SECTOR RISK Od prepuknutia krízy spojenej s pandémiou Covid-19 čelia jednotlivé sektory po celom svete náročným výzvam a domáci

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SECTOR RISK Od prepuknutia krízy spojenej s pandémiou Covid-19 čelia jednotlivé sektory po celom svete náročným výzvam a domáci"

Prepis

1 SECTOR RISK Od prepuknutia krízy spojenej s pandémiou Covid-19 čelia jednotlivé sektory po celom svete náročným výzvam a domáci aj medzinárodný obchod prechádzajú bezprecedentnou, mimoriadne zložitou a neistou dobou. Globálna ekonomika, ktorá už bola oslabená mnohými faktormi neistoty (napr. Brexit, obchodné vojny), teraz čelí novej výzve: pandémii Covid-19. Nielenže sme svedkami mnohých ľudských tragédií, koronavírus sa tiež zásadne odzrkadľuje na fungovaní podnikov na celom svete, narúša dodávateľské reťazce a obchodné operácie, ovplyvňuje dôveru domácností a trhov a výrazne obmedzuje medzinárodný obchod. Euler Hermes každý štvrťrok aktualizuje a zverejňuje svoje ratingy rizika jednotlivých krajín a sektorov, ktoré merajú riziko neplatenia zo strany podnikateľských subjektov. Naši odborníci znížili v 1. kvartáli 2020 rating až v 126 sektoroch po celom svete, čo je nová historická úroveň.

2 AUTOMOTIVE Vysoká závislosť na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a tiež najväčším výrobcom komponentov pre automobilový priemysel (30%) Globálny automobilový trh poklesne podľa analýz o 10-15%, pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy dokonca hovorí o prepade až o 25% Šok na strane dopytu prekročí pôvodné makroekonomické predpovede, pretože nákup automobilov má dlhodobý charakter, ktorý teraz spotrebitelia odkladajú. Výrazný pokles predaja nových áut v marci v medziročnom porovnaní: Taliansko (-86%), Francúzsko (-72%), Španielsko (-69%) a v Nemecku (-38%). Zníženie hodnotenia v odvetví dodávateľov automobilového priemyselu na úroveň sensitive za Q Dočasné zastavenie výroby hlavných výrobcov automobilov na Slovensku, čo sa prirodzene prenáša aj na dodávateľské reťazce Výpadok produkcie v štyroch slovenských automobilkách začiatkom apríla pre odstávky presiahol 52 tisíc áut, pričom koncom mesiaca len KIA a VW dokázali čiastočne obnoviť svoju výrobu. Počet nových registrácií na kľúčových odberateľských trhoch klesá, keďže spotrebitelia oneskorujú svoje výdavky On-line predaj nemôže prirodzene kompenzovať rozsah klasického predaja Low Medium Kórea (M+S), Filipíny (S), Singapur (M+S), Maďarsko (M), Rumunsko (M) Belgicko (M+S), (S), Írsko (M+S), Portugalsko (M+S), Bulharsko (S), Česká republika (S), Slovensko (S), Maďarsko (S), Litva (S), Poľsko (S), Rumunsko (S), Maroko (M), Čile (M), Peru (M) Veľká Británia (M+S) (M výroba automobilov, S dodávky komponentov pre automobilový priemysel) KRAJINA KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU ÚDAJE #1 import #2 produkcia #3 export RISK RATING DODÁVKA VÝROBA KOMPONENTOV #1 export #2 import #4 produkcia #1 produkcia #3 export #2 export #3 produkcia

3 DOPRAVA DOPRAVA Je najviac zasiahnutá pandémiou Covid-19 vzhľadom na jej vysokú závislosť od Číny a zároveň úzku spojitosť s cestovným ruchom a medzinárodným obchodom Zasiahnuté sú všetky pododvetvia - letecká, námorná, cestná aj železničná doprava Letecké spoločnosti očakávajú tento rok prepad príjmov o najmenej 100 miliárd dolárov, čo nevykompenzujú ani klesajúce náklady na palivo Zníženie hodnotenia v odvetví dopravy na úroveň sensitive za Q Odvetvie je tvarované otvorenosťou slovenskej ekonomiky a jej exportnou orientáciou Prepad priemyselnej produkcie v krajine a na hlavných exportných trhoch, závislosť na vývoji ostatných odvetví ekonomiky, ako aj opatrenia jednotlivých štátov výrazne vplývajú na výkonnosť odvetvia Registrujeme všeobecný prepad množstva prepravovaných tovarov Spomalenie výroby automobilov výrazne zasiahlo oblasť nákladnej aj železničnej dopravy pre znížený dopyt po preprave materiálu a surovín Prepravné spoločnosti sú pod zvýšeným tlakom na svoju celkovú likviditu Low Medium Malajzia, Filipíny, Singapur, Vietnam, Belgicko, Fínsko, Írsko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Česká republika, Slovensko, Estónsko, Litva, Rumunsko, Veľká Británia, Poľsko, Turecko KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU #1 podľa tržieb HIGH #2 podľa tržieb #3 podľa tržieb

4 STROJÁRSTVO Už pred krízou sa sektor strojárstva nachádzal vo fáze cyklického spomaľovania a v roku 2020 sa globálne očakávala nízka úroveň rastu. V dôsledku obmedzení krízou Covid-19 sa koncové trhy teraz ešte viac oslabujú. Naši analytici aktuálne zredukovali očakávaný nárast HDP na úroveň +0,9%. Odvetvie je ovplyvnené aj prerušením dodávateľských reťazcov najmä v dôsledku závislosti na Číne, ktorá je ako hlavný producent komponentov výrazne krízou zasiahnutá. Odvetvie predstavuje viac ako 40%-ný podiel na priemyselnej produkcii v krajine a zároveň približne 50% celkového priemyselného exportu krajiny Produkcia zameraná na export je obzvlášť citlivá na hospodárske cykly a vývoj v cieľových ekonomikách Významná prepojenosť odvetvia na automobilový priemysel Očakáva sa prepad všeobecného dopytu z dôvodu zastavených alebo odložených investičných rozhodnutí, Írsko, Taliansko KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU #1 produkcia #2 export #2 import #1 import #2 produkcia #3 export HIGH #2 export #3 import

5 METAL Trhová kapitalizácia sektoru ťažby a spracovania kovov sa znížila o 15% už pred zavedením opatrení spojených s krízou Covid-19 predstavuje 30% pridanej hodnoty odvetvia a jej opatrenia vyvolali výrazné narušenia dopytu po kovoch. S niektorými komoditami, ako je napr. meď, sa teraz obchoduje pod cenou Závislosť na dovoze z Číny je vysoká, napr. 6,5% Európa, 15% a 45% Brazília. Tieto čísla ukazujú nedávny odklon tokov do Latinskej Ameriky a sú dôkazom čínskej nadprodukcie. Významná prepojenosť odvetvia s ostatnými kľúčovými sektormi ekonomiky, a to najmä automobilový priemysel alebo stavebníctvo Už vývoj v poslednom kvartáli 2019 indikoval spomalenie, ktoré sa očakáva aj v roku 2020 Úroveň všeobecného dopytu po odvetvovej produkcii klesá súčasne s klesajúcimi cenami ocele a kovov Pokračujúci vplyv ostatných rizikových faktorov ako nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rast mzdových nákladov, prísňovanie emisných noriem alebo potreba modernizácie výrobných kapacít Írsko, Filipíny Rusko KĽÚČOVÍ HRÁČI OVÉHO OBCHODU #1 produkcia #2 spotreba #2 produkcia #2 export #1 import VIAC INFORMÁCIÍ Viac analýz a článkov k aktuálnej ekonomickej situácií a dopadu pandémie Covid-19 na globálny obchod nájdete na našom webe TU Ak sa chcete dozvedieť viac o poistení pohľadávok, napíšte nám.