FAŠIANGY 13. TURIANSKY PLES OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU COVID-19 Z ČINNOSTI PREVÁDZKARNE MESTA TURANY ZA ROK 2019

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "FAŠIANGY 13. TURIANSKY PLES OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU COVID-19 Z ČINNOSTI PREVÁDZKARNE MESTA TURANY ZA ROK 2019"

Prepis

1 OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU COVID-19 Z ČINNOSTI PREVÁDZKARNE MESTA TURANY ZA ROK 2019 FAŠIANGY TURIANSKY PLES PRIŠIEL ČAS SPOMALENIA A ÚVAH V tomto čase blížiacej sa jari sme boli zvyknutí na to, že sa tešíme z príchodu nového života v prírode. Po zime a fašiangovom čase nastalo každoročne obdobie pôstu a čakania na veľkonočné sviatky so všetkým, čo s tým súviselo. Dýchanie záchvevov teplejších dní, radosť z toho, že môžeme položiť do zeme prvé semienka novej úrody, prechádzky po chodníčkoch známych aj neobjavených, neobmedzené možnosti pohybu po uliciach a stretnutia s priateľmi, rodinou... Ani sme si nedokázali predstaviť, že miesto očakávaných pravidelností a rituálov v našich životoch nastane čas pre nás úplne neznámy. Koronavírus. Stačilo jedno slovo, ktoré z nás urobilo iných ľudí. Toto odhalenie s prognózou nebezpečnej nákazy nás postavilo zoči-voči neistote z nových dní, nedovolí viac ďaleko dopredu hovoriť o plánoch a predsavzatiach, spomalilo naše žitie spestrené tým, na čo sme neboli pripravení. Mali sme životy vo vlastných rukách, dnes sme odovzdaní priazni, či nepriazni osudu, nových správ. Svet nám bol malý na to, aby sme cestovali rýchlo a kdekoľvek, aby sme mohli žiť aj inde ako na Slovensku, možnosti sa núkali každému. Teraz žijeme čas spomalenia a úvah, v kruhu rodín, medzi najbližšími hovoríme o takomto živote v minulom čase. Teraz je potrebné rešpektovať všetky nariadenia a vyhlásenia súvisiace s koronavírusom. Vieme, že deti budú na toto obdobie spomínať ako na veľmi dlhé prázdniny, keď ich učiteľmi boli doma rodičia, keď nesmeli len tak vybehnúť hrať sa s kamarátmi, či sadnúť na bicykel a skúšať svoju vytrvalosť na dlhé vzdialenosti. Sme si všetci blízki, objavujeme ako sa dá žiť inak, teší nás obyčajný telefonát od detí, rodičov, vnúčat, plávame na rovnakej lodi... Prístavom je domov. Nech nádej v lepšie týždne nezostáva nevyslyšaná, nech čas neistoty odíde spolu s teplejšími dňami toh toročnej jari. Aby sme všetci čo najrýchlejšie zažili opäť radosť zo života, o ktorú sme nečakane prišli. IJ

2 DEŇ UČITEĽOV Príhovor, ktorý je uvedený nižšie, bol pripravený pre stretnutie ku Dňu učiteľov, chystané na 25. marca Nepredvídané okolnosti, ktoré nabrali na rozmeroch a opatreniach, to však zariadili tak, že sme toto milé stretnutie, ktorého priebeh sa mal uskutočniť v obradných priestoroch mestského úradu, nemohli uskutočniť. Po roku som sa chcel znovu stretnúť s terajšími učiteľmi a učiteľkami, ktorí pôsobia na našej základnej škole, ale aj v materských škôlkach. Takéto stretnutia dávajú vždy podnet aj v prítomnosti učiteľov, zaspomínať si spoločne na časy dávno minulé, ktoré sme niekedy všetci prežívali v materskej a neskôr v základnej škole. A sú tu aj jednotlivci, ktorí už tiež niečo na našich školách pamätajú. Pre ľudí, ktorí Turany navštívia len ojedinele, sú budovy základnej školy niečím novým a atraktívnejším, hlavne svojim vzhľadom a vybavenosťou. Myslím si, že ani vzhľady materských škôl ničím nezaostávajú, aj keď stále je čo zlepšovať. Ich triedy sa už ani v najmenšom nedajú porovnávať s tým, ako triedy a priestory vyzerali, keď sme do nich chodili my. A tiež by bolo dobré spomenúť aj ďalší dôvod na radosť z podobných stretnutí. Tou radosťou je skutočnosť, že sa stretneme s ľuďmi, ktorí náš život obohacujú a sú srdeční. Ku nim sa s istotou zaraďujú aj naši pedagogickí pracovníci. V závere tohto úvodníka by bolo chybou nezačrieť ešte raz do spomienok a zájsť v nich veľmi ďaleko. Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej láskavosť, múdrosť a ochotu pomáhať v prvých krokoch veľkého sveta, ktorým sa pre malého, nesmelého človiečika stala škôlka, potom škola. A práve aj preto, je tu priestor spomenúť si práve teraz aj na naše pani učiteľky, učiteľov dôchodcov, aj na tých, ktorí už nie sú medzi živými. Všetkým Vám venujem tieto nasledujúce riadky. Milé pani učiteľky, páni učitelia. Bežne si pamätáme a zväčša aj pripomíname rôzne významné dátumy, ktoré sa dotýkajú nášho osobného, či pracovného života. Väčšina z vás si určite dobre pamätá na svoj prvý Deň učiteľov. A aj keď 28. marec možno nepatrí medzi tie najvýznamnejšie dátumy, v pracovnom živote učiteľa, sa za tie roky naozaj udomácnil. Chcem, aby ste mali pocit, že na tento sviatok ani v našom mestečku nezabúdame. O učiteľoch sa už popísalo a pohovorilo veľa pekného, ale aj kritického a hanlivého. O učiteľoch poznáme rôzne myšlienky, citáty od známych aj neznámych autorov, hovoria sa o nich vtipy, niekto závidí učiteľom prázdniny - dovolenku. Ale aj o tom je učiteľský chlebík. K citátom uvediem aspoň dva: J. A. Komenský povedal: Učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Istý neznámy autor povedal: Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty. alebo na odľahčenie spomeniem zopár vtipov: Žiak hovorí : Najmenej toho robí pán učiteľ. Iba sedí, chodí, počúva a pozerá sa, ako my píšeme. Iný žiak hovorí: V škole sa pozerám uprene na pána učiteľa, lebo hovorí sa, že nešťastiu treba hľadieť priamo do očí. Alebo: Pred vyučovaním sme sa dozvedeli, že naša učiteľka je chorá. Všetkých nás to nesmierne potešilo. Nepoznám všetkých učiteľov z našej základnej školy, ale poznám všetky učiteľky z našich materských škôlok. Z tohto môjho poznania i nepoznania si myslím, že každý učiteľ, učiteľka siaha pri svojej práci na dno svojich profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby ukázal tú správnu cestu vzdelávania tým, ktorí mu boli zverení teda žiakom. Väčšina z pedagógov by najradšej učila len nadaných tzv. dobrých žiakov a za ideálnych podmienok, s perfektnými výsledkami, čo však nie je väčšinou možné. Byť ideálnym žiakom a vynikať vo všetkých oblastiach vzdelávacieho procesu je iste veľmi ťažké, ba priam aj nemožné, preto nemôže nikto očakávať, že všetci žiaci budú nadaní a stopercentní. Rozumové schopnosti, manuálne zručnosti, záujmy to všetko je u každého žiaka iné, odlišné, a práve táto odlišnosť ich robí jedinečnými neopakovateľnými. Ste tu preto, aby ste túto skutočnosť akceptovali tolerovali a vo výchovno-vzdelávacom procese k nim pristupovali diferencovane. Uvádzam to preto, lebo Váš kolektív sa venuje všetkým bez rozdielu a teda aj takým deťom, žiakom, ktorým osud nedoprial vynikať v rozumových schopnostiach, ale nesporne disponujú inými prednosťami, ktoré sa pri správnom a citlivom pedagogickom vedení môžu rozvinúť na takú úroveň, ktorá ich posunie v živote vpred. Keď hovorím o žiakoch, hovorím aj o učiteľoch, pretože ich vzájomná previazanosť je súčasťou ich životov. Prácu učiteľa ocení len ten, kto toto povolanie skúsil aj v iných ako ideálnych podmienkach. Lebo práve v rôznych skúškach sa rozvíjajú ambície každého z vás a tak sa dosahuje úspech. Na záver chcem vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovnovzdelávacom procese a celkovom obraze školy v súčasnosti, ale tiež tým, ktorí si už svoje učiteľské roky odpracovali a dnes ako dôchodcovia si vychutnávajú chvíle oddychu. Prajem Vám všetkým k vášmu sviatku marcu DŇU UČITEĽOV - zdravie, správnu motiváciu a dobrú ľudskú a kolegiálnu klímu vo vašej a našej škole či škôlke. Ing. Dušan Novysedlák primátor mesta 2

3 Milí spoluobčania. PRÍHOVOR K MDŽ Pohľad do kalendára nám každý rok hovorí, že 8. marec je Medzinárodný deň žien. Niekto si myslí, že je to prežitok, alebo, že je to len prachom zapadnutý socialistický sviatok. On má však svoju históriu, hlavne čo sa týkalo rovnoprávnosti s mužmi, čo sa týkalo lepších pracovných podmienok a postavenia v spoločnosti. Históriu na tomto mieste už však nebudem pripomínať, dá sa s ňou oboznámiť v literatúre. Medzinárodný deň žien je v súčasnosti vnímaný najmä cez osobné a rodinné vzťahy ako prejav úcty k práci žien, ako prejav lásky a úcty k žene. Kvety a záhradkárske potreby Osloboditeľov 71/81, Turany Vážení zákazníci, koľko rokov vám už viažeme kvety? Teraz sa možno zamýšľate ako rýchlo beží čas, keď sme Vám robili svadobnú kyticu. Tešili sme sa s Vami, keď sme mali tú česť viazať kyticu pre manželku, pri narodení Vašich detí. Na rôzne príležitosti a životné jubileá, ale tiež sme s úctou a často aj so slzami v očiach, ručne aranžovali smútočné kytice a vence na poslednú rozlúčku s Vašimi najbližšími. Milí priatelia, zmámi - je to už 30 rokov. Ďakujeme za priazeň každému zákazníkovi, rodinám, organizáciám a mestu Turany za spoluprácu. Želáme vám veľa, veľa zdravia a radosti zo života. S úctou Dagmar Kršková a Silvia Rumišová Milé dámy, mamy, starké, babky, vážení spoluobčania. Nie je rozhodujúce, či budeme alebo nebudeme oslavovať Medzinárodný deň žien. Ženy si jednoznačne našu pozornosť zaslúžia. Nielen v tento konkrétny deň. Myslím, že si našu pozornosť zaslúžia každý iný deň po celý rok. Naše mladé mestečko má 4275 obyvateľov, z toho je 2214 žien. Pripomínam to preto, aby sme sa vždy pri našich spoločných stretnutiach týmto milým stvoreniam dokázali aspoň pozdraviť, vyčariť úsmev na tvári, alebo prihovoriť príjemným slovom. Nešetrime v tomto smere ani obdarovaním svojich drahých bytostí kytičkou snežienok, narcisov, tulipánov alebo inou vhodnou kyticou. To je myslím to najmenej, čo môžeme asi urobiť. Koľkokrát si ani neuvedomujeme, čo všetko tie naše ženy, manželky a matky v živote zvládnu. Vždy boli základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňame pred Vašou obetavosťou, pred Vašou láskavosťou, ale aj pred Vašou dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Milé naše ženy, matky a babičky prajeme Vám, aby ste boli hrdé na to, že ste ženy. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku, ktorý ste si 8. marca pripomenuli, mi dovoľte, aby som Vám zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby Vás v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života sprevádzala pohoda, porozumenie a tak potrebná ľudská láska. Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta STOP PODUJATIAM DAL KORONAVÍRUS Vážení spoluobčania, v čase, ktorý žijeme nám bude clivo aj za spoločenskými podujatiami, ktoré sme mali od marca v Turanoch pripravené a na ktoré už boli zverejnené vopred určené termíny. Činnosť MKS, KC, múzea a knižnice je obmedzená aj u nás. Bežci si na Behu oslobodenia Turian určite nezabehnú, volejbalový turnaj sa neuskutoční, všetky plánované súťaže športových klubov a organizácií musia počkať. Aj futbal, ktorý bol nedeľnou súčasťou našich životov. Okrem iných podujatí sa nestretneme ani na divadelnom predstavení ochotníkov zo Žabokriek, chýbať bude Deň narcisov, stavanie mája bude tiež iné, Deň matiek si pripomenieme 10. mája v atmosfére domova, podujatie Juniáles, naplánované na 6.6. nemá tiež istotu organizovania, ak nebude celoplošne rozhodnuté inak. A čo 48.ročník Výstupu na V. F. Kriváň ? Nič dnes nie je isté. Naše pozvánky na všetky akcie pripravované vopred dostali červenú. O všetkých zmenách a nových termínoch budete, vážení spoluobčania, včas informovaní. Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie Bc. Iveta Jesenská, MKS Turany 3

4 Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV Pred dvomi rokmi sme si slávnostným posedením v klubovej záhrade pripomenuli len 5. výročie nášho vzniku. Za toto krátke obdobie sme sa dostali do povedomia v okrese aj v našom meste. Naša pestrá činnosť bola ocenená a myslíme si, že patríme medzi najaktívnejšie ZO JDS v Turci. Nielen počtom členov druhí za susedmi zo Sučian, ale najmä výsledkami. Výbor pracoval pod vedením predsedu Ondreja Adamova v zložení: Jozef Liskaj, Daniela Pirháčová, Eva Kocholová, Ján Gavura, Eliška Sajdáková, Jana Šelmeková, Alena Cígerová, Eva Gavurová. Revízna komisia v zložení Dagmar Filgasová, Emília Sedláková a Emília Adamová,. Výbor sa pravidelne spolu s RK schádzal, pripravoval vlastné podujatia ZO a tiež zabezpečoval účasť na okresných, krajských aj celoslovenských podujatiach. Niektoré podujatia sa pravidelne opakujú a úspechy v r pribúdali. 20. januára sa zúčastnilo 48 členov na relaxačnom pobyte v Piešťanoch Aktívni členovia 8 členov sa vo februári zúčastnilo Okresného senior bálu v Martine U čiernej pani. V KC sme 5. marca pripravili pre naše členky oslavu MDŽ za aktívnej účasti primátora mesta Ing. Novysedláka a jeho zástupcu Mgr. Kričku pri reprodukovanej hudbe. Od jari do jesene sa staráme pod vedením Marty Hriankovej o skrášľovanie klubovej záhrady, za čo sme boli aj ocenení vedením mesta. V sučianskej kolkárni sme v spolupráci s Maticou slovenskou koncom marca odohrali turnaj v kolkoch. Starali sme sa aj o hroby padlých vojakov na miestnom cintoríne a kolektívne sme sa zúčastňovali osláv oslobodenia aj SNP pri pamätníku aj so spevokolom Ďatelinka. Spolupracujeme aj s Miestnym múzeom pri podujatí Večer v múzeu. Najväčšia aktivita je rozvinutá v lete. Pre zvýšenie cien nebol záujem o kúpanie v termálnej vode v Tatralandii a Bešeňovej. V máji bola v Martine okresná prehliadka v prednese poézie, prózy a najnovšie aj vlastnej tvorby. Okresnej prehliadky Kalinčiakovo Záturčie sa zúčastnil Mgr. Jozef Liskaj. Postúpil na krajskú prehliadku v Malom Čepčíne a celoslovenskú v kaštieli Topoľčianky. Najväčšie úspechy sme dosiahli v športe. Na okresných športových hrách v Slovanoch 7. júna získali O. Adamov, J. Liskaj, O. Ujček, S. Bartánus, E. Adamová, E. Kocholová, N. Blahušiaková 12 medailí z toho 9 zlatých. Na krajských ŠH 2019 v Bytči nás úspešne reprezentovali O. Ujček, S. Bartánus, E. Kocholová a J. Liskaj, s tromi medailami. Dúfame, že sa do súťaženia v tomto roku zapoja aj ďalší. Okrem športu sa venujeme aj turistike. V našom chotári viacerí z nás boli na Výstupe na V. F. Kriváň vlani už na jeho 47. ročníku. 22. júna sa vyše 20 členov zúčastnilo na Výstupe na V. F. Kriváň. Pre tých čo si netrúfali pešo z Trusalovej bol pripravený autobus do Vrátnej k lanovke sa v záhrade Klubu dôchodcov uskutočnil klubový guľáš. Vlani sme sa zúčastnili autobusového zájazdu pre najaktívnejších členov. 10. septembra sme navštívili staré kostoly v Kežmarku, chodník v korunách stromov v Bachledovej doline a Tatranskú Lomnicu. Spevokol Ďatelinka vystupoval na Dni mesta a na Matičných Turanoch a v tomto roku nás budú reprezentovať tiež na celoslovenskej prehliadke v Tatranskej Lomnici. Jeseň je v prenesenom význame aj jeseňou života nás starších. V októbri organizujeme stretnutie v rámci mesiaca Úcty k starším a najaktívnejší členovia sa zúčastňujú slávnostného okresného aktívu v Martine. 10. októbra Úcta k starším v KC s pozdravom detí z MŠ Obchodná členom ZO JDS bez účasti predstaviteľov mesta. 11. októbra - Úcta k starším v Martine veľká zasadačka Msú okresný aktív za účasti 15 našich členov, kde bol náš spevokol ocenený. 14. októbra bol pozvaný súbor Ďatelinka na 20. výročie ZO JDS Severanka. 11. novembra sa spevácky súbor Ďatelinka zúčastnil na prehliadke vojenských melódií v Sučanoch pod názvom Červené maky. Tradičnou sa stáva predvianočná kapustnica 5. decembra v KD za účasti primátora mesta a jeho zástupcu. V spolupráci s MO MS sme zorganizovali 7. decembra výlet na tradičnú zabíjačku v Zbojskej. Vďaka dobrým vzťahom s vedením mesta a MsÚ sa nám v našej práci darí a prispievame tak k zviditeľňovaniu nášho mesta v okrese i širšom okolí. Budeme radi, keď nájdu medzi nás cestu aj ďalší turianski dôchodcovia. Výbor ZO JDS Turany 4

5 Z ČINNOSTI PREVÁDZKARNE MESTA TURANY ZA ROK 2019 Prevádzkareň mesta slúži predovšetkým na uspokojovanie potrieb a záujmov mesta a jeho občanov. Popritom vykonáva aj podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Organizácia zamestnávala v roku zamestnancov, z toho 10 zamestnancov sú kmeňoví a 3 zamestnanci boli sezónni, v letnom období sme mali 2 študentov na brigáde. V roku 2019 Mesto Turany zakúpilo nákladné vozidlo Daff sklápač, ktoré nám bolo zverené do správy. Týmto chceme poďakovať vedeniu mesta za jeho zakúpenie, pretože nám výraznou mierou pomáha pri výkone našej práce. Ostatná technika, ktorou Prevádzkareň disponuje, sú: traktor John Deer, Zetor, Iveco, Citroen, recyklačný stroj asfaltu Bagela, kontajnerový príves a vlečka, prídavné zariadenia k traktoru mulčovač, štiepkovač, radlica na odhŕňanie snehu. Prevádzkareň mesta Turany funguje počas celého roku. Jej činnosť je zameraná predovšetkým na stavebnú činnosť a opravy asfaltového povrchu vozoviek. Zo stavebných prác realizovaných pre Mesto Turany v roku 2019 vyberáme: zimná údržba miestnych komunikácií, zdravotné stredisko v južnej časti mesta - rekonštrukcia ambulancie detského lekára, likvidácia čiernych skládok brehy rieky Váh, rekonštrukcia schodišťa a časti tribúny na futbalovom štadióne, asfaltovanie výtlkov MK ul. Gen. Fraňu, Železničná, Priehrada, Černík, Tibín, M. R. Štefánika, nadjazd, prístupová cesta za mestským úradom, úprava MK frézovaným asfaltom záhradkárske oblasti Ráztoky, Pod kopcom, ul. Generála Nosáka, Hviezdoslavova, Na Dubovú prípravné práce na rekonštrukcii spojovacej chodby a únikového schodiska v MŠ Obchodná, detský park ul. Mládeže terénne úpravy výstavba chodníka na ul. Generála Fraňu a parkoviska za Mestským úradom výstavba prístavby hasičskej zbrojnice Prevádzkareň mesta výstavba plechového skladu Taktiež sme sa podieľali na odstraňovaní škôd spôsobených povodňami a následne sme zabezpečovali protipovodňové opatrenia. Počas celého roku sme vykonávali pravidelný vývoz odpadu zo zberného dvora ako aj odvoz odpadu zo zberných miest mimo kontajnerov na triedenie odpadu, ktorý je pravidelne znečisťovaný odpadom hlavne v časti Černík, mulčovanie trávnatých povrchov a náletov a ostatné verejnoprospešné práce pre mesto Turany. Ponuka služieb pre občanov mesta: prepravné služby, vývoz stavebného materiálu VKK, mulčovanie, štiepkovanie, zemné práce, stavebné práce, asfaltovanie. Prevádzkareň mesta sa realizuje aj mimo Turian. O naše služby prejavujú záujem hlavne samosprávy obcí nášho regiónu. Našou prácou prispievame k skvalitňovaniu života našich spoluobčanov a svojimi výsledkami chceme robiť i naďalej dobrú reklamu nielen sebe, ale aj mestu. Stanislav Kapusta - vedúci Prevádzkarne mesta Turany 5

6 MESTO TURANY ROZŠIRUJE OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU COVID-19 MESTO TURANY VYCHÁDZA V ÚSTRETY SVOJIM OBČANOM V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 Na základe najnovších opatrení vlády Slovenskej republiky, prezentovaných Úradom verejného zdravotníctva SR vo forme Opatrení... mesto TURANY prijíma nové opatrenia zamerané predovšetkým na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Vláda Slovenskej republiky prijala v pondelok 23. marca 2020 súbor nových opatrení, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu koronavírusu COVID-19. V súlade s nimi mesto Turany taktiež rozširuje svoje opatrenia predovšetkým v oblasti ochrany najzraniteľnejších skupín obyvateľstva ako sú seniori, osoby s obmedzenou mobilitou a podobne. Mesto Turany aj naďalej vyzýva svojich spoluobčanov na dodržiavanie už prijatých opatrení a hygienických štandardov. Zároveň žiadame rešpektovať všetky novoprijaté nariadenia vlády Slovenskej republiky predovšetkým: Donášku liekov a potravín poskytuje mesto Turany pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Turany a pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Kontaktné linky, kde môžete nahlásiť o akú službu máte záujem v čase od 8:00 do 14:00 hod.: e- mailom: telefonicky: , , BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE RÚŠKA zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu Turany v spolupráci s dobrovoľníkmi osamelým, imobilným obyvateľom mesta, najmä seniorom odkázaným na pomoc iných od 65 rokov a viac Zakazuje sa všetkým osobám s účinnosťou od od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest ( šatka, šál, rúško a iné ) Zakazuje sa podľa 48 ods.4 písm.d) zákona č. 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám od do odvolania organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy Nariaďuje sa s účinnosťou od do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín, mäsa, chleba, pečiva, ovocia a zeleniny, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie a iné Iing. Dušan Novysedlák - primátor mesta DONÁŠKA LIEKOV donáška len nevyhnutných liekov - pre tých, ktorí majú problém s mobilitou, nemajú sa ako dostať do lekárne (osamelým, imobilným obyvateľom mesta, seniorom odkázaným na pomoc iných, ľuďom v karanténe) Ak Vám zabezpečenie liekov nemôže zabezpečiť rodina alebo najbližšie prostredie (napr. susedia), telefonicky kontaktujte svojho obvodného lekára a požiadajte ho o vystavenie elektronického receptu. Následne mesto v spolupráci s dobrovoľníkmi, pracovníkmi Mestskej polície a opatrovateľkami zabezpečí doručenie liekov do domácnosti klienta. ROZVOZ NÁKUPU S POTRAVINAMI budú zabezpečovať zamestnanci Mestského úradu Turany v spolupráci s dobrovoľníkmi a opatrovateľkami pre osamelých, imobilných obyvateľov mesta, najmä seniorov odkázaných na pomoc iných UPOZORNENIE: Mesto bude zabezpečovať službu iba v obchodných jednotkách nachádzajúcich sa na území mesta. V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte kontaktovať Mestskú políciu mesta Turany na tel. č Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora

7 SOCIÁLNY PROBLÉM JE SITUÁCIA Sociálny odbor v našom meste sa zaoberá rôznymi sociálnymi problémami a konfliktmi, ktorými trpia naši spoluobčania. Sociálny problém je situácia, ktorú vníma ten, kto sa v nej ocitol ako ťaživú, ťažko zvládnuteľnú až neriešiteľnú. Vzniká vtedy, keď jednotlivec alebo rodina nemôže realizovať spoločnosťou akceptované potreby (bývanie, stravovanie, vzdelávanie, zamestnanie,...). Sociálna práca je vo svojej podstate spoločenskou odpoveďou na sociálne problémy, sociálny problém definuje a teoreticky sa o sociálny problém i zaujíma. Zároveň aj naznačuje ako ho riešiť, volí určité stratégie a inštitúcie, ktoré budú konkrétne sociálne opatrenia realizovať. Ak je sociálnemu pracovníkovi prezentovaná určitá situácia ako sociálny problém, je povinný ho akceptovať. V súčasnej dobe sa v hojnej miere stretávame s riešením sociálneho konfliktu čo je nesúlad, nezhoda, rozpor, stretnutie až zrážka medzi dvoma aktérmi (jednotlivec jednotlivec alebo jednotlivec prostredie). Na sociálny konflikt z pohľadu sociálnej práce môžeme pozerať ako na určité protirečenia, ktoré vznikajú medzi dvoma alebo viacerými sociálnymi subjektami. Najtypickejším príkladom pre oblasť sociálnej práce je tzv. generačný konflikt, ktorý vychádza z odlišnej hodnotovej orientácie určitých generácií, ktoré žijú v úzkych rodinných vzťahoch. V takýchto prípadoch mesto Turany poskytne občanovi Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, čo minulý rok využilo 23 klientov. Žiadosť treba na riešenie nepriaznivej situácie a umiestnenie klienta v zariadení Domove sociálnych služieb alebo opatrovateľskej služby / pobytová forma / denný stacionár / ambulantná forma alebo domáca opatrovateľská služba / terénna forma / Opatrovateľskú službu využilo 10 našich spoluobčanov. Dôchodcom zabezpečujeme stravovanie a dovoz stravy až do domácnosti čo využíva cca 40 dôchodcov. Mesto prispieva čiastkou 0,50 na jeden obed tým, ktorí sa stravujú v MŠ. Jednorazovú sociálnu dávku sme poskytli v minulom roku 45 občanom na základe žiadosti. Výšku príspevku posudzuje individuálne sociálna komisia. Všetky sociálne dávky a služby sú financované v súlade s rozpočtom mesta. Mgr. Alena Pirháčová ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO PRÍPRAVA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA NA UL. OBCHODNEJ, V BUDOVE ZDRAVOT. STREDISKA V rámci plánovanej komplexnej rekonštrukcie Zdravotného strediska na ul. Obchodnej pristúpilo mesto Turany aj k modernizácii a rekonštrukcii priestorov pre všeobecného lekára, ktorého ambulancia je riešená v prízemnej časti ZS v priestoroch bývalej predajne Mäsa. Na základe požiadaviek lekára a požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Martin bola vypracovaná projektová dokumentácia uvedených priestorov tak, aby spĺňala všetky požiadavky moderného zdravotného pracoviska všeobecného lekára. Doterajšia ambulancia všeobecného lekára, v ktorej pôsobí v súčasnosti MUDr. Daniel Ľachký, ktorá je momentálne na poschodí, bude po rekonštrukcii presťahovaná na prízemie do novo vytvorených štýlových priestorov, kde bude vybudovaný bezbariérový prístup pre pacientov. Aj keď sa to celé zdá veľmi jednoduché, ono to také jednoduché nebolo. Poctivú prácu na rekonštrukcii ako aj v iných podobných stavbách odvádza Prevádzkareň mesta Turany so svojimi pracovníkmi. Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA NA UL. KRÍŽNEJ Po ukončení výkonu stomatologickej praxe zubnej lekárky v zdravotníckom zariadení na ulici Krížna, muselo mesto Turany urýchlene riešiť zabezpečenie stomatologickej starostlivosti pre občanov. Mesto Turany oslovilo viacero zubných lekárov ako aj súkromných spoločností, ktoré zabezpečujú stomatologickú zdravotnú starostlivosť pre občanov. V závere roku 2019 sa nám podarilo uskutočniť rokovania so spoločnosťou WHITE DENT, s.r.o. ktorá zastrešuje dvoch stomatológov a predbežne mesto Turany aj s uvedenou spoločnosťou dohodlo pri dodržaní určitých podmienok zabezpečenie požadovanej zdravotnej starostlivosti. Jednou z podmienok je aj rekonštrukcia zameraná na prestavbu zubnej ambulancie, kde budú pracovať dvaja stomatológovia na dvoch pracoviskách, ktoré budú vybavené špičkovou zubnou technikou a RTG priamo v ambulancii. Mesto vďaka takémuto prístupu získa pre spoluobčanov tak dôležitú stomatologickú starostlivosť, vkusnú čakáreň a reprezentačné priestory ambulancie. O termíne spustenia prevádzky uvedených zdravotníckych zariadení budú občania včas informovaní. Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora 7

8 VEREJNÁ KANALIZÁCIA TURANY HAVARIJNÁ SITUÁCIA FEBRUÁR 2020 V dňoch 3., 4. a boli na území mesta Turany zaznamenané dlhotrvajúce výdatné dažde. Telefonicky bola Turčianskej vodárenskej spoločnosti (TURVOD) nahlásená mimoriadna situácia na Ulici Komenského, kde mal byť ohrozený rodinný dom nátokom splaškových vôd z verejnej kanalizácie. Na miesto bolo vyslané vozidlo TURVODu, ktoré odčerpávalo kanalizáciu preťaženú vodou z dlhotrvajúcich zrážok. Po začatí odsávania bolo zistené, že voda, ktorá sa držala na komunikácii, začala zrazu klesať. Následne sa objavili na oboch stranách vozovky dve dažďové vpuste, cez ktoré dažďová voda natekala do verejnej kanalizácie. Na druhý deň monitorovacia skupina TURVODu zadymila príslušný úsek kanalizácie, kde sa potvrdilo pripojenie dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu. Keďže v týchto miestach je súbeh viacerých čerpacích staníc, tieto boli zahltené dažďovými vodami z cestných komunikácií a nemohli prednostne odčerpávať splaškové vody z nehnuteľností, ktoré sú na ňu pripojené. Dažďové vpuste odvodňujú túto komunikáciu, a tým preťažujú systém prečerpávania vôd v tejto lokalite, kde pracuje v súbehu šesť čerpacích staníc. Ďalej je potrebné upozorniť na hlavnú čerpaciu stanicu (ČS) pri Drevine Turany, ktorá je prevádzkovaná aj s odľahčovacím objektom, ktorého prevádzka je riadne povolená rozhodnutím štátnej vodnej správy (OÚ, OSŽP Martin), objekt slúži pre prípady odľahčenia prevádzky verejnej kanalizácie v čase výdatných dažďov. Táto ČS práve v čase dažďov býva dosť často odstavená z prevádzky. Dôvodom je, že pri zvýšených prietokoch vody v kanalizácii sa spláchnu všetky v potrubí nahromadené hrubé nečistoty (vlhčené utierky, plienky, hygienické vložky, plastové predmety...), ktoré obyvatelia spláchli do verejnej kanalizácie a upchá sa čerpadlo ČS. Po upchatí čerpadla a následnom odstavení ČS vody začnú odtekať cez odľahčovací objekt do recipientu (rieka Váh). Niektorí obyvatelia vidia, že cez odľahčovací objekt tečie odpadová voda do recipientu a hneď volajú na Inšpekciu životného prostredia v Žiline, pritom v našej spoločnosti pracuje dvadsaťštyri hodinová pohotovostná služba, ktorá po nahlásení na náš dispečing (kontakt: , , je do hodiny na mieste a poruchu odstráni. Občanom Turian odporúčame v takýchto situáciách prednostne kontaktovať dispečing TURVODu. Odstránenie poruchy na ČS si vyžaduje vybrať cca 400 kg čerpadlo z čerpacej stanice a ručne ho vyčistiť od nachytaných hrubých nečistôt ( dávame do pozornosti foto upozorňujeme, že tento materiál sa nahromadil v čerpadlách za cca 24 hodín! ). Čistenie čerpadiel a opätovné sprevádzkovanie ČS trvá aj niekoľko hodín, za ten čas musí byť sústava čerpacích staníc a teda aj príslušná časť verejnej kanalizácie odstavená z prevádzky. Preto je potrebné opakovane vysvetľovať občanom, aby pochopili súvislosti, čo nastane v prevádzke verejnej kanalizácie, keď svojou nedisciplinovanosťou a pohodlnosťou splachujú do kanalizácie veci, ktoré do nej nepatria. Do kanalizácie môžu byť vypúšťané len kvapalné resp. tekuté látky, ktoré sú schopné kontinuálne odtekať. Dňa pracovníci TURVODu oboznámili primátora mesta Turany so zistenými skutočnosťami a o odvedení zrážkových vôd z cestných komunikácií vo vyššie uvedenej lokalite do verejnej kanalizácie, zároveň vykonali obhliadku predmetného územia a dohodli sa, že mesto v krátkej dobe predloží TURVODu návrh riešenia, ako zrážkové vody z predmetnej lokality odviesť samostatným systémom mimo potrubie verejnej kanalizácie s cieľom odľahčiť sústavu čerpacích staníc od prečerpávania zrážkových vôd tak, aby výkon čerpadiel mohol byť sústredený na čerpanie splaškových odpadových vôd z objektov na čo bol predovšetkým určený. V Martine dňa Za Turčiansku vodárenskú spoločnosť: Bc. Peter Babej, vedúci HS Kanalizácie a ČOV Ing. Eleonóra Brndiarová 8

9 AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ OBČAN CHCE KUPOVAŤ POZEMOK OD MESTA - INFORMÁCIA KEDY PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ? Mestský úrad v Turanoch upozorňuje občanov na dodržiavanie termínov pri podávaní priznania k dani z nehnuteľností. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok to znamená od do Termíny na podanie priznania k dani z nehnuteľností a čiastkového priznania k dani z nehnuteľností: Priznanie k dani z nehnuteľností. Do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom občanovi daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Napríklad: občan si kúpil alebo predal nehnuteľnosť v roku 2019 a z Okresného úradu Martin, katastrálny odbor obdržal ROZHODNUTIE, v ktorom bolo uvedené vklad povolený a dátum z roku 2019, vtedy podáva priznanie do 31. januára V prípade, že vklad je povolený v roku 2020, vtedy sa priznanie pre rok 2020 nepodáva. Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. popis nehnuteľnosti pozemku fotokópiu snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia účel odkúpenia Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom občanovi-daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia podáva daňovník, ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností k 1. januáru kalendárneho roka a v ďalšom období sa stane vlastníkom, správcom nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. V čiastkovom priznaní sa uvádzajú len zmeny oproti podanému priznaniu k dani z nehnuteľností. Do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosti dedením. Daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nesledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. NEPLATIČI! Občania - daňovníci, ktorí nezaplatili daň z nehnuteľností k 31. decembru 2019 ani po doručení písomnej výzvy sú neplatičmi. Opätovne ich vyzývame na úhradu nedoplatku na dani z nehnuteľností. Pokiaľ neuhradia dane-pohľadávky, pristúpime k vymáhaniu v daňovom exekučnom konaní. M. Gabčová 9

10 Nové Tesco bližšie k vám Už čoskoro. Tešíme sa na vás! Adresa: Osloboditeľov 94/95, Turany POLYFUNKČNÝ OBJEKT TURANY Istotne ste si všimli, že oproti Základnej škole na ulici Komenského, tam kde kedysi poskytovala služby automatická telefónna ústredňa, pomaly vyrastá a mení podobu objekt v súčasnosti ešte pomerne nevzhľadný. Mnohí občania sa pýtajú, čo to bude. Keďže disponujeme takými informáciami poskytneme zopár detailov o stavbe. Mal by tu vyrásť polyfunkčný objekt, ktorý má slúžiť pre účely malej firmy, ktorá vyvíja a vyrába elektronické zariadenia menších rozmerov. V objekte budú výrobné priestory (vývojové dielne), administratívne priestory a priestory sociálneho zázemia s kuchynkou. Prácu tu nájde 6 zamestnancov. V prístavbe na prízemí bude umiestnený apartmán pre príležitostné ubytovanie pracovných návštev a externých spolupracovníkov. V objekte zároveň zostanú technické zariadenia spoločnosti Slovak Telekom, a to v samostatných priestoroch, ktoré sú nezávislé na prevádzke objektu. Na pozemku budú umiestnené parkovacie plochy pre 6 áut, objekt bude z ulice prístupný dvomi vjazdmi. Na viac ku pôvodnému objektu pribudne 2-podlažná časť, ktorá doplní a doblokuje objekt na uličnej strane tak, že uličná línia aj výšková úroveň pôvodného objektu bude zachovaná. Stavebníkom tohto objektu je pán Daniel Vaňko z Krpelian. Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta TESCO V TURANOCH Od doby, kedy ostali priestory obchodnej prevádzky potraviny Kačka na námestí, vedľa pošty prázdne, zástupcovia mesta spolu s majiteľom budovy pánom B. Bondom hľadali riešenie, akým vhodným obchodným reťazcom nahradiť chýbajúce potraviny. Zo strany obyvateľov mesta bol vyslovovaný neustály dopyt, hlavne zo strany starších spoluobčanov, po niečom novom a inom, cenovo dostupnom a výhodnejšom nakupovaní. Nakoniec prišlo rozhodnutie, že do nášho mestečka príde Tesco. Všetko nabralo veľmi rýchle obrátky. V priebehu polovice februára 2020 predložil investor projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy predajne potravín Turany a po vydaní povolenia stavebným úradom sa spoločnosť Tesco už pustila do rekonštrukcie prázdnej predajne. V priestore sa stavebne oddelí zásobovanie a predajná plocha, čím vznikne predsieň zásobovania. Ďalšie stavebné zásahy súvisia s renováciou skladových priestorov (zriadením chladiaceho boxu) a zriadením technológie pekárne. Priestor predajnej haly bude ponúkať flexibilnéa variabilné možnosti vystavenia ponúk tovaru regálovým a diskontným spôsobom. Vonkajší tvar objektu sa meniť nebude, iba farebne, na fasáde nákupno-obchodného centra pribudnú reklamné plochy s označením nového nájomníka Tesco Stores SR. Sme radi, že otvorenie tohto supermarketu, ktoré je plánované na apríl 2020, prispeje okrem iného aj k zvýšeniu zamestnanosti v Turanoch. Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta 10

11 VÝSTAVBA PLECHOVÉHO SKLADU NA USKLADNENIE STROJNÝCH ZARIADENÍ A VOZOVÉHO PARKU REKONŠTRUKCIA A VÝMENA OKIEN V MESTSKÝCH BYTOCH NA UL. OBCHODNEJ Č.1241/27 Vzhľadom na to, že aj tu nás dobieha takzvaný modernizačný dlh v prípade starých drevených okien, na mestských bytoch na ulici Obchodnej a v žiadnom prípade už nespĺňajú podmienky ener getickej náročnosti, došlo zo strany mesta k rozhodnutiu, vymeniť staré, rozsušené, drevené okná za okná plastové. Ku kompletnej výmene všetkých okien došlo v posledných dvoch mestských bytoch, ktoré sa nachádzajú na ulici Obchodnej č. 1241/27. V mesiaci január 2020 bol v areáli prevádzkarne mesta Turany vybudovaný dodávateľskou spoločnosťou BomStal s.r.o. Podbieľ na základe objednávky Mesta Turany plechový sklad o rozmeroch 12 x 7 metrov, pozostávajúci zo železnej konštrukcie a opláštený pozinkovaným plechom. Základovú betónovú platňu pre stavbu plechového skladu pripravila Prevádzkareň mesta Turany. Uvedený sklad je určený na ochranu a skladovanie strojových zariadení a vozového parku hlavne v zimnom období pred poveternostnými vplyvmi počasia. Týmto spôsobom sa snažíme zabrániť dlhodobému poškodzovaniu strojovej techniky v majetku mesta a tým predĺžiť aj bezporuchovú životnosť strojov a zariadení potrebných pre pracovnú činnosť Prevádzkarne mesta Turany. Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora mesta V jednom z týchto bytov došlo aj ku kompletnej rekonštrukcii stien a plafónov miestností, nakoľko v čase, keď sa uvedený byt dával užívateľovi do nájmu nebol dodržaný technologický postup prác pri spracovaní omietok stien a plafónov, ktoré počas užívania bytu začali vo veľkých kusoch odpadávať. Rekonštrukciu uvedeného bytu vykonala Prevádzkareň mesta Turany. Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora mesta 11

12 Bratia a sestry, nachádzame sa v období, ktoré v nás vyvoláva množstvo otázok. Pôsobí v nás neistota a strach. S údivom pozeráme okolo seba, ako sa dokáže svet zmeniť z týždňa na týždeň... Keď som na Štedrý večer kázala o tom, ako anjeli zvestovali pastierom, aby sa nebáli, pretože sa narodil Spasiteľ (Lk 2,10-11), ani v najmenšom kúsku duše som samozrejme nevedela, ako aktuálne budú tieto slová v čase Veľkej noci. V týchto dňoch si totiž znovu uvedomujeme, ako svoj život nemáme pevne vo vlastných rukách a nevieme, čo nám prinesie nasledujúci deň. Potrebujeme teda istotu v tejto neistote. Slová ubezpečenia, aby sme sa nebáli nám však znejú nielen z vianočnej, ale aj z veľkonočnej zvesti. V Evanjeliu podľa Matúša 28,5-6 je napísané:,,anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. Toto posolstvo v sebe nesie veľkú nádej. Medzi nami a Pánom Bohom bola obrovská priepasť hriechu. Kristus však na kríž vyniesol všetko naše zlo a navždy splatil náš dlh a odstránil akúkoľvek prekážku, ktorá nás od Neho oddeľovala. A toto víťazstvo potvrdil svojim zmŕtvychvstaním na tretí deň. Vďaka Kristovej smrti sa nám otvorilo nebo a večný život v ňom. Už teda neexistuje žiadna prekážka, ktorá by nám bránila v našej spáse a Boh nie je ďaleko od nikoho z nás! Sme Ním milovaní viac, než si dokážeme predstaviť. Ak Kristovi vyznáme svoj hriech, odovzdáme Mu svoj život a budeme sa na Neho spoliehať, naša budúcnosť nemusí byť neznáma a plná strachu, ale požehnaná a naplnená nádejou. A to aj v týchto dňoch, kedy na nás útočí tak veľmi veľa nezodpovedaných otázok. Kostoly, štátne hranice, obchody a mnohé zariadenia sa museli zatvoriť, ale Božia náruč sa aj v tieto dni doširoka otvorila. Svet sa okolo nás akosi spomalil a máme teda o niečo viac času premýšľať nad vecami, ktoré sú pre nás dôležité. Mysleli sme si, že všetko môžeme, že všetko dokážeme a zrazu je aj obyčajný slobodný nádych na čerstvom vzduchu rizikom a so zákazmi sa stretávame na každom kroku. To, čo sme brali ako samozrejmosť je zrazu preč. Náš turiansky evanjelický kostol nebol v celej svojej histórii tak prázdny, ako v uplynulé týždne. Tieto dni nás teda stavajú na akúsi pomyselnú križovatku, ktorá nám ponúka viaceré smery, ktorými sa môžeme vo svojich životoch ďalej uberať. Nepremárnime túto možnosť. Chyťme sa Božej natiahnutej ruky a poďme do neistej budúcnosti s verným a istým Bohom. Nevieme, aké zdravotné ale aj ekonomické dôsledky bude mať vírus, s ktorým bojujeme. Ale vieme, že z Božej milujúcej ruky nás nebude môcť nič vytrhnúť. Buďme preto ľuďmi nádeje! Prajem nám všetkým, aby nám toto náročné obdobie prinieslo aj niečo dobré. Pretože - v každej kríze môžeme vidieť príležitosť. Buďme k sebe milší, prajnejší, nápomocnejší a prosme Hospodina o pomoc. Nič totiž nie je v týchto časoch istejšie, ako On. Mgr. Danica Fojtíková, ev.a.v. farárka P.S.: Cirkev je tu aj na to, aby si jej členovia niesli vzájomne svoje bremená. Len spoločnými modlitbami v pevnej viere dokážeme prekonať aj toto náročné obdobie - tak, ako to robili v minulosti naši predkovia - keď dúfali v Hospodina a nikdy neboli zahanbení. V prípade, že by ste sa chceli porozprávať, modliť, hľadať Božiu vôľu vo svojom živote, alebo by ste sa chceli vyspovedať, neváhajte ma kontaktovať cez mobil/sms na čísle , alebo mailom na adrese A keď to bude možné, ste pozvaní na Služby Božie, ktoré sa konajú každú nedeľu o 10:15 a na ďalšie aktivity nášho zboru. CINTORÍNSKE POPLATKY Cintorínske poplatky za poskytnuté pohrebné služby v Turanoch boli naposledy upravované v roku Podľa zákona o pohrebníctve sa uzatvárajú nájomné zmluvy na hrobové miesta na čas určitý, najviac na obdobie 10 rokov. K 1. januáru 2020 sa upravili cintorínske poplatky za hrobové miesta nasledovne: Jednohrob... Dvojhrob... Trojhrob... Murovaný /betónový/ hrob... Urnové miesto... Detský hrob... Hrobové miesto bez pochovania (rezervácia) 1 hrob /10 rokov/... 2 hrob /10 rokov/... 12,- 24,- 36,- 50,- 5,- 5,- 50,- 100,- Bolo by vhodné využívať na pochovávanie staršie hroby našich predkov, kapacita nášho cintorína je obmedzená. AB 12

13 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE V Turanoch je zvykom pochovávať svojich zosnulých do zeme, prípadne ich spopolniť. Pri spopolnení je niekoľko možností. Uloženie do klasického hrobu k zomretému rodinnému príslušníkovi, alebo samostatný urnový hrob. Je tu ale aj nová možnosť, a to ukladanie do urnovej steny, podľa záujmu občanov. 75. VÝROČIE OSLOBODENIA TURIAN V obecnej kronike je zaznamenané obdobie apríla 1945, kedy boli Turany oslobodené, takto: NAŠE OSLOBODENIE Dňa 9. apríla 1945 okolo 10. hodiny predpoludním, keď streľba trochu utíchla, ukázali sa v obci prví osloboditelia - vojaci 1. československej brigády a občania ich nadšene vítali a pozdravili. Títo v pouličných bojoch čoskoro očistili obec od tých nemnohých Nemcov, ktorí tu ešte boli. Žiaľ, že sa to nestalo bez obetí na vzácnych ľudských životoch, lebo traja z našich osloboditeľov položili tu svoje mladé životy. Vďačná im pamäť! 10. apríla 1945 bola prudká delostreľba celú noc. Granáty a míny husto padali na obec a poškodili mnoho domov, najviac na hornom konci. Strieľalo sa i vo dne. Jedna mína padla do Pollákovej kôlne, kde bolo hodne krmu a zapálila ju. Od nej sa chytila a zhorela Polláková maštaľ aj strecha jeho poschodového domu a tiež strecha poschodového domu suseda Jozefa Buricu, kolára. Delostreľba trvala aj v nasledujúcu noc, lebo naši vojaci sa nemohli dostať za Nemcami cez Váh. Ale Nemci sa jednako museli pobrať preč zo Sučian, lebo Rumuni sa blížili už k Martinu a vojaci Červenej armády cez Terchovú k Žiline. 11. apríla 1945 zhotovili naši osloboditelia pontonový most cez Váh pred Sučanmi a hneď aj drevený, upevnený na konštrukcii zhodeného železného mosta, jeho piliere boli nepoškodené. Drevo na tento most brali zo závodu na našom Plese, ktorého zostalo po Nemcoch dostatok. Tým bol ďalší postup nášho vojska umožnený, preto sa aj vojenský štáb, ktorý bol niekoľko dní ubytovaný v našej škole, čoskoro odsťahoval. Takto píše kronikár o našom oslobodení. Čo je kolumbárium? Je to urnová stena s pohyblivým počtom urnových miest, ktorá slúži na uloženie urien na cintoríne. Za úvahu by možno stálo vybudovanie novších typov hrobových miest, kolumbária s príslušenstvom chodníky, oddychový priestor, lavičky. Aj keď to stojí nemalé finančné prostriedky, vybudovaním steny by pozostalým odpadla,,povinnosť chodenia za kamenármi zariaďovať nový náhrobný kameň. Mesto Turany by chcelo v rámci šetrenia s priestormi na pochovávanie urobiť prieskum medzi občanmi o prípadnom záujme obyvateľov o hrobové miesta v rámci urnových stien kolumbária. AB Pripomíname si udalosti spred 75. rokov aj preto, že kvôli opatreniam spôsobených koronavírusom sa nekonajú žiadne spoločenské, kultúrne a športové podujatia na území mesta až do odvolania. Chýbať bude už 48. ročník Behu oslobodenia Turian, ktorý sa mal konať 4. apríla 2020 a spomienkové oslavy oslobodenia budú tiež iba za účasti užšej verejnosti, vedenia mesta. IJ 13

14 Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA V KULTÚRNOM CENTRE NA UL. BUDOVATEĽSKÁ V TURANOCH Dňa 12. decembra 2019 sa konalo 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch na ktorom sa prerokovali najmä nasledovné témy: 1. Z ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ, Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontrol a Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA TURANY NA ROK 2020 Navrhované termíny na rok 2020 sú: štvrtok o hod., štvrtok o hod., streda o hod., streda o hod., streda o hod., štvrtok o hod., Mestské zastupiteľstvo v Turanoch vzalo na vedomie Plán zasadnutí MsZ na rok V prípade potreby budú vykonané operatívne zmeny. 3. UDEĽOVANIE VEREJNÝCH OCENENÍ MESTA TURANY Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie Udeľovanie verejných ocenení mesta Turany: Cena mesta - Ing. Miroslav Blahušiak Cena primátora mesta - pani Elena Líšková, pán Gustáv Blažek 4. NÁVRH VZN O MIESTNYCH DANIACH Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 o miestnych daniach. 5. DODATOK Č. 1 K VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA TURANY Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Turany a následne schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Turany. Týmto nariadením sa určila minimálna suma finančných prostriedkov, ktoré budú v roku 2020 z rozpočtu mesta dostávať školy a školské zariadenia v prepočte na jedného žiaka. 6. DODATOK Č. 1 K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA Zmena sa týka úpravy nákladov za ubytovanie na Slobodárni, pretože museli byť opäť prepočítané a prispôsobené ubytovaným. Predkladaný materiál bol prerokovaný v MsR a tá uvedený materiál zobrala na vedomie a odporúča MsZ ho schváliť. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Turany a schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Turany. 7. ZMLUVA O SPOLOČNOM OBECNOM ÚRADE - STAVEBNÝ ÚRAD K uvedenej problematike sa stretli všetci predstavitelia Obecných úradov Šútovo, Ratkovo, Nolčovo a Mestského úradu Turany, pričom všetci súhlasili so zmenou. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh novej zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávy poľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec, v znení neskorších predpisov a to vo veciach stavebného konania, vyvlastňovania, pozemných komunikácií a v súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu a taktiež schvaľuje Pristúpenie k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 8. PREVODY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA TURANY K uvedenému bodu programu poslanci materiál dostali v elektronickej podobe spolu aj s dôvodovou správou, bol zverejnený na internetovej stránke mesta. Predkladaný materiál bol prerokovaný v MsR a tá uvedený materiál zobrala na vedomie a odporúča MsZ ho schváliť. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch schválilo prevody nehnuteľného majetku Mesta Turany spôsobom zámeny pozemkov. 9. NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA TURANY V R Materiál k tomuto bodu programu dostali poslanci v elektronickej podobe spolu aj s dôvodovou správou, bol zverejnený na internetovej stránke mesta. Primátor dodáva, že úprava rozpočtu kopíruje pohyby, zmeny. Hlavný kontrolór skonštatoval, že návrh na úpravu rozpočtu je v súlade so skutkovým stavom finančnej situácie mesta a odporúča ju schváliť. Komisia ekonomiky a plánu vzala správu na vedomie a odporúča úpravu schváliť. Primátor dodáva, že predkladaný materiál bol prerokovaný v MsR a tá uvedený materiál zobrala na vedomie a odporúča MsZ ho schváliť. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Turany na rok 2019 a schvaľuje úpravu rozpočtu Mesta Turany na rok Rozpočet mesta na rok 2020, programový rozpočet mesta na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu na roky Správu k uvedenému bodu programu poslanci dostali v elektronickej podobe spolu aj s dôvodovou správou, materiál bol zverejnený na internetovej stránke mesta. Predkladaný materiál bol prerokovaný v MsR a tá uvedený materiál zobrala na vedomie a odporúča MsZ ho schváliť. Hlavný kontrolór Mgr. P. Kračmer uvádza, že podľa zákona je pri návrhu rozpočtu povinný dať stanovisko. Konštatuje, že návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je predložený ako vyrovnaný v súlade s 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu odporúča schváliť. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh rozpočtu mesta Turany vrátane programov a podprogramov na roky berie na vedomie 1. Viacročný rozpočet mesta Turany vrátane programov a podprogramov na roky a 2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Turany na rok Schvaľuje Rozpočet mesta Turany vrátane programov a podprogramov na rok 2020 ako vyrovnaný. 11. VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA Predkladaný materiál bol prerokovaný v MsR, a MsR uvedený materiál zobrala na vedomie a doporučuje MsZ schváliť ho. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta Turany Mgr. Petra Kračmera (ďalej hlavný kontrolór) ku dňu 20. marca 2020 určuje v súlade s 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra mesta Turany na čiastočný pracovný úväzok 27,5 hod. týždenne a vyhlasuje v zmysle 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra mesta Turany na deň 30. januára 2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Turanoch. Ďalej ustanovuje v zmysle 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra. 12. PRIJATIE ÚVERU NA ZAKÚPENIE PRACOVNÉHO STROJA K ZIM- NEJ ÚDRŽBE Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Zámer prijatia úveru na zakúpenie pracovného stroja k zimnej údržbe miestnych komunikácií podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 14

15 zriadení v platnom znení a schvaľuje prijatie investičného úveru vo výške ,- Eur, so splatnosťou 5 rokov, ponúkaného zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO: , za podmienok uvedených v ponuke bližšie dojednaných v úverovej zmluve. Zápisnicu a uznesenia z mestského zastupiteľstva nájdete na web stránke mesta Spracoval: Mgr. Dušan Kričko zástupca primátora 10. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA V KULTÚRNOM CENTRE NA UL. KRÍŽNA V TURANOCH Dňa 30. januára 2020 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch na ktorom sa prerokovali najmä nasledovné témy: 1. SPRÁVA Z ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Turanoch, Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch vykonaných kontrol a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Turany za rok PLÁN KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A AKCIÍ NA ROK Kalendár kultúrnych a športových aktivít býva v januári vždy vypracovaný na celý rok s tým, že sa pravidelne dopĺňa, podujatia sú aktualizované. Niektoré z nich sa opakujú každý rok, ako napr. Turianska biela stopa (teraz podľa podmienok), Turiansky ples, Fašiangy, Deň mesta, podujatia jednotlivých športových klubov, atď. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Kalendár kultúrnych a športových podujatí v roku 2020 a berie na vedomie Kalendár kultúrnych a športových podujatí v roku VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA TURANY Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra mesta Turany: Ing. Miroslav Blahušiak, Ľubomír Drietomský, Ing. Jaroslav Hlavatý, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Viera Vojtová, berie na vedomie vzdanie sa kandidatúry na voľbu hlavného kontrolóra Ing. Jaroslava Hlavatého zo dňa Mestské zastupiteľstvo volí Ing. Miroslava Blahušiaka za hlavného kontrolóra mesta Turany s nástupom do funkcie od 21. marca SCHVÁLENIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2020 U väčšiny žiadostí ponechali príspevky tak, ako si ich na základe minulých rokov požiadali kluby, niekde navýšili či znížili, podľa uváženia komisie. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MsZ na pridelenie dotácií na rok 2020 a schvaľuje pridelenie dotácií na rok NÁVRH INVESTIČNÝCH AKCIÍ A PREROZDELENIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA ROK NÁVRH NA I. ÚPRAVU ROZPOČTU Materiály poslanci predom obdržali. Vysvetlenie prebehlo na rozšírenom zasadnutí Mestskej rady. Prerozdelenie kapitálových výdavkov je zároveň I. úpravou rozpočtu. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Turany na rok 2020, návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov mesta na rok 2020 a schvaľuje I. úpravu rozpočtu Mesta Turany na rok 2020 a návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov mesta na rok 2020 s pripomienkami. 6. NÁVRH RIEŠENIA NA OBNOVU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLE- NIA V MESTE TURANY Predkladaný materiál - predkladacia správa, dôvodová správa, audit verejného osvetlenia mesta Turany bol prerokovaný v MsR, a MsR uvedený materiál odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Materiál Návrh riešenia na obnovu sústavy verejného osvetlenia v mesta Turany ukladá zástupcovi primátora pripraviť podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania obnovy verejného osvetlenia a zároveň predložiť príslušným komisiám. 7. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍ- SPEVKU - NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE OBJEKTU SLOBODÁRNE V MESTE TURANY NA BIOMASU Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu ,00 EUR. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maxi- málne do výšky ,85 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Prijímateľ vyhlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške 5%, čo predstavuje sumu ,15 EUR z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie Informáciu primátora súvisiacu s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom MŽP SR v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava a prijímateľom Mesto Turany, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC /X ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ NFP NÁZOV PROJEKTU: BEZPEČNÝ ŽIVOT V MESTE TURANY Dňa nám bolo oznámené, že MV SR vydalo dňa rozhodnutie o schválení ŽoNFP, kód výzvy: OPK ZP-PO3-SC , názov projektu: Bezpečný život v meste Turany, Schválený NFP vo výške ,40 Eur. Jedná sa o bezdrôtový rozhlas, vr. systému varovania a vyrozumievania, riadiaca ústredňa systému, vysielací pult, ústredňa hlásičov s anténou, bezdrôtový koncový bod, rozhlas, meteostanica, anemometer, zrážkomer, a pod. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie: Informáciu primátora súvisiacu s rozhodnutím MV SR o schválení ŽoNFP, kód výzvy: OPK ZP-PO3-SC , na projekt: Bezpečný život v meste Turany, schválený NFP vo výške ,40 Eur. 9. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ NÁRODNÉHO ŠPOR- TOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY Zmluva o spolupráci a financovaní národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch v meste Turany zo dňa medzi zmluvnými stranami: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava, Mestom Turany ako partnerom a Tatranom Turany ako garantom realizácie projektu Účelom použitia príspevku vo výške maximálne ,- Eur je výstavba sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna a rekonštrukcia šatní. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie: Informáciu primátora ohľadom Zmluvy o spolupráci a financovaní národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch v meste Turany zo dňa medzi SFZ a Mestom Turany, ktorá sa týka výstavby sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna a rekonštrukcia šatní. 10. INFORMÁCIA O STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH V PRIESTOROCH ZS NA UL. KRÍŽNA Primátor informuje poslancov o začatí stavebných prác v Zdravotnom stredisku na ulici Krížna. Rekonštrukcia je zameraná na prestavbu zubnej ambulancie, kde budú pracovať dvaja stomatológovia na dvoch pracoviskách, ktoré budú vybavené špičkovou technikov a RTG priamo v ambulancii. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie informáciu primátora súvisiacu so Stavebnými úpravami v priestoroch Zdravotného strediska na ul. Krížna Stomatologická ambulancia. 11. ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU VO VLASTNÍCTVE MESTA NA UL. KRÍŽNA Č. 1157/11 PRE SPOLOČNOSŤ WHITE DENT, S.R.O., ZA ÚČE- LOM UBYTOVANIA STOMATOLÓGA Spoločnosť WHITE DENT, s.r.o., v zastúpení p. Hyben žiadala o pridelenie bytu pre zubného lekára. Komisia sa zhodla na tom, že mu odporúča byt prenajať. Byt bude zrekonštruovaný na náklady Spoločnosti WHITE DENT. 15

16 Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta na ul. Krížna č. 1157/11 pre spoločnosť WHITE DENT, s.r.o. za účelom ubytovania stomatológa. Rekonštrukcia bytu bude vykonaná svojpomocne, berie na vedomie Návrh na pridelenie bytu komisiou Sociálno-zdravotnou pri MsZ v Turanoch a schvaľuje Pridelenie bytu vo vlastníctve mesta na ul. Krížna. č. 1157/11 pre spol. WHITE DENT, s.r.o., pre stomatológa s tým, že rekonštrukciu bytu vykoná spoločnosť na vlastné náklady. 12. PRIDELENIE BYTU Č. 23 VO VLASTNÍCTVE MESTA Pridelenie uvedeného bytu bolo prejednané na komisii, kde sa všetci členovia zhodli a odporúčajú prideliť byt p. Veronike Zacharovej s rodinou. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom p. Darinou Fekečovou, byt č. 23, na 3. poschodí berie na vedomie návrh na pridelenie bytu komisiou Sociálno-zdravotnou pri MsZ v Turanoch a schvaľuje pridelenie bytu č. 23 vo vlastníctve mesta p. Veronike Zacharovej s rodinou. Zápisnicu a uznesenia z mestského zastupiteľstva nájdete na web stránke mesta Spracoval: Mgr. Dušan Kričko zástupca primátora Dňa na zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie č. 152/ Týmto uznesením MsZ bola vyhlásená v zmysle 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľba hlavného kontrolóra mesta Turany na 30. januára Na voľbu do funkcie HK sa prihlásilo celkovo 5 kandidátov: Mgr. Peter Kračmer, Ing. Viera Vojtová, Ľubomír Drietomský, Ing. Miroslav Blahušiak a Ing. Jaroslav Hlavatý. Uznesením určená komisia po otvorení a prekontrolovaní požadovaných dokladov sa uzniesla a skonštatovala, že všetci uchádzači prihlásený do výberového konania splnili všetky náležitosti prihlášky. Dňa bol na Mestský úrad Turany doručený list od jedného z kandidátov. Ing. Jaroslav Hlavatý sa vzdal kandidatúry na voľbu hlavného kontrolóra. Na mestskom zastupiteľstve dňa konanom v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska na ul. Krížna jedným bodom programu zasadnutia bola voľba hlavného kontrolóra. Na zasadnutie sa dostavilo všetkých 11 poslancov MsZ. Pred poslancami a verejnosťou sa postupne prezentovali so svojimi predstavami o fungovaní a plnení úloh hlavného kontrolóra všetci kandidáti, v abecednom poradí: Ing. Miroslav Blahušiak, p. Ľubomír Drietomský, Mgr. Peter Kračmer a Ing. Viera Vojtová. Po predstavení kandidátov nastal samotný akt volieb a po skončení, volebná komisia skonštatovala, že hlavný kontrolór mesta Turany nebol zvolený, nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov poslancov, tak ako to vyžaduje zákon. Mestské zastupiteľstvo následne na tom istom zasadnutí vykonalo druhé kolo voľby, do ktorého postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. Do 2. kolo volieb postúpil Ing. Miroslav Blahušiak a Mgr. Peter Kračmer. Voľba hlavného kontrolóra pokračovala druhým kolom voľby a po skončení predseda volebnej komisie Mgr. Martin Adamov vyhlásil, že Ing. Miroslav Blahušiak získal väčší počet hlasov ako jeho protikandidát Mgr. Peter Kračmer v pomere hlasov 7:4. O priebehu voľby a výsledku 2. kola volebná komisia spísala zápisnicu. Celý priebeh voľby hlavného kontrolóra bol zaznamenaný na kameru. V závere predmetného bodu rokovania primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák konštatoval, že hlavným kontrolórom pre obdobie 6 rokov s nástupom do funkcie od sa stáva Ing. Miroslav Blahušiak. 16 VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA TURANY Mgr. Dušan Kričko - zástupca primátora mesta POKYN PRE DHZM A SLUŽBY PRE OBČANOV Primátor mesta vydal pokyn, ktorým sa určujú podmienky používania hasičských vozidiel, iných vecných prostriedkov a podmienky iných úkonov vykonávaných členmi DHZM. V súlade so Zriaďovacou listinou obecného hasičského zboru a v súlade s platným Štatútom mesta Turany schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 12/2016 zo dňa , v nadväznosti na hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta - hasičská zbrojnica, hasičská technika, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi a iné vecné prostriedky bolo nariadené v súvislosti s používaním hasičskej techniky nasledovné: a./ Každé použitie hasičskej techniky okrem výjazdov k požiarom a iným nežiadúcim udalostiam podlieha schváleniu príkazu na jazdu primátorom mesta. Zakazuje sa akékoľvek svojvoľné používanie hasičskej techniky bez vedomia zriaďovateľa t. j. štatutárneho zástupcu mesta. b./ Pri zásahoch pri požiaroch a iných nežiadúcich udalostiach je povinnosť veliteľa zásahu telefonicky oboznámiť primátora mesta o výjazde hasičskej techniky bezodkladne akonáhle to situácia počas zásahu dovolí, najneskôr však do 60 minút od opustenia základne. c./ Použitie hasičskej techniky k individuálnym službám občanov Turian podlieha predchádzajúcemu schváleniu príkazu na jazdu. Schválenie príkazu na jazdu sa bude vykonávať pred jazdou vopred, resp. na základe telefonického súhlasu primátora mesta, v jeho neprítomnosti zástupcu primátora a to odplatne. d./ Použitie hasičskej techniky pre člena hasičskej jednotky je bezplatné avšak podlieha predchádzajúcemu súhlasu primátora mesta. Tiež boli dohodnuté finančné náležitosti súvisiace s používaním hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov 1. Povolený výjazd hasičskej techniky k individuálnym službám občanov Turian (nie technický výjazd) sa bude účtovať (od druhu vozidla) podľa platného cenníka použitia hasičskej techniky: Plošina PVP 20 Š 706 RT, MT 909 DG... 20,- Eur/hod Tatra 815 Ťahač, MT 428 BE...20,- Eur/hod Mercedes Benz G, MT 630 CG, MT 427 CZ... 10,- Eur/hod Príves Unikol dvojnápravový MT...5,- Eur/hod Finančnú čiastku zaplatí občan po ukončení úkonu na základe informácie od veliteľa hasičskej jednotky v pokladni mesta. 2. Použitie vozidiel: CAS 15 Iveco Daily, ZA 540 FT CAS 32 Tatra 148, MT 846 AT CAS K 25 Liaz 101, MT 267 BP na iný účel ako výjazd ku požiaru a inej mimoriadnej udalosti nie je možný, nakoľko sú tieto vozidlá prvovýjazdové, zaradené v pohotovosti. Použitie hasičskej techniky pre potreby občianskeho združenia DHZ Turany (účasti na súťažiach, školeniach, schôdzach, práce s deťmi) je bezplatné za podmienky dodržania ustanovenia v časti I. a). Akiste je známe, že mesto vlastní aj party stany a pivné súpravy. Tieto boli zapožičiavané bežne, ale keďže dochádzalo k poškodzovaniu a bolo nutné dokupovať rôzne náhradné diely mesto pristúpilo k tomu, že službu bude poskytovať naďalej, lenže odplatne: Zapožičanie party stanu resp. pivnej súpravy pre individuálne potreby občana resp. cudzieho subjektu sa bude vykonávať na základe písomnej požiadavky-objednávky, potvrdenej súhlasom primátora mesta. Postavenie party stanu si zabezpečí žiadateľ na vlastný náklad. Párty stan vydá veliteľ hasičskej jednotky len na základe pokynu primátora mesta, alebo jeho zástupcu. Odplata: za zapožičanie malého party stanu bude vo výške... 50,00 Eur za zapožičanie veľkého party stanu bude vo výške ,00 Eur za zapožičanie 1 ks pivnej súpravy bude vo výške... 5,00 Eur Pokyn nadobudol účinnosť dňom podpísania a to dňa Veríme, že predmetný pokyn pri zachovaní a zabezpečovaní všetkých činností súvisiacich s činnosťou a výkonom nášho hasičského družstva kategórie A pomôže k lepšiemu dodržaniu zásad hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mesta. Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta

17 VOĽBY DO NR SR V meste TURANY sa volieb zúčastnilo 2432 obyvateľov, volebná účasť bola 68,99 percenta. V meste boli vytvorené 4 okrsky. Účasť v jednotlivých okrskoch bola nasledovná: okrsok č voličov... 66,49 % okrsok č voličov... 73,86 % okrsok č voličov... 66,06 % okrsok č voličov... 70,19 % PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA VÝSLEDKY ZA OKRSOK TURANY - 3 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiaval mimo jej územia, mohol písomne alebo elektronicky požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Túto možnosť využilo 34 občanov a to nasledovne: Česká republika 15, štáty Európskej únie 17, Amerika 1 a Ázia 1 občan. Celkove bolo doručených 29 návratných obálok. Zvyšné si občania neprevzali v uvedenom termíne na poštových úradoch alebo im neboli doručené. Voličom, ktorí nemohli voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname boli zapísaní boli vydané Hlasovacie preukazy jednalo sa 82 občanov nášho mesta. Výsledky hlasovania za jednotlivé strany : PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA VÝSLEDKY ZA OKRSOK TURANY - 1 VÝSLEDKY ZA OKRSOK TURANY - 4 PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA PLATNÉ HLASY ODOVZDANÉ PRE POLITICKÉ SUBJEKTY PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA VÝSLEDKY ZA OKRSOK TURANY - 2 VÝSLEDKY ZA OBEC TURANY 17

18 INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ V ZŠ A MŠ Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany schváleného sú poplatky nasledovné: príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole: 15,-, príspevok na činnosť školského klubu detí: 10,-, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania: dieťa v MŠ (2-6 rokov): 1,45 (z toho: desiata: 0,36, obed: 0,85, olovrant: 0,24 ) žiak v ZŠ (6-11 rokov): 1,21 žiak v ZŠ (11-15 rokov): 1,30 žiak v športovej triede ZŠ: 1,56 príspevok na režijné náklady v ZŠ aj MŠ: 3,-. Ing. Monika Bačeová INFORMÁCIA PRE NÁJOMCOV BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV JARNÉ UPRATOVANIE Oznamujeme občanom, že budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie dňa na uliciach: Hviezdoslavova, Štúrova, Fatranská, Partizánska, Černík, Družstevná, Brodzany, Vaňovská, Generála Fraňu, Sadová DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV P A T R Í OBJEMOVÝ ODPAD ako starý nábytok rozobratý na menšie kusy, staré koberce, matrace, kreslá, linolea, prebytočné veci z pivníc domov a bytov N E P A T R Í NEBEZPEČNÝ ODPAD farby, pesticídy, oleje, rozpúšťadlá, tuky, azbest a pod. ELEKTROODPAD veľké a malé elektrospotrebiče, batérie a pod. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD tráva, konáre SEPAROVANÝ ZBER plasty, papier, sklo, tetrapaky PNEUMATIKY STAVEBNÝ ODPAD Zberný dvor je k dispozícii počas celého roka v rámci otváracích hodín pre občanov Turian, kde je možné odpad, ktorý nepatrí do veľkoobjemových kontajnerov zlikvidovať. V poslednom čase pribúda zo strany nájomcov počet žiadostí ohľadom refundácie nákladov spojených s rekonštrukciou a opravami v nájomných priestoroch, prípadne žiadostí o výmenu spotrebičov a pod. Na základe tejto situácie si dovoľujeme nájomcov upozorniť, že v prípade, že v priestore plánujú robiť rekonštrukciu, zmenu priestorov alebo výmenu spotrebičov a rôzne opravy, je potrebné VOPRED napísať žiadosť o uvedené a predložiť na sekretariát Mesta Turany. Žiadosť musí obsahovať presnú špecifikáciu aj s približným vyčíslením sumy. Následne bude každá žiadosť individuálne posudzovaná a žiadateľ bude o vybavení písomne oboznámený. Uvedený postup vyplýva z nájomnej zmluvy, ktorú každý nájomca podpíše pri vzniku nájomného vzťahu a je s ňou oboznámený. Ing. Adriana Bobeková - prac. MsÚ OZNAM PRE NÁJOMNÍKOV UBYTOVNE NA UL. BUDOVATEĽSKEJ: V zmysle vykonanej kontroly MsP Turany v spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR Sučany žiadame všetkých ubytovaných o dodržiavanie Ubytovacieho poriadku, ktorý sa nachádza na každom poschodí ubytovne. Všetci ubytovaní boli s Ubytovacím poriadkom oboznámení, čo potvrdili svojim podpisom. V obytnej miestnosti je zakázané zdržiavať sa osobám, ktoré nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu. Taktiež je zakázané držať v obytnej miestnosti akékoľvek zviera. V prípade porušenia uvedeného, môže byť nájomná zmluva ukončená s okamžitou platnosťou. V ubytovni bude opakovane vykonávaná kontrola na dodržiavanie Ubytovacieho poriadku. 18

19 SEPAROVANIE, ZBERNÝ DVOR Viac vytriedeného odpadu znamená menej zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Výdavky na skládkovanie tvoria značnú časť celkových výdavkov, v našom meste takmer Eur. 6% 8% 6% 11% 3% Triedením odpadu chránime svoje zdravie a životné prostredie. Odpady, ktoré odhodíte do čiernej nádoby, alebo do plechovej 110 litrovej kuka nádoby, končia vždy na skládke alebo v spaľovni. Z plastov, elektroodpadov, použitých batérií sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré môžu kontaminovať pôdu, vodu aj vzduch a tým ohroziť ľudské zdravie a celý ekosystém. 12% 54% Mali by sme sa zamerať na prevenciu ako predchádzať vzniku odpadov a na triedenie odpadov. Prevencia: nakupujte len kvalitné výrobky s dlhšou životnosťou, v maximálnej možnej miere používajte vratné a recyklovateľné obaly, pri nakupovaní používajte textilné tašky namiesto plastových. Triedenie: trieďte a zhodnocujte biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne a zo záhrad, tento odpad nepatrí do kuka nádob. Najvhodnejší spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie. Odpad z domácností roztrieďte na jednotlivé druhy recyklovateľných odpadov, plasty, sklo, papier, kovové obaly a viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) a vhoďte do príslušných kontajnerov na triedený zber odpadov. Triedený zber v našom meste prebieha podľa harmonogramu spoločnosti Brantner Fatra, Martin. Harmonogram je zverejnený na internetovej stránke, v Hlase Turian a na informačnej tabuli. ŽLTÝ KONTAJNER plasty a obaly z plastov dvojtýždňový vývoz ORANŽOVÝ KONTAJNER viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) dvojtýždňový vývoz ČERVENÝ KONTAJNER kovy a kovové obaly dvojtýždňový vývoz MODRÝ KONTAJNER papier, obaly z papiera a lepenky dvojtýždňový vývoz ZELENÝ KONTAJNER sklo a obaly zo skla mesačný vývoz VRECIA plasty a obaly z plastov mesačný vývoz Výkup papiera a výkup jedlého oleja sa realizuje 2 krát do roka podľa harmonogramu. Elektroodpad a nebezpečný odpad - celoročne do zberného dvora v čase otváracích hodín. Biologicky rozložiteľný odpad tráva, konáre patria do zberného dvora v čase otváracích hodín. Opotrebované pneumatiky sa odovzdávajú do autoservisov. Zberný dvor slúži len pre občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Turanoch. V prípade, že občan potrebuje zlikvidovať väčšie množstvo stavebného odpadu, je možné mu po nahlásení pristaviť veľkokapacitný kontajner, a po dohode mu zabezpečíme odvoz a zlikvidovanie stavebného odpadu na jeho náklady. V prípade, akýchkoľvek otázok sa informujte na Mestskom úrade č. dv. 21, alebo telefonicky na čísle 043/ ZBERNÝ DVOR MESTA TURANY Prestávka na obed OTVÁRACIE HODINY: Pondelok... 8,00-15,00 hod. Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota ,00-15,00 hod. 8,00-18,00 hod. 8,00-12,00 hod. 8,00-15,00 hod. 9,00-15,00 hod ,15-13,00 hod. 19

20 20

21 21

22 Z USKUTOČNENÝCH PODUJATÍ FAŠIANGOVANIE SA VYDARILO Čas Fašiangov sa v Turanoch už niekoľko rokov spája s pochôdzkou masiek, zábavou a posledné roky aj s fašiangovou zabíjačkou na námestí. V tomto roku to síce zabíjačka nebola, ale pre obyvateľov a priaznivcov tejto tradície nezostalo mesto nič dlžné. Krásne masky vo fašiangovom sprievode po celý deň, ktorému prialo počasie, chodili po uliciach a dostalo sa im neobyčajnej priazne občanov. Na námestí sa už od rána chystali fašiangové dobroty, a popoludní nechýbal program s pochovávaním basy. Početná divácka kulisa, dobrá nálada a vydarená fašiangová sobota sa stala realitou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali. IJ 22

23 13. TURIANSKY PLES VO FOTOGRAFII Začiatok februára patril opäť plesu, ktorý má už trinásťročnú tradíciu organizovania. 13. TURIANSKY PLES, znamenal pre 180 hostí dobrú zábavu spojenú s pekným programom, bohatou tombolou, dobrou náladou, stretnutiami priateľov. Úderom na gong ho otvoril primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák. Aj vďaka sponzorom sa podarilo vyskladať takmer 50 cien tomboly, vylosovaná bola tradične hodnotná Cena mesta. O dobrú zábavu sa postarali DJ J. Haliena, ĽH Slančíkovci, hostia: tanečníci KST Aknela, žiaci SZUŠ Turany, M. Repáň a Terchovská muzika, spevák S. Lorinčík, o príjemné prostredie a dobré jedlo reštaurácia Pasáž a agentúra Press3. Priaznivé odozvy dlhoročných návštevníkov nášho plesu svedčia o tom, že aj v podmienkach malého mestečka organizujeme už po mnohé roky pekné plesové podujatie. IJ 23

24 KTO SA VODY NEBOJÍ... MATERSKÁ ŠKOLA KRÍŽNA ZIMNÉ OBDOBIE V MŠ TURANY, KRÍŽNA Plavecký výcvik sa organizoval na plavárni Hurbanova, Martin.Zúčastnilo sa ho 22 detí. Počas výcviku sa oboznamovali s vodou, poznávali plavecké pomôcky, učili sa zvládať základné zručnosti ponorenie, splývanie, správne dýchanie, skákanie do vody, osvojenie si základov techniky plaveckého štýlu - kraul. Deti prejavovali nebojácnosť a odvahu, v závere boli odmenené Mokrým diplomom. LYŽOVAČKA Lyžiarsky výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Snowland Valčianska dolina. Zúčastnilo sa ho 13 detí. Cieľom bolo zvládnuť namáhavejší pohyb v nerovnom teréne, osvojiť si zručnosti na lyžiach a intenzívnou pohybovou činnosťou zvyšovať odolnosť organizmu. Deti si postupne privykali na výstroj, precvičovali chôdzu na lyžiach, skúšali zjazd priamo, v pluhu, brzdenie, zastavenie. Jazda na vleku bola náročná, ale umožnila im lyžovanie z kopca. Všetci dosiahli stanovený cieľ a prežili dobrý pocit z vlastnej úspešnosti. HRY NA PRVOM SNEHU Materská škola má v záhrade vybudovaný prírodný kopec na zimné pohybové činnosti. Prvý sneh, ktorý napadol, deti využili na zimné radovánky. Zobrali klzáky a poďhona kopec. Naučili sa bezpečne spúšťať z kopca, rozvíjali svoju trpezlivosť, ohľaduplnosť a schopnosť spolupracovať pri činnosti. 24

25 DAJME SPOLU GÓL Pre deti sa stali atraktívnymi športové aktivity z projektu Dajme spolu gól, ktorý u nás organizuje Slovenský futbalový zväz pod vedením kvalifikovaného trénera p. Jaroslava Súkeníka. Hlavnou úlohou projektu je popularizovať futbal u detí v materskej škole realizáciou športovo-pohybových aktivít so zameraním na futbal. Deťom sa najviac páči, že ich trénuje SKUTOČNÝ TRÉNER a nie pani učiteľka. Cvičia so zaujímavým športovým náčiním a náradím, ktoré materská škola prostredníctvom projektu získala. Rozvíjajú si špeciálne pohybové zručnosti a skúsenosti so športovými činnosťami, ktoré sú nové a zaujímavé. Na svojho trénera a aktivity sa vždy veľmi tešia. Ďakujeme mu za jeho správny športový vzor, odborný a zároveň milý prístup k našim predškolákom. ŠPORTU ZDAR. MASKY NA KARNEVALE K fašiangovým tradíciám, ktoré sa snaží naše mesto udržiavať, patrí aj škôlkarsky karneval. Rodičia deťom pripravili zaujímavé karnevalové masky, ktoré im pani učiteľky dotvorili. Karneval sa konal po triedach, deti sa predstavovali, fotili, rozprávali o význame svojej masky, tancovali. V závere sa všetky triedy spojili a spoločne karneval pokračoval. Nechýbali ani masky pani učiteliek, veď v materskej škole sme všetci jedna veľká rodina. DIVADIELKO Úsmevy detí na fotkách prezrádzajú, že ďalšie divadielko O kocúrovi a pyšnej hviezde, bolo veselé a humorné. Hlavné postavy odhalili svoje charakterové vlastnosti starostlivosť o druhého, čestnosť, zodpovednosť, ale aj namyslenosť a dôležitosť. V priebehu deja sa však tieto zlé vlastnosti vytrácali a nahradila ich láska, vzájomná úcta a priateľstvo. Určite zanechali stopu v myslení detí. 25

26 ŽELEZNICA OČAMI DETÍ Pod záštitou železničnej stanice v Turanoch, prednostu Bc. R. Horala, výpravcu p. M. Morica a pokladníčky p. Ž. Roffárovej sa uskutočnila na železničnej stanici v Turanoch ( ) výstava detských výtvarných prác na tému: Železnica očami detí cestujeme vláčikom po Slovensku. Deti sa zoznámili s prácou pokladníčky, výpravcu, stretli sa s opravárom koľajníc na žltom traťovom motore a dozvedeli sa, že železničná doprava sa v niektorých prípadoch málo využíva. Tancom a spevom vyjadrili pohyb vláčika. Za krásne výtvarné práce, ktoré nainštalovala p. učiteľka Stelka, boli odmenené sladkým ovocím. Tí, ktorí cestujú vlakom, sa určite s detskými prácami stretli. Veríme, že im aspoň trošku spríjemnili čakaciu dobu na ich vlak. DETI A NÁSILIE Materskú školu navštívili koordinátori Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.Zahrali deťom divadlo Dračie pytačky, ktorého cieľom bolo priblížiť nevhodné správanie niektorých kamarátov a zároveň ukázať možnosti, ako sa voči takému správaniu brániť. Po divadle nasledovala beseda koordinátorov projektu s deťmi predškolského veku. Jej úlohou bolo ukázať im, ako sa prostredníctvom lásky majú správať k druhému. V rozhovore sa dozvedeli, čo je to šikanovanie medzi deťmi, ako proti nej bojovať. Pripomenuli si aj príslovie nerob nikomu to, čo nechceš, aby on robil tebe.získali prvé informácie o Linke detskej dôvery, ktorá má uši pre všetky deti. Materská škola nadviazala aj na vyhlásený 2. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre školy v okrese Martin a Turčianske Teplice na tému: PREČO SI KAMARÁTI UBLIŽUJÚ?. Deti už práce vyrábajú a pod vedením p. učiteľky Stelky ich odošlú. Prajeme im, aby boli v súťaži úspešní. POKUSY S VODOU Deti formou pokusu pozorovali prírodné javy. Nádoby napustené vodou umiestnili na mráz. Ráno nedočkavo zisťovali výsledok pokusu. Voda zamrzla a predmety ostali primrznuté v nej. Opisovali vlastnosti ľadu - priesvitný, chladný, hladký, klzký a pod. V teple sa nakoniec roztopil a bola z neho opäť voda. Zisťovali aj vlastnosti snehu. Ten sa tiež topil na špinavú vodu. Z toho vyplynulo ponaučenie: Sneh a ľad sa nejedia!. Mgr. Jana Sobeková 26

27 MATERSKÁ ŠKOLA OBCHODNÁ DETI BAVÍ DREVO Pri pozorovaní hry detí zisťujeme, že deti často siahajú po drevených hračkách. V hre s nimi preukazujú tvorivosť a vzájomne sa ovplyvňujú, či už smerom k hračke alebo deti medzi sebou. Dnes máme v materskej škole k dispozícii veľké množstvo drevených hračiek na rôzne účely hier. Dopravnú výchovu zastupujú rôzne druhy drevených autíčok, ťahače, dopravné značky, vláčiky s koľajnicami, lietadlá a loďky. Jemnú motoriku a predstavivosť si rozvíjajú v hre na domácnosť. Z jednotlivých kúskov dreveného nábytku vytvárajú zariadenú obývačku, spálňu, detskú izbu, kuchyňu či kúpeľňu, do ktorých včleňujú postavičky troch generácií a to deti, rodičov a starých rodičov. Veľkému záujmu sa tešia aj drevené kuchynky vybavené potrebným riadom a drevenými spotrebičmi ako hriankovačom, kávovarom a grilom. Na varenie využívajú deti suroviny, zakúpené v drevenom obchodíku s rozličným tovarom. Po odvážení tovaru na váhe a jeho nablokovaní na pokladnici si deti v nákupných vozíkoch odvezú tovar do kuchynky, v ktorej pripravujú rôzne jedlá, krájajú ovocie a zeleninu, pečú tortu alebo pizzu. Deti sa vžívajú do role gazdinky, predávajúceho či nakupujúceho. Kombinujú hračky, ktoré majú k dispozícii a hľadajú nové možnosti ich využitia. Obľúbenými hračkami, stimulujúcimi predstavivosť a pozornosť sú drevené puzzle, po ktorých deti denne siahajú. Prostredníctvom nich sa deti dozvedajú o ľudskom tele a jeho sústavách orgánov, poznávajú zvieratá, vodné živočíchy, rastliny a celkovo svet okolo nás. Nie množstvo hračiek, ktorými deti obklopíme, majú v ich rozvoji význam. Deti si často nevedia vybrať a veľké množstvo podnetov ich zbytočne rozptyľuje. Vedci pri pozorovaní detskej hry zistili, že menej hračiek umožňuje deťom väčšiu variabilitu hry. Deti pracujú tvorivejšie a častejšie využívajú námetový spôsob hry (hrajú sa na niečo, niekoho atď., všetko je akože ). Preto v materskej škole preferujeme tzv. aktívne hračky, ktoré umožňujú variabilitu a pomáhajú rozvoju motoriky aj pozornosti. Snom každého dieťaťa je domček, ktorý mu poskytne stimulujúce miesto na zábavu a hru. Netradičný priestor na reálnu hru sa nám podarilo vytvoriť v triede najstarších detí materskej školy. Prírodný a kvalitný drevený materiál, z ktorého je domček skonštruovaný, spestril a zatraktívnil vzhľad triedy. Domček sme získali ako dar. Potešil nás postoj Mesta Turany, ktoré nám zariadilo prevoz domčeka i jeho poskladanie. Podarilo sa nám posunúť predstavu o domčeku do reálnejšej a funkčnejšej podoby. Malý drevený domček slúži deťom oveľa viac ako iba na hranie. Je to domček, v ktorom si deti majú možnosť vyskúšať samostatnosť a niektoré reálne aktivity, učia sa riešiť situácie. V domčeku si môžu zorganizovať život podľa vzoru dospelých, rozvíjajú svoju tvorivosť hraním rolí. Deti majú k dispozícii kuchynku, kreslá i postieľku pre bábiku. Zdobia si ho vzhľadom k ročnému obdobiu. Aj v dnešnej dobe počítačov je domček u detí obľúbený a vytvára v triede príjemnú atmosféru. Poskytuje im možnosť vyskúšať si samostatnosť a úlohu dospelého, učí ich prakticky fungovať v živote. Anna Buricová 27

28 ZŠ TURANY DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY Deň zdravej výživy sa v našej škole organizuje už mnoho rokov a tento nemohol byť výnimkou. Naše úžasné kuchárky presvedčili žiakov, že sa dá jesť zdravo aj chutne. Na malej ochutnávke sme ponúkali výborné nátierky, zdravé koláče a dokonca aj krátku prednášku o stolovaní. Súčasťou bola výstava malých umeleckých diel z ovocia a zeleniny. Zároveň sa konala súťaž o najkrajšieho triedneho maskota z ovocia a zeleniny. Len ťažko by sme mohli určiť, ktorý bol najlepší. Všetky výtvory boli veľmi zaujímavé a originálne. V najväčšom počte sa zapojili žiaci I. stupňa. Za najkrajšie výtvory považuje porota zajacov z kapusty, jesennú záhradu, ježkov, labute a rozprávkové bytosti. Vyše 40 diplomov a cien vám odovzdali vaši triedni učitelia. 30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE Ak chceme mať peknú budúcnosť, zaujímajme sa o minulosť. Tento názov odkrýva tajomstvo novembrových udalostí roku 1989, s ktorými sa môžete oboznámiť na výstave venovanej 30. výročiu Nežnej revolúcie. Výstavu pripravili žiaci 9. ročníka, ale spolupracovali na nej aj žiaci nižších ročníkov pod vedením svojich učiteľov. Nežná revolúcia zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Každopádne táto téma je zaujímavá a týka sa nedávnej histórie štátu, Československa, ktorého sme dlhé roky boli súčasťou. A o dňoch revolúcie by mal mať informácie a vedomosti každý, pretože 17. november si na Slovensku pripomíname každý deň. Tento deň je vyhlásený za štátny sviatok ako Deň boja za slobodu a demokraciu a je dňom pracovného pokoja. Ale nestačí si len užívať, že jeden deň nemusím ísť do školy, ale je dobré vedieť aj prečo je to tak. Postava demonštranta v dobovom oblečení s budajkou na hlave a trikolórou na vetrovke vás vovedie prostredníctvom projektových prác deviatakov do oblastí spoločenského života pred rokom 1989 až do novembrových udalostí roku Téma Nežnej revolúcie nezasahuje až do takej dávnej minulosti. Pomáha nám uvedomiť si, že vďaka mnohým ľudom, ako aj celému národu, ktorý sa rozhodol konečne bojovať za svoje práva, môžeme ďakovať. Keby nebolo ľudí novembra je možné, že by sme nikdy nemohli zo školy prostredníctvom európskych fondov projektov Erasmus + navštíviť Brusel, Rím,... či dokonca, pre niektorých veľmi podstatnú vec, len tak vytiahnuť najnovší mobilný telefón na trhu a pozrieť sa, koľko je vlastne hodín. Výstava je doplnená aj premietaním autentických záberov z novembra 1989 a piesňami ako Sľúbili sme si lásku, Modlitba od Marty Kubišovej a Pravda víťazí skupiny Tublatanka. Prijmite pozvanie do histórie a presvedčte sa, že Sloboda znamená zodpovednosť. Skutočná sloboda neexistuje bez vzájomného porozumenia. 28

29 PLAVECKÝ VÝCVIK 4. ROČNÍK Týždeň od do patril už tradične obľúbenému plaveckému výcviku v Dolnom Kubíne, ktorého sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Z plávania sa tešilo 53 žiakov pod vedením skúsených inštruktorov AQUA RELAX DOLNÝ KUBÍN. Všetci žiaci úspešne ukončili výcvik a získali kopec skúseností a zážitkov. Na koniec týždňa im bolo odmenou mokré vysvedčenie a voľný vstup do vodného sveta. TURČ. ŠTIAVNIČKA ENVIROMEN- TÁLNA VÝCHOVA 4. ROČNÍK 1. október - počasie bolo pekné, slniečko už ráno vykúkalo a tak sa pani učiteľky spolu s deťmi zo štvrtých ročníkov v rámci environmentálnej výchovy vydali za zážitkami. Počas svojej cesty objavovania navštívili Révajovský kaštieľ, veľký anglický park vybudovaný v 19. stor., ktorý v sebe ukrýval viac ako 400 druhov stromov z celého sveta. Zhliadli tiež rodný dom známeho básnika Jána Kostru. Deti pod vedením výborných animátorov si počas tejto výpravy preverili svoje vedomosti z prírodovedy v skupinkových súťažiach, svoju kondíciu a v neposlednom rade prehĺbili svoju lásku k prírode. Spoznali čaro prírody a obdivovali netradičné živočíchy. Domov si odniesli malé ocenenia za výbornú súťaživosť, spoluprácu a množstvo nezabudnuteľných zážitkov. VÝSTUP NA SLOVENSKÉ HRADY A ZÁMKY V rámci Dní európskeho kultúr. dedičstva sa v r uskutočňuje už 29. ročník Výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. V októbri mesiaci hradov - sa aj my každoročne zapájame do tejto akcie. Jej cieľom je oboznamovať ľudí s históriu a tradíciami hradov a zámkov, prispieť k ich ochrane a viesť deti aj dospelých k aktívnemu pobytu v prírode. V piatok 4. októbra žiaci 5. A, 6. A a žiaci 8. ročníka v rámci predmetu regionálna výchova vystúpili na Znievsky a Blatnický hrad. Nebola to jednoduchá vychádzka, veď zrúcaniny Znievskeho hradu sa nachádzajú vo výške 985 metrov nad morom, 500 metrov nad obcou Kláštor pod Znievom. Ešte pred výstupom sme navštívili miestnu základnú školu, kde v týchto dňoch prebiehali oslavy 150. výročia založenia Slovenského katolíckeho gymnázia. Žiaci školy oblečení v dobových odevoch nám porozprávali o histórii gymnázia, o známych osobnostiach, ktoré tu pôsobili, aj o školskom poriadku, ktorý museli žiaci pred 150 rokmi dodržiavať. Unavení výstupom na Zniev sme sa autobusom odviezli do Blatnice. Sily sme dočerpali v reštaurácii a nenáročnou trasou sme vystúpili aj k zrúcanine Blatnického hradu. Tento hrad je oveľa zachovalejší ako Znievsky a stále na ňom prebieha rekonštrukcia. Krásna príroda, zubaté jesenné slniečko a dobrá nálada nás sprevádzali po celý deň. Prvý októbrový piatok sme dobyli dva turčianske hrady a spokojní a mierne unavení sme sa vrátili domov. OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM Jeseň života čaká každého z nás. Práve október je venovaný úcte k starším našim babičkám, starým mamám, dedkom, pradedkom. Žiaci III.B sa zúčastnili mestských osláv v KC Turany. Pripravili krátky program a svojim účinkovaním tak prispeli k sviatočnému priebehu tejto milej akcie. EURÓPSKE DNI VTÁCTVA ENVIRO- MENTÁLNA VÝCHOVA 3. ROČNÍK Práve 4. októbra - počas Svetového dňa zvierat - sa žiaci III.B zúčastnili enviroedukácie v rámci EURÓPSKYCH DNÍ VTÁCTVA. Túto aktivitu zabezpečovali pre viaceré základné školy v okrese pracovníci Správy Národného parku Veľká Fatra - Ing. J. Schestág a Ing. J. Žiak. Ich,,vyučovanie deti veľmi zaujalo. Veď odchyt vtákov, ich následné krúžkovanie a vypustenie do voľnej prírody - to sú zážitky, ktoré v triede nenadobudne ani jeden žiak. Slnkom zaliate brehy Krpelianskej priehrady ukázali deťom domovy tamojších operencov. Tie, ktoré ich nemali, dostali nové - v podobe vtáčích búdok. Deti spoločne s lektormi rozvešali búdky na vhodné stromy. Záverečný kvíz, ktorého šikovní riešitelia boli odmenení a množstvo nezabudnuteľných chvíľ strávených v lone prírody všetkým spestril i malý veveričiak Riško. Už teraz sa deti tešia na jarnú lekciu zážitkového učenia z prírodovedy. Za super deň ďakujú žiaci z III.B. TESTOVANIE POHYBOVÝCH PRED- POKLADOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA Na našej základnej škole sa v stredu 20. novembra 2019 uskutočnilo testovanie žiakov 1. ročníka k identifikácii ich športového talentu. Do projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 25 prvákov. Cieľom celoslovenskej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Úvodné testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku (pri vstupe do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju realizujú len krátku dobu. Testovanie sa vybraných žiakov dotkne ešte raz - v 3. ročníku kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov, resp. individuálnych športových profilov. Testovanie realizovalo sedem rozhodcov pedagógov primárneho vzdelávania spolu so žiakmi deviateho ročníka celé dopoludnie. 29

30 GYMBOJ 2019 KARNEVAL 21. novembra sme sa zúčastnili tradičnej a veľmi obľúbenej súťaže GYMBOJ, ktorú organizujú žiaci Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Je to matematická súťaž družstiev. Úlohou jednotlivých tímov je v časom limite vypočítať sadu príkladov (cca 35), ktoré sú doplnené netradičnými zážitkovými stanovišťami v priestoroch školy. Za školu sme postavili 3 tímy po štyroch žiakoch. Všetci sa veľmi snažili a patrí im veľká pochvala. V kategórii žiakov ročníka súťažilo 16 tímov. Družstvo deviatakov v zložení Sabina Štetková, Karin Revallová, Lukáš Raffaj, Michal Stano obsadilo výborné 3. miesto, keď ich porazili iba družstvá Evanjelickej ZŠ a ZŠ Turčianske Teplice. Podarilo sa im zdolať tradične veľmi silné tímy ZŠ Dubčeka, Hurbanovej, Mudroňovej. VZÁCNA NÁVŠTEVA V ZŠ TURANY Vlastnoručne zhotovené pozdravy posielame na Vianoce vojkom slúžiacim v mierových misiách ďaleko za hranicami našej vlasti. Do tejto aktivity sa zapojila väčšina žiakov našej školy. Podarilo sa nám prekročiť rekord z r Vtedy sme poslali na MINISTERSTVO OBRANY SR 196 pozdravov teraz o 23 viac. Za všetkých 219 pozdravov sa 8. januára 2020 prišli osobne poďakovať traja príslušníci SLOVCON ALTHEA z Bosny a Hercegoviny. Bola to vzácna návšteva vojaci, ktorí doniesli našim žiakom ďakovný list od náčelníka kontingentu slovenských vojakov pplk. Mgr. Petra Gavača a sladké odmeny ako prejav vďaky. Táto aktivita má na našej škole už 16-ročnú tradíciu a verím, že aj výchova k altruizmu takouto formou bude na našej škole naďalej pokračovať. Ďakujem všetkým žiakom a pedagógom za ich aktívnu účasť v tomto projekte. Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva. Z dievčaťa sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava... Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa v piatok Karneval organizujú pani učiteľky primárneho vzdelávania pre svojich žiakov pravidelne každý rok a žiaci sa doň radi zapájajú. Vždy si pripravia masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Zavítali k nám rôzne zvieratká, rozprávkové bytosti, vojaci, hasiči, zdravotníci a mnoho iných krásnych masiek. Porota ocenila najlepšie masky. Samozrejme, sladké odmeny si odniesli aj ďalšie masky, ktoré sa na karnevale zúčastnili. Dobrá nálada nás sprevádzala počas celého doobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, a tancovali. EXPRES GENIALITY SHOW Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo žiakov zo 662 škôl v kategóriách EXPERT 5, EXPERT 6, EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT 9. V stredu 15. januára 2020 sa turianska železničná stanica zaplnila takmer 140 žiakmi ročníka ZŠ, ktorí po prvýkrát takto hromadne v skorých ranných hodinách cestovali vlakom do nášho krajského mesta Žiliny. Cieľom hromadnej školskej akcie bolo bábkové divadlo a divadelné predstavenie Perinbaba, ktoré patrí medzi najznámejšie zimné rozprávky. Meno zázračnej babky, ktorá sa stará o sneh, na Slovensku doslova zľudovelo a používa sa pri každej poriadnej snehovej nádielke. Žilinská inscenácia čerpala inšpiráciu zo slovenského folklóru a ľudových tradícií. Zaujímavými divadelnými prostriedkami vyrozprávala príbeh o láske komedianta Jakuba a mladej richtárovej dcéry Alžbetky. V hre okrem Perinbaby vystúpili aj ostatné postavy ako Zubatá, spravodlivý richtár alebo zlá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. Žiaci spolu s pedagógmi odchádzali spokojní, plní zážitkov a pekných dojmov z vydareného predstavenia. 30 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PERINBABA Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch tém. V kategóriách Expert 5 a Expert 6 sa témy nevyberajú, žiaci odpovedajú na otázky v dvoch témach Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry, spolu na 40 otázok. Siedmaci až deviataci odpovedajú na 50 otázok a vyberajú si dve spomedzi šiestich ponúknutých tém Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy a na vypracovanie majú 60 minút. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 18 žiakov. Úspešní boli a titul EXPERT v danej oblasti dosiahli: Matej Božík VI.A... Päť jazykov kultúry, predbehol 92,92 % súťažiacich Ako funguje svet, predbehol 82,56 % súťažiacich Šimon Sochuľák VII.A... Svetobežník, predbehol 79,68 % súťažiacich Góly, body, sekundy, predbehol 78,56 % súťažiacich Patrik Raffaj V.B... Päť jazykov kultúry, predbehol 89,09 % súťažiacich Tobiáš Peter Ondrla VI.A... Päť jazykov kultúry, predbehol 86,13 % súťažiacich Samuel Lamoš VIII.A... Góly, body, sekundy, predbehol 84,3 % súťažiacich Lucia Pavlova VIII.B... Svetobežník, predbehla 79,22 % súťažiacich

31 VŠETKOVEDKO Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnil už 11. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej sú otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná, výtvarná, dopravná aj informatická výchova. Do súťaže sa zapojilo rekordných detí. V našej škole o titul Všetkovedko bojovalo 27 žiakov ročníka. V týchto dňoch sme sa dozvedeli výsledky, na ktoré sme už netrpezlivo čakali. Medzi 30% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii a titul VŠET- KOVEDKO získali: Marek Kováčik z II.B triedy svojím výsledkom predbehol 91,18% súťažiacich vo svojej kategórii. Marek zároveň získal titul Všetkovedko školy žiak školy s najlepším výsledkom. Tamara Božíková II.A trieda, predbehla 86,67% súťažiacich Lillian Čanády II. A trieda, predbehla 86,67% súťažiacich Filip Holko II.B trieda, predbehol 80,54% súťažiacich Alexandra Bíziková II.A trieda, predbehla 73,01% súťažiacich Ostatní súťažiaci získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Z nich najlepšie výsledky dosiahli: Zina Kleinová II.B, Andrej Pohánka a Lukáš Štetka z III.B, Dávid Guniš IV.A. Ďakujeme žiakom, že sa zapojili do tejto súťaže a svojimi vedomosťami ukázali, čo všetko už vedia. LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍK lyžiarske stredisko Snowland, Valčianska dolina, Penzión Deer PREVÁDZKOVÝ PORIADOK TELOCVIČNE VŠEOBECNÉ USTANOVENIE Telocvičňa a sociálne zariadenie slúži na zabezpečenie edukácie povinnej telesnej a športovej výchovy pre žiakov ZŠ Turany a pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o prenájme telocvične. Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci, uvedený v zmluve o nájme. Športovci môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 10 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 10 min. od jeho skončenia. Je zakázaný vstup cudzím osobám do technických priestorov. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou. Nájomné spolu so službami je určené vo výške 15,00 /hodinu. JE ZAKÁZANÉ: 1. do telocvične vodiť zvieratá, 2. vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, 3. nosiť jedlo, pitie a žuvačky, PRENAJÍMATEĽ JE POVINNÝ: všetky poruchy a škody hlásiť správcovi telocvične, učiteľovi telocviku alebo vedeniu školy, všetky väčšie úrazy zapísať do knihy úrazov a hlásiť vedeniu školy. pri odchode z miestností skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch. Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže mať za následok predčasné ukončenie platnosti zmluvy o nájme. 31

32 ŠPORT VIANOČNÁ LATKA OSLAVOVALA ŠTVRŤSTOROČIE MAJSTROVSTVÁ ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ A REGIÓNU TURCA V ŠACHU Dňa 13. novembra 2019 sa uskutočnili v Obecnom dome Bystrička Majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ a 1. st OGy regiónu Turca v šachu, ktorého vyhlasovateľom je Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVV a Š SR. V turnaji hranom Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu, bez zapisovania ťahov sme mali troch reprezentantov. Všetci traja podali kvalitný výkon. Marko Baráni Michal Stano Marek Syč (7. A) (9. B) (9. B) 3. miesto a postup na krajské majstrovstvá 5. miesto 7. miesto MARCO TURČAN ZÍSKAL OCENENIE Dňa sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne pod záštitou ministerky školstva SR uskutočnilo oceňovanie 22 úspešných študentov základných a stredných škôl žilinského kraja. V utorok sa v telocvični našej školy uskutočnil jubilejný 25. ročník halových majstrovstiev okresu v skoku do výšky - Vianočnej latky, ktoré boli zároveň aj 4. kolo Turčianskej žiackej ligy v atletike. Pretekov sa zúčastnilo spolu 76 štartujúcich zo 6 turčianskych škôl. Naši žiaci reprezentovali školu vo všetkých kategóriach. Mladšia žiačka Zoja Kleinová si vytvorila osobný rekord keď sa jej na tretí pokus podarilo zdolať latku vo výške 120 cm. V kategórii mladších žiakov sa najviac darilo Marošovi Beránkovi, ktorý si výkonom 135 cm vybojoval 2. miesto a taktiež vylepšil svoje osobné maximum. Staršie žiačky boli už tradične úspešné Lucia Koloková osobák 145 cm 3. miesto... Zuzana Žiaková osobák 140 cm. Dievčatá v tejto kategórii získali najviac bodov spomedzi všetkých škôl. Boj o medailu úspešne zvládol aj Tomáš Nagy v kategórii starších žiakov získal bronz s výkonom 160 cm. Ďalší žiaci, ktorí sa zúčastnili pretekov: Ivana Žiaková, Tatiana Lušňáková, Veronika Brxová, Alexandra Veljentová, Michal Žemberi, Kristián Keveš, Samuel Doležal, Estera Dlugošová, Bianca Janotová, Rebeka Haľamová, Diana Hlavatá, Matúš Matejíčka a Samuel Lamoš. Všetkým žiakom, ktorí s hrdosťou reprezentovali našu školu ďakujeme a blahoželáme k pekným výkonom. Zároveň vyzdvihujeme prácu a zodpovedný prístup našich pomocníkov zo športových tried, ktorí tiež značnou mierou prispeli k tomuto vydarenému dopoludniu. KRAJSKÝ HALOVÝ ŠAMPIONÁT V ATLETIKE sa v Bratislave konali Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v atletike. 10 člennej výprave atlétov Victoria Turany sa podarilo získať štyri vzácne kovy, keď v kategórii žiactvo zvíťazila Diana Hlavatá v skoku vysokom, Rebeka Haľamová v skoku do diaľky a Radovan Bače v behu na 3000 m obsadili tretie miesto. Prvý krát sa v kategórii dorastencov predstavil guliar Marco Turčan, ktorý si vybojoval bronzovú medailu. ATLÉTKA ÚSPEŠNE Z rúk prednostu Okresného úradu v Žiline PhDr. Michala Lavríka a vedúceho odboru školstva PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD. prevzal ďakovný list a vecný dar aj žiak 9. ročníka športovej triedy ZŠ v Turanoch Marco Turčan za mimoriadne výsledky dosiahnuté v atletike, cieľavedomý a zodpovedný prístup k športovému tréningu. Počas slávnostného aktu odovzdávania ocenení sme si vypočuli o Marcovi tieto dôležité informácie: DIANA HLAVATÁ VÍŤAZKOU SLOVENSKEJ SKOKANSKEJ TOUR Seriálom mítingov v skoku vysokom Slovenskej skokanskej tour - JUM- PERIA 2020 sa začala tohtoročná halová sezóna. Pozíciu slovenskej jednotky potvrdila naša žiačka 8. ročníka ZŠ a členka Atletického klubu Victoria Turany - Diana Hlavatá, ktorá po druhých miestach v Banskej Bystrici a v Bratislave, víťazstve v Nitre uspela i na Banskobystrickej latke, ktorá sa konala , ako predprogram hlavnej súťaže dospelých. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy, mesta Turany a držíme palce na marcových majstrovstvách Slovenska. Odmalička túžil byť v niečom najlepší. V súčasnosti sa realizuje v športových aktivitách. Pozoruhodné výsledky dosahuje v atletike, vo vrhu guľou. Je štvornásobný vicemajster z Majstrovstiev SR. Svojimi vynikajúcimi výkonmi získal nomináciu do reprezentačného družstva SR na medzištátne stretnutie Čechy Slovensko Maďarsko Slovinsko Chorvátsko. Je ctižiadostivý, usilovný, svojou cieľavedomosťou a zodpovedným prístupom k športovému tréningu je príkladom pre ostatných spolužiakov. 32

33 DVE MEDAILY Z HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA BEŽCI SÚ AKTÍVNI V nedeľu sa v športovej hale Elán v Bratislave uskutočnili Halové majstrovstvá SR v atletike starších žiakov. Z našich športovcov získali nomináciu: Diana Hlavatá diaľka, výška Zuzana Žiaková 60 m, 60 m prekážky, 150 m Emily Bíziková 60 m Radoslav Bače 3000 m Priamy prenos z podujatia a úspechy našich športovcov sme mali možnosť sledovať na televízii ESO. Vynikajúci úspech dosiahla Diana Hlavatá v skoku vysokom výkonom 154 cm a Radovan Bače v behu na 3000 m časom 10:39,74 min. Zhodne skončili na 3. mieste a získali bronzové medaily. Srdečne blahoželáme. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a mesta. ŠPORTOVÍ VETERÁNI TURCA Už vyše 25 rokov naše mesto, predtým obec, reprezentujú členovia Bežeckého spolku Tatran Turany. V posledných rokoch prijali medzi seba ďalších členov z Turca. Minuloročnú bohatú činnosť hodnotili bežci za účasti primátora Ing. D. Novysedláka vo februári na štadióne, kde majú svoju klubovňu. Dôraz kladú na organizovanie svojich najväčších podujatí. Najstarším z nich je Beh oslobodenia Turian, ktorého už 48. ročník bude 4. apríla Zároveň je tento beh Memoriálom Eda Vojta. Je to bežecký sviatok bežcov z celého Turca a širokého okolia, ale aj detí. Pre tento ročník organizátori pripravili možnosť zabehnúť si aj pre hobby bežcov z Turian jeden okruh po uliciach cca 5,3 km. Minulého ročníka BOT sa aktívne zúčastnilo 27 členov a priaznivcov spolku a pomáhalo ho zabezpečiť cca 20 ďalších, najmä členov komisie MsZ a DHZ. V júli, konkrétne 19. sa uskutoční už 12. ročník Behu na chatu pod Chlebom Memoriál Jána Morgoša. V minulom roku v Turci uzrela svetlo sveta vzácna publikácia Športoví veteráni Turca. Jej autorom je Martin Ferenčík, športový pedagóg, organizátor, dokumentarista, moderátor, komentátor či muzikant pochádzajúci z Kláštora pod Znievom. V knihe je 259 profilov ľudí z Turca, žijúcich i nežijúcich, vo veku 60 rokov a viac pôsobiacich desiatky rokov v oblasti športu a telovýchovy. Z nášho mesta sú v nej Ladislav BELUŠ, bežec vytrvalec a atletický tréner futbalového mužstva nepočujúcich päťnásobných majstrov Československa, Dušan BLAHUT, futbalista, člen futbalovej reprezentácie ČSSR nepočujúcich, rekreačný bežec a nohejbalista, Gustáv BLAŽEK, športový strelec, tréner, funkcionár, rozhodca, Jozef FRKÁŇ, športový strelec, funkcionár, organizátor, rozhodca, Mgr. Miroslav KLUČIAROVSKÝ, pretekár, organizátor, funkcionár, tréner, rozhodca v atletike, tenise, triatlone, duatlone a jazdectve, Jozef LISKAJ, hráč, tréner, funkcionár vo futbale, Mgr. Jozef LISKAJ, bežec, organizátor, funkcionár, rozhodca v atletike, turistike a šachu, Jozef PAVLO, bežec - krosár, športový strelec, funkcionár, organizátor, biatlonista, Ján RZEPIEL, bežec, funkcionár, tréner v atletike, zakladateľ Turčianskych hier mládeže, bežecké lyžovanie a šach. Okrem nich v knihe nájdete ďalších ktorí mali niečo spoločné s Turanmi Ľ. Bernát, D. Ferenczy, E. Kunert, M. Liptai, D. Machník, M. Mišura, J. Pullman a S. Zachar. Odporúčam čitateľom nahliadnuť do nej a podporiť ju v ankete Kniha Turca Mgr. Jozef Liskaj Vlani ho zabehlo 28 našich členov a priaznivcov a okrem organizátorov z mesta pomohla aj rodina Morgošová. Koncom septembra sa stretávame na spoločnej opekačke pri štadióne a v októbri na dráhe štadióna organizujeme Deň behu pre všetkých pre všetky vekové kategórie. V celoročnej súťaži Turčianska bežecká liga naši členovia vyhrali v piatich vekových kategóriách z deviatich. Ich mená si zaslúžia zverejnenie: Anton STAŠ, Pavol ĎURDÍK, Janka MATEJOVÁ, Martin MAŤKO a Nikola MAŤKOVÁ. Okrem toho ešte 3 medailové miesta. Naši členovia sa zúčastnili na štyroch maratónoch, siedmych polmaratónov a desiatich horských ultrabehoch. Okrem toho si zabehli na vyše 100 behoch na Slovensku i v zahraničí. Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran 33

34 K2 MALÁ FATRA 2020 Celkové výsledky za oba dni, ktoré sa započítavajú aj do Slovenského pohára v skialpinizme: Po roku opäť prišiel prvý marcový víkend a s ním aj dvojdňové preteky v skialpinizme K2 Malá Fatra. Táto zima je o niečo skúpejšia na sneh a celkovo je o niečo teplejšia ako tá minulá. Aj tomu sme museli prispôsobiť celú organizáciu pretekov. Našťastie posledný víkend pred pretekom nasnežilo a ešte aj tesne pred víkendom pripadol nový sneh a tak vo vyšších polohách boli typické zimné podmienky. V sobotu sa prvý deň odohrával u nás v Turanoch. Prezentácia pretekárov, občerstvenie po pretekoch a vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo v priestoroch Autocampingu na Trusalovej. Celkovo sa na štart postavilo 132 pretekárok a pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Nechýbala slovenská skialpinistická špička vo všetkých kategóriách. Pripravené boli až tri trate. Náročnejšie dve trate mali štart na Zajacovej. Najskôr ich čakal asi 200 m úsek behom s lyžami na batohu na prvý sneh. Potom už na lyžiach stúpali cez Generál, Chatu pod Chlebom na Veľký Kriváň. Z Kriváňa zlyžovali do Snílovskej doliny, odkiaľ ženy a juniori vyšliapali nad Chatu pod Chlebom a zlyžovali Generál, aby mohli absolvovať posledný výšľap do cieľa pri Chate pod Chlebom. Muži zo Snílovskej doliny vyšliapali spodným žľabom opäť na Kriváň a po jeho zlyžovaní absolvovali taktiež výšľap nad Chatu pod Chlebom a posledné zlyžovanie a výšľap Generálom do cieľa. Muži do 40 r. 1. Jakub Šiarnik SK 2. Matúš Danko 3. Vlado Jambrich Muži nad 40 r. 1. Patrik Kvietok 2. Filip Kristl 3. Marcin Korzeniowski Ženy do 40 r. 1. Tereza Rudolfova 2. Simona Riznová 3. Rebeka Rizmanová Ženy nad 40 r. 1. Eva Budiak Cimrákova 2. Linda Beniačová 3. Izabela Rafanidesová Juniori 1. Jan Elantkowski 2. Matúš Černek 3. Kuba Bachleda Žiarska dolina/scarpa-karpos Skialp Bobrovec/Scarpa naholu.sk Geosport Nemecká new-wave multisport Kraków Team Black Hill/Montura/ /Hagan Skialp Bobrovec Skialp Sučany Dolný Kubín Runningzone.cz CRAZY TEAM TKN TatraTeam DYNAFIT Skialp Shop/DYNAFIT TKN Tatra Team DYNAFIT 2:52:14,5 2:55:26,6 3:03:48,8 3:21:41,7 3:28:57,4 3:34:47,2 3:02:54,9 3:07:50,9 3:09:39,0 3:37:12,2 4:15:21,6 4:42:13,8 2:37:40,4 2:38:24,0 2:41:09,8 Kadeti 1. Marek Machaj 2. Jakub Mlynarčík Skialp Bobrovec HK James DK 1:29:30,3 1:58:06,9 Kadetky 1. Nikola Maťková 2. Alexandra Mlynarčíková 3. Lucia Šichtová Skialp klub Kriváň Turany HK James DK Czyklistika Tour 1:47:51,2 1:57:10,0 2:29:48,0 Najjednoduchšia trať, VERTIKAL, spočívala len vo výstupe na Chatu pod Chlebom. Štart sa uskutočnil nad Zajacovou, na snehu. Túto trať absolvovali juniorky, kadetky, kadeti, muži aj ženy OPEN. Počas pretekov nebolo ideálne počasie, hlavne na Kriváni bolo prevažne zatiahnuté a nízka oblačnosť sťažovala orientáciu hlavne pri lyžovaní. No prírode nerozkážeme a organizátori aj pretekári sa jej musia prispôsobiť. Druhý deň sa odohrával v Sučanoch. Prezentácia pretekárov, občerstvenie po pretekoch a vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo na chate Koniarka v Sučianskej doline. Celkovo sa na štart postavilo 97 pretekárok a pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Opäť nechýbala slovenská skialpinistická špička vo všetkých kategóriách. Štart pre všetky kategórie bol hromadný pri chate Koniarka. Všetkých čakal beh do kopca hore saunou až na Drgovú. Tu sa obúvali lyže a pokračovalo sa cez Kráľovú pod Meškalku, kde sa trate rozdeľovali. VERTIKAL mal cieľ na Meškalke. Náročnejšie trate pokračovali na Malý Kriváň,z ktorého ženy a juniori lyžovali dole, vyšliapali na Meškalku a zlyžovali do cieľa na Drgovú. Mužov čakalo okrem toho ešte jedno lyžovanie a výšľap na Malý Kriváň. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým pretekárom za účasť, organizátorom a podporovateľom za pomoc pri organizácii pretekov. V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám finančne alebo materiálne prispeli na organizáciu tohto skialpinistického podujatia. Z miestnych organizácii je to hlavne Mesto Turany a Miestny Automotoklub Turany. Veríme, že sa v takej výbornej atmosfére uvidíme opäť o rok a to v prvý marcový víkend Kompletné výsledky a fotky nájdete na stránke alebo na 34 Mgr. Peter Kračmer

35 35

36 Marek Dibdiak Matúš Morgoš Mia Bardy Jakub Švec UZATVORENIE MANŽELSTVA Roman Füljer ČO HOVORÍ MATRIKA NARODENIE & Miroslav Vnenčák Olívia Grondžáková Petra Príhodová Jozef Kis Oľga Vajdová Melánia Jánošková Ing. Ondrej Krna Mária Mikulková Emília Pirháčová Marta Bondová Bohuslav Kubík Dušan Budiský Zuzana Šeberová Elena Buricová Drahomíra Trajteľová Igor Raffaj Leonard Tarčák Viera Kričková Elena Litvajová ÚMRTIE Dorota Ďubáková Richard Majko Damián Dermek Nina Rantová Kristína Ujčeková Lýdia Daniela Ľachká 79 rokov 85 rokov 74 rokov 93 rokov 90 rokov 91 rokov 72 rokov 68 rokov 52 rokov 87 rokov 89 rokov 82 rokov 71 rokov 82 rokov 78 rokov 84 rokov Mgr. Alena Pirháčová - matrikárka MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE Mestská polícia v Turanoch upozorňuje na opakované nedostatky chovateľov psov. Majitelia radi vypúšťajú svojich miláčikov hlavne v noci na tzv.,,nech sa vybehá, čo je v rozpore so VZN mesta ale aj s vyhláškou o chove psov. V prípade zistenia majiteľa túlavého psa, alebo psa ktorý znečisťuje verejné priestranstvo, bude uložená pokuta majiteľovi vo výške 50 a odstránenie exkrementov. Mestská polícia v Turanoch začne ešte dôkladnejšie s kontrolou dokladov o zaplatení dane za psa, očkovaní a prihlásení do evidencie. Taktiež upozorňujeme vodičov osobných motorových vozidiel na parkovanie na chodníkoch, vyhradených parkoviskách a trávnatých plochách. Najčastejšie porušovania predpisov 22 Zákona 372/90 Zb. je na uliciach: ČA - parkovanie v protismere a nedodržanie 3m prejazdu po komunikácii ul. Komenského / pred školou / - porušovanie zákazu zastavenia a státie v protismere ul. Obchodná - vyhradené parkovanie pre zdravotné stredisko a materskú škôlku ul. Budovateľská - Švédske - Kultúrne centrum - zákaz zastavenia / vyhradené parkovanie Jeden z najčastejších problémov, na ktoré upozorňujeme, je ukladanie materiálu na verejné priestranstvo mesta. Jedná sa najčastejšie o palivové drevo, stavebný materiál, štrk, piesok, motorové vozidlá a iný materiál. Podľa VZN mesta je možné majiteľovi vymerať poplatok za užívanie verejného priestranstva. OKIENKO ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE Mestská polícia v Turanoch pri ranných smenách vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky / BaPCP /, hlavne pri ZŠ Turany pre bezpečný príchod detí na vyučovanie. Zameriavame sa na kontrolu vjazdu nákladných vozidiel /NMV/ do južnej časti mesta a na parkovanie vozidiel na miestach, kde to nie je dovolené. Počas dňa vykonávame kontrolu dodržiavania pravidiel chovu a venčenia psov, kontroly zamerané proti zakladaniu čiernych skládok, ničenia prírody a prípadne iným spôsobom riešime problémy v meste. V nočných smenách vykonávame monitoring mesta, ktorým chceme predísť krádežiam a rušeniu nočného kľudu v meste. Toto je len časť výkonu Mestskej polície počas výkonu služby v meste Turany. Erich Szimanský, náčelník MsP INZERCIA V HLASE TURIAN Oznamujeme záujemcom o inzerovanie v občasníku Hlas Turian, že od roku 2020 bude táto spoplatnená nasledovne: ¼ strany A ½ strany A celá strana A Ing. Dušan Novysedlák primátor mesta Adresa vydavateľa: Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, Adresa redakcie: MKS - Krížna, Turany Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská, tel.: 043/ Redakcia: Iveta Jesenská, Michal Vanko, Monika Moravčíková, Silvia Štrbáková Grafická úprava: VL MEDIA, Martin, Tlač: P + M Turany, IČO: , ISSN: , Evid. číslo: EV3337/09