Odštartovala Novozámocká divadelná sezóna. Na námestí pristál vrtuľník. str. 2. VÝZVA Zapojte sa do súťaže vo výrobe klobás

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Odštartovala Novozámocká divadelná sezóna. Na námestí pristál vrtuľník. str. 2. VÝZVA Zapojte sa do súťaže vo výrobe klobás"

Prepis

1 TÝŽDENNÍK OBČANOV MESTA NOVÉ ZÁMKY XXIV. ročník číslo október 2014 Nepredajné HLASUJTE za návrhy zastrešenia trhoviska Prvého októbra sa začalo hlasovanie o zastrešenie mestského trhoviska. Uplynulý týždeň sme čitateľov týždenníka informovali o tom, že na jar budúceho roka obnovia staré trhovisko - zastrešia stoly a vymenia predajné stánky. Informovali sme vás aj o tom, že spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. uprednostní realizáciu tej vizualizácie, ktorú si vyberú občania. Ako môžete hlasovať? Na námestí pristál vrtuľník Na ôsmej a deviatej strane nášho týždenníka si môžete prehliadnuť štyri vizualizácie. Zvážte, ktorá by bola najvodnejšia. Potom stačí vystrihnúť návratku. Zakrúžkujte na nej číslo návrhu, ktorý sa vám páči najviac. Návratky vhadzujte do hlasovacích boxov umiestnených v rámci mesta na nasledovných piatich miestach: Trhovisko (Námestie slobody č. 12), Prekládková stanica odpadov (Považská str. 2 č. 20), Zberný dvor (G. Bethlena č. 54), sídlo spoločnosti (Viničná č. 23), a v kancelárii prvého kontaktu na prízemí budovy Mestského úradu v N. Zámkoch (Hlavné námestie č. 10). Hlas najkrajšej vizualizácii môžete odovzdať aj prostredníctvom internetového hlasovania na Rozhodnutie je teda vo vašich rukách, využite túto príležitosť! (k) Odštartovala Novozámocká divadelná sezóna 3 str. VÝZVA Zapojte sa do súťaže vo výrobe klobás HISTORICKO- KULTÚRNY FESTIVAL Na ochranu protitureckých pevností MAČACÍ RAJ Vyhlásili aukciu pre opustené mačky ŠPORT Výsledkový servis

2 2 SPOLOČNOSŤ Jedinečný okamih INFORMUJEME Na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch pristála helikoptéra Ak ste prechádzali v piatok 26. septembra na pravé poludnie Hlavným námestím v Nových Zámkoch, mohli ste zažiť jedinečný okamih. Pred tradičným Leteckým dňom pristála v centre mesta priamo pred nákupným domom helikoptéra typu SA 341 Gazelle. Záujemcovia mali možnosť do neskorého popoludnia vidieť civilnú verziu pôvodne ľahkého bojového vrtuľníka. Pilot Lajos Sörös prezradil, že pristátie v centre mesta im nerobilo žiadny problém, vrtuľníkom parkovali už aj na menších plochách. Helikoptéru si v ten deň prezrelo veľa okoloidúcich, vrátane zvedavých detí. (k), foto: Prolens POZVÁNKA Mesto Nové Zámky srdečne pozýva občanov dňa (sobota) v rámci JESENNÉHO UPRATOVANIA na vyčistenie lokality za Troma mostami. Stretnutie na uskutoční na konci Wolkerovej ulici pri železničnom mostíku o 9.00 hodine. Občerstvenie zabezpečuje Csípős banda. Príďte a podieľajte sa aj vy na skrášlení nášho mesta! V Ý Z V A Mesto Nové Zámky a Základná organizácia Csemadok Nové Zámky vyhlasujú X. novozámockú súťaž v príprave klobás KLOBFEST 2014 Dátum: 8. november 2014, sobota, 9.00 h h Miesto: Nové Zámky, stan na Hlavnom námestí Posledný termín podania prihlášok: 24. október 2014 Súťažné podmienky: Úlohou 3-5-členných družstiev je z 10 kg klobásového mäsa, ktoré na mieste družstvá získajú, vyhotoviť klobásu na pečenie. Mäso zabezpečí organizátor z bitúnka s vterinárnym potvrdením. Nominačný poplatok činí 55, zahŕňa mäso a črevá. Nominačný poplatok sa platí v Dome kultúry, Hl. námestie 7, N. Zámky - prízemie v deň konania súťaže, v čase od 7.30 h do 8.30 h. Usporiadatelia zabezpečia: stôl, klobásové mäso, ktoré si družstvo po preukázaní zaplatenia nominačného poplatku môžu prevziať spolu s potrebným množstvom čriev na plnenie priamo na mieste súťaže, pred Domom kultúry, Hlavné námestie 7, N. Zámky. Súťažiaci sú povinní: používať bielu zásteru alebo plášť, čiapku alebo šatku. Účastníci si prinesú tradičný ručný mlynček na plnenie, koreniny a k úkonom potrebné náradie (nôž, dosku na krájanie mäsa, atď.). Je vítané, ak si súťažné družstvá svoje pracovné miesto ozdobia prvkami, ktoré ich charakterizujú, napr. kroj a iné doplnky. Najkreatívnejšie družstvo bude ocenené na základe hlasovania obecenstva. Súťažiaci po ukončení súťaže odovzdajú na určené miesto cca 30 cm dlhú klobásu na posúdenie. Povinní sú odovzdať aj nádobu na mäso. Zvyšná klobása je majetkom družstva, z hygienických dôvodov je zakázané klobásu predávať. Porota hodnotí: - prípravné fázy, - estetický vzhľad surovej klobásy, - chuť upečenej klobásy, - pracovné miesto. Usporiadatelia na upečenie klobásy zabezpečia rovnaké podmienky. Na základe bodového hodnotenia poroty sa určí finálne hodnotenie súťažiacich v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Na základe hlasovania obecenstva mimoriadnu cenu za Najkreatívnejšie družstvo venuje primátor mesta Nové Zámky. Informácie: Ing. Tibor Deák, mobil: Prihláška je zverejnená na internetových stránkach: alebo UPOZORNENIE! Z dôvodu plynulosti dopravy bude v sobotu počas akcie KLOBFEST 2014 vjazd na Hlavné námestie uzavretý. Súťažiaci môžu materiál vykladať na Ulici Kraskova - Tolstého (po vjazd na Hlavné námestie), Kukučínova (po vjazd na Hlavné námestie). Parkovanie bude povolené len na vyznačených parkovacích plochách. Historicko-kultúrny festival v rámci projektu VÉGVÁRAK VÉDELMÉBEN / NA OCHRANU PROTITURECKÝCH PEVNOSTÍ OKTÓBRA 2014 Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

3 Novozámockú divadelnú sezónu odštartovalo zaplnené hľadisko Komédia Polooblačno v podaní Radošinského naivného divadla otvorila brány prvej Novozámockej divadelnej sezóny. Predstavenie bolo úspešné, svedčí o tom aj vysoký počet zakúpených vstupeniek. Zdá sa, že v očiach Novozámčanov sa nový kultúrny projekt mesta ujal. Najbližšie sa nadšenci divadelných dosiek môžu tešiť na obľúbenú operetu v maďarskom jazyku Barónka Lili v podaní Jókaiho divadla v Komárne, a to v stredu 22. októbra. UPOZORNENIE! Divadlo Wüstenrot Bratislava s predstavením Hľadá sa nový manžel malo vystúpiť v rámci Novozámockej divadelnej sezóny dňa 26.novembra. Predstavenie sa z technických príčin prekladá na pondelok 8.decembra 2014 (19.00 h). Vstupenky zakúpené na toto predstavenie platia aj v novom, náhradnom termíne. Stratení susedia žili medzi nami Nedeľné poobedie 21. septembra 2014 prežili študenti novozámockého gymnázia trochu inak, slávnostne. Lívia Kelebercová, Dominika Jelínková, Alexandra Šalgóová, František Forgách, Barbora Barusová, Veronika Gogová a Enrik Holomáň sa zapojili do literárnej súťaže Stratení susedia žili medzi nami, ktorú pre študentov stredných škôl pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja vypísali Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Židovská náboženská obec v No- Mesto začalo s novou sociálnou službou PRÍSPEVOK NA VYKUROVANIE N Á V R A T K A Mám záujem o príspevok na vykurovanie. Ste Novozámčan, máte viac ako 60 rokov a bývate v rodinnej zástavbe? Privítali by ste na nastávajúce zimné obdobie pomoc v podobe palivového dreva či drevných brikiet? Ak ste na otázky zodpovedali kladne, pripojte sa k novej sociálnej službe Mesta Nové Zámky. Využite zdarma príspevok na vykurovanie! V prípade, že spĺňate nasledovné podmienky: - máte trvalý pobyt v Nových Zámkoch v rodinnej zástavbe, Meno a priezvisko: Adresa trvalého pobytu: Tel. kontakt: Podpis: SPOLOČNOSŤ SPRAVODAJSTVO 3 Vstupenky na predstavenia si naďalej môžete zakúpiť v Informačnom centre v Dome kultúry na Hlavnom námestí v N. Zámkoch. (k) Zdroj foto: (net) Záber z predstavenia Barónka Lili. vých Zámkoch a Dokumentačné stredisko Holokaustu v Bratislave. Pod vedením PaedDr. Beáty Nociarovej vznikli eseje, ktoré spomedzi 65 stredných škôl boli ohodnotené ako úspešné a študenti ocenení. Sviatočnú atmosféru v duchu Posolstvo lásky v židovskej kultúre umocnilo AndreaS kvarteto, ktoré bolo vyvrcholením cyklu spomienkových a kultúrnych podujatí pri príležitosti 70. výročia deportácií Židov z južných oblastí Slovenska. Text a foto: (bea) - máte vek nad 60 rokov (vrátane), - a máte záujem o príspevok na vykurovanie, stačí, ak vyplníte návratku uverejnenú v týždenníku Castrum Novum, vystrihnete ju a prinesiete osobne do podateľne na Mestský úrad v N. Zámkoch, Hl. námestie 10 - kancelária prvého kontaktu (prízemie), resp. návratku pošlete poštou na uvedenú adresu. Do služby sa môžete zaregistrovať aj zaslaním kontaktného u s vašimi údajmi (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt) na Viac informácií o službe sa dozviete na tel. č.: O distribúcii príspevku na vykurovanie vás budú vopred informovať kompetentní pracovníci. Služba prebieha od októbra Službu zabezpečuje NOVOVI- TAL, príspevková organizácia mesta Nové Zámky. (MsÚ NZ) Keď je veľa priveľa a málo primálo Milí priatelia, keď sa nám nakopia problémy, sme chtiac či nechtiac voči svojmu okoliu podráždenejší, ufrflanejší, máme problém so všetkým a s každým. Človek je v takýchto životných situáciách náchylnejší pozerať sa na všetko kritickejšie, než treba. Novozámčania snáď preto snáď, keďže v inom meste som ešte nežil, hodnotia, kritizujú ešte viac. Smetí je veľa, zelene málo, podujatí veľa, parkovacích miest málo. Jednoducho veľa je priveľa a málo je primálo. Nemám v úmysle sa problémami príliš zaoberať, ale predsa len, nedá mi to. Psychologickým faktom je, že človek v ťažkých situáciách čaká na spasenie. Nesústredí sa na to, aby pomohol sám sebe, liek na problémy čaká od iných. Spohodlneli sme. Nie málo, veľmi. Keď vietor smeti a opadané lístie nafúka pred náš dom, v ktorom žijem v mojom prípade rodinný dom tak chytím metlu, nežiadúce smeti pozametám a vyhodím do odpadkového koša. Keď vietor smeti a opadané lístie nafúka pred paneláky, v lepších prípadoch sa nájde niekto, kto spraví poriadok. Ak sa nenájde nik, tak sa potom smeti pekne kopia. Keď sa poniektorým zdá, že máme v meste príliš veľa podujatí, no i napriek tomu na ne prídete, napríklad naposledy usporiadaný Letecký deň s desiatimi tisíckami návštevníkov, na koncert Charlieho, a tak ďalej... Podľa nich je to na naše mesto veľa akcií. V meste neďaleko od nášho, v Komárne, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov ako Nové Zámky, sa koná taktiež množstvo podujatí. Nehovoriac o menšej Dunajskej Strede, tam sa v kuse niečo deje. Rozdiel je snáď v tom, že pokým sa v iných mestách podujatiam tešia, u nás na ne stále vrčia, no nakoniec sa predsa len prídu zabaviť. Keď nemáme k dispozícii voľné miesto na parkovanie, obviňujeme snáď i prezidenta Spojených štátov, ale možno keby sme išli o sto metrov ďalej, voľné miesto by sme našli. Ale komu sa chce toľko chodiť pešo, samozrejme toto platí len v ojedinelých prípadoch, ale existujú aj takí! Keď sa nám nakopia problémy, ihneď kritizujeme, pritom by možno stačilo hľadať chybu v nás, v Novozámčanoch. Kočkovič

4 4 SPOLOČNOSŤ ŠKOLSTVO Volali ste záchranku? Výnimočná beseda zaujala mladých Prezident Slovenského červeného kríža, lekár a autor knihy Volali ste záchranku? prišiel Novozámčanom porozprávať o záchranárskom povolaní a aj o tom, že ľudský život sa dá zachrániť aj jednou rukou. Keď mi povedia, že niekde okoloidúci alebo člen rodiny niekomu poskytol pred príchodom záchranky prvú pomoc, zostanem Športové sústredenie volejbalistiek Na konci prázdnin v čase od sa zúčastnilo 25 volejbalistiek z VK RZ Nábrežná Nové Zámky športového sústredenia pod vedením štyroch tréneriek. Pri podhorskej dedinke Selce strávili športovkyne úžasných sedem dní. Dvojfázové tréningy v horskom teréne či na volejbalovom ihrisku dali dievčatám Maľovaný plot, maľované ihrisko doslova v úžase, opisoval prítomným svoje skúsenosti Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža, lekár a autor poriadne zabrať, no našiel sa čas aj na relax v bazéne, saune, vírivke či na turistiku. Večery patrili posedeniu pri ohníku a opekačke, nechýbala ani gitara a spev. Veríme, že si tu dievčatá dobre vyladili formu a pripravili sa na nastávajúcu súťažnú sezónu. ZŠ Nábrežná Terénne sociálne pracovníčky z mestského úradu dali našej redakcii do pozornosti milú dobročinnú aktivitu, ktorej sa samy zúčastnili. Konala sa v Katolíckej spojenej škole na Andovskej ulici. Nadácia DM známej predajne drogériového tovaru zastrešila na škole brigádu. Pod ich záštitou sa v škole uskutočnilo dobrovoľnícke podujatie, do ktorého sa zapojili aj rodičia a pedagógovia školy. Spoločne si vymaľovali školský plot a z asfaltovej plochy školského dvora vytvorili dopravné ihrisko pre deti. Nadácia prispela na aktivity finančne, dodali materiál farby, štetce, riedidlá, no k spolupráci prizvali aj dobrovoľníkov z vlastných radov zamestnancov. Počas práce vládla medzi učiteľmi, rodičmi i dobrovoľníkmi skvelá uvoľnená atmosféra. Všetkým dobre padlo, že im spoločne záleží na tom, v akom prostredí sa ich deti hrajú a zmysluplne trávia svoj voľný čas. (red.) Foto: SKŠ NZ Dňa 31.augusta 2014 uplynul rok od ukončenia projektu s názvom Európa pre deti/európa a gyermekekért, ktorý mesto Nové Zámky ako vedúci partner realizovalo s cezhraničným partnerom Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. Hlavným cieľom projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika bolo zabezpečiť profesionálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov základných škôl v oboch zúčastnených partnerských mestách s dôrazom na zvýšenie komunikačných zručností v cudzom jazyku a rozvoj všeobecných vedomostí v oblasti informačných technológií. Základné školy, zapojené do spolupráce, získali technické zariadenia - interaktívnu tabuľu, projektor a notebook, ktoré vo vyučovacom procese naďalej využívajú. Didaktické materiály, vypracované v rámci projektu, používajú pedagógovia v súčinnosti s interaktívnou tabuľou a predstavujú pre učiteľov nenahraditeľnú pomôcku. Spolupráca vzdelávacích inštitúcií, ktorá prebiehala formou knihy Volali ste záchranku? Na besedu, ktorá sa konala v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka vo štvrtok 11. septembra ho, ho pozvali mládežníci z Mládeže SČK pri gymnáziu. Rozhovor so skúseným lekárom a záchranárom viedla Viktória Šutová, podpredsedníčka Územnej rady Mládeže SČK Nové Zámky. Kniha Volali ste záchranku?, ktorú prišiel Viliam Dobiáš predstaviť, je o situáciách, ľuďoch a okolnostiach, s ktorými sa stretávajú členovia záchrannej služby a jej pacienti. Publikácia vznikla za netradičných okolností, ako odpoveď na televízny seriál. Táto kniha začala vznikať asi pred piatimi či siedmimi rokmi, keď sa v televízii vysielal seriál 112. Na obrazovke to totiž vyzeralo, že záchranári v službe pomáhajú len drogovo závislým a riešia vraždy či iné dramatické prípady. Pritom v televízii neukázali to, čo riešime najčastejšie zdravotné problémy starých a osamelých ľudí, opisuje vznik knihy Viliam Dobiáš. S prítomnými okrem iného prebral i to, prečo je dôležité, aby prvú pomoc vedel poskytnúť naozaj každý: Pretože nikto z nás nevie, čo sa môže v najbližších okamihoch stať a ľudský život sa dá zachrániť aj jednou rukou. Text a foto: Ivu Varényi Užitočná spolupráca cezhraničných vzdelávacích inštitúcií organizovania spoločných školiacich programov pre pedagógov a výmenných pobytov pre žiakov z oboch partnerských miest prispela k zvýšeniu odbornej spôsobilosti učiteľov, vzájomnej výmene skúseností a poznatkov a k nadviazaniu priateľstiev medzi deťmi. V rámci projektu dostali šancu zúčastniť sa výmenných pobytov predovšetkým deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výsledkom projektu bolo vybudovanie spolupráce cezhraničných vzdelávacích inštitúcií, vznik nových partnerstiev na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Verejne prístupná cezhraničná sieť umožňuje nielen zapojeným školským zariadeniam, ale aj každému záujemcovi v prihraničnej oblasti aj po ukončení projektu bezplatne získať inovatívne didaktické pomôcky a metodické materiály, využívané pri výučbe jazykov, humanitných i prírodných vied. Posilnenie národnej, regionálnej i miestnej spolupráce v oblasti vzdelávania, zabezpečenie vzájomnej výmeny skúseností ako aj spoznávanie vzájomných kultúr a budovanie partnerstiev je hlavným prínosom úspešného projektu. (nz)

5 ŠPORT SERVIS 5 V Ý S L E D K O V Ý S E R V I S HOKEJ - MOL liga HÁDZANÁ - Extraliga HC Mikron Nové Zámky Miskolc Polar Bears 3:4 sn ASC Corona Brasov HC Mikron Nové Zámky 2: HSC Csíkszereda HC Mikron Nové Zámky 2:3 HOKEJBAL - Extraliga LG AZHOKEJ Bratislava HBK Nové Zámky 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) PROGRAM VÝSTAVY Na krídlach motýľa Výstava paličkovanej čipky Vernisáž výstavy: o h. Výstava trvá do Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, N. Zámky MOSKVA 2014 výstava amatérskej fotografky M. Likerovej Výstava je inštalovaná v MO Matice slovenskej, Nábrežná 32 Vilmos Aba-Novák Záblesky života Výstava trvá do Galéria umenia E. Zmetáka, Björnsonova 1, N. Zámky Škola v minulosti Výstava trvá do HKM Šaľa Štart Nové Zámky 31:26 Najviac gólov: Szapu 8, Bočkay 6/1, Michniewicz 4/3 T. Straňovský 8/3, Pogány 7, Minarovič 5. ST. DORAST Trebišov N. Zámky 27:36 ML. DORAST Trebišov N. Zámky 27:27 FUTBAL - III. liga FKM Nové Zámky KFC Komárno 1:0 Gól FKM: 58. Vašek Múzeum J. Thaina, M. R. Štefánika 58, N. Zámky HUDBA OZ Divadlo Paradox N. Zámky DRUHÝ NOVOZÁMOCKÝ OPENMIC o h v Irish Castle pub Novozámocký detský a mládežnícky súbor Matičiarik 5. VÝROČIE ĽUDOVEJ HUDBY MATIČIARIK , h MO Matice slovenskej, Nábrežná 24, N. Zámky DIVADLO OZ Divadlo Paradox N. Zámky REGFEST 2014 regionálny festival neprofesionálnych divadiel MO Matice slovenskej, Nábrežná 24, N. Zámky FUTSAL - Extraliga Žilina Nové Zámky 10:0 ŠPORTOVÁ POZVÁNKA Najbližšie domáce zápasy MOL LIGA: , piatok o h HC Mikron Nové Zámky Debrecín ZSE Distribúcia, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Dňa , 8:30 h - 11:00 h BANSKOBYSTRICKÁ 4; ERNES- TOVA BAŠTA 1/PR, 10/VE, 4/D1, 6, 6/VE, 9; KUKUČÍNOVÁ 6, 8; PODZÁMSKA 2/VE, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23/VE, 26; PRIBINOVA 3, 3/VE, 11/PR, 13, 17, 17/A, 22/PR; TURECKÁ 24, 24/VE, 28/D1, 28/ O Z N A M ŠPORTOVÁ POZVÁNKA Najbližšie domáce zápasy HO- KEJBAL extraliga: HBK Nové Zámky Pruské , sobota, h HBK Nové Zámky P. Bystrica , nedeľa, h Občianske združenie MAČACÍ RAJ súkromný útulok pre opustené mačky na Komárňanskej ul. v Nových Zámkoch poskytuje v súčasnosti sti domov pre viac ako 80 vyhodených a nechcených zvierat, ktoré čakajú na adopciu. Na čiastočné krytie nákladov spojených s prevádzkou útulku organizuje občianske združenie aukciu: predaj sponzorských darov najširšieho spektra (knihy, CD, bižutéria, oblečenie a iné), ktoré môžete zísna elektro- ektro- nickej aukcii zverejnenej na FB stránke AUKCIA PRE OZ MAČACÍ kať za pár symbolických centov alebo eur RAJ. Aukcia trvá do Ďakujeme! OZ Mačací raj D2, 28/D3, 33/D1, 33/D2, 33/D3, 37; M. R. ŠTEFÁNIKA 5/VE, 8, 8/A, 8/BL, 10, 19, 27/OP; Dňa , 11:00 h - 14:00 h G. BETHLENA 1, 3, 5, 7; BITÚN- KOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, 11; KOMÁR- ŇANSKÁ 31/OP; B. NĚMCOVEJ 2, 4, 4/BL; Dňa , 8:30 h - 12:30 h JANOV DVOR 1,3, 4, 6, 8, 9, 10, 10/ VE, 14. Žiadame vás, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý zisk ZSE, a.s. nezodpovedá - ods. 4 9 zákona 70/98 Z.z. DROBNÁ INZERCIA reality Predám rodinný dom na Ul. Svornosti. Pozemok má 4,5 árov. Cena dohodou. Tel.: 0944/ Predám rodinný dom v NZ na Poľnej ulici. Dohoda je možná. Tel.: 035/ , 0905/ , 035/ Predám 6 árový pozemok v NZ, s IS a s projektom RD. Tel.: 0905/ Predám 4-izbový rodinný dom v centre dediny vo Dvoroch nad Žitavou. Tel.: 0907/ Predám prerobený 3-izbový byt, sídlisko Juh. Tel.: 0905/ Predám 1-izbový byt po rekonštrukcii, sídlisko Juh. Tel.: 0911/ Predám veľkú garsónku po rekonštrukcii, sídlisko Juh. Tel.: 0905/ Predám rodinný dom v obci Čechy, zrekonštruovaný, za výhodnú cenu ,-. Tel.: 0907/ Kúpim byt v NZ. Hotovosť. Tel.: 0903/ Predám rodinný dom 4-izbový, tehlový, v Pozbe. Cena: ,-. Tel.: 0907/ Predám tehlový rodinný dom v Palárikove v rekonštrukcii. Cena: ,-. Tel.: 0907/ Dám do prenájmu bezbariérovú garsónku 2-izbový byt dielňu v rodinnom dome dvor záhrada Bešeňov. Tel.: Predám rodinný dom na Komárňanskej ceste 76. Tel.: 035/ Predám rodinný dom po rekonštrukcii v Palárikove. Tel.: 0940/ SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky, v súlade s 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu priestory na krátkodobé školenia, kurzy a pod. nachádzajúce sa v budove s.č. 9337, Dvorská 10 v Nových Zámkoch, ako ostatné priestory, s nájmom na dobu určitú, resp. neurčitú, s cenou nájmu minimálne 9,00 /hodinu. V prípade záujmu cenové ponuky zasielajte na adresu: SOŠ, Jesenského 1, Nové Zámky, do v označenej obálke NÁJOM. Bližšie informácie: 035/ práca Prijmem vyučeného kožušníka s výučným listom. Tel.: 0905/ Ponúkam prácu obchodného zástupcu. Tel.: 0915/ Hľadáme čašníčku výčapníčku do pivárne vo Dvoroch nad Žitavou. Požiadavka maďarský jazyk. Tel.: 0915/ služby Účtovníctvo. Tel.: 0907/ Pedikúra u vás doma, masáže. Tel.: 0907/ Účtovníctvo ponúkam komplexné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Tel.: 0903/ Peniaze pre Vás. Tel.: 0902/ Doučujem matematiku a fyziku pre ZŠ a SŠ. Príprava na Testovanie 9 a maturitné skúšky. Tel.: 0911/ Doučujem slovenský jazyk pre ZŠ, SŠ, urobím korektúru diplomových prác a iných textov. Tel.: 0918/ Doučujem angličtinu. Tel.: 0908/ Mám vrodené jasnozrivé a liečiteľské schopnosti, zaoberám sa veštením aj z fotografie, kedykoľvek vám pomôžem len poobede. Tel.: 0918/ Doučujem angličtinu ZŠ, SŠ. Tel.: 0905/ Pôžičky do 48 hodín, len seriózne. Tel.: 0905/ rôzne Predám čerstvo pečené tekvicové jadierka z tohtoročnej úrody, aj surové. Tel.: 0944/ Veľmi lacno predám rôznorodé detské dievčenské šatstvo od 1,5 do 9 rokov + obuv aj hračky. Tel.: 035/ , 0908/ Predám lacno dvojkolesový vozík RAPID (62x42x23cm). Tel.: 0905/ Predám hrozno OTELO 3 metráky. Tel.: 0915/ Noviny občanov mesta Nové Zámky Vydáva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky IČO Šéfredaktor: Mgr. Peter Kočkovič (peter. 0903/ Redaktor: Mgr. Dagmar Čerháková 0917/ Prekladateľka: Petronela Bernáth Reklama: Ladislav Čudai 0917/ Príjem drobnej inzercie, spomienok, poďakovaní: Dom kultúry Informačné centrum, Hlavné námestie 7, Nové Zámky 035/ Tlač: KORUND desktop, spol. s r.o. Považská 18, Nové Zámky Evidenčné číslo: EV 401/08. ISSN Adresa redakcie: Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky 035/ Vychádza každý týždeň vo štvrtok Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Názory publikované v niektorých príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie. Reklamy neprešli jazykovou úpravou. Nedostali ste noviny? Distribúcia: 0918/

6 6 REKLAMA CN-R CN-R129-14

7 REKLAMA SERVIS 7 Lekárenská služba V našom meste každý deň do 22 h! dátum názov lekárne adresa tel. číslo Claudia Gúgska Na prednádraží Ľ. Štúra Sv. Alžbety G. Czuczora Selia SNP 42/C Dr. Max Aquario, Nitrianska č Starbec J. Kráľa Dr. MAX Letomostie 2 035/ Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi vrátil dušu Stvoriteľovi drahý manžel, otec, svokor, starý a prastarý otec Vojtech HÁJAS. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Milujúca rodina POĎAKOVANIE Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko matkine sa navždy zatvára. Dňa 18. septembra 2014 nás vo veku 87 rokov navždy opustila naša drahá mamička, babička, prababička Mária BLAŠKOVIČOVÁ. Ďakujeme príbuzným, známym a susedom, ktorí ju dňa 22. septembra 2014 odprevadili na poslednej ceste a svojou účasťou a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ. Smútiaca rodina Nechal si tu všetko, kvôli čomu si bojoval, opustil si tých, ktorých si miloval. V našich srdciach žije spomienka na Teba naveky, Tvoja usmievavá tvár ostáva zarytá v pamäti. S bolesťou v srdci sme si dňa 28. septembra 2014 pripomenuli 2. výročie úmrtia Ernesta MONOSTORIHO. Manželka, mamička, syn a dcéra s partnerom Odišiel si, už nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš navždy. Čas letí, žiaľ zostáva. Dňa 28. septembra 2014 sme s láskou spomínali pri príležitosti 5. výročia úmrtia na Imricha BROŠKA. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Veľmi nám chýbaš. Smútiaca rodina Spoločenská rubrika VÍTAJTE MEDZI NAMI Lara Lévai, Nela Jozefíková, Katarína Kozárová, Eliška Zacharová, Peter Vörös SĽÚBILI SI VERNOSŤ Peter Búra a Jarmila Štefániková, Peter Juhász a Lucia Slámková, Michal Szűcs a Katarína Pintešová, Patrik Uhrák a Lucia Šimoniková, Valerián Ďurina a Zuzana Polgárová, František Círia a Lenka Zubková, Imrich Czizmadia a Renáta Dudášová OPUSTILI NÁS Zoltán Gergely, 38 r., Ing. Ladislav Blaškovič, 70 r., Eva Jónášová, 63 r., Alica Klučková, rod. Šutovská, 90 r., Mária Blaškovičová, rod. Mandelíková, 87 r., Július Váradi, 86 r., Július Kuznický, 76 r., Jozef Czina, 72 r., Michal Škulipai, 62. V týchto dňoch si pripomíname výročia úmrtí našich drahých starých rodičov a prarodičov Imrich FABÓ 1964 Mária FABOVÁ, rod. Surányiová 1976 Bolesťou utrápení ste tíško zaspali, zanechali ste tu všetkých, ktorých ste milovali. Odpočívajte v pokoji. S úctou a láskou spomína na Vás vnučka Ildikó a pravnuk Zoltán Oddychuje dobré, pracovité srdce nášho otecka, jeho hrob obklopuje požehnanie a vďaka, bol si milujúcim manželom a drahým oteckom, teraz si strážny anjel našej rodiny. Dňa 4. októbra 2014 si pripomíname smutné 15. výročie úmrtia drahého Ladislava BAROŇAIHO. Kto ste ho poznali, venujte jeho spomienke minútu ticha. Manželka, deti a vnúčatá POĎAKOVANIE Úprimne ďakujem za úspešnú operáciu bedrového kĺbu na ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch MUDr. Dušanovi Kollárovi, PhD. a jeho pracovnému kolektívu. I napriek mojim 80-tim rokom vykonali všetko, aby som sa mohla opäť tešiť z pohybu na vlastných nohách a tým zároveň životu vôbec. Som vďačná za dobrú starostlivosť a som nesmierne rada, že moje skúsenosti sú opakom tvrdení o poskytovaní zdravotných služieb. Vďačná pacientka: Mária Geschwandtnerová z Nových Zámkov CN-R CN-R87-14

8 8 vizualizácia 1 ZASTREŠENIE NOVOZÁMOCKÉHO TRHOVISKA vizualizácia návrhy vizualizácia 2

9 9 AZ ÉRSEKÚJVÁRI PIAC LEFEDÉSE vizualizációk tervezetek vizualizácia 3 vizualizácia 4 Zastrešenie novozámockého trhoviska Az érsekújvári piac lefedése Návratka/Visszaigazoló lap Krúžkom označte vizualizáciu, ktorá sa vám najviac páči/ Karikázzák be az önöknek tetsző tervezetet