Obyvateľstvo starne. Ako sa k situácii stavia mesto? strana 3 strana 6 strana 8 ÚVODOM

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obyvateľstvo starne. Ako sa k situácii stavia mesto? strana 3 strana 6 strana 8 ÚVODOM"

Prepis

1 Rekordná sezóna na Pustom hrade Pliešky na razbu falzifikátov mincí, pravé uhorské denáre. To všetko a omnoho viac našiel výskumný tím počas tohtoročnej rekordne úspešnej sezóny na Pustom hrade. Prečítajte si o tom viac! SNP ako súčasť histórie Zvolena Pamätných miest spojených so SNP je v našom meste naozaj mnoho. Každé z nich po kúskoch odkrýva fakt, že mesto zohralo v povstaní dôležitú úlohu. Poznáte ich aj vy? Americký futbal nie je len o sile, ale aj o taktike jednotlivca v hre Nenechajte si ujsť rozhovor s prezidentom športového klubu amerického futbalu Ivanom Rovňanom. O tom, v čom je tento šport výnimočný, koľko stojí výbava a ako je to u nich so zraneniami. strana 3 strana 6 strana 8 Založené v roku Z A V. ročník číslo október 2019 ÚVODOM D A RM O Milí Zvolenčania, Obyvateľstvo starne. Ako sa k situácii stavia mesto? Tak ako do nášho mesta zavítala po dlhom lete jeseň, stretne sa s ňou väčšina z nás aj vo vlastnom živote. Možno o niečo viac na túto skutočnosť myslíme práve v októbri, ktorý je tradične vnímaný ako mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme zisťovali, ako seniorom a ich rodinným príslušníkom pomáha mesto. S vyšším vekom postupne ubúda síl, životné situácie sa stávajú náročnejšími, prichádza potreba pomoci. Za mesto prichádzajú do kontaktu so seniormi najviac pracovníci odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny. Podporujú ich aktivity, či už v rámci klubov dôchodcov, alebo začleňovania do verejného života. Seniori nemusia byť len sami doma. V meste sa vždy môžu prihlásiť do jedného z klubov dôchodcov podľa vlastnej voľby buď v mieste bydliska, alebo kdekoľvek inde. V kluboch radi privítame každého hovorí Eva Mozoľová, predsedníčka Klubu dôchodcov číslo 4 na Sekieri. Seniori majú možnosť využívať hneď niekoľko sociálnych služieb. Z rozhovorov v klube viem, že najvyhľadávanejší je sociálny taxík, domáca opatera a tiež príspevky na stravu, uviedla ďalej Mozoľová. Jej slová potvrdzuje aj vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny zvolenského magistrátu Mária Koreňová: Pôsobnosť sociálnych služieb v meste je široká, pomáhame veľkému počtu obyvateľov. Spomeniem sociálny taxík, ktorý odvezie staršieho človeka k lekárovi, príspevok na stravu, keďže finančná situácia našich dôchodcov mnohokrát nie je ružová či opatrovateľky schopné ľuďom pomôcť prekonávať nástrahy vyššieho veku. To sú len niektoré zo služieb, ktoré naši seniori a ich rodiny hojne využívajú. Viac o samotných službách pre seniorov si môžete prečítať na strane 2. Mesto hľadá možnosti zriadenia domova pre seniorov Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili zámer odpredaja pozemkov bývalého areálu 4. základnej školy v Môťovej s podmienkou viazania takto získaných finančných prostriedkov na účely vybudovania zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a denného stacionára. Pozemok s výmerou viac ako 11 tisíc m² má byť odpredaný formou verejnej obchodnej súťaže, minimálna kúpna cena bude podľa rozhodnutia poslaneckého zboru 70 eur za m². Umiestnenie nového zariadenia sociálnych služieb sa skloňuje v súvislosti s uvedeným pozemkom, spomína sa však aj Borová hora či budova bývalého 8-ročného gymnázia na Lipovci. O výstavbu sa zaujímajú súkromní investori, mesto chce podľa slov jeho vedúcich predstaviteľov podať pomocnú ruku. Trend starnutia obyvateľstva je neúprosný a my sa tomu budeme musieť prispôsobiť, hovorí primátorka mesta Lenka Balkovičová. Minulý rok bol na Slovensku prelomový v rámci sledovania intenzívneho starnutia obyvateľstva. Historicky prvýkrát totiž prevýšil počet a podiel seniorov počet i podiel detí. Vzťah medzi početnosťou detí a seniorov zachytáva tzv. index starnutia, ktorý sa vyšplhal nad hraničnú hodnotu 100. Znamená to, že na 100 detí do 14 rokov pripadá až 102 ľudí vo veku nad 65 rokov. Priemerný vek obyvateľstva dosiahol 40,8 roka, čo znamená, že polovica populácie Slovenska je staršia ako 40 rokov. Podobný trend sa dá sledovať aj v ďalších krajinách Európskej únie a Eurostat tvrdí, že podiel starších osôb na celkovej populácií sa v nadchádzajúcich desaťročiach výrazne zvýši. Dôvodom je hlavne to, že väčšia časť generácie, ktorá sa narodila v období populačnej explózie po 2. svetovej vojne, dosiahne dôchodkový vek. To okrem iného zvýrazňuje aj fakt, že seniori sa stanú početnejšími a dôležitejšími členmi spoločnosti než kedykoľvek predtým. Je teda na mieste venovať omnoho intenzívnejšiu pozornosť ich potrebám a záujmom. Každého seniora v meste si samospráva váži Seniori v meste sa udržiavajú v dobrej forme, o čom svedčia aj počty jubilantov, ktorí oslavujú 90, 95 aj 100 a viac ročné jubileá. Navštívime ich priamo v domácnostiach, aby sme im odovzdali malý darček a spoločne s pani primátorkou alebo pánom viceprimátorom im zablahoželali. V minulom roku sme mali až okolo 100 jubilantov, čo je naozaj krásne číslo, hovorí Mariana Klavcová z mestského úradu, ktorá gratulácie jubilantom za mesto organizuje. (Pokračovanie článku nájdete na strane číslo 2.) len pred pár dňami sme spoznali výsledky prieskumu spokojnosti občanov so službami našej samosprávy. Aj keď sa nesú približne v duchu predchádzajúcich rokov, prekvapilo ma zhoršenie známok v niekoľkých kategóriách. Ide predovšetkým o dopravnú infraštruktúru, oblasť, s ktorou sa trápi celé Slovensko. Prakticky všetky mestá dnes zápasia s pretlakom vozidiel vo svojich uliciach, Zvolen v tomto smere nie je výnimkou. Zápchy, problémy s parkovaním či hluk z dopravy sú neblahým dôsledkom nárastu automobilizmu a možností jeho zníženia nie je veľa. Veľmi dobre si to uvedomujem, aj preto som do funkcie viceprimátora menovala odborníka na dopravu a stanovila mu kompetenciu presne v tejto oblasti. Postupne pripravuje koncepciu parkovania, len pred pár dňami sme spoločne predstavili opatrenia, ktoré majú za cieľ pritiahnuť ľudí späť k MHD, ako to bolo kedysi. Zároveň sa rozprávame o rozvoji cyklodopravy, chceme sa uchádzať o prostriedky z európskych fondov, aby sme ju urobili pre Zvolenčanov príťažlivejšou. Pochopiteľne ide o beh na dlhé trate, výsledky nemôžeme očakávať zajtra, ani o dva týždne. Zvolenčania tiež zhodnotili horšou známkou nielen zdravotníctvo, ktoré ma na starosti Banskobystrický samosprávny kraj a mesto v rámci neho nemá žiadne kompetencie, ale taktiež ekonomický rozvoj mesta. Nakoľko mesto podľa štatistík i názorov odborníkov hospodári dobre, je možné sa domnievať, že opýtaní vnímajú túto kategóriu v súvislosti s tým, ako sa ekonomicky darí im samotným. Nakoľko ľudia sú pri takomto hodnotení zvyčajne kritickí, výsledkom môže byť aj horšie známkovanie samosprávy. Tým, samozrejme, nechcem povedať, že všetko robíme na jednotku. Vždy trpezlivo vysvetľujem, že v oblasti hospodárenia je potrebné vychádzať z jednotlivých priorít, určite nie je možné naraz vyriešiť všetko, čo trápi našich obyvateľov. Je to presne ako s hospodárením v domácnosti rozpočet je vždy obmedzený, treba preto dobre zvažovať, do čoho investujeme a či popri tom všetkom dokážeme aj ušetriť, aby sme si v budúcnosti mohli dovoliť, čo potrebujeme, prípadne čo nám chýba. Toto Zvolenčania vedia celkom presne. Veľká väčšina opýtaných túži po novej plavárni a kúpalisku. Už v minulom volebnom období sme pre naplnenie najväčšieho sna Zvolenčanov urobili množstvo práce, prelomiť politické spory okolo plavárne či kúpaliska sa však podarilo iba čiastočne. Je to obrovská škoda, nakoľko nastáva ekonomicky náročné obdobie pre samosprávy a budeme musieť spoločne s poslancami poriadne zabrať, aby sme mohli naše mesto naďalej rozvíjať. Vrátim sa však k hodnoteniu služieb nášho mesta. Zvolenčania stále najlepšie vnímajú oblasť školstva a vzdelávania, pochvaľujú si, že im mesto ponúka veľa možností trávenia voľného času a taktiež množstvo kultúrnych podujatí. Medzi najlepšie hodnotenými oblasťami sa ocitla aj oblasť nazvaná technická infraštruktúra, zahŕňajúca napríklad budovanie optickej siete ZOMES či energetickú stratégiu mesta. Výsledky prieskumu spokojnosti berieme veľmi vážne. Sme vďační za pozitívnejší i kritickejší názor a urobíme všetko, aby mali Zvolenčania v budúcnosti dôvod hodnotiť prácu svojej samosprávy lepšími známkami. Ing. Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen

2 Sociálne služby mesta využívajú aj iné znevýhodnené skupiny občanov (Pokračovanie zo strany 1) Mesto sa v rámci svojich sociálnych služieb nevenuje len seniorom. Pomáha tiež zdravotne postihnutým jednotlivcom, chudobnejším rodinám s deťmi, deťom v detských domovoch, občanom v núdzi i tým menej prispôsobivým. Okrem klubov dôchodcov je mesto zriaďovateľom klubu zdravotne postihnutých, detských jaslí, útulku Nádej a komunitného centra Romano Jilo. Poskytuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu s názvom sociálny taxík, príspevky na stravovanie dôchodcov aj základné sociálne poradenstvo. Naši terénni pracovníci organizujú aj letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a množstvo iných zaujímavých aktivít, menuje vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mária Koreňová. Väčšina klientov, ktorým mesto poskytuje sociálne služby, si služby pochvaľuje. Príkladom je aj pán Kaliský zo Zvolena. Pred časom ho postretol úraz, pri ktorom si zlomil krčnú i hrudnú chrbticu, čo je stav vyžadujúci značnú starostlivosť. So službami sociálneho odboru som veľmi spokojný. Mám výborný vzťah so zamestnancami, vždy som mal veľmi ochotné a starostlivé opatrovateľky. Som vďačný za ich prístup, práve vďaka nemu som sa mohol pozbierať a zmocnieť, vyjadril sa pre Zvolenské noviny. Romano Jilo pýchou Zvolena Sociálni pracovníci aj dobrovoľníci sa už od roku 2015 venujú aj rómskym deťom z lokality Unionka. V komunitnom centre Romano Jilo intenzívne pracujeme s touto menšinou, budeme pokračovať vo vzdelávacích a Eva Mozoľová, predsedníčka klubu dôchodcov: Žiadny senior nemusí doma sedieť sám Mohli by ste nám priblížiť, akým životom žijú kluby dôchodcov vo Zvolene? Samozrejme. Členstvo v kluboch dôchodcov nám prináša spestrenie nášho života. Veľa seniorov žije osamote, a tak sa do klubu tešíme. V týždni sa stretávame dvakrát, dáme si kávičku, čaj a poinformujeme sa o najbližších aktivitách. Potom máme voľnú debatu. Porozprávame si rôzne novinky zo svojho života a svojho okolia. Hráme karty a kocky. Ja ako predsedníčka klubu sa riadim plánom činnosti, ktorý máme rozpracovaný na každý mesiac v roku, spolu so šesťčlenným výborom. Svoj program prispôsobujeme mesiacu a počasiu. Ako teda vyzeral vo vašom klube napríklad september 2019? Štvrtého septembra sme mali celodenný výlet do kaštieľa v Divíne a potom sme sa boli okúpať v Dolnej Strehovej. V nedeľu 15. septembra naše členky varili na Námestí SNP bryndzové pirohy no a 17. septembra sme organizovali športovo zábavný deň v našom klube, kde sa okrem súťaže varil aj chutný guláš. Čo všetko ste už tento rok stihli? V tomto roku sme navštívili Kežmarok, Šahy, Bratislavu aj Prahu. Navštívili sme Galériu Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Každoročne navštevujeme Arborétum Borová Hora, aby sme sa pokochali krásou rododendronov, ruží a celého areálu, ktorý je vzorne udržiavaný. Tiež sme navštívili v Poľsku mesto Zwolen, za čo ďakujeme pani primátorke, že nám tento krásny výlet dohodla a aj ho podporila. Ešte máme v pláne navštíviť Tatry a Košice. Naše členky sa tiež zúčastnili v súťaži varenia pod názvom Tradičná chuť Podpoľania. Takto podobne žijú aj ostatné kluby dôchodcov, podľa svojho plánu činnosti. Ktoré aktivity si podľa vás seniori v rámci klubov najviac obľúbili? Myslím si, že naši členovia sa najviac tešia na spoločenské posedenia s hudbou. Každý štvrťrok si organizujeme oslavu štvrťročných meninových a narodeninových oslávencov. Do tanca nám hra Duo Danyo Jožko Bomboš a Danka Horanská. Tiež sa radi zúčastňujeme výletov, návštev divadla a kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v meste. V klube nás často navštevujú aj naši poslanci za časť Sekier, pýtajú sa nás, čo nás trápi a v čom by sme potrebovali pomoc. Viaceré členky chodia na tvorivé dielničky. Potom sa aj ostatné členky zapájajú do tvorivej činnosti a svoje výrobky vystavujeme na veľkonočnej a vianočnej výstave, ktoré nám mesto organizuje. Dvakrát ročne súťažíme v kvíze Podvodníci nespia. Ako sa podľa vás o seniorov a ich aktivity stará mesto? Naše mesto robí pre nás naozaj veľa: zabezpečilo nám priestory na stretávanie sa, podporuje nás aj finančne. Raz do roka nás pozve na celodenný výlet a 3-krát na spoločenské podujatia. V mesiaci úcty k starším organizuje oslavu jubilantov v kluboch, kde osvetových aktivitách pre deti aj dospelých, doplnila Mária Koreňová. S projektom komunitného centra Romano Jilo získal Zvolen v tomto roku aj prestížne slovenské ocenenie Oskar bez bariér. Súbor účinkuje po celom Slovensku a vlani v septembri vycestoval aj do Moskvy. Deti z Romano Jilo robia mestu dobré meno a pomocou práce s nimi sa postupne dostávame aj k ich rodičom. Niektorí z nich sa zamestnali a vďaka vyšším príjmom mohli požiadať o sociálne byty, hovorí Koreňová. Mesto naďalej prevádzkuje stredisko osobnej hygieny, v zimných mesiacoch funguje aj ohrievareň pre bezdomovcov. Pre viac informácií o službách odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny si kliknite na stránky sekcia Sociálne služby a zdravotníctvo. každý narodeninový jubilant dostane od mesta aj darček. Navyše máme pri tejto príležitosti aj spoločenské posedenie s hudbou, občerstvením, tombolou a všetkým, čo k tomu patrí. Potom sú tu príspevky na posedenie pri vianočnej kapustnici a výročnú členskú schôdzu. Mesto zabezpečuje fungovanie našich klubov dôchodcov zariadením, opravami a údržbou priestorov, čistiacimi prostriedkami. Bez podpory mesta, odboru soc. vecí a rodiny by sme sa nemohli takto organizovať a užívať spokojnú jeseň života. Možno to vyzerá ako samozrejmosť, ale my si tento prístup nášho mesta a jeho zástupcov veľmi vážime a ďakujeme im za to, že na nás nezabúdajú. Viem, že sto ľudí, sto chutí, nedá sa každému vyhovieť, všade sa nájdu aj nespokojní jedinci, ale keby bolo všetko jednofarebné, asi by sme sa nudili. Sociálne služby v kocke 1. Sociálny taxík Ťažko zdravotne postihnutým, ľuďom odkázaným na individuálnu prepravu osobným autom, občanom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok, ale aj všetkým ostatným Zvolenčanom. Tým všetkým je určený sociálny taxík mesta Zvolen. Premáva na trasách po Zvolene ale aj mimo neho. Jeho služby spravuje odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny patriaci pod Mestský úrad vo Zvolene. Jedným z rozdielov medzi bežným a sociálnym taxíkom je ten, že jeho služby by ste si mali objednávať deň vopred. Občania môžu volať na naše telefónne čísla a objednať si taxík na presné miesto aj čas minimálne na deň dopredu. Taxík musí obslúžiť veľa občanov, takže vodič zákazníkov väčšinou nečaká, kým si vybavia svoje záležitosti, ale dohodne si s nimi opäť miesto a čas vyzdvihnutia tak, aby sa bezpečne dopravili nielen do svojej cieľovej stanice, ale aj naspäť domov, vysvetľuje Antónia Výbošťoková, ktorá má sociálny taxík na mestskom úrade na starosti. Koľko za sociálny taxík zaplatíte: BEZPLATNE: fyzická osoba sprevádzajúca osobu ZŤP 0,50 eur: za každý začatý kilometer v rámci mesta Zvolen 0,30 eur: za každý začatý kilometer mimo mesta Zvolen Sociálny taxík si môžete objednať na telefónnych číslach 045/ alebo Pre viac informácií je pre vás pripravený kontaktný 2. Príspevky na obedy Aj vo Zvolene žiaľ žije mnoho seniorov, ktorí nepoberajú vysoké dôchodky. Často im dokonca nestačia ani na pravidelné a výživné stravovanie. To je však kľúčom k vitalite a udržaniu životnej energie. Mesto Zvolen poskytuje príspevky na stravovanie všetkým seniorom, ktorí splnia určité podmienky. Z tých vyplýva, že nárok na príspevok na stravovanie má fyzická osoba, ktorá: má trvalý pobyt na území mesta Zvolen, poberá starobný alebo invalidný dôchodok a nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť, stravuje sa v stravovacích zariadeniach, s ktorými má Mesto Zvolen uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy, počas pracovných dní, bol jej vydaný súhlas mesta Zvolen na stravovanie v stravovacom zariadení. Výška príspevkov je pritom nastavená v závislosti na tom, akú výšku dosahuje dôchodok. do 300,99 - príspevok mesta 0,40 od 301 do 350,99 - príspevok mesta 0,30 od 351 do 400,99 - príspevok mesta 0,20 Zoznam jedální a stravovní nájdete na stránkach alebo vám ich poskytnú pracovníčky úradu na telefónnych číslach 045/ alebo oznam pre seniorov: Spoločenské posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším s hudbou, občerstvením, odovzdávaním darčekov aj tombolou sa uskutoční 23. októbra 2019 o v jedálenských priestoroch Základnej školy, Námestie mládeže. Vstupenky na toto podujatie si seniori môžu prebrať 16. a 17. októbra na odbore sociálnych vecí, zdravia a rodiny na Mestskom úrade vo Zvolene. S nástupom nového školského roka 2019/2020 príslušníci Mestskej polície Zvolen opäť zvýšili v ranných hodinách dohľad na najfrekventovanejších miestach pri základných školách. Mestskí policajti sprevádzajú žiakov cez priechody pre chodcov a zabezpečujú tak plynulejší a hlavne bezpečnejší chod dopravnej premávky. Od septembra pokračuje mestská polícia aj v projektoch prevencie kriminality na školách. Nadviazala tak aj tento školský rok na dlhoročnú spoluprácu so strednými, základnými a materskými školami z mesta. Od prvého školského týždňa sa začala realizovať dopravná výchova, kde teoretická časť prebieha v triedach a praktická časť na mobilnom detskom dopravnom ihrisku. Starší žiaci sa môžu počas roka tešiť na rôzne prednášky, ktoré budú doplnené súťažami a kvízmi. Prednášky budú zamerané na problematiku v oblasti závislostí, šikany na školách, právnej zodpovednosti či obchodovania s ľuďmi. Policajný zápisník TÉMA 2 ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober 2019

3 Naši predkovia majstrovsky falšovali mince. Odhalila to rekordná výskumná sezóna na Pustom hrade Pliešky na razbu falzifikátov mincí, ale aj pravé uhorské denáre, hracie kocky a žetóny, minca Bella IV. či Ondreja II. z 13. storočia. To všetko a omnoho viac našiel výskumný tím počas tohtoročnej rekordne úspešnej sezóny na Pustom hrade. Medzinárodná letná škola archeológie na Pustom hrade toho tento rok priniesla mimoriadne veľa. Výskumný tím študentov a archeológov sa zameral najprv na sondy na Dolnom Pustom hrade, koncom júla sa presunul na Horný hrad. V prvej sonde v blízkosti hlavnej vstupnej brány sa už po stiahnutí prvej vrstvy ukazoval pôdorys pravdepodobne zrubu, ktorý bol tvorený čiernou vrstvou bohatou na archeologické nálezy. Našla sa tu napríklad minca Ondreja II. ( ), železné pracky, mosadzné kovanie s nápisom HILF a torzá celých nádob z vrcholného stredoveku a ranného novoveku, potvrdil archeológ a vedec Ján Beljak, vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade. Zvolenský magistrát bol ocenený za zvýšenie kvality služieb V septembri prebrala primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová v mene celého mestského úradu certifikát manažérstva kvality a certifikát transparentnosti. Ich udeleniu predchádzala nezávislá hĺbková kontrola, ktorá skúmala postupy a znalosti takmer každého úradníka samosprávy. Pre nás je, samozrejme, najpodstatnejšie, ako našu prácu vnímajú samotní obyvatelia mesta. Je mi jasné, že nie všetci sú s poskytovanými službami 100 % spokojní, no my vnímame aj kritiku ako podnet k zlepšeniu. Verím, že aj táto snaha zlepšovať sa v prospech Zvolenčanov, bola jedným z dôvodov, prečo sa dnes môžeme pochváliť získaním spomenutých certifikátov, tvrdí primátorka Lenka Balkovičová. Archeologicky najbohatšia je vrcholová plošina Horného hradu Na nálezy bola najbohatšia tretia sonda na vrcholovej plošine Horného hradu. K výnimočným stredovekým nálezom tu patrili pozoruhodne tenké mincové pliešky pripravené na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov. Našli sa aj pravé uhorské denáre, napodobenina viedenského fenigu i český parvus. Výnimočné boli i nálezy kostených výrobkov ako hracie kocky a žetóny, ďalej železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka či ojedinelá bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva). Tá pravdepodobne pochádza z nádoby, ktorú používala aristokracia v stredoveku na umývanie rúk pred jedlom, ozrejmil Ján Beljak. Z pravekých nálezov patrí k ďalším výnimočným kusom napríklad rytou technikou zdobený kruhový šperk, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené nádoby a šálky či kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou. Tieto nálezy tu nechali prví trvalí obyvatelia pustohradného kopca v závere doby bronzovej okolo rokov pred Kr. Postavili si tu opevnené hradisko a využívali prírodné danosti lokality s dobrým pohľadom do Zvolenskej kotliny a jej širšieho okolia, vyjadril sa archeológ. Naši predkovia boli remeselníci Medzi nálezmi štvrtej a piatej sondy pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu podľa jeho slov dominuje niekoľko predmetov. Príkladom je keramika z druhej polovice 13. storočia a zvieracie kosti, ale našla sa tu aj minca Bela IV. ( ), bronzová nášivka v tvare mušle a heraldické kovanie s kvetinovým vzorom. Plató pred vežou vo východnej línii opevnenia Horného hradu a vrcholová plošina sú na archeologické nálezy najbohatšie. Súvisí to s tým, že v 13. a na začiatku Chodíte doň cvičiť, školiť sa, stretávať sa s kolegami a známymi, záhradkárčiť alebo sa porozprávať s ľuďmi s rovnakými záujmami. Reč je o občianskom centre OKO, ktoré tento mesiac oslavuje svoju päťročnicu. Počas svojho pôsobenia sa okolo neho vytvorila aktívna komunita ľudí z celého mesta. Piate výročie vzniku občianskeho centra oslávia Zvolenčania na Západe, kde sídli, už 16. októbra. Pripomienka päťročnice bude súčasťou veľkých osláv dvadsiatych narodenín Centra komunitného organizovania (CKO), ktoré pomohlo OKO založiť a stojí za koordináciou jeho aktivít. Okrem zakladateľov OKA a jeho podporovateľov sa zúčastnia narodenín občianskeho centra aj zaujímaví hostia a už tradične sa bude krájať torta s unikátnym logom centra. Sídlisková rodina musí mať svoj domov, ktorý zároveň patrí aj celému mestu. Presne na to slúži naše OKO. Je to obývačka, kde sa každý môže cítiť ako doma a robiť to, čo ho baví, tvrdí pracovníčka CKO a koordinátorka občianskeho centra OKO Sanja Nikolov. OKO tvoria ľudia a pre ľudí Občianske centrum dnes dokáže hostiť nielen malé stretnutia, ako tomu bolo na začiatku, ale taktiež kongresy, workshopy a školenia až pre stovku ľudí. Vďaka dotáciám, sponzorom ale aj darom sa nám podarilo centrum vybaviť ozvučením aj dataprojektormi. Plne zariadená je aj kuchynka, kde tradične varíme kapustnicu a v minulosti sa tu organizovali aj celodňové ukážky varenia, povedala koordinátorka. Keď sa vracia späť k začiatkom, tvrdí, že podobná aktivita si v tej dobe vyžadovala odvahu nielen iniciátorov z radov občanov a spolupracovníkov z CKO, ale aj vedúcich predstaviteľov mesta Zvolen: Išlo o celkom nový model občianskeho centra, ktoré na rozdiel od komunitných centier neposkytuje služby občanom, len koordinuje ich aktivity a nápady a zároveň im dáva priestor pre sebarealizáciu. Samotní občania tak potom získavajú pocit spolunáležitosti a zodpovednosti, vysvetľuje Sanja Nikolov. OKO bolo logickým pokračovaním aktivít občianskej iniciatívy Zvolen Západ, ktorá v meste pôsobí už viac ako 15 rokov. 14. storočia tu prekvitala remeselná činnosť vrátane výroby falošných mincí, zhodnotil vedúci výskumu Ján Beljak. Pamiatkovú obnovu západnej hradby na Dolnom Pustom hrade podporilo mesto Zvolen a Ministerstvo kultúry prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom. Aktívne sa do nej zapojilo aj 20 zamestnancov v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Medzinárodná letná škola archeológie s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorej hlavným organizátorom je Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT, mesto Zvolen a Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti v Maďarsku, bude opäť prebiehať v letných mesiacoch v budúcom roku. Archeologička Noémi Beljak Pažinová: Z nájdených kostí dokážeme zostaviť aj stredoveký jedálniček Na výskume nachádzame množstvo zvieracích kostí, ktoré nám umožňujú nahliadnuť do stravovania našich predkov. Z Pustého hradu sa nám doposiaľ podarilo analyzovať zvieracie kosti z interiéru obytnej veže Dolného hradu a zistili sme, že dominujú domáce zvieratá, pričom najčastejšie konzumovaný bol hovädzí dobytok, nasledovaný ošípanými a výrazne sa využívali aj ovce a kozy na mlieko i kožušinu. Na hrade nechýbal ani pes či domáca mačka a, samozrejme, hydina. Z divých druhov sa napríklad vyskytli jelene, zajac, diviak, veverička a dravé vtáky. Zistili sme tiež, že na hrade prevažujú kosti z takých častí tiel, na ktorých sa nachádzalo najšťavnatejšie a najkrehkejšie mäso, ako sú stehno, bedro, rebierko. Takáto skladba vypovedá o vyššom sociálnom statuse obyvateľov, ktorí si mohli dovoliť najkvalitnejšiu stravu. Občianska komunitná obývačka oslavuje 5. narodeniny Bez pomoci by to nešlo Aktivity v občianskom centre organizujú jednotlivci, neziskové organizácie, zástupcovia samosprávy aj firmy. Naše centrum by neexistovalo bez angažovanosti ľudí, ktorí sa každodenne podieľajú na jeho fungovaní a podporovaní. Je to hlavne samospráva, riaditeľka IX. ZŠ, pani Tomčíková spoločne s učiteľmi a žiakmi školy, členovia občianskej iniciatívy Zvolen Západ, neziskové organizácie, dobrovoľníci, obyvatelia mesta, menuje s úsmevom koordinátorka komunitnej obývačky. Tvrdí, že keď tento projekt schválili, veľmi sa tešili, ale zároveň si uvedomili, že dostali na starosti prázdnych 500 m², z ktorých museli vykúzliť centrum zvolenskej komunity. Priestory si nakoniec zariadili samotní ľudia doniesli sedačku, venovali nám chladničku, vybavenie kuchynky, cvičebné pomôcky, knihy či obrazy. Aj vďaka tomu sa nestretávame s krádežami alebo vandalizmom. Ľudia totiž pociťujú veľkú dávku osobnej zodpovednosti a majú k ich vlastnému centru veľmi silný vzťah, vysvetľuje Sanja Nikolov. Zvolen je príkladom aj pre poľské mestá Občianska komunitná obývačka je síce jediným centrom svojho druhu na Slovensku, ale nie v Európe. Dve ďalšie občianske centrá sa po vzore toho zvolenského v septembri otvárali v poľských mestách Novy Sącz a Kšanov aj vďaka medzinárodnej spolupráci medzi poľskou organizáciou Biuro Inicjatyw Społecznych a CKO. Pri prípravách zavítali poľské delegácie aj do nášho mesta, aby sa inšpirovali pozitívnym príkladom. Zvolen je pre mňa mesto, ktoré sa nebojí presadiť nové projekty a vychádzať v ústrety pokrokovým nápadom. Ten náš našťastie prekonal očakávania a svojmu mestu neurobil hanbu, uzatvára Sanja Nikolov. Máte záujem o zorganizovanie akcie v občianskom centre OKO, alebo sa chcete aj vy zúčastňovať jeho aktivít? Všetky informácie a kontakty nájdete na ich facebookových stránkach pod názvom Občianske centrum OKO Zvolen-Západ. V záujme zlepšenia služieb občanom sa zamestnanci aj vedenie mestského úradu zúčastnili v polovici mesiaca aj školenia o etike a etickej kultúre zamestnancov verejnej správy, ktorý pre viaceré mestá zabezpečuje organizácia Transparency International Slovensko. Z dotazníkového šetrenia, ktoré uskutočnili jej pracovníci medzi zamestnancami mestského úradu napríklad vyplýva, že zvolenská samospráva má, v porovnaní s ostatnými sledovanými slovenskými mestami, kvalitne prepracovaný etický kódex zamestnancov. Úradníci sú si zároveň dobre vedomí etických pravidiel pri správaní sa na svojom pracovisku, vrátane zákazu prijímať dary, ktorý vyplýva zo zavedeného protikorupčného manažérskeho systému podľa normy BS 10500:2011. Viac informácií o protikorupčných opatreniach mesta Zvolen nájdete na webovej stránke v časti Transparentné mesto. Rekonštrukčné práce a opravy Umiestnenie nového detského ihriska v obci Zolná Oprava schodiska na Sekieri z Mojmírovej ulice na Námestie Cyrila a Metoda Odvedenie dažďových vôd z medzinárodnej cesty 1/66 pri Suchej kôrke ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober ŽIVOT V MESTE

4 KALENDÁR PODUJATÍ 100 rokov Základnej umeleckej školy vo Zvolene Séria výstav k 100. výročiu umeleckého školstva vo Zvolene Drôtovanie opletanie Niccollo Machiavelli: Majstrovstvá Slovenska Remeselná dielňa v orientačnom behu pre verejnosť Preteky v orientačnom behu Krajská knižnica Ľ. Štúra Lujza Lysinová Krehká rovnováha x.00 hod. Textilné výtvarné umenie výstava Škola, ktorá nestarne Výstava fotografií na počesť 100. výročia Gymnázia Ľ. Štúra Stará radnica, prízemie Kurz baby masáže pre mamičky Spoločné objavovanie čara baby masáže vo Zvolene 1., 8., 15., 22., hod. OD Prior, 4. posch. (babygym.sk) Ján Kákoš: O troch krásach sveta hod. Rozprávka na Dobšinského motívy o odvahe a skutočnej kráse. Z ujgurského Kašgaru do tibetskej Lhasy Legendy, mýty, fakty o cestách a ľuďoch v ďalekých krajoch Kolobežkové dopoludnie Akcia pre deti MŠ Freedom Call in Zvolen M.E.T.A.L. on Tour with Special Guests: Visions of Atlantis & Symphonity Krajská knižnica Ľ. Štúra hod. Park Ľ. Štúra Noc strachu a smiechu na Zvolenskom zámku Počas tridsaťročnej vojny zmizla v útrobách zeme záhadná kniha. Tajomstvo, ktoré ukrýva, desí aj najmocnejších. Ak prekonáte strach, stanete sa súčasťou nezabudnuteľného príbehu hod. DK ŽSR Ťapákovci Činoherné predstavenie hod. s hviezdnym slovenským obsadením a lákavým príbehom DK Podborová Odťukajme preč chuť na čokoládu Tajomstvá zdravého života Prednáška hod. EFT Zvolen, Tehelná hod. Ján Kákoš: O troch krásach sveta a hod. Rozprávka na Dobšinského motívy o odvahe a skutočnej kráse. Jesenné Rendez-vous Koncert, v ktorom sa predstavia hod. žiaci a pedagógovia komplexu škôl PinkHarmony. Dom kultúry ŽSSR Erasmusdays vo Zvolene Neformálne stretnutie o dobrovoľníctve so zahraničnými dobrovoľníkmi Kaťou a Glebom z Ruska a Pedrom z Portugalska KONEKT, poradenské centrum pre mladých Ako nakladať s emóciami z pohľadu meditačného hod. výcviku Intenzívny seminár ponúka techniky budhistickej meditácie a sebapoznania pre pochopenie emócií a správne nakladanie s nimi Centrum Long, Zaježová Katarína Mišíková Hitzingerová: NA KONCI... Obnovená premiéra Lyrická hra o osudových stretnutiach a rozlúčkach patróna zvolenského divadla Šatkovanie pre začiatočníkov hod. Naučte sa svoje bábätko nosiť, akú šatku si vybrať a ako ju naviazať Občianske centrum OKO Jeseň v Arboréte Borová hora Podujatie venované jesennému aspektu drevín a malebným scenériám v arboréte Arborétum Borová hora Zvolenský festival speváckych zborov 11. ročník festivalu speváckych zborov s medzinárodnou účasťou TUZVO Kongresové centrum, Zo Svätého Jura cez Neštich, Biely Kameň (290 m) 5.00 hod. a Modrý kríž do Rače Turistický výlet okolím Bratislavy za históriou a prírodnými zaujímavosťami Malých Karpát Klub železničných cestovateľov pri DK Zvolen Rene Lacko & DownTown //Tribute to J. Hendrix Koncert, živá hudba Šarkaniáda Príjemné popoludnie pre rodiny s deťmi plné šarkanov a dobrej nálady hod. Zvonec Pub hod. Pustý hrad Za zmenu v programe zodpovedá vždy organizátor podujatia. Mandragora Nový pohľad na uznávanú renesančnú komédiu o oklamanom paroháčovi Seniori recitujú Prehliadka v prednese poézie a prózy pre občanov v seniorskom veku Peter Lipa & Band Najznámejší slovenský jazzový spevák Peter Lipa vo Zvolene hod hod. Sídlisko Západ-Tepličky športový areál ZŠ Námestie mládeže Ján Kákoš: O troch krásach sveta Rozprávka na Dobšinského motívy o odvahe a skutočnej kráse. Niccollo Machiavelli: Mandragora Nový pohľad na uznávanú renesančnú komédiu o oklamanom paroháčovi KALENDÁR PODUJATÍ 4 ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober 2019 DK ŽSR Katarína Mišíková Hitzingerová: NA KONCI a Lyrická hra o osudových stretnutiach a rozlúčkach patróna zvolenského divadla Drôtovanie náramky Stretnutie s remeslom Cestovateľský festival Cestou necestou vo Zvolene Najväčší cestovateľský festival opäť vo Zvolene hod. DK ŽSR Cirkus Pinkus Otvorenie Divadelnej hod. sezóny 2019 / 2020 Komorného Divadla Jána Mieroslava Pinku s interaktívnym predstavením Cirkus Pinkus Komorné divadlo J. M. Pinku Katarína Mišíková Hitzingerová: NA KONCI hod. Lyrická hra o osudových stretnutiach a rozlúčkach patróna zvolenského divadla Carlo Goldoni: Čertice Nesmrteľná komédia o ženách, ktoré už pred 300 rokmi vedeli zametať s mužmi, obohatená o originálne piesne Spievame pre radosť žartovné piesne WCK vo Zvolene: Juhozápad USA Whiskyho cestovateľské kino hod. Stará radnica Antonie Krzemieňová Vplyv komunikácie na zdravie prednáška Krajská knižnica Ľ. Štúra Deň otvorených dverí Komplex škôl športu a umenia hod. PinkHarmony pozýva na Deň otvorených dverí. Využite príležitosť nahliadnuť do priestorov našej školy, zúčastniť sa na vyučovacej hodine, či konzultácie s pedagógmi. J. Jesenského 42, Zvolen hod Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti Besedy, bábkové predstavenia, čítania, výstavy, prezentácie Krajská knižnica a zaujímavé stretnutia Ľ. Štúra Milan Uhde, Miloš Štedroň: BALADA PRE BANDITU Živelný muzikál o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade Jaroslav Žák: Škola základ života Komédia o večnom boji študentov a kantorov. O riekach Cyklus stretnutí Fridays for Future hod. Poradenské centrum Konekt Vhľady do mládežníckych subkultúr s Maťom hod. (Martin Valach) Poradenské centrum Konekt Košikársky klub Koncert hudobných talentov na zámku Memoriál Lukáša Kopčana Turnaj amerického futbalu Zvolenská grgalica Bežecké preteky Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy Workshop pre vedomé mamy Workshop o tom, ako byť uvedomelejšími mamami hod TUZVO Zimný štadión hod. Občianske centrum OKO Prešlo jazykovou korektúrou.

5 KALENDÁR PODUJATÍ Pre vás..., Hudobno-spevácky program hod z cyklu Život s piesňou pri príležitosti mesiaca úcty k starší Ostrá Lúka Kultúrny dom Okolím Banskej Štiavnice... krištáľovým kameňolomom Šobov Zážitková geológia pre všetky generácie s prekvapivou expozíciou Geoclubu a jeho okolia Klub železničných cestovateľov pri DK Zvolen Ray Cooney: Lekárske tajomstvo Svižná komédia z nemocnice, ktorá potvrdzuje, že smiech je najlepší lekár hod. Ďalšie noviny doletia do vašich schránok Sledujte nás aj na FB: a buďte v obraze, čo sa deje v meste. POZRIME SA NA TO ŠTÝLOVO Cyklus kurátorských výkladov spojených s prednáškami na netradičné témy Ray Cooney: Lekárske tajomstvo, derniéra Svižná komédia z nemocnice, ktorá potvrdzuje, že smiech je najlepší lekár Halloweensky wellness program hod. HALLOWEEN pre deti. Strašidelné hry, súťaže pre nebojácnych, desivá vodná diskotéka, žabí sliz a sladká odmena za odvahu pri odchode domov. Hotel Tenis Nedostali sa vašim známym alebo vám tento mesiac noviny až do vašej schránky? Kontaktujte nás na facebookových stránkach mesta Zvolen alebo nám zašlite na Viac správ na: PRIPRAVUJETE V NOVEMBRI PODUJATIE A CHCETE DAŤ O ŇOM VEDIEŤ? MÁTE ČLÁNOK, KTORÝ BY STE CHCELI ZVEREJNIŤ? Pošlite nám ho do na adresu a nájdite sa budúci mesiac v novinách. Zvolenčania opäť oznámkovali svoje mesto Mestský úrad Zvolen organizuje pravidelné zisťovanie názorov na služby zabezpečované samosprávou v podobe vysvedčenia. V rokoch to bolo formou ankety a od roku 2017 ako reprezentatívny prieskum. Cieľom prieskumu je zistiť spokojnosť obyvateľov so službami samosprávy mesta Zvolen a ich názory na 16 oblastí života v meste, ktoré sú zadefinované v Programe rozvoja mesta Zvolen na roky Obyvatelia sú spokojní so službami samosprávy v rozsahu priemerných známok 2,5 3,6. Najlepšie priemerné známky získali oblasti vzdelávanie, voľný čas a technická infraštruktúra a najhoršie dopravná infraštruktúra, ekonomický rozvoj a šport. V otvorených otázkach respondenti uviedli, čo sa podľa nich v meste zlepšilo či zhoršilo a čo im chýba. Najviac oceňujú zlepšenie služieb v oblasti kultúry a zelene, nespokojní sú naopak s dopravou či bezpečnosťou. VYSVEDČENIE Spokojnosť občanov so službami samosprávy mesta Zvolen 2019 Oblasť Známka Vzdelávanie 2,53 Kultúra 2,76 Šport 3,16 Voľný čas 2,65 Mládež 2,90 Sociálne služby 2,91 Zdravotníctvo 3,13 Bývanie a služby 3,11 Bezpečnosť a poriadok 2,96 Marketing mesta 2,95 Cestovný ruch 2,82 Ekonomický rozvoj 3,18 Dopravná infraštruktúra 3,58 Technická infraštruktúra 2,76 Životné prostredie 3,07 Moderná samospráva 2,95 Celkové hodnotenie 2,96 Spokojnosť občana so službami, ktoré zabezpečuje samospráva mesta Stupnica hodnotenia veľmi spokojný/á spokojný/á ani spokojný/á ani nespokojný/á nespokojný/á veľmi nespokojný/á Podeľte sa o vianočné zázraky Milí Zvolenčania, zdieľajte so Zvolenskými novinami svoje zázračné vianočné príbehy. Pamätáte si na svoje najkrajšie Vianoce v živote? Na tie, keď ste vykonali dobrý skutok, splnilo sa vám prianie alebo ste vďaka niekomu pochopili pravý význam sviatkov? Napíšte nám svoj príbeh a potešte tak pozitívnymi správami aj ostatných. Svoje príspevky zasielajte do redakcie novín na adresu: Mesto Zvolen, redakcia Zvolenských novín Námestie Slobody 22, Zvolen elektronicky na mailovú adresu alebo do správ na oficiálnu facebookovú stránku mesta Zvolen. Pridať môžete pokojne aj súvisiace fotografie. Tie najkrajšie z nich uverejníme v špeciálnej vianočnej prílohe decembrových Zvolenských novín. Čo sa v meste za posledný rok zlepšilo? Čo sa v meste za posledný rok zhoršilo? Čo v meste chýba? Vo Zvolene 2. septembra respondentov prieskumu Slovný komentár kultúra (množstvo kultúrnych akcií, hlavne na námestí, viac života v meste), zeleň (kvetinové záhony, kosenie), mestské zastupiteľstvo (otvorenosť, komunikácia a záujem o potreby občanov)... doprava (dopravná situácia, zápchy), bezpečnosť (problémy s neprispôsobivými občanmi), mestské zastupiteľstvo (komunikácia, vzťahy, hospodárenie a vedenie mesta)... plaváreň a kúpalisko, akcie a kultúra (využitie voľného času, viac možností pre mladých ľudí, nočný život), cesty a doprava (obchvat, kruhové objazdy, údržba ciest)... Zvolen ožil jesenným jarmokom. Námestie praskalo vo švíkoch a nechýbala dobrá nálada Tohtoročný jesenný jarmok, ktorý sa konal od 20. do 21. septembra, sa niesol v znamení slnečného počasia a dobre naladených stánkarov aj kupujúcich. Obyvatelia aj návštevníci mesta si počas neho mohli zakúpiť domáce produkty, ručne vyrábané doplnky ale aj oblečenie či nefalšovaný slovenský burčiak i chutné klobásky. Ak ste to tento rok nestihli, nezúfajte. Už onedlho nás totiž čaká tradičná Vianočná dedina na námestí. ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober ŽIVOT V MESTE

6 Slovenské národné povstanie ako súčasť histórie Zvolena V auguste si Zvolenčania spoločne s celým národom pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania. Jeho hrdinov sme si aj tento rok uctili okrem iného aj pri Pamätníku SNP (Valaška). Pamätných miest spojených s SNP je však v našom meste omnoho viac. Každé z nich po kúskoch odkrýva fakt, že mesto zohralo v povstaní dôležitú úlohu. Najvýznamnejšou pamiatkou pripomínajúcou SNP je všetkým Zvolenčanom známy Pamätník SNP (Valaška) na námestí. Bol odhalený 29. augusta 1974 pri príležitosti 30. výročia povstania a jeho autorom je architekt Jozef Lacko. V ďalších riadkoch sa pozrieme aj na ďalšie významné miesta a budovy, ktoré sú historicky späté s udalosťami formujúcimi slobodnú históriu našej krajiny. Speváci zo Zvolena organizujú festival Ak ste fanúšikmi zborového spevu, iste vám neuniklo, že už 11. októbra nás čaká Zvolenský festival speváckych zborov, ktorého organizátorom aj účastníkom je tradične Zvolenský spevácky zbor a zaštiťuje ho primátorka mesta Lenka Balkovičová. Festival navštívia zaujímaví hostia Pripravovaný festival v priebehu rokov nabral medzinárodný význam a aj na jeho XI. ročníku si tak zaspievajú spevácke zbory nielen od nás z domova, ale aj zo zahraničia. Medzi účastníkmi v prvý deň nebudú chýbať ani tí najmenší členovia detského speváckeho zboru Štvorlístok zo Zvolena s dirigentom Petrom Bibzom, ktorý na festivale prvýkrát predstaví aj Mládežnícky spevácky zbor pri Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Festival privíta aj Zmiešaný mládežnícky spevácky zbor Súkromného konzervatória PinkHarmony vo Zvolene. V druhý festivalový večer sa vám predstavia hostia zo Slovenska aj Česka. Detailné informácie o festivale a jeho účinkujúcich bude mať možnosť verejnosť získať včas na oficiálnej stránke Zvolenského speváckeho zboru Ako vyzeralo Divadelné manželstvo V predvečer osláv 75. výročia Slovenského národného povstania sa odohrala na Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene derniéra výstavy fotografií Divadelné manželstvo. Na záver výstavy dokumentárnych snímok autora Jozefa Kováča sa postretali priaznivci zvolenského divadla. Prišli najmä takí, čo už niečo pamätajú a bolo na čo pospomínať. Vystavené čiernobiele fotografie pripomenuli prvé roky zo zákulisného života Stredoslovenského oblastného divadla, terajšieho Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dňa 28. augusta to totiž bolo rovných 70 rokov od prvého predstavenia Makar Dúbrava v novom profesionálnom divadle. Noví herci hru zahrali v predvečer 5. výročia celoštátnych osláv Pancierový vlak zo SNP V parku Štefana Višňovského stojí maketa pancierového vlaku zo SNP. Bola postavená podľa vzoru vlaku Hurban, ktorého výroba sa spoločne s pancierovými vlakmi Štefánik a Masaryk začala 4. septembra 1944 a dokončená bola v priebehu piatich týždňov. Tieto tri vlaky boli počas povstania zapojené do ťažkých bojov na viacerých úsekoch povstaleckého frontu. Pamätník generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi Do Parku Štefana Višňovského bol pri príležitosti 50. výročia SNP v roku 1994 nainštalovaný aj Pamätník generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi, ktorí boli veliteľmi 1. československej armády na Slovensku. Socha bola následne premiestnená na Ulicu J. Jiskru v súvislosti so zriadením nového sídla Veliteľstva vzdušných síl. Významné budovy a pamätné tabule spojené so SNP V roku 1954 bola osadená pamätná tabuľa na vcho- Slovenského národného povstania vo Zvolene, na ktorých sa vtedy zišlo veľa ľudí. V divadelnej hre vystúpili tiež mladomanželia Emília, rodená Glósová, a Jozef Kováč. Dvaja ochotníci, on zo súboru Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice, ona z Detvana vo Zvolene, sa brali v roku Nuž divadelné manželstvo na pohľadanie. Jozef Kováč mal okrem svojej manželky a divadla rád aj fotografovanie. V jeho archíve sa zachovalo veľa fotografií z generálok, na výstave však boli prezentované fotografie zo zákulisia a dokumenty zachytávajúce dianie mimo divadelnej scény. Cítiť z nich ducha doby. Herci na brigáde pri adaptácii mestského kasína pre potreby divadla, skúšky na neďalekej katolíckej fare, momentky z ciest zájazdového divadla po celom Československu, piknik hercov de do Židovského cintorína na počesť 128 zavraždených ilegálnych pracovníkov, partizánov, povstaleckých vojakov a rasovo prenasledovaných obyvateľov. Pamätné tabule pripomínajúce významnú úlohu mesta pri udalostiach SNP nesie aj mnoho ďalších zvolenských stavieb. Príkladom je budova Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, v ktorej vďaka obetavosti zvolenských pracujúcich vznikla 200-lôžková vojenská a partizánska nemocnica. Spomeňme aj budovu Divadla J. G. Tajovského nesúcu tabuľu povstaleckej osvetovej činnosti s textom: V tejto budove počas SNP v roku 1944 predvádzali sa prednášky, vystupoval divadelný súbor ruských partizánov a prvej Československej armády na Slovensku. Venované pri príležitosti 15. výročia SNP. Hneď vedľa zdobí pamätná tabuľa aj funkcionalistickú budovu zvolenskej tlačiarne, kde sa v dobách SNP tlačili povstalecké noviny Čas, Pravda, Národnie noviny či Hlas ľudu. So SNP sa rovnako spája aj budova banky na ulici A. Sládkoviča, v ktorej v roku 1944 sídlil štáb maďarských partizánov. Budova na Môťovskej ulici 2 nesie pamiatku venovanú veliteľskému štábu na facebookových stránkach, ale aj z plagátov vystavených v meste. Spevácky zbor bude až do konca roku spievať doma i v zahraničí Zvolenský spevácky zbor čakajú začiatkom októbra aj predstavenia v zahraničí. Zaspievajú si na Medzinárodnom stretnutí speváckych zborov 220 rokov 220 hlasov pri príležitosti 220. výročia postavenia slovenského Katolíckeho kostola sv. Jozefa v Budapešti. V rámci programu už spomínaných dvoch festivalových dní by nemalo chýbať ani privítanie spevákov zo Slovenska úradujúcim veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku. Už 16. októbra čaká zboristov vystúpenie v Parku Š. Višňovského pri príležitosti 87. výročia Zvolenského manifestu vo Zvolene, naplánované sú aj vystúpenia v Prahe pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie či predvianočné decembrové koncerty. V rámci nich nebude chýbať koncert pre obyvateľov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Záhonku ani charitatívne vystúpenie pre pacientov Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Rok 2020 začne už 6. januára Trojkráľovým koncertom pod vedením dirigentky Martiny Filkorovej, ktorým sa speváci zo Zvolenského speváckeho zboru predstavia v neďalekej Budči. Zvolenský zbor nám omladol V poslednom období sa zloženie zboru obmenilo, pribudli noví kvalitní speváci do niektorých hlasov, čo sa odzrkadlilo nielen na atmosfére v zbore, ale aj pri nácvikoch alebo na vystúpeniach. V súčasnosti má zoskupenie 30 aktívne spievajúcich členov. V jeho radoch je však stále miesto pre nových spevákov. Zbor nacvičuje pravidelne jedenkrát v týždni, vždy vo štvrtok v čase od hod. do hod. vo vyhradených priestoroch na prízemí SLDK pri Technickej univerzite vo Zvolene. Ak viete spievať, spievate radi, máte záujem stať sa členom Zvolenského speváckeho zboru, o. z., a byť súčasťou kolektívu milých ľudí, tak sú pre vás dvere stále otvorené. JUDr. Anna Dovčíková na Červenom medokýši. To všetko majstrovsky zvečnené v tom správnom okamihu. Jozef Kováč mal zjavne radosť zo zachytávania akcie, odohrávajúcej sa pred objektívom. Výstavu v koncepcii Zory Myslivcovej usporiadalo Podpolianske osvetové stredisko, Banskobystrický samosprávny kraj, Združenie Borová hora a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zora Myslivcová III. skupiny Gerlach pôsobiacej v bojoch SNP. O ďalších stavbách Zvolena, ktoré niesli významnú úlohu v udalostiach SNP, sa môžete dočítať aj v monografii nášho mesta. Krátko Adela a Viktor vyrazia so svojim divadlom na doteraz najdlhšie turné! Vypredané sály vo viac ako tridsiatich mestách, tisíce divákov naprieč Českom a Slovenskom a netradičné herecké obsadenie televíznymi moderátormi. To je rafinovaná komédia Odchody vlakov, ktorá sa túto jeseň opäť vráti na divadelné dosky. Záujem o hereckú prvotinu Adely a Viktora Vinczeovcov, jediných hercov predstavenia, neutícha, preto na mapu turné pridávajú aj Zvolen. Je to pre mňa výnimočný projekt v tom, že ako moderátorka si môžem publikum počas práce upratať, ako potrebujem. Tu nemám kam odbočiť, musím sa držať scenára, a to aj vtedy, keď cítim, že diváci nechápu a chcela by som im povedať vydržať znamená pochopiť, priznáva so smiechom Adela, pre ktorú je to vôbec prvá herecká skúsenosť. Tragikomédiu plnú nečakaných zvratov, krkolomných situácií a láskavého humoru si môžete prísť pozrieť do DK Podborová už 7. novembra o Vstupenky nájdete na Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti v knižnici Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti bude v Krajskej knižnici Ľ. Štúra od 21. do už tradične patriť témam približujúcim obe národné kultúry. Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý a primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Podujatia sú vhodné hlavne pre deti a uskutočnia sa formou bábkových divadiel, besied, čítaní rozprávok a výstavy: Pondelok 21. októbra 9.00 hod. Praľudia bábkové predstavenie hod. J. Teper: Hadilov pisár, prezentácia knihy Utorok 22. októbra 9.30 hod. Tajomný svet ilustrácií A smútok je preč, vernisáž výstavy a prezentácia kníh pre deti českej autorky Marky Míkovej Streda 23. októbra hod. - Dobrodružstvá princa Svetlomila bábkové predstavenie pre deti od 3 do 10 rokov Štvrtok 24. októbra hod. Tajomstvá Pimprlat bábkové predstavenie pre deti od 3 do 7 rokov hod. Bruško, bruško prezentácia dvojjazyčnej knihy pre deti s rodičmi Piatok 25. októbra hod. Rozprávky jsou pohádky dramatizované čítanie pre prvý stupeň V kultúre 6 ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober 2019

7 Výzor bývalého gymnázia na Sekieri vzíde z architektonickej súťaže Zastupiteľstvo BBSK na svojom augustovom zasadnutí odsúhlasilo ďalší postup pilotného projektu revitalizácie budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier-Lipovec. Poslanci a poslankyne schválili rozpočet na architektonickú súťaž a projektovú dokumentáciu pre územné konanie, stavebné konanie a projekt realizácie stavby vo výške 360 tisíc eur. Budova bývalého gymnázia v centre 11-tisícového sídliska chátra od roku Banskobystrický samosprávny kraj v druhej polovici roku 2018 začal hľadať jej nové využitie v spolupráci s verejnosťou, potenciálnymi nájomníkmi, mestom Rozhovor s poslancom Ing. Vladimír Lupták / VMČ 4 Podborová, Borová hora Zvolen, odborníkmi na participatívne plánovanie, architektami a finančnými konzultantmi. Zámer revitalizácie budovy na viacúčelové centrum bol odborníkmi vyhodnotený ako jediný dlhodobo ekonomicky udržateľný s maximálnym pokrytím potrieb sídliska a priorít mesta a kraja, zdôvodňuje výber variantu podpredseda župy Ondrej Lunter, iniciátor procesu revitalizácie. Budova by mala obsahovať sociálne a vzdelávacie služby, komunitnú a voľnočasovú činnosť, priestory pre komerčný účel a štartovacie byty pre mladé rodiny. Schválený rozpočet v maximálnej hodnote 360 PhDr. Tímea Laššáková, PhD. / VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina Ako hodnotíte prvé mesiace na pozícii poslanky- služby seniorom, osobám sociálne vylúčeným, biace na území mesta Zvolen, ktoré poskytujú ne? ale aj osobám telesne a zdravotne znevýhodneným. Podarilo sa nám tiež vyčleniť finan- Prvé mesiace boli pre mňa osobne hektické z dôvodu, čné prostriedky na opravu výťahu v bytovom že ako nováčik v komunálnej politike som sa stala dobo poruchový. V uvedenom bytovom dome dome na Novozámockej ulici, ktorý bol dlho- aj predsedníčkou komisie bývajú prevažne osoby s ťažkým zdravotným sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania. Tak ako som pred voľbami deklarovala, prístup do bytov v tomto bytovom dome nie postihnutím a okrem výťahu iný bezbariérový svoju pozornosť som upriamila na seniorov a je. V prípade rozsiahlejšej poruchy boli osoby osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Už na invalidných vozíkoch vynášané po schodoch do svojich bytov. Ďakujem teda kolegom v úvode svojho pôsobenia sa nám podarilo navýšiť dotáciu do sociálnej oblasti z pôvodných poslancom, ktorí tento návrh podporili eur o ďalších eur. Podporili sme tak väčším objemom financií organizácie pôso- Pôsobíte v sociálnej oblasti. Čo si myslíte o poskytovaní pobytových sociálnych služieb pre seniorov v meste Zvolen? Povinnosť postarať sa o svojich seniorov je v zmysle zákona o sociálnych službách plne v kompetencii miest a obcí. Keď sa pozrieme do blízkeho okolia, menšie mestá a obce zariadenia pre seniorov prevádzkujú. Na území mesta Zvolen čaká momentálne na umiestnenie do zariadenia pre seniorov takmer 140 seniorov zo Zvolena. Z hľadiska demografie nám obyvateľstvo neustále starne a seniorov odkázaných na pobytové sociálne služby bude v budúcnosti pribúdať. Je nevyhnutné, aby mesto prevzalo svoju kompetenciu, zaregistrovalo túto službu a prevádzkovalo zariadenie pre seniorov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Branislav Husár / VMČ 1 Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina Ste viceprimátorom, na starosti máte dopravu. Na čom mesto momentálne pracuje? Tak napríklad približujeme MHD ľuďom. Zlacnili sme cestovné, zaviedli sme prestupové lístky, Zvolenčania tak pri prestupe do 45 minút zaplatia za druhú cestu iba 5 centov. Zaviedli sme nové zľavy žiaci a študenti od 6 do 26 rokov majú možnosť cestovať iba za 10 eur mesačne (prípadne za 29 eur štvrťročne), seniorov nad 70 rokov, držiteľov preukazu ŤZP, ich sprievodcov a darcov Janského plakety vyjde presun autobusmi MHD iba na 4 eurá mesačne, prípadne 11 eur štvrťročne. Upravili sme trasy liniek, zareagovali na požiadavky obyvateľov zmenami v cestovných poriadkoch. A zďaleka nekončíme. Budeme ich opätovne meniť v decembri, aby sme autobusové spoje naviazali na vlakové, oslovili sme aj odborníkov zo Žilinskej univerzity, aby nám pripravili návrh ďalších zmien v záujme zlepšenia služieb MHD pre našich obyvateľov. Chopili sme sa tiež príležitosti a žiadame o prostriedky na nákup 4 úplne nových ekologických autobusov z európskych peňazí. To sú konkrétne výsledky práce v oblasti MHD. Doprava nie je len o MHD, veľa sa hovorí o parkovaní. Najvypuklejší problém je na sídlisku Západ. Máte riešenie? Plán bol rozpracovaný už v minulom volebnom období. Spočíva v zavedení systému rezidentského parkovania s hlavnou myšlienkou jedna karta na jednu domácnosť. Nechceme však začať bez toho, aby sme umožnili obyvateľom sídliska zaparkovať aj svoje ďalšia autá, preto momentálne hľadáme možnosti výstavby nových parkovacích miest. Je pritom zrejmé, že Západniarom sa naozaj uľaví len vtedy, keď začnú na sídlisku vyrastať parkovacie domy. Mesto má dnes dokonca aj konkrétnu ponuku na výstavbu, som preto smutný, že kolegovia poslanci mlčia. To vôbec nesvedčí o plnení predvolebných sľubov viacerých z nich, ktorí považovali parkovanie za svoju prioritu. Ak chceme situáciu Západniarov zlepšiť, musíme pridať. Práce v oblasti dopravy je teda veľa. Ostáva Vám čas venovať sa Podborovej, za ktorú ste bol zvolený? Určite áno. Poznám tu každú cestu, každý chodník, denne sa stretávam s Podborovčanmi. Aj na základe ich podnetov sa nám v minulosti podarilo postaviť parkoviská či opraviť detské ihriská, aktuálne opravujeme napríklad spojovaciu cestu medzi ulicami J. Bánika a Borovianska. No a nedá mi nespomenúť ešte jednu vec, na ktorú som mimoriadne hrdý. Zastávka MHD pri Jednote na Dolnej Podborovej je podľa mňa najkrajšou zastávkou na celom Slovensku. Je celkom možné, že čochvíľa sa ňou inšpirujú aj iné naše mestské časti. Vážení obyvatelia Sekiera, Môťovej, Záhonku, Lipovca, Kráľovej a Sekierskej doliny, na septembrovom zastupiteľstve sme pre našu mestskú časť v zmene rozpočtu na rok 2019 schválili dodatočné peňažné prostriedky na investície, na ktoré by inak tento rok financie už uvoľnené neboli. Ide o vybudovanie štyroch autobusových zastávok: na ulici J. Alexyho zástavka Sekier LOM, na J. Alexyho pri Základnej škole, na Okružnej ulici zástavka Sekier záhradky a na ulici Mládežnícka pri autoservise Mikona. Ďalej budú financie vyčlenené na opravy chodníkov, osadenie nových lavičiek a výsadbu stromov. Najväčšou investíciou je vybudovanie parkoviska na ulici J. Poničana. Schválenou investíciou je tiež vybudovanie odbočovacieho pruhu zo Sekiera z Pribinovej ulice na Lučeneckú ulicu smerom na Detvu. Verím, že tento veľmi potrebný a občanmi žiadaný odbočovací pruh skráti čas a kolóny, ktoré vznikajú pri pripájaní sa na hlavnú cestu. V našej mestskej časti sa realizuje najviac opráv a nových projektov zo všetkých mestských častí. Opravilo sa veľa chodníkov a vybudovali sa nové na miestach, kde roky chýbali. Pribudli parkoviská pre autá a verejné osvetlenia ciest a chodníkov. Stále je to však len malá časť z toho, čo treba v našej mestskej časti spraviť. Je tu ešte veľa chodníkov, ciest, detských ihrísk, ktoré treba ešte opraviť, alebo ich postaviť nanovo. V nasledujúcich rokoch sa musia spraviť aj kompletné opravy ciest, a to na ulici Malinovského, Záhonok a MDD. Toto je však len časť z toho, čo musíme ešte spraviť, aby sa nám v našej mestskej časti bývalo lepšie a bezpečnejšie. 000 eur zahŕňa náklady na architektonickú súťaž aj projektovú dokumentáciu. Postup na úrovni samospráv architektonickou súťažou je ojedinelý, má však pozitívne výsledky na mnohých úspešných projektoch v zahraničí, uvádza odborný referent pre revitalizáciu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Juraj Havlík (na snímke). Banskobystrický samosprávny kraj zvolil cestu architektonickej súťaže s cieľom naďalej zapájať verejnosť do pokračovania projektu. Banskobystrický samosprávny kraj pozýva na ďalšie stretnutie s verejnosťou, ktoré sa uskutoční v stredu 23. októbra o h v areáli bývalého gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene. Budeme vďační za ďalšiu spätnú väzbu k projektu, pretože naším cieľom je revitalizovať objekt tak, aby bol nielen kvalitný a pekný, ale aj ľuďmi prijatý, využívaný, a tak udržateľný, dodáva Juraj Havlík. Návštevníci sa môžu tešiť okrem aktuálnych informácií o projekte aj na zaujímavý kultúrny program. Som šťastný, že som sa dožil 90-tich rokov, povedal inžinier Ján Gubčo hneď v úvode svojej veľkej narodeninovej oslavy v Klube dôchodcov č. 7 na Šoltésovej ulici v kruhu priateľov. Prežil zaujímavý život n a p l n e n ý cestovaním, p r a c o v nými ale aj rodinný mi ú s p e c h m i. Hovorí po m a ď a r s k y, rusky i francúzsky. Bol funkcionárom v krajskom výbore Zväzu mládeže, sólistom spevokolu, športovcom a dopisovateľom veľkých novín aj žurnálov. Živil sa kováčstvom, 17 rokov venoval práci vo výrobnom družstve Vzor, založil si súkromnú firmu a mal byť poradcom prezidenta Belu v Alžíri. Precestoval všetky kontinenty, s manželkou sa mu podarilo vychovať syna aj dcéru, má štyri vnúčence a šesť pravnúčeniec. Pána Jána neopúšťa humor. Tvrdí, že recept na šťastný život síce nemá, ale bude to asi preto, lebo v živote síce prečítal dosť receptov, ale hlavne omnoho viac vtipov, na ktorých sa schuti zasmial. Na oslave svojho jubilea zaspieval obľúbenú pesničku z rodnej dedinky Lišov, za ktorú zožal veľký potlesk. Jeho priatelia tvrdia, že vysokého veku sa dožil nielen preto, že nefajčil, ale hlavne sa staral o svoju rodinu a tvrdo pracoval. Pánovi Jánovi želáme ešte veľa spokojných a šťastných rokov strávených s rodinou a priateľmi. Recept na šťastný život Aforizmy Ideálny komunizmus: Život bez peňazí. Ideálny kapitalizmus: Život bez dlhov. Väčšina hlasov vo voľbách nie je symbolom spravodlivosti, ale moci. Jozef Bily ZVOLENSKÉ NOVINY Zvolenské noviny, mesačník mesta Zvolen Vydavateľ: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, IČO: Šéfredaktorka: Ing. Ľubomíra Honíšková, telefón: 045/ , internetová stránka: Redakčná rada: RNDr. Jozef Bily, Ing. Branislav Husár, Ján Kubiš, Ing. Ľubomíra Honíšková, PhDr. Martin Svatuška Fotograf: Pavel Albert Jazyková úprava: CASSI s.r.o. Náklad: ks Tlač, grafická úprava a distribúcia: Polygrafické centrum, s.r.o., Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5237/15, ISSN Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Copyright 2019 Mesto Zvolen ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober ŽIVOT V MESTE

8 SPORT ˇ ROZHOVOR Americký futbal nie je len o sile, je to hlavne o taktike jednotlivca v tímovej hre V októbrovom čísle sme vyspovedali Ivana Rovňana, prezidenta športového klubu amerického futbalu zo Zvolena s názvom Zvolen Patriots. O tom, prečo je pre nadšencov americký futbal taktický a krásny šport, koľko stojí výbava a ako je to so zraneniami hráčov, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Je podľa vás hranie amerického futbalu náročné? Dá sa to tak povedať. Aj keď pre niektorých ľudí vyzerá tento šport jednoducho ako buch-buch a koniec, ide o prísne taktický šport, ktorý sa hrá podľa dopredu pripraveného, dobre natrénovaného plánu pre každú situáciu. Pripúšťa sa veľmi malá improvizácia v rámci konkrétnej hry, ktorá sa tvorí už pred stavaní sa hráčov do formácií, kde sa najskôr stavia útok a podľa útoku sa potom stavia obrana. Americký futbal sa nedá hrať len tak naoko, človek do toho musí ísť skutočne naplno. Pretože len v maximálnom vypätí sa rozhoduje, či v tých nasledujúcich pár sekundách útoku plán vyjde, alebo nie. Ak obrana dokáže zareagovať, tak útok zastaví, ak nie, tak útoku nezabráni skórovať, alebo sa aspoň významne posunúť vpred. V čom je teda tento šport výnimočný? Hra sa začína tým, že si útok začne prvým pohybom šišky a obrana okamžite reaguje. To, kedy útok rozohrá obrana nevie, nevie ani akú hru bude útok hrať a kam bude smerovať. Princípom je nachytať naznačiť obranu na fingovaný smer útoku a potom prečísliť obranu niekde inde. Skúsený divák to postrehne, neskúsený nie. Ďalšia výnimočnosť je v špecializácii hráčov, čo je silná zároveň aj slabá stránka tohto športu. Keď si totiž chceme zahrať volejbal, futbal či hokej a je nás párny počet, povedzme štyria, šiesti alebo ôsmi či dvanásti, v pohode si zahráme lebo sa vieme rozdeliť na základe počtu hráčov. Pri americkom futbale je to však trochu iné. Špecializácia našich hráčov je tak výnimočná, že jeden hráč prakticky nedokáže byť zastúpený iným hráčom ak sú to takticky a fyzicky rozdielne pozície. Napríklad rozohrávača, ktorý je pred rozohratím definuje hru a po rozohraní aj rozhoduje o tom, či útok pôjde behom po zemi, alebo prihrávkou hlboko do hĺbky obrany je veľmi ťažko nahradiť z taktického hľadiska, lebo rozhodovať o hre je jeho špecializácia. Zároveň hráč, ktorý je silný a veľký a bráni rozohrávača nie je možné nahradiť menším hráčom, aj keď by bol veľmi šikovný a rýchly taký hráč je vhodný na kľučkovanie medzi obrancami pri behu po zemi, lebo beží nízko a vie veľmi rýchlo meniť smer. Práve pre túto špecializáciu pozícií je problémom len tak naskladať dva tímy a zahrať si.. Na takéto pozície musí byť ťažké nájsť vhodných ľudí. Je to tak a presne táto vec nám bráni v nejakom väčšom rozvoji. Nahraditeľnosť hráčov je veľmi malá a pokiaľ nám niekto vypadne, je náročné zohnať presne typ človeka, ktorý by sa na to hodil. Na niektoré pozície potrebujete malého a rýchleho človeka, na iné zas veľkého a silného. Tento rok sa konalo finále americkej ligy vo Zvolene. Bolo náročné takúto veľkú akciu zorganizovať? Rozhodne si to vyžaduje svoj čas. Išlo o veľkú akciu, asi okolo 400 ľudí. Čakali sme síce, že sa príde pozrieť viac Zvolenčanov, ale myslím, že tento šport ešte u nás nie je natoľko populárny, aby zaujímal aj širokú laickú verejnosť. Máme vo Zvolene dobré zázemie pre takéto akcie? Vzhľadom na to, že sme amatérska liga, nijaké špeciálne zázemie okrem malého skladu, šatní či priestorov pre rozhodcov ani nepotrebujeme. Potrebujeme len stredne kvalitnú plochu trávnika, ktorá je dostatočne dlhá a to je všetko. Futbalový klub Lokomotíva Zvolen nám vyšiel v ústrety s tým, že nám dovolil zahrať na svojom ihrisku finále Slovenskej ligy. Hráči amerického futbalu s tým majú totiž obrovský problém, lebo u nás panuje názor, že keď my ťažkí muži nabehneme na trávnik s veľkými štoplami na topánkach ho zničíme na 100 rokov. Trávnik je však na to, aby sa na ňom hralo a aby sa upravoval. Ďalším problémom je to, že máme veľa čiar. Samotné lajnovanie sme pred finále robili traja ľudia a zabralo nám to šesť hodín. Niekoľko zaujímavých faktov o americkom futbale Playbook, teda stratégiu hry, sa hráči musia učiť aj 3 až 4 mesiace. Futbal dostal svoj názov po lopte, s ktorou sa hrá. Je dlhá jednu stopu, teda po anglicky foot. Helmy sa stali povinnou súčasťou výbavy hráčov až v roku Existuje aj bezkontaktná forma amerického futbalu, ktorá sa volá flag. Olympijským športom sa americký futbal stal v roku Prečo by mali naši čitatelia s americkým futbalom začať? Je to hra, kde je veľmi silná spätná väzba od ďalších hráčov. Preto hlavne ľudia, ktorí sa neboja silnejšieho kontaktu, majú dosť priestoru na realizáciu. Zároveň je tu veľmi silný akcent na tzv. Playbook. Bežne sa musíme tri až štyri mesiace učiť kombinácie hier, ktoré sú spravidla nové na každý ročník súťaže. Nie je to jednoduché. Hovorí sa, že v americkej Národnej futbalovej lige naberajú ľudí hlavne z vysokých škôl, pretože majú silný rozumový potenciál. Playbook sa jednoducho treba učiť, učiť, učiť, učiť. Cez zimu sa napríklad len učíme a robíme tzv. walk through, kde máme makety a ukazujeme si, čo majú hráči robiť. Tretím benefitom je neskutočne silný kolektív. Tým, že sme amatéri a nemáme ani jednu platenú pozíciu, hrajú u nás len chalani, ktorých hra naozaj baví a dávajú do nej svoje srdce. Zúčastňovať sa tak taktickej hry je skvelé a keď sa odohrá, ešte dva týždne o nej môžeme rozprávať a rozoberať silné aj slabé stránky, celý tím sa na neho spolieha. Každý hráč sa musí naučiť svoju časť. Ide teda asi o naozaj veľkú zodpovednosť... Jeden hráč, ktorý si neurobí svoju úlohu, dokáže stratiť hru. V tej hre musí byť progres, musí ísť dopredu a má na tom podiel každý jeden hráč. Toto je rozdiel oproti iným športom. Ak si určíme, že toto je hráč, ktorý má bežať a skórovať, všetkých 11 súperov po ňom pôjde. Na druhú stranu však bude vedieť, že ostatných 10 spoluhráčov mu bude robiť cestu. Je to tak zadosťučinenie nielen pre hráča, ktorý bude skórovať, ale aj pre toho, ktorý to umožní, odtlačí súpera a podieľa sa na úspechu. U nás sa nehovorí, že jednotlivci tvoria kolektív, ale kolektív vytvára jednotlivcov! Ako je to u vás so zraneniami? Okolo amerického futbalu kolujú fámy okolo otrasov mozgu, ale toto v našich celkových štatistikách vôbec nie je významné. Samozrejme že to sledujeme, lebo by sme decká nemohli nechať hrávať, keby sme vedeli, že sa niečo stane. Na Slovensku sa ešte nestal prípad, že by človek mal zranenie spôsobené otrasom mozgu. Ak by sme sa pozreli na prilbu, je spravená tak, že náraz naozaj utlmí a poskytuje maximálne bezpečie. Taktiež výplne ramien. Tie chránia ani nie tak moje plecia, ako skôr rebrá spoluhráča. Tým, že sú plochy týchto chráničov mäkké a široké, idem na protihráčove rebrá ramenom s omnoho väčšou plochou. Rebrá sme napríklad sa celú našu históriu nemali zlomené ani raz. Tak ako pri každom kontaktnom športe, aj pri americkom futbale nehody sú, ale ten výstroj dokáže mnohým predísť. Zranenia sa najčastejšie stávajú, keď je človek nesústredený, zle rozcvičený alebo poriadne neovláda Playbook a nevie, čo má robiť. Najviac problémov je s členkami a kolenami. Ale to isté platí aj o iných športoch. Dostali sme sa k dresu. Aký je pre hráčov nákladný? Dajme tomu, že hokejového výstroja sa u nás predá veľa. Preto je možné dovoliť si ich kúpiť za nižšiu cenu prilbu na hokej napríklad zoženiete už v cene od 60 eur. Najlacnejšia prilba na americký futbal stojí okolo 150 eur. V klube, a to je dohoda aj v celej asociácii, kupujeme len certifikované prilby od renomovaných dodávateľov o ktorých vieme, že sú bezpečné. Tieto stoja okolo 200 eur. Štartovací výstroj pre hráča sa potom dá zabezpečiť už od 370 eur. Snažíme sa to robiť tak, že starší hráči, aj keď už u nás nehrajú, nás stále finančne podporujú a vďaka tomu môžeme novým hráčom výstroj aj na nejakú dobu zapožičať. Ako to u vás vyzerá s náborom nových hráčov? Máme celkom problém s oslovovaním mladých, ktorých nám tak trochu berú virtuálne technológie. Stále k sebe pútajú viac a viac mladých a odhaduje sa, že o dva roky prekročí počet virtuálnych športovcov počet klasických aktívnych športovcov. Nie je do športu všeobecne taká chuť, ako som to cítil niekedy ja, kým sme niečo dosiahli, tak sme niekoľko rokov trénovali a až potom sa dostavili výsledky. Dnešný mladý človek chce všetko hneď. Tým, že je to taktická hra, trénovať je potrebné dlhší čas. Od koľkých rokov je človek fyzicky dostatočne vyspelý na trénovanie amerického futbalu? Je to naozaj individuálne. Ideálne povedzme od 17 rokov, niektorí sú však schopní zhostiť sa tejto hry už v 15 rokoch, ale, samozrejme, len so súhlasom rodičov a v juniorskej lige. Máme však aj formu bezkontaktnú, tá je založená na tom, že zastavenie súpera nie je založené na fyzickom kontakte. Na opasku majú hráči suchým zipsom pripevnené pásky a cieľom je ich strhnúť. Protihráči si v tomto nesmú brániť. Decká sa vďaka tomu môžu hre venovať omnoho skôr, získajú tak základ pre kontaktnú hru a učí ich to priestorovej orientácii. Čo je cieľom klubu do najbližších rokov? Vybudovať trvalo udržateľný tím. To znamená vedieť si vždy zabezpečiť ihrisko, kde by sme vedeli hrať, a hlavne stabilných hráčov, ktorí budú radi hrávať americký futbal. Aby hrali zo srdca, aby pomáhali pri zápasoch, aby sa starali o výstroj, ihrisko, aby boli rozhodcovia. Koľko hráčov by ste chceli mať ideálne? Rozpis hráčov, ktorý sa dáva na súpisku, je 53. Vtedy sa dá povedať, že sú obsadené pozície na hranie, ale bežné univerzitné tímy z Ameriky majú na ihrisku aj 90 a viac hráčov. A zahrajú si všetci. Nás je 20 až 30. Pod 20 hráčov to nie je hra, ale fyzické a taktické trápenie. Zastupovanie je naozaj veľká robota a iba pre ozajstných srdciarov. ŠPORT 8 ZVOLENSKÉ NOVINY 7. oktober 2019