EWF1 Bezdrôtový snímač dymu

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "EWF1 Bezdrôtový snímač dymu"

Prepis

1 EWF1 Bezdrôtový snímač dymu EWF1CO Bezdrôtový snímač dymu a CO NÁVOD NA INŠTALÁCIU V2.0 SK

2 SK EWF1 je bezdrôtový snímač dymu; EWF1CO je bezdrôtový kombinovaný snímač dymu a oxidu uhoľnatého (CO). Pri detekcii dymu alebo náraste koncentrácie oxidu uhoľnatého EWF1/EWF1CO snímač indikuje alarm a informáciu o poplachu odosiela do zabezpečovacieho systému ELDES.

3 DO NOT PAINT SK Obsah balenia 1 x 1 x 1 x 2 x TEST TEST LED SIRÉNA TLAČIDLO TESTU TAMPER BATÉRIA RESET SK 3

4 4 SK

5 0,1 m KDE INŠTALOVAŤ 0,1 m ÁNO Optimálna pozícia NIE 0,3 m Max. MIN +5 C KOVOVÁ SKRINKA MAX +45 C 0,9m 0,9m SK 5

6 AKO INŠTALOVAŤ SK

7 MIN. 5 6 ELDES Config Tool TEST 7 8 SK 7

8 SK 1. UMIESTNENIE 1. Umiestnite snímač čo najbližšie k stredu stropu miestnosti. Ak aj to nie je možné, neumiestňujte snímač bližšie 10cm od steny alebo rohu. Snímač je tiež možné nainštalovať na stenu v rozsahu 10 až 30cm od spojnice stropu a steny. 2. Do každého objektu (domu/bytu) bez ohľadu na jeho veľkosť nainštalujte najmenej dva snímače. 3. Ak je miestnosť predelená - aj keď len čiastočne napr. výstupkom na strope alebo podlahe vyšším ako 20cm), nainštalujte snímače do všetkých častí takto rozdelenej miestnosti. Pre maximálnu ochranu odporúčame umiestniť snímač do každej miestnosti. Snímač EWF1/EWF1CO neinštalujte: do priestorov alebo v blízkosti spotrebičov kde pravidelne dochádza k spaľovaniu (kuchyne, miesta v blízkosti pecí, ohrievačov vody). Na tieto účely použite špeciálne snímače, ktoré dokážu potlačiť nežiaduce faktory spúšťajúce falošné poplachy. do priestorov s vysokou vlhkosťou ako kúpeľne, práčovne, do blízkosti pračiek a umývačiek riadu a pod. Snímač umiestnite do vzdialenosti aspoň 3m od takýchto priestorov. do blízkosti vetračiek alebo prieduchov kúrenia, resp. klimatizácie, kde dochádza k zvýšenému prúdeniu vzduchu (min. 1m od týchto zariadení). Prúdenie by mohlo odviesť dym od snímača a znemožniť jeho detekciu. v miestnostiach, kde môže teplota klesnúť pod 5 C alebo stúpnuť nad 45 C. v prašných prostrediach alebo priestoroch so zvýšeným výskytom drobného hmyzu, kde malé prachové čiastočky alebo drobný hmyz po vniknutí do optickej komory snímača môže vyvolať poplach. Nesprávne umiestnenie znižuje efektivitu snímača a zvyšuje riziko falošných poplachov. 8 SK

9 2. ČO BY STE MALI VEDIEŤ KONCENTRÁCIA OTRAVA OXIDOM UHOĽNATÝM (CO) Oxid uhoľnatý vzniká pri nedokonalom spaľovaní organickej hmoty. Je to jedovatý plyn, ale pretože je bezfarebný, bez zápachu, bez chuti, a spočiatku je nedráždivý, je ťažké zistiť jeho prítomnosť. PRÍZNAKY 35 ppm (0.0035%) Bolesti hlavy a závraty počas šiestich až ôsmich hodín trvalého vystavenia zamoreniu 100 ppm (0.01%) Nepatrná bolesť hlavy do dvoch až troch hodín 200 ppm (0.02%) Nepatrná bolesť hlavy do dvoch až troch hodín; strata úsudku 400 ppm (0.04%) Bolesť v čelnej časti hlavy do jednej až dvoch hodín 800 ppm (0.08%) Závraty, nevoľnosť, kŕče do 45 minút; bezvedomie do 2 hodín 1,600 ppm (0.16%) Bolesti hlavy, zvýšený tep, závraty, nevoľnosť do 20 minút; smrť za menej ako 2 hodiny ppm - Častíc/Milión - používa sa na vyjadrenie koncentrácie kontaminantov vo vzduchu Ak Váš snímač vyhlási poplach pri kritickej úrovni CO, zachovajte pokoj a vykonajte nasledovné kroky v uvedenom poradí: Otvorte všetky okná a dvere, aby sa priestory vyvetrali Vypnite všetky dostupné spaľovacie zariadenia Nechajte otvorené okná a dvere a opustite budovu. Vráťte sa do budovy, len ak sa poplach skončil Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc pre každého, kto trpí následkami otravy (nevoľnosť, bolesť hlavy). Zdôraznite, že ide o podozrenie na otravu oxidom uhoľnatým. Obráťte sa na núdzovú linku dodávateľa plynu alebo iného vykurovacieho paliva za účelom identifikácie a odstránenia príčiny úniku oxidu uhoľnatého. Nepoužívajte spaľovacie zariadenie, kým nebola jeho správna funkčnosť skontrolovaná a potvrdená kompetentnou osobou v zmysle platných predpisov. Okrem zariadení na spaľovanie palív existujú aj iné zdroje oxidu uhoľnatého, napr. veľké množstvo svietiplynu, tabakový dym alebo tlejúci oheň. SK 9

10 2.2 INDIKÁCIA CO POPLACHU/OBNOVY A PORUCHY Čistý vzduch - keď koncentrácia CO je v rozmedzí 0-29ppm. Táto hladina nespustí poplach. Ak koncentrácia CO z ktorejkoľvek kritickej úrovne klesne pod 30ppm, dôjde k obnove zóny. Obnova je indikovaná SMS správou odoslanou na telefónne čísla užívateľov, odoslaním udalosti obnovy na PCO a utíšením sirén. Udalosť sa tiež odošle do služby Eldes Cloud Service a zapíše sa do denníka udalostí. Kritická úroveň CO 1 keď koncentrácia CO dosiahne hodnotu 30-49ppm po dobu viac ako 120 minút. Táto úroveň je indikovaná chybovým hlásením na LCD klávesnici EKB2 (len pre ESIM364) a SMS správou odoslanou zvoleným užívateľom. Táto úroveň nespustí poplach na zóne a tiež pokles koncentrácie CO na 30-49ppm z hodnoty vyššej ako 300ppm (kritická úroveň CO 4) sa vyhodnotí ako obnova zóny. Do služby ELDES Could Services sa odošle chybové hlásenie a dátová notifikácia o dosiahnutí kritickej úrovne CO 1 a udalosť sa zapíše do denníka udalostí aj do záznamu porúch na ústrední. Kritická úroveň CO 2 keď koncentrácia CO dosiahne hodnotu 50-99ppm po dobu viac ako 60 minút. Táto úroveň je indikovaná 2s pípaním v 5s intervaloch a blikaním LED indikátora snímača, chybovým hlásením na LCD klávesnici EKB2 (len pre ESIM364) a SMS správou odoslanou zvoleným užívateľom. Táto úroveň nespustí poplach na zóne. Do služby ELDES Could Services sa odošle chybové hlásenie a dátová notifikácia o dosiahnutí kritickej úrovne CO 2 a udalosť sa zapíše do denníka udalostí aj do záznamu porúch na ústrední. Kritická úroveň CO 3 keď koncentrácia CO dosiahne hodnotu ppm po dobu viac ako 10 minút. Táto úroveň je indikovaná 2s pípaním v 5s intervaloch a blikaním LED indikátora snímača, chybovým hlásením na LCD klávesnici EKB2 (len pre ESIM364) a SMS správou odoslanou zvoleným užívateľom. Táto úroveň nespustí poplach na zóne. Do služby ELDES Could Services sa odošle chybové hlásenie a dátová notifikácia o dosiahnutí kritickej úrovne CO 3 a udalosť sa zapíše do denníka udalostí aj do záznamu porúch na ústrední. 10 EN

11 Kritická úroveň CO 4 keď koncentrácia CO dosiahne hodnotu 300ppm a viac. Táto úroveň spustí poplach indikovaný 2s pípaním v 5s intervaloch a blikaním LED indikátora snímača. Medzitým systém o poplachu notifikuje SMS správou zvolených užívateľov a odošle udalosť na PCO. Všetky drôtové aj bezdrôtové sirény vydávajú prerušovaný signál ako pri požiarnom poplachu a tiež sa aktivuje funkcia Prepojenie snímačov - akustická signalizácia poplachu na všetkých EWF1/ EWF1CO (štandardne povolená; viď 4.2. Prepojenie snímačov) Sirény je možné utíšiť odstavením systému. Interné sirény na snímačoch však zostanú aktivované až do stlačenia tlačidla TEST WEEKLY. Do služby ELDES Cloud Services sa odošle chybové hlásenie a dátová notifikácia o dosiahnutí kritickej úrovne CO 4 a udalosť sa zapíše do denníka udalostí aj do záznamu porúch na ústrední. Chyba CO snímača keď po 7 rokoch skončí životnosť snímača CO alebo v prípade akýchkoľvek iných technických problémov snímač vyhlási chybu. Porucha je indikovaná chybovým hlásením na LCD klávesnici EKB2 (len pre ESIM364), SMS správou odoslanou zvoleným užívateľom a udalosťou odoslanou na PCO. Prosím, obráťte sa na dodávateľa snímača. 2.3 ČISTENIE A ZÁSADY POUŽÍVANIA Čistou handričkou príležitostne vyčistite prieduchy zariadenia, aby sa zabezpečilo, že otvory na prístroji nie sú blokované nečistotami alebo prachom. Niektoré látky používané v domácnosti môžu ovplyvniť citlivosť detektorov v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Zabráňte priamemu styku detektora s modelárskymi farbami, lepidlami, odlakovačom na nechty alebo ich výparmi. V blízkosti zariadenia tiež nepoužívajte aerosólové spreje, čistiace prostriedky pre domácnosť, leštidla či parfumy. Neotvárajte kryt snímača (pre vyčistenie vnútra snímača). Tým zaniká Vaša záruka. SK 11

12 3. KONFIGUROVANIE A NAČÍTANIE DO SYSTÉMU Pre podrobnosti o tom ako priradiť a nakonfigurovať snímač viď sekcia Pomocník programu ELDES ConfigTool alebo tiež návod k zabezpečovaciemu systému ELDES. ELDES ConfigTool Ak nemôžete načítať snímač do zabezpečovacieho systému, obnovte snímač na továrenské nastavenia (viď 4.4 OBNOVA TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ) a skúste to znova. 4. ÚDRŽBA 4.1 TEST SNÍMAČA Tlačidlo TEST WEEKLY slúži na otestovanie prevádzky snímača EWF1/EWF1CO. Jemne stlačte tlačidlo. Snímač vydá dlhý hlasný tón. Zvuk stíchne po uvoľnení testovacieho tlačidla. Keď testujete snímač EWF1/EWF1CO pomocou programu ELDES ConfigTool, snímač krátko pípa. Test detektora CO sa na snímači vykoná EWF1CO pri stlačení tlačidla TEST WEEKLY, ak je koncentrácia CO nižšia ako 30ppm. Po uvoľnení tlačidla vstavaná siréna snímača indikuje výsledok testu CO detektora nasledovne: Test úspešný - 5 krátkych pípnutí, každé v dĺžke 100 ms. Test neúspešný - 1 dlhé pípnutie v dĺžke 1s. Prosím, obráťte sa na dodávateľa snímača. Pri teste sa držte od snímača vo vzdialenosti na dĺžku paže. Snímače testujte týždenne, po návrate z dovolenky alebo po dlhšej dobe neprítomnosti v domácnosti. Otestujte každý snímač, aby ste sa ubezpečili, že je nainštalovaný a funguje správne. Na testovanie nepoužívajte otvorený oheň. Mohli by ste podpáliť a poškodiť zariadenie alebo Váš dom. 12 SK

13 Ak snímač pri teste nepípa, skontrolujte stav batérie a silu rádiového signálu prostredníctvom programu ELDES ConfigTool. Pre overenie správnej prevádzky otestujte všetky snímače 1x týždenne. Test CO detektora je možné vykonať až 3 minúty po spustení snímača EWF1CO. 4.2 PREPOJENIE SNÍMAČOV Funkcia Vzájomné prepojenie snímačov medzi sebou automaticky spojí všetky snímače EWF1/ EWF1CO, ktoré sú načítané k tomu istému zabezpečovaciemu systému ELDES. Keď ktorýkoľvek zo snímačov deteguje dym/co, aktivuje sirénku a bezdrôtovo pošle informáciu do zabezpečovacieho systému, ktorý následne spustí poplach a aktivuje sirény na všetkých ostatných snímačoch. Snímač, ktorý deteguje dym, sa resetne automaticky, keď sa vyčistí vzduch v jeho optickej komore, zatiaľ čo ostatné snímače budú akusticky indikovať poplach nastavený čas - štandardne 30s. Štandardne je táto funkcia zapnutá a je možné ju vypnúť v programe ELDES ConfigTool. Funkcia PREPOJENIE SNÍMAČOV sa aktivuje, keď koncentrácia CO dosiahne kritickú úroveň 4 (viď 2.2. INDIKÁCIA CO POPLACHU/OBNOVY A PORUCHY). SK 13

14 4.3 VÝMENA BATÉRIE Pre viac informácií o výmene batérie a teste zariadenia viď inštrukciu AKO INŠTALOVAŤ na str. 6 a 7. Používajte len 9V lítiové batérie s kapacitou 1200mAh. Používajte len nové, kvalitné a neexpirované batérie. Ak sa zariadenie nepoužíva, batéria musí byť zo zariadenia vyňatá. Aby sa zamedzilo riziku požiaru alebo explózie, zariadenie sa musí používať výhradne so schválenými a certifikovanými batériami. Zvýšená pozornosť musí byť venovaná správnemu osadeniu (polarite) batérie pri vkladaní. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnou legislatívou. Nenabíjajte, nerozoberajte, nenahrievajte a nespaľujte použité batérie. Pre zistenie okamžitého stavu batérie v snímači použite program ELDES ConfigTool. Ak okamžitá kapacita batérie dosiahne 5% z celkovej kapacity, systém pošle informatívnu SMS zvoleným užívateľom. Výrobca dôrazne odporúča používať batérie EVE CR9V-P alebo Energizer LA OBNOVA TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ 1. Vyberte batériu zo snímača. 2. Stlačte a podržte tlačidlo RESET. 3. Vložte batériu do snímača. 4. Držte tlačidlo RESET, kým snímač krátko nezapípa. 5. Uvoľnite tlačidlo RESET. 14 SK

15 5. ZÓNA A SABOTÁŽ EWF1/EWF1CO Po úspešnom načítaní snímača sa do systému pridá(jú) bezdrôtová(é) zóna(y) nasledovne: EWF1-1 zóna typu Požiarna EWF1CO - 1 zóna typu Požiarna, 1 zóna typu CO hlásič. V prípade zopnutia sabotážneho kontaktu je vyvolaný sabotážny poplach bez ohľadu na to, či je systém nastavený alebo odstavený. Sú dva prípady, keď môže byť vyhlásená sabotáž na EWF1/ EWF1CO: Sabotážnym kontaktom. EWF1/EWF1CO má zabudovaný sabotážny kontakt určený na monitorovanie krytu. Tamper kontakt je umiestnený v zadnej časti dosky plošného spoja a dohliada otvorenie krytu, keď je snímač neoprávnené vyňatý zo základne. Keď je otvorený kryt snímača, tamper kontakt zopne. Systém vyhlási sabotážny poplach, odošle informáciu o poplachu SMS správou užívateľom a/alebo týmto užívateľom volá na ich telefónne čísla. SMS správa obsahuje informáciu o názve narušeného tamper kontaktu. Stratou rádiového spojenia. Pri strate rádiového spojenia medzi EWF1/EWF1CO a zabezpečovacím systémom ELDES systém spustí poplach, odošle SMS o sabotáži a prezvoní užívateľa(ov) na zadané telefónne čísla. SMS správa obsahuje informáciu o modeli a ID rádiového zariadenia a názve tamper kontaktu. Užívatelia tiež budú notifikovaní SMS správou, keď sa rádiové spojenie medzi systémom a bezdrôtovým zariadením obnoví. Sabotážny kontakt je vyradený, ak je zóna v systéme zakázaná. 6. TEPLOTNÁ SONDA Snímač má vstavanú teplotnú sondu, ktorá umožňuje merať teplotu prostredia v mieste inštalácie. Pre každú teplotnú sondu načítanú v zabezpečovacom systéme Eldes je možné nastaviť hraničné hodnoty teploty MIN a MAX. Ak teplota klesne pod nastavené minimum alebo prekročí nastavené maximum, systém odošle SMS správu zvoleným užívateľom. Presnosť merania teploty je +/-1 C. SK 15

16 7. TECHNICKÉ PARAMETRE EWF1 je kompatibilný s: ESIM264 od v EWT1 od v16.14 ESIM364 od v EPIR2 od v EPIR3 - všetky verzie PITBULL ALARM - všetky verzie Hlavné vlastnosti EWF1: fotoelektrický snímač pre detekciu dymu EWF1CO: kombinovaný fotoelektrický/elektrochemický snímač pre detekciu dymu a oxidu uhoľnatého (CO) Tlačidlo testu TEST WEEKLY Neobsahuje rádioaktívne prvky, je šetrný k životnému prostrediu EWF1CO je kompatibilný s: ESIM364 od v EPIR3 od v PITBULL ALARM od v Vysoká a stabilná citlivosť Základňa snímača pre rýchlu inštaláciu LED indikátor Vstavaná poplachová sirénka Auto-reset pri vyprchaní dymu z komory EWF1 je bezdrôtový fotoelektrický snímač dymu určený na detekciu dymu pri tlení predtým ako vzplanie otvorený oheň. EWF1CO je vyššie popísaný bezdrôtový snímač dymu kombinovaný s elektrochemickým detektorom oxidu uhličitého (CO). Keď koncentrácia dymu/co dosiahne prahovú (kritickú) úroveň, snímač aktivuje LED indikátor a vstavanú poplachovú sirénku a systém, do ktorého je snímač načítaný, odošle notifikáciu o poplachu cez SMS a prezváňaním na telefónne čísla zvolených užívateľov. Ak je v systéme načítaných viac snímačov EWF1/EWF1CO, pri poplachu sa aktivuje funkcia Prepojenie snímačov (viď kapitola 4.2.). Systémy ESIM264, EPIR2 a EPIR3 podporujú načítanie max. 16 snímačov EWF1, ústredňa ESIM364 max. 32 snímačov EWF1. EWF1CO je podporovaný systémom EPIR3 (max. 16) a ústredňou ESIM364 (max. 32). Maximálny dosah rádiového spojenia je 150m (na otvorených priestranstvách). 16 SK

17 Detailné informácie o prevádzke zariadenia so zabezpečovacím systémom ELDES nájdete v návode k systému v katalógovom liste systému po prihlásení na ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI Batéria....9V lítiová 1604LC (ANSI/NEDA) Počet batérií...1 Životnosť batérie....cca 18 mesiacov* Rádiové pásmo....ism868/ism915 Dosah rádiového spojenia...do 30m (objekt); do 150m (otvorené priestranstvo)** Princíp detekcie dymu....detekcia dymových častíc vo fotoelektrickej komore Citlivosť detekcie dymu % O bs/m Princíp detekcie CO....Elektrochemický Rozsah detekcie CO ppm Akustický tlak sirény...85db/3m Životnosť EWF rokov Životnosť EWF1CO....7 rokov Rozsah pracovných teplôt C Vlhkosť vzduchu % C (bez zrážania) Rozmery...Ø 110mm * Životnosť batérie je uvedená bez poplachov a pri testovaní systému 1x za týždeň. ** Tento údaj sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok inštalácie. SK 17

18 Obmedzenie záruky Kupujúci berie na vedomie, že zariadenie znižuje riziko vlámania alebo iného ohrozenia, ale nezaručuje, že k týmto udalostiam nedôjde. ELDES UAB nepreberá žiadnu zodpovednosť súvisiacu s osobnou, majetkovou alebo finančnou ujmou vzniknutou pri používaní systému. Záruka poskytovaná ELDES UAB v súlade s miestnou legislatívou nenavyšuje cenu zakúpeného systému. ELDES UAB nie je v priamom vzťahu so žiadnym z mobilných operátorov, preto nie je zodpovedný za kvalitu jeho poskytovaných služieb. Záručné podmienky Výrobca poskytuje na výrobok záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia výrobku. Záruka platí len ak bol výrobok používaný na svoj účel v zmysle odporúčaní a za prevádzkových podmienok, ktoré sú uvedené v tomto návode. Pri uplatňovaní záruky predložte doklad s dátumom, vystavený pri zakúpení. Záruka zaniká, ak bol systém mechanicky poškodený, vystavený priamemu pôsobeniu chemikálií, vysokej vlhkosti, vplyvu kvapalín, korozívneho a nebezpečného prostredia a iným škodlivým vplyvom. Bezpečnostné pokyny Pre zachovanie bezpečnosti osôb v mieste inštalácie, prečítajte si prosím tieto bezpečnostné inštrukcie: Nepoužívajte zariadenie tam, kde môže byť rušené ostatnými zariadeniami a kde môže spôsobiť akékoľvek prípadné nebezpečenstvo. Nepoužívajte zariadenie spolu so zdravotníckymi a medicínskymi zariadeniami. Nepoužívajte zariadenie v nebezpečných prostrediach. Nevystavujte zariadenie vysokej vlhkosti, chemickým látkam alebo mechanickej námahe. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť svojpomocne. Akékoľvek opravy musia vykonávať jedine odborne spôsobilé osoby. Informácie o recyklácii zariadenia Označenie elektrozariadenia na tomto výrobku (viď vľavo) aj táto dokumentácia uvádzajú, že zariadenie nesmie byť vyhodené spolu s domácim odpadom. Aby sa predišlo poškodeniu ľudského zdravia a/ alebo životného prostredia, výrobok musí byť znehodnotený v súlade so schváleným recyklačným procesom. Pre ďalšie informácie ako správne zhodnotiť výrobok kontaktujte dodávateľa systému, alebo miestnu organizáciu zodpovednú za zber a zhodnocovanie elektroodpadu vo vašom okolí. Copyright ELDES UAB, Všetky práva vyhradené. Je zakázané kopírovať a distribuovať informácie v tomto dokumente alebo predávať ich subjektom tretích strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ELDES UAB. ELDES UAB si vyhradzuje právo aktualizovať alebo meniť tento dokument a/ alebo súvisiace produkty bez predchádzajúceho upozornenia. ELDES UAB zároveň vyhlasuje, že detektor dymu, resp. dymu+co EWF1/EWF1CO je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími platnými predpismi smernice 1995/5/EC. Vyhlásenie o zhode je dostupné po prihlásení v katalógu produktu na Slovak Alarms Váš dodávateľ zabezpečovacej techniky Slovak Alarms s.r.o., Teplická 34, Poprad,