Úradný vestník. Informácie a oznámenia 23. decembra 2019 OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradný vestník. Informácie a oznámenia 23. decembra 2019 OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE"

Prepis

1 Úradný vestník Európskej únie C 431 Slovenské vydanie Informácie a oznámenia 23. decembra 2019 Ročník 62 Obsah II Oznámenia OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE Európska komisia 2019/C 431/01 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9589 Fedrigoni/Ritrama Group) ( 1 ) /C 431/02 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9631 Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) ( 1 ) /C 431/03 Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9630 CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) ( 1 ) /C 431/04 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9652 Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) ( 1 ) /C 431/05 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9505 Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV) ( 1 ) /C 431/06 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9634 PSP/Aviva/Galleri K) ( 1 ) /C 431/07 Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9643 ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) ( 1 ) /C 431/08 Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9608 ENGIE/CDC/CNR Solaire 10) ( 1 ) SK ( 1 ) Text s významom pre EHP.

2 IV Informácie INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky parlament 2019/C 431/09 Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2019, ktorým sa menia vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu Európska komisia 2019/C 431/10 Výmenný kurz eura 20. decembra /C 431/11 Uverejnenie protihodnôt finančných prahov v národných menách vyjadrených v eurách v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 116/ /C 431/12 Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2019 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu Rheinisches Apfelkraut (CHZO) V Oznamy KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE Európska komisia 2019/C 431/13 Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9455 Compass/Fazer Food Services) ( 1 ) INÉ AKTY Európska komisia 2019/C 431/14 Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny /C 431/15 Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/ /C 431/16 Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny ( 1 ) Text s významom pre EHP.

3 2019/C 431/17 Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny /C 431/18 Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

4

5 SK C 431/1 II (Oznámenia) OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKA KOMISIA Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9589 Fedrigoni/Ritrama Group) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/01) Dňa 16. decembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné: v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám ( cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov, v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu ( pod číslom dokumentu 32019M9589. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1.

6 C 431/2 SK Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9631 Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/02) Dňa 16. decembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné: v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám ( cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov, v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu ( pod číslom dokumentu 32019M9631. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1.

7 SK C 431/3 Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9630 CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/03) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 Európskej komisii bolo 25. novembra 2019 podľa článku 4 doručené oznámenie ( 1 ) o zamýšľanej koncentrácii ( nariadenie o fúziách ). Oznamujúce strany 17. decembra 2019 informovali Komisiu, že stiahli svoje oznámenie. ( 1 ) Uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 407, , s. 9.

8 C 431/4 SK Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9652 Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/04) Dňa 6. decembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné: v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám ( cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov, v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu ( pod číslom dokumentu 32019M9652. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1.

9 SK C 431/5 Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9505 Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/05) Dňa 11. decembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné: v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám ( cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov, v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu ( pod číslom dokumentu 32019M9505. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1.

10 C 431/6 SK Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9634 PSP/Aviva/Galleri K) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/06) Dňa 17. decembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné: v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám ( cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov, v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu ( pod číslom dokumentu 32019M9634. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1.

11 SK C 431/7 Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9643 ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/07) Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 Európskej komisii bolo 20. novembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie ( 1 ) o zamýšľanej koncentrácii ( nariadenie o fúziách ). Oznamujúce strany 18. decembra 2019 informovali Komisiu, že stiahli svoje oznámenie. ( 1 ) Uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 405, , s. 15.

12 C 431/8 SK Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9608 ENGIE/CDC/CNR Solaire 10) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/08) Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 Európskej komisii bolo 25. novembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie ( 1 ) o zamýšľanej koncentrácii ( nariadenie o fúziách ). Oznamujúce strany 17. decembra 2019 informovali Komisiu, že stiahli svoje oznámenie. ( 1 ) Uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 408, , s. 6.

13 SK C 431/9 IV (Informácie) INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE EURÓPSKY PARLAMENT ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU zo 16. decembra 2019, ktorým sa menia vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu (2019/C 431/09) PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO PARLAMENTU so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 223 ods. 2, so zreteľom na štatút poslancov Európskeho parlamentu ( 1 ), so zreteľom na článok 25 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, keďže: (1) V súlade s článkom 69 ods. 1 vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu ( 2 ) (ďalej len vykonávacie pravidlá ) môže Predsedníctvo každoročne valorizovať sumy úhrady cestovných výdavkov, diét a príspevkov na všeobecné výdavky až do výšky ročnej miery inflácie v Európskej únii v októbri predchádzajúceho roka zverejnenej Eurostatom. (2) Podľa oznámenia Eurostatu z 15. novembra 2019 miera inflácie v Európskej únii v období od októbra 2018 do októbra 2019 predstavuje 1,1 %. Nové sumy vyplývajúce z úpravy potrebnej na zohľadnenie miery inflácie by mali platiť od 1. januára 2020 a vykonávacie pravidlá by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. (3) Podľa článku 69 ods. 2 vykonávacích pravidiel sa maximálna výška úhrady výdavkov na asistentskú výpomoc vynaložených na osobných asistentov podľa článku 33 ods. 4 vykonávacích pravidiel podľa potreby každoročne valorizuje na základe spoločného indexu stanoveného na základe údajov získaných v súlade s článkom 65 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie ustanoveného nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 3 ). (4) Komisia v tejto súvislosti stanovila koeficient úprav na rok 2019 vo výške 2 %. Preto by sa maximálna výška mesačnej úhrady výdavkov na asistentskú výpomoc mala zvýšiť na sumu EUR s účinnosťou od 1. júla 2019, ( 1 ) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, , s. 1). ( 2 ) Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 19. mája a 9. júla 2008, ktorým sa uplatňujú vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 159, , s. 1). ( 3 ) Ú. v. ES L 56, , s. 1.

14 C 431/10 SK PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE: Vykonávacie pravidlá sa menia takto: (1) V článku 20 sa odsek 1 mení takto: a) písmeno a) sa nahrádza takto: a) cesta na úseku od 0 do 50 km: 23,89 EUR; ; b) písmeno c) sa nahrádza takto: Článok 1 c) cesta na úseku od 251 do km: 0,07 EUR/km; (2) Článok 22 sa mení takto: a) odsek 1 sa nahrádza takto: 1. Výdavky na cesty v prípadoch stanovených v článku 10 ods. 1 písm. b) sa nahrádzajú maximálne do výšky EUR ročne. ; b) v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto: 3. Výdavky na cesty uskutočnené v súvislosti s cestami predsedov výborov alebo podvýborov s cieľom účasti na konferenciách alebo podujatiach, ktoré sa týkajú témy s európskym záujmom, ktoré spadajú do rámca pôsobnosti ich príslušného výboru alebo podvýboru a ktoré sú parlamentného zamerania, sa uhrádzajú maximálne do výšky EUR ročne. Predpokladom takejto účasti je predchádzajúci súhlas predsedu Parlamentu po overení dostupných finančných prostriedkov v rámci vyššie stanovenej maximálnej sumy. (3) V článku 24 sa odsek 2 nahrádza takto: 2. Ak sa služobná činnosť vykonáva na území Únie, poslanci dostanú paušálny príspevok vo výške 323 EUR. (4) V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto: 2. Mesačná výška príspevku podľa článku 25 je EUR. (5) V článku 33 sa odsek 4 nahrádza takto: 4. S účinnosťou od 1. júla 2019 predstavuje maximálna výška úhrady výdavkov na všetkých asistentov uvedených v článku 34 mesačne sumu EUR. Článok 2 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2020 s výnimkou článku 1 bodu 5, ktorý sa uplatňuje od 1. júla 2019.

15 SK C 431/11 EURÓPSKA KOMISIA Výmenný kurz eura ( 1 ) 20. decembra 2019 (2019/C 431/10) 1 euro = Mena Výmenný kurz Mena Výmenný kurz USD Americký dolár 1,1097 JPY Japonský jen 121,31 DKK Dánska koruna 7,4720 GBP Britská libra 0,85133 SEK Švédska koruna 10,4340 CHF Švajčiarsky frank 1,0883 ISK Islandská koruna 136,40 NOK Nórska koruna 9,9463 BGN Bulharský lev 1,9558 CZK Česká koruna 25,445 HUF Maďarský forint 330,50 PLN Poľský zlotý 4,2593 RON Rumunský lei 4,7705 TRY Turecká líra 6,5774 AUD Austrálsky dolár 1,6088 CAD Kanadský dolár 1,4579 HKD Hongkongský dolár 8,6511 NZD Novozélandský dolár 1,6811 SGD Singapurský dolár 1,5036 KRW Juhokórejský won 1 286,58 ZAR Juhoafrický rand 15,7936 CNY Čínsky juan 7,7764 HRK Chorvátska kuna 7,4390 IDR Indonézska rupia ,83 MYR Malajzijský ringgit 4,5942 PHP Filipínske peso 56,284 RUB Ruský rubeľ 68,9657 THB Thajský baht 33,496 BRL Brazílsky real 4,5175 MXN Mexické peso 21,0259 INR Indická rupia 79,0035 ( 1 ) Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.

16 C 431/12 SK Uverejnenie protihodnôt finančných prahov v národných menách vyjadrených v eurách v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 (2019/C 431/11) Podľa požiadaviek v prílohe I časti B k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 ( 1 ) by sa hodnoty finančných prahov uplatniteľných na určité kategórie kultúrneho tovaru mali prepočítavať v národných menách tých členských štátov, ktoré ako svoju menu nezaviedli euro, a uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie. Protihodnoty uvedené ďalej sa vypočítali na základe priemernej dennej hodnoty každej dotknutej meny vyjadrenej v eurách, počas 24 mesiacov končiacich posledným augustovým dňom roka Tieto revidované hodnoty nadobúdajú účinnosť 31. decembra EUR BGN bulharský lev 1, CZK česká koruna 25, DKK dánska koruna GBP libra šterlingov HRK chorvátska kuna HUF maďarský forint 7, , , , PLN poľský zlotý 4, RON rumunský lei 4, SEK švédska koruna 10, ( 1 ) Ú. v. EÚ L 39, , s. 1.

17 SK C 431/13 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 16. decembra 2019 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu Rheinisches Apfelkraut (CHZO) (2019/C 431/12) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny ( 1 ), a najmä na jeho článok 50 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 53 ods. 2, keďže: (1) Nemecko v súlade s článkom 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 zaslalo žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku s názvom Rheinisches Apfelkraut (CHZO). (2) V súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia túto žiadosť preskúmala a dospela k záveru, že podmienky stanovené v uvedenom nariadení sú splnené. (3) S cieľom umožniť predkladanie námietok v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 by sa žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014 ( 2 ) vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom zapísaným do registra Rheinisches Apfelkraut (CHZO) mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, ROZHODLA TAKTO: Jediný článok Žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 668/2014 vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku pre názov zapísaný do registra Rheinisches Apfelkraut (CHZO) sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu. V súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti zmene uvedenej v prvom odseku tohto článku. V Bruseli 16. decembra 2019 Za Komisiu Janusz WOJCIECHOWSKI člen Komisie ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1. ( 2 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, , s. 36).

18 C 431/14 SK PRÍLOHA ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 RHEINISCHES APFELKRAUT EÚ č.: PGI-DE-0716-AM CHOP ( ) CHZO (X) 1. Skupina žiadateľov a oprávnený záujem Skupina žiadateľov Názov združenia Typ združenia Účastníci Schutzgemeinschaft Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Apfelkraut Viac než jedna osoba Výrobcovia Adresa Wormersdorfer Straße Meckenheim Krajina Nemecko Telefón ová adresa ( ové adresy) Legitímny záujem Žiadateľ je rovnaký ako žiadateľ pri postupe registrácie. 2. Členský štát alebo tretia krajina Nemecko 3. Zmena (zmeny) má (majú) vplyv na tieto položky špecifikácie výrobku Názov výrobku Opis výrobku Geografická oblasť Dôkaz o pôvode Spôsob výroby Súvislosť Označovanie Iné 4. Typ zmeny (zmien) Zmeny špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktoré nemožno považovať za nepodstatné v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

19 SK C 431/15 Zmeny špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ku ktorým nebol uverejnený jednotný dokument (ani rovnocenný dokument), ktoré nemožno považovať za nepodstatné v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/ Zmena (zmeny) Opis výrobku 1. V súčasnosti sa v špecifikácii výrobku uvádza konečný obsah cukru podľa jednotlivých druhov cukru (sacharóza 9 %, glukóza 21 %, fruktóza 28 %). Táto informácia by sa mala vypustiť. Uvedené usmernenie, ktoré bolo najprv stanovené v špecifikácii/jednotnom dokumente v rámci postupu pred Európskou komisiou, sa ukázalo ako neužitočné. Je známe, že Komisia vo svojich návrhoch na zlepšenia často navrhuje, aby špecifikácia obsahovala čo najlepšie merateľné parametre. V určitých prípadoch to, žiaľ, viedlo k tomu, že ochranné združenia uskutočňovali merania a ich výsledky zaznamenávali v špecifikáciách. Keďže sa však merania museli vykonávať ad hoc, nemohli byť reprezentatívne. V prírodných produktoch, ako sú jablká a hrušky, sa obsah cukru výrazne líši v závislosti od poveternostných podmienok. To je jeden z dôvodov, prečo nie je možné riadne uviesť podiely sacharózy, glukózy a fruktózy. Výrobok, samozrejme, pozostáva prevažne z cukru. Podiel jednotlivých druhov cukru sa však nedá užitočne určiť. Toto usmernenie sa preto musí vypustiť. 2. V usmernení o stupňoch Brix sa v súčasnosti uvádza rozpätie Brix. Mal by sa však uvádzať údaj minimálne 65 Brix. Ukázalo sa, že v rokoch, v ktorých počasie zvlášť priaznivo ovplyvňuje vývoj cukru v ovocí, môže dôjsť k prekročeniu hodnoty 68 Brix v konečnom dôsledku tak vznikne výrobok vyššej kvality. Stanovenie hornej hranice preto nie je opodstatnené. 3. Súčasný údaj o obsahu vody (35 % ± 3 %) by sa mal vypustiť. Pri tejto zmene sa predpokladá zmena v údaji o obsahu cukru na stupnici Brix. Obsah Brix má významný vplyv na celý rad charakteristík vrátane množstva vody, ktorú môže výrobok obsahovať. Čím vyšší je obsah Brix (cukor), tým nižší je automaticky obsah vody. Preto obsah vody v podstate nemá pre výrobok žiadny význam. Dôležitým faktorom je obsah Brix. Z tohto dôvodu je lepšie údaj o obsahu vody úplne vypustiť. Obsah vody, ktorý je v súčasnosti uvedený v špecifikácii, nie je správny, pretože zmena obsahu Brix (z od x % do y % na minimálne x % ) by si vyžadovala uviesť obsah vody v podobe maximálne x %. Keďže je však obsah vody regulovaný obsahom Brix a nemá nezávislý vplyv na kvalitu, mal by sa údaj o ňom vypustiť. Spôsob výroby 1. V druhom odseku sa formulácia Na jar sa pri výrobe rovnako používa [ ] nahrádza formuláciou Mimo obdobia zberu sa pri výrobe rovnako používa [ ]. V súčasnosti sa aj ovocie skladované v chladiarni dá spracovať na Apfelkraut aj v iných obdobiach ako na jar. Špecifikácia sa musí upraviť tak, aby v nej bol zohľadnený tento technologický pokrok. 2. V predposlednom odseku sa za slová cukor a pektíny vkladá formulácia a prípadne regulátor kyslosti. V súčasnosti je prípustné pridávať regulátor kyslosti. V prípade nízkej kvality úrody môže byť obsah kyseliny v ovocí taký nízky, že požadované želírovanie nemožno dosiahnuť bez pridania regulátora kyslosti. Akýkoľvek pektín, ktorý sa do nátierky pridáva, aby želírovala, si vyžaduje určitú hodnotu ph. Podľa skúseností výrobcu je na optimálnu konzistenciu potrebná počas spracovania hodnota ph 3,5 ±0,05. Hodnotu ph ovplyvňuje polotovar z jabĺk (jablká), polotovar z hrušiek (hrušky) a roztok pektínu. V snahe dosiahnuť optimálne výsledky je tolerancia odchýlok v hodnote ph veľmi nízka, a preto sa tieto odchýlky musia v prípade potreby kompenzovať regulátorom kyslosti. Používajú sa iba v nepatrných množstvách (ak vôbec), takže nie je možné, aby ovplyvnil chuť; v skutočnosti je v záujme výrobcu zabezpečiť, aby chuť nebola ovplyvnená. Súvislosť V poslednom odseku bode 2 (Špecifické vlastnosti výrobku) sa formulácia Na jar sa pri výrobe rovnako používa [ ] nahrádza formuláciou Mimo obdobia zberu sa pri výrobe rovnako používa [ ]. Ide o úpravu v nadväznosti na zmenu v opise.

20 C 431/16 SK JEDNOTNÝ DOKUMENT RHEINISCHES APFELKRAUT EÚ č.: PGI-DE-0716-AM CHOP ( ) CHZO (X) 1. Názov (Názvy): Rheinisches Apfelkraut 2. Členský štát alebo tretia krajina Nemecko 3. Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 3.1. Druh výrobku Trieda 1.6. Čerstvé alebo spracované ovocie, zelenina a obilniny 3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1 Rheinisches Apfelkraut je sirup z čerstvo nazberaných, koncentrovaných jabĺk a hrušiek. Na výrobu sa používajú len celé jablká a hrušky. Spracúvajú sa len zdravé, úplne dozreté jablká a hrušky. V čase zberu ovocia, teda od konca leta až do polovice novembra, sa sirup vyrába z čerstvého ovocia. Mimo obdobia zberu sa pri výrobe rovnako používa celé ovocie, nie polotovary. V takom prípade sa používa výlučne ovocie z chladiarní. Na jeden kilogram výrobku pripadá minimálne 2,7 kilogramu surovín (ovocia), z čoho minimálne 2,1 kilogramu jabĺk. Na rozdiel od lekváru sa sirup vyrába výlučne z ovocnej šťavy, teda bez ďalších častí plodu. Pri preberaní surovín sa vykonáva vizuálna kontrola hygieny, hniloby a napadnutia škodcami. Suroviny sa pred spracovaním očistia vo vodnom kúpeli. Následne sa jablká a hrušky za normálneho tlaku šetrne varia. Rmut sa scedí. Šťava sa prefiltruje. Čistá šťava sa privedie do odparovacej stanice. V odparovacej stanici sa z nej vo vákuu šetrne odstráni voda. Obsah sušiny polotovaru je minimálne Brix. Po tomto výrobnom kroku a v prípade potreby po skladovaní medziproduktu vo veľkých nádržiach pri teplote maximálne 10 C je možné pridať cukor a pektíny a prípadne regulátor kyslosti podľa tradičného firemného receptu. Pri záverečnej kontrole sa meria obsah sušiny. Výrobok možno za horúca plniť do spotrebiteľských obalov a okamžite predávať. Povolené je pridanie cukru maximálne 400 g jednotlivých druhov cukru na g hotového výrobku. Apfelkraut sa rovnako môže vyrábať výlučne z jabĺk a bez pridaného cukru. Vzhľad: tmavohnedá, želatínová masa Chuť: sladko-kyslastá jablčná chuť Vôňa: sladkastá Stupeň Brix (v hotovom výrobku): minimálne 65 Brix ph: od 3,1 do 3, Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) 3.4. Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti Celý výrobný proces prebieha v ohraničenom zemepisom území, pričom sa spracúvajú len celé, zdravé, úplne dozreté jablká a hrušky, čerstvé alebo z chladiarní.

21 SK C 431/ Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení, atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 3.6. Osobitné pravidlá pri označovaní výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti Porýnie, konkrétne v spolkovej krajine Severné Porýnie Vestfálsko vládny obvod Kolín a vo vládnom obvode Düsseldorf tieto obvody: obvod Mettmann, mesto Düsseldorf, porýnsky obvod Neuss, mesto Mönchengladbach, obvod Viersen, mesto Krefeld, obvod Kleve, obvod Wesel, ako aj v spolkovej krajine Porýnie-Falcko obvody Ahrweiler a Mayen-Koblenz. 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou Rheinisches Apfelkraut je tradičný výrobok Porýnia. V Porýní sú splnené všetky podmienky pestovania ovocných stromov. Silná pestovateľská oblasť sa tu rozvíjala počas stáročí. Až dodnes sa zachoval vysoký podiel ovocných sadov a veľký počet sort jabĺk. Klimatické podmienky sú priaznivé pre pestovanie sort, ktoré majú správny pomer kyslosti a prírodných pektínov na výrobu produktu, ktorý sa dá optimálne natierať na pečivo. Ako prostriedok konzervácie spadnutého ovocia sa v tejto oblasti tradične už dlho varil Apfelkraut. Prakticky každý statok v uplynulých storočiach využíval sladko-aromatický Apfelkraut z vlastnej výroby v zimnom období ako sladidlo na potraviny. Jedna generácia druhej odovzdávala tradičný spôsob výroby, teda šetrné varenie za normálneho tlaku, a predovšetkým vedomosti o správnej zmesi mnohých jablčných sort na to, aby sa dosiahol správny pomer pektínov a kyslosti. Priaznivý vplyv na výrobu Apfelkraut majú teda osobitné klimatické, meteorologické a ostatné prírodné podmienky. Tento výnimočný priaznivý vplyv a tradícia viedli aj k mimoriadnym skúsenostiam miestneho obyvateľstva pri výrobe tohto výrobku. Používa sa v prvom rade ako sladká nátierka na chlieb, ako prísada do pečenia a varenia (napríklad aj pri príprave takisto typickej špeciality porýnskej sviečkovice Rheinisches Sauerbraten ) a ako príloha k rovnako pre Porýnie typickým plackám z nastrúhaných zemiakov (v miestnom nárečí: Rievkooche). Rheinisches Apfelkraut sa ešte aj v súčasnosti vyrába tradičným spôsobom, ktorý jedna generácia odovzdávala druhej a pri ktorom sa dôkladne určí pomer rozličných jablčných sort, ktoré sa potom šetrne varia za normálneho tlaku. Sirup sa vyrába podľa receptov, ktoré odskúšali predkovia obyvateľov tohto územia. To je zárukou vynikajúcej kvality, teda vyváženej chuti a optimálnej roztierateľnosti výrobku. Stáročia stará pestovateľská oblasť a generáciami odskúšaná metóda výroby sú základom nevšednej povesti Apfelkraut vyrábaného v Porýní. Výrobok je známy predovšetkým v Porýní, ale aj za jeho hranicami. Dôkazom sú stanoviská odborníkov, zmienky v jedálnych lístkoch, receptoch a paleta ponuky online predaja. Výrobok má svoje pevné miesto v kuchyni Porýnia ako nátierka na chlieb, aj ako prísada do varenia a pečenia. Používanie Rheinisches Apfelkraut má dlhú tradíciu a dodnes je pevne ukotvené v povedomí gastronómie a spotrebiteľov. Uvádza sa aj ako prísada pri príprave Rheinischer Sauerbraten (porýnska sviečkovica). Na výrobu sa používajú len celé jablká a hrušky. Spracúvajú sa len zdravé, úplne dozreté jablká a hrušky. V čase zberu ovocia, teda od konca leta až do polovice novembra, sa sirup vyrába z čerstvého ovocia. Mimo obdobia zberu sa pri výrobe rovnako používa celé ovocie, nie polotovary. V takom prípade sa používa výlučne ovocie z chladiarní. Osobitná súvislosť medzi výrobkom a miestom jeho výroby spočíva v povesti, ktorej sa Rheinisches Apfelkraut teší. Stáročia stará pestovateľská oblasť a generáciami odskúšaná metóda výroby sú základom nevšednej povesti Apfelkraut vyrábaného v Porýní. Výrobok je známy predovšetkým v Porýní, ale aj za jeho hranicami. Odkaz na uverejnenie špecifikácie (Článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

22 C 431/18 SK V (Oznamy) KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EURÓPSKA KOMISIA Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9455 Compass/Fazer Food Services) (Text s významom pre EHP) (2019/C 431/13) 1. Komisii bolo 12. decembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 ) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii. Toto oznámenie sa týka týchto podnikov: Compass Group PLC (Spojené kráľovstvo), Fazer Food Services AB (Švédsko) patriaci do Oy Karl Fazer Ab (Fínsko), Fazer Food Services OY (Fínsko) patriaci do Oy Karl Fazer Ab (Fínsko), Fazer Food Services AS (Nórsko) patriaci do Oy Karl Fazer Ab (Fínsko), Fazer Food Services A/S (Dánsko) patriaci do Oy Karl Fazer Ab (Fínsko), Fazer Food OÜ (Estónsko) patriaci do Oy Karl Fazer Ab (Fínsko). Podnik Compass Group PLC získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celými podnikmi Fazer Food Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S a Fazer Food OÜ. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií. 2. Predmet činnosti dotknutých podnikov: Compass Group PLC: poskytovateľ externých stravovacích služieb pre zákazníkov v oblasti podnikania a priemyslu, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, obrany, odvetví činností na mori a odľahlých sektorov. Okrem stravovacích služieb a koncesných stravovacích služieb v oblasti športu a voľného času poskytuje aj podporné služby, ako je správa zariadení a upratovacie služby, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S a Fazer Food OÜ: poskytovanie rôznych stravovacích a reštauračných služieb vo Fínsku, v Švédsku, Dánsku a Nórsku, pričom v Estónsku má obmedzenú prítomnosť. 3. Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. 4. Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii. Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo: M.9455 Compass/Fazer Food Services ( 1 ) Ú. v. EÚ L 24, , s. 1 ( nariadenie o fúziách ).

23 SK C 431/19 Pripomienky možno Komisii zaslať om, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje: Fax Poštová adresa: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

24 C 431/20 SK INÉ AKTY EURÓPSKA KOMISIA Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (2019/C 431/14) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 1 ) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia. ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 TOMATE LA CAÑADA EÚ č.: PGI-ES-0664-AM CHOP () CHZO (X) 1. Skupina žiadateľov a oprávnený záujem Regulačná rada pre chránené zemepisné označenie Tomate La Cañada Adresa: Autovía del Mediterráneo, Salida 456 Paraje Los Mayorales, s/n El Alquián (Almería), España. Telefónne číslo: ová adresa: Regulačná rada pre chránené zemepisné označenie Tomate La Cañada je nezisková organizácia, ktorú uznal príslušný orgán v členskom štáte ako riadiaci orgán označenia kvality. Zastupuje prevádzkovateľov zapojených do produkcie chráneného výrobku. Funguje v súlade s demokratickými zásadami a zastupuje hospodárske a odvetvové záujmy týkajúce sa CHZO s osobitným zameraním na záujmy menšín, čím sa zabezpečuje zastúpenie všetkých záujmov. Regulačná rada má navyše právnu spôsobilosť predložiť žiadosť o zmenu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, konkrétne s článkom 13 ods. 2 písm. a) zákona andalúzskej vlády č. 2/2011 z 25. marca 2011 o rybárstve a kvalite potravín. 2. Členský štát alebo Tretia Krajina Španielsko 3. Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka Názov výrobku Opis výrobku Zemepisná oblasť ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1.

25 SK C 431/21 Dôkaz o pôvode Spôsob výroby Súvislosť Označovanie Iné: právne požiadavky, grafy a tabuľky 4. Typ zmeny (zmien) Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument). 5. Zmena (zmeny) 5.1. V prvom rade sa mení štruktúra oddielu B Opis výrobku špecifikácie výrobku, pričom sa vypúšťa celý pododdiel B.2 a ponecháva sa obsah pododdielu B.3. Tento pododdiel sa stane novým pododdielom B.2 s názvom Fyzikálnochemické a organoleptické vlastnosti a obchodné typy. V novom pododdiele B.2 sa špecifikujú fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti každého typu rajčín na rozdiel od pôvodného pododdielu B.2, v ktorom neboli vlastnosti vymedzené jednotlivo pre každý typ rajčín. Nižšie uvedený text pododdielu B.2 špecifikácie výrobku a bodu 3.2 jednotného dokumentu sa vypúšťa: Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti štyroch obchodných typov rajčín Tomate La Cañada majú takéto rozpätia: obsah lykopénu: 10,8 44 mg/100 g, obsah vitamínu C: mg/100 g váhy v čerstvom stave, svetlosť odtieňa (L): medzi 38 a 49, farba (podľa farebnej škály): medzi 2 a 11. Pododdiel s názvom B.3. Obchodné typy sa nahradí pododdielom s názvom B.2. Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti a obchodné typy. Spolu s touto zmenou sa v bode 3.2 jednotného dokumentu doplnia informácie o fyzikálno-chemických a organoleptických vlastnostiach každého obchodného typu rajčín. Dôvody: Všeobecný opis výrobku sa vypustil, keďže sa považovalo za vhodnejšie zdôrazniť konkrétne vlastnosti každého obchodného typu uvedeného v oddiele B špecifikácie výrobku V novom pododseku B.2 sa zavádzajú určité požiadavky na zber a analýzu výrobku s cieľom umožniť jeho klasifikáciu, ako aj analytické metódy uplatniteľné na každý parameter. Dopĺňa sa tento text: Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti sú vlastnosti vymedzené v tomto dokumente za predpokladu, že: 1. v čase zberu, zbieraný plod spĺňa parametre farby stanovené pre každý typ rajčín, 2. vzorka obsahuje dostatočný počet plodov, aby poskytla štatisticky významné údaje, 3. testovanie lykopénu sa vykonáva okamžite, t. j. do 24 hodín po zbere, pričom rajčina sa preváža z poľa do príslušného laboratória v chladiacom systéme. Metódy analýzy: Lykopén a tokoferoly: používa sa zariadenie na vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu (HPLC) a vhodné vzory. Svetlosť odtieňa: používa sa spektrofotometer s vysokým rozlíšením.

26 C 431/22 SK Dôvody: Do postupu odberu vzoriek boli začlenené niektoré ďalšie podmienky, aby sa predišlo akýmkoľvek možným rozdielom vo výsledkoch pri rôznych hodnotách v závislosti od času, v ktorom sa analyzujú vlastnosti plodov, a vymedzili sa použité analytické metódy na dosiahnutie súladu so zákonom andalúzskej vlády č. 2/2011 z 25. marca 2011 o rybárstve a kvalite potravín V nových pododdieloch B.2 (bod 3.2 jednotného dokumentu) a F.2 ( Informácie o špecifických vlastnostiach výrobku ) (bod 5 jednotného dokumentu) sa upravuje obsah parametrov lykopén a svetlosť odtieňa a parameter vitamín C sa nahrádza parametrom vitamín E (α-tokoferol). V prípade obchodného typu Redondo Liso [hladké okrúhle]: sa vlastnosť svetlosť odtieňa (L) v rozmedzí 42 a 46,5 nahrádza takto: svetlosť odtieňa (L) je 35. Text Obsah vitamínu C v tomto druhu rajčín je v rozmedzí 153 a 195 mg na 100 g váhy v čerstvom stave sa nahrádza takto: Obsah vitamínu E (α-tokoferol) v tomto druhu rajčín je 0,40 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Celkový obsah lykopénu sa pohybuje v rozmedzí 21 a 25,8 mg na 100 g sušiny sa nahrádza takto celkový obsah lykopénu je 26 mg na 100 g sušiny. V prípade obchodného typu Tomate Cereza (incluido cóctel) [cherry rajčina vrátane koktailovej odrody]: sa vlastnosť svetlosť odtieňa (L) v rozmedzí 38 a 40 nahrádza takto: svetlosť odtieňa (L) je 35. Text Obsah vitamínu C v tomto druhu rajčín je v rozmedzí 62 a 102 mg na 100 g váhy v čerstvom stave sa nahrádza takto: Obsah vitamínu E (α-tokoferol) v tomto druhu rajčín je 0,30 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Celkový obsah lykopénu sa pohybuje v rozmedzí 31,6 a 38,4 mg na 100 g sušiny sa nahrádza takto: celkový obsah lykopénu je 26 mg na 100 g sušiny. V prípade obchodného typu Asurcado [rebrovité]: sa vlastnosť svetlosť odtieňa (L) v rozmedzí 38 a 40 nahrádza takto: svetlosť odtieňa (L) je 35. Text Obsah vitamínu C v tomto druhu rajčín je v rozmedzí 130 a 155 mg na 100 g váhy v čerstvom stave sa nahrádza takto: Obsah vitamínu E (α-tokoferol) v tomto druhu rajčín je 0,31 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Celkový obsah lykopénu sa pohybuje v rozmedzí 35,4 a 44 mg na 100 g sušiny sa nahrádza takto: celkový obsah lykopénu je 26 mg na 100 g sušiny. V prípade obchodného typu Oblongo o Alargado [podlhovasté alebo predĺžené]: sa vlastnosť svetlosť odtieňa (L) v rozmedzí 38 a 40 nahrádza takto: svetlosť odtieňa (L) je 35. Text Obsah vitamínu C v tomto druhu rajčín je v rozmedzí 142 a 186 mg na 100 g váhy v čerstvom stave sa nahrádza takto: Obsah vitamínu E (α-tokoferol) v tomto druhu rajčín je 0,31 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Celkový obsah lykopénu sa pohybuje v rozmedzí 10,8 a 13,2 mg na 100 g sušiny sa nahrádza takto: celkový obsah lykopénu je 26 mg na 100 g sušiny. Dôvody: Objavili sa závažné problémy v súvislosti s CHZO a ich spĺňaním požiadaviek špecifikácie výrobku, ktoré sú založené na štúdii s názvom Nutrient composition and antioxidant activity of eight tomato (Lycopersicon esculentum) varieties [Nutričné zloženie a antioxidačná aktivita ôsmich odrôd rajčín (Lycopersicon esculentum)] uskutočnenej Almerijskou univerzitou, ktorá bola uverejnená v roku Tieto požiadavky sú mimoriadne prísne a sú založené na predpoklade, že odber vzoriek a analýza sa vykonávajú v optimálnych podmienkach, ktoré je veľmi ťažké reprodukovať v rámci bežných pestovateľských a marketingových postupov. Po prvé, je prakticky nemožné dosiahnuť požadované hladiny vitamínu C v zrelých rajčinách, ktoré podľa špecifikácie výrobku rajčina musí dosiahnuť v čase zberu, pretože hladiny vitamínu C sa s dozrievaním rajčín znižujú. Navyše sa v špecifikácii stanovujú úrovne lykopénu a svetlosti odtieňa vysoko nad úrovňami, ktoré sú zvyčajne dosahované v danej zemepisnej oblasti. V každom prípade, ako sa ďalej uvádza, upravené úrovne lykopénu a svetlosti v súlade s požadovanou zmenou budú stále vyššie ako hladiny zistené v rajčinách rovnakých odrôd mimo tejto zemepisnej oblasti.

27 SK C 431/23 Maximálne hodnoty svetlosti a obsahu lykopénu stanovené v špecifikácii sa vypustili z dôvodu, že takéto maximálne hraničné hodnoty nie sú opodstatnené, pretože vyššie hodnoty posilňujú tie vlastnosti rajčín, vďaka ktorým spotrebitelia pozitívne vnímajú ich kvalitu a čerstvosť. Z uvedených dôvodov sa požiadavky na oba parametre znižujú. Navrhované zníženie hodnôt obidvoch parametrov nespôsobuje žiadne významné zmeny v typických kvalitatívnych vlastnostiach, ani nespôsobuje žiadne zmeny organoleptických vlastností. Hodnoty svetlosti rajčín z oblasti, na ktorú sa nevzťahuje CHZO, sa najčastejšie pohybujú medzi 25 a 28, zatiaľ čo príslušné obchodné typy prekračujú tieto hodnoty vo všetkých situáciách. Minimálna hodnota svetlosti rajčín s CHZO je stanovená na 35. Vitamín C bol nahradený obsahom vitamínu E (α-tokoferol), pretože hladina vitamínu C v rajčinách výrazne kolíše v závislosti od fázy dozrievania. Veľmi vysoké počiatočné hladiny vitamínu C boli nahlásené v prípade menej zrelých rajčín, pričom v konečných fázach doby skladovateľnosti rajčín klesajú na 28 mg na 100 g váhy v čerstvom stave (Valle a Rodríguez, 2011). Vzhľadom na tieto veľké rozdiely sa vitamín C nepovažuje za vhodný ukazovateľ kvality pre rajčiny z konkrétnej zemepisnej oblasti. Zlúčeniny tokoferolu vykazujú väčšiu stabilitu v priebehu dozrievania rajčín. V koncentrácii týchto zlúčenín boli nahlásené malé zmeny v priebehu postupného dozrievania (medzi 7,7 a 11,6 µg na 1 g váhy v čerstvom stave) (Quadrana a ďalší, 2013). Vitamín C a tokoferoly sú navyše vzájomne zameniteľné, pokiaľ ide o ich antioxidačnú kapacitu; už dlho je známe, že tieto dva typy zlúčenín vykazujú synergický antioxidačný účinok a vzájomné pôsobenie (Niki a ďalší, 1987). Tokoferoly sa preto považujú za vhodné ukazovatele zdraviu prospešných vlastností rajčín a môžu sa používať namiesto vitamínu C a sú v tomto ohľade účinnejšie. Obsah tokoferolu v odrodách rajčín ovplyvňujú rôzne faktory, ako je slanosť závlahovej vody, množstvo draslíka v živnom roztoku, príslušná genetická rozmanitosť a osobitné podmienky prostredia (slnečný svit, teplota a vlhkosť), ktoré sú typické pre príslušnú oblasť. Obsah tokoferolu v rajčinách Tomate La Cañada je vyšší, ako je obvyklý priemer v prípade podobných druhov rajčín pestovaných mimo tejto zemepisnej oblasti. To je zvlášť dôležité v prípade α-tokoferolu, ktorý vykazuje účinnosť vitamínu E, a je preto z nutričného hľadiska najvýznamnejšou zlúčeninou tokoferolu. Syntéza a vysoké hladiny tokoferolu sú stimulované aj osmotickým tlakom soli spôsobeným vysokou elektrickou vodivosťou. Typické priemerné hodnoty α-tokoferolu v rajčinách Tomate La Cañada sú v rozmedzí 0,56 a 0,72 mg na 100 g váhy v čerstvom stave v závislosti od vybraného obchodného typu, zatiaľ čo hodnoty najčastejšie sa vyskytujúce v rajčinách, na ktoré sa nevzťahuje CHZO, sú 0,14 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Preto je minimálna hodnota α-tokoferolu pre rajčiny, na ktoré sa vzťahuje CHZO, stanovená na 0,30 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Vysoká svetlosť odtieňa je výsledkom značnej pevnosti plodu. Malo by sa takisto vziať do úvahy, že hodnota tohto parametra závisí od zrelosti; menej zrelé rajčiny vykazujú vyššie hodnoty svetlosti. Výnimkou sú rajčiny, ktoré sa už začali sfarbovať dočervena. Tieto obsahujú veľa lykopénu, vykazujú vysoké hodnoty svetlosti a majú vysoký obsah α-tokoferolu Pododdiel F.3 špecifikácie výrobku Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a typickou vlastnosťou výrobku sa upravuje tak, aby odrážal nahradenie parametra týkajúceho sa vitamínu C. Text: Faktory ovplyvňujúce kvalitu a špecifické vlastnosti rajčín Tomate La Cañada [svetlosť odtieňa (L), obsah vitamínu C a obsah lykopénu] sú závlahová voda a pôda ako zdroj výživy. sa nahrádza takto: Faktory ovplyvňujúce kvalitu a špecifické vlastnosti rajčín Tomate La Cañada [svetlosť odtieňa (L), obsah lykopénu a tokoferolov] sú závlahová voda a pôda ako zdroj výživy. Text: a) Vitamín C Zavlažovanie slanou vodou, ako sa to vykonáva vo vymedzenej zemepisnej oblasti, pričom voda pochádza výhradne z hydrogeologických útvarov [administratívny koncept zahŕňajúci niekoľko akviferov] a (oba so zvýšenou slanosťou) zvyšuje koncentráciu vitamínu C. Zvýšenie elektrickej vodivosti závlahovej vody, ktoré priamo súvisí s koncentráciou solí vo vode, zvyšuje obsah vitamínu C v rajčinách.

28 C 431/24 SK Intenzita svetla vo vymedzenej zemepisnej oblasti, ktorej sú rastliny rajčín vystavené pred zberom, má takisto vplyv na množstvo kyseliny askorbovej (vitamín C) v zrelej rajčine. sa nahrádza takto: a) Vitamín E (α-tokoferol) Obsah tokoferolu v odrodách rajčín ovplyvňujú rôzne faktory, ako je slanosť závlahovej vody, množstvo draslíka v živnom roztoku, príslušná genetická rozmanitosť a osobitné podmienky prostredia (slnečný svit, teplota a vlhkosť), ktoré sú typické pre príslušnú oblasť. Syntéza a vysoké hladiny tokoferolu sú stimulované aj osmotickým tlakom soli spôsobeným vysokou elektrickou vodivosťou Z pododseku B.2 špecifikácie výrobku sa vypustil konkrétny odkaz na dátum vysádzania rôznych odrôd. V prípade obchodného typu Redondo Liso [hladké okrúhle]: v prípade dlhých a krátkych pestovateľských cyklov sa tento typ vysádza od posledného augustového do prvého septembrového týždňa a vysádzanie v prípade krátkych pestovateľských cyklov sa uskutočňuje na jar. V prípade obchodného typu Tomate Cereza (incluido cóctel) [cherry rajčina vrátane koktailovej odrody]: vysádza sa od septembra. V prípade obchodného typu Asurcado [rebrovité]: vysádza sa od septembra. V prípade obchodného typu Oblongo o Alargado [podlhovasté alebo predĺžené]: vysádza sa v priebehu alebo koncom sezóny. Dôvody: Dátum výsadby bude závisieť od počasia v konkrétnom roku, ako aj od nových štruktúr s novými a účinnejšími vetracími systémami, ktoré by mohli viesť k posunutiu začiatku cyklu na skorší termín, pričom sa zároveň nenarušia vlastnosti rajčín V oddiele E) špecifikácie výrobku s názvom ZÍSKAVANIE VÝROBKU a v pododdiele E.1. V súčasnosti neplatná vyhláška Techniky pestovania z 10. októbra 2007 bola vypustená zo zoznamu noriem týkajúcich sa pestovania rajčín Tomate La Cañada a nahradená vyhláškou z 15. decembra 2015 (ktorá je v súčasnosti v platnosti). Doplnená bola aj norma UNEGAP. Dôvody: Vyhláška z 10. októbra 2007, ktorou sa schvaľuje osobitné nariadenie zamerané na integrovanú produkciu chránených záhradníckych plodín, bola zrušená vyhláškou z 15. decembra 2015, a preto sa odkaz v špecifikácii výrobku nahradil. Doplnená bola aj ďalšia norma týkajúca sa pestovania (UNEGAP). Predstavuje systém certifikácie správnej poľnohospodárskej praxe vyvinutý na základe požiadaviek normy UNE , ktorý spoločnosť GLOBALG.A.P ohodnotila ako rovnocenný systém, a španielsky akreditačný orgán ENAC ho uznal ako certifikačnú normu v marci 2014, t. j. po registrácii CHZO Tomate La Cañada 9. júna Pododdiel E.2 Stupne procesu výroby bol zmenený tak, aby do procesu manipulácie zahrnul premenné v závislosti od vlastností plodov a politiky optimalizácie zdrojov. Odkaz na nariadenie Komisie (ES) č. 790/2000 zo 14. apríla 2000 bol rovnako odstránený. Text: Rajčiny na strapcoch zozbierané na poli majú na sebe úlomky častíc (prach, kúsky listov atď.), takže je potrebné, aby prešli umývacím a sušiacim tunelom. Celý tento proces sa uskutočňuje automaticky pomocou strojov určených konkrétne na tento účel, po ktorých rajčiny prechádzajú umývacím a sušiacim tunelom. sa nahrádza takto: Ak majú rajčiny na strapcoch zozbierané na poli na sebe úlomky častíc (prach, kúsky listov atď.), je potrebné, aby prešli umývacím a sušiacim tunelom. Celý tento proces sa uskutočňuje automaticky pomocou strojov určených konkrétne na tento účel, po ktorých rajčiny v prípade potreby prechádzajú umývacím a sušiacim tunelom.

29 SK C 431/25 Text: Menšie rajčiny sú na predaj klasifikované ako nedokonalé produkty. sa nahrádza takto: Menšie rajčiny sa uvádzajú na trh bez chráneného zemepisného označenia Tomate La Cañada. Text: Po zabalení rajčín do kartónových alebo plastových škatúľ sa palety spoja. sa nahrádza takto: Po zabalení rajčín sa spoja palety. Dôvody: Dôvodom tejto zmeny je zahrnúť prvok podmienenosti: rajčiny sa nebudú umývať, pokiaľ to nie je potrebné, čím sa zabráni akémukoľvek negatívnemu vplyvu na ich dobu skladovateľnosti a zabráni sa plytvaniu vodou. Cieľom predaja rajčín, ktoré nemajú CHZO, je zabrániť vzniku veľkého množstva odpadu v závodoch na spracovanie rajčín. Neuvádzame ani typ balenia, pretože bude závisieť od požiadaviek klienta a nebude mať vplyv na kvalitu a vlastnosti rajčiny. Bol odstránený odkaz na nariadenie Komisie (ES) č. 790/2000 zo 14. apríla 2000, pretože nariadenie bolo zrušené Hodnoty vodivosti pôdy a vody boli upravené v pododdiele F.1.2. Špecifickosť zemepisnej oblasti: prírodné faktory a v bode 5 jednotného dokumentu Súvislosť so zemepisnou oblasťou. Text: Rajčiny s chráneným zemepisným označením sa musia pestovať na pôdach, ktorých vodivosť je rovná alebo väčšia ako 4,5 ds/m. Závlahová voda používaná v poľnohospodárskych podnikoch, v ktorých sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, pochádza výlučne z hydrogeologických útvarov [administratívny koncept zahŕňajúci niekoľko akviferov] a Elektrická vodivosť závlahovej vody vo vymedzenej zemepisnej oblasti CHZO Tomate La Cañada musí byť najmenej 2,5 ds/m. sa nahrádza takto: Rajčiny s chráneným zemepisným označením sa musia pestovať na pôdach, ktorých vodivosť je rovná alebo väčšia ako 4 ds/m. Závlahová voda používaná v poľnohospodárskych podnikoch, v ktorých sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, pochádza z hydrogeologických útvarov [administratívny koncept zahŕňajúci niekoľko akviferov] a a z dažďovej vody. Elektrická vodivosť závlahovej vody vo vymedzenej zemepisnej oblasti CHZO Tomate La Cañada musí byť najmenej 2,0 ds/m. Dôvody: Rajčiny s chráneným zemepisným označením sa musia pestovať v pôdach, ktorých vodivosť je rovná alebo väčšia ako 4,5 ds/m a ktorých ph je nižšie ako 8,5. V súčasnosti je vodivosť pôdy v regióne v dôsledku všeobecného využívania dažďovej vody najmenej 4 ds/m počas celého vegetačného cyklu. Toto všeobecné použitie dažďovej vody (s cieľom ochrániť akvifery v tejto oblasti pred nadmerným využívaním) má za následok mierny pokles vodivosti závlahovej vody, čo následne vedie k zníženiu vodivosti pôdy. Táto zmena nespôsobuje zníženie kvality rajčín hodnoty, pokiaľ ide o lykopén a svetlosť odtieňa (L*), zostávajú vysoké. Toto použitie dažďovej vody sa dosiahlo modernizáciou systémov používaných pri pestovaní rajčín, t. j. zlepšením konštrukcie skleníkov nahradením pôvodnej horizontálnej (plochej) strechy (čo znamenalo, že plast musel byť perforovaný, aby sa zabránilo zrúteniu konštrukcie v prípade dažďa) sedlovou konštrukciou alebo konštrukciou s viacerými klenbami. Hlavnou výhodou týchto nových konštrukcií je skutočnosť, že dažďová voda sa môže zbierať a odvádzať do zavlažovacej nádrže v poľnohospodárskom podniku, čo umožňuje úsporu vody.

30 C 431/26 SK Oddiel I) PRÁVNE POŽIADAVKY sa vypúšťa. Dôvody: Táto časť sa vypúšťa, pretože nejde o požiadavku na špecifikáciu výrobku podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1151/ Z pododdielu F špecifikácie výrobku sa vypúšťajú tieto grafy a tabuľky: Graf 1: Hodnoty svetlosti odtieňa (L) štyroch obchodných typov rajčín Tomate La Cañada. Graf 2: Obsah vitamínu C v rajčinách Tomate La Cañada. Graf 3: Obsah lykopénu v rajčinách Tomate La Cañada. Tabuľka 1: Analýza pôdneho roztoku rôznych typov pôdy, v ktorých sa pestujú rajčiny. Tabuľka 2: Priemerné zloženie závlahovej vody v rôznych oblastiach. Dôvody: Grafy a tabuľky boli odstránené, aby sa zjednodušila špecifikácia výrobku, pretože iba reprodukujú informácie nachádzajúce sa v texte v grafickej a tabuľkovej podobe. Navyše je vitamín C parametrom, ktorý sa už nenachádza v zmenenej špecifikácii, zatiaľ čo lykopén a svetlosť odtieňa sú stále zahrnuté, avšak s inými hodnotami. Tabuľky sa vypustili, pretože obsahujú porovnávacie analytické informácie o pôde a závlahovej vode z rôznych zemepisných oblastí a takéto informácie sú vhodnejšie pre podpornú štúdiu ako pre špecifikáciu výrobku. JEDNOTNÝ DOKUMENT TOMATE LA CAÑADA EÚ č.: PGI-ES-0664-AM CHOP () CHZO (X) 1. Názov (názvy) Tomate La Cañada 2. Členský štát alebo Tretia Krajina Španielsko 3. Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 3.1. Druh výrobku Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované 3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1 Plody rajčín (Lycopersicon esculentum Mill.) obchodných typov Redondo Liso [hladké okrúhle], Tomate cereza [cherry rajčiny] Asurcado [rebrovité] a Oblongo o alargado [podlhovasté alebo predĺžené]. Redondo Liso [hladké okrúhle]: sú intenzívnej a veľmi tmavej farby s intenzívne zelenou stopkou a vynikajúcou farbou zrenia. Odtieň farebnej škály používaný na určenie stavu plodu sa pohybuje od 1 do 13. Červená odroda Redondo Liso sa zbiera, keď sa jej farba na stupnici farebnej škály pohybuje medzi hodnotami 7 až 10, zatiaľ čo zelená odroda Redondo Liso sa zbiera, keď sa jej farba na stupnici farebnej škály pohybuje medzi hodnotami 2 až 3. Tento typ rajčiny má svetlosť odtieňa (L) 35. Rajčiny musia vykazovať dobrý stupeň rovnomernosti počas celého cyklu a ich kvalita musí zostať veľmi dobrá aj v náročnejších zimných podmienkach. Rajčiny majú vynikajúcu chuť a dobre sa skladujú. Môžu byť z veľkostných kategórií GG, G, M alebo MM (od 47 do 102 mm). Obsah vitamínu E (α-tokoferolu) v tomto druhu rajčín je 0,40 mg na 100 g váhy v čerstvom stave.

31 SK C 431/27 Tento typ rajčiny má celkový obsah lykopénu 26 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Tomate Cereza (incluido cóctel) [cherry rajčiny vrátane koktailovej odrody]: plody tejto odrody sa vyznačujú chuťou, obsahom cukru a odolnosťou voči praskaniu. Vytvárajú strapce, ktoré sú dlhé a dobre rozdelené. Tieto rajčiny sú okrúhle a majú intenzívne červenú farbu. Rajčina sa zbiera a následne uvádza na trh, keď je jej farebný stupeň v rozmedzí 10 až 11 farebnej škály. Tento typ rajčiny má svetlosť odtieňa (L) 35. Rajčiny sa uvádzajú na trh, keď ich plody dosiahnu priemer 20 až 35 mm. Obsah vitamínu E v tomto druhu rajčín je 0,30 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Tento typ rajčiny má celkový obsah lykopénu 26 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Asurcado [rebrovité]: má rebrovité, jednotné plody tmavej farby s veľmi intenzívne zelenou stopkou a vynikajúcou chuťou. Rajčiny uvádzané na trh sú z veľkostných kategórií G, M alebo MM a majú priemer 47 až 82 mm. Dátum výsadby závisí od počasia v konkrétnom roku a rajčiny sa zbierajú, keď je ich farebný stupeň medzi 2 a 3 farebnej škály. Tento typ rajčiny má svetlosť odtieňa (L) 35. Obsah vitamínu E v tomto druhu rajčín je 0,31 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Tento typ rajčiny má celkový obsah lykopénu 26 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. - Oblongo o Alargado [podlhovasté alebo predĺžené]: majú plody, ktoré sú veľmi jednotné, vajcovitého tvaru, konzistentnej akosti a vynikajúcej chute a sú rozoznateľné od plodov iných druhov svojou menej kyslou chuťou a tým, že rastú na konároch vejárovitého tvaru. Tieto rajčiny majú v priebehu dozrievania veľmi peknú farbu: sú intenzívne červené. Musia sa zbierať, keď je ich farebný stupeň medzi 8 a 9 na farebnej škále. Tento typ rajčiny má svetlosť odtieňa (L) 35. Na trh sa uvádzajú rajčiny veľkostných kategórií M a MM (od 47 do 67 mm). Obsah vitamínu E v tomto druhu rajčín je 0,31 mg na 100 g váhy v čerstvom stave. Tento typ rajčiny má celkový obsah lykopénu 26 mg na 100 g váhy v čerstvom stave Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) 3.4. Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti Špecifický krok, ktorý sa uskutočňuje, je pestovanie týchto rajčín Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 3.6. Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov Na akomkoľvek druhu obalu, v ktorom sa prepravujú rajčiny s chráneným zemepisným označením, musia byť očíslované etikety vydané regulačnou radou, na ktorých musia byť uvedené tieto slová Indicación geografica Protegida Tomate La Cañada, a logo CHZO Tomate La Cañada. 4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti Zemepisnú oblasť produkcie rajčín, na ktoré sa vzťahuje chránené zemepisné označenie Tomate La Cañada, predstavujú pozemky, ktoré sa nachádzajú na hydrogeologických útvaroch [administratívny koncept zahŕňajúci niekoľko akviferov] (Campo de Níjar) a (Andarax-Almería). Obidva útvary sú tvorené akvifermi ovplyvnenými salinizáciou a ich fácie sú prevažne vytvorené z chloridu sodného. Pôda zavlažovaná vodou z týchto akviferov je tiež ovplyvnená slanosťou. Tieto osobitné aspekty vymedzenej oblasti majú vplyv na osobitný charakter výrobku.

32 C 431/28 SK Vymedzená zemepisná oblasť sa nachádza v juhovýchodnom Španielsku v provincii Almería, zo severu je obklopená veľkými horskými pásmami (Sierra Nevada a Sierra de Los Filabres), na juhu Sierra Alhamilla a Sierra Cabrera a na západe Sierra de Gador. Oblasť je na juhu a východe ohraničená Stredozemným morom. Oblasť produkcie zahŕňa 22 obcí, hoci niektoré iba čiastočne: Almería, Huercal de Almería, Pechina, Viator, Gador, Benahadux, Rioja, Santa Fe de Mondujar, Santa Cruz de Marchena, Alsodux, Alhabia, Huécija, Instinción, Illar, Alboloduy, Bentarique, Terque, Alhama de Almería, Níjar, Carboneras, Lucainena de la Torres a Sorbas. 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou Špecifickosť zemepisnej oblasti Pôdy: Rovinatý terén tiahnuci sa od úrodného údolia rieky Andarax (Almería) po roviny Níjar tvoria naplaveninové pôdy. Inde prevažujú piesočné duny a piesočné materiály, ktoré obsahujú 95 % piesku. V oblasti sú hlboké pôdy, ktoré sa vo väčšine prípadov vyvinuli z vápenca a sú väčšinou málo úrodné a podliehajú rozsiahlej erózii. Dve skupiny pôd prevažujúce v oblasti sú vápenato-slané fluviálne pôdy (veľmi soľné pôdy) a slané kumulické antropogénne pôdy, ktoré sú tiež výrazne slané, čím pôda, na ktorej sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, vyhovuje definícii slano-sodnej pôdy. Pôdy vo vymedzenej zemepisnej oblasti majú vysokú elektrickú vodivosť, čo odzrkadľuje vysoké úrovne slanosti väčšiny pôd v oblasti v dôsledku vysokého podielu chlóru a vymeniteľného sodíka. Rajčiny s chráneným zemepisným označením sa musia pestovať na pôdach, ktorých vodivosť je rovná alebo väčšia ako 4,0 ds/m a ktorých ph je nižšie ako 8,5. Pokiaľ ide o vymeniteľný podiel sodíka (ESP), možno poznamenať, že rajčiny Tomate La Cañada sa pestujú na pôdach s vyššími hodnotami ESP (slano-sodné pôdy) v porovnaní s pôdami využívanými na pestovanie rajčín v iných oblastiach. Pôdy, na ktorých sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, tak majú ESP o viac ako 15 % vyšší. V ostatných pestovateľských oblastiach je ESP nižší; v prípade Poniente Almeriense (západná Almería) je ESP o 50 % nižší. Voda: Na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch sa používa voda obsahujúca chlorid sodný s vysokým obsahom iónov a vysokou elektrickou vodivosťou. Prevládajúce ióny v závlahovej vode sú sodík, chloridy, sírany a vápnik, takže ióny Cl a Na+ sa vyskytujú v koncentráciách 40 % a 35 %, ktoré sú vyššie ako v závlahovej vode v iných pestovateľských oblastiach. Závlahová voda používaná pri pestovaní Tomate La Cañada má vysokú elektrickú vodivosť, ktorá dosahuje hodnoty o 70 % vyššie ako v iných pestovateľských oblastiach. Podobne, pomer adsorpcie sodíka (SAR) závlahovej vody používanej na pestovanie Tomate La Cañada je približne štyrikrát vyšší ako v prípade vody používanej v iných oblastiach, čo tiež vysvetľuje, prečo je v pôde, v ktorej sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, väčšie množstvo vymeniteľného sodíka. Elektrická vodivosť závlahovej vody vo vymedzenej zemepisnej oblasti CHZO Tomate La Cañada musí byť aspoň 2,0 ds/m (voda, ktorá sa už považuje takmer za fyziologický roztok a vedie k významným poklesom produkcie). Podnebie a orografia: Vo všeobecnosti patrí vymedzená zemepisná oblasť medzi oblasti zaradené z hľadiska klimatických podmienok ako suché (krivka suchosti od 3 do 6) a podpúštne, t. j. najsuchšia oblasť Európy, ktorá sa vyznačuje nedostatkom mrazov a tak nízkymi zrážkami, že sa môže označiť za vyprahnuté púštne prostredie. Charakteristikami tejto suchosti sú nízke zrážky, pričom priemerné ročné zrážky sú v rozmedzí mm, vysoká priemerná ročná teplota od 16,8 do 18,3 C a atmosféra, ktorá výrazne prispieva k odparovaniu. Zrážky sú prívalové a nepravidelné z mesiaca na mesiac a z roku na rok. Tieto prírodné podmienky spolu s hydrogeologickými charakteristikami územia objasňujú nedostatok povrchovej vody, takže je potrebné stále čerpať zdroje podzemnej vody. Vysoká priemerná ročná teplota spolu s nízkymi priemernými ročnými zrážkami vedú k silnej evapotranspirácii a obmedzenému odvodneniu, čo umožňuje, aby rozpustné soli zostali stále v pôde a zvyšuje elektrickú vodivosť pôdy.

33 SK C 431/29 Vplyv majú aj miestne podmienky, pričom oblasť je obklopená na severe veľkými horskými pásmami, ako je Sierra Nevada a Sierra de Los Filabres, na juhu Sierra Alhamilla a Sierra Cabrera a na západe Sierra de Gador, ktoré oblasť oddeľujú od poveternostných vplyvov zo severu a od západných a severných vetrov. Vplyv má aj poloha oblasti priliehajúcej k Stredozemnému moru na juhu a východe. Poloha okresu na záveternej strane severných vzdušných hmôt a jej zemepisná šírka a vplyv Stredozemného mora vytvárajú v okrese výnimočné teplotné podmienky. Priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu sa pohybuje okolo 73 %, ktorá zostáva počas roku stále veľmi stabilná, nie vždy vedie ku kondenzácii. To znamená, že oblasť má veľmi málo hmlistých dní. Čisté dopadajúce slnečné žiarenie: Priemerný počet hodín slnečného svitu ročne vo vymedzenej zemepisnej oblasti je značný (3 040, pretože oblačnosť je najnižšia v Španielsku, t. j. v priemere 35 oblačných dní v roku. Priemerné ročné dopadajúce slnečné žiarenie v skleníkoch je 137,58 W/m 2. Špecifickosť výrobku: Svetlosť odtieňa (L) rajčín: V prípade meracích prístrojov Hunter sa používajú parametre L, a a b na simuláciu obdĺžnikového trojrozmerného farebného priestoru na základe teórie protichodných farieb. V rámci tohto priestoru dosahujú rajčiny Tomate La Cañada hodnotu L (svetlosť) presahujúcu 35. Rozsah farebnej škály, v rámci ktorej sa každý obchodný typ rajčín zbiera, je takýto: Redondo Liso [hladké okrúhle]: sa zbierajú, keď na farebnej škále dosiahnu hodnotu 7 až 10. Cereza [cherry]: sa zbierajú, keď na farebnej škále dosiahnu hodnotu 10 až 11. Asurcado [rebrovité]: sa zbierajú, keď na farebnej škále dosiahnu hodnotu 2 až 3. Oblongo [podlhovasté]: sa zbierajú, keď na farebnej škále dosiahnu hodnotu 8 až 9. Obsah lykopénu: Obsah lykopénu je 26 mg na 100 g sušiny v štyroch druhoch rajčín pestovaných vo vymedzenej zemepisnej oblasti a je omnoho vyšší, ako sa uvádza v literatúre pre rovnaké obchodné typy rajčín pestovaných v iných produkčných oblastiach. Obsah vitamínu E (α-tokoferol): Obsah vitamínu E v štyroch druhoch rajčín pestovaných vo vymedzenej zemepisnej oblasti je omnoho vyšší, ako sa uvádza v literatúre pre rovnaké obchodné typy rajčín pestovaných v iných produkčných oblastiach. Redondo Liso [hladké okrúhle]: 0,40 mg/100 g váhy v čerstvom stave. Cereza [cherry]: 0,30 mg alebo viac/100 g váhy v čerstvom stave. Asurcado [rebrovité]: 0,31 mg alebo viac/100 g váhy v čerstvom stave. Oblongo [podlhovasté]: 0,31 mg/100 g váhy v čerstvom stave. Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a vlastnosťami výrobku. Faktory ovplyvňujúce kvalitu a špecifické vlastnosti rajčín Tomate La Cañada (svetlosť odtieňa, obsah vitamínu C a obsah lykopénu) sú závlahová voda, pôda ako zdroj výživy (slano-sodné pôdy zavlažované touto slanou vodou) a osobitné podmienky prostredia typické pre danú oblasť (slnečný svit, teplota a vlhkosť). a) Vitamín E (α-tokoferol) Obsah tokoferolu v odrodách rajčín ovplyvňujú rôzne faktory: slanosť závlahovej vody, množstvo draslíka v živnom roztoku, príslušná genetická rozmanitosť a osobitné podmienky prostredia (slnečný svit, teplota a vlhkosť), ktoré sú typické pre túto oblasť. Syntéza a vysoké hladiny tokoferolu sú stimulované aj osmotickým tlakom soli spôsobeným vysokou elektrickou vodivosťou. b) Lykopén Zavlažovanie slanou vodou zvyšuje obsah lykopénu. Zvýšenie elektrickej vodivosti závlahovej vody, ktoré priamo súvisí s koncentráciou solí vo vode, zvyšuje obsah lykopénu štyroch obchodných typov rajčín. Teploty od 18 do 26 C prospievajú syntéze lykopénu (a karotenoidov vo všeobecnosti). Priemerná teplota 18 C dosiahnutá vo vymedzenej zemepisnej oblasti uľahčuje syntézu lykopénu a tým aj vysoký obsah lykopénu v rajčinách Tomate La Cañada.

34 C 431/30 SK Syntéza a vysoká úroveň lykopénu v rajčinách Tomate La Cañada takisto prináša osmotický tlak soli spôsobený vysokou elektrickou vodivosťou pôd, v ktorých sa rajčiny pestujú. c) Svetlosť odtieňa (L) plodov rajčín Hodnoty L, ktoré sa vzťahujú na farebnú škálu Hunter Lab, závisia od dopadajúceho slnečného žiarenia, teploty, používania slanej vody a pestovania na slaných pôdach. Zavlažovanie slanou vodou a pestovanie na slaných pôdach preto zvyšuje hodnotu L plodov. Elektrickú vodivosť najviac zvyšujú chloridové ióny (Cl ) v rovnakej koncentrácii, za ktorými nasledujú ióny vápnika (Ca2+) a sodíka (Na+). To objasňuje vyššiu elektrickú vodivosť pôd, na ktorých sa pestujú rajčiny Tomate La Cañada, keďže v iných oblastiach sú koncentrácie Cl a Na+ podstatne nižšie. Vysoký stupeň dopadajúceho slnečného žiarenia a slnečné dni s 8 až 16 hodinami slnečného svitu sú potrebné pre dobrý rast rajčín a produkciu plodov jednotnej farby. Vysoká úroveň žiarenia má vplyv na kvitnutie, oplodnenie a vegetatívny vývoj rastlín zvyšovaním vstrebávania vody a živín a tým aj produktivity. Skutočnosť, že Tomate La Cañada sa pestuje v časti Európy s najväčším počtom hodín slnečného svitu, znamená, že rajčiny pestované vo vymedzenej zemepisnej oblasti dosahujú svoju optimálnu farbu v zime. Skleníky sa používajú na ochranu plodov pred nadmerným svetlom na jar a v lete. Chloroplasty, ktoré reagujú priamo na slnečnú energiu, sa s cieľom dosiahnuť fotosyntézu zoraďujú kolmo na lúče svetla. Ak je svetlo veľmi silné (na jar a v lete), využívanie skleníkov bráni chloroplastom usporiadať sa tak, aby dopadajúce žiarenie na ne dopadalo v šikmých uhloch, čo by malo za následok prijatie menej svetla, ktoré by ovplyvnilo farbu a dozrievanie plodov. Vplyv teploty na farbu je takisto dobre známy: priemerné teploty vo vymedzenej zemepisnej oblasti (v rozpätí 16,8 až 18,3 C) podporujú produkciu lepšie sfarbených rajčín. Odkaz na uverejnenie špecifikácie (článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia) Celý text špecifikácie výrobku je dostupný na: alebo priamo na domovskej webovej stránke regionálneho ministerstva pre poľnohospodárstvo, chov dobytka, rybolov a udržateľný rozvoj ( prostredníctvom nasledujúcej cesty Áreas de actividad / Industrias y Cadena Agroalimentaria / Calidad / Denominaciones de calidad / Frutas y Hortalizas ; špecifikácia výrobku je uvedená pod hlavičkou označenia kvality.

35 SK C 431/31 Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (2019/C 431/15) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 ( 1 ). ŽIADOSŤ O ZMENU TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA RATAFIA DE CHAMPAGNE EÚ č.: PGI-FR AM Jazyk zmeny: francúzština Sprostredkovateľ Členský(-é) štát(-y): Francúzsko Meno sprostredkovateľa: Ministère de l agriculture et de l alimentation (Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva) Adresa: Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises Service du développement des filières et de l emploi Sous-direction des filières agroalimentaires Bureau du vin et des autres boissons 3 Rue Barbet de Jouy Paris Cedex 07 SP FRANCÚZSKO Tel Názov zemepisného označenia Ratafia de Champagne Položka špecifikácie výrobku, ktorej sa zmena týka Chránené označenie, Iné: Spôsob výroby a osobitné pravidlá označovania Zmena Zmena špecifikácie výrobku, ktorá znamená zmenu hlavných špecifikácií Vysvetlenie zmeny 1. Nahradenie názvu Ratafia de Champagne názvom Ratafia champenois Pri príležitosti predloženia technickej dokumentácie zemepisného označenia Európskej komisii podľa článku 20 nariadenia č. 110/2008 výrobcovia vyjadrili záujem zmeniť názov zemepisného označenia na Ratafia champenois s cieľom jasne informovať spotrebiteľov o spojení tejto liehoviny s vinohradníckou oblasťou Champagne, pričom sa tento názov môže používať výlučne v rámci CHOP Champagne. Pojem Champagne bol totiž postupne vyhradený pre šumivé vína. Nešumivým vínam vyrobeným vo vymedzenej zemepisnej oblasti, ktoré sa v minulosti nazývali prírodné vína z oblasti Champagne, bolo preto v roku 1974 uznané označenie pôvodu a nedávno boli zapísané do registra CHOP pod názvom Coteaux champenois. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 130, , s. 1.

36 C 431/32 SK Všetky výskyty názvu Ratafia de Champagne v technickej dokumentácii boli nahradené názvom Ratafia champenois. Názov bol vnútroštátne schválený rozhodnutím z 22. januára 2015, ktoré bolo zmenené 12. februára 2015 a ktoré podlieha schváleniu na úrovni Európskej únie. 2. Spôsob výroby V časti Surovina bola v bode 2, ktorý sa týka používaného alkoholu, doplnená časť nasledujúcej vety:... pochádza z hrozna, z ktorého sa môžu vyrábať vína s označením CHOP Champagne. Toto spresnenie sa vykonalo s cieľom zosúladiť túto časť s bodom 2 Ľudské faktory v okruhu Podrobnosti týkajúce sa zemepisnej oblasti relevantné pre súvislosť, kde sa uvádza, že alkoholový základ na výrobu likéru Ratafia champenois je vínneho pôvodu, ktorý podľa miestnych zvykov pochádza z hrozna s označením Champagne. 3. Osobitné pravidlá týkajúce sa označovania Nahradením názvu sa doplňujúci názov Ratafia Champenois v technickej dokumentácii týkajúcej sa pravidiel označovania stáva neaktuálny, a preto sa vypúšťa. HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE RATAFIA CHAMPENOIS EÚ č.: PGI-FR AM Názov Ratafia champenois 2. Kategória liehoviny Kategória 32: Likér 3. Opis liehoviny Fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti Likér Ratafia champenois má slamovožltú až jantárovú farbu. Vyznačuje sa ovocnými a minerálnymi arómami. Predstavuje vyvážený pomer medzi sladkosťou a kyslosťou. Dlhotrvajúce dozrievanie likéru Ratafia champenois v drevených sudoch zlepšuje proces miešania alkoholu s muštom. Dosahuje komplexné arómy s tónmi sušeného ovocia, sušených orechov (vlašských orechov a pražených mandlí), sladkého drievka a škorice. V čase predaja spotrebiteľom má likér tieto vlastnosti: obsah alkoholu sa pohybuje od 16 obj. % do 22 obj. %, minimálny obsah cukru, ktorý je vyjadrený ako invertný cukor, má hodnotu 110 gramov na liter, celková kyslosť je nižšia ako 10 gramov na liter (vyjadrené ako H 2 SO 4 ), obsah oxidu siričitého je nižší ako 80 miligramov na liter. Špecifické vlastnosti (v porovnaní s liehovinami rovnakej kategórie) Likér Ratafia champenois sa vyrába aromatizáciou alkoholu vínneho pôvodu muštom z hrozna, ktoré je povolené na výrobu vín s CHOP Champagne. Výrobok sa uvádza na trh minimálne po 10 mesiacoch dozrievania v sudoch či v nádržiach, alebo po minimálne 3 rokoch starnutia v drevených sudoch, ak má byť označený známkou starnutia. Použité odrody viniča, ochrana celistvosti hrozna po zbere, lisovanie celých strapcov čo najskôr po zbere, postupné a jemné lisovanie a extrakcia šťavy s nízkym výťažkom umožňujú vyrobiť čerstvý mušt, ktorý dosahuje ovocnú chuť a obsahuje minerálne látky.

37 SK C 431/33 Miera týchto vlastností sa zvyšuje pridaním alkoholu, ktorý sa počas dozrievania v kadiach mieša s muštom. V prípade potreby alkohol procesom starnutia v sudoch dosahuje komplexnejšiu aromatickosť. 4. Dotknutá zemepisná oblasť Pestovanie hrozna určeného na výrobu muštu a alkoholu, výroba muštu a alkoholu, výroba, ako aj dozrievanie, v prípade potreby starnutie, likéru Ratafia champenois sa uskutočňujú na vymedzených územiach, ktoré určuje článok V zákona z 22. júla 1927 týkajúci sa chráneného označenia pôvodu Champagne, a ktorým sa ruší a nahrádza článok 17 zákona zo 6. mája 1919 s výhradou týchto ustanovení: v obvode Vitry-le-François (departement Marne) sa za vymedzený poľnohospodársky pozemok považuje taký, ktorý bol schválený príslušným národným výborom Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality (Institut national de l origine et de la qualité) na jeho zasadnutiach zo 7. a z 8. novembra 1990, a ktorého plány sú predložené na príslušných obecných úradoch, v týchto obciach departementu Aube: Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, sa za vymedzený poľnohospodársky pozemok považuje taký, ktorý bol schválený príslušným národným výborom Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality na jeho zasadnutiach z 23. júna 1994, 8. septembra 1994 a 19. mája 1995, a ktorého plány sú predložené na obecných úradoch daných obcí, v týchto obciach departementu Aube: Marcilly-le-Hayer, La Villeneuve-au-Châtelot, nebol ponechaný žiaden takýto pozemok v súlade s rozhodnutím príslušného národného výboru Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality zo zasadnutia z 10. septembra 1997, v týchto obciach departementu Aube: Brienne-le-Chateau, Epagne, Précy-Saint-Martin, Saint-Léger-sous-Brienne a v týchto obciach departementu Marne: Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger a Villiers-aux-Corneilles, nebol ponechaný žiaden takýto pozemok v súlade s rozhodnutím príslušného národného výboru Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality zo zasadnutí, ktoré sa konali 23. a 24. júna 1994, 7. a 8. septembra 1994, 18. a 19. mája 1995, 6. a 7. septembra 1995, v obci Fontaine-sur-Aÿ, ktorá sa nachádza v departemente Marne, sa za vymedzený poľnohospodársky pozemok považuje taký, ktorý bol schválený príslušným národným výborom Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality na jeho zasadnutiach z 9. a z 10. septembra 1999, a ktorého plány sú predložené na obecnom úrade danej obce, v týchto obciach departementu Marne: Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves a Broussy-le-Petit, nebol ponechaný žiaden takýto pozemok v súlade s rozhodnutím príslušného národného výboru Národného inštitútu pre osvedčovanie pôvodu a kvality zo zasadnutí, ktoré sa konali 5. a 6. septembra Spôsob výroby liehoviny Surovina 1. Vlastnosti muštu Mušt určený na výrobu likéru Ratafia Champenois pochádza z hrozna, z ktorého sa môžu vyrábať vína s CHOP Champagne. Tento mušt sa získava v pomere litrov odkaleného muštu na kilogramov hrozna. Akékoľvek obohacovanie muštu je zakázané. 2. Vlastnosti použitého alkoholu Na výrobu likéru Ratafia champenois sa môže použiť, samostatne alebo v kombinácii, vínny destilát, destilát z hroznových výliskov, destilát z vína či vínny destilát, pričom musia byť vyrobené z hrozna, z ktorého sa môžu vyrábať vína s CHOP Champagne. Aby sa nezakryli prvotné arómy hroznového muštu, nesmie destilát z hroznových výliskov predstavovať viac ako 20 % celkového objemu alkoholu použitého počas výroby.

38 C 431/34 SK Výroba Výroba sa musí uskutočniť do 20 dní po vylisovaní hrozna, z ktorého sa vyrába mušt. Dozrievanie Likér po výrobe dozrieva minimálne 10 mesiacov pred plnením do fliaš. Dozrieva v kadiach alebo v sudoch. Použitie drevených triesok je zakázané. Počas tejto fázy je povolené pridávať alkohol, ktorý spĺňa vyššie uvedené vlastnosti, s cieľom upraviť skutočný obsah alkoholu v obj. %. Likéry so zemepisným označením Ratafia champenois, ktoré sú navyše označené známkou starnutia, dozrievajú procesom starnutia v nádobách z dubového dreva s objemom menším alebo rovnajúcim sa 10 hektolitrom, pričom tento proces musí trvať minimálne tri roky od dátumu plnenia nádob. Dozrievanie spĺňa podmienky výroby, ak sa uskutočňuje v drevených dubových nádobách s objemom menším alebo rovnajúcim sa 10 hektolitrom. Vyššie vymedzená minimálna dĺžka plynie bez prerušenia, s výnimkou úkonov nevyhnutných na výrobu výrobkov. Konečná úprava Dovoľuje sa iba použitie karamelu s výlučným cieľom upraviť farbu. 6. Súvislosť so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom. Špecifické vlastnosti liehoviny, ktoré možno pripísať zemepisnej oblasti Likér Ratafia champenois má slamovožltú až jantárovú farbu. Vyznačuje sa ovocnými a minerálnymi arómami. Predstavuje vyvážený pomer medzi sladkosťou a kyslosťou. Dlhotrvajúce dozrievanie likéru Ratafia champenois v drevených sudoch zlepšuje proces miešania alkoholu s muštom. Dosahuje komplexné arómy s tónmi sušeného ovocia, sušených orechov (vlašských orechov a pražených mandlí), sladkého drievka a škorice. Podrobnosti týkajúce sa zemepisnej oblasti alebo zemepisného pôvodu dôležité na odôvodnenie súvislosti Prírodné faktory Zemepisná oblasť s označením pôvodu Champagne sa nachádza na severovýchode francúzskeho územia a rozprestiera sa naprieč obcami, ktoré sú rozmiestnené na území departementov Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne a Seine-et-Marne. Krajina sa vyznačuje svahovitou vinohradníckou oblasťou, ktorá sa rozprestiera na troch impozantných geomorfologických celkoch: Côte d Île-de-France, Côte de Champagne, Côte des Bar, dané celky majú väčšinou vápenatú pôdu a sú orientované na východ alebo juh. Na vinohradnícku oblasť pôsobia dva podnebné vplyvy: oceánsky, prináša zrážky v pravidelných množstvách s teplotnými rozdielmi, ktoré sa od sezóny k sezóne výrazne nelíšia, kontinentálny vplyv spôsobujúci mrazy, ktoré sú niekedy ničivé, a slnečné žiarenie, ktoré pomáha hroznu v lete dozrievať. Ľudské faktory Likér Ratafia champenois sa pôvodne vyrábal podomácky. Vyrába sa v čase vinobrania pomocou čerstvej hroznovej šťavy. Zmiešanie alkoholu s hroznovým muštom umožňuje aromatizáciu likéru, pričom sa zachovávajú prvotné arómy hrozna. Od polovice 20. storočia začali predovšetkým niektorí veľkoobchodníci pracovať na zvyšovaní kvality s cieľom dostať výrobok na súčasnú úroveň. Súčasná výroba likéru Ratafia champenois sa rozdeľuje medzi vinohradníkov na jednej strane a družstvá alebo obchodníkov na strane druhej. Likér Ratafia champenois sa vyrába zo šťavy z hrozna, z ktorého sa môže vyrábať víno s CHOP, pričom sa využívajú najmä tieto tri odrody viniča z oblasti Champagne: Chardonnay B, Pinot noir N, Meunier N. Kvalita hroznovej šťavy sa zachováva zberom celých strapcov a jemným lisovaním v pomere litrov na kg hrozna. Šťava sa získava z lisov

39 SK C 431/35 určených na získavanie muštu, z ktorého sa vyrábajú výlučne šumivé vína. Zmiešanie tejto šťavy s alkoholom z hrozna povoleného na výrobu vína s CHOP Champagne, umožňuje zachovať prvotné arómy odrôd viniča z oblasti Champagne. Príčinná súvislosť Hlavné vlastnosti likéru Ratafia champenois sú založené na surovine, z ktorej sa vyrába, t. j. z hrozna povoleného na výrobu vína s označením CHOP Champagne a na miestnych odborných znalostiach týkajúcich sa spracovania hrozna a výroby likéru. Súvislosť likéru Ratafia champenois so zemepisnou oblasťou sa vzťahuje na: Mimoriadnu kvalitu úrody hrozna, ktoré sa vypestovalo v oblasti Champagne: Osobitosť vinohradníckej oblasti Champagne vzhľadom na jej severnú polohu. Pôdne a klimatické podmienky danej zemepisnej oblasti podnietili vývoj osobitého spôsobu starostlivosti o vinice, ktorý sa preukazuje najmä výberom troch hlavných odrôd viniča Chardonnay B, Pinot noir N, Meunier N. Tieto odrody viniča vo vzájomnom pôsobení s podmienkami oblasti prinášajú prirodzene kyslú surovinu, ktorá likéru Ratafia champenois dodáva eleganciu, mineralitu a jemnosť. Starostlivosť pri spracovaní hrozna: Miestne postupy zberu a lisovania hrozna sú zamerané na výrobu šumivého vína. Podľa podmienok výroby likéru s označením pôvodu Champagne sa z tohto dôvodu zberajú celé strapce hrozna, ktoré sa prepravujú v otvorených debnách, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu alebo zafarbeniu. Aj keď veľká časť hrozna pochádza z odrôd viniča s čiernou šupkou, technika lisovania z oblasti Champagne umožňuje získať biely mušt, ktorý sa používa na výrobu likéru Ratafia champenois. Slamovožlté až jantárové sfarbenie likéru má súvis s odrodami viniča a dozrievaním likéru. Okrem toho zber celých strapcov hrozna a technika jemného lisovania umožňujú zachovať ovocné a minerálne arómy, ktorými sa likér Ratafia champenois vyznačuje. Kontrola procesu aromatizácie: Výroba likéru Ratafia champenois spočíva v zmiešaní alkoholu vínneho pôvodu s hroznovým muštom, ktorý alkohol aromatizuje. Táto činnosť sa vykonáva v krátkom čase po lisovaní s cieľom zachovať čerstvosť muštu. Pomer destilátu z hroznových výliskov je navyše obmedzený, aby sa neprekrývali prvotné arómy, t. j. ovocné arómy. Zvládnutie tohto procesu určuje kvalitu konečného výrobku. Odborné znalosti výrobcov a pivničných majstrov prispievajú k správnemu miešaniu alkoholu, ktorý bol použitý na zastavenie kvasenia, s muštom, rovnako aj k tomu, že likér Ratafia champenois plne vyjadruje aromatickú komplexnosť získanú z výrobnej suroviny, ktorá môže byť prípadne doplnená arómami starnutia. 7. Žiadateľ Association des producteurs de boissons spiritueuses à indication géographique champenoises (Asociácia výrobcov liehovín so zemepisným označením oblasti Champagne ) Villa Bissinger 15 rue Jeanson AŸ Francúzsko 8. Osobitné pravidlá týkajúce sa označovania Prezentácia Likér je potrebné plniť do sklenených fliaš, aby sa zachovali jeho základné vlastnosti. Nemôže sa plniť do sklenených fliaš na šumivé víno, rovnako sa nemôžu používať zátky v tvare T z korku alebo z iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potravinami, ani zátky prichytené agrafou, prípadne zakryté diskom. Všeobecné pravidlá Názov zemepisného označenia Ratafia champenois sa uvádza na každom príslušnom označení písmenami rovnakej veľkosti, farby a písma. Žiadny z výrazov, ktoré tvoria zemepisné označenie Ratafia champenois, nemôže stáť samostatne, vždy tvoria neoddeliteľný celok.

40 C 431/36 SK Pôvod hrozna a muštu sa nemôže uvádzať na označení likérov so zemepisným označením Ratafia Champenois. Údaje týkajúce sa zrenia Zemepisné označenie Ratafia champenois môže byť doplnené nasledujúcimi údajmi, ktoré sa týkajú obdobia zrenia, ak sú splnené tieto podmienky: údaj Vieux (starý) označuje likéry, ktoré dozrievali procesom zrenia najmenej 3 roky od naplnenia drevených nádob, údaj Très vieux (veľmi starý) označuje likéry, ktoré dozrievali procesom starnutia najmenej 8 rokov od naplnenia drevených nádob. Tieto údaje sa uvádzajú na označení likéru, pričom veľkosť písmen nesmie byť väčšia ako polovičná veľkosť písmen názvu zemepisného označenia.

41 SK C 431/37 Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (2019/C 431/16) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 1 ) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia. JEDNOTNÝ DOKUMENT PODPIWEK KUJAWSKI EÚ č.: PGI-PL CHOP ()CHZO (X) 1. Názov Podpiwek kujawski 2. Členský štát alebo Tretia Krajina Poľsko 3. Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 3.1. Druh výrobku Trieda 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.) 3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1 Podpiwek kujawski je tmavohnedý sýtený kvasený sladený nealkoholický nápoj vyrábaný z pražených zŕn a jeho hlavnými zložkami sú: pražené zrná jačmeňa, pražený mletý koreň čakanky a aromatický chmeľ. Podpiwek kujawski sa uvádza na trh v dvoch podobách: ako hotový sýtený nápoj a ako sušená zmes, z ktorej si nápoj možno vyrobiť doma. Podpiwek kujawski neobsahuje chemické konzervačné látky, ochucujúce látky (prírodné arómy, prírodne identické arómy, umelé arómy) ani farbivá (prírodné farbivá, prírodne identické farbivá). Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti hotového nápoja: obsah sušiny od 8 do 12 % (m/m) (prípustná odchýlka ±1,0), obsah cukru najviac 50 g/l, obsah etylalkoholu 0,5 % (prípustná odchýlka od 0,1 do +0,5), chuť nápoj z pražených zŕn má osviežujúcu príznačnú kvasinkovú chuť. Je sladkastý s náznakom horkosti a trochu trpký, tmavohnedej farby. Na prípravu hotového nápoja sa používajú tieto suroviny: sušená zmes, voda, kvasnice, cukor a antioxidant: kyselina askorbová. Obsah kyseliny v g/jednotku sušiny minimálne 0,015. Podpiwek kujawski sušená zmes: pražené zrná jačmeňa 89,92 % zmesi (prípustná odchýlka ± 2 %), pražený mletý koreň čakanky 9,93 % zmesi (prípustná odchýlka ± 2 %), kyselina citrónová 0,15 % (prípustná odchýlka ±0,05 %). Balenie obsahuje aj sušený granulovaný aromatický chmeľ (balený zvlášť) 5 % hmotnosti zmesi. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1.

42 C 431/38 SK Zmes na výrobu nápoja sa podľa návodu na balení mieša s vodou, cukrom a kvasnicami. Pomer prídavných látok na 200 g zmesi je takýto: 10 l vody, 500 g cukru, 5 g čerstvých pekárenských alebo pivovarských kvasníc (v primeranom pomere sa môžu použiť aj suché kvasnice). Fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti sušenej zmesi: obsah vody maximálne 12 %, sypká konzistencia, najemno namletá, prípustné sú hrudky, ktoré sa dajú rozdrobiť prstami. Zrnká môžu byť veľmi malé (prejdú sitkom s mriežkou s otvormi veľkosti 1,5 mm) až veľké (pražené zrno jačmeňa v celku, múka alebo vločky z praženej čakanky veľkosti 3 5 mm), hnedá až tmavohnedá farba, prípustné sú svetlejšie alebo tmavšie čiastočky, horkastá chuť s charakteristickou príchuťou nápojov vyrábaných z pražených zŕn. Do nápoja podpiwek kujawski (sušenej zmesi aj hotového nápoja) sa môže pridať regulátor kyslosti (kyselina citrónová) alebo antioxidant (kyselina askorbová) Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) 3.4. Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti Sušená zmes vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa musia uskutočniť tieto kroky výroby: praženie zŕn jačmeňa a mletého koreňa čakanky, príprava sušenej zmesi v súlade s pomerom stanoveným v bode 3.2. Hotový nápoj vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa musia uskutočniť tieto kroky výroby: praženie zŕn jačmeňa a mletého koreňa čakanky, príprava sušenej zmesi v súlade s pomerom stanoveným v bode 3.2, varenie zmesi zŕn a pridanie praženého koreňa čakanky (sladiny), pridanie a varenie granulovaného aromatického chmeľu, pridanie cukru, chladenie, cedenie, pridanie kvasníc a kvasenie, plnenie do fliaš, pasterizácia alebo iný spôsob inaktivácie kvasníc. Kvasenie prebieha vo fľaši a ukončuje sa pasterizáciou alebo iným spôsobom inaktivácie kvasníc, vďaka čomu sa zachováva nízky obsah alkoholu Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov Hotový nápoj podpiwek kujawski sa uvádza na trh vo fľašiach z tmavého skla. Sušená zmes na prípravu nápoja podpiwek kujawski sa uvádza na trh vo vreckách Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti Kujavsko-pomoranské vojvodstvo vymedzené jeho administratívnymi hranicami. 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou Osobitosť nápoja podpiwek kujawski sa odvíja od konkrétnych vlastností tohto výrobku a dobrej povesti, ktoré možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu.

43 SK C 431/39 Vďaka pôde a klimatickým podmienkam vhodným na pestovanie jačmeňa a čakanky sa tieto suroviny v Kujavskopomoranskom vojvodstve vyskytujú v hojnom množstve. Unikátny spôsob výroby nápoja použitím praženého jačmeňa a koreňa čakanky sa v tejto oblasti vyvinul v dôsledku širokej dostupnosti surovín, ktoré sa používajú na výrobu nápoja podpiwek kujawski, a zručností miestnych výrobcov. Práve v tejto oblasti bolo vďaka znalostiam a zručnostiam miestnych výrobcov možné určiť ten správny pomer prísad, mieru, do akej sa jačmeň a koreň čakanky majú pražiť, a vhodné podmienky, pokiaľ ide o teplotu a trvanie kvasenia to všetko zaručuje vysokú kvalitu a špecifické vlastnosti nápoja podpiwek kujawski Sušená zmes História výroby nápoja podpiwek kujawski sa datuje od roku 1816, keď bratia Bohmovci otvorili továreň v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve. Práve v tejto továrni sa vytvorila zmes jačmeňa a čakanky s pridaním chmeľu (sušená zmes) spolu s receptúrou, na základe ktorej spotrebitelia vyrábali doma osviežujúci nápoj, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou histórie regiónu. Hotový nápoj získaný z receptúry výrobcu nebol štandardným nápojom podpiwek (vodnaté pivo), pokiaľ ide o varené suroviny (jačmenný slad), ale skôr nápojom z pražených zŕn jačmeňa, do ktorého sa pridával pražený mletý koreň čakanky a chmeľ. Sušená zmes použitá na prípravu osviežujúceho nápoja v domácnosti sa predávala pod názvom podpiwek. Tento tmavohnedý nápoj bol veľmi obľúbený pred druhou svetovou vojnou, o čom svedčia nečestné praktiky konkurentov, ktorí falšovali originálne balenie sušenej zmesi a receptúru na výrobu tohto nápoja. V roku 1938 z dôvodu imitácie konkurenciou továreň na výrobu čakanky Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd. Bohm et Co i Gleba S.A. v meste Włocławek požiadala o patentovú ochranu a získala patent na podpiwek. Názov podpiwek sa môže použiť iba pre sušenú zmes opísanú v bode 3.2. Patent bol naposledy obnovený v roku Ďalšia spoločnosť, ktorá mala práva na receptúru, neobnovila patent na názov podpiwek, ale pridala k nemu výraz kujawski Hotový nápoj Vytvorenie nápoja podpiwek kujawski v podobe hotového nápoja je neoddeliteľne späté s históriou sušenej zmesi používanej na jeho výrobu a so schopnosťou výrobcov realizovať proces kvasenia. Prvé testy kvasenia nápoja, ktorý sa neskôr stal známym pod názvom podpiwek kujawski, boli zaznamenané v roku 1938 v továrni na produkciu čakanky v meste Włocławek. Na začiatku mal byť nápoj hotový tri dni po jeho príprave. Keďže sa ukázalo, že výrobok bol najviac obľúbený v čase zberu, keď boli teploty v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve najvyššie, receptúra bola upravená a spotrebiteľom sa odporúčalo uchovávať nápoj na teplom mieste počas jedného dňa a na chladnom mieste ďalšie dva dni. Vo štvrtý deň sa nápoj mohol konzumovať. Štandardný podpiwek je typ nápoja, ktorý je vedľajším produktom piva vyrobeného z jačmenného sladu (sladový nápoj), je sladený a umelo obohatený oxidom uhličitým. Na rozdiel od iných nápojov s názvom podpiwek je podpiwek kujawski jediným kvaseným nápojom, ktorý sa vyrába z pražených zŕn. Ďalšie nápoje s názvom podpiwek patria do dvoch kategórií: sýtené sladené nápoje a sladové nápoje. Podpiwek kujawski sa vyrába alkoholovým kvasením, v dôsledku ktorého má asi tretinu cukru sýtených nápojov s týmto názvom. Vo výslednom nápoji po kvasení nezostáva viac ako 50 g cukru na liter. Je to menej ako v sýtenom sladenom nápoji, ktorý obsahuje v priemere 100 g/l. Keď podpiwek kujawski kvasí, kvasnice premieňajú cukor na alkohol, pričom produkujú plyn, takže na rozdiel od iných sýtených nápojov s názvom podpiwek nie je podpiwek kujawski umelo obohatený oxidom uhličitým. Ďalej sa líši tým, že neobsahuje žiadne chemické konzervačné látky na predĺženie trvanlivosti, žiadne arómy ani farbivá, ktoré sa doň nepridávajú, pretože intenzívnu arómu, farbu a chuť nápoj získava tradičným spôsobom výroby. Dobrú povesť, ktorú má podpiwek kujawski v súčasnosti u spotrebiteľov, potvrdzuje jeho výskyt na národných veľtrhoch a miestnych podujatiach propagujúcich tradičné a regionálne výrobky, ako aj ceny a ocenenia, ktoré získal v národných súťažiach. Napríklad v roku 2009 nápoj podpiwek kujawski získal prvú cenu v súťaži Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów (Naše kulinárske dedičstvo chute regiónov), ktorú pravidelne organizuje Poľská komora pre regionálne a miestne výrobky na podporu tradičných výrobkov vyrobených v danom regióne. Osobitné vlastnosti nápoja podpiwek kujawski uznala v roku 2011 aj organizácia Slow Food Polska, ktorá nápoj odporučila. Početné články v miestnej tlači a na internete, ako aj ceny potvrdzujú povesť nápoja podpiwek kujawski. Väčšina novinových článkov o nápoji podpiwek kujawski bola uverejnená, keď sa začali organizovať kulinárske súťaže na podporu tradičných miestnych potravín. Aj v roku 2011 získal nápoj podpiwek kujawski ocenenia v troch kategóriách (prvé miesto v kategórii nápojov, prvé miesto v kategórii umelcov a novinárov a veľkú cenu festivalu) na najväčšom poľskom festivale Flavour v obci Gruczno. V tom istom roku získal nápoj podpiwek kujawski na medzinárodnom veľtrhu potravín Polagra v Poznani najvyššie ocenenie udeľované tradičným výrobkom cenu Perła. Počas tohto obdobia bol nápoj podpiwek kujawski najviac viditeľný v tlači, na kulinárskych blogoch

44 C 431/40 SK a webových stránkach, v rozhlase či televízii. Informácie o tomto nápoji sa často vyskytujú v novinových článkoch opisujúcich typické potraviny Kujavsko-pomoranského vojvodstva, čo dokazuje jeho význam a vysokú obľúbenosť u miestneho obyvateľstva. Odkaz na uverejnenie špecifikácie (článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

45 SK C 431/41 Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (2019/C 431/17) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti o zmenu podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( 1 ) (EÚ) č. 1151/2012 do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia. ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČNÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/ Skupina žiadateľov a oprávnený záujem KAKI RIBERA DEL XÚQUER EÚ č.: PDO-ES CHOP (X) CHZO () Consejo Regulador de la Denominación Geográfica Protegida Kaki Ribera del Xúquer Plaça del País Valencià, Alcudia (Valencia), España Telefón: Regulačná rada CHOP Kaki Ribera del Xúquer má oprávnený záujem v konaní o zmene špecifikácie výrobku, keďže ide o kontrolný orgán tohto CHOP schválený podľa normy UNE-EN ISO/IEC Pozostáva z pôvodných pestovateľov plodov kaki vo vymedzenej oblasti a vykonáva aj činnosti v oblasti propagácie a distribúcie výrobku. 2. Členský štát alebo Tretia Krajina Španielsko 3. Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka Názov výrobku Opis výrobku Zemepisná oblasť Dôkaz o pôvode Spôsob výroby Súvislosť Označovanie Iné (uveďte) 4. Typ zmeny (zmien) Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1.

46 C 431/42 SK Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument). 5. Zmeny 1. Prvá zmena spočíva v rozšírení zemepisnej oblasti s cieľom zahrnúť tieto obce: Picassent, Alcàsser, Cotes, Xàtiva, La Llosa de Ranes, Rotglà i Corberà, Llocnou d En Fenollet, Bartxeta, Genovés, Benigànim, Quatretonda, Llutxent a La Pobla del Duc. Od začatia postupu registrácie označenia pôvodu Kaki Ribera del Xúquer v roku 1998 ministerstvom poľnohospodárstva, rybolovu a výživy Generalitat Valenciana a neskoršieho uverejnenia tohto CHOP v Úradnom vestníku Európskej únie v roku 2002 pestovanie plodu kaki vo vymedzenej zemepisnej oblasti v provincii Valencia zaznamenalo rýchly rast. Výroba sa zvýšila zo sotva ton v roku 1997 na viac než ton počas posledného hospodárskeho roku 2015 so všetkým, čo táto skutočnosť predstavuje z ekonomického a sociálneho hľadiska. V roku 1998, roku založenia regulačnej rady, sa pestovanie plodu kaki obmedzovalo na vymedzenú oblasť Ribera, kde sa výroba sústreďovala len v piatich obciach. Ale v priebehu rokov táto plodina zaznamenala silný rast a rozšírila sa do celej oblasti Ribera a do susedných obcí. Vzhľadom na oficiálne údaje dostupné od roku 2002 tak provincia Valencia zaznamenala zväčšenie plochy pestovania kaki z niečo viac ako ha na viac ako ha v roku Hoci sa výroba sústreďuje najmä v obciach oblasti Ribera, rozšírila sa do susedných obcí, ktoré majú rovnaké pôdne a klimatické podmienky ako chránená oblasť. Kaki sa v týchto obciach uspokojivo pestuje viac než desaťročie, pretože rastlina sa v tejto oblasti prispôsobila rovnako dobre ako v obciach už chránených označením pôvodu a takto vypestované plody majú rovnaké fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti. Navrhuje sa rozšíriť aj oblasť chránenú označením pôvodu s cieľom reagovať na rast a prispôsobenie plodiny kaki v určitých obciach z dôvodu kvality tejto plodiny, pričom sa bude dbať, aby vlastnosti plodov kaki vypestovaných v týchto obciach boli totožné s vlastnosťami plodov kaki vypestovaných v už chránených oblastiach. Toto rozšírenie by mohlo spôsobiť maximálne zvýšenie výroby aktuálne zaradenej do chráneného označenia pôvodu o 20 %. Klimatické podmienky obcí, ktoré sa odporúča zahrnúť do vymedzenej oblasti, sú podobné ako podmienky aktuálne chránených obcí a vypestované plody kaki sú totožné s plodmi, ktoré už majú CHOP. Okrem toho sa do zoznamu chránených obcí dopĺňa obec Cotes: táto obec omylom nebola zahrnutá do zoznamu pri vypracovaní pôvodnej špecifikácie, pričom patrí k obciam oblasti Ribera Alta a je obklopená obcami, ktoré sa nachádzajú na pôvodnom zozname prvej špecifikácie. Na druhej strane sa, a to aj z položky o zemepisnej oblasti, vypúšťa táto veta: Plocha určená na pestovanie v chránenej oblasti je približne ha, z čoho je registrovaných takmer ha. Táto položka by mala zahŕňať len obce zaradené do označenia pôvodu. Počet obrábaných hektárov či sú alebo nie sú registrované kontrolným orgánom sa mení, a nie je teda odôvodnené, aby sa uvádzal v špecifikácii. 2. Druhá zmena spočíva v spresneniach uvedených v položke o opise výrobku. Konkrétne veta Pri expedovaní musí kaki spĺňať tieto podmienky: musí mať kalich a stopku sa nahrádza vetou Pri expedovaní musia mať plody kaki kalich so stopkou alebo bez nej. V špecifikácii sa v bode 2 Opis výrobku uvádza, že plody kaki musia mať pri expedovaní kalich a stopku. V tejto istej špecifikácie sa však v bode 5 Spôsob výroby uvádza, že pri zbere sa stopka odreže tak, aby kalich zostal uchytený na plode, teda rovnaké znenie ako v uverejnenom jednotnom dokumente. To môže viesť k nejasnosti, pretože sa na jednej strane možno domnievať, že stopka musí byť prítomná, a na strane druhej, že stopka sa musí odrezať.

47 SK C 431/43 S cieľom vyhnúť sa chybným výkladom v bode 2 špecifikácie Opis výrobku sa tak veta musí mať kalich a stopku nahrádza vetou musí mať kalich so stopkou alebo bez nej, čo zodpovedá skutočnosti, že v čase zberu sa stopka môže zrezať na dlhšiu alebo kratšiu za predpokladu, že nikdy nepresiahne nad kalich, aby sa zabránilo prepichnutiu iných plodov v prepravkách na zber úrody. Treba poznamenať, že časť stopky sa nachádza pod vrchnou časťou kaki z dôvodu preliačiny, ktorá sa vyskytuje v tejto oblasti kalicha oproti vrchnej časti plodu, aj keď sa odporúča úplne odstrániť stopku, aby sa zabránilo poškodeniu iných plodov v čase zberu. 3. Tretia zmena sa týka toho, že z opisu výrobku sa vypúšťa táto veta: Pri expedovaní musí kaki spĺňať tieto podmienky: musí byť bez akéhokoľvek cudzieho zápachu a/alebo chuti. To, čo sa tu navrhuje vypustiť, sa totiž v prípade tohto druhu ovocia vyskytuje len zriedka, pretože cudzí zápach môže byť len výsledkom hnilobného procesu alebo nežiaducich fyziologických zmien, ktoré možno ľahko zistiť, teda ide o problémy, ktoré sa v normách kvality už uvádzajú. Pokiaľ ide o výraz cudzia chuť, tento výraz naznačuje, že by bolo treba vykonať chuťové testy tohto ovocia, čo nemá význam, keďže tu navyše cudzia chuť môže byť len výsledkom nežiaducich zmien ovocia spojených s patologickými procesmi alebo fyziologickými zmenami, ktoré možno ľahko zistiť voľným okom. Aspekty, ktorými sa zaručuje kvalita výrobku, sa už skúmajú počas kontrol, ktoré vykonáva kontrolný orgán alebo hospodárske subjekty. Vypustenie tohto výrazu by malo umožniť zabrániť nejasnosti, pokiaľ ide o kontrolné inšpekcie a certifikáciu výrobku. 4. Štvrtá zmena spočíva v doplnení tohto výrazu: ako aj to, čo je prijateľné pre neštandardné plody. Konkrétne v položke týkajúcej sa opisu výrobku sa táto formulácia dopĺňa dvakrát v časti, v ktorej sa stanovujú nedokonalosti, ktoré možno tolerovať. Okrem analytických faktorov sa v opise výrobku uvádzajú opisné vlastnosti výrobku a medzi nimi sa uvádzajú povrchové nedokonalosti, ktoré sú prípustné. Takto sa pripúšťa maximálna veľkosť pre okrúhle aj obdĺžnikové estetické nedokonalosti. Existujú však rôzne typy nedokonalostí (či sú okrúhle alebo obdĺžnikové) a pre každý z týchto typov existujú rôzne limity. Táto podrobnejšia klasifikácia sa uvádza v príručke kvality výrobku s CHOP Kaki Ribera del Xúquers. V normách kvality ovocia a zeleniny sa uvádza niekoľko kategórií (extra, I, II atď.). Pre každú kategóriu sa pripúšťa (limitovaný) počet plodov, ktoré nespĺňajú parametre. Tieto plody sa označujú výrazom neštandardné plody. Touto zmenou sa zavádza tolerancia pre neštandardné plody. Týmto spresnením sa v špecifikácii stanovujú obmedzenia pre povrchové nedokonalosti a odkazuje sa na príručku kvality označenia pôvodu, v ktorej sa uvádzajú jednotlivé nedokonalosti, ktoré možno nájsť na tomto ovocí, ako aj limity, ktoré sú prijateľné podľa typu nedokonalosti. V týchto existujúcich normách kvality a modeloch noriem kvality sa uvádza odkaz na neštandardné plody, teda na plody, ktoré nespĺňajú stanovené obmedzenia a pre ktoré sa v normách kvality vypracovaných regulačnou radou uvádzajú aj limity. Navrhuje, aby sa doplnila formulácia ako aj to, čo je prijateľné pre neštandardné plody s cieľom zabrániť svojvoľnému výkladu tohto aspektu a jasne a podrobne uviesť v normách kvality prípustné percentuálne podiely. Okrem toho nepresnosť v špecifikácii by mohla viesť k nesprávnemu výkladu týkajúcemu sa procesu kontroly a certifikácie, keďže sa tento aspekt neuvádza v špecifikácii, ale len v normách kvality kontrolného orgánu, a takisto sa považovalo za potrebné zosúladiť tieto dva dokumenty. 5. Piata zmena sa týka položky Spôsob výroby a spočíva v aktualizácii dátumov zberu plodov kaki. V tejto položke sa totiž predtým uvádzalo: Zber sa uskutočňuje od konca septembra do začiatku novembra. V novom znení sa teraz uvádza: Zber sa zvyčajne uskutočňuje od konca septembra a môže sa predĺžiť do konca decembra alebo začiatku januára. Od prvej registrácie CHOP zmena klimatických podmienok a vývoj techník riadenia pestovania viedli k predĺženiu obdobia zberu úrody plodov kaki. Už niekoľko rokov sa hospodársky rok plodu kaki zvyčajne takto predlžuje do konca decembra alebo až začiatku januára a tento vývoj sa musí uviesť v špecifikácii.

48 C 431/44 SK Šiesta zmena sa týka položky Súvislosť, a najmä bodu týkajúceho sa prírodných faktorov, ktoré dodávajú chránenej oblasti osobitný charakter. Konkrétne veta Ribera del Xúquer je prirodzeným regiónom v provincii Valencia, ktorý je obklopený veľkým kvartérnym údolím alebo riečnou nížinou s vodným tokom Júcar (Xúquer vo valencijskom nárečí) a jeho prítokom Magro sa vypúšťa nahrádza sa vetou Ribera del Xúquer je rozsiahla oblasť, ktorá zahŕňa obce kraja Ribera Alta aj Ribera Baixa, ako aj susedné obce, ktorými prechádza rieka Xúquer a jej prítoky. Nachádza s v provincii Valencia a je obklopená širokým štvrtohorným údolím alebo riečnou nížinou s vodnými tokmi Xúquer a Magro. V prvej zmene sa navrhuje doplniť do špecifikácie viacero obcí. V špecifikácii sa v položke o súvislosti uvádzajú prírodné faktory a opisuje sa zemepisná oblasť CHOP. Položka týkajúca sa súvislosti musí byť logicky v súlade s rozšírením chráneného územia, a preto sa preformuloval opis chránenej oblasti tak, aby zodpovedal novej oblasti uvedenej v žiadosti, ktorá zahŕňa tieto nové obce. JEDNOTNÝ DOKUMENT KAKI RIBERA DEL XÚQUER EÚ č.: PDO-ES CHOP (X) CHZO () 1. Názov: Kaki Ribera del Xúquer 2. Členský štát alebo tretia krajina Španielsko 3. Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 3.1. Druh výrobku Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované 3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1 Ovocie kaki (Diospyros kaki) odrody Rojo Brillante (žiarivá červená) je určené na konzumáciu v čerstvom stave. Ide o bobuľu, ktorá sa bežne formuje partenokarpiou. Keďže teda ide o vývin plodu bez predchádzajúceho opelenia, toto ovocie neobsahuje semená. Vlastnosti ovocia: v čase zberu má žlto-oranžovú farbu a po dozretí jasnočervenú. Polopriľnavá šupka má priemernú hrúbku. Pevná dužina má v čase zberu červenooranžovú farbu a po dozretí jasnočervenú. Kaki má horkastú chuť, ktorá sa po dozretí mení na sladkú, na priečnom reze má okrúhly a na pozdĺžnom reze mierne predĺžený tvar. Pri expedovaní musia plody kaki spĺňať tieto podmienky: musia byť celé, musia mať kalich so stopkou alebo bez nej, musia byť zdravé (plody, ktoré majú poškodenú alebo nahnitú dužinu, sú vylúčené), musia byť čisté, prakticky bez prítomnosti viditeľných cudzorodých látok, musia byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti. Plody ovocia kaki, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu, musia mať priemer aspoň 61 mm.

49 SK C 431/45 Dužina ovocia nesmie byť poškodená, mierne estetické nedokonalosti šupky, ktoré neovplyvňujú celkový stav produktu, jeho kvalitu, trvanlivosť a vzhľad v obale, môžu byť prípustné za týchto podmienok: maximálne 1 cm 2 celkového povrchu v prípade estetických nedokonalostí (ktoré nijako neovplyvňujú dužinu ovocia) pozdĺžneho alebo obdĺžnikového tvaru. Maximálna povolená tolerancia je 2 cm 2 a nedokonalosti nikdy nesmú presiahnuť 20 % plodu. V oboch prípadoch sa v normách kvality vzťahujúcich sa na chránené označenie pôvodu Kaki Ribera del Xúquer stanovujú rôzne limity podľa druhu nedokonalostí, ako aj to, čo je prijateľné pre neštandardné plody. Plocha zodpovedajúca kruhu s maximálnym priemerom 1,5 cm v prípade estetických nedokonalostí (ktoré nijako neovplyvňujú dužinu ovocia) okrúhleho tvaru. Maximálna povolená tolerancia je 2,5 cm a nedokonalosti nikdy nesmú presiahnuť 20 % plodu. V oboch prípadoch sa v normách kvality vzťahujúcich sa na označenie pôvodu Kaki Ribera del Xúquer stanovujú jednotlivé limity podľa druhu nedokonalostí, ako aj to, čo je prijateľné pre neštandardné plody Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) 3.4. Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti Všetky fázy výroby sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 3.6. Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov Kontrolný orgán môže preskúmať obchodné etikety každého jednotlivého hospodárskeho subjektu, aby sa dohliadalo na správne používanie nomenklatúry a loga chráneného označenia pôvodu. Povinne sa na nich musí uvádzať výraz chránené označenie pôvodu Kaki Ribera del Xúquer. 4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti Oblasť výroby zahŕňa oblasti, ktoré majú kvalitatívne vlastnosti požadované pre túto plodinu, v týchto obciach: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser, L Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Bartxeta, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, L Ènova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Genovés, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Lloc Nou d en Fenollet, La Llosa de Ranes, Llutxent, Manuel, Masalavés, Monserrat, Montroy, La Pobla del Duc, La Pobla Llarga, Picassent, Polinyà de Xúquer, Quatretonda, Rafelguaraf, Real de Montroy, Riola, Rotglà i Corberà, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón y Xàtiva, ktoré sú súčasťou provincie Valencia v oblasti Comunitat Valenciana. 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou 5.1. Špecifickosť zemepisnej oblasti: Historická špecifickosť Persimon je ovocný strom čeľade Ebenaceae s pôvodom v Číne, kde sa jeho pestovanie začalo v 8. storočí. Počas druhej polovice 19. storočia sa pestovanie ovocia kaki rozšírilo aj do západnej Európy a v Španielsku sa objavilo okolo roku V súčasnosti sa vnútroštátna produkcia sústreďuje najmä v oblasti Communitat Valenciana, kde sa nachádza oblasť chránená označením pôvodu Kaki Ribera del Xúquer, v ktorej sa sústreďuje 50 % celkovej produkcie tohto ovocia. Odroda kaki Rojo brillante sa objavila spontánne po zasadení semien na hranici jednej parcely v obci Carlet. Približne v roku 1960 sa potom prvá homogénna výsadba zaštepila v obci Alcudia a bola predzvesťou rýchleho rozvoja pestovania tejto odrody v regióne.

50 C 431/46 SK Prírodná špecifickosť Ribera del Xúquer je oblasť, ktorá zahŕňa obce na brehoch rieky Xúquer a jej prítokov v provincii Valencia, ktoré patria do krajov Ribera Alta a Ribera Baixa, ako aj susedné obce na rieke Xúquer a jej prítokoch. Nachádza sa v provincii Valencia, je obklopená širokým štvrtohorným údolím alebo riečnou nížinou s vodnými tokmi Xúquer a Magro. Veľká časť území, na ktorých sa toto ovocie pestuje, sa nachádza v nižšie položených oblastiach okolo brehov riek Júcar a Magro, ktorých pôdy sú veľmi bohaté na živiny a kompaktné. Ide o naplavenú pôdu, ktorá je výsledkom hromadenia nánosov pochádzajúcich z vodného toku rieky Júcar a jej prítokov, ktoré stekajú z horských masívov. Okrem toho sa na spodnej časti miernych svahov údolia nachádzajú koluviálne pôdy ružovej farby, ktoré sú mäkké a mimoriadne vhodné na intenzívne obhospodarovanie. V oblasti prevláda mierne podnebie s priemernou ročnou teplotou 17 C v januári sa priemerná teplota pohybuje v rozmedzí 9 až 10 C a v auguste v rozmedzí 24 až 25 C. Keďže je v tejto oblasti len slabá oblačnosť, priemerné ročné zrážky nepresahujú 400 až 500 mm za rok. Plodiny pred mrazom navyše chránia okolité kopce, najmä v údoliach riek Špecifickosť výrobku Odroda Rojo brillante je pôvodná odroda tejto oblasti, ktorá je výsledkom spontánnej mutácie inej miestnej odrody a ktorá je v dôsledku toho dokonale prispôsobená regiónu Ribera del Xúquer, kde sa táto plodina pestuje optimálnym spôsobom. Plody kaki, ktoré sa pestujú v chránenej oblasti, majú väčší pomer výšky a priemeru a špicatejší tvar. Ovocie Kaki Ribera del Xúquer sa odlišuje svojím špicatým, viac ako zvyčajne predĺženým tvarom, v dôsledku čoho má väčší pomer výšky a priemeru, čo ovociu vypestovanému v chránenej oblasti dodáva charakteristický tvar, ku ktorému sa pridáva väčšia priemerná veľkosť než v iných oblastiach produkcie, a to z dôvodu mierneho podnebia a neprítomnosti extrémnych teplôt v oblasti. Kaki Ribera del Xúquer má takisto charakteristickú, silno červenú farbu a po dozretí sladkú chuť, ktorá vzniká v skoršej fáze zretia vďaka podmienkam, ktoré v danej oblasti prevládajú. Ovocie sa môže takisto zberať ešte pred dozretím, pričom postup na elimináciu horkosti umožňuje, aby sa predávalo, keď má pevnú dužinu a sladkú chuť, a zabezpečuje typickú chuť plodov kaki vypestovaných v regióne Ribera del Xúquer Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo vlastnosťami výrobku (pokiaľ ide o CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku (pokiaľ ide o CHZO) O regióne Ribera del Xúquer sa hovorí, že je kolískou kaki Rojo brillante, pretože práve v tomto regióne sa táto odroda objavila prvýkrát v dôsledku spontánnej mutácie. V súčasnosti je toto ovocie v regióne a na trhu dobre etablované. Osobitosti pôdnych a klimatických podmienok vymedzenej zemepisnej oblasti sa odrážajú vo vlastnostiach ovocia kaki. Kombinácia mierneho podnebia, ktoré vyplýva z blízkosti Stredozemného mora, a koluviálnej pôdy, ktorá je výsledkom prítomnosti vodných tokov Júcar a Magro obklopujúcich daný región, dodáva ovociu Kaki Ribera del Xúquer jeho hlavné poznávacie vlastnosti, konkrétne špicatejší tvar, ktorý má za následok väčší pomer výšky a priemeru; väčšiu veľkosť a osobitné sfarbenie zrelého plodu. Odkaz na uverejnenie špecifikácie (článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

51 SK C 431/47 Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (2019/C 431/18) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti o zmenu podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 1 ) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia. ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 TOMME DES PYRENEES EÚ č.: PGI- FR-0176-AM CHOP () CHZO (X) 1. Skupina žiadateľov a oprávnený záujem Združenie LES FROMAGERS PYRÉNÉENS Sídlo Chambre d Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 124 Boulevard Tourasse PAU FRANCE Administratívne sídlo 2 avenue Daniel Brisebois Auzeville, B.P CASTANET-TOLOSAN Cedex FRANCE Tel Fax Zloženie: skupinu tvoria výrobcovia mlieka, spracovatelia a špecialisti na zrenie syra. Je preto oprávnená predložiť žiadosť o zmenu. 2. Členský štát alebo tretia krajina Francúzsko 3. Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka Názov výrobku Opis výrobku Zemepisná oblasť Dôkaz o pôvode Spôsob výroby Súvislosť ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1.

52 C 431/48 SK Označovanie Iné: skupina žiadateľov, kontrolná štruktúra 4. Typ zmeny (zmien) Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument). 5. Zmena (zmeny) 5.1. Položka Opis výrobku Suroviny Medzi mlieka používané na výrobu syra Tomme des Pyrénées sa dopĺňa surové kravské mlieko a pasterizované alebo surové ovčie a kozie mlieko, pretože tradičné spôsoby výroby tohto druhu syrov zaznamenané v zemepisnej oblasti sa neobmedzovali iba na pasterizované kravské mlieko. Používali sa aj iné ako pasterizované mlieka (surové alebo tepelne ošetrené ovčie mlieko, kozie mlieko, prípadne ich zmes) a to najmä vo farmárskej výrobe, ktorá napriek dlhej tradícii bola v čase zápisu CHZO v skupine málo zastúpená, takže doposiaľ využívali CHZO len syry z pasterizovaného kravského mlieka. Ovčie mlieko sa používa iba v zmesi, pretože jeho používanie v zmesi predstavuje typické použitie pre celú oblasť, na rozdiel od čistého ovčieho mlieka, ktorého použitie je obmedzené iba na jednu časť oblasti. Špecifické vlastnosti syra Tomme des Pyrénées zdôraznené v bode Súvislosť so zemepisnou oblasťou, konkrétne: polotvrdá hmota s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou, ktorej aróma sa zrením stáva výraznejšou, tvar s pomerom medzi výškou a priemerom, ktorý je vždy 2 až 3 a ktorý bez ohľadu na hmotnosť syra zaisťuje postupné zmenšovanie objemu (strata vlhkosti), a homogénnu farbu hmoty, sú spoločné pre syry z pasterizovaného alebo surového kravského mlieka, ovčieho mlieka v zmesi a kozieho mlieka. Fyzikálne vlastnosti S cieľom lepšie opísať vlastnosti výrobku sa dopĺňa, že Tomme des Pyrénées je syr s nevarenou polotvrdou hmotou, čo zodpovedá postupom výrobcov. Pojem pololisovaná hmota v súhrne sa vypúšťa, lebo nie je dostatočne presný. Ustanovenia Tvar valca: priemer 210 až 240 mm; výška 80 až 110 mm; čistá hmotnosť 3,5 až 4,5 kg sa nahrádzajú takto: Má tvar pravidelného valca s dvoma plochými a rovnobežnými plochami so zaoblenými okrajmi. Pomer medzi priemerom a výškou syra je 2 až 3. Jeho hmotnosť sa pohybuje od 400 g do 5,5 kg. Táto zmena vyplýva zo začlenenia syrov vyrábaných zo zmesi mliek a z kozieho mlieka, ktoré majú rôzne rozmery. Zohľadňuje aj remeselné alebo farmárske postupy výroby, pre ktoré je typická rôznorodosť formátov syra. Zavedením možnosti predaja syra Tomme des Pyrénées v celku vďaka stanoveniu minimálnej hmotnosti 400 g chcú spracovatelia ponúknuť spotrebiteľovi možnosť kúpiť si syr v celku. Tvar syra Tomme des Pyrénées sa spresňuje tak, aby bol rovnaký pri rôznych rozmeroch: je valcový, pravidelný, s dvoma plochými a rovnobežnými plochami so zaoblenými okrajmi. Definícia pomeru medzi priemerom a výškou, ktorý predstavuje 2 až 3 umožňuje zaručiť rovnaký tvar syra bez ohľadu na hmotnosť. Chemické vlastnosti Údaj Tuk v sušine: najmenej 50 g na 100 g syra po vysušení sa nahrádza minimálnym obsahom tuku: 24 g tuku na 100 g hotového výrobku. Cieľom tejto zmeny je: upraviť vyjadrenie obsahu tuku tak, aby bol zrozumiteľnejší pre spotrebiteľa. Cieľom tejto zmeny je zosúladiť opis výrobku s povinnosťou vyplývajúcou z vnútroštátnych právnych predpisov o označovaní syrov (vyhláška č z 27. apríla 2007 o syroch a syrových špecialitách). Minimálny obsah tuku je teda vyjadrený vo vzťahu k hotovému výrobku, a nie vo vzťahu k syru po vysušení,

53 SK C 431/49 zohľadniť nižší obsah tuku v kozom syre. V platnej špecifikácii totiž z kombinácie týchto dvoch ustanovení: Tuk v sušine: najmenej 50 g na 100 g syra po vysušení a 53 g sušiny na 100 g výrobku vyplýva, že hotový výrobok obsahuje minimálne 26,5 g tuku. Tento obsah sa teda znížil z 26,5 na 24 g. Obsah chloridu sodného ( 1,5 až 2 % ) sa vypúšťa, aby sa zohľadnili rôzne postupy remeselných a farmárskych výrobcov v celej zemepisnej oblasti. Organoleptické vlastnosti Odsek: Tieto kritériá sú stanovené na základe týchto prvkov: pevný vzhľad a vonkajšia prezentácia, farba a konzistencia hmoty, chuť. Súbor relevantných opisných prvkov umožňuje určiť typický senzorický profil pre: výrobky s čiernou kôrkou, výrobky so zlatou kôrkou, výrobky v spotrebiteľskom balení. sa nahrádza takto: Kôrka: Kôrka má oranžovú farbu, ktorá prechádza do bielej, žltej či sivej; povrch je hladký, ale miestami môže vykazovať istú nerovnomernosť. Syr Tomme des Pyrénées z tepelne ošetreného mlieka možno potiahnuť čiernym alebo zlatým povlakom. Hmota: homogénna a jednotná farba od bielej cez slonovinovú po žltú, štruktúra: vláčna, rozplývajúca sa, jemná a homogénna, obvykle s rovnomerne rozloženými otvormi nepravidelného tvaru a veľkosti. Čím dlhšie syr zreje, tým je štruktúra pevnejšia, chuť: v závislosti od dĺžky zrenia a druhu použitého mlieka pohybuje od arómy čerstvej srvátky po výraznejšiu, avšak nie príliš horkú arómu. Okrem presnejšie formulovanej informácie je cieľom tejto zmeny vypustenie odkazu na pevnosť v organoleptických kritériách, ktorý nie je vhodný v prípade syra Tomme des Pyrénées s čiernou kôrkou, ktorého minimálny čas zrenia je 21 dní. Ide o to, že čím dlhšie syr zreje, tým je štruktúra pevnejšia a možnosť používať iné ako kravské mlieko má za následok mierne rozdiely v chemickom zložení, ktoré závisia od spôsobu výroby, a príchute, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od podielu použitého mlieka. Ustanovenia o spôsobe výroby umožňujú zabezpečiť výrobu syrov s podobnými vlastnosťami. Syry s CHZO Tomme des Pyrénées si zachovávajú spoločné vlastnosti. Možno ich charakterizovať týmito opisnými prvkami: štruktúra, aróma: polotvrdá, nevarená hmota s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou, ktorej aróma sa zrením stáva výraznejšou, tvar: pomer medzi priemerom a výškou, ktorý je vždy medzi 2 a 3 a ktorý bez ohľadu na hmotnosť syra zaisťuje postupné zmenšovanie objemu (strata vlhkosti), a homogénnu farbu hmoty. Obchodná úprava Z dôvodu zavedenia malých formátov syra Tomme des Pyrénées sa dopĺňa, že syr Tomme des Pyrénées sa môže uvádzať na trh v celku. Táto forma predaja sa dopĺňa k predaju krájaného syra a syra v spotrebiteľskom balení.

54 C 431/50 SK Položka Zemepisná oblasť Obce a departementy čiastočne zahrnuté do zemepisnej oblasti: Aude (11), Haute-Garonne (31), Pyrénées Orientales (66). Mapa v platnej špecifikácii sa nahrádza presnejšou mapou. Zemepisná oblasť sa rozširuje o nové obce v pyrenejskom pohorí, ktoré sa nachádzajú v departementoch Aude, Haute-Garonne a Pyrénées-Orientales. Cieľom tejto zmeny je doplniť zemepisnú oblasť začlenením východnej časti Pyrenejí. Výroba syrov tohto typu, ktoré majú podobné špecifické vlastnosti ako syr Tomme des Pyrénées, je v tejto časti bežná. Zemepisná oblasť bude teda zahŕňať celé francúzske úbočie pohoria a zodpovedať tradičným aj súčasným výrobným postupom Položka Dôkaz o pôvode Prvky týkajúce sa vysledovateľnosti obmedzené na dennú evidenciu vstupu a výstupu zozbieraného mlieka a vyrábaných výrobkov, ktoré sú označené dátumom a chronologicky zoradené, sa nahrádzajú týmito prvkami: Zavádzajú sa postupy identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do produkcie mlieka a výroby a zrenia syrov. Systém vysledovateľnosti poskytuje spotrebiteľom záruku, že syr Tomme des Pyrénées spĺňa požiadavky na vlastnosti výrobku certifikovaného CHZO. Vysledovateľnosť spočíva v uchovávaní informácií, ktoré sú potrebné a postačujúce na zistenie pôvodu a zloženia výrobku vo všetkých etapách výroby, spracovania a distribúcie. Pôvod je zaručený identifikáciou výrobkov a systémom vysledovateľnosti smerom k spotrebiteľovi aj smerom k dodávateľovi. Opísaný systém umožňuje pomocou tabuľky zhrnúť požadované dokumenty, záznamy a minimálne požadované informácie v každej etape životného cyklu výrobku (pôvod krmiva, produkcia mlieka, zber a príjem mlieka syrárňou, výroba, preprava na miesto, kde syr zreje, preprava na miesto, kde sa syr krája alebo balí). Tieto dokumenty musia byť k dispozícii úradníkom zodpovedným za kontrolu. Toto nové znenie zabezpečuje lepšiu vysledovateľnosť výrobku Položka Spôsob výroby Produkcia mlieka kŕmenie zvierat Opis spôsobu výroby výrobku sa dopĺňa o tieto ustanovenia týkajúce sa kŕmenia stád dojníc: Kŕmnu dávku tvoria krmoviny a doplnky. Krmoviny zahŕňajú trávu, obilniny a ich vedľajšie produkty v suchej alebo mokrej forme a dehydrované rastlinné produkty. Až 70 % krmovín ročne pochádza zo zemepisnej oblasti. Kŕmenie zvierat, ktorých mlieko je určené na výrobu syrov zo surového a termizovaného mlieka, musí zodpovedať týmto kritériám: najmenej 25 % sušiny v ročnej kŕmnej dávke tvorí spásaná tráva, sušená tráva alebo tráva podávaná ako zelené krmivo, ktorá musí pochádzať zo zemepisnej oblasti, pričom zvieratá sa pasú najmenej 91 dní ročne. Eventuálne použité doplnkové krmivá tvoria: koncentráty (obilniny, pokrutiny, dusíkaté zlúčeniny), srvátka, kŕmne zmesi z produktov rastlinného pôvodu, minerálov, vitamínov a stopových prvkov. Táto zmena nemá žiadny vplyv na výrobok. Jej cieľom je zapísať do špecifikácie postupy výroby syra Tomme des Pyrénées, ktorý pochádza z mlieka vyrobeného v zemepisnej oblasti zodpovedajúcej francúzskej strane pyrenejského pohoria. Konzumácia miestnych krmív stádami dojníc bola totiž v zemepisnej oblasti vždy dôležitá. Tieto ustanovenia sú odôvodnené tým, že zemepisná oblasť je vďaka zloženiu pôdy a zrážkam predurčená na produkciu kvalitnej pastvy, čo povzbudzuje hospodárske subjekty, aby zhodnocovali tieto zdroje. Obilniny vypestované v zemepisnej oblasti sa takisto zhodnocujú. V prípade výroby zo surového mlieka, ktorá väčšinou prebieha na farmách, sa tieto zdroje zhodnocujú pasením.

55 SK C 431/51 Dopĺňa sa: Ovčie mlieko pochádza z plemien basco-béarnaise, castillonnaise, manech čiernohlavý alebo manech červenohlavý. Táto zmena je odôvodnená doplnením používania ovčieho mlieka. Uvedené plemená na produkciu mlieka sú historicky prítomné v zemepisnej oblasti vzhľadom na ich schopnosť prispôsobiť sa pyrenejskému prostrediu. Ide o dominantné plemená v poľnohospodárskych podnikoch, ktorých mlieko sa používa na výrobu syra Tomme des Pyrénées. Zber mlieka Dopĺňa sa veta V syrárňach sa zber mlieka vykonáva maximálne každé dva dni, keďže zjednocuje postupy syrární a umožňuje zaručiť vyhovujúcu kvalitu (najmä surového) mlieka. Doplnenie tejto vety nemá vplyv na základné vlastnosti výrobku. Pomocné a prídavné látky Ustanovenia uvedené v platnej špecifikácii: Skladovanie v nádobách s kvasnou kultúrou (baktérie mliečneho kvasenia) alebo bez nej, s pridaním alebo bez pridania chloridu vápenatého (CaCl 2 ), Pridanie živočíšneho syridla, Je zakázané používať iné prídavné látky [ako je chlorid vápenatý (CaCl 2 ), baktérie mliečneho kvasenia a živočíšne syridlo] s výnimkou aromatických a kvasných kultúr sa nahrádzajú zoznamom povolených pomocných a prídavných látok. Dopĺňajú sa tieto pomocné látky: možno používať všetky typy koagulačných enzýmov (nielen živočíšne syridlo), aby sa zohľadnili aktuálne využívané postupy vo významných prevádzkach), organické kyseliny (ich doplnenie umožňuje zahrnúť všetky používané kyseliny, ako napríklad ocot na vysušenie a očistenie kôrky), CO 2 (oxid uhličitý) používaný v prípade, keď je nutné znížiť ph v kadi pred formovaním syra. Tieto informácie sa dopĺňajú s cieľom zahrnúť postupy využívané v prevádzkach určených na výrobu a zrenie syra. Nemenia sa nimi špecifické vlastnosti výrobku. Okrem toho sa dopĺňajú ustanovenia, ktorými sa povoľujú niektoré ošetrujúce látky [fungicídy, zmäkčovadlá, parafín, farbivá (annatto)], t. j.: V prípade syra Tomme des Pyrénées s čiernou kôrkou ošetrenie kôrky fungicídom a/alebo zmäkčovadlom a/alebo farbeným parafínom v súlade s platnými normami, V prípade syra Tomme des Pyrénées so zlatou (žltou až oranžovou) kôrkou ošetrenie kôrky fungicídom, použitie alebo nepoužitie farbiva E160B (annatto), použitie alebo nepoužitie kultúry pre povrchové zrenie, obracanie. sa nahrádzajú týmito ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na všetky syry Tomme des Pyrénées : prídavné látky: konzervačné látky na predĺženie trvanlivosti syra: lyzozým hydrochlorid, farbivá (karotén, annatto E160b, karamel, drevené uhlie) a konzervačné látky na ošetrenie kôrky (fungicídy: natamycín, sorbany). Farbivá kôrky a konzervačné látky na ošetrenie kôrky nie sú povolené v prípade farmárskej výroby ani pri výrobe zo surového mlieka. V prípade syra Tomme vyrábaného z tepelne ošetreného mlieka a s hmotnosťou viac ako 1,5 kg a najviac 5,5 kg možno na povrchovú úpravu formou povlaku použiť polyvinylacetát alebo parafín. Uvedené zmeny sú odôvodnené takto: Lyzozým hydrochlorid má za cieľ zabrániť napučaniu syra spôsobovanému mliečnym kvasením. Pokiaľ ide o ošetrenie kôrky, vypúšťa sa výraz čierna kôrka, lebo nie je správny. Zmäkčovadlo ani parafín nie sú súčasťou kôrky; ide o povrchovú úpravu formou povlaku. Okrem toho nové znenie umožňuje výrobcom či prevádzkam na zrenie syra používať povolené farbivá kôrky a konzervačné látky na ošetrenie kôrky v rozsahu, v ktorom tieto prípravky umožňujú dosiahnuť vzhľad opísaný v časti Opis výrobku. Konzervačné látky na ošetrenie kôrky zodpovedajú fungicídom uvedeným v platnej špecifikácii. Použitie farbív umožňuje docieliť, aby mala celá šarža syra jednotnú farbu kôrky. Farbivá kôrky, fungicídy a látky používané na povrchovú úpravu formou povlaku sa nepoužívajú v prípade výrobkov zo surového mlieka, čo zodpovedá súčasným postupom v prevádzkach na výrobu syra zo surového mlieka.

56 C 431/52 SK Výroba Zoznam po sebe nasledujúcich etáp výroby sa mení a dopĺňa takto: Skladovanie a/alebo zrenie mlieka Vety Skladovanie s chladením alebo bez chladenia a Skladovanie v nádobách s kvasnou kultúrou (mliečne kvasinky) alebo bez nej, s pridaním alebo bez pridania chloridu vápenatého (CaCl 2 ) sa nahrádzajú takto: V prípade výroby zo surového mlieka nesmie medzi prvým dojením a syrením alebo zrením pri riadenej teplote uplynúť viac ako 48 hodín. V prípade tepelne ošetreného mlieka nesmie medzi prijatím mlieka a prvým tepelným ošetrením uplynúť viac ako 18 hodín. Po tepelnom ošetrení a pred syrením možno mlieko skladovať pri riadenej teplote najviac 30 hodín. Mlieko možno skladovať pri maximálnej teplote 15 C najviac 15 hodín, počas ktorých je možné zrenie pri riadenej teplote. Cieľom týchto zmien je jasne vymedziť ustálené postupy uplatňované pri výrobe syra Tomme des Pyrénées. Okrem toho sa v súlade so zmenami v kapitole Opis výrobku dopĺňajú podiely jednotlivých druhov mlieka v zmesi mliek Podmienky používania mlieka Dopĺňa sa: Syr Tomme des Pyrénées sa môže vyrábať: z kravského mlieka, z kozieho mlieka, zo zmesi mliek v stanovenom pomere: zmes kravského a ovčieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % ovčieho mlieka, zmes kravského a kozieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % kozieho mlieka, zmes kozieho a ovčieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % ovčieho mlieka. Táto zmena súvisí so začlenením syrov z kozieho a ovčieho mlieka. Pomery vyjadrené ako objem zaručujú významný podiel všetkých použitých druhov mlieka, čím sa zaistí, že ide naozaj o zmes. Tieto pomery sú v súlade s postupmi výrobcov Štandardizácia Dopĺňa sa, že štandardizácia obsahu bielkovín/tuku je povolená, pretože zodpovedá opisu postupov výrobcov Tepelné ošetrenie Dopĺňa sa: Ak sa mlieko tepelne ošetruje, podmienky tepelného ošetrenia sú vymedzené platnými predpismi podľa kategórie výrobku (termizované, pasterizované). s cieľom pripomenúť, že podmienky spracovania sa pri pasterizácii a termizácii líšia Očkovanie S cieľom spresniť druhy používaných kultúr sa text aromatické a kvasné kultúry nahrádza takto: baktérie mliečneho kvasenia a vyšľachtené alebo prírodné kvasné kultúry Syrenie Veta Teplota syrenia má byť maximálne 35 C sa nahrádza takto: Syrenie sa vykonáva pomocou koagulačných enzýmov pri teplote do 40 C.

57 SK C 431/53 S prihliadnutím na postupy používané v praxi sa výraz syridlo nahrádza výrazom koagulačný enzým, ktorého definícia je širšia ako definícia syridla, ktoré musí pochádzať z teľacieho žalúdka (slezu). Maximálna povolená teplota sa zvyšuje z 35 C na 40 C, keďže optimálna teplota aktivity koagulačných enzýmov je okolo 38 C. Tieto zmeny nemajú vplyv na základné vlastnosti výrobku Zrážanie Dopĺňa sa: Celkový čas zrážania je najviac 60 minút. s cieľom regulovať postupy výrobcov používané pri tomto dôležitom kroku. Tento čas je typický pre zrážanie s použitím syridla, ktoré je nevyhnutné na získavanie polotvrdých syrov Krájanie syreniny Miešanie Zahrievanie Text Krájanie syreniny sa nahrádza takto: Syrenina sa krája nástrojom na krájanie. Zmes syreniny a srvátky sa nesmie zahrievať na teplotu vyššiu ako 45 C. Uvedené maximum charakterizuje syry s nevarenou hmotou. Touto zmenou sa zjednocujú postupy výrobcov Odstraňovanie laktózy Text Prepranie zrna po čiastočnom odpustení srvátky sa nahrádza takto: Laktózu možno odstraňovať týmto spôsobom: Odpustenie srvátky: 0 až 45 obj. % mlieka použitého pri výrobe, Pridanie pitnej vody: 0 až 45 obj. % mlieka použitého pri výrobe (teplota zmesi musí byť nižšia ako 45 C). Touto zmenou sa takisto zjednocujú postupy výrobcov Formovanie Veta: Vloženie do formy s tkaninou alebo bez tkaniny sa v záujme zohľadnenia postupov výrobcov nahrádza vetou Syr sa formuje ručne alebo mechanicky. Táto zmena nemá vplyv na výrobky Odkvapkávanie vo forme, prekysávanie Text Odkvapkávanie s otáčaním v prípade syra Tomme des Pyrénées s čiernou kôrkou a Odkvapkávanie, lisovanie a otáčanie v prípade syra Tomme des Pyrénées so zlatou kôrkou sa nahrádzajú vetou Vykoná sa niekoľko otočení (najmenej dve). Lisovanie nie je povinné. Prekysávanie sa považuje za ukončené, keď syr dosiahne ph 5,3 alebo menej alebo ak je kyslosť vyššia ako 40 stupnice Dornic. Tieto zmeny sú odôvodnené tým, že sa vypustili odkazy na čiernu kôrku a zlatú kôrku. Poskytujú presnejšie informácie, ktoré zodpovedajú praxi, a ich cieľom je jasne definovať spôsob výroby syra Tomme des Pyrénées Solenie Veta Solenie v soľnom kúpeli alebo na sucho sa nahrádza týmito presnejšími ustanoveniami: solenie slaným nálevom: dopĺňa sa, že soľný kúpeľ sa skladá z vody, soli a kyseliny mliečnej, že musí byť vždy nasýtený, že jeho teplota nesmie byť vyššia ako 16 C a že jeho ph nesmie byť nižšie ako je 5,6. solenie na sucho: dopĺňa sa, že teplota v miestnosti nesmie prekročiť 14 C.

58 C 431/54 SK Tieto zmeny nemajú vplyv na základné vlastnosti výrobkov; ich cieľom je doplniť podmienky výroby syra začlenením metód farmárskej, remeselnej a priemyselnej výroby. Cieľom týchto zmien je jednoznačné stanoviť spôsob výroby syra Tomme des Pyrénées s prihliadnutím nielen na postupy výrobcov syra Tomme des Pyrénées, ktorí v súčasnosti môžu ako jediní používať CHZO, ale aj na postupy výrobcov syrov zo zmesi mliek a z kozieho mlieka a 14. Zrenie Veta Zrenie sa musí uskutočňovať pri riadenej teplote a vlhkosti vzduchu sa nahrádza takto: Odloženie zrenia nevyzretého syra vo vákuu je povolené iba v prípade syrov zo zmesi mliek alebo z ovčieho mlieka za jasne vymedzených podmienok (lehota, teplota, trvanie): odloženie maximálne o desať dní po solení, teplota skladovania medzi 2 C a +4 C, zákaz mrazenia, maximálne trvanie odloženia 10 mesiacov; čas zrenia sa počíta odo dňa ukončenia odloženia. Odloženie zrenia umožňuje celoročný predaj syra Tomme des Pyrénées vyrobeného zo zmesi mliek s obsahom ovčieho alebo kozieho mlieka (t. j. druhov mlieka, ktoré sa produkujú iba počas určitého obdobia v roku). Toto doplnenie je odôvodnené začlenením syrov vyrábaných zo zmesi mliek. Podmienky zrenia: Dopĺňa sa: Zrenie prebieha v pivnici pri teplote medzi 7 C a 16 C a Syr sa otáča a ošetruje, aby získal pravidelný tvar. Cieľom týchto ustanovení je spresniť podmienky zrenia s prihliadnutím na rôzne formáty syra, ktoré môžu využívať CHZO, ako aj zodpovedajúce časy zrenia. Zodpovedajú knowhow výrobcov. V prípade syra Tomme des Pyrénées vyrábaného zo surového mlieka sa dopĺňa, že ošetrovanie zahŕňa solenie na sucho, omývanie vodou s pridanou kvasnou kultúrou alebo bez nej alebo v soľnom kúpeli. Táto zmena predstavuje spresnenie, ktorého cieľom je lepšie definovať podmienky zrenia. Dopĺňajú sa tieto minimálne časy zrenia počítané odo dňa syrenia pre rôzne kategórie syra Tomme des Pyrénées : pre syry s minimálnou hmotnosťou 400 g a maximálnou hmotnosťou 1,5 kg: 30 dní pre syry z tepelne ošetreného kozieho mlieka alebo zo zmesi mliek alebo zo surového kravského alebo kozieho mlieka, 40 dní pre syry zo zmesi surových mliek, pre syry s hmotnosťou od 1,5 kg do 5,5 kg: 21 dní pre syry s čiernym povlakom z tepelne ošetreného kravského mlieka a 45 dní pre syry z tepelne ošetreného kravského mlieka s kôrkou alebo so zlatým povlakom, 60 dní pre syry z tepelne ošetreného kozieho mlieka alebo zo zmesi mliek alebo zo surového kravského alebo kozieho mlieka, 90 dní pre syry zo zmesi surových mliek. Tieto časy sa počítajú odo dňa syrenia. Doplnené údaje zodpovedajú začleneniu syrov z ovčieho mlieka v zmesi a z kozieho mlieka. Pokiaľ ide o syry vyrábané z kravského mlieka, dôvodom doplnenia je spresnenie času zrenia stanoveného na najmenej 21 dní (syr s čiernym povlakom) alebo 45 dní (syr so zlatým povlakom), pričom sa odlišuje tepelne ošetrené mlieko od surového mlieka. Cieľom uvedenia časov prispôsobených jednotlivým variantom výrobku je jasne stanoviť postupy, vďaka ktorým syr Tomme des Pyrénées získava svoje typické vlastnosti. Syry veľkých rozmerov a syry zo surového mlieka potrebujú na vyjadrenie svojich vlastností dlhší čas zrenia ako syry malých rozmerov a syry z pasterizovaného mlieka Položka Súvislosť Kapitola Prvky, z ktorých vyplýva súvislosť so zemepisným prostredím platnej špecifikácie obsahuje iba historické prvky. Tieto prvky sa dopĺňajú o ďalšie informácie s cieľom predstaviť špecifiká zemepisnej oblasti, špecifické vlastnosti výrobku a príčinnú súvislosť medzi výrobkom a jeho pôvodom založenú na jeho kvalite.

59 SK C 431/55 Okrem formálnych úprav sa do znenia kapitoly dopĺňajú syry z nepasterizovaného kravského mlieka, z kozieho mlieka a zmesi mliek, ktoré sa v Pyrenejach dlhodobo vyrábajú na základe využívania trávnych porastov a výrobným metódam všeobecne rozšíreným v zemepisnej oblasti. Výroba syrov zo surového alebo tepelne ošetreného kravského mlieka, ovčieho mlieka, kozieho mlieka alebo zo zmesi týchto mliek má v Pyrenejach dlhú tradíciu. Je naviazaná na homogénnosť reliéfu pyrenejského pohoria (tvoreného hlboko zarezanými údoliami) a na porovnateľné výrobné postupy, ktoré sa tu vyvinuli. Väčšia organizovanosť výrobcov syrov z kravského mlieka viedla k tomu, že ich výrobky a postupy boli opísané v špecifikácii skôr ako v prípade syrov vyrábaných z iných druhov mlieka. Zmeny v špecifikácii umožňujú začlenenie syrov z nepasterizovaného kravského mlieka, kozieho mlieka, alebo zo zmesi mliek v súlade s historickými postupmi. Osobitné know-how pyrenejských výrobcov syrov, opísané v bode Spôsob výroby, teda umožňuje získavať: polotvrdú hmotu s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou vďaka postupom, ktoré sú spoločné pre všetky miestne výrobné prevádzky: teplota pri syrení, miešanie syreniny, teplota počas tohto úkonu, dostatočné prekysávanie a následne zrenie bez nadmernej proteolýzy vďaka ďalším parametrom výroby, ktoré súvisia s povahou mlieka, tvar s pomerom medzi výškou a priemerom, ktorý je vždy 2 až 3 a ktorý bez ohľadu na hmotnosť syra zaisťuje postupné zmenšovanie objemu (strata vlhkosti), a homogénnu farbu hmoty, chuť, ktorá sa pohybuje od arómy čerstvej srvátky v prípade syrov s povrchovou úpravou formou povlaku po výraznejšiu arómu v prípade ostatných syrov, v závislosti od trvania zrenia a ošetrovania kôrky počas neho. Okrem toho sa vypúšťa zoznam výrobcov, ktorý bol aktuálny v čase podávania žiadosti o CHZO, pretože tieto údaje nie sú záväzné a predovšetkým už nie sú ani aktuálne Položka Označovanie Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľského balenia sa vypúšťajú, lebo balenie nie je súčasťou krokov, ktoré sa musia uskutočniť v zemepisnej oblasti. Spresnenie týkajúce sa tvaru etikety a uvádzania niektorých informácií (obchodná značka, pečať certifikačného orgánu atď.) sa vypúšťajú, pretože skupina už jednak nechce používať samostatnú etiketu a jednak niektoré údaje patria do rámca všeobecných predpisov. V súlade s vnútroštátnymi predpismi sa dopĺňajú tieto ustanovenia týkajúce sa označovania: Okrem povinných informácií stanovených v predpisoch týkajúcich sa označovania a obchodnej úpravy potravín sa na etikete syra Tomme des Pyrénées spolu s obchodným názvom uvádza druh zvieraťa: v prípade jedného druhu zvieraťa buď z kravského mlieka, alebo z kozieho mlieka, v prípade zmesi mliek údaj o použitých druhoch mlieka v zostupnom poradí podľa ich hmotnostného podielu v suchom extrakte zmesi. Okrem toho sa na etikete syra Tomme des Pyrénées uvádzajú údaje týkajúce sa spôsobu ošetrenia mlieka použitého pri jeho výrobe. Ďalej sa dopĺňa ustanovenie týkajúce sa prítomnosti symbolu Európskej únie na etikete v rovnakom zornom poli ako registrovaný názov.

60 C 431/56 SK Položka Iné Formálna úprava špecifikácie Špecifikácia je predmetom mnohých formálnych zmien (presunutie odsekov z kapitol týkajúcich sa opisu, súvislosti s pôvodom a historických odkazov, spojenie odsekov, prepracovanie súvislosti s pôvodom umožňujúce rozlíšiť špecifická zemepisnej oblasti, špecifické vlastnosti výrobku a príčinnú súvislosť). Okrem toho sa vypúšťajú odkazy na európske a vnútroštátne právne predpisy (poľnohospodárske podniky bez výskytu tuberkulózy a brucelózy, predpisy týkajúce sa smernice 92/46/EHS a iné citácie vnútroštátnych predpisov), lebo ich uvádzanie v špecifikácii nie je potrebné. Cieľom týchto formálnych zmien je zosúladiť špecifikáciu s predpismi Európskej únie. Skupina žiadateľov Zloženie združenia Association des Fromagers Pyrénéens (AFP) sa vypúšťa (ponechávajú sa iba kategórie hospodárskych subjektov) a aktualizujú sa jeho kontaktné údaje. Kontrola Ustanovenia týkajúce sa Prostriedkov kontroly sa vypúšťajú, lebo kontroly sú opísané v pláne kontroly pripojenom k špecifikácii. Aktualizujú sa kontaktné údaje kontrolného orgánu. Kontaktné údaje kontrolného orgánu sa nahrádzajú kontaktnými údajmi príslušného orgánu vo veci kontroly. Cieľom tejto zmeny je zabrániť tomu, aby v prípade zmeny kontrolného orgánu bola nutná zmena špecifikácie. Vnútroštátne požiadavky V záujme uľahčenia kontroly sa dopĺňa tabuľka, v ktorej sú uvedené hlavné prvky, ktoré treba kontrolovať, ako aj spôsob ich kontroly. JEDNOTNÝ DOKUMENT TOMME DES PYRENEES EÚ č.: PGI- FR-0176-AM CHOP () CHZO (X) 1. Názov Tomme des Pyrénées 2. Členský štát alebo tretia krajina Francúzsko 3. Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny 3.1. Druh výrobku Trieda 1.3. Syry 3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1 Tomme des Pyrénées je polotvrdý nevarený syr. Má tvar pravidelného valca s dvoma plochými a rovnobežnými plochami so zaoblenými okrajmi. Pomer medzi priemerom a výškou syra je 2 až 3. Syr sa vyrába z tepelne ošetreného mlieka alebo zo surového mlieka. Môže sa vyrábať: z kravského mlieka, z kozieho mlieka, zo zmesi mliek v stanovenom pomere:

61 SK C 431/57 zmes kravského a ovčieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % ovčieho mlieka, zmes kravského a kozieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % kozieho mlieka, zmes kozieho a ovčieho mlieka s najmenej 30 obj. % a najviac 50 obj. % ovčieho mlieka. Hmotnosť syra sa pohybuje od 400 g do 5,5 kg. Kôrka má oranžovú farbu, ktorá prechádza do bielej, žltej či sivej; povrch je hladký, ale miestami môže vykazovať istú nerovnomernosť. Syry z tepelne ošetreného mlieka s hmotnosťou viac ako 1,5 kg a najviac 5,5 kg možno potiahnuť čiernym alebo zlatým povlakom. Minimálny čas zrenia počítaný od dňa syrenia je: pre syry s minimálnou hmotnosťou 400 g a maximálnou hmotnosťou 1,5 kg: 30 dní pre syry z tepelne ošetreného kozieho mlieka alebo zo zmesi mliek alebo zo surového kravského alebo kozieho mlieka, 40 dní pre syry zo zmesi surových mliek. pre syry s hmotnosťou od 1,5 kg do 5,5 kg: 21 dní pre syry s čiernym povlakom z tepelne ošetreného kravského mlieka a 45 dní pre syry z tepelne ošetreného kravského mlieka s kôrkou alebo so zlatým povlakom, 60 dní pre syry z tepelne ošetreného kozieho mlieka alebo zo zmesi mliek alebo zo surového kravského alebo kozieho mlieka, 90 dní pre syry zo zmesi surových mliek. Syr obsahuje minimálne 53 g sušiny na 100 g výrobku a 24 g tuku na 100 g výrobku. Farba syrovej hmoty je homogénna a jednotná od bielej cez slonovinovú po žltú. Štruktúra syra je vláčna a rozplývajúca sa, jemná a homogénna, obvykle s rovnomerne rozloženými otvormi nepravidelného tvaru a veľkosti. Čím dlhšie syr zreje, tým je štruktúra pevnejšia. Chuť sa v závislosti od dĺžky zrenia a druhu použitého mlieka pohybuje od arómy čerstvej srvátky po výraznejšiu, avšak nie príliš horkú arómu. Syr Tomme des Pyrénées sa uvádza na trh v celku, krájaný alebo v spotrebiteľskom balení Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch) Surovinou je tepelne ošetrené alebo surové kravské, ovčie alebo kozie mlieko. Ovčie mlieko sa môže používať iba v zmesi a pochádza z plemien basco-béarnaise, castillonnaise, manech čiernohlavý alebo manech červenohlavý. Kŕmnu dávku tvoria krmoviny a doplnky. Krmoviny zahŕňajú trávu, obilniny a ich vedľajšie produkty v suchej alebo mokrej forme a dehydrované rastlinné produkty. Až 70 % každoročne použitých krmovín pochádza zo zemepisnej oblasti. Eventuálne použité doplnkové krmivá tvoria koncentráty (obilniny, pokrutiny, dusíkaté zlúčeniny), srvátka, kŕmne zmesi z produktov rastlinného pôvodu, minerálov, vitamínov a stopových prvkov. Zvieratá, ktorých mlieko je určené na výrobu syrov zo surového a termizovaného mlieka, sa chovajú podľa týchto kritérií: najmenej 25 % sušiny v ročnej kŕmnej dávke tvorí spásaná tráva, sušená tráva alebo tráva podávaná ako zelené krmivo, ktorá musí pochádzať zo zemepisnej oblasti CHZO, zvieratá sa pasú minimálne 91 dní ročne Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti Produkcia mlieka, výroba a zrenie syrov sa uskutočňujú v zemepisnej oblasti.

62 C 431/58 SK Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov 3.6. Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov Okrem povinných informácií stanovených v predpisoch týkajúcich sa označovania a obchodnej úpravy potravín sa na etikete uvádza zaregistrovaný názov výrobku a symbol CHZO Európskej únie v rovnakom zornom poli. Na etikete syra Tomme des Pyrénées sa spolu s obchodným názvom uvádza druh zvieraťa: v prípade jedného druhu zvieraťa buď z kravského mlieka, alebo z kozieho mlieka, v prípade zmesi mliek údaj o použitých druhoch mlieka v zostupnom poradí podľa ich hmotnostného podielu v suchom extrakte zmesi. Okrem toho sa na etikete syra Tomme des Pyrénées uvádzajú údaje týkajúce sa spôsobu ošetrenia mlieka použitého pri jeho výrobe. 4. Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti Zemepisnú oblasť tvorí francúzske úbočie Pyrenejí. Konkrétne ide o tieto územné celky: celé územie departementov Ariège, Hautes-Pyrénées a Pyrénées-Atlantiques, v departemente Aude: horská oblasť tvorená: celým územím kantónov Limoux a Quillan, kantónom Fabrezan okrem obcí: Boutenac, Camplong-d Aude, Fabrezan, Fontcouverte, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Saint-André-de-Roquelongue, obcami Arquettes-en-Val, Caunettes-en-Val, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengrad, Fajac-en-Val, Labastideen-Val, Mayronnes, Monthaut, Montlaur, Pomy, Pradelles-en-Val, Rieux-en-Val, Serviès-en-Val, Taurize, Verzeille, Villar-en-Val, Villefloure, Villetritouls. v departemente Haute-Garonne: okres Saint-Gaudens tvorený kantónmi Bagnères-de-Luchon, Saint-Gaudens a časťou kantónu Cazères, obce nachádzajúce sa v horskej oblasti v okrese Muret: Gouzens, Lahitère, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montclar-de-Comminges, Montesquieu-Volvestre, Plagne, Saint-Christaud, Saint- Michel, v departemente Pyrénées-Orientales: horská oblasť tvorená: celým územím kantónov Canigou, Pyrénées catalanes, kantónom Côte Vermeille okrem obcí Palau-del-Vidre, Saint-André, kantónom Vallée de l Agly okrem obcí Cases-de-Pène, Espira-de-l Agly, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Salses-le- Château, Vingrau, kantónom Vallespir-Albères okrem obcí Montesquieu-des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines, Villonguedels-Monts, obcami Banyuls-dels-Aspres, Caixas, Calmeilles, Ille-sur-Têt, Llauro, Montalba-le-Château, Montauriol, Oms, Passa, Tordères. 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou Súvislosť medzi syrom Tomme des Pyrénées a jeho pôvodom spočíva v typických vlastnostiach syra s polotvrdou, nevarenou hmotou s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou a homogénnym tvarom a chuťou, ktorá sa v závislosti od trvania zrenia pohybuje od arómy čerstvej srvátky po výraznejšiu arómu. Vyrába sa zo surového alebo tepelne ošetreného mlieka rôznych druhov zvierat chovaných v rámci systému zmiešaného hospodárstva, t. j. živočíšnej výroby (chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz) kombinovanej s rastlinnou výrobou, a podľa tradičných syrárskych postupov typických pre Pyreneje.

63 SK C 431/59 Zemepisná oblasť zodpovedá francúzskej strane pyrenejského horstva medzi Stredozemným morom a Atlantickým oceánom, kde sa stretávajú podhorské oblasti, pohoria, oblé aj strmé masívy a mnohé, často hlboko zarezané údolia s obmedzenými zdrojmi dreva. Vďaka bohatým zrážkam (600 až mm na úpätí hôr, až mm na severných svahoch stredohôr a do mm na úbočiach vystavených dažďu a snehu hnanými vetrom), má veľké trávnaté plochy. Snaha o optimálne využitie trávnatých plôch viedla k rozvoju zmiešaného chovu (ovce, hovädzí dobytok a kozy), čo súvisí so skutočnosťou, že ovce a kozy sa dostanú do oblastí, ktoré sú neprístupné pre hovädzí dobytok, pričom každý druh má svoje vlastné potravinové preferencie v závislosti od expozície svahov. Dôkazy o chove hovädzieho dobytka, kôz a oviec a výroby syra na tomto území siahajú až do 12. storočia. V rôznych údoliach a v rôznych obdobiach sa vyskytovali výkyvy vo využívaní mlieka vyprodukovaného v poľnohospodárskych podnikoch pri tradičnej výrobe farmárskych syrov. Vzhľadom na rozmanitosť druhov v mliečnych stádach a relatívnu sebestačnosť chovateľov, ktorá nepriala kolektívnej praxi, prevažujú syry vyrobené zo zmesi mliek. Pyrenejský reliéf totiž sťažuje komunikáciu medzi údoliami. Obyvatelia hôr teda žili v určitej sebestačnosti, čo viedlo k tomu, že pastieri vyrábali v lete trvanlivý syr. Chovateľ tak mohol vyrábať a skladovať svoje syry súčasne s výkonom svojich poľnohospodárskych činností. Predaj syra prebiehal obvykle po návrate z letnej pastvy. Tvar syra a jeho kôrka umožňujú zrenie bez osobitných požiadaviek na chlad a dlhá trvanlivosť umožňuje mikrobiálnu dekontanimáciu (nežiaduca mikrobiálna flóra zmizne v priebehu zrenia). Z dôvodu nedostatku dreva sa obyvatelia Pyrenejí rozhodli pre nevarenú syrovú hmotu (rovnako ako v prípade trvanlivých syrov vyrábaných v Alpách alebo Jure). Táto tradícia výroby syra sa udržala celé roky a odzrkadľuje vývoj horského hospodárstva v pyrenejských údoliach i tunajšieho chovu. V 19. storočí sa z farmárskej výroby postupne prešlo na remeselnú výrobu. V roku 1867 sa objavili prvé fruitières (družstevné syrárne) a začala sa rozvíjať remeselná výroba s prevahou syrov z kravského mlieka a zmesi mliek. Následne vznikali priemyselné a súkromné remeselné syrárne. Prítomnosť veľkých úsekov zemepisnej oblasti bez výskytu zberných stredísk mlieka bol impulzom na rozvoj farmárskej výroby. Syr Tomme des Pyrénées sa vyznačuje nevarenou polotvrdou hmotou s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou, ktorá sa počas zrenia spevňuje, homogénnou a jednotnou farbou hmoty od bieleho odtieňa cez slonovinový až po žltý odtieň, typickým tvarom s pomerom medzi výškou a priemerom, ktorý predstavuje 2 až 3, a chuťou, ktorá sa pohybuje od arómy čerstvej srvátky po výraznejšiu arómu vyzretého syra. Špecifiká pyrenejského pohoria, t. j. zemepisná poloha, zmiešané hospodárstvo a miestna syrárska tradícia vštepili syru Tomme des Pyrénées jeho identitu. Skutočnosť, že ide o nevarený polotvrdý syr, je historicky daná nedostatkom dreva v pohorí. Uvedená povaha syra pretrvala vo farmárskej, remeselnej aj priemyselnej výrobe. Osobitné know-how pyrenejských výrobcov syra má prostredníctvom postupov spoločných pre všetky miestne výrobne priamy vplyv na špecifické vlastnosti syrov: Teplota pri syrení, miešanie syreniny, teplota počas miešania, dostatočné prekysávanie a následne zrenie bez nadmernej proteolýzy vďaka ďalším parametrom výroby, ktoré súvisia s povahou mlieka, umožňujú získavať polotvrdú hmotu s vláčnou, rozplývajúcou sa a jemnou štruktúrou. Tvar tohto syra, ktorého pomer medzi výškou a priemerom je vždy 2 až 3 a ktorý bez ohľadu na hmotnosť syra zaisťuje postupné zmenšovanie objemu (strata vlhkosti) pri zrení, a homogénny charakter hmoty (najmä farba). Jeho chuť sa pohybuje od arómy čerstvej srvátky v prípade syrov s povrchovou úpravou formou povlaku po výraznejšiu arómu v prípade ostatných syrov, v závislosti od trvania zrenia a ošetrovania kôrky počas neho.

64 C 431/60 SK Odkaz na uverejnenie špecifikácie (článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

65

66 ISSN (elektronické vydanie) ISSN (papierové vydanie) SK