náuka o vrodených vývojových chybách (VVCH) znetvoreniach - a ich príčinách (z gr. teratos netvor, logos veda)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "náuka o vrodených vývojových chybách (VVCH) znetvoreniach - a ich príčinách (z gr. teratos netvor, logos veda)"

Prepis

1

2 náuka o vrodených vývojových chybách (VVCH) znetvoreniach - a ich príčinách (z gr. teratos netvor, logos veda) vrodená vývojová chyba odchýlka štruktúry alebo funkcie, ktorá vznikla počas prenatálneho vývoja

3 citlivosť je individuálna citlivosť je špecifická pre každé vývojové štádium každý teratogén má svojský farmakologický a biologický mechanizmus závislosť od dávky a dĺžky pôsobenia teratogénu interakcia genotypu plodu, matky a exogénnych faktorov

4 letalita prenatálne straty veľké vrodené chyby malé vrodené chyby retardácia intrauterinného vývoja

5 absencia štruktúr alebo ich výrazná dezintegrácia agenéza, aplázia, hypoplázia, dysrafia, poruchy involúcie, atrézia, dysplázia, ektopia, heterotopia, dystopia, monštrá

6 agenéza nevyvinutie orgánu, jeho časti alebo tkaniva či buniek aplázia chýbanie orgánu s perzistenciou jeho zárodku hypoplázia neúplné vyvinutie orgánu dysrafia porucha uzatvárania zárodkových štrbín atrézia nekompletné vytvorenie telových otvorov

7 dysplázia abnormálna histogenéza ektopia a heterotopia výskyt orgánu mimo normálnej anatomickej polohy dystopia nesprávne uloženie orgánu na mieste, kde sa nachádzal počas vývinu dysrupcia porucha normálneho vývinu vplyvom poškodzujúceho faktora (syndróm amniónových pruhov) deformácia zmeny tvaru alebo polohy pôvodne normálnych vyvinutých častí tela

8 nezvyčajné morfologické nálezy bez závažnejších dôsledkov pre pacienta môžu upozorniť na existenciu poruchy morfogenézy a výskyt veľkých chýb!!

9 gamétopatie blastopatie embryopatie

10 anomália jednej z dvoch gamét vedúcich k oplodneniu monogénové choroby / chromozómové aberácie

11 škodlivý agens pôsobí počas blastogenézy ( deň) potrat / zdvojené znetvorenia / monštrá kompletné nekompletné symetrické parazitné asymetrické

12 poškodenie plodu po 19. dni gravidity (do konca 3. mesiaca) potrat / malformácia / vyhojenie malformácie (agenéza, aplázia, hypoplázia,...) malformácie + (polydaktýlia,...) splývajúce malformácie (syrenomélia, kyklopia, splývanie obličiek,...) poruchy uzáverov

13 genetické faktory monogénové choroby (7,5 %) chromozómové aberácie (6,5 %) environmentálne faktory (8,5 %) multifaktoriálna etiológia (22,5 %) neznáma etiológia (55 %)

14 mutácia DNA na úrovni génu (bodová mutácia) zmena v génovom produkte patologický gén lokalizovaný na autozóme alebo gonozóme

15 klin. manifestácia aj u heterozygotov homozygot závažnejšie následky postihnutí obaja rodičia riziko pre deti 75 % postihnutý jeden rodič riziko pre deti 50 % prenos z otca na syna - možný

16 neurofibromatóza mnohopočetná polypóza hrubého čreva Marfanov syndróm achondroplázia...

17 klin. manifestácia len u recesívnych homozygotov rodičia heterozygoti riziko pre deti 25 %, heterozygoti 50 % rodičia rec. homozygot a heterozygot riziko pre deti 50 %, heterozygoti 50 % rodičia heterozygot (alebo rec. homozygot) a dom. homozygot deti bez postihnutia!!

18 prenos z muža na syna možný zvýšený výskyt u príbuzenských sobášov väčšinou enzymopatie variabilita stupňa závažnosti nie je vyznačená

19 talasémie Dubinov Johnsonov syndróm cystická fibróza Gaucherova choroba fenylketonúria...

20 prenos z otca na syna nie je možný!! otec zdravý, matka heterozygotka (prenášačka) postihnutých 50 % synov a 50 % dcér (heterozygotky) otec postihnutý gén dostanú len dcéry postihnutie žien zväzok postihnutého otca s prenášačkou, Turnerov syndróm, náhodná inaktivácia jedného z X chromozómov,...

21 Addisonova choroba Beckerova svalová dystrofia Duchenneova svalová dystrofia Fabryho syndróm hemofílie...

22 prenos z otca na syna - nie je možný!! postihnutá matka - heterozygotka riziko pre dcéry 50 %, pre synov 50 % postihnutý otec riziko pre dcéry 100 %, pre synov 0 % variabilita stupňa závažnosti u dom. homozygotov ťažší až letálny priebeh

23 Aarskogov syndróm inkontinencia pigmentu hereditárna hypofosfatemická vitamín D- rezistentná rachitída

24 nie je známa žiadna chorobná jednotka, ktorá by bola zapríčinená mutáciou génu lokalizovaného na Y chromozóme (okrem mužskej neplodnosti) tieto gény teda kódujú buď znaky nepodstatného významu alebo zamerané na špecifické funkcie u mužského pohlavia fenotypový prejav len u mužov, riziko pre synov 100 %

25 genetické faktory monogénové choroby chromozómové aberácie environmentálne faktory multifaktoriálna etiológia neznáma etiológia

26 numerické / štrukturálne zmeny numerické aberácie polyploidia (69, 92) aneuploidia (monozómie, trizómie) štrukturálne aberácie zlomy a reparácia chromozómov delécia inverzia prstencový chromozóm translokácia izochromozóm mozaicizmus štrukturálny / numerický

27 trizómia 21 riziko výskytu stúpa s vekom matky nad 45 rokov 1:30!! VVCH: psychomotorická retardácia VVCH KVS chýbanie rebier umbilikálna hernia stenózy GIT-u znížený svalový tonus... + malé vývojové chyby (stigmy)

28 brachycefália sploštené záhlavie dysplastické ušnice epikantus Bruschfieldove škvrny na dúhovke gombíkový nos so širokým koreňom otvorené ústa vysoké a úzke podnebie anomálie zubov anomálie prstov...

29 trizómia 13 VVCH: psychomotorická retardácia mikrocefália anoftalmia dysplastické ušnice hluchota rázštepy pery a podnebia anomálie obličiek defekty predsieňového a komorového septa anomálie prstov a nechtov atypické dermatoglyfy výraznejšia segmentácia PMNL...

30 trizómia 18 VVCH: psychomotorická retardácia dolichocefália s vyklenutým záhlavím a ohnutím šije otvorené švy široké fontanely nízko nasadajúce dysplastické ušnice hypertelorizmus vysoké obočie mikromandibulóza retromandibulóza krátke sternum defekty srdcového septa Meckelov divertikul malformácie obličiek anomálie prstov a nechtov...

31 monozómia X VVCH: primárny hypogonadizmus zníženie intelektu nízka postava kongenitálny lymfedém krčné pterýgium nízka hranica vlasov na šiji nízko nasadajúce ušnice laterálny posun prsníkovýh bradaviek štítovitý hrudník anomálie srdca a veľkých ciev krátke 4. metakarpy (príp. metatarzy) pigmentové névy...

32 trizómia XXY mužský habitus s prejavmi feminizácie

33 Cri-du-chat syndróm (5p-) VVCH: mikrocefália hypertelorizmus epikantus nízko nasadajúce ušnice mikrognácia patologické dermatoglyfy...

34 genetické faktory monogénové choroby chromozómové aberácie environmentálne faktory multifaktoriálna etiológia neznáma etiológia

35 teratogény faktory vonkajšieho prostredia, ktoré spôsobujú vznik VVCH alebo napomáhajú jej vzniku fyzikálne chemické biologické

36 vysoká teplota ionizujúce žiarenie mechanické faktory (amniové pruhy, oligohydramnion)

37 jadrové zbrane archeológia potravinársky priemysel medicína energetika

38 Hirošima ( ) Nagasaki ( ) mikrocefália (hlavne u detí v gestačnom týždni)

39 INES (1991; International Nuclear Event Scale) stupnica na hodnotenie závažnosti jadrovej havárie 7 Černobyľ (1986) Fukušima (2011) 6 Kyštim (1957) 5 Three Mile Island (1979) 4 Jaslovské Bohunice (1977) 3 Vandellos (1989) 2 Mihama (1991)

40 Hanford (USA) Jaslovské Bohunice, Československo INES Černobyľ, ZSSR INES Kyštim (Čeľabinská oblasť, ZSSR) INES /1992 Leningrad (ZSSR) INES Vandellos, Španielsko INES Windscale (Británia) INES Harrisburg, USA INES Tokaimura, Japonsko INES Idaho Falls (USA) INES La Hague, Francúzsko Fukushima Daiichi, Japonsko INES Lucens, Švajčiarsko INES Tsuruga, Japonsko Marcoule, Francúzsko

41 PREČO? zamlčovanie udalostí, informácií zamedzenie úniku rádioaktivity / únik rádioaktivity bez prekročenia kritických limít na obyvateľa ťažkosti s dokazovaním príčinnej súvislosti VVCH s rádioaktivitou finančné limity klinických štúdií politické pozadie

42 priemyselné a poľnohospodárske chemikálie alkohol fajčenie drogy lieky (cytostatiká, antibiotiká, antiepileptiká, warfarín, ACE-inhibítory, talidomid)

43 etylakohol jeden z najznámejších teratogénov poruchy intelektu až odumretie plodu najkritickejšie obdobie 1. trimester

44 spomalenie rastu deformity tváre úzke očné štrbiny nízky chrbát nosa úzke a hladké philtrum nos tvaru zástrčky mikrocefália obmedzenie hybnosti poškodenie srdca poškodenie obličiek poškodenie CNS a PNS mentálna retardácia slabý sací reflex poruchy spánku poruchy správania, učenia, socializácie...

45 lieky s dokázaným teratogénnym účinkom (metotrexát, warfarín, vysoké dávky vit.a) lieky s pravdepodobným teratogénnym účinkom (antiepileptiká, lítium) lieky s možným teratogénnym účinkom (amfetamín, diazepam, hormonálne preparáty) lieky, u ktorých teratogenitu nemôžeme vylúčiť

46 1968 Meadow (Lancet) - rázštep pery, podnebia (fenytoín, barbituráty, troxidon) 1975 fetálny hydantoínový syndróm 1981 spina bifida (valproát) 1987 fetálny valproátový syndróm 1990 spina bifida (karbamazepín) veľká štúdia o teratogenite antiepileptík (primidon, valproát, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital) nové lieky vigabatrín, lamotrigín, topiramát, tiagabín, levetiracetam 1992 rázštepy tváre (lamotrigín) topiramát rázštepy úst a močovej trubice (hypospádia) vigabatrín malformácie??? 2004 popieranie fenytoínu ako teratogénu!!!

47 roky 20. storočia talidomid používaný ako sedatívum pre tehotné ženy postihnutých detí fokomélia malformácie vonkajšieho, stredného aj vnútorného ucha malformácie očí malformácie srdca malformácie obličiek...

48 infekcie vírusy (rubeola, CMV, HIV, herpetické vírusy) baktérie (Treponema pallidum) parazity (Toxoplasma gondii) choroby matky (DM, fenylketonúria, bronchiálna astma,...)

49 najkritickejšie obdobie - 1. trimester o potrat / o mŕtvonarodené dieťa / o VVCH trias - hluchota, katarakta a srdcová chyba (najčastejšie ductus arteriosus patens) nedonosenosť plodu nízka pôrodná hmotnosť trombocytopénia, anémia hepatitída extramedulárna hemopoéza mikrocefália duševné zaostávanie...

50 S. connata praecox s. plodu potrat, predčasný pôrod mŕtveho plodu s. novorodenca postihnutie kože, osteochondritída, periostitída, meningitída, iridocyklitída, hluchota S. connata tarda Hutchinsonov trias (súdkovité zuby, keratitída, hluchota)

51 potrat / VVCH poškodenie zraku (chorioretinitída) sluchu mentálna a psychomotorická retardácia kŕče hematologické abnormality hepatosplenomegália

52 diabetes matky počas tehotenstva potrat / pôrod mŕtveho dieťaťa / VVCH vyššia pôrodná hmotnosť neonatálna hypoglykémia poškodenie mozgu, miechy, srdca atrézia čreva polydaktýlia, pes eqinovarus

53 nanizmus (pod 130 cm) gigantizmus (nad 200 cm)

54 proporčný primordiový hypofýzový infančný hypergenitálny sekundárny disproporčný mikroméliový hypotyreoidný rachitický Turnerov syndróm dysmetabolický

55 rodový alebo rasový znak

56 zníženie tvorby GH hypofýzy uzáver epifýz oneskorený kostný vek a dentícia osteoporóza obezita hypogenitalizmus normálne IQ

57 nedostatok GH a gonadotropínov spomalenie rastu absencia pohlavného dozrievania duševná nezrelosť

58 pubertas praecox zvýšená produkcia gonadotropínov / androgénov / estrogénov predčasné uzatváranie epifýzových rastových zón

59 prejav rôznych chorôb zasahujúcich do metabolizmu a vývoja organizmu

60 proporčný primordiový hypofýzový infančný hypergenitálny sekundárny disproporčný mikroméliový hypotyreoidný rachitický Turnerov syndróm dysmetabolický

61 fetálna chondrodystrofia útlm rastu chrupky v zóne enchondrálnej osifikácie krátke končatiny veľká lebka sedlovitý nos lumbálna lordóza zakrivenia končatín mohutné svalstvo normálne IQ

62 hypofunkcia / hypoplázia / aplázia štítnej žľazy vzhľad ako chondrodystrofický trpaslík + útlm duševného vývoja apatia imbecilita až idiocia

63 D avitaminóza útlm enchondrálnej osifikácie DK s ich následným zakrivením normálne IQ

64 mukopolysacharidóza s poruchou metabolizmu lipidov gangliových buniek recesívne dedičné ochorenie kyfózový hrudník prominujúce čelo klenuté nadočnicové oblúky mäsité pery široký koreň nosa makroglosia hypertrichóza lumbálna kyfóza krátke a hrubé málo pohyblivé prsty

65 Proporčný primordiový hypofýzový hypogenitálny Disproporčný akromegália

66 rodový alebo rasový znak

67 zvýšenie tvorby GH pred pubertou gracilná kostra svalstvo slabo vyvinuté

68 eunuchizmus eunuchoidizmus Klinefelterov syndróm syndróm XYY Marfanov syndróm

69 Proporčný primordiový hypofýzový hypogenitálny Disproporčný akromegália

70 zvýšená tvorba GH po ukončení rastu