ATMOS. termo KOTLE A HORÁKY NA PELETY. Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P. Kotle na pelety ATMOS D20P

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ATMOS. termo KOTLE A HORÁKY NA PELETY. Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P. Kotle na pelety ATMOS D20P"

Prepis

1 ATMOS termo KOTLE A HORÁKY NA PELETY (ceny platné od ) Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P rozsah výkonu trieda cena bez DPH/ s DPH ( ) na pelety cena kotla bez horáku D14P 4-14 kw , ,38 D21 P 4-19,5 kw ,46 l.768,15 D25P 7-24 kw , ,09 Kotle Dl4P, D21P a D25 P neumožňuje kúriť kusovým drevom. Kotle Dl4P, D21P a D25 P sú dodávané s dvomi čidlami KTF20-5 m (TV a TS). Dl4P, D21P a D25P Kotle na pelety ATMOS D20P D20P rozsah výkonu na pelety 6,5-22 kw trieda 5 cena kotla bez horáku 2.032, ,17 Kotol D20P je dodávaný s čidlom teploty kotla KTF20-2 m (TK), s dvomi čidlami KTF20-5 m (TV a TS) a modulom AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu. Kotle na pelety ATMOS D10PX, D15PX, D20PX, D25PX D 10 PX D 15 PX rozsah výkonu na pelety 3-10 kw 4,5-15 kw trieda cena kotla s horákom , , , ,53 D20PX 4,5-20kW , ,56 D 25 PX 4,5-24 kw , ,38 NOVINKA Kotle Dl0PX, Dl5PX, D20PX a D25PX sú DODÁVANÉ AKO KOMPLETNÉ ZARIADENIA s horákom ATMOS A25, dopravníkom a zásobníkom na pelety o objeme 651 (Dl0PX) / (Dl5PX, D20PX) / (D25PX). Kotle sú dodávané so všetkými čidlami, vrátane dvoch čidiel KTF20-5 m (TV a TS). D20P Dl0PX, D15PX, D20PX a D25PX

2 SPLYŇOVACIE KOTLE ATMOS S ÚPRAVOU PRE HORÁK NA PELETY Splyňovacie kotle pôvodne na drevo s úpravou pre horák na pelety vo vrchných dvierkach DC 18 S s úpravou pre horák DC 25 S s úpravou pro horák DC 30 SX s úpravou pro horák DC 32 S s úpravou pro horák DC 50 S s úpravou pro horák rozsah výkonu pelety 6-20kW 7-24kW 7-24kW 7-24kW 13,5-45 kw ( pre tento kotol je určený horák ATMOS A45) trieda cena kotla bez horáku 1.791, , , , , ,98 Splyňovacie kotle pôvodne na hnedé uhlie a drevo s úpravou pre horák na pelety vo vrchných dvierkach C 15 S s úpravou pre horák C 18 S s úpravou pre horák C 25 ST s úpravou pre horák C 32 ST s úpravou pre horák AC 25 S s úpravou pre horák 2.439, , , ,78 rozsah výkonu trieda pelety cena kotla bez horáku 3-12 kw , , kw , , kw , , kw , , kw , ,89 Kotle s úpravou sú vybavené (od výrobného čísla kotla ): 2x modul AD03, prepínací vypínač, čidl.o teploty kotla TK (KTF 20), čidla TV a TS (2x KTF 20-5 m), termostatom na čerpadlo 70 C, vývod pre čerpadlo v kotlovom okruhu. Pre kotle s úpravou pre horák na pelety používajte dopravníky s minimálnou dĺ žkou 2m. Splyňovacie kotle ATM OS s úpravou pre horák na pelety A25/ A45 je možné si objednať priamo z výroby v ľavom alebo pravom prevedení. Úpravu je možné vykonať len u kotlov vybavených odťahovým ventilátorom do výkonu 40/50 kw (mimo typu DCxxGS, DCxxGD). V prípade, že budete chcieť horák nainštalovať do štandardného alebo iného kotla ATMOS, je možné si objednať špeciálnu sadu pre jeho prestavbu. Sada sa skladá z kompletných upravených dvierok, špeciálnej elektroinštalácie a príslušenstva (23 položiek). Sada pre zabudovanie horáku A25 na pelety do vrchných dvierok s pravým otváraním - horák A25 kód: S staré prevedenie s AD02 268,90 s ľavým otváraním - horák A25 kód: S staré prevedenie s AD02 268,90 s pravým otváraním - horák A45 kód: S staré prevedenie s AD02 357,06 s ľavým otváraním - horák A45 kód: S staré prevedenie s AD02 357,06 cena bez DPH( ) k6d: S Model ,06 kód: Sl223 - Model ,06 kód: S1224- Model ,41 kód: S Model ,41 Pre tieto kotle je určený horák: ATMOSA25 4,5-24kW kód: H , ,71 Horák ATMOS A25 je určený len pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry s priemerom mm, s dížkou mm a výhrevnosťou MJ.kg 1 Výhodou horáka je automatické zapaľovanie paliva pomocou žhaviacej špirály, ktorá zapáli pelety kedykoľvek je potrebné zakúriť. Horák a kotol tak pracuje na plný výkon s najvyššou účinnosťou od % a najlepšou kvalitou spaľovania. Na rozdiel od rady konkurenčných výrobkov, ktoré nemajú zapaľovacie zariadenie a musia vždy udržovať žhavú vrstvu v spaľovacom priestore. Takýto chod na malý výkon, kedy klesá teplota spalín pod 100 C spôsobuje kondenzáciu dechtov a kyselín v spaľovacom priestore a komíne, nižšiu účinnosť, vyššiu spotrebu paliva, horšiu kvalitu spaľovania, väčšie zanášanie kotla a častej- Horák ATMOS A25 šie čistenie. U našich výrobkov vynášame popol len raz za 7 až 30 dní, podľa kvality paliva a výkonu kotla. Horáky nie sú určené pre tmavé pelety, ktoré sa zapekajú v spaľovacej komôrke horáka. V takomto prípade strácame komfort vykurovania a je nutné spaľovaciu komôrku horáka čistiť raz za 1-3 dni. 2

3 Splyňovacie kotle na drevo v kombinácii s horákom na pelety DCxxSP(X) (ručné/ automatické prikladanie) DC 18 SP DC25 SP DC30SPX DC32SP rozsah výkonu trieda drevo / pelety cena kotla bez horáku 20 / 4,5-15 kw , ,20 27 / 6-20 kw , ,00 30 / 6-20 kw , ,97 35 / 6-20 kw , ,80 DCxxSP Pre kotle DCxxSP(X) určený horák: ATMOS A25 (pro modely DC:xxSP, CxxSP) 4,5-24 kw kód: H , ,79 íiii1 INFO - Kotle a horáky DC:xxSP(X) a CxxSP sú vybavené funkciou automatického uzavretia a otvorenia g prívodu vzduchu do kotla/horáku, pomocou servopohonu, pri kúrení drevom, alebo peletami. Kotle sú vybavené čidlom teploty spalín AGF2 a čidlom teploty vody kotla KTF20 pre funkciu automatického štartu horáka po dohorení dreva. Ďalej sú kotle vybavené dvomi čidla.mi (TV a TS) KTF20 pre ovládanie horáka podľa dvoch teplôt v akumulačnej nádrži. Celý komplet je tak predávaný v maximálnej výbave, pre plne automatický režim a jednoduchú inštaláciu plug and play". Pre horák ATM OS A25 v tejto aplikácii sú určené tieto dopravníky: Špirálový dopravník DA1500 s dlžkou 1,5 ma priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) Tento dopravník je určený len pre kotle pri ktorých je horák zabudovaný do boku kotla - Dl4P, D21P, D25P, Dl5P, D20P, DCxxSP(X), CxxSP. Tento dopravník nie je určený pre kotle s úpravou pre horák na pelety. Špirálový dopravník DA2000 s dlžkou 2 m a priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) Tento dopravník je predovšetkým určený pre splyňovacie kotle so zabudovaným horákom vo vrchných prikladacích dvierkach - DC:x:x.S(X), DC:x:x.RS, Cx:xS(T), AC:x:x.S. Dá sa však použiť aj pre štandardné kotle na pelety typ DxxP. kód: H ,36 497,23 kód: H ,93 608,31 Špirálový dopravník DA2500 s dížkou 2,5 m a priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) kód: H ,67 708,80 Špirálový dopravník DA3000 s dížkou 3 m a priemerom 75 mm (prevodovka 40 W) Špirálový dopravník DA4000 s dížkou 4 ma priemerom 75 mm (prevodovka 40 W) Tieto dopravníky sú určené pre všetky kotle na pelety ATM OS, kedy je zásobník paliva vo väčšej vzdialenosti od kotla. DÍžka dopravníka musí byť vybratá tak, aby hadica medzi horákom a dopravníkom bola napnutá a mala minimálnu dížku 20 cm (optimálne 30 až 60 cm) z dôvodu bezpečnosti. Maximálna dlžka hadice by nemala byť väčšia ako lm. Ku každému dopravníku je dodávaná podperná noha. Jej dížku nastavúne tak, aby bol uhol dopravníku maximálne 45 a hadica bola napnutá. kód: H ,02 920,42 kód: H ,32 989,18 3

4 Kotle na pelety ATMOS D30P, D40P, D5OP rozsah výkonu trieda cena kotla bez hnrók1j D30P 8,9-29,8 kw , ,24 D40P 8,9-40 kw , ,47 DS0P 13,5-45 kw , ,26 D30P, D40P a D50P Kotle D30P, D40P, D50P sú dodávané s čidlom teploty kotla KTF20-2 m (TK), s dvomi čidlami KTF20-5 m (TV a TS) a modulom AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu. Pre tieto kotle je určený tento horák: ATMOSA45 8,5-49 kw kód: H bez dopravníka 1.340, ,09 Horák ATMOS A45 je určený len pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry s priemerom 6-8 mm, s dlžkou mm a výhrevnosti MJ.kg 1 Výhodou horáku je automatické zapaľovanie paliva pomocou žhaviacej špirály, ktorá zapáli pelety kedykoľvek je potreba zakúriť. Nie je určený pre tmavé pelety, ktoré sa spečú v spaľovacej komôrke horáku. V takomto prípade strácame komfort vykurovania a je nutné spaľovaciu komôrku horáka čistiť jedenkrát za 1-3 dni. Horák ATMOS A45 Horák ATMOS A45 má rovnaký spôsob riadenia a regulácie ako horák A25, preto pri kotloch D30P, D40P a D50P môžeme využiť funkciu riadenia horáka podla teplôt na vyrovnávacej nádrži a výmenníka pre solár. To umožňuje riadiť chod horáka pomocou štyroch čidiel tak, že pokým snímač na solárnom paneli zistí, že je výhodné ohrievať vyrovnávaciu nádrž energiou zo slnečného kolektora, zaistí reguláciu horáka nabíjaním nádrže energiou z peliet len do úrovne čidla TK (TS2), ktoré je umiestené v nádrži medzi snímačom TS a TV. Príklad kotolne s kotlom D50P Ukážka zapojenia kotla s vyrovnávacou nádržou 4

5 Kotol na pelety ATM OS D80P D80P rozsah výkonu kw trieda cena kotla bez horáku 3.787, ,30 Kotol D80P je v základe vybavený popolníkom ako štandardné typy kotlov na pelety DxxP. Pre náročných zákazníkov je možné kotol vybaviť automatickým odvodom popola s prídavným popolníkom o objeme 68 l alebo 135 l. Pre predpísané zapojenie kotla s vyrovnávacou nádržou, je kotol dodávaný s dvomi čidlami KTF20 s 5 m káblom. Kotol D80P neumožňuje kúriť kusovým drevom. D80P Pre tento kotol je určený horák: ATMOSA kw kód: H , ,30 - bez dopravníka Horák ATM OS A85 je určený pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry o priemere 6-8 mm, o dížke mm a výhrevnosti MJ.kg- 1 Výhodou horáku je automatické zapaľovanie paliva pomocou zapaľovacej špirály, ktorá zapáli pelety kedykoľvek je potreba zakúriť. Horák ATMOS A85 Horák je v základe vybavený pneumatic k ý m čistením, ktoré pri každom dohorení alebo v pravidelných intervaloch vyčistí spaľovaciu komôrku horáku. Vďaka pneumatickému čisteniu postačí skontrolovať, poprípade vyčistiť spaľovaciu komôrku horáku jedenkrát za 14 dní až mesiac. Horák ATMOS A85 má rovnaký spôsob riadenia ako menší horák ATM OS A25 a A45. Kotol D80P s horákom A85 vždy zapojíme s vyrovnávacou nádržou o minimálnom objeme l, kde využijeme funkciu riadenia horáku podľa dvoch teplôt na vyrovnávacej nádrži a ovládanie odťahového ventilátoru kotla priamo z horáku. Horák ATMOS A85 s pneumatickým čistenín Pre horáky ATMOS A45 a A85 sú určené tieto dopravníky: Špirálový dopravník hriadelový DRA50 s dížkou 1,7 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W) kód: H ,36 756,43 Špirálový dopravník hriadelový DRA50 s dížkou 2,5 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W) Špirálový dopravník hriadelový DRA50 s dížkou 4 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W) Špirálový dopravník hriadelový DRA50 s dížkou 5 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W) kód: H ,86 814,63 kód: H , ,43 kód: H , ,33 5

6 Nádrže na pelety objem nádrže Nádrž na pelety 250 I kód: H červená 239,14 286,96 kód: H modrá Jedná sa o najmenšiu velkosť, ktorá je vhodná pre kotle do výkonu 25 kw v prípade malej kotolne, kedy nemôžeme použiť väčší objem nádrže na pelety. Táto nádrž je uspôsobená pre 163 kg peliet, tj. cca 730 kwh Nádrž na pelety 500 I kód: H červená 343,83 kód: H modrá Jedná se o strednú velkosť, ktorá je vhodná pre kotle do výkonu 40 kw. Táto nádrž je uspôsobená pre 325 kg peliet, tj. cca 1463 kwh. 412,59 Nádrž na pelety 1000 I kód: H červená 467,27 kód: H modrá 560,72 Jedná se o najväčšiu velkosť, ktorá je vhodná pre kotle do výkonu 80 kw Táto nádrž je uspôsobená pre 650 kg peliet, tj. cca 2925 kwh. Nástavec pre zväčšenie objemu zásobníka peliet kotlov DxxPX Nádstavec 200 mm (45 1) Dl0PX kód: Sl ,59 Nádstavec 300 mm (68 1) D10PX kód: Sl ,22 Nádstavec 200 mm (65 1) Dl5PX, D20PX kód: S ,59 Nádstavec 300 mm (95 1) Dl5PX, D20PX kód: S ,22 Nádstavec 200 mm (90 1) D25PX Nádstavec 300 mm (135 1) D25PX kód: S1315 kód: Sl ,22 260,08 253,90 275,06 253,90 275,06 275,06 312,09 Ukážková zostava pre tepelné straty objektu kw Koto1D21P Horák ATMOS A25 Špirálový dopravník DAlS00 s dížkou 1,5 ma 0 75 mm Nádrž na pelety Celková cena za zostavu 4-19,5 kw 4-24 kw 5001!O-IO cena bez DPH/ s DPH{ ) l.473,46 l.768,15 938,93 l. 126,71 414,36 497,23 343,83 412, , ,68 Kotol DC18S s úpravou pre horák Horák ATM OS A25 Špirálový dopravník DA2000 s dížkou 2 m a 0 75 mm Nádrž na pelety Celková cena za zostavu 20 / 6-20 kw 4,5-24 kw , ,19 938, ,71 506,93 608,31 343,83 412, , ,82 K cene ukážkovej zostavy je samozrejme nutné pripočítať náklady na inštaláciu kotla a potrebný materiál, ako sú čerpadlá, zmiešavacie ventily, potrubie, atď... Cenu za inštaláciu stanovuje inštalatérska firma,podľa konkrétnych podmienok u zákazníka. Doporučujeme Vám vždy zapojiť kotol s vyrovnávacou (akumulačnou) nádržou s objemom la využiť funkcie dvoch čidiel TV a TS, ktoré Vám usporí palivo a zvýši životnosť horáka na pelety. Pre ďalšiu úsporu paliva (až 20 %) a správnu funkciu nabíjania vyrovnávacej nádrže použite špeciálne vyvinutú reguláciu ATMOS ACD0l / ACD 03/04. 6

7 Kompaktné nádrže na pelety Ide o sadu nádrže na pelety s objemom 2401 / 3001 / 400 l s dopravníkom DRA25, ktorá je určená pre malé a stiesnené kotolne. Umožňuje umiestnenie nádrže v tesnej blízkosti kotla, tak aby zostava zaberala málo miesta. Do nádrže s využiteľným objemom 2401 sa zmestí 156 kg peliet, tj. cca 700 kwh. (10 p.) Do nádrže s využiteľným objemom 3001 sa zmestí 195 kg peliet, tj. cca 880 kwh. (13 p.) Do nádrže s využiteľným objemom 400 l sa zmestí 260 kgpeliet, tj. cca 1170 kwh. (17 p.) A - Sada AZPD určená pre kotle na pelety Dx.xP, DCxxSP(X), CxxSP Sada AZPD 240 R (červená) kód: H ,57 888,68 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) Sada AZPD 240 B (modrá) kód: H ,57 888,68 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) l. B - Sada AZPD určená pre kotle na pelety DxxP, DCxxSP(X), CxxSP Sada AZPD 300 R Design (červená) kód: H ,10 973,32 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) Sada AZPD 300 B Design (modrá) kód: H ,10 973,32 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) C - Sada AZPD určená pre kotle na pelety Dx.xP, DCx.xSP(X), Cx.xSP Sada AZPD 400 R Design (červená) kód: H , ,80 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) Sada AZPD 400 B Design (modrá) kód: H , ,80 s dopravníkom DRA25-1,3 m (prevodovka 25 W) D - Sada AZPU je určená pre splyňovacie kotle s úpravou pre horák na pelety Sada AZPU 240 C (červená) kód: H ,65 941,58 s dopravníkom DRA25-1,7 m (prevodovka 25 W) Sada AZPU 240 M (modrá) kód: H ,65 941,58 s dopravníkom DRA25-1,7 m (prevodovka 25 W) E - Sada AZPU je určená pre splyňovacie kotle s úpravou pre horák na pelety Sada AZPU 400 C (červená) kód: H , ,37 s dopravníkom DRA25-1,7 m (prevodovka 25 W) Sada AZPU 400 M (modrá) kód: H , ,37 s dopravníkom DRA25-1,7 m (prevodovka 25 W) Ukážka kompaktných zásobníkov na pelety ,.._ Sada AZPD 300 s kotlom DxxP Sada AZPU 400 pre kotle s úpravou pre horák na pelety 7

8 Príslušenstvo pre správne pripojenie: SadaAS25 kód:p ,03 94,83 Sada slúži na ovládanie kotla vybaveného odťahovým ventilátorom a horákom A25 podľa dvoch teplôt ( či diel) na vyrovnávacej nádrži s objemom 500 až 1 OOO 1. Skladá sa z dvoch čidiel KTF20 s 5 m káblom, modulu AD02 pre ovládanie odťahového ventilátora a špeciálnej prípojky. V prípade inštalácie kotla na pelety bez odťahového ventilátora postačí pre využitie špeciálnej funkcie horáka A25 dokúpiť len dve čidlá KTF20 s 5 m káblom. Sada AS2012 (pre staré prevedenie kotlov) kód:p ,45 199,74 Sada slúži na ovládanie horáka A25/45, kotla vybaveného odťahovým ventilátorom, čerpadla v kotlovom okruhu alebo čerpadla solárneho ohrevu podl'a troch teplôt (čidiel) na vyrovnávacej nádrži so solárnym výmenníkom a v spolupráci so snímačom na solárnom paneli. Sada štyroch čidiel so zapojeným konektorom sa skladá z troch čidiel vody KTF20 so 6 m káblom, jedným snúnačom spalín (solár) do 400 C s 5 m káblom, púzdrom pre solár, štyrmi dutinami s cínom k ľahšiemu spojeniu vodičov, modulom AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu (solár) z horáku A25 a jednou prepojkou pre kotle DCxxSP(X), CxxSP. Táto sada je určená pre kotle DCxxSP(X), CxxSP v starom prevedení (do výrobného čísla ) s funkciou automat. štartu horáka na pelety po dohorení dreva, alebo pre kotle DxxP s funkciou riadenia horáka podľa troch teplôt na vyrovnávacej nádrži s výmenníkom pre solár. fh INFO- U prevedenia kotlov DCxxSP(X), CxxSP model 2018 postačí dokúpiť pre funkciu soláru iba jedno UJ solárne čidlo AGF2a jedno čidlo KTF20 s 5 m káblom. Sada čidel SC2012 kód:p ,74 118,48 Sada štyroch samostatných čidiel sa skladá z troch čidiel vody KTF20 so 6 m káblom, jedným snímačom spalín (solár) s 5 m káblom a púzdrom pre solár. Snímač AGF3- snímač spalín ( C) kód:p ,29 102,34 Snímač KTF20 s 5 m káblom - snímač vody ( C) - PVC kód:p ,94 22,72 Snímač KTF20 s 2 m káblom - snímač vody ( C) - silikón kód:p , 21 19,45 Modul AD02 pre ovládanie ventilátora kotla kód:p ,59 47,51 Modul AD03 pre ovládanie ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu (solár) kód:p ,20 51,84 Modul AD04 modul horáka pre špeciálne účely kód:p ,00 64,80 Špeciálna prepojka pre kotle DCxxSP(X), Cx.xSP - staré prevedenie kód:s0725 1,56 1,87 1ff INFO - Kotle s úpravou pre horák na pelety sú už v základe dodávané s čidlom teploty kotla KTF20-2 m g (TK) s dvomi modulmi AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu a s dvomi čidlami KTF20-5 m (TV a TS). Všetko je takisto možné ovládať spoločne s ekvitermickou reguláciou ATMOS ACD 03 Ekvitermická regulácia ATM OS ACD 0 3 je novým regulačným prvkom pre všetky kotle ATMOS. Regulácia je vybavený velkým dotykovým displejom, funkciami a výstupmi pre reguláciu troch (štyroch) vykurovacích okruhov, ohrevu TÚV, soláru, nabíjania akumulačnej nádrže atď. Špeciálny program ATM OS je vytvorený pre podmienky kotlov na pevné palivá. Sada ekvitermickej regulácie ATMOS ACD 03 kód: S ,25 Zloženie sady/ Názov Výrobné označenie Počet v sade Merací rozsah Ekvitermický regulátor ACD Sada konektorov SCS Snímač vonkajšej teploty (AF) AF20-B Kotlový snímač teploty (WF) KTF M Príložný snímač vykurovacieho systému (VF) SF20-B Snímač TUV(SF),snímač AKU(PF/FPF) KTF M ,10 DÍžka - - 0m 2m 4m 5m 8

9 Automatický odvod popela pro kotle DxxP Odpopolňovacie zariadenie - bez prídavného popolníka kód Pre kotle D14P, D21P S ,41 523,69 Pre kotle D25P, D31P S ,41 523,69 Pre kotle DISP, D20P $ ,41 523,69 Pre kotol D30P, D40P S ,49 576,59 Pre kotol D50P S ,57 629,48 Pre kotol D80P S ,90 841,08 Prídavné popolníky pre kotle D14P, D21P, D25P, D31P, Dl5P, D20P, D30P, D40P, D50P (červený) kód Malý zošikmený- objem 181 S ,51 201,01 Design určené pre kotle D14P, D21P, D25P, D31P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vysypávania popola jeden krát za dní. Malý- objem 28 1 S ,78 243,33 Doporučená veľkosť pre kotle D15P, D20P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vysypávania popola jeden krát za dní. Stredný- objem 68 l S ,01 259,21 Doporučená velkosť pre kotle D15P, D20P, D30P, D40P, D50P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vysypávania popola jeden krát za dní. Veľký- objem 135 l S ,75 359,70 Doporučená velkosť pre kotol D50P pri spaľovaní peliet s väčšou popolnatosťou. Interval vysypávania popola jeden krát za dní. Prídavné popolníky pre kotol D80P Stredný- objem 68 l S ,86 296,23 Určený iba pre kotol D80P - pre priemer dopravníka 80 mm. Veľký- objem 135 l S ,32 417,98 Určený iba pre kotol D80P - pre priemer dopravníka 80 mm. Ako príslušenstvo ku každému kotlu na pelety DxxP, ktorý bol vyrobený po je možné dokúpiť automatické odpopolňovanie z telesa kotla do prídavného externého popolníka /1/. Toto automatické odpopolňovacie zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu obsluhu a zvyšuje komfort vykurovania. Vyberanie popola prebieha úplne automaticky za pomoci špirálového dopravníka s prevodovkou /2/, ktorý vyberá popol z komory pod horákom v pravidelných intervaloch po 1 hodine, po 3 hodinách alebo po 12 hodinách, podľa nastavenia pre konkrétne palivo. Automatické vyberanie popola je možné v prípade potreby zapnúť aj manuálne jednoduchým vypnutím a zapnutím vypínača na kotli. Veľkosť popolníka volíme po dôkladnom zvážení na základe popolnatosti paliva. 9

10 Pneumatické čistenie horáka na pelety ATM OS A25 a A45 Jedná sa o zariadenie určené pre čistenie spaľovacej komôrky horáka pri spaľovaní menej kvalitných drevených peliet, ktoré vytvára spekance. Teda spaľovanie drevených peliet s väčším obsahom kôry nečistôt. Zariadenie nerieši a nie je určené pre spaľovanie rastlinných peliet a obilia. Zariadenie zaisťuje v spojení s horákom na pelety automatické odstránenie spekancov a popola zo spaľovacej komôr k y horáka v pravidelných intervaloch alebo vždy po dohorení horáka. Pneumatické čistenie horáka je veľmi rýchle, efektívne a spoľahlivé. V prípade, že zákazník požaduje zabezpečiť, aby k čisteniu nedochádzalo v noci, môže byť sada doplnená o špeciálne spínacie hodiny (nedajú sa bežne kúpiť v obchode - induktívna záťaž 8A). Zariadenie sa predáva ako sada pre prestavbu horáka na pelety ATM OS A25 alebo A45. Horák ATMOS A85 je v základnom prevedení dodávaný vždy s pneumatickým čistenún. Základné sady: 1. Sada pre kotle na pele t y s odťahovým ventilátorom - určená pre Dl0PX, DlSPX, D20PX, D25PX (horák A25) Zloženie sady: - prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1,5 m (priemer 28 mm) s potrebným skrutkovaním (3/4") a ovládacím elektroventilom - nová doska (držiaku) zapaľovacích špirál - nová spaľovacia komôrka - kanál pnetunatického čistenfa so zaisťovacou maticou a podložkou Sada CPX25KS pre horák A25 kód: H ,51 719,41 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 61) Sada CPX25S pre horák A25 kód: H ,26 560, 71 (cena základnej sady bez kompresora) 2. Sada pre kotle na pelety s odťahovým ventilátorom - určená pre D20P (horák A25) - určená pre D31P, D30P, D40P, D50P (horák A45) - určená pre DCxxSP (X), CxxSP - staré prevedenie do výrobného čísla (horák A25) Z l loženie sady: - prepojovacia vzduchová hadica o d.ížke 1 m (priemer 28 mm) s potrebným skrutkovanún (3/4") a ovládacím elektroventilom - nová doska (držiaku) zapaľovacích špirál - nová spaľovacia komôrka - kanál pneumatického čistenia so zaisťovacou maticou a podložkou - modul AD04 pre špeciálne funkcie kotlového ventilátora - modul AD03 pre ovládanie kotlového ventilátora a kompresora cez rezervný výstup R, R2 Sada CP25KS pre horák A25 kód: H0524 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 6 l) 687,67 825,20 Sada CP25S pre horák A25 kód: H ,43 666,52 (cena základnej sady bez kompresoru Sada CP45KS pre horák A45 kód: H ,57 888,68 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 61) Sada CP45S pre horák A45 kód: H ,33 729,99 (cena základnej sady bez kompresora)

11 3. Sada pre kotle na pelety s odťahovým ventilátorom - určená pre DCI8SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, CI8SP, C25SP - od výrobného čísla (kotol a horák so servopohonom) (horák A25) Zloženie sady: - prepojovacia vzduchová hadica o dížke 1 m (priemer 28 mm) s potrebným skrutkovaním (3/4"} a ovládacím elektroventilom - nová doska (držiaku) zapaľovacích špirál - nová spaľovacia komôrka - kanál pneumatického čistenia so zaisťovacou maticou a podložkou - modul AD02 (zabudujeme do kotla) pre ovládanie odťahového ventilátora kotla od modulu AD04 cez svorku elektroniky horáka W (15) a kompresor Sada CP25KGSP pre horák A25 kód: H0544 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 61) Sada CP25GSP pre horák A25 ( cena základnej sady bez kompresora) 4. Sada pre kotle na pelety bez odťahového ventilátora - určená pre D14P, D21P, D25P, DISP (horák A25) kód: H ,26 489,30 739,5 l 587,16 Zloženie sady: - prepojovacia vzduchová hadica o dlžke l m (priemer 28 mm) s potrebným skrutkovaním (3/4") a ovládacím elektroventilom - nová doska (držiaku) zapaľovacích špirál - nová spalovacia komôrka - kanál pneumatického čistenia so zaisťovacou maticou a podložkou - modul AD02 pre ovládanie kompresora cez rezervný výstup R, R2 Sada CP25K pre horák A25 kód: H0520 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 6 l) Sada CP25 pre horák A25 (cena základnej sady bez kompresora) kód: H ,59 511,35 5. Sada pre splyňovacie kotle na drevo, drevené brikety, uhlie a drevo zo zabudovaným horákom vo vrchných dvierkach - kotle s úpravou pre horák - určená pre DCxxS, DCxxRS, CxxS(T), ACxxS (horák A25), - určená pre DC50S (horák A45) 772,31 613,62 Zloženie sady: - prepojovacia vzduchová hadica o dlžke 1,5 m {priemer 28 mm) s potrebným skrutkovaním (3/4") a ovládacím elektroventilom - nová doska {držiaku) zapaľovacích špirál - nová spaľovacia komôrka - kanál pneumatického čistenia so zaisťovacou maticou a podložkou - modul AD04 pre špeciálne funkcie kotlového ventilátora - modul AD03 pre ovládanie kotlového ventilátora a kompresora cez rezervný výstup R, R2 - špeciálny kovový kryt pod klapku Sada UCP25KS pre horák A25 kód: H0526 (cena rozšírenej sady o kompresor s príkonom 1500 W a objemu vzdušníka 6 l) Sada UCP25S pre horák A25 kód: H0527 (cena základnej sady bez kompresora) Sada UCP45KS pre horák A45 kód: H0528 (cena rozšírené sady o kompresor s príkonem 1500 W a objemu vzdušníka 6 l) 700,90 841,08 568,65 682,38 771,43 925,72 Sada UCP45S pre horák A45 kód: H ,18 767,02 (cena základnej sady bez kompresora) D INFO - základní sadu bez kompresoru volíme jen v prípade, že vlastníme kompresor o objemu vzdušníku od 5 do 10 l, který je schopen dosáhnout tlaku 5-8 barov ( kpa). Kompresor alebo vzdušník musí být v bezprostrednej blízkosti kotla a musia byť dodržané základné priemery potrubí. Špeciálne spínacie hodiny s induktívnou záťažou 8 A kód: S ,54 21,05 lj

12 Textilné zásobníky peliet ATMOS Velké textilné zásobníky peliet sú určené k pohodlnému uskladneniu peliet na vykurovaciu sezónu. Zásobníky je možné umiestniť priamo do kotolne alebo do priľahlých priestorov. Ďalšou možnosťou je ich umiestnenie do uzavretých vonkajších prístreškov tak, aby neboli vystavené slnečnému žiareniu a poveternostným vpl yv om (napr. dažďu, vetru). Zásobníky ATZ sú určené pre pneumatické tankovanie peliet z cisterny. Pre tento účel sú vybavené dvomi prírubami STORZ Al 10, ktoré je možné umiestniť do dvoch ľubovoľných strán. Textilný zásobník je tiež vybavený dvomi otvonni, ktorými je možné silo do určitej výšky naplniť ručne z vriec alebo bigbagu. Súčasťou dodávky je univerzálna nádoba umiestnená v spodnej časti sila, ktorá je osadená pneumatickou sondou pre pneumatickú dopravu peliet alebo prírubou umožňujúcou naberanie peliet priamo špirálový dopravníkom (typ DAxx:xx a DRA50) do horáka A25, A45 alebo A85. V týchto prípadoch odporúčame použiť dížku dopravníka minimálne 2,5/ 3/ 4 a 5m. Zásobník je riešený ako oceľová konštrukcia zaručujúca jednoduchú montáž, do ktorej je zavesený textilný vak vyrobený z pevného materiálu so špeciálnou vnútornou úpravou pre zníženie prenikaniu vlhkosti do uskladnených peliet. Pred inštaláciou zásobníka nie sú potrebné zvláštne stavebné úpravy, silá vyžadujú iba spevnenú, optimálne betónovú podlahu. Zásobníky sú vyrábané v troch základných velkostiach s max. využiteľnom objeme 5.5, 6.5 a 7.9 m 3 Typ zásobníka, resp. frekvencia jeho doplňovania vo vykurovacej sezóne je možné zjednodušene stanoviť podľa základného pravidla: 1 kw potrebného výkonu zdroja tepla = 0,5 m 3 (325 kg) peliet / rok. Textilný zásobník s príslušenstvom (univerzálna nádoba (H0510), 2x STORZ AUO, kotvenie atď.) sada kód objem (t) rozmery strán výška cena bez DPH( ) (m 3 ) pelet (mm) (mm) cena s DPH( ) ATZ 5 H0505 4,4-5,5 2,9-3, X , ,99 ATZ 6 H0506 5,3-6,5 3,5-4, X , ,10 ATZ 7 H0507 6,3-7,9 4,1-5, X , ,96 Univerzálna nádoba pre textilné zásobníky ATZ 383,51 460,21 kód: H0510 -je vybavená pneumatickou nasávacou sondou a výmennou redukciou umožňujúce priame naberanie peliet špirálovým dopravnikom z textilného sila. Jej súčasťou je uzatvárací mechanizmus a čistiaci otvor. POZOR: Univerzálna nádoba je súčasťou každej dodávky textilného zásobníka ATZ. 12

13 Pneumatická doprava peliet ATMOS APS (S) (SPX), 500 Pneumatická doprava peliet APS 150 SPX, APS 250 (S) (SPX), 500 sú kompaktné zariadenia slúžiace k pohodlnému zásobovaniu kotla peletami z veľkého zásobníka umiestneného mimo kotolne. Zásobník môže byť vytvorený z voľných skladovacích priestorov v dome alebo mimo vykurovaný objekt. Ako zásobník sa veľmi často používa aj textilné silo, ktoré umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Pneumatická doprava peliet sa skladá z vyrovnávacej nádrže s objemom / (mimo APS 150 SPX, APS 250 SPX(2), APS 250 S - bez nádrže), zo špeciálneho odlučovacieho zásobníka so zabudovaný.m vzduchovým ventilátorom a z rotačného snímača hladiny peliet. Všetko je riadené elektronickou reguláciou AC21 a AC19 s displejom pre zobrazovanie aktuálneho stavu a činnosti. Kompaktná pneumatická doprava peliet ATM OS APS 250/500 vyrovnávacím zásobníkom je určená pre výkony kotlov od 5 do 80 kw. Možnosť čerpania do dižky hadíc až 15 m (2xl5m). Pneumatická doprava peliet ATM OS APS 250 červená kód: H , ,96 modrá kód: H055 l 1.657,47 l.988,96 Pneumatická doprava peliet ATM OS APS 250 S - samostatná (sada bez nádrže) -sada obsahuje medzikus (rámik) pre pripojenie na akúkoľvek nádrž (predovšetkým pre AZPD / AZPU 240 / 300) červená kód: H , ,38 modrá kód: H , ,38 Pneumatická doprava peliet ATMOS APS (15O) 250 SPX / APS 250 SPX2 -samostatná (sada bez nádrže pre DxxPX) - sada obsahuje medzikus (rámik) pre pripojenie na kotle DxxPX tmavo šedá/ červená - DlOPX tmavo šedá/ červená- D15PX, D20PX tmavo šedá/ červená- D25PX kód: H0563 kód: H0317 kód: H0319 l.481, , ,23 Pneumatická doprava peliet ATM OS APS 250 SPK3 - samostatná (sada bez nádrže) - sada obsahuje mezikus (rámik) pre pripojenie iba na nádrž AZPD 400 / AZPU 400 červená kód: H0323 l.534,26 modrá kód: H ,26 Pneumatická doprava peliet ATM OS APS pro dva kotle (dopravníky a horáky) červená kód: H ,86 modrá kód: H ,86 l.777,38 l.830, ,27 l.841,11 l.841, , ,63 Antistatická hadica s priemerom 50 mm - á 1 m kód: H0l 12 9,39 11,27 Špeciálna hadica pre prepojenie medzi sacím ventilátorom a zásobníkom (napr. ATZ). Potrebná dižka hadice je vždy dvojnásobkom vzdialenosti medzi velkým zásobníkom (napr. ATZ) a pneumatickým podávačom. Hadica je dodávaná v dižkach ma 25 m. Cena je za jeden meter hadice. možnosti inštalácie APS 250 inštalácia APS 500 pre dva kotle 13

14 Možnosti inštalácie pneumatickej dopravy peliet ATM OS APS 500 a APS 250 S Umiestnenie dopravníkov na APS 500 pre dva kotle vedľa seba Inštalácia APS 250 S na kompaktnej nádrži peliet AZPU240R Príslušenstvo pre pneumatickú dopravu peliet: Pneumatická sonda kód: H ,70 190,44 - je určená pre viacbodové nasávanie peliet zo zásobníka s rovným (šikmým) dnom. Rozdeľovač pneumatickej dopravy - 2 okruhy kód: H ,00 259,20 - je určený pre pneumatickú dopravu peliet pri použití dvoch pneumatických sónd (H05 l 1) v zásobníku s rovným (šikmým) dnom. Slúži k prehoreniu (zmene) nasávacieho miesta v zásobníku. Pri väčšom počte sónd je možné rozdeľovače umiestniť vedľa seba. Rozdeľovač pneumatickej dopravy - 3 okruhy kód: H ,10 284,52 - je určený pre pneumatickú dopravu peliet pri použití dvoch pneumatických sónd (H0511) v zásobníku s rovným (šikmým) dnom. Slúži k prehoreniu (zmene) nasávacieho miesta v zásobníku. Pri väčšom počte sónd je možné rozdeľovače umiestniť vedľa seba. Kolená (zákruty) a spojky pre hadice pneumatickej dopravy -koleno 30 kód: H ,08 -koleno 45 kód: H ,08 - koleno 90 kód: H ,60 - spojka hadice mm kód: H0570 4,32 -sťahovacie spona hadice kód: H0571 pre mm 1,72 Krtko - pohyblivá sonda pre odsávanie peliet kód: H ,63 21,69 21,69 25,92 5,18 2, ,36 - odsávací systém drevených peliet Krtko - Maulwulf je navrhnutý pre prepravu peliet z veľkého zásobníka do priestoru kotolne pomocou pneumatickej dopravy peliet ATMOS. 14

15 Externý prívod vzduchu pre horák na pelety ATMOS A25 Zariadenie (príslušenstvo) umožňuje prívod spaľovacieho vzduchu do horáka ATMOS A25 z vonkajších priestorov, napríklad pre objekty vyžadujúce blower door test (test merania prievzdušnosti budov). Zariadenie je určené iba pre horák ATM OS A25 a kotly čisto na pelety od firmy ATMOS do výkonu kotla 25 kw POZOR - zariadenie nie je učené pre kotly, ktoré umožňujú v nejakom režime ručné prikladanie paliva (drevo, uhlie a brikety). Určené pre kotly s odťahovým ventilátorom D20P, Dl 5PX, D20PX, D25PX, Určené pre kotly bez odťahového ventilátora O15P, Dl0PX, D14P, D21P, D25P, Externý prívod vzduchu pre horák ATM OS kód: H ,73 216,87 Zloženie sady: 1 - lx príruba externého prívodu vzduchu pre A lx tesnenie pod prírubu externého prívodu vzduchu 3-15x skrutka 0 4 mm (s vrtáčikom) 4-4x skrutka 4x30 mm (do hmoždinky) 5-4x hmoždinka 6 - lx hliníková hadica s vnútorným priemerom 100 mm s dlžkou 5 m (pre otvor v stene mm) 7 - lx pružná hadica s priemerom 100 mm a dížkou 70 cm (pre DxxPX, PXxx) 8-1xdržiak hadice s nátrubkom - spojka pružné a pevné hadice (pre DxxPX, PXxx) 9-3x držiak hadice - pre uchytenie hadice na kotol alebo na stenu 10-3x sťahovacia spona pre uchytenie hadice k držiaku hadíc s nátrubkom 11 - lx kryt - vonkajšia mriežka na fasádu domu (guľatá - Pozor: nezamieňať) Ukážky montáže externého prívodu vzduchu v kotolniach Kotol: DxxPX IPliCJ Inštalácia s pravým vývodom a flexibilné hadicou pre jednoduché otvorenie dvierok -jedno koleno hliníková hadica mm 7 - pružná hadica 8 - držiak hadice s nátn1bkom 9 - držiak hadjce 11 - vonkajšia mriežka na fasádu domu 15

16

17 2. Priestor kotolne s kompaktným zásobníkom APZU 240 pre kotle s úpravou pre horák na pelety do vrchných dvierok Popis: Kotolňa s kompaktným zásobníkom na pelety APZU 240 v objeme 240 1, do ktorého je možné uložiť 156 kg peliet, tj. cca 700 kwh (10 vriec / 15 kg). Jedná sa o sadu nádrže na pelety v objeme 240 l s dopravníkom DRA25, ktorá je určená pre malé a stiesnené kotolne. Umožňuje umiestnenie nádrže v tesnej blízkosti kotla tak, aby zostava zaberala málo miesta. DÍžka hadice medzi dopravníkom a horákom má ideálnu dížku tak, aby sme mohli pri čistení spalovacej komory horáku ľahko otvárať dvierka a nemuseli odpájať hadicu. Pozor - horák na pelety je možné nainštalovať iba do kotla vybaveného odťahovým ventilátorom. Horáky na pelety inštalujeme iba do splyňovacích kotlov AT- MOS do výkonu 50 kw (mimo typu DCxxGS, DCxxGD). Pre klasické kotle na pelety DxxP a kombinované kotle DCxxSP(X), CxxSP je určená sada kompaktného zásobníku AZPD 240, 300, \ Legenda: 1 - Kotol DC18S 2 - Horák ATM OS A25 3, 4 - Sada AZPU 240 (3 - Dopravník DRA 25-1,7 m) ( 4 - Zásobník 240 1) 17

18

19

20

21

22

23

24