FANTEC MM-FHDL Užívateľská príručka

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "FANTEC MM-FHDL Užívateľská príručka"

Prepis

1 FANTEC MM-FHDL Užívateľská príručka Bezpečnostné upozornenia Pri výrobe tohto zariadenia sme nezabúdali na bezpečnosť. Na bezpečnú a efektívnu prevádzku tohto zariadenia prosím dodržiavajte nasledujúce poznámky. Výstrahy pri používaní Užívateľ by nemal tento prehrávač nijak upravovať. Ak používate komerčný pevný disk, teplota okolia by mala byť medzi +5 C a +35 C. Napájanie Napájacie napätie prehrávača je DC 12V. Pri používaní tohto prehrávača prosím pripojte dodaný AC adaptér alebo kábel AC adaptéra do napájacieho konektora prehrávača. Pri umiestňovaní kábla adaptéra sa uistite, či sa nepoškodí, alebo či nebude vystavovaný tlaku. Aby ste znížili riziko elektrického šoku, pred čistením najprv odpojte adaptér. Nikdy nepripájajte adaptér do prehrávača vo vlhkom alebo prašnom prostredí. Nevymieňajte adaptér, kábel adaptéra alebo konektor. Rádiové rušenie/kompatibilita - Pri nedostatočnom tienení takmer všetky elektronické zariadenia chytajú rádiové rušenie. Pri určitých podmienkach môže váš prehrávač podliehať rušeniu. - Prehrávač vyhovuje požiadavkám FCC/CE štandardu a spĺňa nasledujúce pravidlá: 1. Tento prehrávač nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; 2. Tento prehrávač môže prijať rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadanú prevádzku. Oprava Pri poruche prehrávača ho odneste do príslušného servisného centra a nechajte špecialistov vykonať opravu. Nikdy neopravujte prehrávač sami, môžete poškodiť prehrávač alebo ohroziť svoje zdravie alebo vaše dáta. Zbavovanie sa prehrávača Ak sa chcete prehrávača zbaviť, vykonajte tak vhodným spôsobom. Niektoré krajiny môžu regulovať vyhadzovanie elektrických zariadení. Prosím konzultujte s lokálnymi úradmi. Výstrahy ohľadom pevného disku Prehrávač používa interný pevný disk na ukladanie dát, v normálnom prípade nie je potrebné formátovať alebo opravovať pevný disk. (Prijatie pri prvom použití) - Fyzické nárazy môžu spôsobiť zlé sektory na pevnom disku, môžete použiť CHKDSK na opravenie problému. - Všetky dáta uložené na prehrávači môžu byť stratené vďaka fyzickým nárazom, elektrickým šokom, výpadkom elektrickej energie, formátovaním HDD atď. Prosím zálohujte svoje dáta. - Po dlhom používaní odporúčame disk defragmentovať. - Pravidelne zálohujte dáta na pevnom disku, aby ste ich kedykoľvek mohli obnoviť pri prípadnom poškodení alebo strate dát. Naša spoločnosť neberie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta na pevnom disku. Ostatné Pri používaní tohto prehrávača zabráňte kontaktu prehrávača s vodou alebo inými tekutinami. Ak sa náhodou na prehrávač obleje, použite suchú handru na utretie rozliatej tekutiny. Elektronické produkty sú krehké, takže ich prosím netraste, neudierajte a nestláčajte tlačidlá príliš silno.

2 Nevystavujte prehrávač vode a iným tekutinám. Nerozoberajte, neopravujte a nijak nemodifikujte prehrávač. Všetky takto spôsobené škody nepodliehajú záruke. Nestláčajte tlačidlá prehrávača príliš silno. Nevystavujte prehrávač nárazom, otrasom a udržiavajte ho mimo dosah magnetických polí. Pri elektrostatickom výboji a silnom elektromagnetickom poli môže prestať prehrávač správne fungovať. V tomto prípade odpojte napájací kábel a znova zapojte. Pri najbližšom zapnutí by mal prehrávač opäť fungovať správne. Pripojenia Pripojenie k elektrickému zdroju 1. Nasledujte obrázok a pripojte AC adaptér do DC IN konektora prehrávača. 2. Nasledujte obrázok a pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky. Pripojenie k počítaču 1. Uistite sa, že je prehrávač zapnutý. 2. Zapojte mini konektor USB kábla do USB DEVICE portu prehrávača. 3. Zapojte veľký konektor USB kábla do počítača. Týmto spôsobom môžete spravovať obsah zabudovaného HDD prehrávača na vašom lokálnom PC.

3 Pripojenie USB prenosných zariadení 1. Uistite sa, že je prehrávač zapnutý. 2. Pripojte USB zariadenie do jedného z USB portov prehrávača. Týmto spôsobom môžete listovať v obsahu USB zariadenia. Zapínanie / vypínanie Zapínanie Po pripojení napájania do DC IN konektora stlačte vypínač na prednom panely, prehrávač sa čoskoro prepne na domácu obrazovku a indikátor vypínača sa rozsvieti na modro. Vypínanie Stlačte vypínač na prednom panely, prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu a indikátor vypínača sa rozsvieti na červeno. Potom odpojte napájací kábel na odpojenie z elektrickej siete. Jazyk menu Systémový jazyk tohto prehrávača môže byť nastavený na angličtinu alebo na iné jazyky. Zvoľte požadovaný jazyk v nastavovacom menu, zvolený jazyk sa prepne automaticky. Formátovanie HDD Pre užívateľov, ktorí si chcú nainštalovať nový SATA HDD do prehrávača, nasledujte túto procedúru na naformátovanie pevného disku pred použitím. Poznámka: Táto stránka je prístupná aj cez menu Setup->System->HDD Format.

4 1. Zvoľte OK vo výstražnom okne, stlačte ENTER na potvrdenie. 2. Zvoľte Format, stlačte ENTER a formátovanie pevného disku začne. Procedúra formátovania sa dokončí za pár minút. Potom môžete použiť pevný disk v prehrávači. Poznámka: Formátovanie HDD odstráni všetky uložené dáta na pevnom disku. Pred formátovaním si všetky dáta z disku zálohujte! O prehrávači Diaľkový ovládač 1. STANDBY 2. MUTE 3. TV SYSTEM 4. BROWSER 5. Numerické tlačidlá 6. REPEAT 7. FR 8. VOL- 9. FF 10. PLAY 11. HOME 12. Navigačné tlačidlá 13. MENU 14. PAUSE/STEP 15. SLOW 16. INS REPLAY 17. CM SKIP 18. SELECT 19. CONFIRM 20. AUDIO 21. SUBTITLE 22. ZOOM IN 23. ZOOM OUT 24. A-B 25. ANGLE 26. SETUP 27. RETURN 28. STOP 29. NEXT 30. VOL+ 31. PREV 32. GOTO 33. COPY 34. MUSIC 35. INFO

5 Číslo Tlačidlo Funkcia 1 STANDBY Stlačte na vstup do pohotovostného režimu alebo na zobudenie. 2 MUTE Stlačte na stlmenie zvukového výstupu a stlačte znova na obnovenie. 3 TV SYSTEM Stlačte na prepínanie medzi NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P a 1080I 4 BROWSER Stlačte na vstup do menu prehliadača. 5 Numerické tlačidlá Stlačte na zadanie numerického vstupu pri menení nastavení. 6 REPEAT Stlačte na zvolenie možnosti opakovania: jedno, všetky alebo zamiešať. 7 FR Stlačte na rýchle pretáčanie dozadu aktuálneho prehrávania. Stlačte opakovane na zvolenie rýchlostí. 8 VOL- Stlačte na zníženie hlasitosti. 9 FF Stlačte na rýchle pretáčanie dopredu aktuálneho prehrávania. Stlačte opakovane na zvolenie rýchlostí. 10 PLAY Stlačte na spustenie prehrávania. 11 HOME Stlačte na prechod na domácu obrazovku. 12 Navigačné tlačidlá Stlačte šípkové tlačidlá na zvolenie možností v menu a potom tlačidlo ENTER na potvrdenie. 13 MENU Stlačte na aktivovanie nástrojového menu: Stlačte v menu prehliadača na premenovanie a vymazanie súborov. Stlačte v My_Shortcuts v NET prehliadača na pridanie skratiek pre sieťový prístup. 14 PAUSE/STEP Stlačte na pozastavenie aktuálneho prehrávania. Stlačte znova na krok na nasledujúci snímok. Stlačte tlačidlo PLAY na obnovenie prehrávania. 15 SLOW Stlačte na prehrávanie v spomalenej rýchlosti. Stlačte tlačidlo PLAY na obnovenie normálneho prehrávania. 16 INS REPLAY Stlačte na prejdenie o 10 sekúnd späť v aktuálnom prehrávaní, čo je vhodné pri pozeraní športov. 17 CM SKIP Stlačte na posunutie o 30 sekúnd dopredu v aktuálnom prehrávaní. 18 SELECT Stlačte na zvolenie súborov v prehliadači a menu kopírovania súborov. 19 CONFIRM Stlačte na potvrdenie a pridanie zvolených súborov do zoznamu prehrávania. 20 AUDIO Stlačte na zvolenie zvukovej stopy. 21 SUBTITLE Stlačte na nastavenie možností tituliek. 22 ZOOM IN Stlačte na priblíženie obrazu (fotografie alebo videa). 23 ZOOM OUT Stlačte na oddialenie obrazu (fotografie alebo videa). 24 A-B Stlačte na nastavenie začiatočného a konečného bodu sekcie na opakovanie. 25 ANGLE Stlačte na zmenu uhla pri prehrávaní DVD (s podporou rôznych uhlov). 26 SETUP Stlačte na vstup do nastavovacieho menu. 27 RETURN Stlačte na návrat na predchádzajúcu obrazovku počas navigácie v menu. 28 STOP Stlačte na zastavenie prehrávania. 29 NEXT Stlačte na zobrazenie nasledujúceho súboru / posunutie o stránku nižšie. 30 VOL+ Stlačte na zvýšenie hlasitosti.

6 31 PREV Stlačte na zobrazenie predchádzajúceho súboru / posunutie o stránku vyššie. 32 GOTO Stlačte na preskočenie na špecifický bod v prehrávaní. Bod špecifikujete pomocou titulu, kapitoly a času. 33 COPY Stlačte na vstup do menu kopírovania súborov. 34 MUSIC Stlačte na spustenie prehrávania hudby. 35 INFO Stlačte na skrytie alebo zobrazenie informácií počas prehrávania. Predný panel 1. LCD obrazovka 2. Pracovný indikátor 3. Vypínač a indikátor vypínača Zadný panel 1. Ventilačný otvor 2. USB DEVICE port 3. USB HOST port x 2 4. S/PDIF COAXIAL & OPTICAL konektor 5. RJ45 LAN konektor 6. HDMI konektor 7. Y/Pb/Pr OUT konektor 8. A/V OUT konektor 9. DC IN konektor 10. SCART konektor Bližšie informácie nájdete v priloženom užívateľskom manuáli. Preklad: Agem Computers spol. s.r.o.