Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda"

Prepis

1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Register odborne spôsobilých osôb podľa 15 ods. 2 písm. c) zák. NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( Registrácia od do ) Por. číslo Meno, priezvisko, titul Bydlisko Číslo osvedčenia Dátum vydania Dátum platnosti, podľa zák. 136/2010Z.z. 1. Eva Takácsová Zelená ulica 442/17, Dolný Štál RH/2019/00236/004- Hlavná 133, Veľké RH/2019/00267/ Erika Tóthová Kosihy 3. Eleonóra Takácsová Nám. SNP 192/27, RH/2019/00234/ Lilla Tóthová Malá Lúč 114, Lúč na Ostrove RH/2019/00233/ Eva Kalná, Ing. Boriny 1528/36, RH/2019/00232/ Erika Szigeti, Mgr. Nová Ves 2219/12, RH/2019/00238/ Melinda Šubová Júliusa Lőrincza 2136/11, RH/2019/00239/ Baltazár Sípos Palkovičova 15, Bratislava RH/2019/00240/ Erika Kocsisová Záhradnícka ulica 883/18, Topoľníky RH/2019/00235/004- Kamžičia ulica 195/3, 930 RH/2019/00231/ Beáta Pavlechová 13 Horné Mýto 11. Beáta Mériová Baka 306 RH/2019/00237/ Alžbeta Terdyová Koczová 21, Veľké Kosihy RH/2019/00266/ František Blaha Veľké Kosihy 108 RH/2019/00268/ Gabriela Horváthová Hetényi 15, Okoličná na Ostrove RH/2019/00269/ Imrich Vödrös Okoličná na Ostrove 329 RH/2019/00270/ Iveta Mátyásiová Veľký Lél 817 RH/2019/00271/ Ján Poló Nový dvor 499, Okoličná na Ostrove RH/2019/00272/ Ján Poló Nový dvor 499, Okoličná na Ostrove RH/2019/00273/ Júlia Juhászová Mad 180 RH/2019/00275/ Jozef Károlyi Poľná 346, Číčov RH/2019/00274/004-

2 21. Klaudia Szakácsová Nový dvor 503, Okoličná na Ostrove RH/2019/00276/ Marián Mandalík Hlavná 39/5, Veľké Kosihy RH/2019/00277/ Péter Gőgh Zlatná na Ostrove 55 RH/2019/00278/ Petra Szalayová Čalovec 112 RH/2019/00279/ Zlatica Illésová Zlatná na Ostrove 753 RH/2019/00280/ Zsolt Farsang Zemianska Olča 837 RH/2019/00281/ Zuzana Spitznágelová Školská 97, Veľké Kosihy RH/2019/00282/ Margita Koczkásová Nový rad 785/22, Gabčíkovo RH/2019/00291/ Kristína Nagyová Ňárad 219 RH/2019/00222/ Darina Krnáčová Ňárad 65 RH/2019/00223/ František Bokros, Mgr Kútniky, Blažov 219 RH/2019/00068/ Alžbeta Vörösová Kútniky, Blažov 66 RH/2019/00067/ Mária Brunczviková Nová Ves 2217/2, RH/2019/00151/ Soňa Fucseková Mlynská 508/1, Jahodná RH/2019/00152/ Ondrej Alföldy Dunajský Klátov 10 RH/2019/00230/ Monika Kovácsová Benková Potôň 591, Horná Potôň RH/2019/00213/ Lilla Zerényiová Hviezdna 224/107, Topoľníky RH/2019/00292/ Ildikó Zerényiová Hviezdna 224/107, Topoľníky RH/2019/00293/ Tibor Haár Kráľovičove Kračany 10 RH/2019/00167/ Ivan Rigo Kasárenská 2, RH/2019/00183/ Čilizská Radvaň RH/2019/00312/ Nora Vassová, Mgr doba neurčitá 42. Mária Danisová Dunajská 749/1, Zlaté Klasy RH/2019/00309/ doba neurčitá 43. Jozef Danis Dunajská 749/1, Zlaté Klasy RH/2019/00310/ doba neurčitá 44. Linda Siposová Poľná 554/2, Zlaté Klasy RH/2019/00311/ doba neurčitá 45. Zlatica Rigóová Sása 376, Lehnice RH/2019/00355/ doba neurčitá 46. Božena Kissová Lehnice 207 RH/2019/00353/ doba neurčitá 47. Erika Miklósová Malý Lég 259, RH/2019/00352/ doba neurčitá

3 Lehnice 48. Žaneta Kucserová Nový rad 352, Orechová Potôň RH/2019/00354/ doba neurčitá 49. Edina Domonkosová Vinohradská 137/9, Okoč RH/2019/00477/ doba neurčitá 50. Nikola Figuliová Baltská 5161/11, Bratislava RH/2019/00468/ doba neurčitá 51. Attila Szombathy, Ing. Dunajská 13442/32, RH/2019/00471/ doba neurčitá 52. Priska Študentová Oľdza 58 RH/2019/00560/ Gabriella Majer, Mgr. Čilizská 3745/2, RH/2019/00451/ Monika Paradiová Čečínska Potôň 99 RH/2019/00365/ Eszter Kurucová Bažantia 1123, Gabčíkovo RH/2019/00410/ Tímea Zalková Bratislavská 14/101, Gabčíkovo RH/2019/00557/ Anita Aranyossi Veľké Blahovo 402 RH/2019/00452/ Katarína Cséfalvaiová Čenkovce RH/2019/00478/ Ingrid Kaczová Dunajská 35, RH/2019/00559/ Anita Rákócziová Michal na Ostrove 297 RH/2019/00480/ Enikő Mikuličová Jánov dom 1202, Horné Saliby RH/2019/00545/ Renáta Fekete Vinohrady 779/26, Vrakúň RH/2019/00527/ Renáta Milová Kukučínová 1213/7, RH/2019/00532/ Brenda Mezeiová Zlaté Klasy RH/2019/00565/ Diana Mezeiová Zlaté Klasy RH/2019/00541/ Veronika Miklós Smetanov háj 288/17, RH/2019/00587/ Gyöngyi Soóky Horná Potôň 422 RH/2019/00339/ Tünde Ládiová Partizánska 31/41, RH/2019/00667/ Gábor Helyes Športová 53/20, Malé Dvorníky RH/2019/00666/ Polett Soós Nová Ves 2220/17, RH/2019/00390/ Robert Stanislav Bulkó Čenkesfa 273, Povoda RH/2019/00391/ Balázs Mészáros Poľná cesta 1100/23, Jahodná RH/2019/00392/ Alexander Lengyel Michal na Ostrov 286 RH/2019/00296/ Marcela Dudičová Michal na Ostrov RH/2019/00297/004-

4 Katarína Michličková Hroznová 4, Pezinok RH/2019/00408/004- Zuzana Dömötörová, Dlhá 369, RH/2019/00407/ Ing. Hviezdoslavov 77. Adriana Pošvancová Dömötörová, Ing Kvetoslavov 302 RH/2019/00406/004- Mlynská 549, RH/2019/00584/ Štefan Racsko Tomášikovo 79. Anikó Mucsková Mlynská 549, Tomášikovo RH/2019/00583/ Ľudovít Mucska Tomášikovo 257 RH/2019/00326/ Július Kulcsár Horná Potôň 352 RH/2019/00658/ Dávid Pónya Benková Potôň 281, Horná Potôň RH/2019/00654/ Brigita Écsiová Vydrany 237 RH/2019/00660/ Katarína Csomorová Táborová 955/3, RH/2019/00659/ Tímea Nagyová Vŕbový rad 894/26, Gabčíkovo RH/2019/00643/ Adam Adámať Zelená ul. 455/3, Dolný štál RH/2019/00642/ Terézia Gányovicsová Hortobáďska 246/1, Ohrady RH/2019/00641/ Balázs Jávorka Sokolce 460 RH/2019/00385/ Tibor Lévai Komárňanská 204/108, RH/2019/00383/ Alexander Szabó Komárňanská 1581/2, RH/2019/00384/ Ivan Jávroka Sokolce 460 RH/2019/00381/ Imrich Juhász Leľa 76 RH/2019/00635/ Tibor Tóth Bátorové Kosihy 1326 RH/2019/00636/ Dominik Izsó Bátorové Kosihy 1020 RH/2019/00637/ Peter Kaszab Bátorové Kosihy 843 RH/2019/00638/ Krisztina Feketeová Indačská 750/9, Gabčíkovo RH/2019/00619/ Marcel Motýľ Ústianská 242/3, Tvrdošín RH/2019/00617/ Michal Deglovič Hamuliakovo 25 RH/2019/00616/ Andrea Magyaricsová Kostolná Gala 39, Holice RH/2019/00615/ Nikolett Bazsóová Báč 79 RH/2019/00620/ Adrián Kopáč Stará Gala 81, RH/2019/00727/ doba neurčitá

5 Holice 102. Katarína Markoltová Dolný Bar 130 RH/2019/00687/ doba neurčitá 103. Tibor Banyák Boriny 1381/39, RH/2019/00694/ doba neurčitá 104. Orsolya Váradi M. Corvina 1321/26, RH/2019/00690/ Samanta Rigóová Tonkovce 786, Nový Život RH/2019/00686/ Adriana Stará Hlavná 52, RH/2019/00947/ Ildikó Vaszká Horná Potôň 487 RH/2019/00799/ Peter Melicher Lachova 35, Bratislava RH/2019/00844/ Štefan Lentulay Rohovce 141 RH/2019/00918/ Brigita Kardosová Dunajská 371/9, RH/2019/00811/ Eugenia Szarvasová Eliášovce 814, Nový Život RH/2019/00968/ Alžbeta Borosová Kasárenská u. 262, RH/2019/00888/004- Scarlett Jávorková, 113. JUDr. Ádorská 750/46, RH/2019/00809/ Erika Saláthová, Mgr. Čechová 26, Holice RH/2019/01007/ Laura Rafaelová Veľké Blahovo 283 RH/2019/00705/ Roman Bertók Veľké Blahovo 283 RH/2019/00704/ Angéla Szabóová Kostolné Kračany 16 RH/2019/00988/ Erika Feketeová Jurová 181 RH/2019/00989/ Dóra Kiss Záhradná 212/62, Jahodná RH/2019/00874/ Hugo Kiss Záhradná 212/62, Jahodná RH/2019/00873/ Andrea Bukorová Veľké Blahovo 349 RH/2019/00963/ Kitti Vasmerová Pataš RH/2019/00962/004- Gabriel Varga, RnDr, 123. PhD Táborská 70, RH/2019/01042/ Tomáš Hegedűs, Ing. Športová 1532/2, RH/2019/01043/ Eva Mezeiová Obchodná 725/3, Zlaté Klasy RH/2019/00842/004- Nám. Á. Vámbéryho 53/6, RH/2019/01035/ Anton Ondrovič Silvia Sárosfaiová Póšfa 71, Holice RH/2019/00618/ Magdaléna Nagyová Cintorínska 567/22, 931 RH/2019/00890/004-

6 Balázs Bartalos Padáň 276 Ulica Ferenca Liszta 2010/17, Dunajská 130. Petra Pőtheová Streda Denisa Molnárová, Dunajský Klátov 131. Ing. 432 Zimná 141, Alžbeta Lelkesová Vydrany Heďbeneéte 448, Miklós Németh Kútniky Júliusa Lőrincza 2133/1, 134. Pavel Kardos Kukučínova 1212/11, Rozália Ábrahámová 01 Nová Ves 2441/44, Ladislav Filistow 01 Slnečná 210/2, Csilla Hamariková Trhová Hraská Boriny 1528/35, Silvia Csikósová Koncová 139/11, Kristína Kovácsová Trhová Hradská Poľná cesta 23, Katarína Volnerová Jahodná Gertrud Mária Korpič, Gazdovský rad 25, Mgr.art Katarína Al Hassan Dunajská 1057/11, Vargová Obchodná 725/3, Veronika Horváthová Zlaté Klasy Dunajská ul. 371/7, Karmen Sárköziová 01 Katarína Brandová, Lipnická 287/31, Bc. Dunajská Lužná 146. Katarína Molnárová Trstice Zuazna Némethová Trávnik 8 Úžiny 1, Oksana Gerevych Bratislava 149. Viktória Hodosiová Povoda 322 Lipová 2238/8, Emília Hozáková Gyulu Szabóa 1826/39, 151. Veronika Hipper Veľké Blahovo 152. Réka Lábodiová 425 Dolná 6601/1, Veronika Hozák 154. Zuzana Némethová Trávnik 8 RH/2019/00889/004- RH/2019/01050/004- RH/2019/01049/004- RH/2019/00984/004- RH/2019/00983/004- RH/2019/00982/004- RH/2019/00981/004- RH/2019/00980/004- RH/2019/00979/004- RH/2019/00977/004- RH/2019/01024/004- RH/2019/00391/004- RH/2019/00987/004- RH/2019/00891/004- RH/2019/00841/004- RH/2019/00832/004- RH/2019/00967/004- RH/2019/00503/004- RH/2019/01090/004- RH/2019/01134/004- RH/2019/01127/004- RH/2019/01130/004- RH/2019/01111/004- RH/2019/01110/004- RH/2019/01129/004- RH/2019/001090/004-

7 155. Katarína Péková 156. Hajnalka Vida 157. Szilvia Sidóová 158. Dominik Kiss 159. Vojtech Boráros 160. Nikoleta Szuszová 161. Rita Pongráczová 162. Melinda Nagyová 163. Patrícia Ignátová Čilistovská 3, Hlavná 934/58, Gabčíkovo Hlavná 74, Tomášikovo Podzáhradná 708/17, Okoč Dunajská ul. 4, Topoľníky Kráľovičove Kračany 143 Blažov 205, Kútniky Na Hati 578/8, Okoč Dlhá 371, Okoč Opatovský Sokolec 164. Mária Vidrová Holiare 247 Petőfiho 4106/30A, Eva Vassová 01 Žabia 1181/56, Monika Csölleová Gabčíkovo Ružová 177/9, Janko Dávid 168. Erik Hencze Trstice 1222 M. Corvina 1996/41, Vivien Lencse 01 Budovateľská 597/11, Tímea Bottová, Bc. 05 Gabčíkovo Hedviga Topánová, 171. Mgr Kubáňovo 84 Ul. Mládeže 432/11, Eva Lukovicsová 28 Okoč Ružová 910/40, Peter Varga Topoľníky Školská 1054/8, Balázs Kósa Gabčíkovo Lidér Tejed 73, Barbara Máté Povoda Katarína Škarbová Lesné Kračany 59, Szabóová Kráľovičove Kračany Mostová 5/42, František Soóky Dolný Štál 178. Attila Menyhárt Trstice Lúč na Ostrove, 179. Katarína Baloghová Malá Lúč Anton Janec Jahodná 112/ Amadého Kračany 181. Angela Véghová 85 RH/2019/00892/004- RH/2019/00600/004- RH/2019/01063/004- RH/2019/01065/004- RH/2019/01064/004- RH/2019/01066/004- RH/2019/01067/004- RH/2019/01068/004- RH/2019/01069/004- RH/2019/01070/004- RH/2019/01071/004- RH/2019/01072/004- RH/2019/01073/004- RH/2019/01074/004- RH/2019/01075/004- RH/2019/01076/004- RH/2019/01077/004- RH/2019/01078/004- RH/2019/01079/004- RH/2019/01080/004- RH/2019/01081/004- RH/2019/01082/004- RH/2019/01174/004- RH/2019/01194/004- RH/2019/01175/004- RH/2019/01062/004- RH/2019/01061/ doba neurčitá

8 182. Juraj Krajcsovics 183. Zuzana Antal Nám. Priateľstva 2168/13, Jastrabie Kračany Zoltán Vendégh Mad Zuzana Vendéghová Mad 67 Mlynská 155/8, Zuzana Doráková Okoč 187. Helena Marczellová Dolný Štál 841/15 Ádorská 717/36, Monika Görcsová Ohrady Záhradnícka 510/3, Tivadar Hromada 10 Dolný Štál Lapšárska 95/30, Irena Pappová Ohrady Šipošovské 191. Erika Kásaová Kračany 298 Hlboká 215/25, Eva Labudaová Trhová Hradská Pentelská 20/30, Andrea Kovácsová Trhová Hradská Rybárska 525/33, Judita Fodorová Vrakúň Nová ul. 121/21, Emőke Herbrik Malé Dvorníky Šuľany 223, Horný 196. Adriana Holoda Bar 197. Marta Stefankovicsová Horná Potôň Erika Somogyi Vydrany 419 Nový rad 205/20, Marta Domonkosová Okoč Pažitná 1675, Diana Rákoczi Gabčíkovo Poštová 327, Iveta Érseková Veľké Blahovo 202. Andrea Balogh Baloň 167 Bárska 474/2, Zuzana Szabóová Topoľníky Nový rad 135/80, Eva Bereczová Veľké Dvorníky Čilizská Radvaň 205. Judita Szalayová 22 Krivá 439/5, Mariana Simigová Topoľníky Komárňanská 202/32, Ibolya Monduková 01 Ádorská 197, Malé 208. Eva Janková Dvorníky RH/2019/01060/004- RH/2019/01059/004- RH/2019/01058/004- RH/2019/01057/004- RH/2019/01304/004- RH/2019/01305/004- RH/2019/01306/004- RH/2019/01307/004- RH/2019/01308/004- RH/2019/01309/004- RH/2019/01310/004- RH/2019/01311/004- RH/2019/01312/004- RH/2019/01313/004- RH/2019/01314/004- RH/2019/01315/004- RH/2019/001316/004- RH/2019/01338/004- RH/2019/01459/004- RH/2019/01460/004- RH/2019/01462/004- RH/2019/01463/004- RH/2019/01464/004- RH/2019/01465/004- RH/2019/01466/004- RH/2019/01455/004- RH/2019/01467/ doba neurčitá

9 209. Alexandra Záhorská Boheľov 46 Pod záhradami 232/23, 210. Marta Halászová Vrakúň Nám. SNP 191/22, Gizela Haverová Nám. SNP 191/25, Anita Szabó Dunajská 699/77, Mária Hegedűsová Gabčíkovo Blažov 125, Adam Gyökeres, Mgr. Kútniky 215. Eva Dömötörová Vlky 17 Hlavná 60/152, Andrea Csölle Topoľníky Novohradská 16, Mário Obročník, Mgr. Veľký Krtíš 218. Zuzana Zsigraiová Horný Bar Boris Lehner Dolný Bar Andrea Horváthová Baloň 115 Poľná 1599/61, Anita Olláriová Gabčíkovo Športová 577/15, Renáta Lelkesová, Bc Gabčíkovo Chladná 1, Andrea Forróová, Bc. Topoľníky Michal na Ostrove 224. Monika Szalayová Aneta Sárköziová Lehnice Pinkové Kračany 226. Viktória Hervaiová 238 P.O.Hviezdoslava 293/42, 227. Zuzana Csölleová, Bc Hlavná 559/17, Margita Csörgeiová Zemianska Olča Konopná 1859/2, Csilla Majerová Veterná ul. 414/56, Nikola Botlóová Zlaté Klasy Tonkovce 686, Nikolas Nikolič Nový Život Veterná ul. 937/15, Maroš Kordoš Zlaté Klasy Slávičia ul. 611/19A, Nikolas Horváth 39 Zlaté Klasy Veterná ul. 419/46, Michal Kállay Zlaté Klasy 235. Krisztián Bitter Vlčany 788 RH/2019/01468/004- RH/2019/01469/004- RH/2019/01471/004- RH/2019/01472/004- RH/2019/01473/004- RH/2019/01544/004- RH/2019/01326/004- RH/2019/01514/004- RH/2019/01447/004- RH/2019/01482/004- RH/2019/01218/004- RH/2019/01440/004- RH/2019/01575/004- RH/2019/01587/004- RH/2019/01551/004- RH/2019/01518/004- RH/2019/01519/004- RH/2019/01225/004- RH/2019/01557/004- RH/2019/01558/004- RH/2019/01559/004- RH/2019/01531/004- RH/2019/01532/004- RH/2019/01530/004- RH/2019/01529/004- RH/2019/01528/004- RH/2019/01594/004-

10 236. Tomáš Gőcze Okoličná na Ostrove 86 RH/2019/01595/ Erika Križanová Brestovec 181 RH/2019/01596/ Teodor Mátyási Veľký Lél 817, Zlatná na Ostrove RH/2019/01597/ Jiří Sova Okoličná na Ostrove 383 RH/2019/01598/004- Ul. Mieru 1387/24, RH/2019/01599/ Róbert Szabó Komárno 241. Mariana Szabóová Hlavná 51/35, Vrakúň Nekyje na Ostrov RH/2019/01600/ Boglárka Bödőková Hviezdoslavova 2109/29, RH/2019/01566/ Timea Kázmérová J. Eszterházyho 6178/26, RH/2019/01478/ Ivan Botló Dunajská ul. 397/6, Zlaté Klasy RH/2019/01046/006/ Alica Botloová Dunajská ul. 397/6, Zlaté Klasy RH/2019/01563/ Judit Lelkes Krátky rad 586/13, Gabčíkovo RH/2019/01621/ Gabriela Vargová Veľké Blahovo 76 RH/2019/01655/ Mária Veszelovszká Školská ulica 350/16, Okoč RH/2019/01660/ Lena Hudecová Žihárec 337 RH/2019/01648/ Vlasta Páhokiová Budovateľská 549/25, Šaľa RH/2019/01647/ Tetiana Habouda Kvetoslavov 210 RH/2019/01633/ Erika Vassová Rybárska 1068/1, RH/2019/01643/ Ildikó Jassová Zlatná na Ostrove 992 RH/2019/01616/ Ildikó Bognárová Kľúčovec 18 RH/2019/01622/ Marta Horváthová Kukučínova 1216/2, RH/2019/01615/ Michal Fucsek Orechová cesta 7/13, Jahodná RH/2019/01640/ Gergely Kósa, Mgr. Hlavná 26/5, RH/2019/01641/ Čilizská Radvaň RH/2019/01631/ Edita Bartalosová 367 RH/2019/01649/ Kinga Kovácsová Narcisová 10, Šaľa RH/2019/01646/ Ibolya Deáková Veľká 43, Jelka 261. Martina Švecová Masníkovo 66, Lehnice RH/2019/00739/ doba neurčitá 262. Robert Papp Krátka 85/5, RH/2019/01863/004-

11 Ohrady Heďbeneéte 453, Csilla Lukácsová, Mgr. RH/2019/01862/ Dunajský Klátov RH/2019/01860/ Oľga Katonová Beáta Kováč Pažitná 471/23, Ohrady RH/2019/01859/ Denisa Csonga Dunajský Klátov 160 RH/2019/01858/ Natália Gaálová Ohrady 201 RH/2019/01857/ Tibor Vincze Dunajský Klátov 61 RH/2019/01868/ Kornel Bugár Náprotivná ulica 371/4, Ohrady RH/2019/01856/ Ondrej Ürögi Veľké Dvorníky 12 RH/2019/01867/ Regina Uhríková Čierny Brod 179 RH/2019/01866/ Cyntia Novánszka Mostová 424 RH/2019/01861/ Edita Takácsová Pekná ulica 401/11, Malé Dvorníky RH/2019/01865/ Denisa Szalai Dunajský Klátov 165 RH/2019/01864/ Ildikó Tavariková Nám. Priateľstva 2170/24, RH/2019/01883/ Štefan Lackó Mostová 725/4, RH/2019/01884/ Boris Róth Radničné nám. 375/8, RH/2019/01885/ Róbert Tar Nová Ves 2227/43, RH/2019/01886/ Melinda Sátor Jókaiho 1614/27, RH/2019/01887/ Viktor Simonics Okoličná na Ostrove 469 RH/2019/01896/ Eva Sárköziová Svätý Peter RH/2019/01897/ Jozef Molnár Zlatná na Ostrove 501 RH/2019/01899/ Rudolf Érsek Záhradnícka 6641/63, RH/2019/01900/ Jozef Szlanicska Nový Život RH/2019/01895/ Mária Soósová Padáň 262 RH/2019/01905/ Helena Baloghová Topoľníky 818/26 RH/2019/01904/ Margita Döményová Dobrohošť 40 RH/2019/01903/ Attila Pápai Nám. SNP 190/20, RH/2019/01902/ Mária Godó Orechová cesta 46/16, 930 RH/2019/01828/004-

12 21 Jahodná 290. Vivien Horváth Rybný trh 335/15, RH/2019/01829/ Nikoleta Csémiová Tichá 99/35, RH/2019/01716/ Gejza Zakál, Mgr. Labutia 2167/16, RH/2019/01713/ Adriana Ferencziová Dunajská 431/31, Topoľníky RH/2019/01881/ Iveta Gyurkovitsová Nám. priateľstva 2168/14, RH/2019/01882/ Evelyn Mészárosová Baka 212 RH/2019/01700/ Sebastián Fodor Baka 419 RH/2019/01699/ Melinda Bagyánszká Hviezdna 935/155, Topoľníky RH/2019/01510/ Ingrid Krajcsovicsová Hlavná ulica 115/53, Trhová Hradská RH/2019/01509/ Tibor Osvald Kodályova 31, RH/2019/01893/ Szilvia Czuczová, Bc Vydrany 62 RH/2019/01894/ Dušan Pavelka Pribetská 1, Hurbanovo RH/2019/01709/ Gizela Nagyová Nám. Mládeže 1240/3, RH/2019/01714/ Melinda Józsa Lycejná 585/3, Dolný Štál RH/2019/01780/ Terézia Patonyiová Krajná 85, RH/2019/01819/ Monika Érseková Koncová 151/35, Trhová Hradská RH/2019/01869/ Timea Danišová Fučíková 712, Sládkovičovo RH/2019/01919/ Magdaléna Nudliová Generála Ludvíka Svobodu 6, Šaľa RH/2019/01918/ Noémi Zerényiová Pasienky 1366/12, Gabčíkovo RH/2019/01917/ Mária Rajkovics Bakoňská 13, Topoľníky RH/2019/01907/ Viktória Schulczová Záhradnícka ulica 7, Topoľníky RH/2019/01811/ Henrieta Šinglárová 1. mája 38, Senec RH/2019/01645/ Priska Bertalanová Baka 340 RH/2019/01920/ Hajnalka Morvaiová Jánošíkovo 22 RH/2019/01916/ Orsolya nagy Nám. Mládeže 1240/3, RH/2019/01712/ Gábor Štefanik Mac. Gorkého 829/7, RH/2019/01718/ Gábor Nagy Nám. Mládeže 1240/3, RH/2019/01717/004-

13 Timea Nagyová Baka 367 RH/2019/01715/ Monika Nachtnebelová Kráľovianky 1, RH/2019/01932/ Szilvia Baranyayová Tešedíkovo 1407 RH/2019/01977/ Zoltán Sörös M. Corvina 1643/13, RH/2019/02001/ Ladislav Kósa Mierová 406, Okoličná Na Ostrove RH/2019/02000/ Krisztián Márk Veľké Blahovo 328 RH/2019/01988/ Božena Kardošová Báč 138 RH/2019/01987/ Francis Nagy Kondého 42, Veľké Blahovo RH/2019/01986/ Jaroslav Soják Povoda 134 RH/2019/01985/ János Majlát Podzáhrdná 618, RH/2019/01984/004- Povodská cesta 5351/14A, RH/2019/01978/ Savo Petrovič Dalibor Manjič Povodská 5351/14A, RH/2019/01979/ Tibor Varga Veľké Blahovo 88 RH/2019/01980/004- RH/2019/01981/ Juraj Morva Čalovská 4, Okoč 331. Brigita Rigóová Ružová 84, Veľké Dvorníky RH/2019/01982/ Július Kóroósi Dunajská 1356/42, RH/2019/01999/ František Paksi J. N. Rátza 4116/16, RH/2019/01998/ Patrik Veréb Brestovec 281 RH/2019/01997/ Márk Jáger M. Corvina 1961/38, RH/2019/01996/ Ladislav Bankó Medveďov 232 RH/2019/01995/ Andrea Mezeiová Michal na Ostrove 286 RH/2019/01994/ Gabriel Hrapka Lidér Tejed 304, Povoda RH/2019/01993/ Ladislav Zsigray Ádorská 970/32, RH/2019/01992/ Mária Horváthová Hlboká 223, Trhová Hradská RH/2019/01990/ Éva Ladányi Pálmajor pusyta 63/A, 7561 Pálmajor RH/2019/02013/ Richárd Ignácz Pálmajor puszta 63/A, 7561 Pálmajor RH/2019/02014/ Nataša Papová Kyncelové RH/2019/02015/004-

14 Kračany Jozef Harenčiak Breziny 18 Povodská cesta 5351/14A, 345. Nikola Mišič RH/2019/02016/004- RH/2019/02017/004-