Lazaretská 3 a, Bratislava- Staré Mesto Staré Mesto 111/25, Košice-Staré Mesto Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Lazaretská 3 a, Bratislava- Staré Mesto Staré Mesto 111/25, Košice-Staré Mesto Karadžičova 10, Bratislava- Ružinov"

Prepis

1 Číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy IČO Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet -120,17 EUR 348/ / Energie2 347/ / Energie2 346/ / / Doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD.Associates,s.r. o. 111/25, Košice-Staré Mesto -7,63 EUR 109,80 EUR 20,00 EUR Dátum prijatia Elektrina VO - vyúčtovanie 2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina DS - vyúčtovanie 12//2019 Položky: Dodávka energie elektrina DS, ks, Suma položky Eur, Právne služby Položky: Právne služby, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Klub Mladých mesta Hanušovce 343/ / Datalan,a.s. a.s. 342/ Slovenská pošta a.s. Zámocká 159, Hanušovce nad Topľou Galvaniho 17 A, Bratislava- Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 800,00 EUR 36,00 EUR 0,96 EUR Vianočný koncert Muzika M. Rendoša Položky: Vianočný koncert Muzika M. Rendoša, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 12 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 12/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 0.96 Eur, / PRIMA BANKA Slovensko a.s. -Dexia banka 340/ MARBU VO s.r.o. 339/ / ANTIK Telecom s.r.o. 338/ / Energie2 Hodžova 11, Žilina 47,75 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR 81,71 EUR Poplatok Banke - ročné vedenie účtu CP Položky: Poplatok Banke - ročné vedenie účtu CP, ks, Suma položky Eur, Služby VO 12/ 2019 Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 12/2019 Položky: Internet /telefon MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 12 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur,

2 337/ / Energie2 336/ / Energie2 16,16 EUR -1,40 EUR Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 12 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie12/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, / ,49 EUR Telefón OcÚ Internet,telefon ŠJ Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Telefon ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Štatná správa prírody SR 333/2019 3/ EUROBUS, a.s. Tajovského 28, Banská Bystrica Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 70,00 EUR 50,00 EUR vypracovanie potvrdenia pre projekt, zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov. Položky: vypracovanie potvrdenia, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 12 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, / / Edenred Slovakia 329/ MARBU VO s.r.o. 331/2019 7/ CORTEC,s.r.o. 330/2019 7/ , 7/ MARBU 328/ Partners BS s.r.o Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 247,34 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 1050,00 EUR Magnezitárska 2 19, Košice- Džungľa 3383,40 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 140,00 EUR Čínska 14, Košice-Sídlisko Ťahanovce 780,00 EUR Stravné lístky 60*4,00 /Provízia Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky 7.34 Eur, Služby realizácie VO 2019 Suma položky Eur, Doplnenie všeobecný materiál Kuchyňa Položky: Doplnenie všeobecný materiál Kuchyňa, ks, Suma položky Eur, Služby realizácie VO 2019 Suma položky Eur, PZS Dohoda Položky: ks, Suma položky Eur,

3 327/ / / TIMEO,s.r.o. 325/2019 7/ Pro solutions 35,00 EUR Dubovická roveň 0, Lipany 46844,04 EUR Hroznová 3 A, Bratislava-Nové Mesto 260,62 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, rekonštrukcia Ds I. ertapa Položky: rekonštrukcia Ds I. ertapa, ks, Suma položky Eur, Učebne pomôcky Položky: Učebne pomôcky, ks, Suma položky Eur, / Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 7,20 EUR Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky: Predplatné časopisu Predškolská výchova, ks, Suma položky 7.20 Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 322/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 321/2019 7/ MAX - STAV s.r.o 320/2019 7/ Gastma s.r.o. 316/2019 7/ CONFER,s.r.o. 312/2019 7/ Archigraph studio Bukovec 160, Bukovec Dénešova 10, Košice-Sídlisko KVP Kremnička 3, Banská Bystrica Letná 45, Košice- 1042,01 EUR 250,00 EUR 254,99 EUR 103,94 EUR 2534,70 EUR 990,00 EUR Služby a nahradné diely VO Položky: nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur, Údržba osvetlenia Položky: Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur, Plastové okna 2 ks WC Dotácia Položky: OcÚ - opravy a údržba, ks, Suma položky Eur, Údržba zariadenia ŠJ Položky: Údržba zariadenia ŠJ, ks, Suma položky Eur, Skladacie stoly obdižníkové 25 Ks Položky: Skladacie stoly obdižníkové 25 Ks, ks, Suma položky Eur, Návrh Centra obce s vizualizácoiu. Položky: Návrh Centra obce s vizualizácoiu., ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 695,78 EUR Služby a nahradné diely VO Položky: nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Služby aúdržba VO, ks, Suma položky Eur,

4 318/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 317/2019 Dohoda Beniakovce združenie Elarin,s.r.o. Slovenský autor a predajca 315/2019 7/ uč.pomôcok 314/2019 7/ KOSIT a.s. 313/ / KOSIT a.s. 311/ /2019 7/ Balog Robert Košice- Trnkov 44, Trnkov Čaksová 0 30, Nižný Klátov 1175,98 EUR 91,00 EUR 359,00 EUR 12,36 EUR 1420,32 EUR 20,00 EUR 2500,00 EUR Nahradné diely verejné osvetlenie Položky: Nahradné diely verejné osvetlenie, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 11/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Učebné pomôcky MŠ predškoláci Položky: MŠ - učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ Položky: Likvidácia odpadu, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom 11 /2019 položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Výroba a montáž schodov starý cintorín Položky: Výroba a montáž / starý cintorín, ks, Suma položky Eur, / Galvaniho 17 A, Bratislava- 309/ / Datalan,a.s. a.s. 308/2019 9/ EuroTRADING 306/ Slovenská pošta a.s. 61,08 EUR 36,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 7,20 EUR ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 11 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 12 /2019 Suma položky Eur, Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky:

5 305/2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 304/ / ANTIK Telecom s.r.o. 303/ MARBU VO s.r.o. 302/ Slovenská pošta a.s. 301/ / / Energie2 299/ / Energie2 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 298/ / Energie2 Národné poľnohospodáske a 297/2019 7/ potravinárske centrum 296/2019 7/ PHANTOM s.r.o. 295/2019 3/ Safety Management s.r.o. 294/2019 3/ EUROBUS, a.s. Železničiarska 16, Prešov 260,52 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 1,28 EUR Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Hlohovecká 2, Lužianky Myslavská 121, Košice- Myslava Kostolianska cesta 131, Košice- Sever Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 663,00 EUR 10,46 EUR 21,99 EUR 54,46 EUR 30,00 EUR 960,00 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR Rekonštrukcia ihriska /RF Položky: Rekonštrukcia /ihriska OTE, ks, Suma položky Eur, Internet / MŠ 11/2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 11/ 2019 Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 11/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 1.28 Eur, Plyn 12 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 11/2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 11//2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 11 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, BPEJ v grafickej forme Položky: BPEJ v grafickej forme, ks, Suma položky Eur, Vypracovanie štúdie na úpravu parkovej návsi v obci Nnižný Klátov Položky: Vypracovanie štúdie, ks, Suma položky Eur, Výkon technika BOZP a PZS /2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 11 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur,

6 293/2019 7/ KOSIT a.s. 514,73 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk Položky: Odvoz odpadu a nájom vkk, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 291/ / JUDr. Iveta Raitáková 290/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 289/2019 7/ ERGOS SK 288/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. Železničiarska 16, Prešov 38095,20 EUR Štúrova 20, Košice- Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce Havanská 15, Košice-Sídlisko Ťahanovce Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 287/ Bukureštská 7, Košice-Sídlisko 286/2019 7/ MATINE Ťahanovce 285/2019 7/ HOME,a.s. 490,00 EUR 92,25 EUR 130,00 EUR -1095,79 EUR 35,00 EUR 114,00 EUR Hvezdova 1073, Praha 39,28 EUR Rekonštrukcia a vybavenie miltifunkčného ihriska Položky: Nákup vybavenie ihriska, ks, Suma položky Eur, Rekonštrukcia a vybavenie miltifunkčného ihriska, ks, Suma položky Eur, Právne služby Položky: OcÚ - právne služby, ks, Suma položky Eur, Učebné pomôcky MŠ predškoláci Položky: MŠ - učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, Odborná skúška plynového zariadenia na Obecnom úrade a MŠ v Nižnom Klátove Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur, Plyn vyúčtovanie 1-10-/2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Kontrola požiarnych zariadení a HP Položky: Kontrola HP, ks, Suma položky Eur, Kôš na triedený odpad UP Položky: Kôš na triedený odpad, ks, Suma položky Eur, / / Webex.digital s.r.o. Ostrovského 0, ,00 EUR Zriadenie Webovej aplikácie obec Nižný Klátov Položky: Zriadenie Webovej aplikácie, ks, Suma položky Eur,

7 283/2019 7/ InSPORTline s.r.o 282/2019 7/ , 7/ Marián Gazdík 281/2019 Dohoda Beniakovce združenie 280/2019 7/ IN kom,spol, s.r.o. 279/2019 7/ Pesmenpol spol.s.r.o 278/2019 7/ Sándorová Eva 277/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 276/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 275/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL Električná 6471, Trenčín 127,50 EUR ždiarska 23, Košice-Nad jazerom Košice- Cesta pod Hradbovou 40, Košice- Kavečany 935,00 EUR 86,00 EUR 383,80 EUR Železničiarska 16, Prešov 3594,78 EUR Zborovská 6, Košice- 210,00 EUR Komenského 50, Košice-Sever 19,51 EUR 428,00 EUR 24,00 EUR Učebné pomôcky / Predškoláci Položky: Učebné pomôcky / Predškoláci, ks, Suma položky Eur, Revízia elektroinštalácie MŠ a Ocú Položky: Revízia elektroinštalácie MŠ a Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Položky: Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd /, ks, Suma položky 5.00 Eur, Elektroinštalačný materiál - Dotácia údržba Ocú Položky: Elektroinštalačný materiál, ks, Suma položky Eur, Rekonštrukcia oplotenia ihriska,maľovanie Ihriska, nákup vybavenia ihriska Karpatská nadácia Položky: Nákup vybavenie ihriska OTE, ks, Suma položky Eur, Servis tlačiarne Minolta Ocú Položky: Servis tlačiarne Minolta Ocú, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 9-10 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky 8.29 Eur, Montáž -údržba výložníkov VO Položky: Montáž výložníkov VO, ks, Suma položky Eur, Oprava miestného rozhlasu Položky: Oprava rozhlasu, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 21,36 EUR Demont osvetlenia Dom smútku / Wago svorka Položky: Demont osvetlenia, ks, Suma položky Eur,

8 273/ / Datalan,a.s. a.s. 272/ / KOSIT a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR 1405,56 EUR Servisné služby 10 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom 10 /2019 položky Eur, /2019 7/ , 7/ KOSIT a.s. 270/ / / / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Mačanga Peter, Bc. - OMEGA 268/ Slovenská pošta a.s. 267/2019 9/ EuroTRADING 266/ / Energie2 265/ / Energie2 264/ / Energie2 263/ / Webex.digital s.r.o. 192,91 EUR Komenského 50, Košice-Sever 119,88 EUR Ďurkov 55, Ďurkov Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 159,34 EUR 0,48 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR 34,17 EUR 16,89 EUR 30,23 EUR Ostrovského 0, ,00 EUR Biologický odpad ŠJ / Odvoz odpadu a nájom vkk Položky: Biolog.rozlož odpadu ŠJ, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Vodné - stočné 9-10 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 10/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 0.48 Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 11 /2019 Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 10 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 10 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 10/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do Položky: Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do , ks, Suma položky Eur,

9 262/ / Webex.digital s.r.o. Ostrovského 0, ,30 EUR 261/ ,00 EUR 260/2019 7/ Tirpák František, ml. 259/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 258/ MARBU VO s.r.o. 257/2019 3/ EUROBUS, a.s. Kechnec 233, Kechnec Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 24,85 EUR 663,00 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 50,00 EUR Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do Položky: Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do , ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Kontrola a čistenie komína na plyn Položky: OcÚ - opravy a údržba, ks, Suma položky Eur, Plyn 11 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 10/ 2019 Suma položky Eur, Prepravné služby 10 /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, / / / ANTIK Telecom s.r.o. 254/ / Edenred Slovakia Čárskeho 10, Košice-Sever Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 61,52 EUR 20,01 EUR 247,34 EUR Telefón OcÚ Internet,telefon ŠJ Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Telefon ŠJ, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 10/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 60*4,00 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky 7.34 Eur, / / HIREKON, s.r.o. Jahodová 42, Prešov 240,00 EUR Overenie konsolidovanej účtovnej závierky 2018 Suma položky Eur,

10 252/ / / Webex.digital s.r.o. 250/ / Webex.digital s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, 249/ / š.p. OZ Košice 35,00 EUR Ostrovského 0, ,30 EUR Ostrovského 0, ,00 EUR Medzi mostami 2, Košice-Sever 1,00 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Doména, Webhosting www. niznyklatov.sk od do Položky: Lets Enkrypt www. niznyklatov.sk od do Položky: Nájom pozemku 1484/2019 Položky: Nájom pozemku 1484/2019, ks, Suma položky 1.00 Eur, /2019 7/ Datalan,a.s. a.s. 247/2019 7/ Ciro Trans 246/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 245/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 244/2019 Dohoda Beniakovce združenie 243/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 242/2019 9/ EuroTRADING Galvaniho 17 A, Bratislava- Povrazová 30, Košice-Myslava Košice- 66,00 EUR 96,00 EUR 490,00 EUR 980,00 EUR 91,00 EUR 1313,20 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Servisné služby Datalan Položky: Servisné služby KORWIN nad rámec, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby Košice spoluorganizované akcie obcou Položky: OcÚ - prepravné dôchodcovia, ks, Suma položky Eur, Stavebné práce / ND /Verejné osvetlenie Položky: Stavebné práce / ND /Verejné osvetlenie, ks, Suma položky Eur, Nahradné diely VO Položky: Nahradné diely VO, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 9/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Havarijná výmena el.rozvodov Ocú Položky: Havarijná výmena el.rozvodov Ocú, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 10 /2019 Suma položky Eur,

11 241/2019 7/ / KOSIT a.s. 240/2019 7/ , 7/ / KOSIT a.s. 188,86 EUR 2173,08 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Odvoz odpadu a nájom položky Eur, /2019 7/ KOSIT a.s. 238/ Kostolianska cesta 131, Košice- 237/2019 3/ Safety Management s.r.o. Sever Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, / Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 235/ / Galvaniho 17 A, Bratislava- 234/ / Datalan,a.s. a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré 233/2019 3/ EUROBUS, a.s. Mesto 232/ / Energie2 231/ / Energie2 681,37 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1,28 EUR 63,71 EUR 36,00 EUR 50,00 EUR 8,51 EUR 36,79 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Odvoz odpadu a nájom, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Služby BOZP a PO 9/2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 9/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky 1.28 Eur, OcÚ pevná linka, ŠJ Položky: Telefónne poplatky - Ocú, ks, Suma položky Eur, šj telefonné poplatky, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 9 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Dotácia na dopravu z Oú 9/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 9 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky 8.51 Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 9 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur,

12 230/ / Energie2 229/ / ANTIK Telecom s.r.o. 228/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 227/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. 226/ MARBU VO s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 20,64 EUR 20,84 EUR Komenského 50, Košice-Sever 50,18 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 26,40 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR Elektrina MŠ - vyúčtovanie 9/ 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 9/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 6-9 / 2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Finančný spravodajca Položky: Finančný spravodajca ročník 2020, ks, Suma položky Eur, Služby VO 9/ 2019 Suma položky Eur, /2019 7/ SOFT-GL s.r.o. 224/2019 4/ Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 223/2019 7/ Wolters Kluwer 222/2019 7/ Regionálne vzdelávacie centrum 221/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 220/2019 7/ Medlen Marian - JurisDat Belehradská 1, Košice-Sídlisko Ťahanovce Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Mlynské nivy 17/48, Bratislava- Hlavná 68, Košice- Ondavská 8, Bratislava- 39,24 EUR 663,00 EUR 125,00 EUR 10,00 EUR 978,00 EUR 19,80 EUR Aktualizácia a servis programu SVP Položky: Servisné služby SOFT GL, ks, Suma položky Eur, Plyn 10 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Učto. ROPO obcí štandard Položky: Učto. ROPO obcí štandard, ks, Suma položky Eur, Školské stravovanie v obciach,ro,po Položky: Knihy, časopisy, ks, Suma položky Eur, Cintorín poťah káblov montáž -stĺpové rozvodnice Položky: Cintorín poťah káblov montáž -stĺpové rozvodnice, ks, Suma položky Eur, Predprimárne vzdelávanie Položky:

13 219/ ,00 EUR Martina Rázusa 23 A, 218/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o Žilina 26,40 EUR 217/2019 7/ Rozvoj dieťaťa s.r.o. 216/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 215/2019 7/ Hula Tomáš 214/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 213/2019 7/ Wolters Kluwer 212/ / dltcom spol.s.r.o. 211/2019 1/ / a/ Beniakovce združenie 209/2019 7/ / KOSIT a.s. AQUA-VIVA Dušan Szabo podnikate Nitrianska 9, Hlohovec 42,21 EUR Komenského 50, Košice-Sever 250,91 EUR Družstevná , Solčany 308,00 EUR Mlynské nivy 17/48, Bratislava- Hraničná 2, Košice- Jánošikova 1, ,00 EUR 125,00 EUR 1900,00 EUR 71,00 EUR 40,00 EUR 2830,80 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Finančný spravodajca ročník 2020 Položky: Násadky na ceruzky MŠ Položky: Násadky na ceruzky MŠ, ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 6-9 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Parkové Lavičky 2 Ks Položky: Parkové Lavičky 2 Ks, ks, Suma položky Eur, VO výložník nastaviteľný stredný Položky: Verejné osvetlenie - údržba, ks, Suma položky Eur, Učto. ROPO obcí štandard 1-12 /2020 Položky: Učto. ROPO obcí štandard, ks, Suma položky Eur, Odborná konzultácia a poradenstvo pri výbere projektov Položky: Odborná konzultácia a poradenstvo pri výbere projektov, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 8/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd Mš, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Deratizácia ŠJ Položky: Deratizácia priestorov, ks, Suma položky Eur, Likvidácia odpadu - Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk položky Eur,

14 208/2019 7/ / KOSIT a.s. 207/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 206/ / MARBU VO s.r.o. 204/ /2019 9/ EuroTRADING 202/ Slovenská pošta a.s. 201/ / Datalan,a.s. a.s. 200/ / Energie2 199/ / Energie2 198/ / Energie2 197/2019 7/ Karol Torok 215,00 EUR 48,00 EUR 20,00 EUR Bratislavská 27/1617, Košice-Západ 124,00 EUR 61,08 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 3,36 EUR Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR -12,22 EUR 146,22 EUR -32,61 EUR Bidovce 92, Bidovce 157,00 EUR Odvoz odpadu a nájom vkk položky Eur, Diagnostika Poruchy EE Ocú Položky: Diagnosti Poruchy Ocú, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú /2019 Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Služby VO 8/ 2019 Suma položky Eur, ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 8 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 09/2019 Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 8/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U, ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisné služby 8 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 8 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 8 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 8 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Kontrola kotlov v objekte MŠ so ŠJ v Nižnom Klátove Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur,

15 196/2019 7/ Karol Torok 195/ / ANTIK Telecom s.r.o. 194/2019 3/ EUROBUS, a.s. 193/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 192/2019 7/ Nomiland,s.r.o. Bidovce 92, Bidovce Čárskeho 10, Košice-Sever Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 181,00 EUR 19,42 EUR 50,00 EUR 663,00 EUR 0,01 EUR Kontrola kotlov v budove obecného úradu Položky: Revízie kotlov, ks, Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 08/2019 Položky: Internet /telefon MŠ, ks, Suma položky Eur, Dotácia na dopravu z Oú 8/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Plyn 9 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Materiál pracovný za / Body / MŠ učebné pomôcky Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky 0.01 Eur, /2019 7/ Websupport s.r.o. Staré Grudy 12, Bratislava- 190/2019 7/ Ciro Trans Povrazová 30, Košice-Myslava 189/ / / KOSIT a.s. 14,28 EUR 280,00 EUR 35,00 EUR 37,20 EUR Doména niznyklatov.sk 9/2019-9/2020 Položky: OcÚ - služby - web, ks, Suma položky 9.52 Eur, Doména niznyklatov.sk, ks, Suma položky 4.76 Eur, Prepravné služby Košice - Tiszaujváros a späť v termíne Položky: OcÚ - prepravné zájazd, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, nájom / kontajner VKK položky Eur, /2019 7/ Mandzák Ján Húskova 1284/19, Košice- Sídlisko KVP 1972,00 EUR Modrý autobus - dopadová plocha MŠ Položky: Modrý autobus - dopad. plocha MŠ, ks, Suma položky Eur,

16 186/2019 7/ KOSIT a.s. 185/2019 7/ / KOSIT a.s. 12,36 EUR 2020,32 EUR Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ Položky: Odvoz odpadu - bioodpad ŠJ, ks, Suma položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 7/2019 položky Eur, /2019 7/ Nomiland,s.r.o. 183/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 182/2019 9/ EuroTRADING 181/2019 7/ Nomiland,s.r.o. 180/2019 Dohoda Beniakovce združenie 179/ Slovenská pošta a.s. 176/ / / Edenred Slovakia Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 222,55 EUR 0,01 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Magnezitárska 11, Košice- Ťahanovce 974,00 EUR Košice- Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 76,00 EUR 63,88 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR Materiál pracovný / MŠ, učebné pomôcky, Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky Eur, poštovné,balné MŠ, ks, Suma položky Eur, Materiál pracovný za / Body / MŠ Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky 0.01 Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 08/2019 Suma položky Eur, Nábytok / MŠ Položky: Nákup OTE od , ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 7/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd MŠ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 7/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U marec 2019, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Zľava z poplaku za vrátenie SL / 10,00 / -10,00 / Položky: Provízia, ks, Suma položky Eur, Provízia / zľava z poplatku, ks, Suma položky Eur,

17 177/2019 8/ Edenred Slovakia Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- -68,40 EUR Stravné lístky / vrátené 18*3,8 dobropis Položky: Vrátené SL, ks, Suma položky Eur, / / / / Edenred Slovakia 173/ / ANTIK Telecom s.r.o. 172/ / Datalan,a.s. a.s. 171/ / Energie2 170/ / Energie2 169/ / Energie2 168/ MARBU VO s.r.o. 167/2019 7/ ŠEVT a.s. 166/2019 3/ EUROBUS, a.s. Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- Čárskeho 10, Košice-Sever Galvaniho 17 A, Bratislava- 61,08 EUR 824,48 EUR 19,42 EUR 36,00 EUR -61,05 EUR -29,78 EUR 159,37 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Cementárenská 16, Banská Bystrica Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 26,51 EUR 50,00 EUR ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 7 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 200* 4,00 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Provízia, ks, Suma položky Eur, Internet /telefon MŠ 07/2019 Položky: Internet /telefon MŠ 07/2019, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 7 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 7 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 7 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 7 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Služby VO 7/ 2019 Suma položky Eur, Tlačivá: triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa,plán vzdelávacej činnosti MŠ, Položky: Dopravné 7/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur,

18 Slovenský plynárensky 165/ / priemysel, a.s. a.s. 164/ / Beniakovce združenie 162/ / KOSIT a.s. 161/2019 7/ / KOSIT a.s. 160/2019 7/ ARCHING Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Košice- Žižkova 39, /2019 Dohoda Beniakovce združenie Košice- Kostolianska cesta 131, Košice- 158/2019 3/ Safety Management s.r.o. Sever Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, / Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 156/ MARBU VO s.r.o. 155/2019 9/ EuroTRADING 663,00 EUR 1165,00 EUR 35,00 EUR 37,20 EUR 2095,80 EUR 100,00 EUR 76,00 EUR 100,00 EUR 10,20 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Plyn 8 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Vložné - stavebný úrad 1. polrok 2019 Položky: OcÚ - vložné združenie, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, nájom / kontajner VKK položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom VKK 6 /2019 položky Eur, Dom smútku N.Klátov - úprava rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku v Nižnom Klátove Suma položky Eur, Spracovanie miezd 6/ 2019 Položky: Spracovanie miezd Ocú, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd MŠ, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd ŠJ, ks, Suma položky Eur, Výkon technika BOZP a PZS 4-6/2019 Položky: Služby poziarneho technika, ks, Suma položky Eur, Spracovanie poš.poukazu U 6/ 2019 Položky: Spracovanie poš.poukazu U jún 2019, ks, Suma položky Eur, Služby VO 6 / 2019 Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 07/2019 Suma položky Eur,

19 154/ / Beniakovce združenie 152/2019 3/ EUROBUS, a.s. 151/ / ANTIK Telecom s.r.o. 150/2019 4/ Košice- Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Čárskeho 10, Košice-Sever 20,00 EUR 1098,58 EUR 50,00 EUR 22,17 EUR 61,08 EUR Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Vložné 1 / 2/ 2019 Položky: OcÚ vložné na počet obyvateľov, ks, Suma položky Eur, Dopravné 6/2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Internet,Pevná linka MŠ 6/2019 Položky: MŠ - internet, ks, Suma položky Eur, ŠJ Internet,telefon Ocú-pevná linka 6/2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, Internet,telefón ŠJ, ks, Suma položky Eur, / / Energie2 148/ / Energie2 147/ / Energie2 146/ / Datalan,a.s. a.s. 145/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. Galvaniho 17 A, Bratislava- Mlynské nivy 44 a, Bratislava- -25,44 EUR 142,29 EUR 7,58 EUR 36,00 EUR 663,00 EUR Elektrina VO - vyúčtovanie 6 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky -25,44 Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 6 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 6 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 7.58 Eur, Servisné služby 6 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Plyn 7 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, /2019 7/ Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 3,60 EUR Predplatné časopisu Predškolská výchova MŠ Položky: Predplatné časopisu Predškolská výchova, ks, Suma položky 3.60 Eur,

20 143/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 142/ /2019 7/ Geodetic,spol.s.r.o. 140/2019 7/ KOSIT a.s. 139/2019 Dohoda Beniakovce združenie 138/ / KOSIT a.s. 137/2019 8/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 136/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 135/2019 7/ ŠEVT a.s. 134/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. Dunajská 10, Košice- 148,80 EUR 35,00 EUR 648,00 EUR 106,80 EUR 76,00 EUR 37,20 EUR Komenského 50, Košice-Sever 298,30 EUR Cementárenská 16, Banská Bystrica 120,00 EUR 26,51 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 117,00 EUR Montáž REF. GLT 30W na nosniku / VO Položky: Montáž REF. GLT 30W na nosniku / VO, ks, Suma položky Eur, Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Geodetické polohopisné a vyškopisné zameranie mosta Položky: zameranie mosta, ks, Suma položky Eur, Prenájom mobilného WC /2Ks položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019 Položky: Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd 5 / 2019, ks, Suma položky Eur, Nájom / kontajner VKK položky Eur, Vodné - stočné 3-6 /2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, Mš Nakládka a odvoz podperných bodov Položky: Nakládka a odvoz podperných bodov, ks, Suma položky Eur, Tlačivá: triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa,plán vzdelávacej činnosti MŠ, Položky: Ročný prístup Verejná správa SR Položky: Knihy, časopisy, ks, Suma položky Eur,

21 133/2019 7/ Sojáková Anna 132/ / Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 131/2019 7/ / KOSIT a.s. 130/2019 7/ Šándorová Jolana - Bella Sound 129/ / Datalan,a.s. a.s. 128/2019 9/ EuroTRADING 127/2019 7/ Varga Jozef - Jožko Jožka 126/2019 7/ Slovenská pošta a.s. Rankovce 68, Rankovce 80,00 EUR Komenského 50, Košice-Sever 50,18 EUR 2066,76 EUR Agátová 325/43, Mokrance 1320,00 EUR Galvaniho 17 A, Bratislava- 36,00 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Jarmočná 380/9, Hanušovce nad Topľou Partizánska cesta 9, P.O.Box 1, Banská Bystrica 125/ / / Energie2 123/ / Energie2 600,00 EUR 3,60 EUR 20,00 EUR -24,51 EUR 165,22 EUR Vozenie - poníky /Obecná akcia Juniáles Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Vodné a stočné 3-6 / 2019 Položky: Vodné, ks, Suma položky Eur, Stočné, ks, Suma položky Eur, OcÚ Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 5 /2019 položky Eur, Ozvučovacia technika / sprostredkovanie hudobne jprodukcie DJ - Oslavy obce Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Servisné služby 5 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 06/2019 Suma položky Eur, Jožko - Jožka vystúpenie - Obecná akcia Juniáles Položky: Obecná akcia Juniáles 2019., ks, Suma položky Eur, Predplatné časopisu Predškolská výchova Položky: Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 5 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 5 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur,

22 122/ / Energie2 121/ MARBU VO s.r.o. 120/2019 7/ Zlaczki Martin - PAZL 119/ / EUROBUS, a.s. 118/2019 Dohoda /2019 4/ /2019 4/ Beniakovce združenie Slovenský plynárensky priemysel, a.s. a.s. 115/ / ANTIK Telecom s.r.o. 114/2019 7/ / KOSIT a.s. 113/2019 7/ Poradca podnikateľa s.r.o. 6,04 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Košice- Mlynské nivy 44 a, Bratislava- Čárskeho 10, Košice-Sever 434,00 EUR 50,00 EUR 12,00 EUR 663,00 EUR 61,08 EUR 19,42 EUR 197,83 EUR Martina Rázusa 23 A, Žilina 117,00 EUR Elektrina MŠ - vyúčtovanie 5 / 2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 6.04 Eur, Služby VO 5 / 2019 Suma položky Eur, VO žralok GLT 30W, Reproduktor MR, Položky: Verejné osvetlenie - údržba, ks, Suma položky Eur, Reproduktor MR,vyložník stredný, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby 5 / 2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / máj 2019 / voľby EP Položky: Spracovanie miezd / voľby, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / voľby, ks, Suma položky 2.00 Eur, Plyn 6 /2019 Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur, Mobil OcÚ 5 /2019 / Internet,telefon ŠJ 5/2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, ŠJ 5 /2019, ks, Suma položky Eur, Telefon MŠ 5 / /2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Vývoz VKK / nájom VKK Zhromažďovanie položky Eur, Ročný prístup Verejná správa SR Položky:

23 112/ /2019 7/ Technická univerzita Košice 110/2019 7/ KOSIT a.s. 109/2019 7/ KOSIT a.s. 108/ / KOSIT a.s. 107/ / HIREKON, s.r.o. 106/2019 Dohoda / Beniakovce združenie 104/ / Datalan,a.s. a.s. 103/ / Edenred Slovakia 35,00 EUR Vysokoškolská 4, Košice-Sever 480,00 EUR 1217,34 EUR 216,18 EUR 1552,80 EUR Jahodová 42, Prešov Košice- Galvaniho 17 A, Bratislava- Karadžičova 8, P.O.Box 21, Bratislava- 900,00 EUR 80,00 EUR 20,00 EUR 36,00 EUR 391,63 EUR Telefón mobil OcÚ Položky: Volania - mobil OcÚ, ks, Suma položky Eur, Jadrové výrty a diagnostika mosta Položky: bežný vývoz 10x diagnostika mosta, ks, Suma položky Eur, Odvoz /jazdný výkon / nájom vkk 4/2019 položky Eur, Odvoz odpadu a nájom vkk Cintorín 4/2019 položky Eur, Odvoz odpadu a nájom položky Eur, Overenie účtovnej závierky 2018 Suma položky Eur, Spracovanie miezd 4/ 2019 Položky: Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Spracovanie miezd / Apríl 2019, ks, Suma položky Eur, Telefón Ocú Položky: Mobil Ocú, ks, Suma položky Eur, Servisné služby 4 /2019 Položky: Servisné služby KORWIN, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 100*3,8 Položky: Nákup stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Manipulačný poplatok, ks, Suma položky Eur,

24 102/ / ARCHING 101/ / Energie2 100/ / Energie2 99/ / Energie2 98/ / ANTIK Telecom s.r.o. 97/2019 9/ EuroTRADING 96/ MARBU VO s.r.o. 95/2019 4/ SlovakTelekom, T- Com, T- mobile, 94/2019 3/ EUROBUS, a.s. 93/ / Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Žižková 39 Košice Juh 7000,00-6,55 EUR 115,81 EUR 0,63 EUR Čárskeho 10, Košice-Sever 19,42 EUR Muškátová 495/38, Košice-Západ 58,80 EUR Bratislavská 1617/27, Košice-Západ 124,00 EUR Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto Mlynské nivy 44 a, Bratislava- 61,37 EUR 50,00 EUR 663,00 EUR Zameranie stavu a vypracovanie projektov k stavebnému povoleniu. Obecný úrad zvýšenie - energetickej účinnosti. Suma položky Eur, Elektrina VO - vyúčtovanie 4 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina VO, ks, Suma položky Eur, Elektrina OcÚ - vyúčtovanie 4 /2019 Položky: Dodávka energie elektrina OcÚ, ks, Suma položky Eur, Elektrina MŠ - vyúčtovanie 4 //2019 Položky: Dodávka energie elektrina MŠ, ks, Suma položky 0.63 Eur, Telefon MŠ 4/ /2019 Položky: Telefón MŠ, ks, Suma položky Eur, Výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2019 Suma položky Eur, Služby VO 4//2019 Suma položky Eur, Mobil OcÚ 4 /2019 Položky: Telefónne poplatky - telefóny, ks, Suma položky Eur, ŠJ 5 /2019, ks, Suma položky Eur, Prepravné služby Apríl /2019 Položky: OcÚ - prepravné, ks, Suma položky Plyn 5 / Eur, Položky: Dodávka energie plyn OcÚ, ks, Suma položky Eur, Dodávka energie plyn MŠ, ks, Suma položky Eur,