vláda do 1281/2 - Ertogrül dobýva časť byzantského územia a nezávisle ho spravuje združovanie anatólskych bejlikov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "vláda do 1281/2 - Ertogrül dobýva časť byzantského územia a nezávisle ho spravuje združovanie anatólskych bejlikov"

Prepis

1 Osmanská ríša

2 vláda do 1281/2 - Ertogrül dobýva časť byzantského územia a nezávisle ho spravuje združovanie anatólskych bejlikov pod Osmanom I vznik Osmanskej ríše územie v Európe bitka na Kosovom poli bitka u Nikopole bitka u Ankary dobytie Konštantínopolu bitka pri Moháči

3 1529 prvé obliehanie Viedne 1606 Žitavský mier 1683 druhé obliehanie Viedne 1699 Karlovický mier 1774 mier v Küčük Kajnardža /18 tri fáze východnej otázky

4 Predislamské obdobie tureckých dejín cca 550 n.l. cca 1000 n.l. Kaganáty začiatok 8. storočia islamská expanzia okolo roku 780 sa objavujú Oghuzskí Turci v Transoxánii (osmanština) Vojenský spor na hraniciach s iránskou dynastiou Sámanovcov (využívali tureckých otrokov z iných kmeňov) Alp Tegin (vojvodca v službách Sámanovcov) sa osamostatnil v provincii Ghazní (Sebük Tegin založil dynastiu Ghazníjovcov) 9/10. storočie pokojná islamizácia Transoxánie (Oghuzi)

5 Seldžuci 955 Seldžük (náčelník) sa osamostatnil a prestúpil na Islam cca 1000 Ghazníjovci rozširujú moc začínajú boje proti Selždukom Čagri + Togrul (Seldžükovi synovci) 1040 v bitke blízko Mervu Seldžuci porážajú sultána Mas úda Togrul prijal titul sultána

6 Seldžuci Dobytie Isfahánu (Ghazníjovci) 1055 Dobytie Bagádu (Bújovci) 1071 Alp Arslan (Togrulov synovec a nasledník) porazil v bitke u Manzinkertu byzantského vládcu Romana IV. Diogena Jeruzalem Vláda Málikšáha vrchol epochy ( ) Nizám al mulk Madrasa Nizámíja v Bagdáde

7 Rúmski Seldžuci ( ) Usadenie sa v Anatólii po bitke pri Manzinkerte Boje proti križiackym vojskám Kilič Arslan ( ) hl. mesto Konya 1176 Kilič Arslan II. poráža Byzantincov Vrchol moci za Kajkávusa I. a Kajkobáda I Pád Bagdádu Mongolovia 1260 Bitka u Ajn Džalút - Mameluci

8 Malé anatolské kniežatsvá

9 Ertogrul obsadil v ½ 13.st Eskisehir Osman I. Ghází Osmanov sen, zakladateľ 1299 Orhan I Aleadín Paša??Janičiari?? Formovanie štátu

10 Formovanie štátu 1324 Orchánova listina zakladacia listina 1326 Dobytá Bursa hlavné mesto (od 1335) 1352 Süleyman Paša (Orhanov syn) získava pevnosť Čimpe/Tzympe na európskom území 1354 Dobyté Gallipoli a Ankara

11

12 Vojenský a územný rozmach Sultán Murad I. ( ) Boje proti emirátu Karamán 1363 Adrianopol/(Edirne) dobyté (nové hl. mesto) 1371 poráža Bulharov pri rieke Marici 1386 porážka Osmanov pri Pločniku (Lazar) 1387 dobytý Solún 1389 bitka na Kosovom poli

13 Murad I. administratívny systém Sultán Diwán (vláda) Kazasker (vojenský inštitút súd) Členenie pôdy: Tímár (najmenší) Zámet (stredný)- Chás (veľký/sultánovo) rozdelenie: Anatólia a Rumélia 1383 ustanovil titul sultán بكلربكی/ Beylerbey/Beglerbegi Nový titul

14 Osmanské územie po bitke na Kosovom poli

15 Janičiari - yeni çeri Devširme daň v krvi Elitná pechota Rozdelenie Orty veliteľ Aga

16 Vojenský a územný rozmach Bajezíd I. Jildrim Blesk ( ) 1394 prekročenie Dunaja Mirča I. vypráskal Osmanov z Valašska 1395 obliehanie Konštantínopolu 1396 bitka u Nikopole Žigmund Luxemburský 1402 bitka u Ankary Tamerlán Fetvet Devri Medzivládie/Interregnum súperenie Bajezídových synov o moc Mehmed I. ( ) znovuzakladateľ a chalífa Boží porážka bratov a konsolidácia

17 Turkobijci Skanderbeg Ján Huňady Vlad III.

18 Nový začiatok Murad II. ( ) prvé povstanie janičiarov 1444 bitka u Varny vs. Ján Huňady (Uhorsko) a Vladislav III. (Poľsko) sa na čas vzdáva vlády 1446 prvé povstanie Janičiarov 1448 druhá bitka o Kosovo vs. Svätá koalícia (Poľsko, Albánsko a Svätá Ríša Rímska Národa Nemeckého

19

20 Rozmach Osmanskej ríše (druhá etapa) Mehmed II. Fátih dobytý Konštantínopolu KonštantínXI Postupne ovládol: Srbsko Bosnu Južné Grécko Rhodos (1480 na krátky čas) tatarské štáty pri Čiernom mori

21

22 Druhá etapa Bajezíd II. ( ) Stála Flotila 1486 podpora andalúzskym moslimom Boje proti Peržanom a Memalukom 1492 pozvanie židovských utečencov Donútený odstúpiť synom po vnútorných nepokojoch

23 Druhá etapa Selim I. Hrozný ( )-obrovská expanzia na východ a juh 1512 zničenie vnútornej opozície Turkménov a šíitov 1514 bitka na Čaldiránskej pláni/rovine - porážka Safájovcov v Iráne 1516 dobytie Sýrie zabral Mamelucký sultanát v Egypte a Hidžáz - titul Chalífa (al-mutawakil III) 1519 Alžír (Hayreddín Barbaros)

24

25 Sulejman I. Nádherný / Zákonodarca ( ) expanzia a vojenské úspechy 1521 dobytie Belehradu 1522 dobytý Rodos - Johaniti prchajú na Maltu bitka pri Moháči Ludvík Jagellonský 1529 prvé obliehanie Viedne tri fázy vojny so Sáfijovskou Perziou dobyl Mezopotámiu a Bagdad a (Tripolsko) 1541 obsadenie celého dolného Uhorska budínsky pašalík 1562 Sedmihradsko 1565 neúspešné obliehanie Malty

26

27 Sulejman I. Kánúní Osmanské zákonníky šaría + provinčné právo Rozdelenie provincií Ejálet/Vilájet/Pašalík/Bejlerbejilik a Sandžak zahraničný obchod, clá a zvyšovanie daní postupná deteritorizácia a pozvoľný úpadok ríše 1566 obliehanie Szigetváru (Mikuláš Zrínsky)

28

29 Mehmed Paša Sokolovič Veľkovezír bosenského pôvodu počas vlády 3 sultánov ( ) Moháč, Viedeň, Bagdád... Admirál osmanskej flotily Správca (bejlerbej) Rumélie Dobyl Szigetvár 1566 Obnovil srbský patriarchát

30 Postupný úpadok Osmanskej ríše Selim II Bitka u Lepanta Svätá liga rozdrtila osmanskú flotilu

31 Úpadok OR Murad III. ( ) vládol za neho tak ako za Selima III. Mehmed Paša Sokolovič a Muradova matka Vojna s Perziou 1590 Istanbulská/Konštantinopolská zmluva Za jeho vlády dosiahla Osmanská ríša najväčší územný rozmach na Blízkom východe

32

33 Mehmed III dobytý Jáger/Eger (sv. Maďarsko) 1596 bitka u Mezökeresztese (Maximilián III.)

34 Ahmed I Úpadok OR 1606 Žitavský mier s Habsburskou monarchiou (Matej II. Habsburský)- zlom v mierových zmluvách)

35 Mustafa I Osman II Mustafa I Murad IV Úpadok OR - posledný sultán, ktorý priamo velil svojim vojskám Ibrahim I najneschopnejší sultán - povstanie v Istanbule

36

37 Éra Köprülü Sultán Mehmed IV (výboje až na Ukrajinu) Rusko-Turecká vojna ( ) Veľkovezír Mehmed Köprülü Paša (do 1661) - ekonomický a sociálny vývoj Veľkovezír Fazil Ahmed Paša dobyl Nové Zámky dobyl Krétu

38 Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi

39 Bitka o Nové Zámky

40

41 Éra Köprülü Kara Mustafa druhé obliehanie Viedne 1683

42 Druhé obliehanie Viedne 1683 gróf Ernest Rüdiger von Starhemberg a Zdeněk Kaplíř velitelia obrany mesta Karol Lotrinský Jazdecké jednotky v okolí Viedne Evžen Savojský, Ludvík Viliam I. Bádenský Turkobijci Jan III. Sobieski Poľský kráľ a veliteľ osloboditeľskej armády (Poliaci, Rakúšania, Nemci, Litovci ) Imrich Tököli uhorskí povstalci (spojenci Osmanov)

43

44

45 Veľká Turecká/Protiturecká vojna 1684 Veľká protiofenzíva spojených kresťanských armád a oslobodzovanie Uhorska, postupne boli oslobodené: Nové Zámky, Budín, Jáger... Sulejman II. ( ) 1687 druhá bitka u Moháča (Evžen Savojský, Karol V. Lotrinský) Strata podpory krymských spojencov (Rusko)

46 Veľká Turecká/Protiturecká vojna Ahmed II a veľkovezír Köprülü Fazıl Mustafa Paša 1691 bitka pri Slanom Kameni (Srbsko) Ludvík Bádenský 1692 strata Varadínu (Rumunsko) Mustafa II bitka u Zenty 1697 drtivá porážka osmanských vojsk končí sa éra dynastie Köprülü 1699 mier v Karloviciach dominantné postavenie Habsburgov

47

48 Ahmed III. ( ) ťaženie do Ruska vs. Peter I. Veľký vojna s Benátkami Rakúsko-Osmanská vojna Požarevacký mier

49 Obdobie tulipánov (Lâle Devri)

50 Mahmud I Dobyl Belehrad (znovu) Osman III

51 Mustafa III Rusko-Turecká vojna (kľúčový konflikt) Mier v Küčük Kajnardža Abdulhamid I. ( ) Vznik východnej otázky (Rusko rozdeliť, GB zachovať) problém úžin

52

53 Východná otázka 3 etapy 1. etapa : 1774 Küčük Kajnardža až Grécke povstanie etapa : Grécke povstanie až Berlínsky kongres etapa : Berlínsky kongres 1878 až Prvá svetová vojna

54 Prvá etapa 1783 ruská anexia Krymu, ruský protektorát v Gruzii rusko-turecká vojna mier v Jasoch, potvrdenie Küčük Kajnardža Selim III. ( ) reforma armády 1798 francúzska expedícia do Egypta 1-2. augusta 1798 bitka u Abú Qíru (Na Níle) rusko-turecká vojna (Mustafa IV ) 1812 mier v Bukurešti, nové usporiadanie (Besarábia) na Balkáne (Mahmud II)

55

56

57 Prvá etapa Grécke povstanie Grécko dobrá pozícia v rámci OR Tajné spolky, orientácia na Rusko Ruské vojská prekročili hranice (Moldavska) - podnet Povstania v celom Grécku, masakre muslimov, OR bezmocná 1821 tvrdá odveta Mahmuda II vyhlásenie nezávislosti, občianska vojna 1823 otočenie politiky VB a podpora Ruska vojenský zásah Muhammada Alího

58 Druhá etapa Mahmud II. nazývaný Mahmut Adli (Mahmud Spravodlivý) Dekrét o zrušení Janičiarskych zborov Westernizácia Osmanskej ríše (oblečenie, prvé noviny, opery, stolovanie, francúzština...) 20. októbra 1827 bitva u Navarina Obava velmocí zo silnej Osmanskej ríše Koalícia Rusko, GB, Francúzsko výzva ukončenia bojov s Grékmi Absolútne zničenie turecko-egyptsko-tuniskej flotily

59 Druhá etapa rusko-turecká vojna Rusko obsadilo Moldavsko a Valašsko, na Kavkazskej fronte až k Karsu a Erzurumu 14. septembra 1829 drinopolský mier Výsledok Rusko má hranice až k ústiu Dunaja, Moldavsko a Valašsko ruský protektorát Potvrdenie autonómie Srbska 1832 vznik nezávislého Gréckeho kráľovstva

60

61 Francúzsko sa zmocňuje Alžírska

62 Druhá etapa Osmansko-egyptský konflikt Spor medzi Mahmudom II. a Muhammadom Alím ohladne Sýrie Uzavrenie mieru Muhammad Alí ďalej miestodržiacim v Egypte, Ibráhím guvernérom v Sýrii 1833 zmluva z Hünkar Iskelesi Osmansko-ruská zmluva OR zamedzí vstupu válečných lodí do úžin v prípade vojny 1838 Baltalimanská konvencia Obchodný charakter zrušenie monopolov a miestnych koncesií v poľnohospodárstve (zemědělství), výšky dovozného a vývozného cla (GB)

63 Reformy tanzímátu Abdülmecid I. ( ) Gülhanský vznešený dekrét 1839 Na konci Krymskej vojny Reformný dekrét Abdülaziz ( ) Murad V. (30. máj august 1876) Abdülhamid II. ( )

64 Druhá etapa Osmansko-egyptský konflikt Porážka osmanských vojsk Zapojenie európskych mocností ultimátum Muhammadovi Alímu vojenský zásah eur. mocností v Egypte 1841 režim Úžin (Londýnska dohoda) VB, Rusko, Rakúske cisárstvo, Prusko, Francia Uzatvorenie Úžin (Bospor a Dardanely) pre všetky vojnové lode, pokiaľ OR nevyhlási vojnu 1848 zmena situácie v Európe Nová aliancia VB a Francie proti Rusku - Zámienka spor o sväté miesta Skutočnosť spor mezi koncepciami východnej otázky, boj eur. mocností o pozície, nielen v Ázii

65 Druhá etapa Krymská vojna Ruské vojská vstúpili do Dunajských kniežectiev 3. fázy Krymskej vojny: Rusko (Bulharskí a Grécki dobrovolníci) vs. OR Rusko (Bulharskí a Grécki dobrovolníci) vs. OR, Veľká Británia, Francia Rusko (Bulharskí a Grécki dobrovolníci) vs. OR, Veľká Británia, Francia, Sardínia

66 1. fáza: Krymská vojna podivná válka na Dunaji Otvorenie Kavkazskej fronty 1853 zničenie osmanského loďstva u Sinopu

67 2. fáza: Krymská vojna Vytvorenie proti-ruskej koalície a vyhlásenie vojny Vstup Rakúska do sporu rakúske jednotky v Dunajských kniežactvách, zachovávajú neutralitu 1854 tzv. Štyri body západných veľmocí požiadavky na Rusko (odmietlo) Nový režim Úžin Dunajské kniežactvá pod spoločnou správou Slobodná plavba po Dunaji Kresťania v OR pod spoločnou správou

68 Krymská vojna 3. fáza: Zapojenie Sardínského kráľovstva na stranu mocností Pokračovannie bojov na Kavkaze Ukončenie vojenských operácií Tlak velmocí na Rusko Päť podmienok Ako štyri body predtým + odsun válečného loďstva z Čierneho mora Pařížský kongres Ukončenie Krymskej vojny Mierová zmluva medzi mocnosťami Kresťania v OR pod spoločnou správou Čierne more neutrálne, len obchodné lode Slobodná plavba po Dunaji Valašsko, Moldavsko, Srbsko autonómia, ale pod Osmanskou zvrchovanosťou

69 Druhá etapa Východná kríza Ekonomické problémy OR negatívne dopady na Balkán Rakúsko-Uhorsko rozširovánie vplyvu na Balkáne Nepokoje v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Bulharsku obojstranné násilie zosadenie sultána Abdülaziza, nastupuje Abdülhamid II. orientácia na Nemecko 1876 Carihradská konferencia VB, Rusko, Nemecko, R-U, Francia, Itália Vyhlásenie osmanskej ústavy Neúspech mierových politických snáh, koniec diplomatického vyjednávania

70 Druhá etapa rusko-turecká vojna Dohoda R-U a Ruska neutralita výmenou za súhlas s okupáciou Bosny a Hercegoviny Vyústenie východnej krízy Pozemné operace balkánska a kavkazská fronta víťazí Rusko 1878 ruské víťazstvo v priesmyku Šipka VB mierne podporovala OR, obava z ruského vplyvu posielajú vojenské loďstvo do Úžin, ale bez boja 1878 Mier v San Stefanu Vytvorenie Veľkého Bulharska Nezávislosť Srbska, Čiernej Hory a Rumunska Rusko získa južnú Besarábiu a dôležité mestá na Kavkaze Reparácie

71 Druhá etapa Negatívny pohľad EU mocností na Sanstefanskú zmluvu VB v tej chvíli už zasahuje do územnej celistvosti OR okupuje Cyprus 1878 Berlínský kongres VB, Rusko, R-U, Francia, Itália, OR, Grécko, Rumunsko Rozdelení Bulharska bulharské kniežectvá a východná Rumélia Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko nezávislosť OR si udržiava Macedóniu, Thrákiu, Albániu Bosna a Hercegovina spravovaná R-U Rusko získalo južnú Besarábiu a niektoré kavkazské mestá Reparácie

72 Rozdiely v usporiadaní medzi San Stefanom a Berlínskym kongresom

73

74 Tretia etapa Rastúca zadĺženosť Egypta Finančná kontrola západnými mocnosťami vyvrcholenie nespokojnosti 1882 Urábího povstanie Proti Západu 11. júla/července 1882 bombardovanie Alexandrie britskými loďami 13. září 1882 bitva u Tall al-kabíru porážka Urábího - dočasná okupácia Egypta VB 1881 Francúzsko okupuje Tunisko

75

76 Tretia etapa Obrovská moslimská migrácia z Balkánu do OR Pokračujúce finančné problémy Mezinárodné dlhy Rastúca orientácia na Nemecko, finančná pomoc, projekt bagdádskej dráhy Vnútorné problémy arménska otázka 90. roky 19. stol. aktivácia Arménov Masakry, terorismus Zmenšujúce sa impérium Tunisko Egypt, Pobrežie Rudého mora Strata ďalších ostrovov v prospech Grécka bulharská kríza spojenie Východnej Rumélie a Bulharských kniežactiev 1896 povstanie na Kréte Vyhlásenie vojny 1897, osmanský úspech Status Kréty však formálne OR, v skutočnosti vojenské posádky eur. krajín a vrchným komisárom grécký princ Problémy v Macedónii Reformy pod tlakom mocností Nakoniec len formálna prináležitosť OR

77 Tretia etapa Mladoturci Z radov novej generácie vzdelancov správa, administratíva, armáde, dobré pozície ústava, voľby, proti despotizmu a autokracii 1908 mladoturecká revolúcia Obnovenie ústavy (prinúteným sultánom), obmedzenie moci sultána Voľby do parlamentu 1909 povstanie opozičných síl v Instanbule Hlavne konzervatívni moslimovia, ulamá Potlačené - Sultán Abdülhamid II. zosadený Strata územia v Líbyi po prehranej vojne s Talianskom

78

79 Tretia etapa Balkánske vojny Balkánsky blok Srbsko, Bulharsko, Grécko a Čierna Hora - Najprv požiadavky reforiem v Macedónii, potom vyhlásenie vojny OR Vznik nového štátu Albánia (obrana proti Srbsku) 1913 londýnska mierová zmluva a 1913 mier v Bukurešti Výsledok: Úplné vytlačenie OR z Balkánu Strata mnohých provincií Uprchlíci Etnické čistky

80 Tretia etapa Mehmed V 27. apríla/dubna júla/července 1918

81

82 Tretia etapa 1913 Mladoturecký prevrat Druhý nástup Mladoturkov k moci Snaha o aktivitu v balkánskej vojne Enver Paša, Talát Paša, Cemal Paša politická moc Oslabenie moci parlamentu i sultána Pokračovanie orientácie na Nemecko

83