka z chili papričiek octu, soli

15 kari korenie = zmes čierneho, kajenského korenia, kardamónu, koriandra, kurkumy, muškát. orecha; je viac druhov; vegeta = sušená mletá zelenina so soľou, cibuľou, glutamátom glutamát = biely, kryštalický prášok; kyselina glutamová, zosilňuje vlastnú arómu jedál zmes korenín = zmesi indického korenia = zmes korenín na mäsové omáčky a šťavy = zmes na prípravu gulášu, pečené, grilované kura, rebierka, mleté mäso, na prípravu rýb, = zmes na medovníky, perník = zmes na varené víno... polievkové kocky (bujóny)= mäsové (hov., hydin.); zeleninové; koncentráty na prípravu polievok; obsahuje extrakt z mäsa/zeleniny, rastl./živoč. tuk, polievkové korenie, koreniace prípravky, glutamát, kvasnice... = suroviny sa rozvaria, voda sa odparí, výťažok vysuší, rozdrví a lisuje do kociek tekuté polievkové korenie (tzv. magi) = zákl. suroviny sa rozvaria, 2 mes. nechajú stáť, po usadení sa plnia do obalov = je číre, bez zákalu, zriedené - zlatohnedá farba VÝZNAM KORENÍN pre: a) prípravu pokrmov v studenej/teplej kuchyni zlepšenie chute, vône, vzhľadu b) výrobu korenistých liehovín c) zlepšujú chuť jedla, d) pomáhajú spaľovať tuky, podporujú trávenie e) zdroj antioxidantov (potláčajú zápaly) f) kozmetický priemysel (voňavky, krémy, prípravky do kúpeľa, na masáže) = ich používanie vyžaduje: - znalosť jednotl. druhov a cit pre správne množstvo - čerstvé bylinky sekať až do hotových jedál - mleté korenia až na konci tepelnej úpravy - výrazne aromatické koreniny dávať celé, pred podávaním ich odstrániť - do tekutých jedál vkladať koreniny max. na 30 min, lebo dlhším varom sa aróma rozkladá Téma: 39 POVZBUDIVÉ POCHUTINY, KÁVA = povzbudzujú nervovú sústavu človeka = žiadna energetická hodnota ani výživová hodnota = káva, čaj, kakao KÁVA = najlepšie druhy kávy poskytuje kávovník arabský z Brazílie; = plody obsahujú 2 semená = káv. zrná = vplyv na organizmus - podporuje činnosť srdca, nerv.sústavy - pôsobí proti únave, - podporuje trávenie - močopudný účinok = zloženie - bielkoviny 12% - sacharidy 8% - tuky 8-13% - kofeín 0,3 2% - triesloviny, pektín, stopy kys. citrónovej = úprava káv. zŕn: zber oddelenie zrna od dužiny - praženie schladenie preberanie miešanie do zmesí balenie označenie podľa oblasti pestovania, botanic. druhov, prístavov

16 praženie (pri t C) stráca na hmotnosti, zväčšuje objem, bielk. + tuky sa rozkladajú, sachar. sa menia na karamel, uvoľňuje sa kofeín = praž. káva skladovanie do 20 dní! zelená káva aj niekoľko rokov = druhy bledo pražené kávy na prípravu káva s mliekom tmavo pražené kávy na čiernu kávu čierna lesklá káva na espreso kávová zmes zmes praženej kávy rôznych odrôd káva bez kofeínu zo surovej kávy sa odstráni kofeín rozpúšťadlami káva rozpustná (instantná) sušený kávový extrakt v podobe granúl, prášku, vločiek; zelená káva surová káva + vyleštená; vysoká trvanlivosť kávoviny = náhrady kávy, chuť ako káva, podpora trávenia, bez kofeínu - obilné kávoviny pražené, pomleté zrná raže alebo jačmeňa Melta, Vita káva, Kavyt, Caro - cigórie pražené korene čakanky alebo cukr. repy - kávovinové zmesi zmes obilnej k., cigórie, pražených fíg, cukru Téma: 40 ČAJ = povzbudzuje (teín); = upokojuje žalúdok, črevá = osviežuje = neobsahuje dechty ako káva => zdravší = známy čínsky, indický, cejlónsky, ruský, gruzínsky = na výrobu čaju 3-4 najmladšie lístky z konca vetvičiek zloženie - triesloviny (12%) => horkú chuť, liečba hnačky, sťahujú tráv. orgány - kofeín (teín, 1-4%) => povzbudzuje nervy, svaly, zvyšuje tlak - éterické oleje => čajová aróma, povzbud. + močopudný účinok podľa veľkosti lístkov sú čaje: a) listové b) drvené, drobno lístkové c) prach ( vrecúškové čaje najnižšia kvalita/čajový odpad podľa spôsobu spracovania (stupňa fermentácie): - nefermentovaný zelený č. = trpký, bez arómy; lístky po nazbieraní blanžírujú + sušia - polofermentovaný žltý = lístky sa fermentujú, sušia, aromatizujú - fermentovaný čierny = lístky na hromadách vädnú, fermentáciou sa menia na čierne bez chuti, vône, strata trpkosti; môže byť listový/drvený/prachový = okrem 1-druhových čajov v ponuke aj = čajové zmesi = čajový extrakt = instantné čaje = exotické čaje = zelené čaje aromatizované - kvetmi, pomar. kôrou, mätou, karamelom, jablkom, kokosom... = bylinné čaje = z liečivých bylín; napr. lipový, mätový, žihľavový, medovkový, z materinej dúšky... Téma: 41 KAKAO = vyrobené zo semien (kakaové bôby) kakaovníka = zloženie kak. bôbu - bielkoviny 15% - tuky (kakaové maslo) 50-60% - voda 5% - škrob 8%, celulóza 2,5% - teobromín 1,5% (povzbudzuje) - triesloviny, sacharid, kofeín, vit.a,b, minerály K, Ca, Mg, P

17 príprava: - zber vylupovanie fermentácia (=kvasenie) sušenie drveninie lisovanie ( kakaový prášok) - triedenie balenie kakaové maslo = tuk získaný z kak. hmoty = na výr. čokolády, medicína, kozmetika kakaový prášok = vyr. lisovaním kakaovej drviny = použitie = cukrovinky, múčniky, polevy, kakaový nápoj instantné kakao = 20% kak. prášku, 80 % cukru!!! = Granko - ochutené instantné kakao škoricou, vanilkou čokoláda - vyrába sa z kak. prášku, kak. masla a cukru + prísady (mlieko, smotana, GCR RNDr. Žiarna Téma: 37 TURIEC región cestovného ruchu s celoštátnym významom (región II.kategórie) leží v severozápadnej časti Slovenska v klimaticky chladnej oblasti centrálnu časť tvorí Turčianska kotlina obklopená pohoriami = Malá a Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Žiar na území regiónu sa nachádzajú 2 národné parky NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra má vhodné podmienky pre: - pešiu turistiku, cykloturistiku (doliny - Gaderská, Blatnická, Necpalská, Jasenská) - zimné športy (Martinské hole, Valčianska a Jasenská dolina) - kúpeľnú liečbu (Turčianske Teplice) - návštevu historických pamiatok a archeol. nálezov (hrad Sklabina, Zniev, cirk. pamiatky, ľudová architektúra, archeol. nálezisko Jaskyňa Mažarná) hlavné centrá CR: Martin = významné stredisko cestovného ruchu v Turčianskej kotline - veľa architektonických pamiatok (budova Matice slovenskej, Turčianska galéria, Národný cintorín (pochovaní mnohí slov. spisovatelia; matičné gymnázium) - pravidelne kultúrne podujatia - skanzen Múzeum slov. dediny - je východiskom na Martinské hole stredisko zimných športov Šútovo - Šútovský vodopád, - zatopený kameňolom ako rekreačná lokalita Sklabinský Podzámok - hrad Sklabiňa Valča - Valčianska dolina turist.- lyžiar. stredisko Kláštor pod Znievom - 1 z prvých 3 slov. gymnázií v Uhorsku (pamätná budova), - kláštor, - hrad Zniev Turčianske Teplice - kúpele + termálne kúpalisko Budiš - minerálny prameň Téma: 38 ORAVA = región II. kategórie severného Slovenska v Žilinskom kraji

18 = územie sa rozdeľuje na 3 časti: Horná Orava Biela Orava Dolná Orava = atraktívny hornatý reliéf (Oravské Beskydy, Oravská Magura, Skorušinské a Chočské vrchy, zasahuje Veľká Fatra a Západné Tatry - Roháče) = klimaticky chladná oblasť = vhodné podmienky pre: zimné športy (Roháče, Oravská Magura), letnú rekreáciu a vodné športy vysokohorskú turistiku (Západné Tatry, Oravské Beskydy) cykloturistiku návštevu hist. pamiatok (Oravský hrad, artikulárne drevené kostoly, Hviezdoslavova hájovňa) a kult. podujatí poľovníctvo a rybolov a) Horná Orava Tvrdošín = drevený kostolík (UNESCO), plátennícke domy, Galéria Márie Medveckej Podbiel = pamiatková rezervácia ľudovej architektúry (zrubové domy) Zuberec = lyžiarske stredisko, skanzen (Múzeum oravskej dediny), pravidelne folklórne slávnosti, v blízkosti obce lyž. centrum Roháče Spálená Oravice = termálne kúpalisko b) Biela Orava Námestovo = okolie vhodné na turistiku, poľovníctvo, vodné športy, letnú rekreáciu; mesto je východiskom na Oravskú priehradu výletné plavby, Slanický ostrov c) Dolná Orava Dolný Kubín = Hviezdoslavovo múzeum + pamätný dom Hviezdoslava; lyžiar.areál Kuzmínovo (priamo v meste), kolonádový most Kubínska hoľa = turisticko-lyžiarske stredisko Oravský Podzámok = Oravský hrad; vyhliadkové plavby plťou po r.orava Zázrivá = folklórne tradície (festival), agroturistika, zimné športy Téma: 39 KYSUCE = región CR s celoštátnym významom na SZ- Slovenska = hraničí s Českou a Poľskou republikou = reliéf regiónu je hornatý Javorníky, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina = klimaticky chladná oblasť = má predpoklady pre zimné športy (Oščadnica - Veľká Rača) pešiu turistiku (Makov, Turzovka) cykloturistiku (Kysucká cyklomagistrála), agroturistiku, poľovníctvo, rybolov = hlavné turistické atrakcie: skanzen a lesná železnička vo Vychylovke, kamenné gule v Milošovej vo Veľkej Rači Oščadnici bobová dráha, lanový park, lezecká stena = strediská CR: Čadca = Kysucké múzeum; v blízkosti mesta 2 min.pramene; Milošová kamanné gule; pravidelne Kysucký maratón Turzovka = folklórne tradície, okolie na turistiku Makov = stredisko turistiky + zim.športov, cykloturistika Vychylovka skanzen (Múzeum kysuckej dediny), lesná železnička s turist.využitím API Mgr. Lacika Microsoft Office Word panel Vložiť

19 Pomocou panela Vložiť môžeme vkladať objekty do textového dokumentu. V prvej časti na karte Strany môžeme nastaviť titulnú stranu vytvoreného dokumentu, prípadne nastaviť zlomy strán. Časti Tabuľky sa budeme venovať samostatne na inej hodine, pretože práca s tabuľkami je obsiahlejšie učivo. V časti Ilustrácie môžeme vkladať obrázky, tvary, prvky SmartArt,... Obrázok: vkladanie obrázku je veľmi jednoduché, po kliknutí na ikonu Obrázky sa otvára nové okno, kde si v ľavej časti môžeme vybrať zdrojový priečinok pre výber obrázkov a následne po označení a kliknutí na možnosť Vložiť sa obrázok vkladá na pracovnú plochu. Spolu s obrázkom pribudne panel Formát, v ktorom obrázok môžeme upravovať. Pre zobrazenie panelu Formát musí byť obrázok, alebo vložený objekt označený. V Panely Formát môžeme vložený objekt ďalej upravovať, orezať, pridať rámik,... Dôležitá funkcia na panely je Zalomiť text, ktorou nastavujeme obtekanie textu okolo objektu. Pri výbere možnosti do štvorca môžeme objekt umiestniť na ľubovoľné miesto do dokumentu, text okolo objektu sa bude prispôsobovať a zarovnávať vedľa jeho okraja. Pri nastavení rámiku objektu, vieme ikonu rozkliknúť a rozbalí sa ponuka rámikov. Po výbere rámiku si vieme rámik upraviť pomocou ikoniek vpravo. Ikona Orámovanie obrázka slúži na zmenu farby rámika. Pomocou Efekty obrázkov vieme nastaviť efekt rámiku tieň, žiaru, skosenie,...

20 Tvary: ikona sa dá rozkliknúť a rozbalí sa ponuka na výber tvaru, ktorý chceme nakresliť. Ponuka začína naposledy použitými tvarmi, potom nasledujú jednoduché objekty: čiary, obdĺžniky, základné tvary,... Po výbere tvaru sa nám zmení kurzor myši a stlačením a ťahom po pracovnej ploche tvar nakreslíme. Do tvarov sa dá po kliknutí písať text. Po nakreslení tvaru pribudne panel Formát, pomocou ktorého môžeme nakreslený tvar upravovať. Textové pole: po rozkliknutí ikony sa rozbalí okno s možnosťou výberu textového poľa, pri výbere nám vloží textové pole podľa ukážky (tvar, umiestnenie na strane, grafická úprava, nastavený formát textu,...) Textové pole môžeme presúvať, môžeme meniť jeho veľkosť, môžeme text napísaný v textovom poli formátovať. Po vložení textového poľa sa zobrazí panel Formát, v ktorom môžeme textové pole upravovať podľa požiadaviek. WordArt: je graficky upravené písmo, po vytvorení WordArtu sa zobrazujem panel formát, v ktorom sa dá upravovať v časti Štýl WordArt, dá sa nastaviť obrys, výplň, efekt. V časti Štýly tvarov sa dá nastaviť rámik WordArtu. MKT Ing. Ičová Téma: Spotrebiteľské správanie Učivo bolo zaslané žiakom do spoločnej skupiny na facebooku Úloha: Žiaci napíšu ručne odpovede na otázky: - Definujte pojem spotrebiteľské správanie - Definujte pojem spotrebiteľský trh - Definujte pojem kúpna sila obyvateľstva - Vymenujte typy spotrebiteľov podľa rozhodovania - Vymenujte kroky spotrebiteľského rozhodovania - Definujte pojem ponákupná dizonancia Odpovede zašlú žiaci na vyučujúcej do do 12,00h Upozornenie: Online hodina sa bude v tomto týždni po dohode so žiakmi konať dňa o 12,00h TEA - Ing. Smatanová Téma: Nácvik mäkčeňa a dĺžňa. Arabské číslice. Zadanie: Práca s programom Precvičenie písania - cvičenia

21 Kontrola: Individuálna kontrola žiaka na stránke Typing. Nič neposielajte! TSV Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová ODV- Balážová Vonkajšie prostredie CR Vonkajšie prostredie CR tvorí ekonomické, politické, kultúrne, sociálne, technicko-technologické a ekologické prostredie. Cestovný ruch a jeho okolie sa navzájom ovplyvňujú. Ekonomické prostredie ide hlavne o pozitívny alebo negatívny vplyv ekonomického rastu, nezamestnanosti, inflácie, stability meny a úrokovej miery. Politické prostredie tvoria hlavne mierové podmienky v jednotlivých štátoch a vo svete ako celku. Cestovnému ruchu sa nedarí v krajinách kde sú občianske nepokoje a kde je ohrozená bezpečnosť, zdravie a majetok návštevníkov. Súčasťou tohto prostredia je aj spoločenské zriadenie štátu, cestovné formality, napr. potreba víz a pod. Kultúrne prostredie tvorí najmä kultúrna vyspelosť obyvateľov navštívenej krajiny ovplyvnená stupňom vzdelanosti, vzťah miestneho obyvateľstva k návštevníkom a pod. Sociálne prostredie je dané spoločenským zriadením. To ovplyvňuje napr. rozdeľovanie hrubého domáceho produktu, pracovné a mimopracovné podmienky, ako aj sociálnu politiku štátu. /dĺžka dovolenky, voľný čas/ Technicko-technologické prostredie tvorí ho dopravná infraštruktúra, t. j. stupeň rozvoja jednotlivých druhov dopravy; informačno-komunikačné technológie vrátane počítačových systémov rezervovania a pod. Ekologické prostredie vytvárajú podmienky života človeka na zemi, ich rovnováha alebo narušenie. Jeho prvkami sú pôda, voda ovzdušie, flóra a fauna. ODV Bc. Ďuríková Témy : Základné pravidlá pri podávaní jedál Technika nosenia šalátov, kompótov Vypracované témy pošlem žiakom na ovú adresu. Domáca úloha : Nové učivo prepísať, naučiť.na ovú adresu poslať do vypracovanú úlohu : Popíšte rozdiel medzi servisom šalátov a servisom kompótov. V utorok od 13 hod. bude online hodina.