SBI-monitorovacie a ovládacie softvérové riešenie s vizualizáciou a vyššími formami riadenia. Supervising Business Integration

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SBI-monitorovacie a ovládacie softvérové riešenie s vizualizáciou a vyššími formami riadenia. Supervising Business Integration"

Prepis

1 SBI-monitorovacie a ovládacie softvérové riešenie s vizualizáciou a vyššími formami riadenia Supervising Business Integration

2 Čo je SBI... SBIje komplexné softvérové riešenie na monitorovanie, správu a vyhodnocovanie stavov elektronických systémov a dát z externých systémov bez ohľadu na rozsah a geografické členenie objektov. SBIzahŕňa naviac nástroje pre vyššie formy riadenia a automatizácie firemných procesov súvisiacich s TPFOB*. SBIpredstavuje moderné modulárne viacvrstvové softvérové riešenie typu serverklient na báze tenkého klienta s centrálnou DB pre ukladanie zozbieraných dát a väzbami na ďalšie systémy. SBI je slovenský produkt s 12r históriou. *FOB fyzická a objektová bezpečnosť (EZS,EPS,SKV,SKD,CCTV,KW...) *TP technické prostriedky monitorovacie a ovládacie softvérové riešenie s vizualizáciou a vyššími formami riadenia

3 O čo ide v SBI... SBIje od svojho prvopočiatku o integrácii a o ľahkom používateľskom prístupe k informáciám......spočiatku len TPFOB, postupne informačných a softvérových systémov tretích strán a dnes už aj niektorých TZB*....spočiatku len prostredníctvom web prehliadača IE, dnes ďalších a rovnako aj mobilných technológií IOS a Android....spočiatku len kúpou, dnes aj prenájmom, či cloudovým riešením. *TZB technické zariadenia budov (Klimatizácie,Teplota,UPS,Dieselagr...) integrácia prináša okamžitý prehľad, poriadok a úsporu

4 Čo prináša nasadenie SBI... Centralizovaný zber dát do jednej databázy pre ich efektívnejšiu analýzu a predikciu vďaka jednotnému prostrediu Riadenie implementovaných procesov z jedného prostredia - jednotná správa, jednotná vizualizácia, jednotná notifikácia a symbolika z rôznych zariadení Efektívne využitie a optimalizácia počtu ľudských zdrojov pri zachovaní štandardov vďaka centralizácii a automatizácii jasné pravidlá, okamžitý prehľad, úsporu a uvoľňuje kapacity

5 Prečo je výhodné používať SBI... Vyvíjané s ohľadom na požiadavky svojich zákazníkov Integruje a zjednocuje správu a obsluhu systémov FOB a TZB Zjednocuje správu používateľov systémov a identifikátorov Centralizuje zber dát týkajúcich sa TP Zjednocuje monitoring a ovládanie TP Zjednocuje výstupy zo systému pre rôzne technológie Zjednodušuje príp. automatizuje niektoré firemné procesy Zavádza presnú evidenciu a pravidlá pre širší okruh technológií a osôb Umožňuje výstavbu riešenia v etapách vďaka svojej modulárnosti, čím umožňuje zákazníkom efektívne vynakladať finančné prostriedky na riešenie svojich požiadaviek Umožňuje voliteľný spôsob používania a dostupnosti...pomáha... pomáha vidieť a vedieť viac, pomáha šetriť a pracovať systémovo

6 Aké procesy SBI zjednodušuje a automatizuje... Prístup a prihlásenie do aplikácie (Active Directory) Import organizačnej štruktúry a automatické zmeny Prideľovanie prístupov (skupiny, dedenie, workflow) Personifikácia identifikačných kariet príp. zamestnaneckých preukazov Evidencia dochádzky s prepojením na mzdový systém Notifikačný proces (automatické zasielanie ov / sms) Výkon pracovníkov dohľadu (presná identifikácia, logovanie a postup riešenia), obchôdzok a recepcie Spätné analýzy incident manažmentu Kontrola plnenia SLA Kľúčová služba Administrácia a evidencia prostriedkov (aj netechnických) Krízové riadenie v prípade závažných udalostí...pomáha... uvoľňuje kapacity na riešenie Vašich biznis požiadaviek

7 Aké možnosti prístupu k SBI sú dostupné... SBImožno kúpiť a implementovať do vlastnej infraštruktúry... SBImožno prenajať a implementovať do vlastnej infraštruktúry... SBImožno prenajať formou cloudového riešenia prevádzkovaného na vzdialenom bezpečnom serveri... moderné a otvorené možnosti prístupu k SBI riešeniu

8 Aké služby sú k SBI dostupné... SBI certifikačné školenia operátorov SBI maintenance balíček SBI nonstop hotline telefonická podpora SBIdohľad nad zákazníkovým riešením na základe SLA lokálny / vzdialený 5x8hod až 7x24hod SBI vývoj softvérových funkcionalít na kľúč SBIcieľový dokument integrovaného systému konzultačná, poradenská a projekčná činnosť pri príprave dokumentu produkty a služby vytvárajú riešenia

9 Ako SBI vyzerá... Skladba SBI: JADRO MODULY KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA Moduly SBI: EZS, EPS, CCTV+VideoProcesor2 PRÍSTUPY, WORK FLOW, FOTOMANAŽMENT NÁVŠTEVY, RECEPCIA DOCHÁDZKA LOGY, PCO REAL TIME EXTERNAL SPRÁVA PROSTRIEDKOV INCIDENT a KRÍZOVÝ MANAŽMENT modulárne riešenie pre monitorovanie a ovládanie technológií

10 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... realtime, logy, monitor udalostí, foto identifikácia, video väzba, KB pomoc

11 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... VP2 prehrávanie videa

12 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... technologický dohľad

13 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... mobilným klientom umožňuje voľnosť pohybu a pritom pracovať

14 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... aktivácia osoby, priradenie identifikátorov, fotomanažment, personifikácia IdK

15 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... elektronická žiadosť o povolenie prístupu

16 Ako SBI vyzerá v obrazovkách... dochádzka evidencia a spracovanie nadčasov

17 Ako vyzerá topológia IBS... IT HW (server, PC klient, duálna grafická karta na pracovisko dispečingu, tlačiareň IdK) Non IT HW (systémy FOB, VP2, IP kamera pre Fotopracovisko) integrovaný bezpečnostný systém

18 Ako vyzerá architektúra IBS... integrovaný bezpečnostný systém

19 Ktorí partneri už využívajú prínosy SBI... Orange Slovensko integrovaný bezpečnostný systém a monitorovací systém technologických zariadení Towercom monitorovací systém technologických zariadení Minioceliareň Strážske integrovaný bezpečnostný a monitorovací systém Slovak Telekom, O2 Slovensko, BVS, SSE, VSE, JESS, SPP, Eustream, Istrokapitál, Elvosolar, CZ Slovakia, Delphi, GSK, SAV, Net4Gas, Baťa, ČDT, NKÚ CZ, SCHOTT, Axon Neuroscience, Energochemica, J&T Banka, Carlton Property, súkromné rezidencie, objekty štátnej správy ai. integrované bezpečnostné a monitorovacie systémy aj oni vedia, že pomáha a uvoľňuje myseľ pre riešenie ich biznis požiadaviek

20 Ďakujeme za pozornosť Radi Vám pomôžeme so zodpovedaním Vašich doplňujúcich otázok...