PIATOK Kongresová sála INNOVATION. SOBOTA Kongresová sála VICTORY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PIATOK Kongresová sála INNOVATION. SOBOTA Kongresová sála VICTORY"

Prepis

1 PROGRAM PIATOK Kongresová sála INNOVATION Registrácia Lekárska izba Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Predsedajúci a moderátori: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, MUDr. Iveta Malíková, MPH Členská schôdza Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) SOBOTA Kongresová sála VICTORY Štandardný diagnostický a terapeutický postup smart ŠDTP pre GPs I. Predsedajúci a moderátor: MUDr. Martina Jandzíková MUDr. Eva Béresová, ambulancia všeobecného lekárstva, Vysoké Tatry MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina MUDr. Dana Žitňanová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bernolákovo MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Bolesť I Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH Benfotiamín v komplexnom manažmente diabetických komplikácií doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, V. interná klinika, LF UK a UN, Bratislava Princípy farmakoterapie vertebrogénnych ochorení MUDr. Milan Grofik, PhD., Neurologická klinika JLF a UN, Martin Osteoartróza kolena v ambulancii správne a bezpečne MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra Slávnostné otvorenie Kongresu SVLS 2020 Fanfáry Slávnostné príhovory hostí prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektor pre kvalitu, Univerzita Komenského, Bratislava doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., prvý prorektor a prorektor pre vedeckopedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2 Udelenie čestného titulu Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS Blok Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) Krst novej odbornej publikácie M. Kučera, D. Čelovská, V. Štvrtinová: Vyšetrovacie metódy vo vaskulárnej medicíne SVLS a AVLS. Čo robíme pre všeobecné lekárstvo a kam kráčame. Spoločne sme silní! MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS a AVLS Fanfáry Obed reštaurácia OLYM-PICK oproti registrácii In medias res... so zdravotnými poisťovňami Predsedajúci a moderátor: MUDr. Henrich Hazucha Ing. Martin Kultan, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva, riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava Gastroenterológia Predsedajúci a moderátor: MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH Nové možnosti manažmentu pacienta s GERD v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Jana Repáňová, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina Gastroprotekcia a klinická prax MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Odporúčaný postup eradikácie Helicobacter pylori čo je nové od roku 2019? MUDr. Ana Mária Lučanová, ambulancia všeobecného lekárstva, Senec In medias res... Moja ambulancia pod ochranou Marcela Burešová, riaditeľka, Renomia, s.r.o., Bratislava MUDr. Iveta Malíková, MPH, viceprezidentka SVLS/AVLS, znalec, všeobecný lekár, Bratislava MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS/AVLS, znalec, konzultant ÚDZS, všeobecný lekár, Nové Zámky Nové európske Guidelines 2019 na diagnostiku a liečbu dyslipidémií Predsedajúci a moderátor: MUDr. Iveta Malíková, MPH

3 Moderovaná diskusia MUDr. Henrich Hazucha, ambulancia všeobecného lekárstva, Hriňová MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza MUDr. Peter Križalkovič, ambulancia všeobecného lekárstva, Komárno MUDr. Iveta Malíková, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Ako nás cez dáta vidia zdravotné poisťovne? Predsedajúci a moderátor: MUDr. Anna Repovská Ako vidí zdravotná poisťovňa prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v ambulancii všeobecného lekára? MUDr. Michaela Fajtová, MPH, Mgr. Rozália Óvári, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava Adherencia k farmakoterapii u pacientov s chronickými chorobami MUDr. Tomáš Szalay, KlientPRO SK, Bratislava, Mgr. Petra Ištokovičová, Mgr. Veronika Joščáková, Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD., Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Bratislava Využitie potenciálu výkonov hradených nad rámec kapitácie JUDr. Peter Sloboda, riaditeľ, Odbor nákupu zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava Diskusný večer SOBOTA Kongresová sála ENERGY Future Generation GPs odborný program pre medikov a mladých všeobecných lekárov Predsedajúci a moderátori: MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH Riziková karta pacienta zmena v pravý čas MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra Ako pristupujem k fajčiarovi vo svojej ambulancii? MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok Ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná bez súhlasu pacienta MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, ambulancia všeobecného lekárstva, Nové Zámky Periférne artériové ochorenie (PAO) Predsedajúci a moderátor: MUDr. Iveta Malíková, MPH MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, FVZ SZU, Bratislava MUDr. Peter Križalkovič, ambulancia všeobecného lekárstva, Komárno MUDr. Iveta Malíková, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava MUDr. Anna Repovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Trebišov

4 Obed reštaurácia OLYM-PICK oproti registrácii Kazuistiky z ambulancií všeobecných lekárov Predsedajúci a moderátor: MUDr. Jana Gellenová Multiorgánové zlyhanie pri predávkovaní paracetamolom MUDr. Anna Repovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Trebišov Všetkého veľa škodí... MUDr. Jana Gellenová, ambulancia všeobecného lekárstva, Brezová pod Bradlom Pertussis hranične pozitívne protilátky IgA verzus RÚVZ MUDr. Xénia Wöstmann, ambulancia všeobecného lekárstva, Streda nad Bodrogom Dynamický Vyšehrad všeobecných lekárov krajín V4 Predsedajúci a moderátor: MUDr. Eva Jurgová, PhD. Panelová interaktívna diskusia prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., virológ, nositeľ Zlatej medaily Slovenskej akadémie vied, Bratislava Plk. MUDr. Gustáv Ušiak, riaditeľ, Odbor zdravotníctva, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Dr. Marek Oleszczyk, PhD., rodinný lekár, odborný asistent, Katedra rodinného lekárstva Univerzity Jagelonského, Krakov, Poľsko doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., prednosta Ústavu všeobecného lekárstva, Karlova univerzita, Praha, Česká republika MUDr. Eva Jurgová, PhD., vedecká sekretárka, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), Piešťany, Slovenská republika Enterálna výživa Predsedajúci a moderátor: MUDr. Adriana Orechovská Možnosti diagnostiky a liečby malnutrície v ambulantných podmienkach MUDr. Tomáš Francisty, chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s., Poprad Malnutrícia v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Adriana Orechovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Melčice Lieskové Chyby a omyly pri preskripcii enterálnej výživy v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Darina Haščíková, MPH, PharmDr. Soňa Holerová, MUDr. Beata Havelková, MPH, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava Verejné zdravotníctvo v praxi Verejné zdravotníctvo v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie, FVZ SZU, Bratislava

5 Geneticky modifikované potraviny čo by sme o nich mali vedieť? MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc., dekan, FVZ SZU, Bratislava Preventívne programy vo verejnom zdravotníctve na Slovensku a v Európskej únii prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH, prodekan, Katedra preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU, Bratislava Osteológia Predsedajúci a moderátor: MUDr. Jana Zimanová, PhD. Cesta pacienta s osteopéniou alebo osteoporózou v ambulantnej praxi MUDr. Jana Zimanová, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Osteopénia v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Dana Žitňanová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bernolákovo Manažment osteoporózy - aká je úloha všeobecného lekára? MUDr. Jana Zimanová, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava SOBOTA Kongresová sála INSPIRATION Workshopy pre obmedzený počet miest je potrebné zahlásiť sa vopred pri registrácii! Kardio-pulmonálna resuscitácia v kocke Lektor: Mgr. Peter Kováč Čo si precvičíme : Praktický tréning kardio-pulmonálnej resuscitácie v ambulancii Kardio-pulmonálna resuscitácia v kocke Lektor: Mgr. Peter Kováč Čo si precvičíme : Praktický tréning kardio-pulmonálnej resuscitácie v ambulanci Vyber si správny POCT prístroj do svojej ambulancie Lektor: MUDr. Eva Béresová Čo sa naučíme : Vybrať si do ambulancie prístroje, ktoré sú užitočné a bezpečné Mám v ambulancii tlakový Holter vykonávanie a interpretácia výsledkov Lektori: MUDr. Martina Jandzíková, MUDr. Renáta Janoušková

6 Čo sa naučíme : Správne vykonávať a interpretovať výsledky vyšetrenia 24-hodinového Holterovho monitoringu krvného tlaku Lekár nič nezahadzuje archivácia a skartácia v ambulancii Lektor: MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH Čo sa naučíme : Správny postup pri vedení archívu ambulancie NEDEĽA Kongresová sála VICTORY Pracovná zdravotná služba I otázky a odpovede Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marta Ľuptáková, PhD. Kedy myslím na chorobu z povolania? MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin Fyzická záťaž ako si s ňou poradiť? MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza Práca s bremenami posudzujem ju správne? MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar Odvrátiteľné úmrtia v klinickej praxi Predsedajúci a moderátor: MUDr. Miriam Holendová Bojíte sa srdcového zlyhávania? Robíte dobre. MUDr. Roman Margóczy, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica Magnézium, kedy ho možno použiť v ambulancii všeobecného lekára? MUDr. Anna Vachulová, PhD., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava Včasný záchyt lézií karotických tepien v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza, MUDr. Jozef Holenda, chirurgické oddelenie, Nemocnica s poliklinikou, Bojnice Antibiotická liečba aktuálna situácia na Slovensku Predsedajúci a moderátor: MUDr. Katarína Tóthová Súčasný pohľad na výber antibiotík u patogénov v komunite prof. MUDr. Anna Lišková, PhD., Oddelenie klinickej mikrobiológie, FN Nitra Použitie azitromycínu v liečbe lymskej boreliózy MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok

7 Praktické využitie širokospektrálneho aminopenicilínu v ambulantnej praxi MUDr. Katarína Tóthová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Obed reštaurácia OLYM-PICK oproti registrácii Právna sebaobrana všeobecného lekára doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., vedúci advokát, znalec, súdny lekár, Kinstellar, s.r.o., Bratislava MUDr. Norbert Moravanský, PhD., hlavný konzultant, znalec, súdny lekár, forensic, s.r.o., Bratislava MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS/AVLS, znalec, konzultant ÚDZS, všeobecný lekár, Nové Zámky Kardiálne zlyhávanie otázky a odpovede Predsedajúci a moderátor: MUDr. Dagmar Kučerová Kyselina močová v kontexte prevencie kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Liliana Podhorská, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Suplementácia kália kedy a komu? MUDr. Miriam Zajacová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Čo má vedieť všeobecný lekár o nových liekoch v liečbe srdcového zlyhávania? MUDr. Dagmar Kučerová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Primárna prevencia a stratifikácia kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok MUDr. Adriana Orechovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Melčice Lieskové MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, ambulancia všeobecného lekárstva, Nové Zámky MUDr. Viktória Verebesová, ambulancia všeobecného lekárstva, Levice Bolesť II Predsedajúci a moderátor: MUDr. Liliana Podhorská, MPH Akútna a chronická bolesť MUDr. Andrea Kokavcová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Multidisciplinárny pohľad na terapiu bolesti MUDr. Dana Repáňová, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

8 Keď kardiaka bolia kĺby - bezpečná liečba nesteroidnými antireumatikami MUDr. Liliana Podhorská, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Slávnostné odovzdávanie ocenení Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2020 Najlepšia prednáška/panelová diskusia Kongresu SVLS 2020 Najlepší workshop Kongresu SVLS 2020 Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2020 NEDEĽA Kongresová sála ENERGY Future Generation of GPs odborný program pre medikov a mladých všeobecných lekárov Predsedajúci a moderátor: MUDr. Henrich Hazucha Načo mi je v ambulancii POCT prístroj? MUDr. Henrich Hazucha, ambulancia všeobecného lekárstva, Hriňová Práceneschopnosť pacienta neurobte žiadnu chybu MUDr. Dominika Šafárová, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra Všeobecný lekár ako koordinátor prevencie MUDr. Miriam Zajacová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Flebológia Predsedajúci a moderátor: MUDr. Henrich Hazucha Chronické venózne ochorenie (CHVO). Čo je úlohou všeobecného lekára? MUDr. Henrich Hazucha, ambulancia všeobecného lekárstva, Hriňová Hemoroidálne ochorenie praktický prístup MUDr. Boris Pekárek, Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava Hemoroidálne ochorenie. Aktuálne možnosti liečby všeobecným lekárom? MUDr. Soňa Panenková, ambulancia všeobecného lekárstva, Veľký Krtíš Od nefarmakologickej liečby k farmakologickej liečbe Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marta Ľuptáková, PhD. Metabolický syndróm v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin Keď úprava stravy a pohyb nestačia... MUDr. Ana Mária Lučanová, ambulancia všeobecného lekárstva, Senec Manažment zmiešanej dyslipidémie v ambulancii všeobecného lekára MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

9 Obed reštaurácia OLYM-PICK oproti registrácii Antiinfekčná liečba Predsedajúci a moderátor: MUDr. Miriam Zajacová Vyšetrenie C-reaktívneho proteínu - správna interpretácia výsledkov MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar Green antibiotic policy a cefalosporíny III.generácie prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ, Košice, MUDr. Monika Jarčušková, ambulancia detskej endokrinológie a diabetológie, Košice Recidivujúce infekcie močových ciest čo s tým? MUDr. Miriam Zajacová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Statíny, slnko a tiene Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marek Kučera, PhD., MPH, MHA prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc., Klinika geriatrie LFUK a UNB, Bratislava MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra Diagnostika a liečba kognitívnych porúch Predsedajúci a moderátor: MUDr. Henrich Hazucha Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre demencie MUDr. Mária Králová, CSc., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava Mierna kognitívna porucha MUDr. Henrich Hazucha, ambulancia všeobecného lekárstva, Hriňová Včasné formy vaskulárnej demencie MUDr. Iveta Malíková, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Artériová hypertenzia pohľady na liečbu Predsedajúci a moderátor: MUDr. Dagmar Kučerová Nový štandard v liečbe hypertonika so zvýšenou srdcovou frekvenciou MUDr. Dagmar Kučerová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava Dva jednoduché kroky v liečbe pacienta s artériovou hypertenziou MUDr. Anna Vachulová, PhD., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava Peritoneálna dialýza jedna z možností liečby terminálneho štádia ochorenia obličiek (ESRD) Mgr. Eva Kováčová, MBA, BIOHEM, s.r.o., Trenčín.

10 NEDEĽA Kongresová sála INSPIRATION Workshopy pre obmedzený počet miest je potrebné zahlásiť sa vopred pri registrácii! Takto to robím vo svojej ambulancii ja... MUDr. Hedviga Bakaiová, ambulancia všeobecného lekárstva, Komárno MUDr. Milada Gábrišová, ambulancia všeobecného lekárstva, Štvrtok na Ostrove MUDr. Gabriela Juríková, ambulancia všeobecného lekárstva, Šaľa MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok MUDr. Adriana Orechovská, ambulancia všeobecného lekárstva, Melčice-Lieskové MUDr. Katarína Straková, ambulancia všeobecného lekárstva, Košice Future Generation of GPs odborný program pre medikov a mladých všeobecných lekárov. Prečo je dobrý nápad byť všeobecným lekárom? Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA so záujemcami o prácu všeobecného lekára MUDr. Marián Čarnogurský, ambulancia všeobecného lekárstva, Letanovce, Spišský Štvrtok MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra MUDr. Viktor Sorokáč, ambulancia všeobecného lekárstva, Kežmarok MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, ambulancia všeobecného lekárstva, Nové Zámky MUDr. Martin Popaďák, ambulancia všeobecného lekárstva, Nižný Hrabovec MUDr. Dominika Šafárová, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra MUDr. Petra Zbojeková, ambulancia všeobecného lekárstva, Moravany nad Váhom Pán doktor, bolí ma členok a zápästie Lektor: MUDr. Tomáš Jakubík, Clinica Orthopedica, s.r.o. Čo sa naučíme: Správny postup vyšetrenia zápästia a členkového kĺbu Pán doktor, bolí ma členok a zápästie Lektor: MUDr. Tomáš Jakubík, Clinica Orthopedica, s.r.o., Bratislava Čo sa naučíme: Správny postup pri vyšetrení zápästia a členkového kĺbu Pán doktor, bolí ma členok a zápästie Lektor: MUDr. Tomáš Jakubík, Clinica Orthopedica, s.r.o., Bratislava Čo sa naučíme: Správny postup pri vyšetrení zápästia a členkového kĺbu

11 Pán doktor, bolí ma členok a zápästie Lektor: MUDr. Tomáš Jakubík, Clinica Orthopedica, s.r.o., Bratislava Čo sa naučíme: Správny postup pri vyšetrení zápästia a členkového kĺbu PONDELOK Kongresová sála VICTORY Štandardný diagnostický a terapeutický postup smart ŠDTP pre GPs II. Predsedajúci a moderátor: MUDr. Martina Jandzíková MUDr. Dana Žitňanová, ambulancia všeobecného lekárstva, Bernolákovo MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina Gynekológia Predsedajúci a moderátor: MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH Gravidita pod tlakom MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava, doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK Bratislava Bežné komunitné infekcie u tehotných žien MUDr. Marián Križko, jr., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK, Bratislava Hormonálna antikoncepcia informácia pre všeobecného lekára doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK Bratislava 20min. 15min. 15min. 10min Pracovná zdravotná služba II. Robím lekársku preventívnu prehliadku (LPP) vo vzťahu k práci správne? Predsedajúci a moderátor: MUDr. Miriam Holendová Moderovaná diskusia MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza Medical Tribune GPs odporúčania konzultanta ÚDZS a znalca vo všeobecnom lekárstve Interaktívna diskusia s auditóriom Ukončenie Kongresu SVLS 2020