alpha innotec LW 380/ kw kw db 58 db

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "alpha innotec LW 380/ kw kw db 58 db"

Prepis

1

2

3 Souprava (tepelná čerpadla a kombivané ohřívače s tepelným čerpadlem) Sezonní energetická účinst vytápění tepelného čerpadla (ηs) Mevitý výkon tepelného čerpadla (Prated ) 119 1,5 44,97 Regulátor teploty Trieda (Tabuľká 1) III + Dodatočný kotol balík so zásobníkom teplej vody Psup (mevitý výkon dodatočného kotla) nie ησ (συπ) ( ηs (sup) (αwe: pozri tiež tabuľku 3) ) x (αwp) = (αwe) solárny prispevok (AKoll m²) (ηkoll ) (VSp m³) (Tepelná strata pri nečinsti zásobníka teplej vody vo W) (ηsp: Tabuľka 2) ((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m3)) x 0,45 x ((ηkoll ) /100) x (ηsp) = + Sezonná energetická účinsť vykurovania priestoru v prípade zostavy 121 zaokrúhlená na najbližšie celé číslo Trieda sezónnej energetickej účinsti vykurovania priestoru v prípade zostavy X < Sezónna energetická účinsť vykurovania priestoru pri chladnejších a teplejších klimatických podmienkach Sezónna energetická účinsť vykurovania priestoru v pripade tepelného čerpadla (ηs) pri chladnejších klimatických podmienkach 108 Sezónna energetická účinsť vykurovania tepelného čerpadla (ηs) pri teplejších klimatických podmienkach 144 chladnejší 121 V 11 = 110 teplejší 121 +VI 25 = 146

4 technické údaje tepeného čerpadla: výrobca údaje o triede energetickej efektívsti a mevitom výkone: trieda energetickej účinsti vykurovania priestoru mevitý tepelný výkon energetická účinsť vykurovania priestoru ročná energetická spotreba vyjadrená v h vo forme konečnej energie vykurovania priestoru average / low average / medium A+ A+ 42,75 44, h 68 Vnútorná hladina akustického výkonu Špeciálne opatrenia pri zmontovaní, inštalácii alebo údržbe: Všetky inštruktážne práce uvedené v návode na použitie môže vykonávať len kvalifikovaný odborný personál pri dodržaní miestnych predpisov. Ďalšie údaje: low medium mevitý tepelný výkon za chladnejších klimatických podmiek 30,73 36,79 mevitý tepelný výkon za teplejších klimatických podmiek 37,65 37,26 energetická účinsť vykurovania priestoru za chladnejších klimatických podmiek energetická účinsť vykurovania priestoru za teplejších klimatických podmiek ročná energetická spotreba vykurovania priestoru za chladnejších klimatických podmiek h ročná energetická spotreba vykurovania priestoru za teplejších klimatických podmiek h 58 vonkajšia hladina akustického výkonu Technické údaje regulátora teploty: výrobca Luxtronik 2.0 trieda regulátora III príspevok regulátora k energetickej efektívsti vykurovania priestoru 1,5

5 Tepelné čerpadlo vzduchvoda: (/) Tepelné čerpadlo slaná voda voda: [/] Tepelné čerpadlo vodavoda: (/) Nízkoteplotné tepelné čerpadlo: (/) Vybavené dodatočným tepelným zdrojom: (/) Kombivaný tepelný zdroj tepelné čerpadlo: (/) Použitie: (low/medium) medium Klimatické podmienky.: (colder/average/warmer) Mevitý tepelný výkon (*) average Hodta Jedtka Prated 45 Sezónna energetická účinsť vykurovania Hodta Jedtka ηs 119,0 Tj = 7 33,4 Tj = 7 2,08 38,0 2,91 23,6 4,16 26,7 4,97 34,6 2,31 32,5 1,90 20) 31,8 20) 1,67 Bivalentná Tbiv 4 voda: prevádzková hraničná TOL 20 Pcych COPcyc Cdh 1,0 WTOL 58 Psup 12,4 Súčiniteľ straty účinsti (**) Elektrický príkon v iných režimoch ako aktívny režim Hraničná prevádzková pre ohrev úžitkovej vody Dodatočný tepelný zdroj Režim vypnutia POFF Mevitý tepelný výkon Režim vypnutia termostatu PTO Typ elektrického príkonu Pohotovostný režim PSB Režim ohrevu kľukovej skrine PCK elektrický Ostatné položky Regulácia výkonu pevná Vnútorná/vonkajšia hladina akustického výkonu LWA 68 / 58 Emisie oxidov dusíka NOX mg/h voda: Mevitý prietok vzduchu, von Pre tepelné čerpadlá voda/slaná voda voda: Mevitý prietok slanej vody alebo vody ηwh Qfuel h Pre kombivaný tepelný zdroj tepelné čerpadlo: Deklarovaný profil zaťaženia Denná spotreba elektrickej energie Kontaktné údaje Qelec Energetická účinsť prípravy teplej vody h Denná spotreba paliva ait deutschland GmbH Industriestr Kasendorf Germany (*) Pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru tepelné čerpadlá a kombivané tepelné zdroje tepelné čerpadlá sa mevitý tepelný výkon Prated rovná projektovanému vykurovaciemu zaťaženiu Pdesignh, a mevitý tepelný výkon dodatočného tepelného zdroja Psup sa rovná dodatočnému tepelnému výkonu sup(tj). (**) Ak Cdh nie je určené meraním, implicitný súčiniteľ straty účinsti je Cdh = 0,9.

6 Tepelné čerpadlo vzduchvoda: (/) Tepelné čerpadlo slaná voda voda: [/] Tepelné čerpadlo vodavoda: (/) Nízkoteplotné tepelné čerpadlo: (/) Vybavené dodatočným tepelným zdrojom: (/) Kombivaný tepelný zdroj tepelné čerpadlo: (/) Použitie: (low/medium) low Klimatické podmienky.: (colder/average/warmer) Mevitý tepelný výkon (*) average Hodta Jedtka Prated 43 Sezónna energetická účinsť vykurovania Hodta Jedtka ηs 142,0 Tj = 7 30,5 Tj = 7 2,65 38,0 3,42 23,9 5,07 26,8 5,22 32,9 2,95 28,3 2,38 20) 24,7 20) 1,98 Bivalentná Tbiv 4 voda: prevádzková hraničná TOL 20 Pcych COPcyc Cdh 1,0 WTOL 58 Psup 14,5 Súčiniteľ straty účinsti (**) Elektrický príkon v iných režimoch ako aktívny režim Hraničná prevádzková pre ohrev úžitkovej vody Dodatočný tepelný zdroj Režim vypnutia POFF Mevitý tepelný výkon Režim vypnutia termostatu PTO Typ elektrického príkonu Pohotovostný režim PSB Režim ohrevu kľukovej skrine PCK elektrický Ostatné položky Regulácia výkonu pevná Vnútorná/vonkajšia hladina akustického výkonu LWA 68 / 58 Emisie oxidov dusíka NOX mg/h voda: Mevitý prietok vzduchu, von Pre tepelné čerpadlá voda/slaná voda voda: Mevitý prietok slanej vody alebo vody ηwh Qfuel h Pre kombivaný tepelný zdroj tepelné čerpadlo: Deklarovaný profil zaťaženia Denná spotreba elektrickej energie Kontaktné údaje Qelec Energetická účinsť prípravy teplej vody h Denná spotreba paliva ait deutschland GmbH Industriestr Kasendorf Germany (*) Pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru tepelné čerpadlá a kombivané tepelné zdroje tepelné čerpadlá sa mevitý tepelný výkon Prated rovná projektovanému vykurovaciemu zaťaženiu Pdesignh, a mevitý tepelný výkon dodatočného tepelného zdroja Psup sa rovná dodatočnému tepelnému výkonu sup(tj). (**) Ak Cdh nie je určené meraním, implicitný súčiniteľ straty účinsti je Cdh = 0,9. Powered by TCPDF (