Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov"

Prepis

1 Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova, Bardejov Verejné obstarávanie výzva na predloženie cenovej ponuky Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova, Bardejov, ako verejný obstarávateľ realizujeme prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou Spotrebný tovar a prevádzkový materiál (maximálna odmena za poskytnuté služby počas účinnosti zmluvného vzťahu nesmie presiahnuť 0.000,00 eur ).. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela Sídlo: Jiráskova, Bardejov Štatutárny orgán: RNDr. Marcel Tribus IČO: DIČ: Kontaktná osoba: Ing. Eva Saxunová Tel: Vymedzenie predmetu zákazky. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek.4. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a pomôcky aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a pomôcky aktivity Školiaci materiál a potreby. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu potrebných na realizáciu projektu a jednotlivých aktivít..4. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál Spotrebný a prevádzkový materiál na zabezpečenie aktivít projektu: perá, bloky, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, tonery a náplne do tlačiarní, farebné papiere, farby, obaly, značkovače, fólie, viazacie špirály, Euroobaly a iný podobný spotrebný a prevádzkový materiál.

2 .4. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál. Pero 00. Blok Zošit Ceruzka Obal Farbičky Toner (sada náplní do multifunkčnej tlačiarne Lexmark CX30n) 8. Farebné papiere Farby Značkovače 0. Fólie 0. Viazacie špirály Euroobaly 00 (0 %) cena s Školiaci materiál a potreby aktivity Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov počas realizácie aktivity Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 36. Zošit Ceruzka Obal Farbičky Školiaci materiál a potreby aktivity (0 %) cena s

3 6. Fixy na keramickú tabuľu 4 7. Utierka 8. Kancelársky papier 9. Nástenka 0. Farebné papiere 37. Euroobaly Školiaci materiál a potreby aktivity. Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov aktivity. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby jazykových predmetov (AJ, NJ, RJ, FJ): perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 90. Zošit Ceruzka Obal Farbičky Fixy na keramickú tabuľu Utierka 3 8. Kancelársky papier Nástenka 0. Farebné papiere 0. Euroobaly Školiaci materiál a potreby aktivity. (0 %) cena s Školiaci materiál a pomôcky aktivity. Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov aktivity. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov (Občianska náuka, NOS, Dejepis, Geografia):

4 perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 00. Zošit Ceruzka Obal Farbičky Fixy na keramickú tabuľu 6 7. Utierka 6 8. Kancelársky papier Nástenka 6 0. Farebné papiere 600. Euroobaly Školiaci materiál a pomôcky aktivity. (0 %) cena s Školiaci materiál a potreby aktivity. Školiaci materiál a drobné učebné pomôcky pre cieľovú skupinu aktivity. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov (Občianska náuka, NOS, Dejepis, Geografia): knihy, učebnice a iné potreby a materiál pre realizáciu aktivity Slovenské dejiny (94 938), R. Letz Slovensko v 0. stor., Ľ. Lipták Dejiny sveta od A do Z, M. Budaj 4. Kniha kráľa, Segeš Pracovný zošit pre. R. SŠ (. a. časť) Dejepis, M. Kmet D. Vasilová Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska, Daja Školiaci materiál a potreby aktivity. (0 %) cena s

5 na 7. Ústava SR Psychologická encyklopedie, vyd. Portál 009, Bohumila Baštecká a kol. Enycklopedie politiky, vyd. Libri 004, K. Žaloudek Slovensko ilustrovaná encyklopédia pamiatok, Peter Kresánek, Simplicissimus, prírodných divov sveta, Vydavateľstvo: Svojtka&Co., Školiaci materiál a potreby aktivity.3 Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov aktivity.3 Inovácia obsahu, metód a foriem výučby Matematiky: perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 0. Zošit 0 3. Ceruzka 9 4. Obal 0 5. Farbičky 5 6. Fixy na keramickú tabuľu 4 7. Utierka 8. Kancelársky papier 9. Nástenka 0. Farebné papiere 0. Euroobaly Školiaci materiál a potreby aktivity.3 (0 %) cena s

6 7.5. Školiaci materiál a potreby aktivity 3. Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov aktivity 3. Inovácia výučby predmetu Biológia a zriadenie odbornej učebne: perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 5. Zošit 5 3. Ceruzka 5 4. Obal 5 5. Farbičky 3 6. Fixy na keramickú tabuľu 5 7. Utierka 0 8. Kancelársky papier 0 9. Nástenka 3 0. Farebné papiere 0. Euroobaly Školiaci materiál a potreby aktivity 3. (0 %) cena s Školiaci materiál a potreby aktivity 3. Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov aktivity 3. Inovácia výučby predmetu Chémia a zriadenie odbornej učebne: perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby.. Pero 80. Zošit Ceruzka Školiaci materiál a potreby aktivity 3. (0 %) cena s

7 4. Obal Farbičky Fixy na keramickú tabuľu 0 7. Utierka 8 8. Kancelársky papier 9. Nástenka 3 0. Farebné papiere 5. Euroobaly Školiaci materiál a pomôcky aktivity 3. Školiaci materiál a drobné učebné pomôcky pre cieľovú skupinu aktivity 3. Inovácia výučby predmetu Chémia: knihy, učebnice a iné potreby a materiál pre realizáciu aktivity Školiaci materiál a pomôcky aktivity Organická chémia, Ferdinand Devínsky a kol. Osveta, 03 Optické metódy v chemickej analýze, Vojtěch Bekárek, Iveta Fryšová, Univerzita Palackého Olomouc 007 Chémia v kocke I, Bohumír Kotlík, Květoslava Rúžičková, ArtArea, 00 Biochemie, Základní kurz, Danuše Šofrová a kolektív, Karolinum 009 Organická chémia I, Jiří Svoboda a kol., VŠCHT 007 Fyzikálna chémia, Erik Klein a kol., STU 0 Chémia pre každého, Svatava Dvořaková, Rubicco, 0 Systematická anorganická chémia, Ivan Lukeš, Karolinum 009 Jak porozumnět organickej chemii, Jozer Pacák, Karolinum, 00 (0 %) cena s

8 Základy analytickej chémie (. Výdaní), František Opekar a kol., Karolinum, 00 Analytická chémia II., Karel Volka, VŠCHT, 997 Návody prolaboratórní cvičení z analytické chémie II, Jiří Krofta a kol., VSCHT Návody prolaboratórní cvičení z analytické chémie III, Pavel Matejka a kol., VSCHT Reakce organických zlúčenín, Jozef Pacák, Karolinum, 006 Príklady z obecné chémie, Sedláček a kol., Karolinum 009 Fyzikální chemie, Peter Atkins, Juliode Paula, CVUT Praha, 03 Periodické království Cesta do země chemických prvku, Peter Atkins, Academia, 005 Anorganická chémia, J.Šima, STU Všeobecná a anorganická chémia, Juraj Krätsmár- Šmorgovič, Osveta, 007 Učební úlohy v chémii, Hana Čtrnátová, Karolinum 009 Harperova biochemie, 4. vydanie, Murray R. a kol., H H, 998 Úlohy v názvosloví a chemických výpočtu v anorganickej chémii, Vratislav Flemr, Eva Holečková, VŠCHT Organická chémia, John McMurry, VUTIUM 007 Študijná příručka a Řešené příklady, Susan McMurry, VŠCHT 009 Periodická sústava prvkov Chémia - organická - kartónové obrazy Chémia -všeobecná a anorganická - kartónové obrazy Mechanizmus protolytických reakcií kartónový obraz s lištou z umelej hmoty

9 Schopnosť atómov odovzdávať, prijímať elektróny Premietacie plátno Starflex, 50 x 50 cm, povrch D fóliový Súprava Biochémia - študentská, Kód: 00046F Pracovné okuliare OP- SIAL OP VISIO číre (sada obsahuje 0 ks) Pracovné okuliare OP- SIAL OP LINE číre (sada obsahuje 0 ks) 9.5. Školiaci materiál a potreby Učebné pomôcky a školiaci materiál pre frekventantov počas realizácie projektu: perá, zošity, ceruzky, obaly, farbičky, fixy na keramickú tabuľu, utierka, kancelársky papier, nástenky, farebné papiere, euroobaly a iný podobný školiaci materiál a potreby Školiaci materiál a potreby (0 %) cena s. Pero 50. Zošit Ceruzka Obal Farbičky 0 6. Fixy na keramickú tabuľu 4 7. Utierka 8. Kancelársky papier 5 9. Nástenka 0. Farebné papiere. Euroobaly 3.3 Termín plnenia: august september 04.

10 .4 Miesto plnenia: Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov.5 Predmet zákazky bude z väčšej časti (95%) financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie (na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 40/04/./OPV pre projekt Moderné gymnázium ITMS Obsah a záväznosť Cenovej ponuky 3. Cenová ponuka musí byť záväzná do Cenovú ponuku je potrebné vypracovať vyplnením nižšie uvedenej tabuľky. P. č. Názov cena (0 %) cena s..4. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a pomôcky aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a potreby aktivity Školiaci materiál a pomôcky aktivity Školiaci materiál a potreby 4. Podmienky predkladania cenových ponúk 4. Cenovú ponuku doručte na mailovú adresu : alebo poštou na adresu školy uvedenú v záhlaví listu

11 4. Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do do 6.00 hod. S pozdravom RNDr. Marcel Tribus riaditeľ školy