ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020"

Prepis

1 ROZPOČTOVÉ KONANIE NA ROK 2020 č. dok.: 4: (1) ******* VÝBOR PRE ROZPOČET SPRAVODAJCOVIA: MONIKA HOHLMEIER - ODDIEL III (KOMISIA) EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - INÉ ODDIELY POZÍCIA PARLAMENTU Pozmeňujúce doplňujúce návrhy predložené n schôdzi Výboru pre rozpočet dň 30 septembr - 2 októbr 2019 SK SK

2 2

3 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum INTELIGENTNÝ A INKLUZÍVNY RAST KONKURENCIESCHOPNOSŤ PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ Koordináci dohľd komunikáci v súvislosti s hospodárskou menovou úniou vrátne eur 538 Skupin Identit demokrci I-D//7701 Delete line 1.1.S PEC p.m. p.m O TH p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8233 Delete line O TH p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8234 Delete line Nový rozpočtový ridok: Progrm n podporu výroby zmestnávni pre krjiny s chronickými nedosttkmi v oblsti výroby demogrfie 1078 Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8243 Cretion of new line 1.1.O TH p.m. p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 3 / 157 SK

4 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Nový rozpočtový ridok: Progrm n podporu členských štátov v prípde dohodnutého vystúpeni z eurozóny 1079 Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8245 Cretion of new line 1.1.O TH p.m. p.m Finncovnie záručného fondu EFSI Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre hospodárske menové veci Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4234 Ev Kili ++ EPP//7037 (CA) / (PA) ECON/6100 ITRE/5000 BUDG/ Podporné výdvky n progrm pre konkurencieschopnosť podnikov MSP (COSME) Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE// Podporné výdvky n európsky progrm monitorovni Zeme (Copernicus) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// ČÍTANIE V PARLAMENTE 4 / 157 SK

5 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8001 Delete budget line p.m Podporné výdvky n Progrm rozvoj európskeho obrnného priemyslu (EDIDP) Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7633 (Multiple mendment - first instnce) Delete figures p.m Výkonná gentúr pre mlé stredné podniky Príspevok z progrmu pre konkurencieschopnosť podnikov MSP (COSME) Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE// ČÍTANIE V PARLAMENTE 5 / 157 SK

6 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Podpor podnikni zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie ich prístupu n trhy Výbor pre priemysel, výskum energetiku Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 710 Renew Europe Group 4341 Olivier Chstel ++ ITRE/5049 EPP//7026 R-E//7445 (CA) BUDG/4341 (CA) ČÍTANIE V PARLAMENTE 6 / 157 SK

7 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zlepšenie prístupu mlých stredných podnikov (MSP) k finnčným prostriedkom vo forme kpitálového dlhového finncovni Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 35 Výbor pre doprvu cestovný ruch Výbor pre priemysel, výskum energetiku Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice 711 Renew Europe Group 4344 Olivier Chstel Výbor pre vnútorný trh ochrnu spotrebiteľ 4235 Ev Kili Elisbett Gulmini ++ EPP//7027 TRAN/5558 (CA) / (PA) ITRE/5050 GUE//8002 R-E//7446 (CA) BUDG/4344 (CA) IMCO/6362 BUDG/4235 BUDG/ vytvorenie nového rozpočtového ridku: Vytvorenie Európskeho environmentálneho fondu 1025 Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8159 Cretion of new line 1.1.O TH ČÍTANIE V PARLAMENTE 7 / 157 SK

8 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Fungovnie rozvoj vnútorného trhu s tovrom so službmi 1.1.S PEC Výbor pre vnútorný trh ochrnu spotrebiteľ 34 Výbor pre doprvu cestovný ruch IMCO/6355 TRAN/ Podpor orgnizácií zstupujúcich mlé stredné podniky (MSP) spoločenských zinteresovných strán v rámci činností v oblsti normlizácie 1.1.O TH Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE// Európsk chemická gentúr Právne predpisy v oblsti chemických látok 1.1.D AG Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D//7290 (Multiple mendment - first instnce) Agency / Výbor pre životné prostredie, verejné zdrvie bezpečnosť potrvín ENVI/5400 Agency / ČÍTANIE V PARLAMENTE 8 / 157 SK

9 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Vedúce postvenie v kozme Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// Výbor pre doprvu cestovný ruch TRAN/ John Howrth ++ BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 9 / 157 SK

10 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zvyšovnie miery inovácií v mlých stredných podnikoch (MSP) Výbor pre priemysel, výskum energetiku Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 33 Výbor pre doprvu cestovný ruch Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice Výbor pre hospodárske menové veci Výbor pre práv žien rodovú rovnosť 712 Renew Europe Group 4236 Ev Kili Olivier Chstel John Howrth ++ ITRE/5084 EPP//7031 S&D//7218 (CA) TRAN/5556 (CA) GUE//8003 ECON/6135 FEMM/6201 R-E//7447 BUDG/4236 BUDG/4398 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 10 / 157 SK

11 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Vytvorenie hospodárstv, ktoré efektívne využív zdroje je odolné voči zmenám klímy, zistenie udržteľnej dodávky surovín Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/ Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP//7007 / Remrks: use of Article 15(3) FinReg Vývoj poskytnutie infrštruktúry služieb v oblsti globálnej stelitnej nvigácie (Glileo) do roku Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ Agentúr pre európsky GNSS 1.1.D AG Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4391 Nicls Herbst Jens Geier ++ ITRE/5098 Agency / BUDG/4391 Agency / / Remrks: close resourcing gp BUDG/4346 Agency / ČÍTANIE V PARLAMENTE 11 / 157 SK

12 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Poskytovnie operčných služieb zložených n pozorovnich z kozmu údjoch in situ (Copernicus) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Budovnie utonómnej kpcity Únie v oblsti pozorovni Zeme (Copernicus) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8122 Delete line p.m. p.m Progrm rozvoj európskeho obrnného priemyslu (EDIDP) Skupin Identit demokrci I-D//7704 Delete line p.m. p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 12 / 157 SK

13 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Progrm rozvoj európskeho obrnného priemyslu (EDIDP) Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7633 (Multiple mendment) Delete figures p.m. p.m Progrm rozvoj európskeho obrnného priemyslu (EDIDP) Younous Omrjee ++ BUDG/4468 Delete figures p.m. p.m Progrm rozvoj európskeho obrnného priemyslu (EDIDP) Jens Geier ++ BUDG/4356 Below DB Anlýz štúdie o sociálnej situácii, demogrfii rodine 1.1.O TH Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8108 / Remrks: country-specific recommendtions Výbor pre zmestnnosť sociálne veci EMPL/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 13 / 157 SK

14 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Informčné vzdelávcie optreni pre orgnizácie prcovníkov 1.1.S PEC Skupin Identit demokrci Výbor pre zmestnnosť sociálne veci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente I-D//7706 Below DB EMPL/5661 S&D// Informácie, konzultácie prticipáci zástupcov podnikov 1.1.S PEC Výbor pre zmestnnosť sociálne veci EMPL/ Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Prcovnoprávne vzťhy sociálny dilóg 1.1.S PEC Skupin Identit demokrci Výbor pre zmestnnosť sociálne veci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Erik Bergkvist ++, John Dnielsson ++ I-D//7707 Below DB EMPL/5663 S&D//7221 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 14 / 157 SK

15 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Progress podpor vývoj, vykonávni, monitorovni hodnoteni politiky Únie v oblsti zmestnnosti sociálnej oblsti, ko j právnych predpisov týkjúcich s prcovných podmienok Výbor pre zmestnnosť sociálne veci 4416 John Howrth Nils Uškovs ++ EMPL/5664 / Remrks: UN SDGs BUDG/4416 BUDG/ EURES Podpor dobrovoľnej geogrfickej mobility prcovníkov zvyšovnie prcovných príležitostí Výbor pre zmestnnosť sociálne veci EMPL/5667 (CA) / Below DB (PA) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Elisbett Gulmini ++, Brndo Benifei ++ BUDG/4476 (CA) ČÍTANIE V PARLAMENTE 15 / 157 SK

16 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Mikrofinncovnie sociálne podniknie Zlepšiť prístup k finncovniu jeho dostupnosť pre právnické fyzické osoby, njmä tých, ktorí sú prcovnému trhu njvzdilenejší, pre sociálne podniky Výbor pre zmestnnosť sociálne veci 4399 Olivier Chstel Renew Europe Group EMPL/5668 BUDG/4399 (CA) / Delete figures (PA) R-E//7448 (CA) p.m Európsk ndáci pre zlepšovnie životných prcovných podmienok 1.1.D AG Skupin Identit demokrci I-D//7708 Agency / Below DB Európsk gentúr pre bezpečnosť ochrnu zdrvi pri práci 1.1.D AG Výbor pre zmestnnosť sociálne veci Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice 4417 John Howrth ++ EMPL/5670 Agency / GUE//8111 Agency / BUDG/4417 Agency / ČÍTANIE V PARLAMENTE 16 / 157 SK

17 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávni (Cedefop) 1.1.D AG Výbor pre kultúru vzdelávnie CULT/5902 Agency / Výbor pre zmestnnosť sociálne veci EMPL/5672 Agency / Renew Europe Group R-E//7449 Agency / Olivier Chstel ++ BUDG/4400 Agency / John Howrth ++ BUDG/4418 Agency / Európsky orgán práce (ELA) 1.1.D AG p.m p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8113 Agency / Delete line p.m. p.m. 801 Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D//7286 Agency / Elisbett Gulmini ++, Brndo Benifei ++ BUDG/4430 Agency / ČÍTANIE V PARLAMENTE 17 / 157 SK

18 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zbezpečenie dosttočných dodávok bezpečných vysokokvlitných potrvín ďlších biovýrobkov Skupin zelených/európsk slobodná linci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre poľnohospodárstvo rozvoj vidiek Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4240 Ev Kili ++ VERT/7608 S&D//7252 EPP//7009 AGRI/6043 ITRE/5043 BUDG/ Podporné výdvky n Nástroj n prepájnie Európy (NPE) Doprv Renew Europe Group 4384 Clotilde Armnd ++ R-E//7432 / Remrks: technicl ssistnce BUDG/4384 / Remrks: technicl ssistnce ČÍTANIE V PARLAMENTE 18 / 157 SK

19 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Odstránenie prekážok, zlepšenie interoperbility železníc, vytvorenie chýbjúcich prepojení skvlitnenie cezhrničných úsekov Skupin zelených/európsk slobodná linci 13 Výbor pre doprvu cestovný ruch Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4419 John Howrth ++ VERT/7610 TRAN/5509 S&D//7273 EPP//7018 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 19 / 157 SK

20 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zbezpečenie udržteľných efektívnych doprvných systémov Skupin zelených/európsk slobodná linci 24 Výbor pre doprvu cestovný ruch 890 Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4420 John Howrth Nils Uškovs Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente VERT/7611 TRAN/5537 EPP//7019 BUDG/4420 BUDG/4482 S&D//7274 Above CSL (CA) / (PA) ČÍTANIE V PARLAMENTE 20 / 157 SK

21 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Optimlizáci integrácie vzájomného prepojeni druhov doprvy zvýšenie interoperbility Skupin zelených/európsk slobodná linci 14 Výbor pre doprvu cestovný ruch 891 Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4395 Erik Bergkvist John Howrth Nils Uškovs Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente VERT/7612 TRAN/5511 EPP//7020 BUDG/4395 BUDG/4421 BUDG/4484 S&D//7275 Above CSL (CA) / (PA) D AG Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8167 Agency / Delete line p.m. p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 21 / 157 SK

22 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Agentúr Európskej únie pre bezpečnosť letectv 1.1.D AG Výbor pre doprvu cestovný ruch TRAN/5534 Agency / D AG Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8170 Agency / Delete line p.m. p.m D AG Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8169 Agency / Delete line p.m. p.m Železničná gentúr Európskej únie 1.1.D AG Výbor pre doprvu cestovný ruch TRAN/5554 Agency / Železničná gentúr Európskej únie 1.1.D AG John Howrth ++ BUDG/4422 Agency / ČÍTANIE V PARLAMENTE 22 / 157 SK

23 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Vybudovnie európskeho doprvného systému, ktorý efektívne využív zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný hldko funguje Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/ Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// Spoločný podnik pre výskum mnžmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neb (SESAR) Podporné výdvky Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre priemysel, výskum energetiku 5 Výbor pre doprvu cestovný ruch 4423 John Howrth Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente EPP//7015 ITRE/5044 TRAN/5501 BUDG/4423 S&D//7254 Above CSL (CA) / (PA) ČÍTANIE V PARLAMENTE 23 / 157 SK

24 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8173 Delete line p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8172 Delete line p.m. p.m Spoločný podnik pre výskum mnžmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neb 2 (SESAR2) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Spoločný podnik pre výskum mnžmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neb 2 (SESAR2) Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// ČÍTANIE V PARLAMENTE 24 / 157 SK

25 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Spoločný podnik Shift2Ril (S2R) Podporné výdvky Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre priemysel, výskum energetiku 6 Výbor pre doprvu cestovný ruch 771 Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente EPP//7017 ITRE/5045 TRAN/5502 S&D//7256 Above CSL (CA) / (PA) Spoločný podnik Shift2Ril (S2R) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/ Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// Výdvky vzťhujúce s n úrdníkov dočsných zmestnncov vykonávjúcich progrmy pre výskum inováciu Horizont Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 25 / 157 SK

26 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8143 Delete line p.m Výdvky vzťhujúce s n úrdníkov dočsných zmestnncov vykonávjúcich progrmy pre výskum inováciu Progrm Eurtomu Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7632 (Multiple mendment - first instnce) Delete figures p.m Položk Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8144 Delete line p.m Externí zmestnnci vykonávjúci progrmy pre výskum inováciu Progrm Eurtomu Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7632 (Multiple mendment) Delete figures p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 26 / 157 SK

27 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8145 Delete line p.m Osttné výdvky n ridenie progrmov pre výskum inováciu Progrm Eurtomu Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7632 (Multiple mendment) Delete figures p.m Posilnenie výskumu n hrnicich poznni v Európskej rde pre výskum Výbor pre priemysel, výskum energetiku Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4241 Ev Kili ++ ITRE/5053 EPP//7028 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 27 / 157 SK

28 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Posilnenie výskumu v rámci vznikjúcich technológií technológií budúcnosti 1 p.m p.m. p.m p.m John Howrth Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4242 Ev Kili ++ BUDG/4456 ITRE/5012 (PA) BUDG/4242 (PA) p.m p.m Posilnenie európskych výskumných infrštruktúr vrátne elektronických infrštruktúr Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4243 Ev Kili John Howrth ++ BUDG/4377 (restore EFSI cuts) S&D//7200 (CA) (restore EFSI cuts) ITRE/5013 BUDG/4243 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 28 / 157 SK

29 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Európsky výskumný fond pre njvzdilenejšie regióny zámorské krjiny územi 1006 Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8133 Cretion of new line 1.1.O TH Younous Omrjee ++ BUDG/4471 Cretion of new line 1.1.O TH Vedúce postvenie v oblsti nnotechnológií, progresívnych mteriálov, lserovej technológie, biotechnológií progresívnej výroby sprcovni Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4244 Ev Kili John Howrth ++ BUDG/4378 (restore EFSI cuts) S&D//7201 (CA) (restore EFSI cuts) EPP//7000 ITRE/5014 BUDG/4244 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 29 / 157 SK

30 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zlepšenie prístupu k rizikovému finncovniu n účely investovni do výskumu inovácie Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4245 Ev Kili John Howrth ++ ITRE/5015 BUDG/4245 BUDG/ Zvyšovnie miery inovácie v mlých stredných podnikoch (MSP) Jens Geier Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4246 Ev Kili John Howrth ++ BUDG/4375 (restore EFSI cuts) GUE//8007 S&D//7202 (CA) (restore EFSI cuts) ITRE/5016 BUDG/4246 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 30 / 157 SK

31 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zlepšenie podmienok celoživotného zdrvi blhobytu Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4374 Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre životné prostredie, verejné zdrvie bezpečnosť potrvín Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4247 Ev Kili John Howrth ++ EPP//7047 BUDG/4374 (restore EFSI cuts) S&D//7203 (CA) (restore EFSI cuts) ENVI/5442 / Remrks: fight ginst cncer GUE//8008 ITRE/5017 BUDG/4247 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 31 / 157 SK

32 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zbezpečenie dosttočných dodávok bezpečných, zdrvých vysokokvlitných potrvín ďlších biovýrobkov Skupin zelených/európsk slobodná linci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 4373 Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4248 Ev Kili John Howrth ++ VERT/7607 S&D//7258 BUDG/4373 (restore EFSI cuts) S&D//7204 (CA) EPP//7008 GUE//8009 ITRE/5018 BUDG/4248 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 32 / 157 SK

33 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Zbezpečenie prechodu n spoľhlivý, udržteľný konkurencieschopný energetický systém Renew Europe Group Nils Torvlds ++, Pscl Cnfin ++, Mrtin Hojsík ++ Skupin zelených/európsk slobodná linci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4372 Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente R-E//7439 / Remrks: climte, geogrphic distribution BUDG/4405 VERT/7601 S&D//7259 EPP//7002 / Remrks: use of Article 15(3) FinReg BUDG/4372 (restore EFSI cuts) S&D//7205 (CA) (restore EFSI cuts) ČÍTANIE V PARLAMENTE 33 / 157 SK

34 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Vybudovnie európskeho doprvného systému, ktorý efektívne využív zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný hldko funguje Skupin zelených/európsk slobodná linci 4371 Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 4459 John Howrth Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 4396 Erik Bergkvist Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4249 Ev Kili ++ VERT/7605 BUDG/4371 (restore EFSI cuts) S&D//7206 (CA) (restore EFSI cuts) BUDG/4459 S&D//7260 BUDG/4396 EPP//7010 ITRE/5019 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 34 / 157 SK

35 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Vytvorenie hospodárstv, ktoré efektívne využív zdroje je odolné voči zmenám klímy, zistenie udržteľnej dodávky surovín Skupin zelených/európsk slobodná linci Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) 4370 Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice VERT/7603 S&D//7261 EPP//7006 / Remrks: use of Article 15(3) FinReg BUDG/4370 (restore EFSI cuts) S&D//7207 (CA) (restore EFSI cuts) GUE// ČÍTANIE V PARLAMENTE 35 / 157 SK

36 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Podpor inkluzívnych, inovčných reflexívnych európskych spoločností Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre zmestnnosť sociálne veci Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4250 Ev Kili John Howrth ++ BUDG/4369 (restore EFSI cuts) S&D//7208 (CA) (restore EFSI cuts) EMPL/5676 ITRE/5020 BUDG/4250 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 36 / 157 SK

37 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Šírenie excelentnosti zvyšovnie účsti Výbor pre priemysel, výskum energetiku Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 4368 Jens Geier Renew Europe Group 4385 Clotilde Armnd ++ ITRE/5054 S&D//7262 S&D//7216 (CA) BUDG/4368 (CA) R-E//7431 BUDG/ Horizontálne činnosti v rámci progrmu Horizont Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4428 John Howrth ++ ITRE/5021 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 37 / 157 SK

38 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Ved so spoločnosťou pre spoločnosť Jens Geier Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre práv žien rodovú rovnosť Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4429 John Howrth ++ BUDG/4367 (restore EFSI cuts) S&D//7209 (CA) (restore EFSI cuts) FEMM/6202 S&D//7217 ITRE/5022 BUDG/ Spoločný podnik v priemyselných odvetvich využívjúcich biologické mteriály (BBI) Podporné výdvky Renew Europe Group 4402 Nils Torvlds ++, Pscl Cnfin ++, Mrtin Hojsík ++ R-E//7437 / Remrks: climte, geogrphic distribution BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 38 / 157 SK

39 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Spoločný podnik v priemyselných odvetvich využívjúcich biologické mteriály (BBI) Renew Europe Group 4401 Nils Torvlds ++, Pscl Cnfin ++, Mrtin Hojsík ++ R-E//7438 / Remrks: climte, geogrphic distribution BUDG/ Spoločný podnik Čisté nebo 2 Podporné výdvky Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) Spoločný podnik Čisté nebo 2 S&D//7263 EPP// Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// ČÍTANIE V PARLAMENTE 39 / 157 SK

40 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Spoločný podnik pre plivové články vodík 2 (FCH 2) Podporné výdvky Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// Spoločný podnik pre plivové články vodík 2 (FCH 2) Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente S&D// Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP// Nástroj pre MSP Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP//7034 (PA) / Remrks: reinstte Article 15(3) FinReg with mount bove DB Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/5046 Remrks only: reinstte Article 15(3) FinReg with mount bove DB Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8146 Delete line p.m. p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 40 / 157 SK

41 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Eurtom Energi jdrovej syntézy Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7632 (Multiple mendment) Delete figures p.m. p.m Eurtom Energi jdrovej syntézy 57 Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8147 Delete line p.m. p.m Eurtom Jdrové štiepenie rdičná ochrn Skupin zelených/európsk slobodná linci VERT/7632 (Multiple mendment) Delete figures p.m. p.m. ČÍTANIE V PARLAMENTE 41 / 157 SK

42 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Eurtom Jdrové štiepenie rdičná ochrn Výbor pre priemysel, výskum energetiku ITRE/ Položk p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8148 Delete line p.m. p.m Položk p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8149 Delete line p.m. p.m Článok p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Konfedertívn skupin Európskej zjednotenej ľvice - Severskej zelenej ľvice GUE//8150 Delete line p.m. p.m Určenie relizáci politiky Únie v oblsti elektronických komunikčných služieb 1.1.S PEC Poslnecký klub Európskej ľudovej strny (Kresťnských demokrtov) EPP//7035 / Remrks: serch engines ČÍTANIE V PARLAMENTE 42 / 157 SK

43 Návrh rozpočtu 2020 Pozíci Rdy 2020 Rozpočet 2019 Číslo názov rozpočtového ridku Záväzky Pltby Záväzky Pltby Záväzky Pltby Autor Poznámky EP Rozdiel Nová sum Agentúr Európskej únie pre bezpečnosť sietí informácií (ENISA) 1.1.D AG Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4366 Jens Geier ++ ITRE/5115 Agency / BUDG/4366 Agency / Orgán európskych regulátorov v oblsti elektronickej komunikácie (BEREC) Úrd 1.1.D AG Výbor pre priemysel, výskum energetiku Skupin progresívnej lincie socilistov demokrtov v Európskom prlmente 4365 Jens Geier ++ ITRE/5099 Agency / S&D//7292 (Multiple mendment - first instnce) Agency / BUDG/4365 Agency / Podpor interoperbility, udržteľného zvádzni, prevádzky modernizácie trnseurópskych infrštruktúr digitálnych služieb, ko j koordináci n európskej úrovni Výbor pre priemysel, výskum energetiku 4434 John Howrth ++ ITRE/5028 BUDG/ ČÍTANIE V PARLAMENTE 43 / 157 SK