ZVLÁDLI SME TO! INFORMUJE INFORMAČNÝ MESAČNÍK MESTA PIEŠŤANY. Prebiehajúce investičné akcie v meste str. 2. Ako nakladať s odpadmi

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZVLÁDLI SME TO! INFORMUJE INFORMAČNÝ MESAČNÍK MESTA PIEŠŤANY. Prebiehajúce investičné akcie v meste str. 2. Ako nakladať s odpadmi"

Prepis

1 INFORMAČNÝ MESAČNÍK MESTA PIEŠŤANY ROČNÍK XX 03/2020 NEPREDAJNÉ INFORMUJE Prebiehajúce investičné akcie v meste str. 2 Ako nakladať s odpadmi str. 4-5 Zmeny v parkovaní v meste str.6 ZVLÁDLI SME TO! Naše mesto pomaly ožíva. Život v ňom sa dostáva opäť do podoby, na ktorú sme zvyknutí a ktorá nám tak veľmi chýbala. Prežívali sme dni, ktoré sa zapíšu do dejín a naši potomkovia sa túto novodobú históriu budú učiť v školách. Náš život bol chtiac nechtiac ovplyvnený sledovaním a prispôsobovaním sa korona opatreniam, zákazom, odporúčaniam, sledovaním vývoja epidémie u nás i v zahraničí. Súčasťou nášho života sa stali aj nové slovíčka, alebo slovné spojenia, ktoré sme si doteraz vôbec neuvedomovali. So slovami, ako napr. repatriácia, karanténa, korona kríza, Covid-19, rúškomat, kĺzavý medián, dištančné vzdelávanie, e-learning sme sa stretávali čoraz častejšie. Určite sme všetci radi, že náš región patril k najmenej postihnutým okresom v rámci Slovenska. A to aj napriek tomu, že v našom meste boli umiestnené štyri repatriačné centrá slúžiace na povinnú karanténu Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia. Situáciu sme mali pod kontrolou aj navzdory tomu, že naše mesto patrí svojou populáciou medzi najstaršie, a v prípade epidémie aj najohrozenejšie. Môžeme hrdo konštatovať, že sme to zvládli! Ďakujeme všetkým obyvateľom Piešťan, že svojou disciplínou a rešpektom k rôznym nariadeniam a príkazom pomohli k zabráneniu šírenia ochorenia v našom meste. Svojou zodpovednosťou a prístupom sme prispeli k tomu, že dnes si už s priateľmi môžeme sadnúť v kaviarni a porozprávať sa pri káve, alebo k tomu, že naše deti môžu ísť znovu do školy. Ďakujeme opatrovateľkám a sociálnym pracovníčkam v domovoch pre seniorov za zvládnutie situácie a tiež mestským policajtom pri plnení úloh počas výnimočného stavu. Radi by sme poďakovali aj zdravotníkom za ich obetavosť, učiteľom za prispôsobenie sa novej forme vyučovania a rodičom za trpezlivosť pri zvládaní viacerých povolaní naraz. Z radov našich občanov, podnikateľov, organizácií, dokonca i pravidelných návštevníkov nášho mesta sme dostávali dary v podobe rúšok, dezinfekcie a iných ponúk na pomoc obyvateľom, zdravotníkom, pracovníkom v sociálnych zariadeniach. Za tento prejav solidarity patrí tiež veľká vďaka. V neposlednom rade by sme chceli tiež poďakovať dobrovoľníkom, ktorí pomáhali osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb, aj za ochotu kedykoľvek pomôcť. Slovíčko ĎAKUJEME si zaslúžia i členovia Krízového štábu mesta Piešťany za neúnavnú prácu pri realizácií opatrení vlády SR. Dúfajme, že druhá vlna epidémie k nám už nezavíta a budeme si život užívať plnými dúškami tak, ako pred korona krízou. Martin Ričány

2 2 ČO SA V PIEŠŤANOCH AKTUÁLNE REALIZUJE Projekty, ktoré korona kríza nezastavila Kompostáreň výstavba prevádzky na spracovanie biologického odpadu, ktorá začala v októbri 2019 je pred dokončením. Stavebné práce sú pred ukončením. Zostáva namontovať čerpaciu technológiu a pripravujú sa dokumenty k prebratiu stavby a ku kolaudácii. Budova kompostárne nachádzajúca sa vedľa Zberného dvora, má s prevádzkou začať v septembri tohto roka. Kolonádový most s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky sa začalo v júni Poveternostné podmienky, reálny stav pamiatky a usmernenia Krajského pamiatkového ústavu zapríčinili posun termínu ukončenia stavebných prác o mesiac. V súčasnosti sa finalizuje interiér priestorov informačného centra a galerijných priestorov. Pripravujú sa podklady pre obstarávanie, komunikuje sa o následnej prevádzke. Priebeh prác je zabezpečený stavebným dozorom a pracovníkom mestského úradu. Prírodné kino rekonštrukcia, ktorá bola začatá ako dobrovoľnícka aktivita, sa blíži k koncu. Ukončené sú stavebné práce v hľadisku aj terénne úpravy v areáli. V priestore kina je už dodaný aj kontajner so sociálnymi zariadeniami. V najbližších dňoch sa bude inštalovať premietacia technika a plátno. Pripravuje sa posilnenie elektriky na javisku pre ozvučenie a osvetlenie vystúpení hudobných kapiel aj napriek tomu, že pôvodná rekonštrukcia bola pripravená len pre účely premietania filmov. Stavbu je potrebné následne skolaudovať. Parkovisko Nálepkova projekt, ktorý riešil zvýšenie kapacity parkoviska preorganizovaním státia a obsluhy parkoviska a tiež čiastočnú výmenu asfaltového povrchu, bol ukončený Výmena parkovacích automatov v meste realizácia súvisiaca z rozšíreným parkovacej zóny v meste, ktorá obsahovala aj výmenu 23 kusov parkovacích automatov, bola ukončená koncom apríla. REALIZÁCIE, KTORÉ NÁS ČAKAJÚ. Lávka pri Krajinskom moste súťaž ukončená, zmluva je pred podpisom. Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Scherera súťaž ukončená, zmluva pred podpisom. Špeciálne učebne ZŠ Mojmírova - pripravuje sa obstarávanie. Špeciálne učebne ZŠ Holubyho - pripravuje sa obstarávanie. Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia Zimný štadión je vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Sadové úpravy Prednádražie realizácie sa pripravuje. PRÁCE, KTORÉ SÚ UŽ UKONČENÉ. Realizujú sa opravy väčšieho charakteru predovšetkým na školách a škôlkach. Školstvo Rekonštrukcia protipožiarnej steny a dverí v objekte MŠ Scherera v Piešťanoch ,06 Statické ukotvenie múrikov a oplotenia do základových pásov, pomocou oceľových kotvení; v objekte MŠ a SŠ Valová ,58 Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch EUR Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a výmena okien a dverí ZŠ Scherera v Piešťanoch pavilón C 2.časť, pavilón B -1 časť EUR Projektové dokumentácie: - učebne ZŠ Mojmírova odborné učebne-zš Holubyho Oprava strešnej krytiny a lapačov snehu z južnej strany ZUŠ ,04 Oprava balkónovej podlahy, voči zatekaniu dažďovou vodou s protišmykovým fatrafolom. Realizácia - ZUŠ ul. Teplická č. 50 Piešťany ,10 - ZŠ Scherera Dočasná výdajňa jedál pred deti MŠ a ZŠ Sociálna starostlivosť ZSS Vila Juliana - nákup polohovateľných lôžok a antidekubitných matracov ZSS Domum - stavebné práce, demontáž a montáž vaničky, dlažby a obklady ZSS Domum - výmena podlahovej krytiny, soklovanie a výmena prahov,bunka č Výmena chladiarenskej technológie pre chladiaci box, nachádzajúci sa v obj. Jedáleň Staničná 22 Piešťany Odstránenie havarijného stavu strechy objektu Tília ul. Staničná 22, Piešťany, nakoľko počas dažďov boli na viacerých miestach zatečené miestnosti ,76 Ostatné Vytvorenie aplikácie - Cyklodoprava v meste Piešťany vrátane implementácie a nastavenia a vrátane webovej aplikácie pre projekt Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany Nákup 10 ks mestských bicyklov DEMA MODET 24x1 3/8 farba biela, pre projekt: Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany, Dodávka a montáž nových ležatých kanalizačných rozvodov v 3 sociálnych zariadeniach, z dôvodu neodtekania kanalizačných splaškov v objekte PFK Piešťany ,60 Oprava zdvižnej plošiny na vstupe MsÚ Piešťany ,40 Rekonštrukcia prírodného kina - dokončovacie práce, zmluva č ,20 Detské ihrisko vnútroblok Teplická - oprava ihriska poškodeného vandalizmom Projektové dokumentácie: - rekonštrukcia chodníka na cintoríne Žilinská cesta rekonštrukcia chodníka na cintoríne Bratislavská cesta

3 3 V SEPTEMBRI NASTÚPI DO PRVÝCH TRIED 247 DETÍ Zápisy do prvého ročníka základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2020/2021 prebiehal od 20. apríla do 24. apríla Vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 prebiehali zápisy budúcich prváčikov bez ich osobnej prítomnosti. Z celkového počtu 285 zapísaných žiakov, by v septembri malo do školských lavíc zasadnúť 247 prvákov. V piatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sa pre nových školákov otvorí 11 tried. ZŠ Brezová a ZŠ Holubyho otvoria tri triedy, dve triedy budú pre prvákov otvorené na ZŠ Vajanského a ZŠ Mojmírova a jedna trieda na ZŠ Scherera. Na Cirkevnej spojenej škole, zriaďovateľom ktorej je Arcibiskupský úrad, zapísali 24 žiakov. Vyučovanie sa po letných prázdninách začne v stredu 2. septembra ZNOVUOTVORENIE ŠKÔL, ŠKÔLOK A JASLÍ Školy sa na celom území Slovenska celoplošne zatvorili od 16. marca na základe rozhodnutia ministra školstva ako súčasť prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Do piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. júna 2020 nastúpilo približne 686 žiakov, čo je 56 % žiakov z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Týmto žiakom sa bude venovať 115 z celkového počtu 177 pedagogických zamestnancov škôl. Stravovanie v školských jedálňach by malo využiť 494 školákov a do školského klubu detí sa zo 686 detí, prihlásilo 388. Účasť žiakov na vyučovaní v základných školách je dobrovoľná. Systém dobrovoľnej účasti na vyučovaní od 1. júna dáva základným školám zároveň možnosť autonómne organizovať vyučovanie, upravovať obsah a formu vzdelávania. Piešťanské školy sa na otvorenie pripravovali dezinfekciou priestorov školy a tried, zabezpečovaním potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, ochranných pomôcok či bezdotykových teplomerov. Ministerstvo školstva na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva vydalo k otvoreniu škôl súbor preventívnych opatrení proti zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. V školských triedach bude môcť byť od 1. júna najviac 20 žiakov, v triedach materských škôl maximálne 15 detí a počíta sa aj so spojenými skupinami. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne a nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade väčších základných škôl môže byť ranný nástup do školy rozdelený na niekoľko časových úsekov v čase od 7.00 do 8.00 hod. V miest- nosti, v ktorej sa bude zdržiavať skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Školám je zároveň odporúčané organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy. Do materských škôl sa plánovalo vrátiť asi 335 detí z celkového počtu 765 detí zapísaných v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. V každej materskej škole platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí. Z celkového počtu 72, nastúpilo od 1. júna 2020 do materských škôl 57 pedagogických zamestnancov. Vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti sú do materských škôl prednostne umiestnené: -deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského zboru a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, -deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku, - ďalšie kritérium určené Mestom Piešťany je - deti zamestnaných rodičov. Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany budú fungovať aj počas letných prázdnin. Uvedené počty detí a žiakov, ktorí začali od navštevovať materské a základné školy v meste Piešťany sú iba predbežné a v priebehu mesiaca jún sa môžu meniť. Po obnovení prevádzky v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) nastúpilo 9 z 10 detí. Ďalších 5 detí začalo v jasličkách s adaptáciou. Celková kapacita v jasliach je max. 30 detí.

4 4 NEZNEČISŤUJME SI NAŠE MESTO V poslednom čase sme zaznamenali v okolí reštauračných zariadení (napr. oblasť Lodenice, Winterovej ulice) hromadenie veľkého množstva odpadu z obedových obalov, plastových fliaš, plastových pohárov, pizzových krabíc a pod. Vďaka tomuto objemnému odpadu dochádza k rýchlemu zaplneniu uličných košov na verej- nom priestranstve. Hromadenie odpadu nie v košoch, ale v ich blízkosti, je neestetické a nehygienické. Každodenné upratovanie odpadu mimo smetných nádob je finančne a časovo zaťažujúce. Na zber zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev mesta sú určené uličné koše a nie ich okolie. Každý ODPAD V ODDYCHOVÝCH ZÓNACH Počas týchto dní čelí rekreačno - oddychová zóna Lodenica zvýšenému náporu ľudí, žiaľ aj odpadkov. Nechávame odpad a plastové poháre odhodené kdekoľvek pri koši. Našťastie sú medzi nami stále ľudia, ktorým to nie je ľahostajné. Vďaka a uznanie patrí týmto pánom, ale aj všetkým ostatným, ktorým to nie je ľahostajné. Do svojich vriec zbierajú pravidelne odpad, ktorý tam nechali iní. Prosíme vás, pokiaľ už nie je kde nechať odpad, zoberte ho so sebou, alebo ho vráťte do baru, odkiaľ ste si nápoj priniesli. Ďakujeme! obyvateľ mesta alebo návštevník na území mesta Piešťany je povinný odpad, ktorý vzniká jeho pobytom na verejných priestranstvách ukladať do nádob na to určených, ktorými sú uličné koše, a nie ním znečisťovať verejné priestranstvá. Ukladajme tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťujme si verejné priestranstvá v našom meste. Do uličných košov je zakázané ukladať iný odpad než ten, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách. Nesmie sa do nich ukladať odpad napr. z domácností, z podnikateľskej činnosti, odpad z trhovísk a pod. Ďakujeme vám za zodpovedný prístup. AKO NAKLADAŤ S BIOOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM S príchodom jarných a teplejších dní sa nám tohto odpadu, pochádzajúceho predovšetkým z údržby v našich záhradách, hromadí viac. Čo je biologicky rozložiteľný odpad? Je to odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení. Je ním klasický zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, pozberové zvyšky z pestovania, ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol ale i kuchynský odpad, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, vrátane jedlých olejov a tukov. Mesto Piešťany v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany zabezpečuje zber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov. Obyvatelia v rodinných domoch majú možnosť ukladať bioodpad zo záhrad do hnedých zberných nádob o objeme 120 alebo 240 l, spracovať biologický odpad kompostovaním vo vlastnom kompostovisku, alebo odovzdať v prevádzke Zberného dvora mesta Piešťany. Za uloženie tohto druhu odpadu v Zbernom dvore neplatíte žiadny poplatok. Vývoz hnedých zberných nádob sa uskutočňuje v mesiacoch marec až november raz za dva týždne. Mesto tiež pripravuje aj zber kuchynského odpadu z domácností. Údržbu verejnej zelene v meste a likvidáciu vyprodukovaného bioodpadu zabezpečujú Služby mesta Piešťany. Od septembra tohto roka mesto plánuje spracovať odpad z údržby verejnej zelene kompostovaním v novo vybudovanej kompostárni. Majme na pamäti, že odpad zo záhrad nepatrí do nádob na komunálny odpad ani na kontajnerové stojiská, alebo verejné priestranstvá. Zakazuje sa zhromažďovať biologicky odpad zo záhrad na miestach, ktoré nie sú na to určené a umiestňovať odpad na verejné priestranstvá, pred rodinné domy alebo iné nehnuteľnosti, alebo tento odpad spaľovať. Zakázané je tiež svojvoľne ukladať bioodpad vedľa stanovíšť zberných nádob na odpad na sídliskách a taktiež na iných plochách mesta Piešťany a zakladať tak nepovolené skládky odpadov. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. V prípade, že domácnosť v meste ešte nedisponuje zbernou nádobou na bioodpad má možnosť požiadať o pridelenie zbernej nádoby o objeme 120 l (prípadne 2 ks zberných nádob) na Mestskom úrade - vyplnením žiadosti alebo telefonicky na Odbore životného prostredia 033/ Odbor životného prostredia MsÚ

5 5 Mesto Piešťany svojich obyvateľov vyzýva, aby odpad nevyhadzovali do prírody. Zároveň chceme ľudí informovať, že za odpad dovezený do zberného dvora neplatíte nič. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je zo zákona spoplatnený sumou 0,015 eur/kg. Skutočnosť, že veľa ľudí je kvôli korona opatreniam doma, prináša so sebou zvýšenú aktivitu upratovania v domácnostiach. Túto skutočnosť nám potvrdili aj zamestnanci zberného dvora, ktorí evidujú v týchto dňoch zvýšený záujem o uloženie odpadu v tomto stredisku. Ľudia prinášajúci odpad do zberného dvora sú ten pozitívnejší príklad, ako tí, ktorí sa odpadu zbavia vyhodením do prírody. ZBERNÝ DVOR V MESTE JE BEZPLATNÝ a chemikálie z nich v pôde ostanú prakticky natrvalo. Väčšina týchto fliaš sa vyrába z polyetylénteraftalátu (PET), čo je látka, ktorá sa nedá rozložiť. V tomto prípade je recyklácia obzvlášť dôležitá. Najväčšou pohromou sú baterky. Zatiaľ čo ich tenký kovový plášť sa skôr či neskôr poddá vonkajším vplyvom, chemikálie vo vnútri, ako chlorid zinočnatý, olovo, ortuť a kadmium zostávajú v pôde a sú vysoko toxické. Aj batérie a elektroodpad preto rozhodne recyklujte namiesto toho, aby ste ich vyhodili do obyčajného koša na odpadky, nedajbože do prírody. Okrem tohto druhu odpadu môžete do zberného dvora priniesť aj nepotrebné šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, farby, na nákup tovaru či služieb, ako aj bez ohľadu na značku pneumatík. Zoznam zberných miest na použité ojazdené pneumatiky je možno nájsť na webovej stránke neziskovej spoločnosti Eltma ( Občania bez obáv môžu do týchto zberných miest odovzdávať použité pneumatiky, pretože tieto miesta majú zvoz garantovaný. Odhodiť pneumatiky do lesa alebo na čiernu skládku pritom predstavuje jeden z najhorších prečinov, ktorý môžete prírode spraviť. Pneumatiky obsahujú totiž ťažké kovy, ktoré sa uvoľňujú do pôdy a ovzdušia. Zberný dvor sa nachádza na Žilinskej ceste 122. Pre obyvateľov Piešťan je po predložení občianskeho preukazu umožnené uloženie odpadu zdarma. ZA ULOŽENIE ODPADOV BUDEME PLATIŤ VIAC V separovaní odpadu patríme medzi mestá s najnižšou mierou triedenia. Od 1. januára 2019 je v platnosti zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády SR, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Suma, ktorú zaplatí mesto za uloženie komunálnych odpadov na skládke závisí od úrovne vytriedenia týchto odpadov občanmi. Motivácia k triedeniu odpadu je daná tým, že pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Čim je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku. Pre nás a obce, ktorí odpad produkujeme, platí, že čím viac triedime, tým menej za skládkovanie platíme. V kalendárnom roku 2019 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Piešťany vo výške 33,23 % a sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 13,00 za tonu uloženého odpadu. Stále veľa z nás si neuvedomuje, že príroda nie je smetisko a pohodlnejšie je pre nich smeti, alebo nepotrebné veci zo svojich domácností nechať v prírode. Vôbec si pri tejto činnosti neuvedomujeme akú záťaž prírode spôsobujeme a ani to, že za porušenie zákona o odpadoch hrozí pokuta. Šálky, výrobky z gumy, koža, kožené výrobky, ktoré sú chemicky ošetrované, sa v prírode rozkladajú 50 rokov aj dlhšie. Hliníkovým plechovkám trvá rozklad takmer 200 rokov. 500 rokov potrebujú na rozklad plastové fľaše. Tie sú pre prírodu doslova postrachom, pretože petrochemické produkty sa nikdy nerozložia úplne lepidlá a živice. Tiež drobný stavebný odpad, drevo, biologicky rozložiteľný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Pneumatiky sú jediný produkt, ktorý na zbernom stredisku nemôžete vyhodiť. Povinnosťou konečného používateľa pneumatík je preto odovzdať použité pneumatiky distribútorom pneumatík. Odpadové pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú označené ako Miesto spätného odberu pneumatík. Spätný zber sa vykonáva bez viazanosti V roku 2018 bola táto úroveň v našom meste veľmi podobná, vo výške 33,30 % a poplatok pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku bol nižší - 8,00 /tona. Pre porovnanie, aká bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v iných mestách : Poprad 37,52 %, Skalica 44,55 %, Hlohovec 45,74%, Pezinok 48,03 % a v Dubnici nad Váhom dokonca až 52,34%. Z týchto údajov je zrejmé, že patríme medzi mestá s nižšou úrovňou triedenia zmesového komunálneho odpadu. V roku 2019 sme vyprodukovali 16,5 tony odpadu, z toho najviac 9,7 tony bolo zmesového komunálneho odpadu, bio odpadu 1,9 tony, železa a ocele 1 tona. Ak chceme platiť menej, musíme viac triediť!

6 6 POVINNOSTI MAJITEĽOV PSOV Od 1. novembra 2019 musia byť všetky psy začipované. Pokiaľ nie je zviera označené, hrozí majiteľovi psa bez čipu pokuta. Identifikácia sa týka spoločenských zvierat, čo sú okrem psov aj mačky a fretky. Mikročip (transpondér) je malý implantát slúžiaci iba na odčítavanie dát. Je veľký asi ako zrnko ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa, spravidla na ľavú stranu krku. Mikročip obsahuje 15-miestny číselný kód, ktorý Centrálny register spoločenských zvierat spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Mikročip nie je aktívny, nedá sa podľa neho zistiť poloha zvieraťa. Kód sa z mikročipu získava čítačkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky, mestskí policajti, karanténne stanice pre zvieratá. V novom registri zvierat bude meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa. Súčasne aj meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa, a adresa držby zvieraťa. Mestská polícia Piešťany čítačku čipov vlastní a používa ju pri odchyte psov a pri identifikácii nájdených a zatúlaných psov. Pri zisťovaní údajov sa prejde pomalým ťahom po srsti zvieraťa a keď je zviera označené na čítačke sa objaví číslo čipu. Následne je možné na internetovej stránke podľa čísla čipu zistiť telefónny kontakt na majiteľa psa (pokiaľ ho majiteľ uvedie) a veterinárneho lekára, ktorý psa čipoval. V prípade potreby ďalších údajov o majiteľovi psa, je potrebné písomne požiadať veterinárneho lekára, ktorý psa čipoval. Iné údaje, ako napr. prihlásenie psa a splnenie poplatkovej povinnosti sa na čipe neeviduje. Psy musia majitelia dať začipovať pred zmenou vlastníctva alebo držby, pri umiestnení do karanténnej stanice alebo útulku, najneskôr však do 12 týždňov veku psa a tiež sú povinný najneskôr do 21 dní nahlásiť zmenu vlastníka, prípadný úhyn psa. Povinnosťou majiteľov psov je tiež uhradiť daň za psa. Poplatok za psa chovaného v rodinnom dome na území mesta Piešťan je 16,00, za psa chovaného v bytovom dome na území mesta 42,00. Rovnakú platbu majiteľ uhrádza pokiaľ je pes chovaný vo firme, alebo organizácii. Za psa chovaného v rodinnom dome v mestskej časti Kocurice majiteľ zaplatí 10,00 za rok. PARKOVANIE V MESTE S NOVÝMI AUTOMATMI Zo zmenou všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania sa v meste od 1. mája 2020 rozšírila zóna plateného parkovania. Poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2019 schválili zmeny v parkovacej politike a odobrili návrh rozšírenia zoznamu ulíc, kde sa bude za parkovanie platiť. Spoplatnenie parkovania sa tak od 1. mája 2020 rozšírilo na uliciach Winterova pred Nemocnicou A.W až po hotel Slovan, časť ulíc Sládkovičova, Teplická a Pod Párovcami, Meštianska, Štúrova a na parkovisku pred futbalovým štadiónom. Desať nových parkovacích automatov bolo pridaných do novo spoplatnených ulíc a trinásť kusov nových, bolo vymenených za staršie parkovacie automaty. V rámci mesta tak sú automaty zjednotené a kúpa parkovacieho lístka má jednotný postup. V nových parkovacích automatoch je možné platiť hotovosťou, platobnou kartou, aj bezkontaktne, alebo tiež mobilným telefónom s funkciou NFC. Platba zaslaním sms správy zatiaľ k dispozícii nie je. Automaty sú napájané solárnou energiou a sú prenosné. Cudzím návštevníkom nášho mesta bude k dispozícii možnosť voľby anglického, nemeckého, francúzskeho a poľského jazyka. Nové parkovacie automaty prinesú zo sebou aj nový postup kúpy lístka, ktorý bude oproti pôvodným automatom odlišný a na ktorý, nie sme zatiaľ v našom meste zvyknutí. Hlavný rozdiel je v tom, že pri kúpe parkovacieho lístka, zadávame na klávesnici evidenčné číslo vozidla, ŠPZ. Postup je nasledovný: 1.stlačte zelené tlačidlo 2.zadajte EVČ motorového vozidla bez medzier 3.potvrďte zeleným tlačidlom 4.zaplaťte parkovné (vhoďte mince) 5.stlačte zelené tlačidlo na vydanie parkovacieho lístka Vytlačený lístok je potrebné umiestniť do auta! Nové automaty sa bežne používajú vo viacerých mestách. Sú modernejšie a ich ovládanie je iné, aké u predchádzajúcich mincových. Práve iný postup ako pri platbe v doterajších automatoch, môže spôsobovať spočiatku viacerým vodičom problémy. Pre väčšiu zrozumiteľnosť budú automaty doznačené nálepkami s informáciami a návodom, ako pri platení postupovať. Za parkovanie v meste vodiči platia 0,60 EUR/hod. Za parkovanie v dopravne exponovaných lokalitách sa platí 2,00 EUR/hod. a 2,00 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu. Dopravne exponované lokality sú parkovisko na Rázusovej ulici, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Winterova pred nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan. Parkovanie je spoplatnené v čase od 7.00 hod. do hod. počas celého roka, vrátane víkendových dní soboty a nedele. Odlišná situácia bude na parkovisku pred futbalovým štadiónom, kde bude od 1. mája 2020 spoplatnený priestor v čase od čase od 7.00 hod. do h., vrátane soboty a nedele. Na zaplatenie parkovania v centrálnej zóne môžu vodiči okrem parkovacích automatov využiť aj neprenosnú parkovaciu kartu. Parkovaciu kartu nie je možné využiť v dopravne exponovaných lokalitách. NOVÉ PARKOVACIE MIESTA PRE INVALIDOV V rámci rozšírenia zóny plateného parkovania v meste sme mysleli aj na ZŤP obyvateľov, ktorým sme vytvorili osem nových parkovacích miest. Nachádzajú sa pred nemocnicou. Držitelia ZŤP preukazov ich môžu využiť napr. pri návšteve nemocnice a sú zadarmo.

7 7 NOVINKY Z KNIŽNICE Hneď po zatvorení piešťanskej knižnice sme okamžite zareagovali na aktuálnu situáciu a presunuli sme naše podujatia do online priestoru. Vymysleli sme projekt Čítame cez web, v rámci ktorého prezentujeme tvorbu predovšetkým slovenských spisovateľov a ilustrátorov cez dramatizované čítania, divadelné predstavenia výstavy. Rodičia s deťmi sa môžu inšpirovať, poučiť i zabaviť pri workshopoch s dizajnérom Michalom Staškom a architektkou Evou Rohoňovou. Naše online podujatia (mimochodom, bolo ich vyše 70), si pozrelo viac ako 8000 návštevníkov webovej stránky knižnice a my v nich budeme pokračovať. Naše mesto, jeho históriu, architektúru, zaujímavosti sme odprezentovali v rámci projektu Piešťanské online potulky. V máji sme predstavili výtvarné osobnosti, ktoré pôsobili v našom meste a navštívili sme Múzeum historických vozidiel v Moravanoch nad Váhom. Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase rozhlas v knihe, sme presunuli na jeseň. Jednotlivé ročníky tohto dôležitého podujatia si však stále pripomíname - divákom približujeme knižnú, rozhlasovú, animovanú a výtvarnú podobu súťažných titulov festivalu. Na čo všetko sa môžete tešiť v júni? Budeme pokračovať v online podujatiach dramatizovanými čítaniami z kníh Kataríny Macurovej Prečo nekvitneš?, Simony Čechovej Včelár Jožko či Jozefa Kronera O rybke Beličke. Zo svojich diel nám prečítajú aj ich autori - Peter Karpinský z knihy Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali a Vanda Rozenbergová z Websterovcov. Aby sme sa však nestretávali len cez obrazovku, pripravili sme pre vás divadielka a workshopy v knižnici, samozrejme s obmedzeniami a nutnými bezpečnostnými opatreniami. Naši malí návštevníci nám však už veľmi chýbajú a my sa ich nevieme dočkať. Bude nám naozaj veselo a rozprávkovo - prídu tri prasiatka, korytnačka Etelka a žabiatko. Podrobný program a informácie o projektoch nájdete na webových stránkach sk, sk, YouTube a Facebooku knižnice. PRIPRAVUJEME SA NA DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA Tohtoročným hosťujúcim mestom podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva bude mesto Piešťany. Slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční dňa 8. septembra 2020 v Dome umenia Piešťany. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) je medzinárodné podujatie, v rámci ktorého sa každoročne v septembri koná až akcii v 50 štátoch Európy. Organizácia DEKD sa koná pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Témou tohtoročných Dní je motto Minulosť vzdeláva. Základným cieľom DEKD na Slovensku je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok v inom svetle, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Hlavným koordinátorom projektu DEKD je Ministerstvo kultúry SR. Ak priebeh epidémie koronavírusu a s ním spojené uvoľňovanie opatrení bude priaznivé, čaká nás v závere leta množstvo kultúrnych podujatí a sprievodných akcií. Napriek odloženým akciám z leta sa budeme môcť tešiť na skutočne bohatý program v septembri. Uvedieme aspoň niektoré z nich. Svoje výrobky budú na Kúpeľnom ostrove po dvanástykrát prezentovať remeselníci na podujatí Tradičné ľudové umelecké remeslá. Dom umenia otvorí 65.ročník Music Festival Piešťany, druhý najstarší hudobný festival na Slovensku. V tomto kultúrnom stánku sa bude konať tiež medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý patrí medzi najväčšie filmové podujatia na Slovensku. Počas šiestich dní prinesie do viacerých piešťanských kinosál množstvo kvalitných filmov. K tradičným septembrovým podujatiam v našom meste patrí medzinárodná súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, vyvrcholením ktorej je Kvetinové korzo, alegorický kvetinový sprievod ulicami v centre mesta, ale aj výstava fotografií v mestskom parku Park Foto. Na Kúpeľnom ostrove sa bude konať Paráda prvý bezbariérový festival, v ktorom sa rodičia s deťmi môžu oboznámiť s paralympijskými športami. Množstvo podujatí pripravuje aj Balneologické múzeum Imricha Wintera, ktoré v priestoroch Kúpeľnej dvorany, vo vile Dr. Lisku, Pamätnej izbe Ivana Krasku ponúkne návštevníkom pestrý program. Zaujímavé workshopy a prehliadky pre deti a ich rodičov pripraví vo svojich priestoroch aj Elektrárňa Piešťany. Obohatením programovej ponuky bude určite aj festival Zázračný oriešok, ktorý pripravuje Mestská knižnica v Piešťanoch. Výnimočné zážitky by si mali návštevníci počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Piešťanoch odniesť z prehliadok bežne neprístupných miest a objektov. Veľkým lákadlom by mali byť prehliadky na miestach, do ktorých sa ľudia zvyčajne nedostanú, napr. vo vybraných priestoroch kúpeľných objektov, v sakrálnych pamiatkach, pri prehliadke cintorínov, alebo v objektoch pamätihodností mesta Piešťany. Súčasťou bohatého programu v meste budú tiež semináre, prednášky, workshopy pre deti a dospelých. Podrobný program budeme postupne zverejňovať. Ak máte nápady alebo návrhy, ktoré by sme mohli zaradiť do programu DEKD 2020, posielajte nám ich na

8 8 NA ÚRADY UŽ NEMUSÍME NOSIŤ VIACERÉ TLAČIVÁ Na základe novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa rozširuje zoznam potvrdení a výpisov, ktoré fyzické a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe. K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od vás úrady nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia samy v registroch ostatných úradov. Ide o tieto dokumenty: potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o návšteve školy (účinné už od ) výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií (účinné už od ). Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať samy (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, centrálny register študentov). 2. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA S HYGIENICKÝMI OPATRENIAMI V zasadacej miestnosti Mestskej knižnici sa v utorok 12. mája 2020 uskutočnilo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa hlavne kvôli protiepidemiologickým opatreniam zapíše do histórie. Zastupiteľstvo sa konalo v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020. Pred vstupom do budovy bol každý účastník podrobený meraniu telesnej teploty a dezinfekcii rúk. Vo vydezinfikovanej rokovacej miestnosti sedeli poslanci a ostatní zúčastnení medzi sebou v dvojmetrových odstupoch. V miestnosti bola vypnutá klimatizácia, v budove sa nepoužíval výťah a sociálne zariadenia boli k dispozícii len v prízemí. V rámci priestorových možností mal možnosť sa rokovania zúčastniť len obmedzený počet verejnosti. ROKOVANIE POSLANCOV 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční 25. júna 2020 (štvrtok) o hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany na Školskej ulici. Priamy prenos zo zasadnutia je možné sledovať na internete alebo v TV Piešťany. Program zasadnutia MsZ nájdete na stránke RIADITEĽ MSKS S VÍZIAMI DO BUDÚCNA Nový riaditeľ Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany Peter Sedláčik je vo svojej funkcii od 1. apríla Na pozícii riaditeľa MsKS nahradil Martu Jurčovú, ktorá po 16 rokoch vedenia organizácie odišla do dôchodku. Vo svojej funkcii ste viac ako dva mesiace. To je už dosť dlhý čas na oboznámenie sa s činnosťou inštitúcie. Sú veci, ktoré je treba zmeniť? Určite treba zmeniť spôsob propagácie organizácie. Web stránky MsKS je potreba zjednotiť, sprehľadniť, zatraktívniť a postupne zväčšiť jej sledovanosť. Tiež chceme aby sme o našich aktivitách dávali vedieť aj mladšej a strednej generácii, a na to je potrebné poskytovať informácie aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Veľký potenciál vidí Peter Sedláčik aj vo výstavných priestoroch Galérie Fontána: Chcel by som zvýšiť prestíž Galérie Fontána a dať ju do väčšej pozornosti návštevníkom mesta. Zároveň sa zamerať na výber autorov, spestriť ponuku prezentovaných výstavných diel, ale hlavne dať možnosť prezentovať sa domácim autorom a ich tvorbe. V meste máme množstvo kvalitných autorov, ktorí sú známy za hranicami mesta, a u nás častokrát o nich ani nevieme. Priestor na zlepšenie vidí riaditeľ MsKS aj v Kine Fontána. Časom chce založiť dramaturgickú radu kina, zloženú prevažne z mladých ľudí, ktorí majú skúsenosti aj zo zahraničných filmových festivalov. Od rady by očakával väčší prehľad vo filmovom dianí a s tým spojené skvalitnenie dramaturgie kina a filmového klubu. V programe kina chce dať viac priestoru slovenskej tvorbe a zaviesť online predaj lístkov, čo bude pre kino posun vpred a návštevníci to určite uvítajú. Peter Sedláčik je otvorený komunikácii aj so združeniami či miestnymi aktivistami pôsobiacimi v kultúrno-kreatívnej oblasti, napr. s Piešťanským okruhom alebo Artou, a rád sa nechá inšpirovať ich podnetmi a nápadmi. V rámci výstav vidí budúcnosť prepojenia danej výstavy s následnou diskusiou k téme. Kultúrnych podujatí je v našom meste veľké množstvo a latka je nastavená vysoko. Vidíte tu priestor niečo zmeniť? Chcem zachovať a pokračovať v programoch pre staršiu generáciu, ktoré majú už svoju tradíciu. Ale treba pracovať na tom, ako pritiahnuť ku kultúre v našom meste viac ľudí mladšej a strednej generácie. Je pravdepodobné, že nový riaditeľ MsKS bude aj pri otvorení zrekonštruovaného letného kina, ktoré bude patriť pod túto inštitúciu. Otvorením nového kultúrneho priestoru prídu nové výzvy spojené s prevádzkou a dramaturgiou letného kina. V týchto dňoch prebiehajú rekonštrukčné práce v priestoroch Galérie Fontána a inventarizácia výstavných diel vo Výstavnej sieni v Starej lekárni. informačný spravodaj mesta Piešťany. Vydáva: Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, Piešťany, IČO: Tel.: 033/ Dátum vydania: jún Poradové číslo 3/2020, 20. ročník. Cena: zdarma. Registračné číslo: EV 5880/20. ISSN: Redakčná rada: Peter Jančovič (predseda), Marián Urbánek, Martin Valo, Drahomíra Moretová, Martin Ričány (zodpovedný redaktor). Foto: archív Mesta Piešťany. Grafická úprava a tlač: PN print s. r. o.