od: :00:04 do: :00:00 od: :00:00 do: :00:00

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "od: :00:04 do: :00:00 od: :00:00 do: :00:00"

Prepis

1 Protokol Názov tendra ID: 1883 Zadávateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: PC technika Canon i-sensys MF5940DN, HP Laser Jet Pro 200 color MFP M276n I. KOLO Doba trvania tendra (8): Možnosť vyžiadania súťažných podkladov: Druh tendra: Oslovené firmy(1): Súťažné podmienky si vyžiadali: Zapojení uchádzači: Uchádzači, ktorí splnili podmienky: od: :00:04 do: :00:00 od: :00:00 do: :00:00 Prieskum trhu TCX s.r.o :15:40 - Príloha 1 JURIGA spol. s r. o :19:27 - Príloha 1 AutoCont SK, a.s :25:26 - Príloha 1 PC SEMA, s.r.o :10:16 - Príloha 1 AutoCont SK, a.s., JURIGA spol. s r. o., FECOM ICT s.r.o., PC SEMA, s.r.o. AutoCont SK, a.s., FECOM ICT s.r.o. Kritéria hodnotenia ponúk Názov Jednotka Váha Celková cena EUR 100% Položky tovarov, prác a služieb Výrobok/služba: Množstvo: Váha: 1.) Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks - 2.) LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks - Zadané ponuky JURIGA spol. s r. o. Stav:Neúspešný: Dátum zadania ponuky: :16:34 Komentár:Na poslednej aukcii ID 1852 ste vyhrali, následne ste však nevedeli dodržať ani termín dodávky a ani vysúťaženú cenu. Z toho dôvodu vás neposúvame do druhého kola. Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jed. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 262, ,00 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 266, ,00 1

2 PC SEMA, s.r.o. Stav:Neúspešný: Dátum zadania ponuky: :17:15 Komentár:Z posledných aukcií ktoré ste vyhrali,ste následne nevedeli dodať tovar v požadovanom termíne a cene Laserové tlačiarne k IKVC. V ďalšej aukcii na UPS ste nedodali komplet tovar, neboli dodané sériové čísla zariadení. Z toho dôvodu Vás neposúvame do druhého kola. Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jed. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 300, ,00 Komentár: CANON i-sensys MF5940DN 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 300, ,00 Komentár: HP LJ PRO 200 color M276n AutoCont SK, a.s. Stav:Poslaný do II. kola Dátum zadania ponuky: :45:38 Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jed. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 375, ,00 Komentár: Canon i-sensys MF5940DN 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 309, ,00 Komentár: LaserJet Pro 200 color MFP M276n FECOM ICT s.r.o. Stav:Poslaný do II. kola Dátum zadania ponuky: :26:21 Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jed. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 449, ,00 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 499, ,00 POŠTA I. KOLA 2

3 Odoslané výzvy do zadávacieho kola: Dátum: :05:37 Počet oslovených uchádzačov: 2 Odoslané: Predmet: Pozvánka do prieskumu trhu - Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. (Pintérová Beata) Text: Vážený klient, oznamujeme Vám vznik nového tendra: Zadávate¾: Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. (Pintérová Beata) Názov: PC technika ID tendra: 1876 I. KOLO: Od: :00:04 Do: :00:00 II. KOLO: Od: :00:00 Do: :00:00 Spoloènosť, ktorá tender vytvorila, Vás priamo oslovila ako svojho potenciálneho dodávate¾a. Pre zadanie Vašej ponuky do tendra je nutná Vaša registrácia (registrácia je zdarma). Ak máte záujem zapojiť sa do tendra a Vaša spoloènosť už je zaregistrovaná v systéme kliknite na odkaz: Ak máte záujem zapojiť sa do tendra a Vaša spoloènosť nie je zaregistrovaná v systéme (registrácia je zadarmo) kliknite na odkaz: Po prihlásení sa do systému môžete zadať Vašu ponuku, priebežne kontrolovať priebeh tendra a jeho koneèné vyhodnotenie. Príjemný deò itender team Centrum podpory pondelok - piatok od tel: Elektronická aukcia Elektronická aukcia od: :00:00 do: :08:09 Vyhodnotenie tendra :08:09 Zapojené firmy do II.kola: Počet predĺžení: 0 AutoCont SK, a.s., FECOM ICT s.r.o., AutoCont SK, a.s., FECOM ICT s.r.o. Kritéria hodnotenia ponúk: Názov: Jednotka: Váha: Min.krok: Max.krok: Limit: Celková cena EUR 100% Položky tovarov, prác a služieb: Výrobok/služba: Množstvo: Váha: Min. krok: Max. krok: Limit: 1) Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks ) LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks Ponuky po elektronickej aukcii Úspešný: FECOM ICT s.r.o. Úspora: 473,75Eur (13,85%) Zadanie konečnej ponuky: :05:09 Konečná ponuka: Najnižšia cena zadávacieho kola: Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jednotk. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 292, ,25 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 297, ,00 3

4 Neúspešný: AutoCont SK, a.s. Úspora: 470,00Eur (13,74%) Zadanie konečnej ponuky: :05:09 Konečná ponuka: Najnižšia cena zadávacieho kola: Celková cena EUR P.č.: Výrobok/služba: Množstvo: Jednotk. cena: Cena spolu: 1 Canon i-sensys MF5940DN 5,00 ks 294, ,00 Komentár: Canon i-sensys MF5940DN 2 LaserJet Pro 200 color MFP M276n 5,00 ks 296, ,00 Komentár: LaserJet Pro 200 color MFP M276n História zadaných ponúk v elektronickej aukcii: Dátum zadania ponuky: Cena: Názov spoločnosti: :01: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :05: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :05: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :05: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :06: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :10: ,50 EUR FECOM ICT s.r.o :10: ,00 EUR FECOM ICT s.r.o :37: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :41: ,45 EUR FECOM ICT s.r.o :44: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :45: ,90 EUR FECOM ICT s.r.o :55: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :56: ,90 EUR FECOM ICT s.r.o :56: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :57: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :57: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :58: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :58: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :59: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :59: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :59: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :59: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :00: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :01: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :01: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :02: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :03: ,95 EUR FECOM ICT s.r.o :03: ,00 EUR AutoCont SK, a.s :05: ,25 EUR FECOM ICT s.r.o. Počet predĺžení: 15 Počet zmien ceny: 29 4

5 Odoslané výzvy na elektronickú aukciu: Dátum: :00:02 Odoslané: Predmet: Pozvánka do prieskumu trhu - Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. (Pintérová Beata) Text: Vážený klient AutoCont SK, a.s., oznamujeme Vám vznik nového tendra: Zadávate¾: Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. (Pintérová Beata) Názov: PC technika ID tendra: 1883 Od: :00:00 Do: :00:00 Kvalifikovali ste sa do II.kola. Ak máte záujem zapojiť sa do II.kola tendra kliknite na odkaz: Po prihlásení sa do systému môžete zadať Vašu ponuku, priebežne kontrolovať priebeh tendra a jeho koneèné vyhodnotenie. Príjemný deò itender team Centrum podpory pondelok - piatok od tel: Dátum: :08:09 Odoslané: Predmet: itender.sk - ukoncenie tendra: PC technika Text: Vážený klient AutoCont SK, a.s., Oznamujeme Vám ukonèenie tendra: Názov: PC technika ID tendra: 1883 Termín ukonèenia: :08:09 Tender, do ktorého ste sa zapojili bol práve ukonèený. Vaša ponuka bola preradená do rubriky Ponuky v tendroch, ktoré sú pred vyhodnotením. V priebehu krátkeho èasu zadávate¾ tendra tender vyhodnotí a oznaèí víťaznú ponuku. Informácia o tom Vám bude odoslaná prostredníctvom u. Príjemný deò itender team Centrum podpory pondelok - piatok od tel: Dátum: :42:55 Odoslané: Predmet: Nová VOS Text: oznamujem Vam vznik novej VOS: Vyhlásenie VOS - ( ) itender team Dátum: :42:55 Odoslané: Predmet: Výzva na úèasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. Text: Vážený klient JURIGA spol. s r. o., Oznamujeme Vám, že ste nesplnili podmienky pre úèasť v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Nadpis: PC technika ID zákazky: 1883 Komentár obstarávate¾a: Na poslednej aukcii ID 1852 ste vyhrali, následne ste však nevedeli dodržať ani termín dodávky a ani vysúťaženú cenu. Z toho dôvodu vás neposúvame do druhého kola. Príjemný deò itender team Centrum podpory pondelok - piatok od tel: Dátum: :05:31 Odoslané: Predmet: Pozvánka do testovacej elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. Text: Zadávate¾: Železnièná spoloènosť Slovensko, a.s. Názov: PC technika ID tendra: 1883 Testovacia aukcia slúži k otestovaniu funkcií aukènej sieni pre uchádzaèov. V testovacej aukcii môžete ¾ubovo¾ne otestovať všetky funkcie. Po skonèení odpoèítavania testovacej aukcie bude vyhlásená ostrá aukcia. Testovacia aukcia na predaj sa koná: Od: :00:00 Do: :59:00 Elektronicka aukcia na predaj sa koná: Od: :00:00 Do: :00:00 Pre priamy vstup do testovacej aukcie kliknite na: Príjemný deò itender team Centrum podpory pondelok - piatok od tel: CHAT II. KOLA Dátum :57 Odosielateľ: 5

6 Dátum :57 Odosielateľ: Dátum :57 Odosielateľ: Dátum :57 Odosielateľ: Dátum :58 Odosielateľ: Dátum :58 Odosielateľ: Dátum :58 Odosielateľ: Dátum :58 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: 6

7 Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :59 Odosielateľ: Dátum :00 Odosielateľ: Dátum :00 Odosielateľ: Dátum :01 Odosielateľ: Dátum :01 Odosielateľ: Dátum :01 Odosielateľ: Dátum :01 Odosielateľ: Dátum :02 Odosielateľ: Dátum :02 Odosielateľ: Dátum :03 Odosielateľ: Dátum :03 Odosielateľ: Dátum :03 Odosielateľ: 7

8 Dátum :03 Odosielateľ: Dátum :05 Odosielateľ: Dátum :05 Odosielateľ: 8