Príručka sieťových aplikácií

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Príručka sieťových aplikácií"

Prepis

1 Príručka sieťových aplikácií Multi-protokolový ethernetový multifunkčný tlačový server a bezdrôtový ethernetový multifunkčný tlačový server Tento dokument Príručka sieťových aplikácií obsahuje užitočné informácie o nastaveniach káblovej a bezdrôtovej siete, bezpečnostných nastaveniach a nastaveniach faxovania cez internet vášho zariadenia Brother. Môžete tu nájsť aj informácie o podporovaných protokoloch a detailné riešenia problémov. Najnovšie návody nájdete v centre Brother Solutions Center na adrese ( V centre Brother Solutions Center si môžete prevziať aj najnovšie ovládacie programy a nástroje pre zariadenie, hľadať odpovede na často kladené otázky a tipy na odstraňovanie problémov alebo sa dozvedieť viac informácií o špeciálnych riešeniach tlače. Verzia 0 SVK

2 Použiteľné modely Táto príručka užívateľa sa vzťahuje na nasledujúce modely. Modely s 5-riadkovým LCD displejom: DCP-8110DN/8150DN/8155DN/MFC-8510DN/8520DN/8710DW/8910DW Modely s dotykovým displejom: DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Definícia poznámok V tejto príručke používateľa používame nasledujúce ikony: Dôležité upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť POŠKODENIE zariadenia, nehodu alebo stratu funkčnosti. Poznámky vás informujú o tom, ako by ste mali reagovať v situácii, ktorá sa môže vyskytnúť, alebo vám poskytujú tipy o činnosti s ďalšími funkciami. DÔLEŽITÁ POZNÁMKA Tento výrobok je schválený na používanie len v krajine zakúpenia. Nepoužívajte tento výrobok mimo územia krajiny zakúpenia, lebo môže porušovať predpisy o bezdrôtovej komunikácii a energetike danej krajiny. Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke sú použité hlásenia na LCD displeji modelov MFC-8510DN, MFC-8520DN alebo MFC-8910DW. Windows XP v tomto dokumente označuje operačné systémy Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Home Edition. Windows Server 2003 v tomto dokumente predstavuje Windows Server 2003 a Windows Server 2003 x64 Edition. Windows Server 2008 v tomto dokumente predstavuje Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Windows Vista v tomto dokumente predstavuje všetky vydania systému Windows Vista. Windows 7 v tomto dokumente predstavuje všetky vydania systému Windows 7. Prosím, prejdite na stránku Brother Solutions Center na adrese na stránke vášho modelu kliknite na tlačidlo Manuals a prevezmite si ostatné návody. Dostupnosť všetkých modelov vo všetkých krajinách nie je zachovaná. i

3 Obsah Časñ I Prevádzka v sieti 1 Úvod 2 Sieťové funkcie...2 Iné sieťové funkcie Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia 5 Ako zmeniť sieťové nastavenia vášho zariadenia (IP adresa, maska podsiete a brána)...5 Pomocou ovládacieho panela...5 Používanie aplikácie BRAdmin Light...5 Ďalšie nástroje na správu...8 Ovládanie cez webové rozhranie (webový prehliadač)...8 Nástroj BRAdmin Professional 3 (Windows )...8 BRPrint Auditor (Windows ) Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 10 Prehľad...10 Potvrdenie sieťového prostredia...11 Pripojené k počítaču s prístupovým miestom WLAN/smerovačom na sieti (režim Infraštruktúra)...11 Pripojené k počítaču s bezdrôtovým rozhraním bez použitia prístupového bodu WLAN/smerovača na sieti (režim Ad-hoc)...12 Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s dočasným použitím kábla USB (odporúčané)...13 Konfigurácia pomocou Sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia...18 Manuálna konfigurácia prostredníctvom ovládacieho panela...18 Konfigurovanie vášho zariadenia v prípade, keď sieť nevysiela názov SSID...22 Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete...27 Konfigurácia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS...35 Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup)...38 Konfigurácia v režime Ad-hoc (pre štandard IEEE b)...43 Pomocou konfigurovaného SSID...43 Použitie nového SSID Nastavenie ovládacieho panelu 50 Ponuka Sieť...50 TCP/IP...50 Ethernet (len káblová sieť)...53 Stav (v prípade modelov DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8510DN a MFC-8520DN)/Stav káblového pripojenia (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T))...53 Sprievodca nastavením (iba bezdrôtová sieť)...53 WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS (len pre bezdrôtovú sieť)...53 WPS (Wi-Fi Protected Setup) s kódom PIN (len pre bezdrôtovú sieť)...53 ii

4 Stav siete WLAN (iba bezdrôtová sieť)...53 MAC adresa...54 Nastaviť na predvolené (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T))...54 Zapnúť káblovú sieť (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T))...54 Zapnúť WLAN sieť (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) / IFAX (MFC-8910DW, MFC-8950DW(T) a DCP-8250DN (len ): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie)...55 Faxovanie na server (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie)...59 Ako nastaviť novú predvolenú hodnotu pre funkciu Skenovať a vložiť do FTP...62 Ako nastaviť novú predvolenú hodnotu pre funkciu Skenovať na sieť (Windows )...62 Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie...63 Tlač správy o konfigurácii siete...64 Tlač dokumentu Správa o bezdrôtovej sieti (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T))...65 Tabuľka funkcií a prednastavené výrobné nastavenia...66 DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN a MFC-8520DN...66 MFC-8710DW a MFC-8910DW...73 DCP-8250DN...82 MFC-8950DW(T) Ovládanie cez webové rozhranie 92 Prehľad...92 Ako konfigurovať nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)...93 Nastavenie hesla...94 Gigabitová ethernetová sieť (len káblová sieť) (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T))...94 Ako konfigurovať nastavenia gigabitovej ethernetovej siete a jumbo rámcov pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač)...95 Secure Function Lock 2.0 (Bezpečnostný funkčný zámok)...96 Ako konfigurovať nastavenia Secure Function Lock 2.0 pomocou funkcie Web Based Management (ovládanie cez webové rozhranie) (cez webový prehliadač)...96 Synchronizácia s SNTP serverom...99 Uloženie tlačového denníka na sieti Ako konfigurovať nastavenia ukladania tlačového denníka na sieti pomocou funkcie Web Based Management (ovládanie cez webové rozhranie) (cez webový prehliadač) Nastavenie detekcie chýb Význam chybových hlásení Používanie funkcie ukladania tlačového denníka na sieti s funkciou Secure Function Lock Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na FTP pomocou webového prehliadača Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na sieť pomocou webového prehliadača (Windows ) Zmena konfigurácie protokolu LDAP pomocou webového prehliadača (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) iii

5 6 Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 109 Prehľad Zmena konfigurácie LDAP pomocou prehliadača Používanie LDAP pomocou ovládacieho panela Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 112 Internetové faxovanie prehľad Dôležité informácie o internetovom faxovaní Ako používať funkciu Internetový fax Odosielanie internetového faxu Prijímanie u alebo internetového faxu Ďalšie voľby funkcie Internetový fax Presmerovanie správ elektronickej pošty a faxových správ Rozosielací prenos TX overovacia správa (mail overenia odoslania) Chybový mail Bezpečnostné funkcie 123 Prehľad Bezpečná správa vášho sieťového zariadenia prostredníctvom SSL/TLS Bezpečné riadenie pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) Bezpečné riadenie pomocou nástroja BRAdmin Professional 3 (Windows ) Aby ste mohli nástroj BRAdmin Professional 3 bezpečne používať, budete musieť postupovať podľa nižšie uvedených bodov Bezpečná tlač dokumentov s protokolom SSL/TLS Bezpečné odosielanie a prijímanie ov Konfigurácia cez Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) Odosielanie u s autorizáciou používateľa Bezpečné odosielanie a prijímanie ov s použitím protokolu SSL/TLS Používanie autorizácie IEEE 802.1x Konfigurácia autorizácie cez IEEE 802.1x s použitím nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia Konfigurácia certifikátu pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) Vytvorenie a inštalácia certifikátu Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča Správa viacerých certifikátov Import a export CA certifikátu Riešenie problémov 146 Prehľad Identifikácia vášho problému iv

6 Časñ II Sieťový glosár 10 Typy sieťového pripojenia a protokoly 155 Typy sieťového pripojenia Pripojenie do káblovej siete príklad Protokoly Funkcie a protokoly TCP/IP Konfigurácia vášho zariadenia pre pripojenie do siete 160 IP adresy, masky podsiete a vstupnej brány IP adresa Maska podsiete Vstupná brána (a smerovač) Overovanie IEEE 802.1x Výrazy a pojmy týkajúce sa bezdrôtovej siete (pre MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 164 Určenie siete SSID (Identifikátor množiny služby) a kanály Výrazy týkajúce sa zabezpečenia Autorizácia a šifrovanie Metódy overovania a šifrovania pre osobnú bezdrôtovú sieť Metódy overovania a šifrovania pre podnikovú bezdrôtovú sieť Ďalšie nastavenia siete v systéme Windows 168 Typy ďalších nastavení siete Inštalácia ovládačov pre tlač a skenovanie cez Web Services (Windows Vista a Windows 7) Odinštalovanie ovládačov pre tlač a skenovanie cez Web Services (Windows Vista a Windows 7) Inštalácia sieťovej tlače a skenovania pre režim Infraštruktúra pri použití vertikálneho párovania (Windows 7) Výrazy a pojmy týkajúce sa zabezpečenia 171 Bezpečnostné funkcie Výrazy týkajúce sa zabezpečenia Bezpečnostné protokoly Bezpečnostné metódy odosielanie a prijímanie ov v

7 Časñ III Prílohy A Príloha A 175 Podporované protokoly a bezpečnostné funkcie B Príloha B 176 Používanie služieb Iný spôsob ako nastaviť IP adresu (pre pokročilých používateľov a správcov) Použitie protokolu DHCP na konfigurovanie IP adresy Použitie protokolu RARP na konfigurovanie IP adresy Použitie protokolu BOOTP na konfigurovanie IP adresy Použitie protokolu APIPA na konfigurovanie IP adresy Použitie protokolu ARP na konfigurovanie IP adresy Použitie konzoly TELNET na konfigurovanie IP adresy C Index 181 vi

8 Časñ I Prevádzka v sieti I Úvod 2 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia 5 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 10 Nastavenie ovládacieho panelu 50 Ovládanie cez webové rozhranie 92 Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 109 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 112 Bezpečnostné funkcie 123 Riešenie problémov 146

9 1 Úvod 1 Sieťové funkcie 1 1 Vaše zariadenie Brother je možné zdieľať v káblovej ethernetovej sieti 10/100 MB alebo 1 GB (v prípade modelu DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)), alebo v bezdrôtovej ethernetovej sieti IEEE b/g/n (v prípade bezdrôtových modelov) s použitím interného sieťového tlačového servera. Tlačové servery podporujú rôzne funkcie a metódy pripojenia v závislosti od operačného systému, ktorý používate v sieti podporujúcej TCP/IP. Nasledujúci obrázok zobrazuje sieťové funkcie a pripojenia, ktoré podporuje každý operačný systém. Aj keď zariadenie Brother je možné používať v káblovej, aj v bezdrôtovej sieti, súčasne je možné použiť iba jeden spôsob pripojenia. Operačné systémy Windows XP Windows Vista Windows Server 2003/2008 Mac OS X x Windows 7 Tlač r r r Skenovanie uu Príručka používateľa programov r r Odoslať PC Fax 1 r r uu Príručka používateľa programov Príjem faxov v počítači 1 r uu Príručka používateľa programov BRAdmin Light 2 r r r Pozri str. 5. BRAdmin Professional 3 3 r r Pozri str. 8. Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) r r r Pozri str. 92. Diaľkové nastavenie 1 r uu Príručka používateľa programov Status Monitor uu Príručka používateľa programov r Sprievodca zavedením ovládacieho programu r r r r 2

10 Úvod Operačné systémy Windows XP Windows Vista Windows Server 2003/2008 Mac OS X x 1 Windows 7 Vertikálne párovanie Pozri str r 4 1 Nie je dostupné pre modely DCP. 2 Program BRAdmin Light pre počítače Macintosh je možné prevziať z webovej adresy 3 Program BRAdmin Professional 3 je možné prevziať z webovej adresy 4 Len Windows 7. Iné sieťové funkcie 1 LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 1 Protokol LDAP umožňuje vyhľadávať na vašom serveri informácie ako faxové čísla alebo ové adresy. (Pozri Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 109.) (Pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW) Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Downloads pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese Internetový fax (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 1 Faxovanie cez internet (IFAX) vám umožní odosielať a prijímať faxové dokumenty použitím internetu ako mechanizmu prenosu. (Pozri Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 112.) (Pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW) Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Downloads pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese Pred používaním tejto funkcie musíte nakonfigurovať potrebné nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia, softvéru BRAdmin Professional 3 alebo služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Podrobnejšie informácie nájdete v príručke používateľa pre internetový fax na vyššie uvedenej webovej stránke. Bezpečnosť 1 Vaše zariadenie Brother využíva tie najnovšie protokoly na zabezpečenie sietí a šifrovanie dát, aké sú k dispozícii. (Pozri Bezpečnostné funkcie uu strana 123.) 3

11 Úvod Faxovanie na server (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 1 Funkcia faxovania na server umožňuje zariadeniu skenovať dokument a poslať ho po sieti na osobitný faxový server. (Pozri Faxovanie na server (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 59.) (Pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW) Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Downloads pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese Pred používaním tejto funkcie musíte nakonfigurovať potrebné nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia, softvéru BRAdmin Professional 3 alebo služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Podrobnejšie informácie nájdete v príručke používateľa pre internetový fax na vyššie uvedenej webovej stránke. 1 Secure Function Lock 2.0 (Bezpečnostný funkčný zámok) 1 Funkcia Secure Function Lock 2.0 zvyšuje mieru bezpečnosti tak, že zabraňuje používaniu niektorých funkcií. (Pozri Secure Function Lock 2.0 (Bezpečnostný funkčný zámok) uu strana 96.) Uloženie tlačového denníka na sieti 1 Funkcia uloženia tlačového denníka na sieti umožňuje uložiť súbor tlačového denníka z vášho zariadenia Brother na sieťový server pomocou CIFS. (Pozri Uloženie tlačového denníka na sieti uu strana 101.) 4

12 2 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia 2 Ako zmeniť sieťové nastavenia vášho zariadenia (IP adresa, maska podsiete a brána) 2 2 Sieťové nastavenia zariadenia je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela, programu BRAdmin Light, funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) a programu BRAdmin Professional 3. Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole. Pomocou ovládacieho panela 2 Zariadenie môžete nakonfigurovať na prácu v sieti pomocou ponuky Sieť na ovládacom paneli.. (Pozri Nastavenie ovládacieho panelu uu strana 50.) Používanie aplikácie BRAdmin Light 2 Nástroj BRAdmin Light je určený na úvodné nastavenie zariadení Brother pripojených do siete. Tento nástroj môže v sieti TCP/IP vyhľadávať výrobky Brother, sledovať ich stav a konfigurovať základné sieťové nastavenia ako IP adresu. Inštalácia programu BRAdmin Light pre Windows 2 a Uistite sa, že zariadenie je zapnuté. b Zapnite počítač. Pred konfiguráciou zatvorte všetky spustené aplikácie. c Vložte inštalačný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM. Automaticky sa objaví úvodná obrazovka. Po zobrazení názvu modelu vyberte vaše zariadenie. Po zobrazení jazykov vyberte váš jazyk. d Zobrazí sa hlavná ponuka CD-ROM. Kliknite na Pokročilé a potom na Sieťové nástroje. e Kliknite na BRAdmin Light a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia programu BRAdmin Light pre Macintosh 2 Aktuálnu verziu nástroja Brother BRAdmin Light môžete prevziať z webovej stránky 5

13 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia Nastavenie IP adresy, masky podsiete a brány pomocou aplikácie BRAdmin Light 2 Aktuálnu verziu nástroja Brother BRAdmin Light môžete prevziať z webovej stránky Ak požadujete pokročilejšie ovládanie tlačiarne, použite nástroj BRAdmin Professional 3, ktorý je možné prevziať z webových stránok Tento nástroj je k dispozícii len pre používateľov systému Windows. Ak používate funkciu firewall v rámci anti-spyware alebo antivírových programov, dočasne ich vypnite. Keď si budete istí, že môžete tlačiť, aplikáciu opätovne aktivujte. Názov uzla: Názov uzla sa objaví v aktuálnom okne nástroja BRAdmin Light. Predvolený názov uzla tlačového servera v zariadení je BRNxxxxxxxxxxxx pre káblovú sieť alebo BRWxxxxxxxxxxxx pre bezdrôtovú sieť. ( xxxxxxxxxxxx je MAC adresa/ethernetová adresa vášho zariadenia.) Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte OK. 2 a Spustite nástroj BRAdmin Light. Windows Kliknite na Štart / Všetky programy / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light. Macintosh Po dokončení preberania spustite dvojitým kliknutím na súbor BRAdmin Light.jar pomôcku BRAdmin Light. b BRAdmin Light bude automaticky hľadať nové zariadenia. 6

14 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia c Dvakrát kliknite na nenakonfigurované zariadenie. Windows Macintosh 2 Ak má tlačový server výrobné nastavenie (ak nepoužívate server DHCP/BOOTP/RARP), zariadenie sa na obrazovke nástroja BRAdmin Light zobrazí ako Unconfigured (Nenakonfigurované). Názov uzla a MAC adresu (ethernetovú adresu) môžete zistiť tak, že vytlačíte Správu o konfigurácii siete (Pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana 64). Názov uzla a MAC adresu môžete vidieť aj v ovládacom paneli. (Pozri 4. kapitola: Nastavenie ovládacieho panelu.) d Zvoľte možnosť STATIC (Statická) z ponuky BOOT Method (Metóda zavedenia). Zadajte hodnoty IP Address (Adresa IP), Subnet Mask (Maska podsiete) a Gateway (Vstupná brána) (ak je to potrebné) pre vaše zariadenie. Windows Macintosh e Kliknite na OK. f Ak správne naprogramujete IP adresu, na zozname zariadení budete vidieť zariadenie Brother. 7

15 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia Ďalšie nástroje na správu 2 Vaše zariadenie Brother je okrem aplikácie BRAdmin Light vybavené nasledujúcimi nástrojmi na správu. Pomocou týchto nástrojov môžete meniť sieťové nastavenia. 2 Ovládanie cez webové rozhranie (webový prehliadač) 2 Štandardný webový prehliadač sa môže použiť na zmenu nastavení vášho tlačového servera použitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL (šifrovací kľúč)). (Pozri Ako konfigurovať nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač) uu strana 93.) Nástroj BRAdmin Professional 3 (Windows ) 2 BRAdmin Professional 3 je nástroj na zložitejšie ovládanie do siete pripojených zariadení Brother. Tento nástroj umožňuje vyhľadávať produkty Brother v sieti a sledovať ich stav v prehľadnom okne v štýle prieskumníka, pričom stav jednotlivých zariadení je možné identifikovať podľa farby, akou sú zobrazené. Prostredníctvom počítača s operačným systémom Windows v sieti LAN môžete tiež konfigurovať nastavenia siete a zariadení a aktualizovať firmvér v zariadeniach. Nástroj BRAdmin Professional 3 môže tiež zaznamenávať aktivity zariadení Brother na sieti a tieto záznamy exportovať vo formáte HTML, CSV, TXT alebo SQL. Používatelia, ktorí chcú sledovať lokálne pripojené zariadenia, si na klientský počítač môžu nainštalovať softvér Print Auditor Client. Tento program umožňuje z prostredia BRAdmin Professional 3 sledovať zariadenia, ktoré sú pripojené ku klientskému počítaču cez rozhranie USB alebo paralelné rozhranie. Viac informácií aj o tom, ako softvér prevziať, získate na stránke Prosím, používajte najnovšiu verziu pomôcky BRAdmin Professional 3, ktorá je dostupná na prevzatie zo stránky Tento nástroj je k dispozícii len pre používateľov systému Windows. Ak používate funkciu firewall v rámci anti-spyware alebo antivírových programov, dočasne ich vypnite. Keď si budete istí, že môžete tlačiť, nakonfigurujte softvérové nastavenia podľa pokynov. Názov uzla: Názov uzla pre každé zariadenie Brother na sieti sa zobrazí v nástroji BRAdmin Professional 3. Predvolený názov uzla je BRNxxxxxxxxxxxx pre káblovú sieť alebo BRWxxxxxxxxxxxx pre bezdrôtovú sieť. ( xxxxxxxxxxxx je MAC adresa/ethernetová adresa vášho zariadenia.) 8

16 Zmena sieťových nastavení vášho zariadenia BRPrint Auditor (Windows ) 2 Softvér BRPrint Auditor umožňuje používať výkonné sledovacie funkcie nástrojov Brother na správu siete aj na lokálne pripojené zariadenia. Vďaka tomuto programu sa môžu na klientskom počítači zhromažďovať informácie o používaní a stave zo zariadenia Brother pripojeného cez paralelné alebo USB rozhranie. Softvér BRPrint Auditor potom môžete tieto informácie poslať ďalšiemu počítaču v sieti, na ktorom je spustený program BRAdmin Professional 3. Správca vďaka tomu môže kontrolovať napríklad počet vytlačených strán, stav tonera a valca a verziu firmvéru. Okrem odosielania správ aplikáciám Brother na správu siete môže tento program posielať y s informáciami o používaní a stave na vopred definovanú ovú adresu v súborovom formáte CSV alebo XML (vyžaduje sa podpora poštového protokolu SMTP). Program BRPrint Auditor podporuje aj ové hlásenia s varovaniami a informáciami o chybách. 2 9

17 3 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 3 Prehľad 3 Na pripojenie vášho zariadenia do bezdrôtovej siete vám odporúčame použiť jeden zo spôsobov nastavenia opísaný v dokumente Stručný návod na obsluhu. Najjednoduchším spôsobom nastavenia je spôsob nastavenia bezdrôtového pripojenia s použitím inštalačného disku CD-ROM a USB kábla. Ďalšie spôsoby konfigurácie bezdrôtového pripojenia nájdete v tejto kapitole. Sú v nej uvedené podrobnejšie informácie týkajúce sa konfigurácie nastavení bezdrôtovej siete. Informácie o nastaveniach TCP/IP nájdete na Ako zmeniť sieťové nastavenia vášho zariadenia (IP adresa, maska podsiete a brána) uu strana 5. 3 Aby ste pri normálnej, každodennej tlači dokumentov dosiahli optimálne výsledky, umiestnite zariadenie Brother čo najbližšie k prístupovému bodu siete alebo WLAN smerovaču s minimálnymi prekážkami. Veľké objekty a steny medzi týmito dvoma zariadeniami, ako aj interferencia od iných elektronických zariadení môže ovplyvniť rýchlosť prenosu údajov vašich dokumentov. Kvôli existencii týchto faktorov nemusí byť bezdrôtová sieť najlepšou metódou prenosu všetkých typov dokumentov a aplikácií. Ak tlačíte veľké súbory, ako sú napríklad dokumenty s viacerými stránkami so zmiešaným podielom textu a grafiky veľkého rozsahu, možno budete musieť kvôli rýchlejšiemu prenosu dát zvážiť voľbu káblovej siete ethernet, alebo pripojenie rozhraním USB, ktorého prenosová rýchlosť je najvyššia. Aj keď zariadenie Brother je možné používať v káblovej, aj v bezdrôtovej sieti, súčasne je možné použiť iba jeden spôsob pripojenia. Pred konfigurovaním nastavení bezdrôtového pripojenia budete musieť zistiť názov vašej siete: (SSID) asieťový kľúč. Ak používate firemnú bezdrôtovú sieť, budete taktiež potrebovať identifikáciu a heslo používateľa. 10

18 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Potvrdenie sieťového prostredia 3 Pripojené k počítaču s prístupovým miestom WLAN/smerovačom na sieti (režim Infraštruktúra) Prístupový bod WLAN/smerovač 1 1 Ak váš počítač podporuje technológiu Intel MWT (My WiFi Technology), počítač môžete používať ako prístupový bod podporovaný technológiou WPS (Wi-Fi Protected Setup). 2 Bezdrôtové sieťové zariadenie (vaše zariadenie) 3 Počítač vybavený bezdrôtovým pripojením, pripojený k prístupovému bodu WLAN/smerovaču 4 Počítač bez vybavenia pre bezdrôtovú komunikáciu, pripojený k prístupovému bodu WLAN/smerovaču prostredníctvom ethernetového kábla Spôsob konfigurácie 3 V nasledujúcich pokynoch sú uvedené štyri spôsoby konfigurácie vášho zariadenia Brother v prostredí bezdrôtovej siete. Vyberte si uprednostňovaný spôsob pre vaše prostredie. Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s dočasným použitím kábla USB (odporúčané) Pozri Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s dočasným použitím kábla USB (odporúčané) uu strana 13. Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s použitím Sprievodcu nastavením z ovládacieho panela Pozri Konfigurácia pomocou Sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia uu strana 18. Konfigurácia bezdrôtového pripojenia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS Pozri Konfigurácia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS uu strana 35. Konfigurácia bezdrôtového pripojenia metódou PIN s použitím štandardu WPS Pozri Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu strana

19 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pripojené k počítaču s bezdrôtovým rozhraním bez použitia prístupového bodu WLAN/smerovača na sieti (režim Ad-hoc) 3 Tento typ siete nemá centrálny prístupový bod WLAN/smerovač. Všetci bezdrôtoví účastníci komunikujú priamo medzi sebou. Keď je bezdrôtové zariadenie Brother (vaše zariadenie) časťou siete, dostáva všetky tlačové úlohy z počítača, ktorý dáta vysiela Bezdrôtové sieťové zariadenie (vaše zariadenie) 2 Počítač vybavený bezdrôtovou technológiou Negarantujeme bezdrôtové sieťové pripojenie s produktami Windows Server v režime Ad-hoc. Pre nastavenie zariadenia v režime Ad-hoc, pozri Konfigurácia v režime Ad-hoc (pre štandard IEEE b) uu strana

20 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s dočasným použitím kábla USB (odporúčané) 3 Pre tento spôsob pripojenia vám odporúčame použiť počítač bezdrôtovo pripojený do vašej siete. Pomocou USB kábla (A) 1 môžete zariadenie vzdialene nakonfigurovať zpočítača, ktorý je pripojený v rovnakej sieti. 3 A 1 Bezdrôtové nastavenia zariadenia môžete nakonfigurovať pomocou USB kábla, dočasne pripojeného k počítaču, ktorý je pripojený k sieti bezdrôtovo alebo pomocou ethernetového kábla. Dôležité Pri postupe podľa nasledovných inštrukcii nainštalujete vaše zariadenie Brother do sieťového prostredia pomocou inštalačnej aplikácie Brother na disku CD-ROM, ktorý sme vám dodali so zariadením. Ak ste predtým konfigurovali nastavenia bezdrôtového pripojenia zariadenia, musíte pred opätovným konfigurovaním nastavení bezdrôtového pripojenia resetovať nastavenia siete LAN. Informácie o resetovaní nastavení siete LAN, pozri Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie uu strana 63. Ak používate Windows Firewall alebo funkciu firewall v rámci anti-spyware alebo antivírových programov, dočasne ich vypnite. Keď si budete istí, že môžete tlačiť, firewall opätovne aktivujte. Počas konfigurácie je nutné dočasne používať kábel USB. Predtým, než budete v tejto inštalácii pokračovať, musíte poznať nastavenie vašej bezdrôtovej siete. Ak sa zariadenie Brother chystáte pripojiť k sieti, odporúčame vám pred inštaláciou kontaktovať vášho správcu systému. Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 13

21 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Pre konfiguráciu osobnej bezdrôtovej siete 3 Ak konfigurujete vaše zariadenie pre menšiu bezdrôtovú sieť, ako napríklad sieť v domácnosti, poznačte si SSID a sieťový kľúč. Ak používate Windows XP, Macintosh alebo sieťový kábel na pripojenie počítača k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču, skôr než budete pokračovať, budete musieť poznať SSID a sieťový kľúč vášho prístupového bodu WLAN/smerovača. 3 Názov siete: (SSID) Sieťový kľúč Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) Sieťový kľúč HELLO

22 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre konfiguráciu podnikovej bezdrôtovej siete 3 Ak konfigurujete vaše zariadenie pre použitie v bezdrôtovej sieti podporujúcej protokol IEEE 802.1x, poznačte si metódu overenia, metódu šifrovania, ID používateľa a heslo. Názov siete: (SSID) Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra LEAP CKIP EAP-FAST/NONE AES TKIP EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-FAST/GTC AES TKIP PEAP/MS-CHAPv2 AES TKIP PEAP/GTC AES TKIP EAP-TTLS/CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-TTLS/PAP AES TKIP EAP-TLS AES TKIP 3 Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES Brother

23 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Ak konfigurujete vaše zariadenie pomocou EAP-TLS overovania, pred spustením samotnej konfigurácie musíte nainštalovať Účastnícky certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Ohľadom Účastníckeho certifikátu sa obráťte na vášho správcu siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame vám poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať. Podrobnosti o inštalácii certifikátu sú uvedené v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. Ak overujete vaše zariadenie pomocou Všeobecného názvu serverového certifikátu, odporúčame vám pred samotnou konfiguráciou zapísať si Všeobecný názov. Podrobnosti o všeobecnom názve serverového certifikátu vám poskytne správca vašej siete. 3 b Zapnite počítač a vložte inštalačný disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM. (Windows ) 3 1 Automaticky sa objaví úvodná obrazovka. Po zobrazení názvu modelu vyberte vaše zariadenie. Ak sa zobrazí výzva na výber jazyka, vyberte si požadovaný jazyk. 2 Zobrazí sa hlavná ponuka CD-ROM. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, kliknite na Inštalácia MFL-Pro Suite a kliknite na možnosť Áno. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa obrazovka Brother nezobrazí automaticky, prejdite na Tento počítač (Počítač), dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM, a potom dvakrát kliknite na start.exe. Keď sa zobrazí obrazovka Kontrola používateľských kont, (Windows Vista ) kliknite na Povoliť. (Windows 7) kliknite na Áno. 3 Zvoľte možnosť Bezdrôtové sieťové pripojenie a kliknite na tlačidlo Ďalej. 4 V nastaveniach firewallu Zistený firewall/antivírusový program zvoľte požadovanú voľbu, a potom kliknite na Ďalej. 16

24 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) (Macintosh) 3 1 Automaticky sa objaví úvodná obrazovka. Kliknite na Start Here OSX (Začnite tu OSX). Zvoľte svoje zariadenie a kliknite na Next (Ďalej). 2 Zvoľte možnosť Wireless Network Connection (Bezdrôtové sieťové pripojenie) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). c Zvoľte možnosť Áno, mám kábel USB, ktorý môžem pri inštalácií použiť. a kliknite na tlačidlo Ďalej. d Nastavenia bezdrôtového pripojenia nakonfigurujte podľa pokynov na obrazovke. 3 Keď sa objaví obrazovka Dostupné bezdrôtové siete a váš prístupový bod je nastavený tak, aby nevysielal identifikátor SSID, je možné ho pridať ručne kliknutím na tlačidlo Rozšírené. Postupujte podľa zobrazených pokynov pre zadanie položky Názov (SSID). Ak sa objaví obrazovka informujúca o zlyhaní nastavenia bezdrôtového pripojenia, kliknite na tlačidlo Skúsiť znovu a vyskúšajte znova. Po dokončení nastavenia bezdrôtového pripojenia môžete pokračovať inštaláciou ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia. V dialógovom okne inštalátora kliknite na položku Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 17

25 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurácia pomocou Sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia 3 Na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete zariadenia môžete použiť ovládací panel zariadenia. Pomocou funkcie ovládacieho panela Sprievod.nast. môžete zariadenie Brother jednoducho pripojiť k bezdrôtovej sieti. Predtým, než budete v tejto inštalácii pokračovať, musíte poznať nastavenie vašej bezdrôtovej siete. Dôležité Ak ste predtým konfigurovali nastavenia bezdrôtového pripojenia zariadenia, musíte pred opätovným konfigurovaním nastavení bezdrôtového pripojenia resetovať nastavenia siete LAN. Informácie o resetovaní nastavení siete LAN, pozri Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie uu strana 63. Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 3 Konfigurácia vášho zariadenia pre menšiu bezdrôtovú sieť, ako napríklad sieť v domácnosti Ak chcete nakonfigurovať vaše zariadenie pre použitie v existujúcej bezdrôtovej sieti pomocou SSID asieťového kľúča (ak je potrebný), prečítajte si časť Manuálna konfigurácia prostredníctvom ovládacieho panela uu strana 18. Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač je nastavený tak, aby nevysielal názov SSID, pozrite si časť Konfigurovanie vášho zariadenia v prípade, keď sieť nevysiela názov SSID uu strana 22. Ak zariadenie konfigurujete pre režim Ad-hoc, prečítajte si časť Konfigurácia v režime Ad-hoc (pre štandard IEEE b) uu strana 43. Ak konfigurujete vaše zariadenie pre použitie v bezdrôtovej sieti podporujúcej protokol IEEE 802.1x, prečítajte si časť Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete uu strana 27. Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS alebo AOSS, prečítajte si časť Konfigurácia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS uu strana 35. Ak konfigurujete vaše zariadenie pomocou metódy WPS (metóda PIN), prečítajte si časť Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu strana 38. Manuálna konfigurácia prostredníctvom ovládacieho panela 3 Pre modely s 5-riadkovým LCD displejom a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. Názov siete: (SSID) Sieťový kľúč 18

26 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) Sieťový kľúč HELLO Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 3 b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. e Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Sprievod.nast.. Stlačte tlačidlo OK. f Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie vyhľadá dostupné SSID. Ak sa zobrazí zoznam SSID, tlačidlom a alebo b vyberte SSID, ktoré ste si zapísali v kroku a a potom stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak používate overovanie a spôsob šifrovania, ktoré vyžaduje sieťový kľúč, prejdite na krok h. Ak sa používa metóda overovania Otvorený systém a zvolený režim šifrovania je Žiadne, prejdite na krok j. Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS, zobrazí sa hlásenie Zvoleny pristupovy bod podporuje WPS. Pouzivat WPS?. Pre pripojenie zariadenia s použitím režimu automatického bezdrôtového pripojenia, tlačidlom 1 pre položku 1.Ano. (Ak vyberte možnosť 2 pre položku 2.Nie(Rucne), prejdite na bod h a zadajte sieťový kľúč.) Keď sa objaví hlásenie Spustite WPS v bezdrotovom pristupovom bode/smerovaci, potom kliknite na Dalej., stlačte tlačidlo WPS na vašom prístupovom bode WLAN/smerovači, a potom dvakrát stlačte tlačidlo na tlacidlo Dalej.. Prejdite na bod i. Keď sa SSID nevysiela, prečítajte si časť Konfigurovanie vášho zariadenia v prípade, keď sieť nevysiela názov SSID uu strana

27 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) h Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Po zadaní všetkých znakov stlačte tlačidlo OK, a potom stlačte tlačidlo 1 pre možnosť Ano, aby sa nastavenia použili. Prejdite na bod i. i Vaše zariadenie sa teraz pokúsite pripojiť k vašej bezdrôtovej sieti s použitím zadaných informácií. j Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. 3 (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). Pre modely s dotykovým displejom 3 a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. Názov siete: (SSID) Sieťový kľúč Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. Ak v pravej hornej časti dotykového displeja vidíte tlačidlo, môžete stlačením tohto tlačidla jednoduchým spôsobom konfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia. Prejdite na bod e. b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačte tlačidlo Siet. d Stlačte tlačidlo WLAN. Sieťový kľúč HELLO

28 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) e Stlačte tlačidlo Sprievod.nast.. f Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie vyhľadá dostupné SSID. Ak sa zobrazí zoznam SSID, tlačidlom a alebo b vyberte SSID, ktoré ste si zapísali v kroku a. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: 3 Ak používate overovanie a spôsob šifrovania, ktoré vyžaduje sieťový kľúč, prejdite na krok h. Ak sa používa metóda overovania Otvorený systém a zvolený režim šifrovania je Žiadne, prejdite na krok j. Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS, zobrazí sa hlásenie Vybraty bezdrotovy smerovac podporuje WPS. Pouzit WPS?. Pre pripojenie zariadenia s použitím režimu automatického bezdrôtového pripojenia stlačte tlačidlo Ano. (Ak vyberiete možnosť Nie (rucne), prejdite na krok h a zadajte sieťový kľúč.) Keď sa objaví hlásenie Spustite WPS na bezdrotovom smerovaci, potom stlacte Dalej., stlačte tlačidlo WPS na vašom prístupovom bode WLAN/smerovači, a potom stlačte tlačidlo Dalej. Prejdite na bod i. h Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. Po zadaní všetkých znakov stlačte tlačidlo Ano, aby sa nastavenia použili. Prejdite na bod i. i Vaše zariadenie sa teraz pokúsite pripojiť k vašej bezdrôtovej sieti s použitím zadaných informácií. j Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Start Here OSX (Začnite tu OSX). 21

29 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurovanie vášho zariadenia v prípade, keď sieť nevysiela názov SSID 3 Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. 3 Názov siete: (SSID) Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Infraštruktúra Otvorený systém ŽIADNE WEP Zdieľaný kľúč WEP WPA/WPA2-PSK AES TKIP 1 1 TKIP je podporované len pre WPA-PSK. Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Infraštruktúra WPA2-PSK AES Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 22

30 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. e Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Sprievod.nast.. Stlačte tlačidlo OK. 3 f Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. Stlačte tlačidlo OK. h Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. i Keď dostanete pokyn, pomocou tlačidiel a alebo b zvoľte Infrastruktura. Stlačte tlačidlo OK. j Zvoľte metódu overovania pomocou tlačidla a alebo b a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Otvoreny syst., prejdite na bod k. Ak ste zvolili Zdielany kluc, prejdite na bod l. Ak ste zvolili WPA/WPA2-PSK, prejdite na bod m. k Pomocou tlačidla a alebo b zvoľte typ šifrovania Ziadne alebo WEP a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod o. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod l. l Zadajte WEP kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod o. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) m Zvoľte typ šifrovania TKIP alebo AES pomocou tlačidla a alebo b. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod n. 23

31 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) n Zadajte WPA kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a a stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod o. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) o Ak chcete nastavenia použiť, zvoľte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, zvoľte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod p. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. p Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. 3 q Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 24

32 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s dotykovým diplejom 3 a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. Názov siete: (SSID) 3 Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Infraštruktúra Otvorený systém ŽIADNE WEP Zdieľaný kľúč WEP WPA/WPA2-PSK AES TKIP 1 1 TKIP je podporované len pre WPA-PSK. Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Infraštruktúra WPA2-PSK AES Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte kľúč nastavený ako prvý WEP kľúč. Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačte tlačidlo Siet. d Stlačte tlačidlo WLAN. e Stlačte tlačidlo Sprievod.nast.. f Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. 25

33 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) h Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. i Po výzve stlačte Infrastruktura. j Zvoľte a stlačte metódu autentifikácie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Otvoreny syst., prejdite na bod k. Ak ste zvolili Zdielany kluc, prejdite na bod l. Ak ste zvolili WPA/WPA2-PSK, prejdite na bod m. 3 k Zvoľte a stlačte typ šifrovania Ziadne alebo WEP. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod o. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod l. l Zadajte WEP kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod o. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) m Zvoľte a stlačte typ šifrovania, TKIP alebo AES. Prejdite na bod n. n Zadajte WPA kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a a stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod o. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) o Ak chcete nastavenia použiť, stlačte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod p. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. p Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. q Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke CD-ROM disku zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke CD-ROM disku zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 26

34 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete 3 Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. 3 Názov siete: (SSID) Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra LEAP CKIP EAP-FAST/NONE AES TKIP EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-FAST/GTC AES TKIP PEAP/MS-CHAPv2 AES TKIP PEAP/GTC AES TKIP EAP-TTLS/CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-TTLS/PAP AES TKIP EAP-TLS AES TKIP Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES Brother

35 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Ak konfigurujete vaše zariadenie pomocou EAP-TLS overovania, pred spustením samotnej konfigurácie musíte nainštalovať Účastnícky certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Ohľadom Účastníckeho certifikátu sa obráťte na vášho správcu siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame vám poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať. Podrobnosti o inštalácii certifikátu sú uvedené v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. Ak overujete vaše zariadenie pomocou Všeobecného názvu serverového certifikátu, odporúčame vám pred samotnou konfiguráciou zapísať si Všeobecný názov. Podrobnosti o všeobecnom názve serverového certifikátu vám poskytne správca vašej siete. 3 b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. e Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Sprievod.nast.. Stlačte tlačidlo OK. f Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Mali by sa zobraziť SSID, ktoré ste si predtým zapísali. Ak zariadenie nájde viac ako jednu sieť, pomocou tlačidla a alebo b zvoľte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod k. Ak vaše miesto pripojenia nie je nastavené na vysielanie SSID, budete musieť pridať názov SSID ručne. Prejdite na bod h. h Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod i. i Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod j. j Keď dostanete pokyn, pomocou tlačidiel a alebo b zvoľte Infrastruktura. Stlačte tlačidlo OK. 28

36 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) k Zvoľte metódu overovania pomocou tlačidla a alebo b a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili LEAP, prejdite na bod q. Ak ste zvolili EAP-FAST, prejdite na bod l. Ak ste zvolili PEAP, prejdite na bod l. Ak ste zvolili EAP-TTLS, prejdite na bod l. Ak ste zvolili EAP-TLS, prejdite na bod m. l Pomocou tlačidla a alebo b zvoľte metódu vnútornej autorizácie Ziadny, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC alebo PAP a stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod m. 3 Možnosti voľby vnútornej autorizácie závisia od zvolenej metódy autorizácie. m Pomocou tlačidla a alebo b zvoľte typ šifrovania TKIP alebo AES a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili metódu autorizácie EAP-TLS, prejdite na krok n. Ak používate inú metódu autorizácie, prejdite na krok o. n Zariadenie zobrazí zoznam dostupných účastníckych certifikátov. Zvoľte certifikát a prejdite na krok o. o Pomocou tlačidiel a alebo b zvoľte metódu overenia Ziadne overenie, CA alebo CA + ID servera a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili CA + ID servera, prejdite na bod p. Ak chcete vybrať iné možnosti, prejdite na krok q. Ak ste do zariadenia neimportovali CA certifikát, sa zariadení na zobrazí hlásenie Ziadne overenie. Postup importovania CA certifikátu je uvedený v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. p Zadajte ID servera. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Prejdite na bod q. 29

37 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) q Zadajte identifikáciu používateľa, ktorú ste si poznačili v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili metódu autorizácie EAP-TLS, prejdite na krok s. Ak používate inú metódu autorizácie, prejdite na krok r. r Zadajte heslo, ktoré ste si poznačili v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod s. s Ak chcete nastavenia použiť, zvoľte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, zvoľte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod t. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. 3 t Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste zvolili. u Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 30

38 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s dotykovým diplejom 3 a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Skontrolujte a zaznamenajte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete. Názov siete: (SSID) 3 Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra LEAP CKIP EAP-FAST/NONE AES TKIP EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-FAST/GTC AES TKIP PEAP/MS-CHAPv2 AES TKIP PEAP/GTC AES TKIP EAP-TTLS/CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAP AES TKIP EAP-TTLS/MS-CHAPv2 AES TKIP EAP-TTLS/PAP AES TKIP EAP-TLS AES TKIP Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Metóda autentifikácie Spôsob šifrovania Identifikácia Heslo používateľa Infraštruktúra EAP-FAST/MS-CHAPv2 AES Brother

39 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Ak konfigurujete vaše zariadenie pomocou EAP-TLS overovania, pred spustením samotnej konfigurácie musíte nainštalovať Účastnícky certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Ohľadom Účastníckeho certifikátu sa obráťte na vášho správcu siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame vám poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať. Podrobnosti o inštalácii certifikátu sú uvedené v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. Ak overujete vaše zariadenie pomocou Všeobecného názvu serverového certifikátu, odporúčame vám pred samotnou konfiguráciou zapísať si Všeobecný názov. Podrobnosti o všeobecnom názve serverového certifikátu vám poskytne správca vašej siete. 3 b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačte tlačidlo Siet. d Stlačte tlačidlo WLAN. e Stlačte tlačidlo Sprievod.nast.. f Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Mali by sa zobraziť SSID, ktoré ste si predtým zapísali. Ak zariadenie nájde viac ako jednu sieť, pomocou tlačidla a alebo b zvoľte požadovanú sieť. Prejdite na bod k. Ak vaše miesto pripojenia nie je nastavené na vysielanie SSID, budete musieť pridať názov SSID ručne. Prejdite na bod h. h Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. Prejdite na bod i. i Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod j. j Po výzve zvoľte Infrastruktura. 32

40 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) k Tlačidlom d alebo c zvoľte metódu overovania. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili LEAP, prejdite na bod q. Ak ste zvolili EAP-FAST, prejdite na bod l. Ak ste zvolili PEAP, prejdite na bod l. Ak ste zvolili EAP-TTLS, prejdite na bod l. Ak ste zvolili EAP-TLS, prejdite na bod m. l Vyberte metódu vnútorného overovania NONE, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC alebo PAP. Prejdite na bod m. 3 Možnosti voľby vnútornej autorizácie závisia od zvolenej metódy autorizácie. m Vyberte typ šifrovania TKIP alebo AES. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili metódu autorizácie EAP-TLS, prejdite na krok n. Ak používate inú metódu autorizácie, prejdite na krok o. n Zariadenie zobrazí zoznam dostupných účastníckych certifikátov. Zvoľte certifikát a prejdite na krok o. o Vyberte metódu overovania No Verification, CA alebo CA + Server ID. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili CA + Server ID, prejdite na bod p. Ak chcete vybrať iné možnosti, prejdite na krok q. Ak ste do zariadenia neimportovali CA certifikát, sa zariadení sa zobrazí hlásenie No Verification. Postup importovania CA certifikátu je uvedený v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. p Zadajte ID servera. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Prejdite na bod q. q Zadajte identifikáciu používateľa, ktorú ste si poznačili v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili metódu autorizácie EAP-TLS, prejdite na krok s. Ak používate inú metódu autorizácie, prejdite na krok r. 33

41 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) r Zadajte heslo, ktoré ste si poznačili v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod s. s Ak chcete nastavenia použiť, zvoľte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, zvoľte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod t. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. t Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú ste zvolili. u Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. 3 (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 34

42 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurácia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS 3 Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač (A) podporuje technológiu WPS (PBC 1 ) alebo AOSS, na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť funkciu WPS alebo AOSS, ktorú nájdete v ponuke ovládacieho panela. 3 A 1 Konfigurácia pomocou tlačidla Dôležité Ak sa zariadenie Brother chystáte pripojiť k sieti, odporúčame vám pred inštaláciou kontaktovať vášho správcu systému. Predtým, než budete v tejto inštalácii pokračovať, musíte poznať nastavenie vašej bezdrôtovej siete. Ak ste predtým konfigurovali nastavenia bezdrôtového pripojenia zariadenia, musíte pred opätovným konfigurovaním nastavení bezdrôtového pripojenia resetovať nastavenia siete LAN. Informácie o resetovaní nastavení siete LAN, pozri Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie uu strana

43 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. 3 d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WPS/AOSS. Stlačte tlačidlo OK. e Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Keď sa na LCD displeji zobrazí hlásenie Spustite WPS/AOSS v bezdrotovom pristupovom bode/smerovaci., stlačte tlačidlo WPS alebo AOSS na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Pokyny nájdete v príručke používateľa pre bezdrôtový prístupový bod/smerovač. Potom stlačte tlačidlo OK a vaše zariadenie automaticky zistí, ktorý režim (WPS alebo AOSS ) používa váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač a pokúsi sa pripojiť do vašej bezdrôtovej siete. g Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 36

44 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s dotykovým displejom 3 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačte tlačidlo Siet. c Stlačte tlačidlo WLAN. d Stlačením tlačidla a alebo b zobrazte WPS/AOSS, a potom stlačte WPS/AOSS. 3 e Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Keď sa na LCD displeji zobrazí hlásenie Spustite WPS alebo AOSS na bezdrotovom smerovaci, potom stlacte OK., stlačte tlačidlo WPS alebo AOSS na vašom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Pokyny nájdete v príručke používateľa pre bezdrôtový prístupový bod/smerovač. Potom stlačte tlačidlo OK a vaše zariadenie automaticky zistí, ktorý režim (WPS alebo AOSS ) používa váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač a pokúsi sa pripojiť do vašej bezdrôtovej siete. g Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Start Here OSX (Začnite tu OSX). 37

45 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) 3 Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS (metóda PIN), môžete zariadenie jednoducho konfigurovať. Metóda PIN (Osobné identifikačné číslo) je jedna z metód pripojenia, vyvinutá spoločnosťou Wi-Fi Alliance. Zadaním kódu PIN, ktorý vytvoril účastník (vaše zariadenie) do zariadenia Registrar (zariadenie, ktoré riadi bezdrôtovú sieť LAN) môžete nastaviť WLAN sieť a bezpečnostné nastavenia. Pokyny pre zapnutie režimu WPS sú uvedené v príručke užívateľa vášho prístupového bodu WLAN/smerovača. 3 Pripojenie, keď prístupový bod WLAN/smerovač (A) slúži ako Registrar 1. A Pripojenie, keď sa iné zariadenie (C), ako napríklad počítač, používa ako Registrar 1. A C 1 Registrar je zariadenie, ktoré riadi bezdrôtovú sieť LAN. Smerovače alebo prístupové body, ktoré podporujú režim WPS, majú symbol zobrazený nižšie. 38

46 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WPS w/kód PIN. Stlačte tlačidlo OK. 3 e Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Na displeji sa zobrazí 8-miestne osobné identifikačné číslo a zariadenie začne vyhľadávať prístupový bod WLAN/smerovač. g Pomocou počítača pripojeného do siete zadajte do vášho prehliadača adresa prístupového bodu. (Kde IP adresa prístupového bodu je IP adresa zariadenia, ktoré sa používa ako Registrar 1 ) Prejdite na stránku nastavenia WPS, zadajte do zariadenia Registrar kód PIN, ktorý sa na LCD displeji zobrazil v kroku f, a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 1 Zariadenie Registrar je obyčajný prístupový bod WLAN/smerovač. Stránka nastavenia je odlišná v závislosti od typu prístupového bodu WLAN/smerovača. Pozrite sa do používateľskej príručky, ktorá sa dodáva s vaším prístupovým bodom WLAN/smerovačom. 39

47 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Windows Vista /Windows 7 3 Ak používate ako zariadenie Registrar počítač, postupujte nasledovne: Ak chcete ako zariadenie Registrar používať počítač s operačným systémom Windows Vista alebo Windows 7, je potrebné ho do vašej siete vopred registrovať. Pozrite sa do používateľskej príručky, ktorá sa dodáva s vaším prístupovým bodom WLAN/smerovačom. Ak ako zariadenie Registrar používate počítač s OS Windows 7, ovládač tlačiarne môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete nainštalovať kompletný balíček ovládača a softvéru, postupujte podľa krokov uu Stručný návod na obsluhu. 3 1 (Windows Vista ) Kliknite na tlačidlo (Windows 7) Kliknite na tlačidlo, a potom na položku Siet'., a potom na položku Zariadenia a tlačiarne. 2 (Windows Vista ) Kliknite na Pridať bezdrôtové zariadenie. (Windows 7) Kliknite na Pridať zariadenie. 3 Zvoľte svoje zariadenie a kliknite na Ďalej. 4 Zadajte PIN, ktorý sa zobrazil na displeji LCD v kroku f a potom kliknite na Ďalej. 5 Zvoľte vašu sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 6 Kliknite na Zavriet'. h Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 40

48 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s dotykovým diplejom 3 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačte tlačidlo Siet. c Stlačte tlačidlo WLAN. d Stlačením tlačidla a alebo b zobrazte WPS w/kod PIN, a potom stlačte WPS w/kod PIN. 3 e Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Na displeji sa zobrazí 8-miestne osobné identifikačné číslo a zariadenie začne vyhľadávať prístupový bod. g Pomocou počítača pripojeného do siete zadajte do vášho prehliadača adresa prístupového bodu. (Kde IP adresa prístupového bodu je IP adresa zariadenia, ktoré sa používa ako Registrar 1.) Prejdite na stránku nastavení WPS, zadajte do zariadenia Registrar PIN kód, ktorý sa zobrazil na LCD displeji vkroku f, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. 1 Zariadenie Registrar je obyčajne pripojovacie miesto WLAN/smerovač. Stránka nastavenia je odlišná v závislosti od typu pripojovacieho miesta/smerovača. Pozrite sa do používateľskej príručky, ktorá sa dodáva s vaším pripojovacím miestom/smerovačom. 41

49 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Windows Vista /Windows 7 3 Ak používate ako zariadenie Registrar počítač, postupujte nasledovne: Ak chcete ako zariadenie Registrar používať počítač s operačným systémom Windows Vista alebo Windows 7, je potrebné ho do vašej siete vopred registrovať. Prečítajte si používateľskú príručku dodanú s vaším prístupovým bodom WLAN/smerovačom. Ak ako zariadenie Registrar používate počítač s OS Windows 7, ovládač tlačiarne môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete nainštalovať kompletný balíček ovládača a softvéru, postupujte podľa krokov uu Stručný návod na obsluhu. 3 1 (Windows Vista ) Kliknite na tlačidlo (Windows 7) Kliknite na tlačidlo, a potom na položku Siet'. a potom na položku Zariadenia a tlačiarne. 2 (Windows Vista ) Kliknite na Pridať bezdrôtové zariadenie. (Windows 7) Kliknite na Pridať zariadenie. 3 Zvoľte svoje zariadenie a kliknite na Ďalej. 4 Zadajte PIN, ktorý sa zobrazil na displeji LCD v kroku f a potom kliknite na Ďalej. 5 Zvoľte vašu sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. 6 Kliknite na Zavriet'. h Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke CD-ROM disku zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke CD-ROM disku zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 42

50 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Konfigurácia v režime Ad-hoc (pre štandard IEEE b) 3 Pomocou konfigurovaného SSID 3 Ak budete chcieť zariadenie spárovať spočítačom, ktorý už je v režime Ad-hoc s konfigurovaným SSID, bude potrebné uskutočniť nasledujúce kroky: Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 3 a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Zistite si a zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete vášho počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť. Nastavenia bezdrôtovej siete počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť musia byť nastavené do režimu Ad-hoc s už konfigurovaným SSID. Pokyny týkajúce sa konfigurácie počítača do režimu Ad-hoc nájdete v informáciách dodaných s počítačom, alebo sa obráťte na správcu vašej siete. Názov siete: (SSID) Komunikačný režim Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Ad-hoc ŽIADNE WEP Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Ad-hoc WEP Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. 43

51 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) e Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Sprievod.nast.. Stlačte tlačidlo OK. f Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Ak sa zobrazí zoznam SSID, tlačidlom a alebo b vyberte SSID, ktoré ste si zapísali v kroku a. Vyberte SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť. Stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod j. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod h. 3 h Zadajte WEP kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod i. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) i Ak chcete nastavenia použiť, zvoľte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, zvoľte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod j. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. j Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. k Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). 44

52 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Pre modely s dotykovým displejom 3 a Skôr ako začnete s konfiguráciou vášho zariadenia, odporúčame vám zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať skôr, ako budete pokračovať v konfigurovaní vášho zariadenia. Zistite si a zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete vášho počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť. Nastavenia bezdrôtovej siete počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť musia byť nastavené do režimu Ad-hoc s už konfigurovaným SSID. Pokyny týkajúce sa konfigurácie počítača do režimu Ad-hoc nájdete v informáciách dodaných s počítačom, alebo sa obráťte na správcu vašej siete. 3 Názov siete: (SSID) Komunikačný režim Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Ad-hoc ŽIADNE WEP Napríklad: 3 Názov siete: (SSID) HELLO Komunikačný režim Spôsob šifrovania Sieťový kľúč Ad-hoc WEP Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. b Stlačte tlačidlo Menu. c Stlačte tlačidlo Siet. d Stlačte tlačidlo WLAN. e Stlačte tlačidlo Sprievod.nast.. f Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). 45

53 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) g Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Tlačidlami a alebo b vyberte SSID, ktoré ste si zapísali v kroku a. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod j. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod h. h Zadajte WEP kľúč, ktorý ste si zapísali v kroku a. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod i. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) i Ak chcete nastavenia použiť, stlačte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod j. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod g. 3 j Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. k Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Start Here OSX (Začnite tu OSX). 46

54 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) Použitie nového SSID 3 Ak používate nové SSID, potom sa všetky ostatné zariadenia budú pripájať s použitím SSID, ktoré zariadeniu priradíte v nasledujúcich krokoch. K tomuto SSID musieť pripojiť zpočítača, keď ho nastavíte do režimu Ad-hoc. Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom a Stlačte tlačidlo Menu. 3 b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte WLAN. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Sprievod.nast.. Stlačte tlačidlo OK. e Keď sa zobrazí hlásenie Povolit WLAN?, tlačidlom a alebo b vyberte možnosť Zapnute astlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. Stlačte tlačidlo OK. g Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. h Keď dostanete pokyn, pomocou tlačidiel a alebo b zvoľte Ad-hoc. Stlačte tlačidlo OK. i Pomocou tlačidla a alebo b zvoľte typ šifrovania Ziadne alebo WEP a stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod k. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod j. j Zadajte WEP kľúč. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod k. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 47

55 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) k Ak chcete nastavenia použiť, zvoľte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, zvoľte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod l. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod f. l Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. m Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Zapojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. 3 (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak by ste chceli pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre prevádzku vášho zariadenia, v ponuke disku CD-ROM zvoľte Start Here OSX (Začnite tu OSX). Pre modely s dotykovým displejom 3 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačte tlačidlo Siet. c Stlačte tlačidlo WLAN. d Stlačte tlačidlo Sprievod.nast.. e Keď je na displeji zobrazené Povolit WLAN?, stlačením tlačidla Zapnute voľbu potvrďte. Tento postup spustí sprievodcu bezdrôtovým nastavením. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). f Zariadenie začne s vyhľadávaním siete a zobrazí zoznam dostupných SSID. Vyberte si <Nove SSID> pomocou tlačidla a alebo b. g Zadajte názov SSID. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Stlačte tlačidlo OK. h Po výzve stlačte Ad-hoc. 48

56 Konfigurácia vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť (pre model MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) i Zvoľte a stlačte typ šifrovania Ziadne alebo WEP. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ziadne, prejdite na bod k. Ak ste zvolili WEP, prejdite na bod j. j Zadajte WEP kľúč. Stlačte tlačidlo OK. Prejdite na bod k. (Informácie o zadávaní textu: uu Stručný návod na obsluhu.) Zariadenie Brother podporuje použitie len prvého prednastaveného kľúča WEP. 3 k Ak chcete nastavenia použiť, stlačte Ano. Ak chcete nastavenia zrušiť, stlačte Nie. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak ste zvolili Ano, prejdite na bod l. Ak ste zvolili Nie, prejdite späť na bod f. l Zariadenie sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovému zariadeniu, ktoré ste zvolili. m Ak sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji sa zobrazí Pripojene. Zariadenie vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia. Ak pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenom hlásení a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. (Windows ) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Inštalácia MFL-Pro Suite. (Macintosh) Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete pokračovať v inštalácii ovládačov a softvéru potrebného pre obsluhu zariadenia, zvoľte z ponuky disku CD-ROM položku Start Here OSX (Začnite tu OSX). 49

57 4 Nastavenie ovládacieho panelu 4 Ponuka Sieť 4 Položky ponuky Siet ovládacieho panela umožňujú nastaviť vaše zariadenie Brother podľa konfigurácie vašej siete. (Informácie o používaní ovládacieho panela: uu Základná príručka používateľa.) Na zobrazenie hlavnej ponuky stlačte Menu alebo Menu, potom tlačidlom a alebo b vyberte Siet. Prejdite do výberu ponuky, ktorú si želáte konfigurovať. (Ďalšie informácie o ponuke sú uvedené v časti Tabuľka funkcií a prednastavené výrobné nastavenia uu strana 66.) Prosím nezabudnite, že zariadenie je dodávané s nástrojom BRAdmin Light 1, Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo Remote Setup (Diaľkové nastavenie) 2, ktoré sa taktiež dajú použiť na konfiguráciu viacerých sieťových nastavení. (Pozri Ďalšie nástroje na správu uu strana 8.) 4 1 Pre používateľov počítačov Macintosh: aktuálnu verziu nástroja Brother BRAdmin Light si môžete prevziať z webovej stránky 2 Nie je dostupné pre modely DCP. TCP/IP 4 Ak vaše zariadenie pripájate k sieti pomocou sieťového kábla, použite položky ponuky Kab. LAN. Ak zariadenie pripájate k bezdrôtovej sieti Ethernet, použite položky ponuky WLAN. Bootovacia metóda 4 Tento výber ovláda to, ako zariadenie získa IP adresu. Automatický režim 4 V tomto režime zariadenie prehľadá sieť, či sa v nej nachádza DHCP server. Ak nejaký nájde a tento DHCP server je konfigurovaný tak, aby priraďoval zariadeniu IP adresu, vtedy sa použije IP adresa dodaná DHCP serverom. Ak nie je dostupný žiadny DHCP server, IP adresa sa nastaví s použitím protokolu APIPA. Po počiatočnom zapnutí zariadenia môže niekoľko minút trvať, kým preskenuje sieť a vyhľadá server. Statický režim 4 V tomto režime sa IP adresa musí priradiť ručne. Po zadaní je IP adresa zamknutá na priradenej adrese. Ak nechcete, aby tlačový server bol konfigurovaný cez DHCP, BOOTP alebo RARP, musíte nastaviť Boot metoda na Static, aby mal tlačový server statickú IP adresu. Toto zabráni tlačovému serveru, aby sa pokúšal získať IP adresu z ktoréhokoľvek z týchto systémov. Bootovaciu metódu zmeníte použitím ponuky ovládacieho panela, nástroja BRAdmin Light, Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo diaľkového nastavenia. 50

58 Nastavenie ovládacieho panelu IP adresa 4 Toto pole zobrazí aktuálnu IP adresu zariadenia. Ak ste vybrali v ponuke Boot metoda položku Static, zadajte IP adresu, ktorú chcete zariadeniu priradiť (dostupnosť danej IP adresy si skontrolujte u vášho správcu siete). Ak ste vybrali bootovaciu metódu inú ako Static, zariadenie sa pokúsi určiť svoju IP adresu pomocou protokolov DHCP alebo BOOTP. Predvolená IP adresa vášho zariadenia bude pravdepodobne nekompatibilná so schémou číslovania IP adries vašej siete. Odporúčame, aby ste sa kvôli IP adrese v sieti, do ktorej chcete pripojiť zariadenie, spojili so správcom siete. Maska podsiete 4 Pole zobrazí momentálnu masku podsiete, ktorú zariadenie používa. Ak nepoužívate DHCP alebo BOOTP na získanie masky podsiete, zadajte požadovanú masku podsiete. So správcom siete skontrolujte masku podsiete, ktorú idete použiť. 4 Brána 4 Pole zobrazí momentálnu adresu brány alebo smerovača, ktorú zariadenie používa. Ak nepoužívate DHCP alebo BOOTP na získanie adresy brány alebo smerovača, zadajte adresu, ktorú chcete priradiť. Ak nemáte bránu ani smerovač, nechajte toto pole prázdne. Ak si nie ste istí, obráťte sa na správcu siete. Názov uzla 4 Názov vášho zariadenia môžete v sieti zaregistrovať. Tento názov sa často nazýva ako názov v NetBIOS; bude to názov, ktorý je zaregistrovaný na sieti serverom WINS. Brother odporúča názov BRNxxxxxxxxxxxx pre káblovú sieť alebo BRWxxxxxxxxxxxx pre bezdrôtovú sieť. ( xxxxxxxxxxxx je MAC adresa/ethernetová adresa vášho zariadenia.) WINS konfigurácia 4 Tento výber riadi to, ako zariadenie získa IP adresu servera WINS. Auto 4 Automaticky používa požiadavku DHCP na určenie IP adresy pre primárny a sekundárny server WINS. Bootovaciu metódu musíte nastaviť na Automatickú, aby táto funkcia fungovala. Statická 4 Používa určenú IP adresu pre primárny a sekundárny server WINS. WINS Server 4 IP adresa primárneho servera WINS 4 Toto pole určuje IP adresu primárneho servera WINS (Windows Internet Naming Service). Ak má nenulovú hodnotu, zariadenie bude kontaktovať tento server, aby zaregistrovalo svoj názov v službe Windows Internet Name Service. 51

59 Nastavenie ovládacieho panelu IP adresa sekundárneho servera WINS 4 Toto pole určuje IP adresu sekundárneho servera WINS. Používa sa záloha do adresy primárneho servera WINS. Ak je primárny server nedostupný, zariadenie sa bude môcť zaregistrovať na sekundárnom serveri. Ak má nenulovú hodnotu, zariadenie bude kontaktovať tento server, aby zaregistrovalo svoj názov v službe Windows Internet Name Service. Ak primárny server WINS máte, avšak sekundárny server WINS nemáte, nechajte proste toto pole prázdne. DNS Server 4 IP adresa primárneho DNS servera 4 Toto pole určuje IP adresu primárneho servera DNS (systém pre preklad doménových mien do internetových adries). 4 IP adresa sekundárneho servera DNS 4 Toto pole určuje IP adresu sekundárneho servera DNS. Používa sa záloha do adresy primárneho servera DNS. Ak je primárny server nedostupný, zariadenie sa bude môcť zaregistrovať na sekundárnom serveri DNS. Ak primárny server DNS máte, avšak sekundárny server DNS nemáte, nechajte proste toto pole prázdne. APIPA 4 Aktivovanie položky Zapnute spôsobí, že keď tlačový server nedokáže získať IP adresu pomocou zvolenej bootovacej metódy, automaticky alokuje lokálnu IP adresu z definovaného rozsahu ( ). (Pozri Bootovacia metóda uu strana 50.) Nastavenie Vypnute znamená, že IP adresa sa nezmení, keď tlačový server nedokáže získať IP adresu metódou bootovania, ktorú ste nastavili. IPv6 4 Toto zariadenie je kompatibilné s IPv6, internetovým protokolom ďalšej generácie. Ak chcete používať protokol IPv6, zvoľte Zapnute. Predvolené nastavenie pre protokol IPv6 je Vypnute. Viac informácií o protokole IPv6 nájdete na webovej stránke Ak nastavíte IPv6 na Zapnute a chcete tento protokol aktivovať, vypnite a znova zapnite spínač. Keď si zvolíte protokol IPv6 Zapnute, toto nastavenie sa použije na káblové aj bezdrôtové rozhranie LAN. 52

60 Nastavenie ovládacieho panelu Ethernet (len káblová sieť) 4 Spôsob spojenia Ethernet. Automaticky umožní tlačovému serveru pracovať v režime 1000BASE-T plný duplex (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)), 100BASE-TX plný alebo polovičný duplex, alebo v režime 10BASE-T plný alebo polovičný duplex po automatickej detekcii. Ak túto hodnotu nastavíte nesprávne, môžete mať problémy v komunikácii s tlačovým serverom. Podrobnosti o prevádzke v sieti 1000BASE-T plný duplex, pozri Gigabitová ethernetová sieť (len káblová sieť) (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)) uu strana Stav (v prípade modelov DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8510DN a MFC-8520DN)/Stav káblového pripojenia (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Toto pole zobrazuje aktuálny stav káblového pripojenia k sieti. Sprievodca nastavením (iba bezdrôtová sieť) 4 Sprievod.nast. vás prevedie konfiguráciou bezdrôtového sieťového pripojenia. (Viac informácií: uu Stručný návod na obsluhu alebo Manuálna konfigurácia prostredníctvom ovládacieho panela uu strana 18.) WPS (Wi-Fi Protected Setup)/AOSS (len pre bezdrôtovú sieť) 4 Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS (PBC 1 ) alebo AOSS (režim automatického bezdrôtového pripojenia), môžete zariadenie jednoducho konfigurovať. (Viac informácií: uu Stručný návod na obsluhu alebo Konfigurácia jedným stlačením s použitím metódy WPS (Wi-Fi Protected Setup) alebo AOSS uu strana 35.) 1 Konfigurácia pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup) s kódom PIN (len pre bezdrôtovú sieť) 4 Ak váš prístupový bod WLAN/smerovač podporuje technológiu WPS (metóda PIN), môžete zariadenie jednoducho konfigurovať. (Pre viac informácií pozri Konfigurácia pomocou metódy PIN štandardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu strana 38.) Stav siete WLAN (iba bezdrôtová sieť) 4 Stav 4 V tomto poli sa zobrazuje stav aktuálnej bezdrôtovej siete. 53

61 Nastavenie ovládacieho panelu Signál 4 Toto pole zobrazuje intenzitu signálu aktuálnej bezdrôtovej siete. SSID 4 V tomto poli sa zobrazuje identifikátor SSID aktuálnej bezdrôtovej siete. Na displeji sa zobrazuje až 32 znakov názvu SSID. Komunikačný režim 4 V tomto poli sa zobrazuje komunikačný režim aktuálnej bezdrôtovej siete. 4 MAC adresa 4 MAC adresa je jedinečné číslo priradené sieťovému rozhraniu zariadenia. MAC adresu vášho zariadenia si môžete pozrieť na ovládacom paneli. Nastaviť na predvolené (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Funkcia Nast. predvol. umožňuje resetovať všetky nastavenia káblového alebo bezdrôtového rozhrania na výrobné nastavenie. Ak chcete vynulovať nastavenia káblovej aj bezdrôtovej siete, pozrite sa na Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie uu strana 63. Zapnúť káblovú sieť (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Ak chcete používať káblové sieťové pripojenie, nastavte Povol. kabl. na Zapnute. Zapnúť WLAN sieť (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Ak chcete používať bezdrôtové sieťové pripojenie, nastavte Povolit WLAN na Zapnute. Ak je k vášmu zariadeniu pripojený sieťový kábel, nastavte položku Povol. kabl. na Vypnute. 54

62 Nastavenie ovládacieho panelu / IFAX (MFC-8910DW, MFC-8950DW(T) a DCP-8250DN (len ): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 4 Táto ponuka má päť položiek: Adresa u, Nast. server, Nast.Mail prij, Nast.Mail odos a Nastav prenos. Keďže v tejto časti ponuky je potrebné zadávať veľa textových znakov, na konfigurovanie týchto nastavení bude pohodlnejšie použiť funkciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) a váš obľúbený webový prehliadač. (pozri Ovládanie cez webové rozhranie uu strana 92) Tieto nastavenia je potrebné nakonfigurovať, aby mohla fungovať funkcia IFAX. (Viac podrobností o internetovom faxovaní nájdete na Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 112.) Opakovaným stláčaním príslušného numerického tlačidla na ovládacom paneli zariadenia získate prístup k znaku, ktorý potrebujete. (Informácie o zadávaní textu: uu Základná príručka používateľa.) 4 Adresa u 4 Môžete nastaviť ovú adresu vášho zariadenia. Nastavenie servera 4 SMTP SMTP server Toto pole zobrazí názov uzla alebo IP adresu poštového servera SMTP (server pre odchádzajúcu elektronickú poštu) vo vašej sieti. (Napr. mailhost.brothermail.net alebo ) SMTP port Toto pole zobrazuje číslo portu SMTP (pre odchádzajúcu poštu) vo vašej sieti. Autorizácia pre SMTP Môžete určiť metódu zabezpečenia pre notifikáciu elektronickej pošty. (Podrobnosti o bezpečnostných metódach pre notifikáciu elektronickej pošty sú uvedené v Bezpečné odosielanie a prijímanie ov uu strana 128.) SMTP SSL/TLS V prípade spôsobu šifrovania si môžete vybrať medzi zariadením a SMTP serverom. Overiť Cert. Môžete aktivovať alebo deaktivovať používanie bezpečnostného certifikátu medzi zariadením a SMTP serverom. 4 55

63 Nastavenie ovládacieho panelu POP3 POP3 server Toto pole zobrazí názov uzla alebo IP adresu servera POP3 (server prichádzajúcej elektronickej pošty), ktoré používa zariadenie Brother. Táto adresa je potrebná pre správnu funkciu internetového faxu. (Napr. mailhost.brothermail.net alebo ) POP3 port Toto pole zobrazí číslo portu POP3 (pre prichádzajúcu elektronickú poštu), ktoré používa zariadenie Brother. Názov schránky Môžete určiť názov poštovej schránky na serveri POP3, kde sa budú získavať úlohy pre internetovú tlač. Heslo schránky Môžete určiť heslo poštovej schránky na serveri POP3, kde sa budú získavať úlohy pre internetovú tlač. 4 V nastavení bez hesla sa namiesto hesla vloží jedna medzera. POP3 SSL/TLS V prípade spôsobu šifrovania si môžete vybrať medzi zariadením a POP3 serverom. Overiť Cert. Môžete aktivovať alebo deaktivovať používanie bezpečnostného certifikátu medzi zariadením a POP3 serverom. APOP APOP (Overený poštový protokol) môžete zapnúť alebo vypnúť. 56

64 Nastavenie ovládacieho panelu Nastavenie voľby Mail RX (v prípade modelov MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Automatická výzva Keď je funkcia nastavená na Zapnute, zariadenie automaticky kontroluje na serveri POP3 nové správy. Frekvencia výzvy Nastavenie intervalu zisťovania nových správ na serveri POP3 (predvolená hodnota je 10 minút). 4 4 Hlavička Tento výber umožňuje vytlačenie obsahu záhlavia správy, keď sa tlačí prijatá správa. 4 Vymazať chybový Ak je funkcia nastavená na Zapnute, zariadenie automaticky vymaže chybné správy, ktoré zariadenie nedokáže prijať zo servera POP3. 4 Notifikácia Funkcia notifikácie umožňuje potvrdenie prijatia správy, ktorá sa odošle na odosielaciu stanicu po prijatí faxu cez internet. Táto funkcia funguje len na zariadeniach na internetový fax, ktoré podporujú špecifikáciu MDN. 4 Nastavenie voľby Mail TX (odosielanie mailu) 4 Predmet Toto pole zobrazí predmet, ktorý je pripojený k dátam internetového faxu odosielaným zo zariadenia Brother do počítača (predvolené nastavenie je Skenovanie na ovy server pre DCP-8250DN a Internet fax pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)). Objemový limit Niektoré ové servery vám neumožňujú odosielať veľké ové dokumenty (správca systému často stanoví limit na maximálnu veľkosť ov). Ak je táto funkcia aktivovaná, pri pokuse o odoslanie u s dokumentmi s veľkosťou nad 1 MB zariadenie zobrazí oznam Nestaci pamat. Dokument sa neodošle a vytlačí sa chybová správa. Dokument, ktorý odosielate, by sa mal rozdeliť na menšie dokumenty, ktoré bude poštový server akceptovať. (Pre vašu informáciu, 42-stranový dokument založený na testovacom obrazci ITU-T Testová tabuľka #1 má veľkosť približne 1 MB.)

65 Nastavenie ovládacieho panelu Notifikácia Funkcia notifikácie umožňuje potvrdenie prijatia správy, ktorá sa odošle na odosielaciu stanicu po prijatí faxu cez internet. Táto funkcia funguje len na zariadeniach na internetový fax, ktoré podporujú špecifikáciu MDN. Nastavenie prenosu (v prípade modelov MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Rozosielací prenos Táto funkcia umožňuje zariadeniu prijať dokument cez internet a potom ho preniesť/odovzdať na iné faxové zariadenia po konvenčných analógových pozemných linkách. 4 Prenosová doména Môžete si zaregistrovať názvy domén (max. 10), ktoré budú oprávnené požadovať rozosielací prenos. 4 Prenosová správa Prenosová správa z rozosielania sa môže vytlačiť na zariadení, ktoré bude fungovať ako prenosová stanica pre všetky prenosové rozosielania. Jeho hlavná funkcia je vytlačiť správy o všetkých rozosielacích prenosoch, ktoré sa vykonali cez zariadenie. Upozornenie: Aby ste mohli využívať túto funkciu, musíte priradiť prenosovú doménu v časti Dôveryhodné domény nastavení funkcie prenosu. 4 Viac informácií o Rozosielacom prenose nájdete v časti Rozosielací prenos uu strana

66 Nastavenie ovládacieho panelu Faxovanie na server (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 4 Funkcia faxovania na server umožňuje zariadeniu skenovať dokument a poslať ho po sieti na osobitný faxový server. Dokument sa potom odošle zo serveru vo forme faxových údajov na číslo faxu príjemcu po štandardnej telefónnej linke. Keď je Fax. na server nastavené na Zapnute, všetky automatické faxové prenosy zo zariadenia sa odošlú na faxový server, aby ich odoslal ďalej. Aj naďalej budete môcť odosielať faxy priamo zo zariadenia pomocou funkcie Manuálny fax. Na odosielanie dokumentu na faxový server bude potrebné používať správnu syntax pre tento server. Faxové číslo príjemcu sa musí odoslať s predponou a príponou, ktorá sa zhoduje s parametrami, ktoré používa faxový server. Vo väčšine prípadov je syntax pre predponu fax= a syntax pre príponu bude názov domény brány faxového servera elektronickej pošty. Prípona musí zahrnovať aj na začiatku prípony. Informácie o predpone a prípone sa musia uložiť v zariadení predtým, ako budete môcť používať funkciu faxovania na server. Faxové čísla príjemcu sa môžu uložiť v jednodotykovom režime alebo umiestení v krátkej voľbe, alebo sa vložia z číselnej klávesnice (max. 20 číslic). Napríklad ak chcete poslať dokument na faxové číslo príjemcu , musíte použiť nasledujúcu syntax. 4 Aplikácia vášho faxového servera musí podporovať bránu elektronickej pošty. 59

67 Nastavenie ovládacieho panelu Zapnutie funkcie faxovania na server 4 Adresu s predponou a príponou pre faxový server môžete uložiť do zariadenia. Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Fax. na server. Stlačte tlačidlo OK. 4 d Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Zapnute. Stlačte tlačidlo OK. e Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Predcislie. Stlačte tlačidlo OK. f Vložte predvoľbu použitím vytáčacej klávesnice. g Stlačte tlačidlo OK. h Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Pripona. Stlačte tlačidlo OK. i Vložte príponu použitím vytáčacej klávesnice. j Stlačte tlačidlo OK. k Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec). 60

68 Nastavenie ovládacieho panelu Pre modely s dotykovým displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačte tlačidlo Siet. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Fax na server. d Stlačením tlačidla vyberte Zapnute. e Stlačením tlačidla vyberte Predvolba. f Zadajte predvoľbu prostredníctvom klávesnice na displeji. 4 g Stlačte tlačidlo OK. h Stlačením tlačidla vyberte Koncovka. i Zadajte príponu prostredníctvom klávesnice na displeji. j Stlačte tlačidlo OK. k Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec). Predponu a príponu v adrese môžete vložiť s dĺžkou do max. 40 znakov. Informácie o zadávaní textu: uu Základná príručka používateľa. 61

69 Nastavenie ovládacieho panelu Ako vykonať faxovanie na server 4 Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 4 a Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera. b Vložte faxové číslo. c Stlačte tlačidlo Start (Štart). Zariadenie odošle správu cez TCP/IP sieť na faxový server. 4 Pre modely s dotykovým displejom 4 a Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera. b Vložte faxové číslo. c Stlačte tlačidlo Start (Štart). Zariadenie odošle správu cez TCP/IP sieť na faxový server. Ako nastaviť novú predvolenú hodnotu pre funkciu Skenovať a vložiť do FTP 4 Vo funkcii Skenovať a vložiť na FTP môžete vybrať predvolenú farbu a typ súboru. (Informácie o ovládaní funkcie Skenovať na FTP: uu Príručka používateľa programov: Skenovanie na sieti.) Ako nastaviť novú predvolenú hodnotu pre funkciu Skenovať na sieť (Windows ) 4 Vo funkcii Skenovať na sieť, ktorá umožňuje skenovať dokumenty a ukladať ich priamo na server s podporou protokolu CIFS o vašej miestnej sieti alebo na internete, si môžete vybrať predvolené nastavenie farieb a typ súboru. (Informácie o protokole CIFS, pozri CIFS uu strana 159.) (Informácie o ovládaní funkcie Skenovať na sieť: uu Príručka používateľa programov: Skenovanie na sieti.) 62

70 Nastavenie ovládacieho panelu Resetovanie nastavení siete na výrobné nastavenie 4 Tlačový server môžete resetovať na jeho výrobné nastavenia (vynulujú sa pri tom všetky informácie, napr. o hesle alebo IP adrese). Táto funkcia obnoví všetky nastavenia káblovej aj bezdrôtovej siete na predvolené výrobné nastavenie. Tlačový server môžete nastaviť na jeho výrobné nastavenia pomocou aplikácií BRAdmin alebo Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). (Pre viac informácií pozri Ďalšie nástroje na správu uu strana 8.) 4 Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Siet. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Reset siete. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačením tlačidla 1 vyberte Reset. e Stlačením tlačidla 1 vyberte možnosť Ano, aby sa zariadenie reštartovalo. f Zariadenie sa reštartuje. Pre modely s dotykovým displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačte tlačidlo Siet. c Stlačením tlačidla a alebo b zobrazte Reset siete, a potom stlačte Reset siete. d Stlačte tlačidlo Ano. e Na potvrdenie stlačte na dve sekundy tlačidlo Ano. 63

71 Nastavenie ovládacieho panelu Tlač správy o konfigurácii siete 4 Názov uzla: Názov uzla sa zobrazí v správe o konfigurácii siete. Predvolený názov uzla je BRNxxxxxxxxxxxx pre káblovú sieť alebo BRWxxxxxxxxxxxx pre bezdrôtovú sieť. ( xxxxxxxxxxxx je MAC adresa/ethernetová adresa vášho zariadenia.) V správe o konfigurácii siete sa vytlačí správa obsahujúca všetky aktuálne konfigurácie siete, vrátane nastavení sieťového tlačového servera. 4 Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b (Pre MFC modely) Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Tlac sprav. (Pre DCP modely) Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Info o zariad.. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Konfig. siete. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačte tlačidlo Start (Štart). Pre modely s dotykovým displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b zobrazte Tlac sprav, a potom stlačte Tlac sprav. c Stlačte tlačidlo Konfig. siete. d Stlačte tlačidlo Start (Štart). Ak položka IP Address v Správe o konfigurácii siete obsahuje údaj , počkajte jednu minútu a skúste znova. 64

72 Nastavenie ovládacieho panelu Tlač dokumentu Správa o bezdrôtovej sieti (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) 4 Záznam WLAN vytlačí správu o stave bezdrôtového pripojenia vášho zariadenia. Ak bezdrôtové pripojenie zlyhalo, prečítajte si chybový kód vo vytlačenej správe a prečítajte si pokyny v dokumente uu Stručný návod na obsluhu: Riešenie problémov. Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. 4 b Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Tlac sprav. Stlačte tlačidlo OK. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Záznam WLAN. Stlačte tlačidlo OK. d Stlačte tlačidlo Start (Štart). Pre modely s dotykovým displejom 4 a Stlačte tlačidlo Menu. b Stlačením tlačidla a alebo b zobrazte Tlac sprav, a potom stlačte Tlac sprav. c Stlačením tlačidla a alebo b vyberte Záznam WLAN. d Stlačte tlačidlo Start (Štart). 65

73 Nastavenie ovládacieho panelu Tabuľka funkcií a prednastavené výrobné nastavenia 4 DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN a MFC-8520DN 4 Nastavenia od výrobcu sú uvedené tučným písmom s hviezdičkou. (Pre MFC-8510DN a MFC-8520DN) Funkcie LDAP, Internet Fax, Faxovanie na server a Skenovať na ový server sú k dispozícii na prevzatie. Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Downloads pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese 4 Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet (DCP-8110DN, DCP-8150DN a DCP-8155DN) 7.Siet 1.TCP/IP 1.Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (MFC-8510DN a MFC-8520DN) (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) 2.IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 3.Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 4.Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 5.Meno uzla BRNxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) 6.WINS Konfig Auto* Static 7.WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 66

74 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet (DCP-8110DN, 1.TCP/IP (pokračovanie) 8.DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* DCP-8150DN Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] a DCP-8155DN) [000].[000].[000].[000]* 7.Siet (MFC-8510DN 9.APIPA Zapnute* Vypnute a MFC-8520DN) 0.IPv6 Zapnute Vypnute* (pokračovanie) 2.Ethernet Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD 3.Stav 100B-FD aktívny 100B-HD aktívny 10B-FD aktívny 10B-HD aktívny Neaktívne 4.MAC adresa 4 67

75 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet (DCP-8110DN, 5. /IFAX (len 1.Adresa u Meno (Do 60 znakov) DCP-8150DN MFC-8510DN 2.Nast. server 1.SMTP 1.SMTP Server Meno a a DCP-8155DN) MFC-8520DN) (Max. 64 znakov) 7.Siet (MFC-8510DN IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] a MFC-8520DN) 2.SMTP Port 00025* [ ] (pokračovanie) 3.Autor.pre SMTP Ziadne* SMTP-POVOL. POP pred SMTP 4.SMTP SSL/TLS Ziadne* SSL TLS 5.Overit cert. Zapnute Vypnute* 2.POP3 1.POP3 Server Meno (Max. 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] 2.POP3 Port 00110* [ ] 3.Meno schranky (Do 60 znakov) 4.Heslo schranky (Do 32 znakov) 5.POP3 SSL/TLS Ziadne* SSL TLS 6.Overit cert. Zapnute Vypnute* 7.APOP Zapnute Vypnute* 4 68

76 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet (DCP-8110DN, 5. /IFAX (len 3.Nast.Mail prij 1.Auto prijem Zapnute* Vypnute DCP-8150DN MFC-8510DN 2.Frekv. vyzvy 10min* a a DCP-8155DN) MFC-8520DN) (01min až 60min) 7.Siet (MFC-8510DN a (pokračovanie) 3.Hlavicka Vsetko Predmet+Od+Komu Ziadne* MFC-8520DN) (pokračovanie) 4.Maz chybn.mail Zapnute* Vypnute 5.Notifikacia Zapnute MDN Vypnute* 4.Nast.Mail odos 1.Predmet (Do 40 znakov) 2.Limit velkosti Zapnute Vypnute* 3.Notifikacia Zapnute Vypnute* 5.Nastav prenos 1.Prenos obeznik Zapnute Vypnute* 2.Domena prenosu PrenosXX: Prenos(01-10) 3.Sprava prenosu Zapnute Vypnute* 4 69

77 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet 6.Sken.do u Farebne 100 dpi* (DCP-8110DN, (len Farebne 200 dpi DCP-8150DN MFC-8510DN Farba 300 dpi a a DCP-8155DN) MFC-8520DN) Farba 600 dpi 7.Siet Farba auto (MFC-8510DN Seda 100 dpi a Seda 200 dpi MFC-8520DN) Seda 300 dpi (pokračovanie) Siva auto C/B 300 dpi C/B 200 dpi C/B 200x100 dpi (Ak vyberiete možnosť Farebné) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Sivé) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 4 70

78 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet 5.Sken. na FTP Farebne 100 dpi* (DCP-8110DN, (DCP-8110DN, Farebne 200 dpi DCP-8150DN DCP-8150DN Farba 300 dpi a a DCP-8155DN) DCP-8155DN) Farba 600 dpi 7.Siet 7.Sken. na FTP Farba auto (MFC-8510DN (MFC-8510DN Seda 100 dpi a a Seda 200 dpi MFC-8520DN) MFC-8520DN) Seda 300 dpi (pokračovanie) Siva auto C/B 300 dpi C/B 200 dpi C/B 200x100 dpi (Ak vyberiete možnosť Farebné) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Sivé) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 4 71

79 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 5.Siet 6.Sken. do siete Farebne 100 dpi* (Ak vyberiete možnosť Farebné) (DCP-8110DN, (DCP-8110DN, Farebne 200 dpi PDF* DCP-8150DN DCP-8150DN Farba 300 dpi PDF/A a a DCP-8155DN) DCP-8155DN) Farba 600 dpi Zabezpecene PDF 7.Siet 8.Sken. do siete Farba auto PDF s podpisom (MFC-8510DN (MFC-8510DN Seda 100 dpi JPEG a a Seda 200 dpi XPS MFC-8520DN) MFC-8520DN) Seda 300 dpi (Ak vyberiete možnosť Sivé) (pokračovanie) Siva auto PDF* C/B 300 dpi PDF/A C/B 200 dpi Zabezpecene PDF C/B 200x100 dpi PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 9.Fax. na server Zapnute (len Vypnute* MFC-8510DN a MFC-8520DN) 0.Reset siete 1.Reset 2.Ukoncit 4 1 Po pripojení do siete zariadenie automaticky nastaví IP adresu a masku podsiete na hodnoty zodpovedajúce vašej sieti. 72

80 Nastavenie ovládacieho panelu MFC-8710DW a MFC-8910DW 4 Nastavenia od výrobcu sú uvedené tučným písmom s hviezdičkou. (V prípade modelu MFC-8710DW) Funkcie LDAP, Internet Fax, Faxovanie na server a Skenovať na ový server sú k dispozícii na prevzatie. Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Downloads pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese 4 Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet 1.Pevna LAN 1.TCP/IP 1.Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) 2.IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 3.Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 4.Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 5.Meno uzla BRNxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) 6.WINS Konfig Auto* Static 7.WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 8.DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 73

81 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 1.Pevna LAN (pokračovanie) 1.TCP/IP (pokračovanie) 9.APIPA Zapnute* Vypnute 0.IPv6 Zapnute Vypnute* 2.Ethernet Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD 3.Stav kabl siet 100B-FD aktívny 100B-HD aktívny 10B-FD aktívny 10B-HD aktívny Neaktívne ODPOJENÉ 4.MAC adresa 5.Predvol. nast. 1.Reset 2.Ukoncit 6.LAN povolena Zapnute* Vypnute 2.WLAN 1.TCP/IP 1.Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) 2.IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 3.Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 4.Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 5.Meno uzla BRWxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) 6.WINS Konfig Auto* Static 4 74

82 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 2.WLAN (pokračovanie) 1.TCP/IP (pokračovanie) 7.WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 8.DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 9.APIPA Zapnute* Vypnute 0.IPv6 Zapnute Vypnute* 2.Sprievod.nast. 3.WPS/AOSS 4.WPS w/kód PIN 5.Stav WLAN 1.Stav Aktivne (11n) Aktivne (11b) Aktivne (11g) Kabl.LAN aktivna WLAN vypnuta AOSS aktívne Zlyhanie pripoj. 2.Signal Silny stred. slaby ziadny 3.SSID 4.Rezim komunik. Ad-hoc Infrastruktura 6.MAC adresa 4 75

83 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 2.WLAN (pokračovanie) 7.Predvol. nast. 1.Reset 2.Ukoncit 8.WLAN povolena Zapnute Vypnute* 3.Wi-Fi Direct 2 1.Tlacitko 2.Kod PIN 3.Manualne 4.Majitel skup. Zapnute Vypnute* 5.Info o zariad. 1.Nazov zariad. 2.SSID 3.IP Adresa 6.Infor. o stave 1.Stav M/S aktivne (**) ** = počet zariadení Klient aktivny Nepripojene Vypnut LAN aktivna 2.Signal Silny stred. slaby ziadny (Keď je Majitel skup. nastavený na Zapnute, signál je nastavený na možnosť Silny.) 7.Zap. rozhranie Zapnute Vypnute* 4 76

84 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 4. /IFAX 1.Adresa u Meno (Do 60 znakov) 2.Nast. server 1.SMTP 1.SMTP Server Meno (Max. 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] 2.SMTP Port 00025* [ ] 3.Autor.pre SMTP Ziadne* SMTP-POVOL. POP pred SMTP 4.SMTP SSL/TLS Ziadne* SSL TLS 5.Overit cert. Zapnute Vypnute* 2.POP3 1.POP3 Server Meno (Max. 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] 2.POP3 Port 00110* [ ] 3.Meno schranky (Do 60 znakov) 4.Heslo schranky (Do 32 znakov) 5.POP3 SSL/TLS Ziadne*/SSL/TLS 6.Overit cert. Zapnute/Vypnute* 7.APOP Zapnute Vypnute* 4 77

85 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 4. /IFAX (pokračovanie) 3.Nast.Mail prij 1.Auto prijem Zapnute* Vypnute 2.Frekv. vyzvy 10min* (01min až 60min) 3.Hlavicka Vsetko Predmet+Od+Komu Ziadne* 4.Maz chybn.mail Zapnute* Vypnute 5.Notifikacia Zapnute MDN Vypnute* 4.Nast.Mail odos 1.Predmet (Do 40 znakov) 2.Limit velkosti Zapnute Vypnute* 3.Notifikacia Zapnute Vypnute* 5.Nastav prenos 1.Prenos obeznik Zapnute Vypnute* 2.Domena prenosu PrenosXX: Prenos(01-10) 3.Sprava prenosu Zapnute Vypnute* 4 78

86 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 5.Sken.do u Farebne 100 dpi* Farebne 200 dpi Farba 300 dpi Farba 600 dpi Farba auto Seda 100 dpi Seda 200 dpi Seda 300 dpi Siva auto C/B 300 dpi C/B 200 dpi C/B 200x100 dpi (Ak vyberiete možnosť Farebné) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Sivé) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 4 79

87 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 6.Sken. na FTP Farebne 100 dpi* Farebne 200 dpi Farba 300 dpi Farba 600 dpi Farba auto Seda 100 dpi Seda 200 dpi Seda 300 dpi Siva auto C/B 300 dpi C/B 200 dpi C/B 200x100 dpi (Ak vyberiete možnosť Farebné) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Sivé) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 4 80

88 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti 7.Siet (pokračovanie) 7.Sken. do siete Farebne 100 dpi* Farebne 200 dpi Farba 300 dpi Farba 600 dpi Farba auto Seda 100 dpi Seda 200 dpi Seda 300 dpi Siva auto C/B 300 dpi C/B 200 dpi C/B 200x100 dpi (Ak vyberiete možnosť Farebné) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Sivé) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom JPEG XPS (Ak vyberiete možnosť Čiernobiele) PDF* PDF/A Zabezpecene PDF PDF s podpisom TIFF 8.Fax. na server Zapnute Vypnute* 0.Reset siete 1.Reset 2.Ukoncit 4 1 Po pripojení do siete zariadenie automaticky nastaví IP adresu a masku podsiete na hodnoty zodpovedajúce vašej sieti. 2 Podrobnosti nájdete v dokumente Príručka Wi-Fi Direct, ktorý sa nachádza v časti Manuals na stránke súborov na prevzatie pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese ( 81

89 Nastavenie ovládacieho panelu DCP-8250DN 4 Nastavenia od výrobcu sú uvedené tučným písmom s hviezdičkou. Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet Kab. LAN TCP/IP Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Meno uzla BRNxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) WINS Konfig Auto* Static WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* APIPA Zapnute* Vypnute IPv6 Zapnute Vypnute* 4 82

90 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) Kab. LAN (pokračovanie) Ethernet Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD Stav kabl. pripojenia Aktivne 1000B-FD Aktivne 100B-FD Aktivne 100B-HD Aktivne 10B-FD Aktivne 10B-HD Neaktivne Adresa MAC Adresa u Názov (do 60 znakov) Nast. servera SMTP SMTP Server Meno (do 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] SMTP Port 25* [ ] Over.pre SMTP Ziadne* SMTP-POVOL. POP pred SMTP SMTP SSL/TLS Ziadne* SSL TLS Overit SMTP Cert. Zapnute Vypnute* 4 83

91 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) (pokračovanie) Nast. servera (pokračovanie) POP3 POP3 Server Meno (do 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] POP3 Port 110* [ ] Meno schranky (Do 60 znakov) Heslo schranky (Do 32 znakov) POP3 SSL/TLS Ziadne* SSL TLS Overit POP3 Cert. Zapnute Vypnute* APOP Zapnute Vypnute* Nast.Mail odos Predmet Skenovanie na ovy server* (Do 40 znakov) Limit velkosti Zapnute Vypnute* Notifikacia Zapnute Vypnute* Reset siete Ano Nie 4 1 Po pripojení do siete zariadenie automaticky nastaví IP adresu a masku podsiete na hodnoty zodpovedajúce vašej sieti. 84

92 Nastavenie ovládacieho panelu MFC-8950DW(T) 4 Nastavenia od výrobcu sú uvedené tučným písmom s hviezdičkou. Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet Kab. LAN TCP/IP Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Meno uzla BRNxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) WINS Konfig Auto* Static WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 4 85

93 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) Kab. LAN (pokračovanie) TCP/IP (pokračovanie) DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* APIPA Zapnute* Vypnute IPv6 Zapnute Vypnute* Ethernet Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD Stav kabl. pripojenia Aktivne 1000B-FD Aktivne 100B-FD Aktivne 100B-HD Aktivne 10B-FD Aktivne 10B-HD Neaktivne Kablove prip. VYP. Adresa MAC Nast. predvol. Ano Nie Povol. kabl. Zapnute* Vypnute WLAN TCP/IP Boot metoda Auto* Static RARP BOOTP DHCP (Ak zvolíte možnosť Auto, RARP, BOOTP alebo DHCP, budete vyzvaný, aby ste zadali, koľkokrát sa má zariadenie pokúšať získať IP adresu.) 4 86

94 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) WLAN (pokračovanie) TCP/IP (pokračovanie) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Maska podsiete [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* 1 Vstupna brana [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Meno uzla BRWxxxxxxxxxxxx (do 32 znakov) WINS Konfig Auto* Static WINS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* DNS Server Primarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* Sekundarne [ ].[ ].[ ].[ ] [000].[000].[000].[000]* APIPA Zapnute* Vypnute IPv6 Zapnute Vypnute* Sprievod.nast. WPS/AOSS WPS w/kod PIN 4 87

95 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) WLAN (pokračovanie) Stav WLAN Stav Aktivne (11n) Aktivne (11b) Aktivne (11g) Kablova LAN aktivna WLAN vypnuta AOSS aktivne Pripojenie zlyhalo Signal silny stred. slaby ziadny SSID Komunik. rezim Ad-hoc Infrastruktura Ziadne Adresa MAC Nast. predvol. Ano Nie Povolit WLAN Zapnute Vypnute* Wi-Fi Direct 2 Tlacitko Kod PIN Manualne Majitel skup. Zapnute Vypnute* Info o zariad. Nazov zariad. SSID IP Adresa 4 88

96 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) Wi-Fi Direct 2 (pokračovanie) Infor. o stave Stav M/S aktivne(**) ** = počet zariadení Klient aktivny Nepripojene Vypnute Kablova LAN aktivna Signal silny Stredny Slaby ziadny (Keď je Majitel skup. nastavený na Zapnute, signál je nastavený na možnosť silny.) Zap. rozhranie Zapnute Vypnute* /IFAX Adresa u Názov (do 60 znakov) Nast. servera SMTP SMTP Server Meno (do 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] SMTP Port 25* [ ] Over.pre SMTP Ziadne* SMTP-POVOL. POP pred SMTP SMTP SSL/TLS Ziadne* SSL TLS Overit SMTP Cert. Zapnute Vypnute* 4 89

97 Nastavenie ovládacieho panelu Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) /IFAX (pokračovanie) Nast. servera (pokračovanie) POP3 POP3 Server Meno (do 64 znakov) IP Adresa [ ].[ ].[ ].[ ] POP3 Port 110* [ ] Meno schranky (Do 60 znakov) Heslo schranky (Do 32 znakov) POP3 SSL/TLS Ziadne* SSL TLS Overit POP3 Cert. Zapnute Vypnute* APOP Zapnute Vypnute* Nast.Mail prij Auto prijem Zapnute* Vypnute Frekv. vyzvy (Keď je 10 minút* (01 minúta až 60 minút) Auto prije m nastavené na Zapnute.) Hlavicka Vsetko Predmet+Od+Komu Ziadne* Maz chyb. mail Zapnute* Vypnute Notifikacia Zapnute MDN Vypnute* 4 90

98 Nastavenie ovládacieho panelu 1 2 Hlavná ponuka Podponuka Voľby ponuky Možnosti Siet (pokračovanie) /IFAX (pokračovanie) Nast.Mail odos Predmet Internet fax* (Do 40 znakov) Limit velkosti Zapnute Vypnute* Notifikacia Zapnute Vypnute* Nastav prenos Prenos obeznik Zapnute Vypnute* Domena prenosu PrenosXX: Prenos(01-10) Hlasen.prenosu Zapnute Vypnute* Fax na server Zapnute Vypnute* Reset siete Ano Nie Po pripojení do siete zariadenie automaticky nastaví IP adresu a masku podsiete na hodnoty zodpovedajúce vašej sieti. Podrobnosti nájdete v dokumente Príručka Wi-Fi Direct, ktorý sa nachádza v časti Manuals na stránke súborov na prevzatie pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese ( 4 91

99 5 Ovládanie cez webové rozhranie 5 Prehľad 5 Štandardný webový prehliadač sa môže použiť na správu nastavení vášho zariadenia s použitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL (šifrovací kľúč)). Z vášho zariadenia v sieti môžete prostredníctvom webového prehliadača vykonávať uvedené funkcie alebo získať nasledujúce informácie. Informácie o stave zariadenia Zmena parametrov faxovej konfigurácie, ako je všeobecné nastavenie, nastavenie adresára a vzdialený fax (v prípade modelov MFC) Zmena sieťových nastavení, ako napríklad informácií TCP/IP Konfigurácia gigabitovej ethernetovej siete a jumbo rámca (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)) (Pozri Gigabitová ethernetová sieť (len káblová sieť) (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)) uu strana 94.) Konfigurácia funkcie Secure Function Lock 2.0 (Pozri Secure Function Lock 2.0 (Bezpečnostný funkčný zámok) uu strana 96.) Konfigurácia uloženia tlačového denníka na sieti (Pozri Uloženie tlačového denníka na sieti uu strana 101.) Konfigurácia funkcie Skenovať na FTP (Pozri Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na FTP pomocou webového prehliadača uu strana 105.) Konfigurácia funkcie Skenovať na sieť (Pozri Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na sieť pomocou webového prehliadača (Windows ) uu strana 106.) Konfigurácia LDAP (Pozri Zmena konfigurácie protokolu LDAP pomocou webového prehliadača (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 107.) Informácie o verzii softvéru zariadenia a tlačového servera Zmeniť podrobnosti konfigurácie siete a zariadenia 5 Odporúčame Windows Internet Explorer 7.0/8.0 alebo Firefox 3.6 pre Windows a Safari 4.0/5.0 pre Macintosh. Ubezpečte sa, že v ktoromkoľvek používanom prehliadači sú aktívne JavaScript a Cookies. Ak používate iný webový prehliadač, ubezpečte sa, že je kompatibilný s HTTP 1.0 a HTTP 1.1. Musíte použiť protokol TCP/IP vo vašej sieti a mať naprogramovanú platnú IP adresu v tlačovom serveri a vašom počítači. 92

100 Ovládanie cez webové rozhranie Ako konfigurovať nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač) 5 Štandardný webový prehliadač sa môže použiť na zmenu nastavení vášho tlačového servera použitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL (šifrovací kľúč)). Pri konfigurovaní nastavení pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) odporúčame pre vašu bezpečnosť používať protokol HTTPS. Keď na konfiguráciu funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) používate protokol HTTPS, váš prehliadač zobrazí varovné dialógové okno. 5 a Spustite webový prehliadač. b Do vášho prehliadača napíšte adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa zariadenia). Napríklad: Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto IP adresy zadať aj iný názov, napr. ZdieľanáTlačiareň. Napríklad: Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla. Napríklad: Názov NetBIOS je uvedený na Správe o konfigurácii siete (pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana 64). Používatelia počítačov Macintosh môžu mať jednoduchý prístup k systému Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) po kliknutí na ikonu zariadenia na obrazovke Status Monitor. Viac informácií: uu Príručka používateľa programov. c Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte. d Teraz môžete zmeniť nastavenia servera tlače. Ak ste zmenili nastavenia protokolu, kliknite na Submit (Odoslať), čím aktivujete konfiguráciu a následne zariadenie reštartujte. 93

101 Ovládanie cez webové rozhranie Nastavenie hesla 5 Odporúčame vám nastaviť prihlasovacie heslo, aby sa tak predišlo neautorizovanému prístupu k funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). a Kliknite na Administrator (Správca). b Zadajte heslo, ktoré chcete použiť (maximálne 32 znakov). c Heslo znova zadajte v poli Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo). d Kliknite na Submit (Odoslať). Pri ďalšom prístupe k funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) zadajte heslo do poľa Login (Prihlásiť) a potom kliknite na. Po konfigurácii nastavení sa kliknutím na odhláste. 5 Heslo tiež môžete nastaviť tak, že na webovej stránke zariadenia kliknete na položku Please configure the password (Prosím, konfigurujte heslo) (ak nenastavujete prihlasovacie heslo). Gigabitová ethernetová sieť (len káblová sieť) (v prípade modelov DCP-8250DN a MFC-8950DW(T)) 5 Vaše zariadenie podporuje gigabitovú ethernetovú sieť 1000BASE-T. Pre pripojenie ku gigabitovej ethernetovej sieti 1000BASE-T musíte nastaviť režim pripojenia do siete pre zariadenie na možnosť Auto na ovládacom paneli zariadenia alebo na možnosť Auto (Automaticky) prostredníctvom funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač). Gigabitová ethernetová sieť 1000BASE-T vám tiež umožňuje použiť funkciu jumbo rámcov. Jumbo rámce sú dátové rámce, ktoré sú dlhšie než ethernetové rámce štandardnej veľkosti (maximálne bajtov). Funkcia jumbo rámcov umožňuje rýchlejší prenos údajov, než pri použití štandardnech ethernetových rámcov. Veľkosť rámcov zariadenia môžete konfigurovať prostredníctvom funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) alebo prostredníctvom softvéru BRAdmin Professional 3. Použite priamy, tienený, skrútený kábel (STP) kategórie 5e (alebo vyššej) pre sieť 10BASE-T, rýchlu ethernetovú sieť 100BASE-TX alebo gigabitovú ethernetovú sieť 1000BASE-T. Keď zariadenie pripojíte do gigabitovej ethernetovej siete, použite sieťové zariadenia vyhovujúce štandardu 1000BASE-T. Aby ste mohli používať funkciu jumbo rámcov, je potrebné skontrolovať, či všetky zariadenia v sieti, vrátane vášho počítača, boli nakonfigurované na používanie jumbo rámcov. 94

102 Ovládanie cez webové rozhranie Ako konfigurovať nastavenia gigabitovej ethernetovej siete a jumbo rámcov pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) 5 a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Network (Sieť) a vyberte možnosť Wired (Káblové). b Kliknite na Ethernet. c Zvoľte možnosť Auto (Automaticky) z ponuky Ethernet Mode (Režim Ethernet). d Vyberte možnosť Enabled (Zapnúť) pre položku Jumbo Frame (Jumbo rámec). (Predvolené nastavenie je Disabled (Deaktivované).) e Do poľa Frame Size (Veľkosť rámca) zadajte veľkosť rámca. (Predvolené nastavenie je 1,518 byte (1 518 bajtov).) 5 Veľkosť rámca je potrebné nastaviť správne. Uistite sa, že všetky zariadenia vo vašej sieti boli konfigurované na vhodnú veľkosť rámca. Ak si nie ste istí veľkosťou rámca, obráťte sa na správcu vašej siete. f Kliknite na Submit (Odoslať). Pre aktivovanie nastavení je potrebné reštartovať zariadenie. Nastavenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete. Pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana

103 Ovládanie cez webové rozhranie Secure Function Lock 2.0 (Bezpečnostný funkčný zámok) 5 Funkcia Secure Function Lock 2.0, vyvinutá spoločnosťou Brother, vám pomáha šetriť peniaze a zvyšovať úroveň bezpečnosti tým, že umožňuje obmedziť prístup k funkciám zariadenia Brother. Funkcia Secure Function Lock umožňuje nastaviť pre vybraných používateľov heslá, ktoré im umožnia prístup k niektorým alebo všetkým funkciám, alebo budú môcť tlačiť len obmedzený počet strán. Znamená to, že ich budú môcť používať iba oprávnené osoby. Pomocou nástrojov Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo BRAdmin Professional 3 (len Windows ) môžete konfigurovať ameniť nasledujúce nastavenia funkcie Secure Function Lock 2.0. Print (Tlačiť) 12 USB Direct Print (Priama USB tlač) Copy (Kopírovanie) Page Limit (Limit strán) 5 Fax TX (Prenos faxu (TX)) 3 Fax RX (Príjem faxu (RX)) 3 Scan (Skenovanie) 4 Web Connect (Webové pripojenie) 3 Page Counter (Počítadlo strán) 1 Print (Tlačiť) zahŕňa tlačové úlohy odoslané prostredníctvom služieb Google Cloud Print a Brother iprint&scan. 2 Ak zaregistrujete prihlasovacie mená používateľov počítača, môžete zakázať tlač z počítača pre používateľov, ktorí nezadajú heslo. Podrobnosti nájdete v časti Obmedzenie tlače z počítača podľa prihlasovacích mien používateľov počítača uu strana Len podporované modely. 4 Skenovanie zahŕňa skenovacie úlohy odoslané prostredníctvom služby Brother iprint&scan. Ako konfigurovať nastavenia Secure Function Lock 2.0 pomocou funkcie Web Based Management (ovládanie cez webové rozhranie) (cez webový prehliadač)5 Základná konfigurácia 5 a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Administrator (Správca), a potom kliknite na položku Secure Function Lock (Bezečnostný funkčný zámok). b Zvoľte možnosť On (Zap.) z ponuky Function Lock (Zámok funkcií). Konfigurácia funkcie Secure Function Lock prostredníctvom integrovaného webového servera vyžaduje zadanie hesla správcu (štvormiestne číslo). Ak boli nastavenia predtým nakonfigurované pomocou ponuky na paneli a chcete ich zmeniť, najskôr musíte zadať heslo do poľa Administrator Password (Heslo správcu). 96

104 Ovládanie cez webové rozhranie c Do poľa ID Number/Name (ID číslo/meno) zadajte až 15-miestny alfanumerický názov skupiny alebo meno používateľa, a potom zadajte do poľa PIN štvormiestny kód. d V poli Print (Tlačiť) alebo Others (Iné) zrušte označenie pri funkciách, ktoré chcete obmedziť. Ak chcete nastaviť maximálny počet strán, označte políčko On (Zap.) v sekcii Page Limit (Limit strán) a potom zadajte počet do poľa Max.. Potom kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať). Ak chcete obmedziť tlač z počítača podľa prihlasovacích mien používateľov počítača, kliknite na tlačidlo PC Print Restriction by Login Name (Obmedzenie tlače z počítača podľa prihlasovacieho mena) a nakonfigurujte príslušné nastavenia. (Pozri Obmedzenie tlače z počítača podľa prihlasovacích mien používateľov počítača uu strana 98.) Skenovanie pri použití funkcie Secure Function Lock Funkcia Secure Function Lock 2.0 umožňuje správcovi nastaviť obmedzenia v prístupe používateľov ku skenovaniu. Keď je funkcia skenovania vypnutá v rámci verejných používateľských nastavení, prístup ku skenovaniu budú mať len používatelia, ktorí skenovanie označili v zaškrtávacom poli. Ak používatelia chcú zvoliť skenovanie do počítača na ovládacom paneli, musia zadať PIN kód pre prístup do režimu skenovania. Ak používatelia s obmedzeným prístupom chcú zvoliť funkciu skenovania z počítača, musia zadať svoj PIN kód na ovládacom paneli zariadenia predtým, než budú môcť skenovať z počítača. Ak používateľ nezadá PIN kód na ovládacom paneli zariadenia a pokúsi sa skenovať z počítača, v počítači sa zobrazí hlásenie o chybe. Nastavenie verejného režimu 5 Nastavením verejného režimu môžete určiť, ktoré funkcie budú k dispozícii pre verejných používateľov. K funkciám sprístupneným pomocou tohto nastavenia budú mať verejní používatelia prístup bez toho, aby museli zadávať heslo. Verejný režim zahŕňa tlačové úlohy odoslané prostredníctvom služieb Google Cloud Print a Brother iprint&scan. a V poli Public Mode (Verejný režim) zrušte označenie políčok pri tých funkciách, ktoré chcete zakázať. b Kliknite na Submit (Odoslať). 97

105 Ovládanie cez webové rozhranie Obmedzenie tlače z počítača podľa prihlasovacích mien používateľov počítača 5 Po nakonfigurovaní týchto nastavení bude môcť zariadenie povoľovať vykonávanie tlačových úloh z registrovaného počítača podľa prihlasovacieho mena používateľa počítača. a Kliknite na PC Print Restriction by Login Name (Obmedzenie tlače z počítača podľa prihlasovacieho mena). b Zvoľte možnosť On (Zap.) z ponuky PC Print Restriction (Obmedzenie tlače z počítača). c Zvoľte ID číslo, ktoré ste nastavili v položke ID Number/Name (ID číslo/meno) v kroku c. Pozrite Základná konfigurácia uu strana 96 z rozbaľovacieho zoznamu ID Number (ID číslo) pre každé prihlasovacie meno a potom do poľa Login Name (Prihlasovacie meno) zadajte prihlasovacie meno používateľa počítača. d Kliknite na Submit (Odoslať). 5 Ak chcete obmedziť tlač z počítača pre skupinu, zvoľte rovnaké identifikačné číslo pre všetky prihlasovacie mená do počítača, ktoré chcete mať v skupine. Ak používate funkciu prihlasovacích mien do počítača, musíte tiež označiť políčko Použiť prihlasovacie meno PC v okne ovládača tlačiarne. Informácie o ovládači tlačiarne: uu Príručka používateľa programov. Funkcia Secure Function Lock nepodporuje tlač s ovládačom BR-Script3. Ostatné funkcie 5 V sekcii Secure Function Lock 2.0 môžete ďalej nastaviť tieto funkcie: All Counter Reset (Vynulovanie všetkých počítadiel) Kliknutím na tlačidlo All Counter Reset (Vynulovanie všetkých počítadiel) vynulujete počítadlo strán. Export to CSV file (Exportovať do súboru CSV ) Umožňuje exportovať aktuálne počítadlo strán vrátane informácií ID Number/Name (ID číslo/meno) v podobe súboru CSV. Last Counter Record (Posledný záznam počítadla) Zariadenie si po vynulovaní počítadla uchová počet vytlačených strán. Counter Auto Reset (Automatické vynulovanie počítadla) Umožňuje nastaviť automatické nulovanie počítadiel v nastavenom časovom intervale denne, týždenne alebo mesačne. 98

106 Ovládanie cez webové rozhranie Synchronizácia s SNTP serverom 5 SNTP je protokol používaný na synchronizáciu času používaného zariadením na overenie s časovým SNTP serverom (tento čas nie je ten, čo sa zobrazuje na LCD displeji zariadenia). Čas, ktorý zariadenie používa, môžete pravidelne synchronizovať s koordinovaným svetovým časom (UTC), ktorý získava z časového SNTP servera. Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná. a Kliknite na položku Network (Sieť) a potom kliknite na Protocol (Protokol). b Na aktivovanie nastavenia zvoľte políčko na označeniesntp. 5 c Kliknite na Advanced Setting (Rozšírené nastavenia). Status (Stav) Zobrazí sa, či sú SNTP nastavenia servera zapnuté alebo vypnuté. SNTP Server Method (Metóda SNTP servera) Zvoľte položku AUTO (Automaticky) alebo STATIC (Statická). AUTO (Automaticky) Ak máte vo vašej sieti server DHCP, SNTP server automaticky získa adresu z tohto servera. STATIC (Statická) Zadajte adresu, ktorú chcete použiť. Primary SNTP Server Address (Adresa primárneho SNTP servera), Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárneho SNTP servera) Vložte adresu servera (max. 64 znakov). Adresa sekundárneho SNTP servera slúži ako záložná adresa popri adrese primárneho SNTP servera. Ak je primárny server nedostupný, zariadenie bude môcť kontaktovať sekundárny SNTP server. Ak máte primárny SNTP server, no nemáte sekundárny SNTP server, nechajte toto pole prázdne. Primary SNTP Server Port (Port primárneho SNTP servera), Secondary SNTP Server Port (Port sekundárneho SNTP servera) Zadajte číslo portu (1 až 65535). Sekundárny port SNTP servera slúži ako záložný port popri primárnom porte SNTP servera. Ak je primárny port nedostupný, zariadenie bude môcť kontaktovať sekundárny port SNTP servera. Ak máte primárny port SNTP servera, no nemáte sekundárny port SNTP servera, nechajte toto pole prázdne. Synchronization Interval (Interval synchronizácie) Zadajte počet hodín medzi jednotlivými pokusmi o synchronizáciu so serverom (1 až 168 hodín). 99

107 Ovládanie cez webové rozhranie Na synchronizáciu nastavenia času zariadenia s SNTP serverom musíte nakonfigurovať položku Date&Time (Dátum a čas). Kliknite na Date&Time (Dátum a čas), a potom nakonfigurujte položku Date&Time (Dátum a čas) v zobrazení General (Všeobecné). Na ovládacom paneli zariadenia môžete taktiež nakonfigurovať dátum a čas. 5 Označte políčko na označenie Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so SNTP serverom). Taktiež by ste si mali overiť správne nastavenie časového pásma. Z rozbaľovacej ponuky Time Zone (Časové pásmo) zvoľte časový rozdiel medzi vaším miestom a UTC. Napríklad časové pásmo pre východný čas v USA a Kanade je UTC-05:00. Synchronization Status (Stav synchronizácie) Môžete si overiť stav najnovšej synchronizácie. d Ak chcete nastavenia použiť, kliknite na Submit (Odoslať). 100

108 Ovládanie cez webové rozhranie Uloženie tlačového denníka na sieti 5 Funkcia uloženia tlačového denníka na sieti umožňuje uložiť súbor tlačového denníka z vášho zariadenia Brother na sieťový server pomocou CIFS 1. Pre každú tlačovú úlohu môžete zaznamenať identifikáciu, typ tlačovej úlohy, názov úlohy, meno používateľa, dátum, čas a počet vytlačených strán. 1 CIFS je skratka pre protokol Common Internet File System, ktorý pracuje v TCP/IP a umožňuje počítačom v sieti zdieľať súbory cez intranet alebo internet. Do tlačového denníka sa zaznamenávajú nasledujúce tlačové funkcie: Tlačové úlohy z vášho počítača Priama tlač z USB (Len podporované modely) Kopírovanie Tlač prijatých faxov (Len podporované modely) 5 Funkcia uloženia tlačového denníka na sieti podporuje Kerberos autorizáciu a NTLMv2 autorizáciu. Pre správne fungovanie overovania musíte nakonfigurovať SNTP protokol (sieťový časový server), alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli. (Informácie o nastavovaní SNTP nájdete v časti Synchronizácia s SNTP serverom uu strana 99. Informácie o nastavovaní dátumu, času a časového pásma: uu Stručný návod na obsluhu.) Pri ukladaní súboru na server môžete nastaviť typ súboru na TXT alebo CSV. Ako konfigurovať nastavenia ukladania tlačového denníka na sieti pomocou funkcie Web Based Management (ovládanie cez webové rozhranie) (cez webový prehliadač) 5 a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Administrator (Správca), a potom kliknite na položku Store Print Log to Network (Uložiť záznam tlače na sieť). b Zvoľte možnosť On (Zap.) z ponuky Print Log (Záznam tlače). c Pomocou webového prehliadača môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia. Host Address (Hostiteľská adresa) Adresa hostiteľa je názov hostiteľa CIFS servera. Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: mypc.example.com) (maximálne 64 znakov) alebo IP adresu (napríklad: ). Store Directory (Adresár uloženia) Zadajte cieľový priečinok na CIFS serveri, kde sa bude ukladať váš denník (napríklad: brother\abc) (maximálne 60 znakov). File Name (Názov súboru) Zadajte názov súboru v dĺžke maximálne 15 znakov, ktorý chcete používať ako tlačový denník. File Type (Typ súboru) Zvoľte typ súboru pre tlačový denník TXT alebo CSV. 101

109 Ovládanie cez webové rozhranie Auth. Method (Metóda overenia) Zvoľte metódu autorizácie Auto (Automaticky), Kerberos 1 alebo NTLMv2 2, ktorá je potrebná pre prístup k CIFS serveru. 1 Kerberos je autorizačný protokol, ktorý umožňuje zariadeniam alebo osobám bezpečne overiť svoju identitu voči sieťovým serverom prostredníctvom jediného prihlásenia. 2 NTLMv2 je metóda overovania, ktorú používa operačný systém Windows na prihlasovanie k serverom. Auto (Automaticky): Ak zvolíte automatické nastavenie, zariadenie bude najprv hľadať server Kerberos. Ak zariadenie nenájde žiadny server Kerberos, použije sa protokol NTLMv2 ako metóda autorizácie. Kerberos: Na overenie len prostredníctvom servera Kerberos zvoľte nastavenie Kerberos. NTLMv2: Na overenie len prostredníctvom NTLMv2 zvoľte nastavenie NTLMv2. Pre overenie s použitím protokolov Kerberos a NTLMv2 musíte nakonfigurovať aj nastavenia položky Date&Time (Dátum a čas) alebo SNTP protokol (sieťový časový server). Informácie o konfigurácii položky Date&Time (Dátum a čas) a nastavení SNTP servera, pozri Synchronizácia s SNTP serverom uu strana 99. Nastavenia Date&Time (Dátum a čas) môžete konfigurovať aj prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia uu Stručný návod na obsluhu. Username (Používateľské meno) Zadajte používateľské meno pre overenie, s dĺžkou maximálne 96 znakov. 5 Ak je používateľské meno súčasťou domény, zadajte používateľské meno v jednom z nasledujúcich formátov: alebo doména\používateľ. Password (Heslo) Zadajte heslo pre overenie, s dĺžkou maximálne 32 znakov. Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos) (ak je potrebné) Zadajte adresu hostiteľa KDC (napríklad: mypc.example.com) (maximálne 64 znakov) alebo IP adresu (napríklad: ). d V položke Connection Status (Stav pripojenia) si môžete prezrieť posledný stav denníka. Viac informácií nájdete na strane Význam chybových hlásení uu strana 104. e Ak chcete zvolené nastavenia použiť, kliknite na Submit (Odoslať). 102

110 Ovládanie cez webové rozhranie Nastavenie detekcie chýb 5 Môžete si zvoliť akciu, ktorá sa vykoná v prípade, že tlačový denník je možné uložiť na server z dôvodu chyby siete. a Zvoľte Cancel Print (Zrušiť tlač) alebo Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť) v ponuke Error Detection Setting (Nastavenie detekcie chýb) z Store Print Log to Network (Uložiť záznam tlače na sieť). Cancel Print (Zrušiť tlač) Ak zvolíte nastavenie Cancel Print (Zrušiť tlač) a tlačový denník nie je možné uložiť na server, tlačové úlohy budú zrušené. Aj keď zvolíte nastavenie Cancel Print (Zrušiť tlač), vaše zariadenie vytlačí prijatý fax. 5 Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť) Ak zvolíte nastavenie Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť), zariadenie dokument vytlačí aj vtedy, ak tlačový denník nie je možné uložiť na server. Po obnovení funkcie uloženia tlačového denníka na sieti sa denník zaznamenáva nasledovne: Ak denník nie je možné uložiť na konci tlače, zaznamená sa tlačový denník bez počtu vytlačených strán. (1) Ak denník nie je možné uložiť na začiatku a konci tlačovej úlohy, tlačový denník danej tlačovej úlohy sa nezaznamená. Keď sa funkcia obnoví, výskyt chyby sa objaví v denníku. (2) Príklad tlačového denníka: b Ak chcete zvolené nastavenia použiť, kliknite na Submit (Odoslať). 103

111 Ovládanie cez webové rozhranie Význam chybových hlásení 5 Chybový stav si môžete overiť na LCD displeji vášho zariadenia alebo Connection Status (Stav pripojenia) v aplikácii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Vyprsal casovy limit serveru, kontaktujte spravcu Táto správa sa zobrazí vtedy, keď sa zariadenie nemôže pripojiť k serveru. Uistite sa, že: Adresa vášho servera je správna. Váš server je pripojený k sieti. Vaše zariadenie je pripojené k sieti. Chyba overenia, kontaktujte spravcu Správa sa zobrazí vtedy, keď vaše Authentication Setting (Nastavenia overenia) nie je správne. Uistite sa, že: Používateľské meno 1 a heslo v nastaveniach autorizácie sú správne. 5 1 Ak je používateľské meno súčasťou domény, zadajte používateľské meno v jednom z nasledujúcich formátov: alebo doména\používateľ. Čas servera s denníkom zodpovedá času z SNTP servera, alebo nastaveniam položky Date&Time (Dátum a čas). Nastavenie servera SNTP je správne, a či čas zodpovedá času používanému na overenie prostredníctvom protokolov Kerberos alebo NTLMv2. Ak nepoužívate SNTP server, presvedčte sa, že nastavenia Date&Time (Dátum a čas) a Time Zone (Časové pásmo) sú správne. Použite funkciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo ovládací panel, aby zariadenie používalo rovnaké nastavenie času ako server zabezpečujúci overenie. Chyba pristupu k suboru, kontaktujte spravcu Táto správa sa zobrazí vtedy, keď zariadenie nemá prístup k cieľovému priečinku. Uistite sa, že: Názov adresára pre uloženie je správny. Adresár pre uloženie umožňuje zapisovanie. Súbor nie je uzamknutý. Nespravny datum a cas, kontaktujte svojho spravcu. Táto správa sa zobrazí, keď zariadenie neobdrží časový údaj z časového SNTP servera, alebo ak sa dátum a čas nastavené na ovládacom paneli nezhodujú s časom používaným serverom poskytujúcim overenie. Uistite sa, že: Nastavenia pre prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Ak nepoužívate SNTP server: že nastavenie dátumu a času na ovládacom paneli zodpovedá času používanému serverom zabezpečujúcim overenie. Ak zvolíte položku Cancel Print (Zrušiť tlač) v nástroji Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie), správa Protok. neprist. zostane na LCD displeji zobrazená asi 60 sekúnd. 104

112 Ovládanie cez webové rozhranie Používanie funkcie ukladania tlačového denníka na sieti s funkciou Secure Function Lock Keď je funkcia Secure Function Lock 2.0 aktívna, do tlačového denníka ukladaného na sieti sa ukladajú mená používateľov, ktorí sú registrovaní pre používanie funkcií kopírovanie, Fax RX a priama tlač z USB (ak je dostupná). Príklad tlačového denníka s použitím Secure Function Lock 2.0 a menami používateľov: 5 Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na FTP pomocou webového prehliadača 5 Pomocou funkcie Skenovať na FTP môžete naskenovať dokument a priamo ho preniesť na FTP server na vašej miestnej sieti alebo na internete. Podrobnejšie informácie o funkcii Skenovať na FTP uu Príručka používateľa programov: Skenovanie na sieti a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Scan (Skenovať), a potom kliknite na položku Scan to FTP/Network (Skenovať na FTP/sieť). b Môžete si vybrať, aké čísla profilov (1 až 10) sa budú používať pre nastavenia funkcie Skenovať na FTP. V sekcii Create a User Defined File Name (Vytvoriť používateľom definovaný názov súboru) môžete uložiť dva používateľom definované názvy súborov, ktoré bude okrem siedmich prednastavených názvov súborov možné použiť pri vytváraní Profilu FTP servera. Do každého z týchto dvoch polí môžete zadať maximálne 15 znakov. c Kliknite na Submit (Odoslať). d Kliknite na tlačidlo Scan to FTP/Network Profile (Skenovať na FTP/sieťový profil) na stránke Scan (Skenovať). Teraz môžete pomocou webového prehliadača nakonfigurovať alebo zmeniť nasledujúce nastavenia funkcie Skenovať na FTP. Profile Name (Názov profilu) (do 15 znakov) Host Address (Hostiteľská adresa) (adresa FTP servera) Username (Používateľské meno) Password (Heslo) Store Directory (Adresár uloženia) File Name (Názov súboru) 105

113 Ovládanie cez webové rozhranie Quality (Kvalita) File Type (Typ súboru) Glass Scan Size (Veľkosť skenu zo skla) 1 File Size (Veľkosť súboru) Passive Mode (Pasívny režim) Port Number (Číslo portu) 1 Pre DCP-8250DN a MFC-8950DW(T) Passive Mode (Pasívny režim) môžete nastaviť na možnosť Off (Vyp.) alebo On (Zap.), podľa konfigurácie vášho FTP servera a brány firewall pre sieť. Predvoleným nastavením je On (Zap.), môžete tiež zmeniť číslo portu použitého na prístup k FTP serveru. Predvolená hodnota je port 21. Vo väčšine prípadov môžu tieto dve nastavenia ostať nastavené ako predvolené. 5 Funkcia Skenovať na FTP je k dispozícii, keď sú nakonfigurované profily FTP servera pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Zmena konfigurácie pre funkciu Skenovať na sieť pomocou webového prehliadača (Windows ) 5 Pomocou funkcie Skenovať na sieť môžete dokumenty skenovať priamo do zdieľaného priečinka na serveri podporujúcom protokol CIFS 1 vo vašej miestnej sieti alebo na internete: podrobnosti o funkcii Skenovať na sieť nájdete v dokumente uu Príručka používateľa programov: Skenovanie na sieti 1 Systém CIFS (Common Internet File System) je štandardne spôsob, akým počítačoví užívatelia zdieľajú súbory a tlačiarne v prostredí systému Windows. Funkcia Skenovať na sieť podporuje overovanie Kerberos a NTLMv2. Pre správne fungovanie overovania musíte nakonfigurovať SNTP protokol (sieťový časový server), alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli. (Informácie o nastavovaní SNTP nájdete v časti Synchronizácia s SNTP serverom uu strana 99. Informácie o nastavovaní dátumu, času a časového pásma: uu Stručný návod na obsluhu.) a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Scan (Skenovať), a potom kliknite na položku Scan to FTP/Network (Skenovať na FTP/sieť). b V číslach profilov (1 až 10), ktoré sa majú používať pre nastavenia funkcie Skenovať na sieť vyberte Network (Sieť). V sekcii Create a User Defined File Name (Vytvoriť používateľom definovaný názov súboru) tiež môžete uložiť dva používateľom definované názvy súborov, ktoré bude okrem siedmich prednastavených názvov súborov možné použiť pri vytváraní Profilu skenovania na sieť. Do každého z týchto dvoch polí môžete zadať maximálne 15 znakov. 106

114 Ovládanie cez webové rozhranie c Kliknite na Submit (Odoslať). d Kliknite na tlačidlo Scan to FTP/Network Profile (Skenovať na FTP/sieťový profil) na stránke Scan (Skenovať). Teraz môžete pomocou webového prehliadača nakonfigurovať alebo zmeniť nasledujúce nastavenia funkcie Skenovať na sieť. Profile Name (Názov profilu) (do 15 znakov) Host Address (Hostiteľská adresa) Store Directory (Adresár uloženia) File Name (Názov súboru) Quality (Kvalita) File Type (Typ súboru) 5 Glass Scan Size (Veľkosť skenu zo skla) 1 File Size (Veľkosť súboru) Use PIN for Authentication (Používať PIN na overenie) PIN Code (Kód PIN) Auth. Method (Metóda overenia) Username (Používateľské meno) Password (Heslo) Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos) 1 Pre DCP-8250DN a MFC-8950DW(T) Funkcia Skenovať na sieť je k dispozícii, keď sú nakonfigurované profily sieťového servera pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). e Po vykonaní nastavenia kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať). Zmena konfigurácie protokolu LDAP pomocou webového prehliadača (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) 5 Nastavenia LDAP môžete konfigurovať a meniť pomocou webového prehliadača. a Na webovej stránke zariadenia kliknite na položku Network (Sieť), a potom kliknite na položku Protocol (Protokol). 107

115 Ovládanie cez webové rozhranie b Označte políčko LDAP a potom kliknite na Submit (Odoslať). c Reštartujte zariadenie, aby sa konfigurácia aktivovala. d Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a vyberte Advanced Setting (Pokročilé nastavenia) na stránke Protocol (Protokol). Nasledujúce nastavenia LDAP môžete teraz konfigurovať ameniť pomocou webového prehliadača. Status (Stav) LDAP Server Address (Adresa servera LDAP) Port (Predvolené číslo portu je 389.) Search Root (Prehľadávať koreňový adresár) Authentication (Overenie) 5 Username (Používateľské meno) 1 Password (Heslo) 1 Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos) 1 SNTP Timeout for LDAP (Časový limit pre LDAP) Attribute of Name (Search Key) (Atribút názvu (vyhľadávací kľúč)) Attribute of (Atribút u) Attribute of Fax Number (Atribút faxového čísla) 1 Táto voľba bude dostupná len v závislosti od nastaveného spôsobu overovania. e Po vykonaní nastavenia kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať). Na stránke Výsledok testu sa uistite, že Status (Stav) je OK. Ak LDAP server podporuje overovanie Kerberos, odporúčame v položke Authentication (Overenie) zvoliť možnosť Kerberos. Poskytuje účinné overovanie medzi LDAP serverom a vaším zariadením. Pre správne fungovanie overovania Kerberos musíte nakonfigurovať SNTP protokol (sieťový časový server), alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli. (Informácie o nastavovaní SNTP nájdete v časti Synchronizácia s SNTP serverom uu strana 99. Informácie o nastavovaní dátumu, času a časového pásma: uu Stručný návod na obsluhu.) Podrobnosti o jednotlivých položkách nájdete v texte pomocníka funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). 108

116 6 Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie)6 Prehľad 6 Protokol LDAP umožňuje vyhľadávať na vašom serveri informácie ako faxové čísla alebo ové adresy. Keď používate funkcie Fax, I-Fax alebo Skenovanie na ový server, môžete pomocou vyhľadávania LDAP nájsť požadované faxové čísla alebo ové adresy. (Pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW) Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Na prevzatie pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese 6 Zmena konfigurácie LDAP pomocou prehliadača 6 Nastavenia LDAP môžete konfigurovať a meniť pomocou webového prehliadača. (Pre viac informácií pozri Zmena konfigurácie protokolu LDAP pomocou webového prehliadača (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 107.) Používanie LDAP pomocou ovládacieho panela 6 Keď nakonfigurujete nastavenia LDAP, môžete pomocou vyhľadávania LDAP nájsť požadované faxové čísla alebo ové adresy pre nasledujúce funkcie. Odosielanie faxov 1 (uu Základná príručka používateľa pre operácie pri odosielaní) Posielanie faxov cez internet 1 (postup pri posielaní nájdete v časti Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) uu strana 112) Skenovanie na ový server (uu Príručka používateľa programov pre operácie pri odosielaní) 1 Nie je dostupné pre modely DCP. Keď ste pripravení zadať faxové číslo alebo ovú adresu, vykonajte tento postup: 109

117 Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 6 a Stlačte tlačidlo a, aby ste mohli začať vyhľadávať. b Pomocou číselnej klávesnice zadajte začiatočné písmená hľadanej položky. Môžete zadať maximálne 15 znakov. Informácie o zadávaní textu: uu Základná príručka používateľa. c Stlačte tlačidlo a alebo OK. Výsledok hľadania LDAP sa zobrazí na LCD displeji pred výsledkom hľadania v miestnom adresári s tlačidlom c. Ak sa nenašiel žiadny vyhovujúci záznam v miestnom adresári ani na serveri, na LCD displeji sa na 2 sekundy zobrazí oznam Kontakt nenajd.. d Pomocou tlačidla a alebo b sa posúvajte po nájdených položkách, kým nenájdete požadované meno. Ak chcete vidieť detaily o nájdenej položke, označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo c. 6 e Stlačte tlačidlo OK. f Ak nájdená položka obsahuje faxové číslo aj ovú adresu, zariadenie vás vyzve, aby ste si pomocou tlačidla a alebo b vybrali faxové číslo alebo ovú adresu. g Stlačte tlačidlo OK. h Vložte dokument do zariadenia a stlačte tlačidlo Start (Štart). 110

118 Prevádzka LDAP (DCP-8250DN, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Pre modely s dotykovým displejom 6 a Stlačte tlačidlo, aby ste mohli začať vyhľadávať. b Pomocou tlačidiel na LCD displeji zadajte začiatočné písmená vyhľadávanej položky. Môžete zadať maximálne 15 znakov. Informácie o zadávaní textu: uu Základná príručka používateľa. c Stlačte tlačidlo OK. Výsledok vyhľadávania LDAP sa zobrazí na LCD displeji so symbolom pred výsledkom vyhľadávania v miestnom adresári. Ak sa nenašiel žiadny vyhovujúci záznam na serveri ani v miestnom adresári, na LCD displeji sa približne 60 sekúnd bude zobrazovať hlásenie Vysledky nie je mozne najst.. 6 d Pomocou tlačidla a alebo b sa posúvajte po nájdených položkách, kým nenájdete požadované meno. Ak si chcete prezrieť detaily daného mena, stlačte Detaily. e Ak nájdená položka obsahuje viac než jedno faxové číslo alebo ovú adresu, zariadenie vás vyzve, aby ste vybrali faxové číslo, alebo ovú adresu. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak chcete použiť operáciu odosielania Fax alebo I-Fax, stlačte tlačidlo OK a prejdite na krok f. Ak chcete skenovať na ový server, prejdite na krok g. f Stlačte tlačidlo Odosl. fax. g Vložte dokument do zariadenia a stlačte tlačidlo Start (Štart). Funkcia LDAP v tomto zariadení podporuje LDAPv3. V závislosti od politiky zabezpečenia nastavenej vaším správcom siete môže byť na pripojenie k serveru LDAP potrebné použiť overovanie Kerberos alebo jednoduché overovanie. Pre správne fungovanie overovania Kerberos musíte nakonfigurovať SNTP protokol (sieťový časový server), alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli. (Informácie o nastavovaní SNTP nájdete v časti Synchronizácia s SNTP serverom uu strana 99. Informácie o nastavovaní dátumu, času a časového pásma: uu Stručný návod na obsluhu.) SSL/TLS zariadenie nepodporuje. Viac informácií získate na našej stránke 111

119 7 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie)7 Internetové faxovanie prehľad 7 Faxovanie cez internet (IFAX) vám umožní odosielať a prijímať faxové dokumenty použitím internetu ako mechanizmu prenosu. Dokumenty sa prenášajú v ových správach ako priložené súbory typu TIFF-F. To znamená, že dokumenty sa môžu prijímať a odosielať aj na počítači za predpokladu, že v danom počítači je aplikácia na vytváranie a zobrazovanie súborov TIFF-F; používať môžete ľubovoľnú aplikáciu na prehliadanie súborov TIFF-F. Všetky dokumenty odoslané prostredníctvom zariadenia budú automaticky konvertované do formátu TIFF-F. Ak chcete odosielať a prijímať správy prostredníctvom vášho zariadenia, vaša poštová aplikácia v počítači musí podporovať formát MIME. (Pre modely MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW) Aby ste mohli používať túto funkciu, stiahnite si, prosím, potrebný firmvér z webovej stránky Na prevzatie pre váš model v centre Brother Solutions Center na adrese Odosielateľ 2 Internet 3 Príjemca 4 ový server 3 3 Faxovanie cez internet je k dispozícii iba v možnosti Čiernobiele. 112

120 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Presmerovanie správ elektronickej pošty a faxových správ Môžete presmerovať prijaté správy elektronickej pošty alebo štandardné faxové správy na inú adresu elektronickej pošty alebo do iného faxového zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Presmerovanie správ elektronickej pošty a faxových správ uu strana 117. Rozosielací prenos Ak chcete odfaxovať dokument na veľkú vzdialenosť (napríklad do zahraničia), vďaka funkcii rozosielací prenos budete môcť ušetriť na komunikačných poplatkoch. Táto funkcia umožňuje zariadeniu Brother prijímať dokument cez internet a potom ho preniesť do iných faxových zariadení cez tradičné telefónne linky. Viac informácií nájdete v časti Rozosielací prenos uu strana Internet 2 Telefónna linka 3 ový server Dôležité informácie o internetovom faxovaní 7 Komunikácia internetového faxovania v systéme LAN je v zásade rovnaká ako komunikácia cez elektronickú poštu; avšak, odlišuje sa od faxovej komunikácie pomocou štandardných telefónnych liniek. Nasledujú dôležité informácie o používaní internetového faxovania: Faktory ako je umiestnenie prijímača, štruktúra systému LAN a ako obsadený je okruh (napríklad internet), môžu spôsobiť, že systém bude potrebovať dlhý čas na spätné odoslanie chybového mailu. (bežne 20 sek. až 30 sek.) V prípade prenosu cez internet, z dôvodu jeho nízkej úrovne bezpečnosti, odporúčame, aby ste na odoslanie dôverných dokumentov používali štandardné telefónne linky. Ak poštový systém prijímača nie je kompatibilný s formátom MIME, nemôžete dokument preniesť do prijímača. V závislosti od servera prijímača sa môžu vyskytnúť prípady, v ktorých sa chybový mail neodošle späť. Ak je veľkosť obrázkových dát dokumentu príliš veľká, existuje možnosť neúspešného prenosu. Nemôžete zmeniť font ani veľkosť znakov internetového mailu, ktorý ste prijali. 113

121 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Ako používať funkciu Internetový fax 7 Pred použitím funkcie Internetový fax musíte nakonfigurovať vaše zariadenie Brother, aby ste mohli komunikovať s vašim sieťovým a ovým serverom. Tieto položky môžete konfigurovať pomocou ovládacieho panela, Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie), diaľkového nastavenia alebo aplikácie BRAdmin Professional 3. Na zariadení musia byť nakonfigurované nižšie uvedené položky: IP adresa (ak už zariadenie používate v sieti, zariadenie už má správne nastavenú IP adresu.) ová adresa Server SMTP, POP3 adresa/port/metóda overovania/metóda šifrovania/overovanie serverového certifikátu názov poštovej schránky a heslo Ak ste si nie istí ktoroukoľvek z týchto položiek, kontaktujte vášho správcu systémov. Odosielanie internetového faxu 7 7 Pred odoslaním internetového faxu 7 Ak chcete odoslať internetový fax, pomocou ovládacieho panela, aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo diaľkového nastavenia môžete nakonfigurovať nasledujúce položky. Predmet (ak je potrebný) Objemový limit (ak je potrebný) Notifikácia (ak je potrebná) (bližšie informácie nájdete v časti TX overovacia správa (mail overenia odoslania) uu strana 121.) Ako poslať internetový fax 7 Postup pri posielaní internetového faxu je rovnaký ako pri posielaní normálneho faxu (bližšie informácie: uu Základná príručka používateľa: Posielanie faxu). Ak ste už naprogramovali adresy cieľových zariadení na internetové faxovanie ako Jednodotykovú voľbu alebo Krátku voľbu, môžete internetový fax odosielať tak, že vložíte dokument do zariadenia. Ak chcete zmeniť rozlíšenie, v ponuke Fax vyberte Rozlisenie faxu a nastavte požadované rozlíšenie, zvoľte číslo Krátkej voľby alebo Jednodotykovej voľby, stlačte tlačidlo Start (Štart) (Internetový fax nepodporuje nastavenie Superjemne). 114

122 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Ak chcete ručne zadať adresu pre internetový fax, vložte dokument do zariadenia a vykonajte jednu z nasledujúcich operácií: Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom Súčasným stlačením tlačidiel Shift (Ďalší) a 1 prejdite do režimu voľby s abecednými znakmi. Zadajte adresu a potom stlačte tlačidlo Start (Štart). Pre modely s dotykovým displejom Stlačte tlačidlo a potom tlačidlom zvoľte čísla, znaky alebo špeciálne znaky. Zadajte adresu a potom stlačte tlačidlo Start (Štart). Bližšie informácie o ručnom zadávaní adresy internetového faxovania: uu Základná príručka používateľa. Informácie o ových adresách môžete zaregistrovať pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo diaľkového nastavenia. Po naskenovaní dokumentu sa tento automaticky prenesie do internetového faxového zariadenia príjemcu cez váš SMTP server. Operáciu odosielania môžete zrušiť stlačením klávesu Stop/Exit (Stop/Koniec) počas skenovania. Po ukončení prenosu sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu. 7 Niektoré ové servery vám neumožňujú odosielať veľké ové dokumenty (správca systému často stanoví limit na maximálnu veľkosť ov). Ak je táto funkcia aktivovaná, pri pokuse o odoslanie u s dokumentmi s veľkosťou nad 1 MB zariadenie zobrazí oznam Nestaci pamat. Dokument sa neodošle a vytlačí sa chybová správa. Dokument, ktorý odosielate, by sa mal rozdeliť na menšie dokumenty, ktoré bude poštový server akceptovať. (Pre vašu informáciu, 42-stranový dokument založený na testovacom obrazci ITU-T Testová tabuľka #1 má veľkosť približne 1 MB.) Prijímanie u alebo internetového faxu 7 Pred prijímaním internetového faxu 7 Ak chcete prijímať internetové faxy, pomocou ovládacieho panela, aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo diaľkového nastavenia by ste mali nakonfigurovať nasledujúce položky: Automatická výzva (ak je potrebná) Frekvencia výzvy (ak je potrebná) Hlavička (ak je potrebná) Vymazávanie chybových ov (ak je potrebné) Notifikácia (ak je potrebná) (bližšie informácie nájdete v časti TX overovacia správa (mail overenia odoslania) uu strana 121.) 115

123 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Ako prijímať internetové faxy 7 Existujú 2 spôsoby, ako môžete prijímať ové správy: POP3 prijímanie v pravidelných intervaloch POP3 prijímanie (ručne spustené) Ak chcete používať POP3 prijímanie, zariadenie musí vyzvať ový server, aby mohlo prijať dáta. Toto vyzývanie môže prebiehať v nastavených intervaloch (zariadenie môžete napríklad nakonfigurovať tak, aby ový server vyzývalo každých 10 minút), alebo môžete server vyzvať ručne stlačením tlačidiel Shift (Ďalší) + Start (Štart) alebo 1 + Start (Štart) pre modely s dotykovým displejom. Ak vaše zariadenie začne prijímať ové dáta, LCD panel zobrazí túto činnosť. Na LCD paneli sa môže napríklad zobraziť správa Prijem nasledovaná textom xx Pocet mailov alebo XX/XX Pocet mailov pre modely s dotykovým displejom. Ak stlačením tlačidiel Shift (Ďalší) + Start (Štart) alebo 1 + Start (Štart) pre modely s dotykovým displejom manuálne vyzvete ový server na poslanie ových dát, ale na serveri nečakajú na vytlačenie žiadne poštové dokumenty, na LCD paneli zariadenia sa na dve sekundy zobrazí oznam Ziaden mail. Ak v zariadení chýba papier pri prijímaní dát, prijaté dáta sa zadržia v pamäti zariadenia. Tieto dáta sa automaticky vytlačia po opätovnom vložení papiera do zariadenia. 7 Ak prijatý mail nie je v obyčajnom textovom formáte alebo priložený súbor nie je vo formáte TIFF-F, vytlačí sa nasledujúce hlásenie o chybe: FORMAT PRILOZENEHO SUBORU NIE JE PODPOROVANY NAZOV SUBORU:XXXXXX.doc Ak je prijatý mail príliš veľký, vytlačí sa nasledujúce hlásenie o chybe: OVY SUBORE JE PRILIS VELKY.. Ak je funkcia Delete POP Receive Error Mail ZAPNUTÁ (prednastavené), potom sa chybový mail automaticky vymaže z ového servera. Prijímanie internetového faxu do vášho počítača 7 Keď počítač príjme dokument internetového faxu, dokument sa pripojí k správe elektronickej pošty, ktorá oznámi, že počítač prijal dokument z internetového faxovania. Toto sa oznámi v poli Predmet prijatej správy elektronickej pošty. Ak počítač, do ktorého chcete odoslať dokument, nepoužíva operačný systém Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista ani Windows 7, informujte majiteľa počítača, že sa pravdepodobne musí nainštalovať softvér, ktorý dokáže prehliadať súbory TIFF-F. 116

124 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Ďalšie voľby funkcie Internetový fax 7 Presmerovanie správ elektronickej pošty a faxových správ 7 Môžete presmerovať prijaté správy elektronickej pošty alebo štandardné faxové správy na inú adresu elektronickej pošty alebo do iného faxového zariadenia. Prijaté správy sa môžu presmerovať cez elektronickú poštu do počítača alebo internetového faxu. Môžu sa presmerovať aj cez štandardné telefónne linky do iného zariadenia. Nastavenie sa môže aktivovať použitím webového prehliadača alebo prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia. Kroky na konfiguráciu presmerovania faxov nájdete v dokumente Podrobná príručka používateľa (ak vaše zariadenie túto funkciu podporuje). Rozosielací prenos 7 Táto funkcia umožňuje zariadeniu Brother prijímať dokument cez internet a potom ho preniesť do iných faxových zariadení cez tradičné telefónne linky. 7 Pred použitím rozosielacieho prenosu 7 Ak chcete používať rozosielací prenos, pomocou ovládacieho panela, aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo diaľkového nastavenia musíte nakonfigurovať nasledujúce položky: Rozosielací prenos Musíte povoliť rozosielací prenos. Prenosová doména Na zariadení, ktoré bude rozosielať dokumenty na konvenčné faxové zariadenie, musíte nakonfigurovať názov domény vášho zariadenia. Ak chcete používať vaše zariadenie ako zariadenie rozosielacieho prenosu, musíte v zariadení špecifikovať názov domény, ktorej dôverujete, inými slovami, časť názvu po Buďte opatrný pri voľbe dôveryhodnej domény, keďže akýkoľvek užívateľ na dôveryhodnej doméne bude môcť odoslať rozosielací prenos. Môžete registrovať maximálne 10 doménových mien. Prenosová správa 117

125 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Rozosielací prenos zo zariadenia Internet V tomto príklade má vaše zariadenie adresu elektronickej pošty a chcete odoslať dokument z tohto zariadenia do iného zariadenia v Anglicku s adresou elektronickej pošty toto zariadenie presmeruje dokument do štandardného faxového zariadenia použitím tradičnej telefónnej linky. Ak je vaša adresa elektronickej pošty musíte nakonfigurovať meno dôveryhodnej domény brother.com na zariadení v Anglicku, ktoré bude rozosielať dokument do tradičného faxového zariadenia. Ak nezadáte informácie o mene domény, potom zariadenie v strede (zariadenie, ktoré bude rozosielať dokument) nebude dôverovať žiadnej internetovej úlohe, ktorú dostane zo zariadenia v Keď je dôveryhodná doména nastavená, môžete odoslať dokument z vášho zariadenia [napr. zadaním adresy elektronickej pošty zariadenia [napr. ktoré presmeruje dokument, a čísla faxu, ktorý príjme dokument. Nasleduje príklad, ako zadať ovú adresu a telefónne číslo. 7 Odosielanie na niekoľko telefónnych čísel: 7 Ak chcete dokument rozoslať do viac ako jedného štandardného faxového zariadenia, adresa sa môže zadať pomocou nasledujúcej metódy: 118

126 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Pre modely s 5--riadkovým LCD displejom 7 a Stlačte tlačidlo (FAX). b Vložte dokument do zariadenia. c Zadajte telefónne číslo prvého faxového zariadenia d Stlačte tlačidlo OK. e Zadajte telefónne číslo druhého faxového zariadenia f Stlačte tlačidlo OK. g Stlačte tlačidlo Start (Štart). Pre modely s dotykovým displejom 7 a Stlačte tlačidlo Fax. b Vložte dokument do zariadenia. 7 c Stlačením tlačidla d alebo c zobrazte Obeznik. Stlačte tlačidlo Obeznik. d Stlačte Manualne a potom zadajte telefónne číslo prvého faxového prístroja e Stlačte tlačidlo OK. f Stlačte Manualne a potom zadajte telefónne číslo druhého faxového prístroja g Stlačte OK a potom znova stlačte OK. h Stlačte tlačidlo Start (Štart). 119

127 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Rozosielací prenos z počítača Internet Takisto môžete odoslať z počítača a rozoslať ho do tradičného faxového zariadenia. Metóda zadávania telefónneho čísla tradičného faxového zariadenia, ktoré príjme , sa bude meniť v závislosti od poštovej aplikácie, ktorú používate. Nasleduje niekoľko príkladov rôznych poštových aplikácií: Niektoré aplikácie elektronickej pošty nepodporujú odosielanie na niekoľko telefónnych čísel. Ak vaša aplikácia elektronickej pošty nepodporuje viac telefónnych čísel, budete môcť v určitom čase rozoslať správu len do jedného faxového zariadenia. Zadajte adresu rozosielacieho zariadenia a číslo faxu v políčku KOMU pomocou tej istej metódy ako pri odosielaní zo zariadenia. 7 Pre Microsoft Outlook 97 alebo vyšší sa informácie o adrese musia zadať do adresára nasledovne: Názov: fax# Adresa elektronickej pošty: 120

128 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) TX overovacia správa (mail overenia odoslania) 7 Overovacia správa prenosu podporuje dve samostatné funkcie. Overovacia správa pre odoslanie vám umožňuje vyžiadať si oznámenie od prijímacej stanice, že internetový fax alebo bol prijatý a spracovaný. Overovacia správa pre prijatie vám umožňuje preniesť štandardnú správu späť do odosielacej stanice po úspešnom prijatí a spracovaní internetového faxu alebo u. Ak chcete používať túto funkciu, musíte nastaviť možnosť Notifikacia v nastaveniach Nast.Mail prij a Nast.Mail odos. Nastavenie voľby Mail TX (odosielanie mailu) 7 Položku Notifikacia v rámci nastavenia Nast.Mail odos môžete nastaviť na Zapnute alebo Vypnute. Ak zvolíte možnosť Zapnute, spolu s obrazovými dátami sa odošle ďalšie pole informácií. Toto pole sa nazýva MDN. MDN (Message Disposition Notification): Toto pole vyžaduje stav internetového faxu/správy elektronickej pošty po doručení prostredníctvom prenosového systému SMTP (Protokol prenosu elektronickej pošty). Akonáhle správa príde do prijímacieho zariadenia, tieto dáta sa použijú, keď zariadenie alebo užívateľ prečíta alebo vytlačí prijatý internetový fax alebo . Napríklad, ak sa správa otvorí na prečítanie alebo vytlačí, prijímacie zariadenie odošle oznámenie späť pôvodnému odosielajúcemu zariadeniu alebo užívateľovi. Prijímacie zariadenie musí podporovať pole MDN, aby bola schopná odoslať notifikačnú správu, inak sa požiadavka bude ignorovať. 7 Nastavenie voľby Mail RX (príjem mailu) 7 V tejto položke si môžete zvoliť z troch nastavení: Zapnute, MDN alebo Vypnute. Hlásenie o prijatí Zapnute Keď zvolíte možnosť Zapnute, odosielajúcemu zariadeniu sa posiela fixná správa informujúca o úspešnom prijatí a spracovaní správy. Tieto fixné správy závisia od operácie požadovanej odosielajúcim zariadením. Správy sa skladajú z: USPESNE: Prijate od <poštová adresa> Hlásenie o prijatí MDN Keď zvolíte možnosť MDN, odosielajúcemu zariadeniu sa posiela vyššie opísaná správa, ak iniciujúca stanica poslala pole MDN, ktorým vyžaduje potvrdenie prijatia. Hlásenie o prijatí Vypnute Ak zvolíte možnosť Vypnute, sú vypnuté všetky formy hlásení o prijatí a odosielajúcemu zariadeniu sa neposiela žiadna správa bez ohľadu na prípadnú požiadavku. 121

129 Internetové faxovanie (MFC-8910DW a MFC-8950DW(T): štandardne, MFC-8510DN, MFC-8520DN a MFC-8710DW: k dispozícii na prevzatie) Aby bolo možné správne prijať správu o overení odoslania, musíte nakonfigurovať nasledujúce nastavenia. Odosielateľ Položku Notifikácia v ponuke Nast.Mail odos prepnite na Zapnuté. Položku Hlavička v ponuke Nast.Mail prij nastavte na možnosť Všetko alebo Predmet+Od+Komu. Príjemca Položku Notifikácia v ponuke Nast.Mail prij prepnite na Zapnuté. Chybový mail 7 Ak pri odosielaní internetového faxu dôjde k chybe doručenia elektronickej pošty, poštový server odošle chybovú správu späť do zariadenia a chybová správa sa vytlačí. Ak dôjde k chybe pri prijímaní pošty, hlásenie o chybe sa vytlačí (Napríklad: Správa, ktorá sa odosiela do zariadenia, nebola vo formáte TIFF-F. ). Aby bolo možné správne prijať chybový mail, musíte prepnúť položku Hlavička v ponuke Nast.Mail prij na Všetko alebo Predmet+Od+Komu

130 8 Bezpečnostné funkcie 8 Prehľad 8 V dnešnom svete ohrozuje vašu sieť a dáta, ktoré sa ňou prenášajú, mnoho nebezpečenstiev. Vaše zariadenie Brother využíva tie najnovšie protokoly na zabezpečenie sietí a šifrovanie dát, aké sú dnes k dispozícii. Tieto sieťové funkcie môžete integrovať do vášho celkového plánu na zabezpečenie siete, kde vám budú pomáhať chrániť dáta a zabraňovať neoprávnenému prístupu k zariadeniu. Táto kapitola vysvetľuje ako ich nakonfigurovať. Nastaviť môžete nasledujúce bezpečnostné funkcie: Bezpečná správa vášho sieťového zariadenia prostredníctvom SSL/TLS (Pozri Bezpečná správa vášho sieťového zariadenia prostredníctvom SSL/TLS uu strana 124.) Bezpečná správa vášho sieťového zariadenia prostredníctvom protokolu SNMPv3 (Pozri Bezpečné riadenie pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) uu strana 124 alebo Bezpečné riadenie pomocou nástroja BRAdmin Professional 3 (Windows ) uu strana 126.) Bezpečné riadenie pomocou nástroja BRAdmin Professional 3 (Windows ) (Pozri Bezpečné riadenie pomocou nástroja BRAdmin Professional 3 (Windows ) uu strana 126.) Bezpečná tlač dokumentov s protokolom SSL/TLS (Pozri Bezpečná tlač dokumentov s protokolom SSL/TLS uu strana 127.) Bezpečné odosielanie a prijímanie ov (Pozri Bezpečné odosielanie a prijímanie ov uu strana 128.) Používanie autorizácie IEEE 802.1x (Pozri Používanie autorizácie IEEE 802.1x uu strana 131.) Certifikát pre bezpečné riadenie (Pozri Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134.) Správa viacerých certifikátov (Pozri Správa viacerých certifikátov uu strana 144.) 8 Odporúčame deaktivovať protokoly Telnet, FTP a TFTP. Pristupovanie k zariadeniu pomocou týchto protokolov nie je bezpečné. (Informácie o konfigurácii nastavení protokolu nájdete v časti Ako konfigurovať nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač) uu strana 93.) Ak vypnete FTP, funkcia Skenovať na FTP bude vypnutá. 123

131 Bezpečnostné funkcie Bezpečná správa vášho sieťového zariadenia prostredníctvom SSL/TLS 8 Na bezpečné riadenie sieťového zariadenia je potrebné používať riadiace nástroje s bezpečnostnými protokolmi. Bezpečné riadenie pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) 8 Na bezpečné riadenie odporúčame používať protokoly HTTPS a SNMPv3. Aby ste mohli používať tieto protokoly, sú potrebné nasledovné nastavenia zariadenia. Pri predvolenom nastavení je protokol HTTPS aktivovaný. Nastavenia protokolu HTTPS môžete zmeniť na obrazovke nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) kliknite na Network (Sieť), Protocol (Protokol) a potom na HTTP Server Settings (Nastavenia HTTP servera). a Spustite webový prehliadač. 8 b Do prehliadača zadajte meno/. (Kde Spoločné meno je Spoločné meno, ktoré ste priradili certifikátu, ako napríklad IP adresa, názov uzla alebo názov domény. Ako certifikátu priradiť spoločné meno, sa dozviete v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134.) Napríklad: (ak je spoločné meno IP adresa zariadenia) c Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte. d Teraz môžete k zariadeniu pristupovať pomocou protokolu HTTPS. Ak chcete používať protokol SNMPv3, vykonajte nasledujúce kroky. Nastavenia protokolu SNMP môžete zmeniť aj pomocou nástroja BRAdmin Professional 3. e Kliknite na Network (Sieť). f Kliknite na Protocol (Protokol). 124

132 Bezpečnostné funkcie g Uistite sa, že je aktivované nastavenie SNMP a potom kliknite na položku Advanced Setting (Rozšírené nastavenia) v SNMP. h Na nasledujúcej obrazovke môžete konfigurovať nastavenia protokolu SNMP. 8 Existujú tri režimy činnosti protokolu SNMP. 8 SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c prístup na čítanie a zápis) V tomto režime využíva tlačový server verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. V tomto režime môžete používať všetky aplikácie Brother. Tento režim však nie je bezpečný, pretože sa v ňom neoveruje používateľ a nešifrujú sa dáta. SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 prístup na čítanie a zápis a v1/v2 prístup len na čítanie) V tomto režime využíva tlačový server pri prístupe na čítanie a zapisovanie verziu 3 a pri prístupe len na čítanie verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. Keď používate režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 prístup na čítanie a zápis a v1/v2 prístup len na čítanie), aplikácie Brother (napr. BRAdmin Light), ktoré na svoje fungovanie potrebujú prístup k tlačovému serveru, nepracujú správne z dôvodu autorizácie prístupu len na čítanie vo verzii 1 a 2c. Ak chcete používať všetky aplikácie, používajte režim SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c prístup na čítanie a zápis). SNMPv3 read-write access (SNMPv3 prístup na čítanie a zápis) V tomto režime využíva tlačový server protokol SNMP verzie 3. Tento režim používajte, ak chcete riadiť tlačový server bezpečne. 125

133 Bezpečnostné funkcie Ak budete používať režim SNMPv3 read-write access (SNMPv3 prístup na čítanie a zápis), majte na zreteli nasledovné skutočnosti. Tlačový server môžete spravovať len pomocou nástrojov BRAdmin Professional 3 a Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Zakázané budú všetky aplikácie využívajúce protokoly SNMPv1/v2c s výnimkou aplikácie BRAdmin Professional 3. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich protokoly SNMPv1/v2c, používajte režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 prístup na čítanie a zápis a v1/v2 prístup len na čítanie) alebo SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c prístup na čítanie a zápis). Viac informácií nájdete v texte pomocníka funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Bezpečné riadenie pomocou nástroja BRAdmin Professional 3 (Windows ) 8 Aby ste mohli nástroj BRAdmin Professional 3 bezpečne používať, budete musieť postupovať podľa nižšie uvedených bodov 8 8 Dôrazne odporúčame používať najnovšiu verziu nástroja BRAdmin Professional 3, ktorá je dostupná na prevzatie zo stránky Ak používate staršiu verziu BRAdmin 1 na ovládanie vašich zariadení Brother, overovanie používateľa nebude bezpečné. Ak chcete zabrániť prístupu k vášmu zariadeniu prostredníctvom starších verzií nástroja BRAdmin 1, budete musieť pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) zablokovať prístup zo starších verzií nástroja BRAdmin 1 z Advanced Setting (Rozšírené nastavenia) v SNMP na stránke Protocol (Protokol). (Pozri Bezpečné riadenie pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) uu strana 124.) Ak chcete používať nástroj BRAdmin Professional 3 spolu s funkciou Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie), používajte funkciu Web Based Management s protokolom HTTPS. (Pozri Bezpečné riadenie pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) uu strana 124.) Pokiaľ spravujete zmiešanú skupinu starších tlačových serverov 2 atlačových serverov s nástrojom BRAdmin Professional 3, odporúčame v každej skupine používať odlišné heslo. Tým sa zabezpečí bezpečnosť na nových serveroch. 1 BRAdmin Professional starší než ver. 2.80, BRAdmin Light pre Macintosh starší než ver Séria NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w 126

134 Bezpečnostné funkcie Bezpečná tlač dokumentov s protokolom SSL/TLS 8 Na bezpečnú tlač dokumentov s protokolom IPP môžete použiť protokol IPPS. Pri predvolenom nastavení je protokol IPPS aktivovaný. Nastavenia protokolu IPPS môžete zmeniť na obrazovke nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) kliknite na Network (Sieť), Protocol (Protokol) a potom na HTTP Server Settings (Nastavenia HTTP servera). Použitie protokolu IPPS pri komunikácii nezabráni neoprávnenému prístupu k tlačovému serveru. Protokol IPPS je dostupný pre operačné systémy Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2003/

135 Bezpečnostné funkcie Bezpečné odosielanie a prijímanie ov 8 Konfigurácia cez Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) 8 Bezpečné odosielanie ov môžete na obrazovke nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) nakonfigurovať tak, aby sa pri odosielaní ov vyžadovalo overenie používateľa alebo aby sa pri odosielaní a prijímaní ov používal protokol SSL/TLS. a Spustite webový prehliadač. b Do vášho prehliadača napíšte adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa zariadenia). Napríklad: c Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte. d Kliknite na Network (Sieť). e Kliknite na Protocol (Protokol). 8 f Kliknite na Advanced Setting (Rozšírené nastavenia) v časti POP3/SMTP a uistite sa, že stav položky POP3/SMTP je Enabled (Zapnúť). g Na tejto stránke môžete konfigurovať nastavenia POP3/SMTP. Viac informácií nájdete v texte pomocníka funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Tiež môžete potvrdiť, či sú nastavenia elektronickej pošty správne po konfigurovaní zaslaním testovacieho u. Ak nepoznáte nastavenia POP3/SMTP servera, podrobnejšie informácie získate od vášho správcu systému alebo od poskytovateľa internetového pripojenia. h Po nakonfigurovaní kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať). Objaví sa dialógové okno na otestovanie konfigurácie odosielania/prijímania ov. i Ak chcete otestovať vaše aktuálne nastavenia, postupujte podľa pokynov na obrazovke. 128

136 Bezpečnostné funkcie Odosielanie u s autorizáciou používateľa 8 Toto zariadenie podporuje metódy POP pred SMTP a SMTP-AUTH, pomocou ktorých odosiela cez ový server, vyžadujúci overenie používateľa. Tieto metódy zabránia neautorizovanému používateľovi v prístupe k ovému serveru. Na konfigurovanie týchto nastavení môžete používať nástroje Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) a BRAdmin Professional 3. Metódy POP pred SMTP a SMTP-AUTH môžete použiť pre ovú notifikáciu, ové správy a odosielanie faxov cez internet. Nastavenia ového servera Nastavenia metódy autorizácie SMTP sa musia zhodovať s nastaveniami metódy používanej vaším e- mailovým serverom. Kvôli konfigurovaniu ového servera kontaktujte vášho správcu siete alebo poskytovateľa internetového pripojenia. Ak chcete aktivovať overovanie servera SMTP, musíte označiť aj položku SMTP-AUTH (SMTP-overenie) v sekcii SMTP Server Authentication Method (Metóda overenia SMTP servera). Nastavenia SMTP Môžete tiež zmeniť číslo portu SMTP použitím nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Je to užitočné, ak váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) implementuje službu Blokovanie odchádzajúcich správ na porte 25 (OP25B). Po zmene čísla portu SMTP na určitú hodnotu, ktorú váš ISP používa pre server SMTP (napr. port 587) by ste mohli odosielať ové správy prostredníctvom servera SMTP. Ak môžete použiť POP pred SMTP a SMTP-AUTH, odporúčame vybrať SMTP-AUTH. Ak vyberiete POP pred SMTP pre metódu autorizácie servera SMTP, budete musieť konfigurovať nastavenia POP3. V prípade potreby môžete použiť aj metódu APOP

137 Bezpečnostné funkcie Bezpečné odosielanie a prijímanie ov s použitím protokolu SSL/TLS 8 Toto zariadenie podporuje metódy SSL/TLS pre odosielanie a prijímanie ov cez ový server, ktorý vyžaduje bezpečnú komunikáciu cez SSL/TLS. Na odosielanie alebo prijímanie ov cez ový server, ktorý na komunikáciu používa protokol SSL/TLS, musíte správne nakonfigurovať SMTP cez SSL/TLS alebo POP3 cez SSL/TLS. Overovanie serverového certifikátu Ak si pre SMTP over SSL/TLS (SMTP cez SSL/TLS) alebo POP3 over SSL/TLS (POP3 cez SSL/TLS) zvolíte metódu SSL alebo TLS, políčko na označenie Verify Server Certificate (Overiť serverový certifikát) aktivujúce overenie serverového certifikátu sa automaticky označí. Skôr ako overíte serverový certifikát, najprv musíte naimportovať CA certifikát, ktorý vydal a podpísal CA. Kontaktujte vášho správcu siete alebo poskytovateľa internetového pripojenia a zistite, či je potrebné importovať CA certifikát. Podrobnosti o importe certifikátu sú uvedené v časti Import a export CA certifikátu uu strana 145. Ak nepotrebujete overiť serverový certifikát, zrušte označenie políčka Verify Server Certificate (Overiť serverový certifikát). Číslo portu Ak zvolíte protokol SSL alebo TLS, hodnota položky SMTP Port (SMTP port) alebo POP3 Port (POP3 port) sa zmení podľa zvoleného protokolu. Ak chcete číslo portu zmeniť manuálne, zvoľte SMTP over SSL/TLS (SMTP cez SSL/TLS) alebo POP3 over SSL/TLS (POP3 cez SSL/TLS) a zadajte požadované číslo portu. Komunikácia cez protokol POP3/SMTP musí byť nakonfigurovaná rovnako ako ový server. Podrobnosti o nastaveniach ového servera vám poskytne správca vašej siete alebo poskytovateľ internetového pripojenia. Vo väčšine prípadov si služby zabezpečeného webového u vyžadujú nasledujúce nastavenia: (SMTP) SMTP Port (SMTP port): 587 SMTP Server Authentication Method (Metóda overenia SMTP servera): SMTP-AUTH SMTP over SSL/TLS (SMTP cez SSL/TLS): TLS (POP3) POP3 Port (POP3 port): 995 POP3 over SSL/TLS (POP3 cez SSL/TLS): SSL 8 130

138 Bezpečnostné funkcie Používanie autorizácie IEEE 802.1x 8 Autorizáciu cez IEEE 802.1x môžete nakonfigurovať pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť. Konfigurácia autorizácie cez IEEE 802.1x s použitím nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (webový prehliadač) 8 Ak konfigurujete autorizáciu cez IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie), postupujte podľa inštrukcií. Autorizáciu cez IEEE 802.1x môžete nakonfigurovať aj pomocou: (Káblová sieť) BRAdmin Professional 3 (Bezdrôtová sieť) Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete z ovládacieho panela (Podrobnosti pozri v Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete uu strana 27.) Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete na disku CD-ROM (Podrobnejšie informácie, pozri Konfigurácia bezdrôtového pripojenia s dočasným použitím kábla USB (odporúčané) uu strana 13.) BRAdmin Professional 3 8 Ak konfigurujete vaše zariadenie pomocou EAP-TLS overovania, pred spustením samotnej konfigurácie musíte nainštalovať Účastnícky certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Ohľadom Účastníckeho certifikátu sa obráťte na vášho správcu siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame vám poznačiť si certifikát, ktorý chcete používať. Podrobnosti o inštalácii certifikátu sú uvedené v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. Skôr ako overíte serverový certifikát, najprv musíte naimportovať CA certifikát, ktorý vydal a podpísal CA. Kontaktujte vášho správcu siete alebo poskytovateľa internetového pripojenia a zistite, či je potrebné importovať CA certifikát. Podrobnosti o importovaní certifikátu, pozri Import a export CA certifikátu uu strana 145. Podrobnosti o každom certifikáte sú uvedené v časti Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia uu strana 134. a Spustite webový prehliadač. b Do vášho prehliadača napíšte adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa zariadenia). Napríklad: 131

139 Bezpečnostné funkcie Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto IP adresy zadať aj iný názov, napr. ZdieľanáTlačiareň. Napríklad: Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla. Napríklad: Názov NetBIOS je uvedený na Správe o konfigurácii siete (pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana 64). Používatelia počítačov Macintosh môžu mať jednoduchý prístup k systému Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) po kliknutí na ikonu zariadenia na obrazovke Status Monitor. Viac informácií: uu Príručka používateľa programov. c Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte. d Kliknite na Network (Sieť). e (Káblová sieť) Kliknite na Wired (Káblové) a potom vyberte Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x). (Bezdrôtová sieť) Kliknite na Wireless (Bezdrôtové) a potom vyberte Wireless (Enterprise) (Bezdrôtové (podnikové)). 8 f Teraz môžete nakonfigurovať nastavenia autorizácie cez IEEE 802.1x. Ak chcete aktivovať autorizáciu cez IEEE 802.1x pre káblovú sieť, označte políčko Enabled (Zapnúť) v položke Wired 802.1x status (Stav káblovej siete 802.1x) na stránke Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x). Podrobnosti o overovaní cez IEEE 802.1x a metódach vnútorného overovania, pozri Overovanie IEEE 802.1x uu strana 162. Ak používate autorizáciu EAP-TLS, z rozbaľovacej ponuky Client Certificate (Certifikát klienta) musíte zvoliť používateľský certifikát, ktorý bol nainštalovaný (zobrazuje sa Názov certifikátu) za účelom overenia. Ak zvolíte overovanie EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS alebo EAP-TLS, v roletovom zozname Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu) si môžete vybrať požadovanú metódu overenia. Serverový certifikát môžete overiť pomocou CA certifikátu vopred naimportovaného v zariadení. Certifikát vydala certifikačná autorita, ktorá zároveň podpísala aj serverový certifikát. Zrozbaľovacieho zoznamu Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu) vyberte jednu z nasledujúcich metód overovania. No Verification (Bez overenia) Serverový certifikát je vždy dôveryhodný. Overenie sa nevykonáva. 132

140 Bezpečnostné funkcie CA Cert. (Certifikát CA) Overovacia metóda na kontrolu spoľahlivosti serverového certifikátu voči CA, s použitím certifikátu CA, vydaným CA, ktorý podpísal serverový certifikát. CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID servera) Overovacia metóda na kontrolu hodnoty Všeobecného názvu 1 serverového certifikátu a spoľahlivosti CA, ktorý vydal serverový certifikát. 1 Postup overenia všeobecného názvu porovná Všeobecný názov serverového certifikátu s reťazcom nakonfigurovaným pre Server ID (ID servera). Skôr ako túto metódu použijete, zistite si všeobecný názov serverového certifikátu u vášho správcu systému, a potom nakonfigurujte Server ID (ID servera). g Po nakonfigurovaní kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať). (Káblové pripojenie) Po dokončení konfigurácie pripojte vaše zariadenie do siete, ktorá podporuje protokol IEEE 802.1x. Po niekoľkých minútach vytlačte správu o konfigurácii siete a skontrolujte <Wired IEEE 802.1x> Status. (Pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana 64.) Success Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je zapnutá a overenie prebehlo úspešne. Failed Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je zapnutá, avšak autorizácia zlyhala. Off Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti nie je dostupná. (Bezdrôtová sieť) Krátko po dokončení konfigurácie sa Správa o bezdrôtovej sieti vytlačí automaticky. V správe si skontrolujte konfiguráciu nastavenia bezdrôtového pripojenia. Pozri Tlač dokumentu Správa o bezdrôtovej sieti (v prípade modelov MFC-8710DW, MFC-8910DW a MFC-8950DW(T)) uu strana

141 Bezpečnostné funkcie Používanie certifikátov pre bezpečnosť zariadenia 8 Vaše zariadenie Brother podporuje používanie viacerých bezpečnostných certifikátov, ktoré umožňujú bezpečné riadenie, overenie a komunikáciu so zariadením. V zariadení je možné používať nasledujúce bezpečnostné certifikáty. Komunikácia prostredníctvom SSL/TLS Autorizácia IEEE 802.1x SSL komunikácia cez SMTP/POP3 Zariadenie Brother podporuje nasledujúce certifikáty. Predinštalovaný certifikát Vaše zariadenie má predinštalovaný certifikát. S týmto certifikátom môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez toho, aby ste museli vytvárať alebo inštalovať certifikát. Certifikát s vlastným podpisom Tento tlačový server vydáva svoj vlastný certifikát. S týmto certifikátom môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez toho, aby ste museli mať certifikát od CA. (Pozri Vytvorenie a inštalácia certifikátu uu strana 136.) Certifikát od CA Existujú dva spôsoby inštalovania certifikátu od CA. Ak už máte CA, alebo ak chcete používať certifikát od vonkajšieho dôveryhodného CA: Keď používate CSR (žiadosť o podpísanie certifikátu) od tohto tlačového servera. (Pozri Ako vytvoriť CSR uu strana 141.) Keď importujete certifikát a súkromný kľúč. (Pozri Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča uu strana 143.) CA certifikát Ak používate CA certifikát, ktorý identifikuje samotného CA (Vydavateľa certifikátov) a vlastní jeho súkromný kľúč, musíte pred konfiguráciou nainštalovať CA certifikát od CA. (Pozri Import a export CA certifikátu uu strana 145.) 8 Ak máte v pláne používať komunikáciu SSL/TLS, odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na vášho správcu systému. Keď tlačový server resetujete na výrobné nastavenia, nainštalovaný certifikát a súkromný kľúč sa vymažú. Ak si chcete ponechať ten istý certifikát a súkromný kľúč aj po resetovaní tlačového servera, pred resetovaním ich exportujte a potom znova nainštalujte. (Pozri Ako exportovať certifikát s vlastným podpisom, certifikát vydaný CA a súkromný kľúč uu strana 144.) 134

142 Bezpečnostné funkcie Konfigurácia certifikátu pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) 8 Túto funkciu môžete konfigurovať len pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). Nasledujúcim spôsobom prejdite na stránku konfigurácie certifikátu pomocou funkcie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). a Spustite webový prehliadač. b Do vášho prehliadača napíšte adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa zariadenia). Napríklad: c Kliknite na Network (Sieť). d Pri predvolenom nastavení sa nevyžaduje heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a stlačte. e Kliknite na Security (Zabezpečenie). f Kliknite na Certificate (Certifikát). g Na nasledujúcej obrazovke môžete konfigurovať nastavenia certifikátu. 8 Funkcie, ktoré sú zobrazené sivou farbou a nemajú prepojenie, nie sú k dispozícii. Viac informácií o konfigurácii nájdete v texte pomocníka pre ovládanie cez webové rozhranie. 135

143 Bezpečnostné funkcie Vytvorenie a inštalácia certifikátu 8 Podrobný postup vytvorenia a inštalácie certifikátu 8 certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát od CA Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (Pozri str. 136.). Vytvorenie CSR pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (Pozri str. 141.). Nainštalujte certifikát s vlastným podpisom do vášho počítača. (Pozri str. 137.) Dokončili ste postup na vytvorenie a inštaláciu certifikátu. Nainštalujte certifikát, vydaný cerfitikačnou autoritou, do vášho zariadenia Brother pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie). (Pozri str. 142.) Nainštalujte certifikát do vášho počítača. (Pozri str. 142.) 8 Dokončili ste postup na vytvorenie a inštaláciu certifikátu. Ako vytvoriť a nainštalovať certifikát s vlastným podpisom 8 a Kliknite na tlačidlo Create Self-Signed Certificate (Vytvoriť certifikát s vlastným podpisom) na stránke Certificate (Certifikát). b Zadajte Common Name (Spoločné meno) a Valid Date (Platný dátum). Common Name (Spoločné meno) musí mať menej ako 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako IP adresu, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Ak použijete protokol IPPS alebo HTTPS a v URL zadáte iný názov než Common Name (Spoločné meno), ktorý bol použitý pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie. c Nastavenia Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča) a Digest Algorithm (Hashovacia funkcia Digest Algorithm) môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu. Predvolené nastavenia sú RSA(2048bit) (RSA (2048-bitový)) pre Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča) a SHA256 pre Digest Algorithm (Hashovacia funkcia Digest Algorithm). 136

144 Bezpečnostné funkcie d Kliknite na Submit (Odoslať). e Certifikát s vlastným podpisom sa úspešne vytvoril a uložil sa v pamäti vášho zariadenia. Aby ste mohli používať komunikáciu SSL/TLS, certifikát s vlastným podpisom musí byť nainštalovaný aj vo vašom počítači. Postupujte podľa nasledujúceho odseku. Ako nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na váš počítač 8 Nasledujúci postup platí pre prehliadač Windows Internet Explorer. Ak používate iný webový prehliadač, postupujte podľa pokynov v pomocníkovi daného webového prehliadača. Pre používateľov operačného systému Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008, ktorí disponujú právami správcu 8 a Kliknite na tlačidlo a potom na Všetky programy. b Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Internet Explorer, a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. 8 Ak sa zobrazí zobrazenie Kontrola používateľských kont, (Windows Vista ) Kliknite na Pokračovat' (Povoliť). (Windows 7) Kliknite na Áno. 137

145 Bezpečnostné funkcie c Na prístup k vášmu zariadeniu zapíšte do vášho prehliadača adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa zariadenia alebo názov uzla, ktorý ste priradili certifikátu). Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).. d Kliknite na položku Chyba certifikátu a potom kliknite na Zobraziť certifikáty. Pri zvyšných pokynoch pokračujte od kroku d v časti Pre používateľov operačného systému Windows XP a Windows Server 2003 uu strana

146 Bezpečnostné funkcie Pre používateľov operačného systému Windows XP a Windows Server a Spustite webový prehliadač. b Na prístup k vášmu zariadeniu zapíšte do vášho prehliadača adresa zariadenia/ (kde IP adresa zariadenia je IP adresa alebo názov uzla, ktorý ste priradili certifikátu). c Keď sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zobraziť certifikát. 8 d Kliknite na tlačidlo Inštalovať certifikát... na karte Všeobecné. e Keď sa objaví okno Sprievodca importom certifikátov, kliknite na Ďalej. 139

147 Bezpečnostné funkcie f Zvoľte možnosť Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore a kliknite na tlačidlo Prehľadávať... g Zvoľte možnosť Dôveryhodné úrady pre vydávanie základných certifikátov a kliknite na tlačidlo OK. 8 h Kliknite na Ďalej. 140

148 Bezpečnostné funkcie i Kliknite na Dokončiť. j Ak je údaj odtlačok správny, kliknite na tlačidlo Áno. Údaj odtlačok je vytlačený na Správe o konfigurácii siete (pozri Tlač správy o konfigurácii siete uu strana 64). k Kliknite na OK. l Teraz je certifikát s vlastným podpisom nainštalovaný vo vašom počítači a môžete používať komunikáciu SSL/TLS. 8 Ako vytvoriť CSR 8 a Kliknite na tlačidlo Create CSR (Vytvoriť žiadosť o podpísanie certifkátu) na stránke Certificate (Certifikát). b Zadajte Common Name (Spoločné meno) a vaše informácie, ako je Organization (Organizácia). Odporúčame, aby pred vytvorením CSR bol vo vašom počítači už nainštalovaný koreňový certifikát. Common Name (Spoločné meno) musí mať menej ako 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako IP adresu, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na túto tlačiareň prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Údaj Common Name (Spoločné meno) je povinný. Ak v URL zadáte iný názov než Spoločné meno, ktoré bolo použité pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie. Organization (Organizácia), Organization Unit (Organizačná jednotka), City/Locality (Mesto/poloha) a State/Province (Štát/provincia) musia mať menej ako 64 bajtov. Country/Region (Krajina/región) musí byť kód krajiny podľa ISO 3166, pozostávajúci z dvoch znakov. Ak konfigurujte rozšírenie certifikátu X.509v3, zvoľte políčko na označenie Configure extended partition (Konfigurovať rozšírenú oblasť), a potom zvoľte Auto (Register IPv4) (Automaticky (registrácia IPv4)) alebo Manual (Ručný). 141