SCIENTIFIC CONFERENCE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SCIENTIFIC CONFERENCE"

Prepis

1 Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava STRIX, n. f., Žilina Journal of Environmental Protection,Safety, Education and Management Recenzovaný zborník príspevkov z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 7. novembra 2019 v Bratislave Sustainability - Environment - Safety th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE November 7, 2019, Bratislava, Slovak Republic CONGRESSUS SCIENTIFICUS INTERNATIONALIS ANNI 2019 DE EFFECTIBUS CONTINUATIS, MUNDO AMBIENTI, SECURITATE INTERNACIA SCIENCA KONFERENCO DAŬRIPOVO - VIVMEDIO - SEKURECO 2019 INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ ÜBER NACHHALTIGKEIT - UMWELT SICHERHEIT 2019 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - БЕЗОПАСНОСТЬ 2019 PROCEEDINGS ESE No. 50

2

3 Všetky práva vyhradené. Žiadna časť publikácie nesmie byť reprodukovaná alebo distribuovaná v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami či uchovávaná v databáze alebo systéme vyhľadávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa a autorov. Zborník okrem printovej formy bude zverejnený vo forme separátov na web stránke SSŽP, t.j. ww.sszp.eu. Publikácia neprešla textovou a jazykovou korektúrou. Za textovú a jazykovú úpravu jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. Autori príspevkov zaslaných do zborníka súhlasia, že boli oboznámení s informáciou v súlade s čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. s podmienkami spracúvania osobných údajov pre účel spracovania zborníka z konferencie " Sustainability - Environment - Safety 2019" a ich zverejnením vo forme zborníka na internetovej stránke SSŽP. V roku 2019 vydané v spolupráci Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie a Strix, n.f. Žilina. Názov Sustainability - Environment - Safety 2019 Recenzovaný zborník referátov zo IX. medzinárodnej vedeckej konferencie Editori Recenzenti: Koordinujúci recenzenti: doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. doc. RNDr. Jana DADOVÁ, PhD. prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD. doc. RNDr. Dana PROCHÁZKOVÁ, PhD., DrSc. doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD CITOVANIE / CITATION - Suggested citation: Rusko, M. & V. Kollár [Eds.] 2019: Sustainability - Environment - Safety Recenz. zborník z IX. medzinárodnej vedec. konf., Bratislava 7.XI.2019, 1. vyd., Žilina: Strix & SSŽP, Edícia ESE-50, ISBN s. Rusko, M. & V. Kollár [Eds.] 2019: Sustainability - Environment - Safety Proceedings of the 9th International Scientific Conference, November 7, 2019, Bratislava, Slovakia. Žilina: Strix & SSŽP, ESE-50, First Edition, ISBN p. Fotografia na titulnej strane: Lišajník Cladonia coccifera. [on-line] Available on - URL: ESE 50 ekológia-sociológia-ekonómia Náklad 150 výtlačkov / 150 number of copies Rok vydania 2019 / Year of publishing Vydanie Prvé / 1 st Edition Strany / Pages 226 Vydavateľ / Copyright STRIX n. f. Žilina v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre životné prostredie Edícia / Edition ESE [ ekológia-sociológia-ekonómia ], No. 50 Tlač / Printed in Kníhviazačstvo Binovec Trnava v spolupráci s VeV spol. s r.o., Bratislava. Zadané do tlače: XII STRIX, n. f., Žilina ISBN [print] EAN

4

5 Usporiadateľ / Organizer Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, člen ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava, Slovenská republika Slovak Society for Environment, member ZSVTS The Association of Slovak Scientific and Technological Societies, Bratislava, Slovak Republic Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava Spolupráca / Cooperation Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava Journal of Environmental Protection,Safety, Education and Management, Bratislava De Gruyter Scientific Journal STRIX, n. f., Žilina Ciele / Event objectives Hlavným cielom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a bezbečnosť z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahranicia. Podujatie má prispiet formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti riadenia environmentálnych manažérskych systémov, ekológie, udržateľného rozvoja, environmentu a bezpečnosti. The main objectives of the event are to establish and enhance cooperation, information exchange and experiences among sustainability, environment and safety experts from industry, universities and research institutes, from Slovakia and abroad. Event brings in the form of lectures, presentations and discussions further development in the area of operation and control of environmental management systems, ecology, sustainability, environment and safety. Vedecká rada konferencie / Scientific board of the conference prof. RNDr. Peter ANDRÁŠ, PhD. Univerzita Mateja Bella, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica, Slovenská republika Ing. Alojz BARTEK, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava, Slovenská republika doc. Ing. Lucia BEDNÁROVÁ, PhD. Politechnika Rzeszow, Wydzial Zarandzania, Poland prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika doc. RNDr. Jana DADOVÁ, PhD. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Slovenská republika prof. Ing. Vojtech DIRNER, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava Poruba, Česká republika RNDr. Zuzana CHVÁTALOVÁ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, Česká republika Dipl.- Ing. Jan ILKO, EUR ING Flexim GmbH, Olbendorf, Republik Österreich Mag. Philipp KEIM Backaldrin International The Kornspitz Company GmbH, Asten, Republik Österreich doc. JUDr. Jozef KERCL, CSc. Univerzita Karlova, Praha, Česká republika Ing. Ivan KLINEC Slovenská akadémia vied, Ekonomický ústav, Bratislava prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika predseda / chairman prof. RNDr. Oľga KONTRIŠOVÁ, CSc. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen, Slovenská republika prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice, Slovenská republika Dr. habil. Róbert MAGDA Szent István University, Gödöllő, Hungary Dr. med. Antonija MIKRUT Public Health Institute Split, Croatia prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava Dipl.- Ing. Dieter PIETRUCHA Iotronic Process Monitoring, Langenargen am Bodensee, Deutschland Dr hab Juliusz PIWOWARSKI, prof. WSBPI Apeiron, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Poland doc. RNDr. Dana PROCHÁZKOVÁ, DrSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha, Česká republika doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovenská republika Ing. Katarína SRDOŠOVÁ, PhD. 3EC International, Bratislava, Slovenská republika / Praha, Česká republika Ing. Bohdan STEJSKAL, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Česká republika Ing. Ivan ŠIMKO, PhD. Strix, n.f. Žilina, Slovenská republika prof. dr. sc. Nives ŠTAMBUK- GILJANOVIĆ University of Split, School of Medicine, Split, Croatia Ing. Želimir TOPIĆ Nafta i industrija Srbije NIS, Novi Sad, Republika Srbija Ing. Mark TOMIN, PhD. MJT Associates, Canada / Slovenská republika Ing. Tatiana TRECÁKOVÁ, Ph.D. Ayming Česká republika s.r.o., Praha, Česká republika doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika doc. Ing. Petr VRÁBLÍK, Ph.D Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, Česká republika Bc. Ing. (MScEng) Jan WEYR FH Burgenland - University of applied sciences, Pinkafeld, Republik Österreich Dr. ZSARNÓCZAI, J. Sándor, CSc, Habil Óbuda University in Budapest, Hungary Programový výbor konferencie / Programme committee RNDr. Ján BENCÚR Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Dolný Kubín, Slovenská republika doc. Ing. Lucia BEDNÁROVÁ, PhD. Politechnika Rzeszow, Wydzial Zarandzania, Poland doc. RNDr. Jana DADOVÁ, PhD. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Slovenská republika Ing. Jozef HARANGOZÓ, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Trnava, Slovenská republika prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika predseda / chairman prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice, Slovenská republika doc. RNDr. Dana PROCHÁZKOVÁ, DrSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Praha, Česká republika doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovenská republika Ing. Ivan ŠIMKO, PhD. Strix, n.f. Žilina, Slovenská republika

6 Organizačný výbor Ing. Alojz BARTEK, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava, Slovenská republika RNDr. Ján BENCÚR Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Dolný Kubín, Slovenská republika Ing. Zuzana DANIHELOVÁ Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava RNDr. Peter DEBNÁR Aneo, s.r.o., Trnava, Slovenská republika RNDr. Peter FERIANC Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Banská Bystrica Dipl.- Ing. Jan ILKO, EUR ING Flexim GmbH, Olbendorf, Republik Österreich Ing. Jozef HARANGOZÓ, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Trnava, Slovenská republika prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika Ing. Marián KOVÁČ, PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika Ing. Renáta LUKAČOVIČOVÁ Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Trnava, Slovenská republika RNDr. Jaroslav MIKLÓŠ, PhD. Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava, Slovenská republika doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská republika predseda / chairman Ing. Gabriela RUSKOVÁ Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Šúrovce, Slovenská republika Ing. Ivan ŠIMKO, PhD. Strix, n.f. Žilina, Slovenská republika Organizačný garant prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, Bratislava doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. Tel: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Koceľova 15, Bratislava Hlavná 63, Šúrovce Sekretariát konferencie Ing. Gabriela RUSKOVÁ, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Šúrovce Tel: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Koceľova 15, Bratislava Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Hlavná 63, Šúrovce prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, Bratislava School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Furdekova Bratislava, Slovak Republic Miesto konania konferencie / Organizational committee / Organizational guarantee / Conference secretary / Place of conference Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, Bratislava School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Furdekova Bratislava, Slovak Republic Konferencia prebiehala aj vo virtuálnom konferenčnom prostredí. The conference took place also in the virtual conference environment. Termín konania konferencie / Date of conference 7. november 2019 / November 7, 2019 Recenzia textov v zborníku / Review text in the conference proceedings Všetky príspevky v zborníku boli lektorované odbornými garantmi konferencie a recenzované 2 recenzentmi z vedeckého výboru konferencie. Do zborníka boli zaradené recenzované prednesené aj neprednesené doručené príspevky. Koordinujúci recenzenti: prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. & doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. Contributions published in proceedings were reviewed by - members organizational committee of conference, - two members of scientific committee of conference.

7 Rokovacie jazyky slovenčina, čeština, angličtina, nemčina Technická spolupráca / Official Languages / Slovak, Czech, English, Deutsch Ing. Július HORNICKÝ, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Nové Zámky Ing. Jozef JANOTA, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Ing. Peter KLEŠTINEC, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Ratkovce Ing. Lukáš KRÁL, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Žiar nad Hronom Ing. Renáta LUKAČOVIČOVÁ, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Trnava Ing. Viliam NOVÁK, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava Trakovice Mgr. Pavol SEDLÁK, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava / Technical cooperation Informácia o VIII. ročníku konferencie Sustainability - Environment - Safety 2019 v latinčine bude odvysielaná pánom Bernhardom Schwaigerom v rádiu F.R.E.I. in Erfurt v relácii "Erfordia Latina", pod: Radio F.R.E.I. ist Mitglied des Bundesverbandes der Freien Radios (BFR). Der Verband ist der Zusammenschluss nichtkommerzieller Hörfunkinitiativen in der Bundesrepublik und zählt derzeit 31 Mitglieder. Außerdem arbeitet der BFR eng mit Freien Radios in Österreich und der Schweiz zusammen.

8 Participujúce organizácie / Participating organizations

9 STRANA PAGE V-VIII OBSAH / CONTENT NÁZOV TITLE SUSTAINABILITY - ENVIRONMENT - SAFETY 2019 OBÁLKA COVER TIRÁŽ, ISBN TIRAGE, ISBN SEKCIE, VÝBORY, ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL COMITTEE OBSAH CONTENT PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU AUTOROV ZO ŠTÁTOV CONTRIBUTIONS IN THE COLLECTION OF AUTHORS FROM THE STATES PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU S PREKLADMI DO ESPERANTA A LATINČINY CONTRIBUTIONS WITH TRANSLATIONS INTO ESPERANTO AND LATIN STRANA PAGE AUTOR - AUTORI AUTHOR - AUTHORS CODES Miroslav RUSKO Vojtech KOLLÁR Bernhard SCHWAIGER Stano MARČEK Dušan BEVILAQUA Miroslav RUSKO Ján IĽKO Manfred KRENN lat/la epo/eo eng/en ger/de Юрий ДУЧЕНКО Михаил СТУДЕНЦОВ rus/ru NÁZOV TITLE KONFERENCIA SES-2019 V KONTEXTE EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA ZDROJOV PREDSLOV DE SCOPIS CONGRESSUS SCIENTIFICI INTERNATIONALIS ANNI 2019 DE EFFECTIBUS CONTINUATIS, MUNDO AMBIENTI, SECURITATE (SES-2019) PRAEFATIO KONFERENCO SES 2019 EN KONTEKSTO DE VIVMEDIA RESPONDECO ANTAŬPAROLO CONFERENCE SES-2019 IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PREFACE SES-2019-KONFERENZ IM ZUSAMMENHANG MIT DER UMWELTVERANTWORTUNG VORWORT КОНФЕРЕНЦИЯ SES-2019 В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДИСЛОВИЕ Michal STRIČÍK eng/en POSSIBILITIES FOR USE OF SOLID FUEL MADE FROM WASTE IN SLOVAKIA MOŽNOSTI VYUŽITIA TUHÉHO PALIVA VYROBENÉHO Z ODPADU NA SLOVENSKU V

10 33-41 Martin BOSÁK Jaroslav DUGAS Vojtech FERENCZ Gabriel SZABÓ eng/en ENVIRONMENTAL TOOLS PREPARATION PRODUCTION ENVIRONMENTÁLNE NÁSTROJE PRÍPRAVY VÝROBY Ján IĽKO Dieter PIETRUCHA Miroslav RUSKO eng/en DRINKING WATER DISINFECTION WITH CHLORINE DIOXIDE COMPARED WITH OTHER DISINFECTION METHODS ger/de TRINKWASSERDESINFEKTION MIT CHLORDIOXID IM VERGLEICH ZU ANDEREN DESINFEKTIONSVERFAHREN Jalil MEHTIYEV Robert MAGDA eng/en TRADE BARRIERS Monika OFFERTÁLEROVÁ eng/en SELECTED ASPECTS OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF AGENDA 2030 VYBRANÉ ASPEKTY INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AGENDY Jan PROCHÁZKA Dana PROCHÁZKOVÁ eng/en TRANSFER OF REQUIRMENTS IN CYBER-PHYSICAL SYSTEM cze/cs PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMU Petra GARASOVÁ eng/en CONSUMERS AND SUSTAINABILITY IN THE TEXTILE INDUSTRY SPOTREBITELIA A UDRŽATEĽNOSŤ V TEXTILNOM PRIEMYSLE Maroš SIROTIAK Lenka BLINOVÁ Lujza VARGOVÁ eng/en MICROPLASTICS AS POTENTIAL TRANSFERRING AGENT OF CONTAMINANTS MIKROPLASTY AKO POTENCIÁLNE PRENÁŠAČE KONTAMINANTOV Vladimír VALENT eng/en HUMEN BEING AND ENVIRONMENTAL POLLUTION ČLOVEK A ZAMOROVANIE PROSTREDIA Jan ILKO Miroslav RUSKO Christian HALPE eng/en DATA TRANSFER OF ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS USING COMPACT FTP MODEM FOR FURTHER DATA PROCESSING PURPOSES Marek HRABČÁK eng/en THE GREEN EAGLE FINISHED FLYING ZELENÝ OROL DOLIETAL Katalin BALOG eng/en AGILE ORGANIZATIONS AND SUSTAINABILITY VI

11 Miroslav RUSKO Vojtech KOLLÁR eng/en ENVIRONMENTALLY ORIENTED PRODUCTION, INFORMATION AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÁ PRODUKCIA, INFORMÁCIE A NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY Denis BECHERA Ľubica FERIANCOVÁ Gabriel KUCZMAN eng/en CALVARY IN CHOICED RURAL SETTLEMENTS IN REGIONOF NITRA KALVÁRIE VO VYBRANÝCH VIDIECKYCH SÍDLACH V NITRIANSKOM REGIÓNE Farheen NAZ Robert MAGDA eng/en SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH ECO-INNOVATION: DRIVERS AND BARRIERS REHAM ALHANAKTA eng/en GENDER OF MANAGERS AT THE MINISTRY OF EDUCATION AND ITS RELATION TO THEIR CREATIVE THINKING Gabriel KUCZMAN Denis BECHERA Ľubica FERIANCOVÁ eng/en ELEMENTS OF SMALL SACRAL ARCHITECTURE (SSA) IN RURAL COUNTRY IN A CULTURAL AREA OF POŽITAVIE PRVKY DROBNEJ SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY (DSA) VO VIDIECKEJ KRAJINE V KULTÚRNEJ OBLASTI POŽITAVIE Miroslav RUSKO Ivan ŠIMKO Gabriela RUSKOVÁ Vladimír KARVAJ eng/en SIGNIFICANT MILESTONES WITHIN THE FRAME OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN A GLOBAL CONTEXT VÝZNAMNÉ MÍLNIKY V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI V GLOBÁLNOM KONTEXTE SPANOV M.U. BATYRGOZHINA A.A. SAILAUBEKOV N.T. NURGALIYEVA K.O. USSENOVA A.S. eng/en METHODOLOGY FOR MEASURING THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL IN THE CHEMICAL INDUSTRY USING THE EXAMPLE OF ENTERPRISE JSC KAZNITROGEN Jaroslav VOKOUN eng/en ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PRODUCTION STRUCTURE CHANGE ENVIRONMENTÁLNE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZMENA VÝROBNEJ ŠTRUKTÚRY Petra MATEJÍČEKOVÁ Marianna KIZEKOVÁ Miroslava MATEJOVÁ eng/en THE IMPORTANCE OF VITAMIN D IN TREATMENT OF OSTEOPOROSIS VÝZNAM VITAMÍNU D PRI LIEČBE OSTEOPORÓZY Silvia MATÚŠOVÁ Marián KOVÁČ eng/en CORRUPTION RISK MANAGEMENT IN SELF-GOVERNMENT RIADENIE RIZIKA KORUPCIE V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE VII

12 Maroš KRAJČÍR Jana MÜLLEROVÁ eng/en SEAT OF FIRE IN REDUCED MODEL OF INTERIOR FIRE POŽIARISKO ZMENŠENÉHO MODELU VNÚTORNÉHO POŽIARU Dominika SIWIEC Andrzej PACANA eng/en AN ANALYSIS OF IDENTIFYING THE ROOT OF PROBLEM WITH UNSTRETCHED FOIL ON THE FURNITURE FRONT pol/pl ANALIZA IDENTYFIKACJI PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWEJ PROBLEMUODKLEJAJĄCEJ SIĘ FOLII NA FRONCIE MEBLOWYM codes Codes for the Representation of Names of Languages Codes arranged alphabetically by alpha-3/iso CodeNote: ISO is the alpha-3 code in Codes for the representation of names of languages-- Part 2. There are 21 languages that have alternative codes for bibliographic or terminology purposes. In those cases, each is listed separately and they are designated as "B" (bibliographic) or "T" (terminology). In all other cases there is only one ISO code. Multiple codes assigned to the same language are to be considered synonyms. ISO is the alpha-2 code. Office des publications de l Union européenne, Luxemburg TIRÁŽ, ISBN TIRAGE, ISBN Poznámky VIII