CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu"

Prepis

1 CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Názov zdravotníckeho zariadenia: Letecká vojenská nemocnica Košice, a.s.. Miesto výkonu činnosti : Murgašova 1, Košice. Označenie tovaru/služby Jednotková cena s DPH (v ) VSEO - Potvrdenie - držiteľ 10 VP/dôchodca,vodič z povolania VSEO - Potvrdenie - nový 20 žiadateľ VP VSEO - Potvrdenie - opätovné 3 vystavenie VSEO - Potvrdenie - pre SBSku 10 1 / 15

2 VSEO - Potvrdenie - zbrojný 25 pas VSEO - Potvrdenie - zdravotný 10 preukaz VSEO - Potvrdenie - zváračský 10 preukaz VSEO - Potvrdenie, lekár.správa 15 - v cudzom jazyku VSEO - Potvrdenie - jednorázové/vš, 3,6 kurz... VSEO - Potvrdenie - opätovné 2,4 vypísanie PN VSEO - Preventívna prehliadka 15 v súvislosti s výkonom zamestanania VSEO - Vyšetrenie - Bodystat 10 /analýza zloženia tela/ VSEO - Vyšetrenie - pri podozrení 15,6 na alkohol, omamné látky VSEO - Vyšetrenie - správa 15 pre komerčné poisťovne VSEO - Vyšetrenie - vo veciach 15 bytov.záležitostí, pre admin.účely VSEO - Vyšetrenie u nás 15 nekapit.pac. VSEO - Výkon - inj.očkovacej 3 látky na vlastnú žiadosť VSEO - Výpis - tlačivo pre 10 administratívne úkony/za každé zvlášť/ VSEO - Výpis - tlačivo, na 10 počkanie VSEO - výpis zo zdravotnej 2 dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdrav. starostlivosti VSEO - Výpis - zo zdravotnej 15 dokumentácie pre komerčné účely STOMA d-Inlej koreňová 15 1KK - doplatok STOMA d-inlej viackoreňová 20 - doplatok STOMA s-rozšírenie 22,3 zub.náhr.po extrakcii STOMA d-Celk.Sním.náhr-dopl.(sadaZub,Farb) 45 STOMA s-celková 164 sním.náhrada-mimovzp STOMA d-ČSN-doplatok(sadaZub,farba,artik) 50 STOMA s-čiastočná 89,6 snímat.náhr.mimovzp STOMA d-imediátna 50 náhrada do 2zubov STOMA d-imediátna 56 náhrada do 6zubov STOMA d-imediátna 67 náharda nad 6zubov STOMA d-celková 88 imediátna náhrada STOMA - 208d-Horná skeleta+dolný 53 strmeň STOMA - 209d-Liaty sublingv.strmeň-leštený 50 STOMA d-rebazácia 45 celk.náhr.-nepriama STOMA d-preleštenie 4 náhrady celkovej STOMA d-oprava 5 vypadnutý zub náhrady STOMA s-oprava 8 zub.náhrady prask/zlomená STOMA d-oprava 10 stabilizačných prvkov STOMA s-retenčné 3 rameno z drôtu STOMA s-spona trojram. 5 komb.(heraenium) STOMA s-spona dvojram. 7 komb.(heraenium) STOMA - A02s-injek.anest.-na 5 vyžiad.pacienta STOMA - C07s-ošetr.sťaž.prerez.zuba-mimoVZP 8 STOMA - C41s-incízia dentog.abscesu-mimovzp 10 STOMA - Člen celoliaty kovový 41 - doplatok STOMA - Člen fazet.štandard.živica-doplatok 48 STOMA - Člen porcelánový 93 kovokeramika-doplatok STOMA - D02s-Prev.stom.preh.,mimoVZPnad18rokov 10 STOMA - D03s-Konzult.vyšet.na 5 žiadosť pacienta 2 / 15

3 STOMA - D06s-Prev.stom.preh.,mimoVZPdo18rokov 10 STOMA - D52s-Digit.RTG(RVG)-dopl.nadšt. 4 STOMA - E01s-extr.mlieč 5 zuba/koreňa mimovzp STOMA - E11s-extr.trval.zuba/koreňa-mimoVZP 10 STOMA - E12s-extr.viackoreňového zuba-mimovzp STOMA - E21s-nepl.chir.extr.zuba/koreňa-mimoVZP 20 STOMA - E31s-dekapsulácia 15 zuba-kauter.nadšt. STOMA - F01-komplexné 10 stotoprotet.vyšetrenie STOMA - F01s-Komplex.stomatoprot.vyšetr.-mimoVZP 15 STOMA - F63s-stiahnutie 8 korunky-za 1zub-mimoVZP STOMA - F63-stiahnutie korunky 5 zuba- za 1zub STOMA - Korunka celoliata 33 kovová - doplatok STOMA - Korunka fazet.štandard.živ.-doplatok 40 STOMA - Korunka kovokeramika 85 - doplatok STOMA - Korunka živicová 34 + medzerník-doplatok STOMA - N03s-odstr.povlak/kameňa 10 USG-nadšt. STOMA - N11s-inštr,hygiena,lok.fluorid. 5 mimo VZP STOMA - Odtlačky- alginátový/elastomér 16,6 STOMA - Opätovné nasadenie 10 fix.náhrady STOMA - Oprava fazety - 15 spofacryl STOMA - Oprava fazety-kompozitom 25 STOMA - P05s-odstr.lok.dráždenia-mimoVZP 5 STOMA - P07s-lok.ošetr.ging./slizn.-mimoVZP 5 STOMA - Pečatenie zubov 10-1 zub STOMA - Transparentné podnebie 9 STOMA - V01-jednopl.výplň 15 zuba ANNA 2000 dopl. STOMA - V01s-jednopl.vypl.ANNA2000-samoplatca STOMA - V02-dvojplôšková 18 výplň-anna 2000-dopl. STOMA - V02s-dvojpl.vypl.ANNA2000-samoplatca 25 STOMA - V03s-trojplôš.výplň-ANNA2000-samoplatca 30 STOMA - V03-trojplôšková 20 výplň -ANNA2000-dopl. STOMA - V05-fotokompozit-1plôška 18 zuba-dopl. STOMA - V05s-fotokomp.1plôška-samoplatca 25 STOMA - V06-fotokompozit-2plôšky-dopl. 20 STOMA - V06s-fotokompoz.-2plôšky-samoplatca 30 STOMA - V07-fotokompozit-3plôšky-dopl. 25 STOMA - V07s-fotokompozit-3plôšky-samoplatca 35 STOMA - V20o-opakované.doč.ošetr.hlb.kazu 8 STOMA - V20s-dočas,ošet.hlbok.kazu-mimoVZP 12 STOMA - V31s-Paliat.endod.ošet-mimoVZP 12 STOMA - V41-endodontické.ošet.-1KK 20 STOMA - V41s-Endod.ošet-1KK-samoplatca,bezPP 30 STOMA - V42-endod.ošetr.viackoreň.-3KK 30 STOMA - V42-endodont.ošet.viackoreň.2KK 25 STOMA - V42s-endod.ošet.viack.-2KK,samopl.bezPP 35 STOMA - V42s-endod.ošet.viack.3KK-samopl.bezPP 40 3 / 15

4 STOMA - Zavedenie intrapulpárneho 10 čapu RDG - CT angiografia (výkon ) RDG - CT medzistavcových 100 priestorov (výkon 5204e) RDG - CT v oblasti btucha 210 (výkon5203) RDG - CT v oblasti hlavy 100 (výkon 5200) RDG - CT v oblasti hrudníka 120 (výkon 5202) RDG - CT v oblasti hrudníka, 598 brucha (v jednom sedení)(výkon 5204a) RDG - CT v oblasti hrudníka, 896 brucha a panvy (v jednom sedení) (výkon 5204b) RDG - CT v oblasti krku (výkon ) RDG - CT v oblasti muskuloskeletálneho 166 systému (výkon 5204d) RDG - Časti ramenného pletenca 13 alebo panvy najmenej v 2 rovinách RDG - Dynamické vyšetrenie 22 niektorého úseku chrbtice RDG - HRCT pľúc (výkon ) RDG - Končatiny alebo ich 11 časti najmenej v 2 rovinách RDG - Kostený thorax v jednej 8 rovine RDG - Lebka prehľadne v 13 2 rovinách RDG - Mamografia bilaterálna 20 (výkon 5092) RDG - Paranazálne dutiny( 8 výkon 5011) RDG - Sacroiliakálne zhyby 8 RDG - Štandardné natívne 8 vyšetrenie panvy RDG - Štandardné vyšetrenie 8 brucha v PA alebo AP projekcii (výkon5060) RDG - Štandardné vyšetrenie 8 hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii (výkon 5051) RDG - Ultrazvukové vyšetrenie 18 mäkkých častí krku (výkon 5306) RDG - Ultrazvukové vyšetrenie 25 obidvoch prsníkov,axíl (výkon 5308) RDG - USG klbov, svalov16 RDG - USG skrota, semenníkov 16 a nadsemenníkov RDG - USG vyšetr. jedného 10 orgánu alebo organového systému RDG - USG vyšetr. moč. traktu 16 alebo orgánov malej panvy u muža RDG - USG vyšetr. moč. traktu 16 alebo orgánov malej panvy u ženy RDG - USG vyšetrenie hornej 28 časti brucha (výkon 5300) RDG - Virtuálna kolonografia 135 (výkon 5212) RDG - Základné vyšetr.jedného 13 úseku chrbtice (výkon 5030) RDG - Poskytnutie kópie CD 1 obrázkovej dokumentácie PZS - Posudok - 2.stupeň12 PZS - Posudok - 3.stupeň15 PZS - Vyšetrenie - očné, bez 8 perimetra PZS - Vyšetrenie - očné, s 10 perimetrom PZS - Vyšetrenie - ORL, základné 10,7 PZS - Vyšetrenie - ORL,základné 16 + audio PZS - Vyšetrenie - RTG-hrudník 8,3 PZS - Vyšetrenie USG horné 30 a dolné brucho PZS - Vyšetrenie - USG, krk 15 PZS - Vyšetrenie - USG, prsníky 15 PZS - P.L -Vyšetrenie - EKG, 3,3 s popisom PZS - ULL-Vyšetrenie - spirometria 4 PZS - P.L.-Vyšetrenie - chladový 3,3 test 4 / 15

5 PZS - Vyšetrenie - psychiatrické 10 PZS - Vyšetrenie - psychologické, 50 pre vodiča PZS - Vyšetrenie - zákl. laboratórne 11 /KO+FW+GLUK+KREAT+MOČ PZS - Vyšetrenie - odber 1,5 kapilárnej krvi PZS - Vyšetrenie - odber 3,6 do uzavretého systému PZS - Vyšetrenie - odber 2 krvi do 1 skúmavky PZS - Vyšetrenie - hepatálne 3,6 testy PZS - Vyšetrenie - lipidy 9,6 PZS - Vyšetrenie - TSH 14,6 PZS - Vyšetrenie - CRP 5,1 PZS - Vyšetrenie - CEA 12 PZS - Vyšetrenie - TPŠA 20 PZS - Vyšetrenie - INR 1,3 PZS - Vyšetrenie - KS 14,5 PZS - Vyšetrenie - HIV 16,6 PZS - Vyšetrenie - HbsAg6,6 PZS - Vyšetrenie - TPHA2 PZS - Vyšetrenie - kyselina 2,4 močová PZS - Vyšetrenie - krvný obraz 1,7 PZS - Vyšetrenie - FW 0,7 PZS - Vyšetrenie - moč chemicky 1,3 PZS - Vyšetrenie - močový 1,4 sediment PZS - Vyšetrenie - OK 3,2 PZS - opätovné vydanie potvrdenia 2,4 PZS - vydanie zdravotného 8,4 preukazu-potraviny PZS - Zaslanie poštou-obyčajné 1 PZS - zaslanie poštou - doporučene 1,5 PZS - zbrojný pas 24 PZS - Očné vyšetrenie - Mezotest 2 PZS - P.L.-EKG-pre hasiča8 PZS - Chirurgické vyš. -pre 10 hasiča PZS - Neurolog. vyš. - pre 10 hasiča PZS - OKL-HIV 16,6 PZS - OKL-KS 14,5 PZS - OKL-HBsAg 6,6 PZS - OKL-TPHA 2 PZS - OKL-ALT 0,8 PZS - OKL-GMT 0,8 PZS - OKL-glukóza 0,6 PZS - OKL-kreatinín 2,4 PZS - ULL-EKG+popis 3,3 PZS - OKL - CA PZS - OKL - Fe 1,2 PZS - OKL - amyláza 2,7 PZS - Vyšetrenie-očné 8 PZS - int.vyš.-hasič 10 5 / 15

6 PZS - Stomatolog. vyš. -hasič 10 PZS - Kožné vyš.-hasič 10 PZS - ÚLL-ergometria 28,5 PZS - USG-pre IMC 35 PZS - OKL- 2hormóny ŠŽ22,6 PZS - OKL-cholesterol 2,4 PZS - OKL-amyláza 2,7 PZS - Vyšetrenie - Bodystat 10 /analýza zloženia tela/ PZS - OKL-minerály 2,1 PZS - OKL-celkové bielkoviny 0,6 PZS - OKL-albumíny 0,7 PZS - OKL-výter z nosa 7 PZS - OKL-výter z tonzíl 6,2 PZS - OKL-HIV-HPL 4,3 PZS - Posudok - 1. stupeň10 PZS - Vyšetrenie - HCV 7,8 PZS - Vyšetrenie - RTG kolena 10,8 v dvoch rovinách PZS - OKL - kalcium 0,7 PZS - OKL - fosfor 2,4 PZS - OKL - magnézium 2,7 PZS - OKL - tkaninová transglutamináza 16 IgE,IgM PZS - Vyšetrenie - scelet 8,3 prínosových dutín (výk.5011) PZS - FD -ergometria 28,5 PZS - OKL - glykovaný hemoglobín 6,1 PZS - záverečná správa 5 PZS - ECHOKG 16,60 PZS - Stabilometria 13,30 PZS - manažment vyšetrení 2,40 PZS - súhrnný poplatok za 153 komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS PZS - pletyzmografia 13 Psych - Vyšetrenie - Psychiatrické 10 u žiadateľa /hasič, ZVJS/ Psych - Lekársky nález pre 24 sociál.,admin. účely, vyšetrenie na vlastnú žiadosť Psych - Vyšetrenie samoplatcu 25 bez úhrady ZP Psych - Vyšetrenie - Psychiatrické,samoplatca/po 50 odobratí vod. preuk. Psych - Výpis zo zdravotnej 10 dokumentácie Psych - výpis zo zdravotnej 2 dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdrav. starostlivosti PLO - Očkovanie - na vlastnú 8,5 žiadosť PLO - Potvrdenie, lekár.správa 15 - v cudzom jazyku PLO - Chladový pokus 3,3 PLO - Preventívna prehliadka 15 v súvislosti s výkonom PLO - súhrnný poplatok za 145 komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS PLO - pletyzmografia 13 PLO - súhrnný poplatok za 153 komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS PZS - Kožné vyš.-hasič 10 PZS - Chirurgické vyš. -pre 10 hasiča PZS - Neurolog. vyš. - pre 10 hasiča 6 / 15

7 PZS - Stomatolog. vyš. -hasič 10 PZS - ULL-Vyšetrenie - spirometria 4 ORL - Vyšetrenie- na vodičský 32,4 preukaz/základné, audio, tympano/ ORL - Výter z tonzil 6,2 ORL - Výter z nosa 7 ORL - Výter z orofaryngu6,2 ORL - Výter z laryngu 13 ORL - Ster z jazyka 6,2 ORL - Ster z bukálnej sliznice 6,2 ORL - Ster z afty na sliznici 18,7 dutiny ústnej ORL - Spútum 13 ORL - Výter zo spojovkového 8,9 vaku ORL - Výter z vonkajšieho 9,8 zvukovodu ORL - Výplach dutín 18,7 ORL - Výter z paradentálneho 18,7 vaku ORL - Ster z ústneho kútika 18 ORL - 60 Základné vyšetrenie 10,7 ORL - 63 Opakované vyšetrenie 6,7 ORL - 62 Cielené vyšetrenie 6,7 2-3 orgánov ORL - Vyšetrenie na prácu 45,5 vo výškach ORL - Základné vyšetrenie 25 - samoplatca ORL Prahový audiogram 10 ORL Prahový audiogram 23,3 u detí ORL Tympanometria 11,7 (1 ucho ) ORL Vyšetrenie reflexov 10 vnútroušných svalov ORL Slovenská slovná 20 audiometria - rečová ORL Odtlačok zvukovodu 6 ORL - Vyšetrenie hlasiviek 13,9 - samoplatca ORL a Stabilometrické 15 vyšetrenie ORL ENG vyšetrenie/spontánny 50 NY, kalorigram, sled.oč.poh./ ORL Klasické vyšetrenie 3,3 sluchu ORL a Otoakustické 20 emisie u novorodencov ( skríning ) ORL b Otoakustické 11,7 emisie u dospelých ORL - ORL Odstránenie 1,5 ušného mazu jednostranne ORL Vyšetrenie a 3,3 ošetrenie operovaného ucha ORL Odstránenie voľne 3,3 uloženého cudz. telesa zo zvukovodu ORL Aplikácia medikamentov 2,5 pri otoskopii jednostranne ORL a Otoskopické 6,7 vyšetrenie jednostranne ORL Incizia furunkla 5 vonkajšieho zvukovodu ORL Paracentéza 13,3 ORL Aplikácia medikantov 3,4 do bubienkovej dutiny ORL Zastavenie krvácania 6,7 z nosa leptaním alebo koaguláciou ORL Predná nosová 3,4 tamponáda ORL Odstránenie cudzieho 5 telesa z nosovej dutiny ORL a Odstránenie 3,4 tamponády ORL Odstránenie dvoch 6,7 nosov.polypov alebo iných novotvar. 7 / 15

8 ORL Odstránenie viac 11,6 ako dvoch nosových polypov ORL Odstránenie zakliesneného 6,7 cudz. telesa z ústnej dutiny ORL Incizia abscesu 8,3 v ústnej dutine ORL Incizia paratonzilárneho 13,3 abscesu ORL Nepriama laryngoskopia 13,9 ORL Videolaryngostroboskopia 25 ORL - Vyšetrenie-práca v 20,7 hluku:zákl.vyš.+audio OKL - VSEO - Odber kapilárnej 1,5 krvi OKL - VSEO - Odber ven. 3,6 krvi do uzavr. Systému OKL - VSEO - Odber ven. 2 krvi do 1 striek. alebo skúmavky OKL - VSEO - Sprac. a exp. 1,2 vz./výtery,stolice,moče/ OKL - VSEO - Odber a odoslanie 2,4 krvi na vyš. ser. OKL - VSEO - Odber krvi 4,8 na alkohol OKL - HEMAT - Leukocyty 2 kapilárne OKL - HEMAT - KO s 5-zložk. 1,7 diff. Le OKL - HEMAT - Diff. Le mikroskop. 1,3 OKL - HEMAT - Retikulocyty 1,1 OKL - HEMAT - Abs. počet 1,3 Eo OKL - HEMAT - Bazof. bodkov. 1,3 Ery OKL - HEMAT - Sedimentácia 0,7 Ery. OKL - HEMAT - LE bunky5,3 OKL - HEMAT - Osmotická 3,8 rez. Ery OKL - HEMAT - Dôkaz malárie 4,6 OKL - HEMAT - Quick v INR 1,3 OKL - HEMAT - APTT 2 OKL - HEMAT - Fibrinogén6,6 OKL - HEMAT - D-diméry6,4 OKL - HEMAT - Krvná skupina 14,5 OKL - BIO - Bilirubín celk.0,6 OKL - BIO - Bilirubín konj.0,6 OKL - BIO - AST 0,8 OKL - BIO - ALT 0,8 OKL - BIO - GMT 0,8 OKL - BIO - ALP 0,8 OKL - BIO - Amylázy 2,7 OKL - BIO - Glukóza 0,6 OKL - BIO - Cholesterol 2,4 OKL - BIO - HDL-chol. 2,4 OKL - BIO - LDL-chol. 2,4 OKL - BIO - Triacylglyc. 2,4 OKL - BIO - Natrium 0,7 OKL - BIO - Kalium 0,7 OKL - BIO - Chloridy 0,7 OKL - BIO - Calcium 0,7 OKL - BIO - i-calcium 1,6 OKL - BIO - Phosfor 2,4 8 / 15

9 OKL - BIO - Magnésium 2,7 OKL - BIO - Lithium 1,1 OKL - BIO - Železo 1,2 OKL - BIO - Transferín 5,6 OKL - BIO - Celk. Bielkoviny 0,6 OKL - BIO - Albumíny 0,7 OKL - BIO - Urea 1,3 OKL - BIO - Kreatinín 2,4 OKL - BIO - Kys. Močová2,4 OKL - BIO - CK 1,2 OKL - BIO - CK-MB 6,4 OKL - BIO - LDH 0,9 OKL - BIO - CRP 5,1 OKL - BIO - ASLO 5,1 OKL - BIO - RF 5,1 OKL - BIO - CIK 0,8 OKL - BIO - Cholinesteráza 2,4 OKL - BIO - HbsAg 6,6 OKL - BIO - TPHA 2 OKL - BIO - IM-test 2,8 OKL - BIO - Glykovaný hemoglobín 6,1 OKL - BIO - Amoniak 9,6 OKL - BIO - TSH 14,6 OKL - BIO - FT4 8 OKL - BIO - Ig E 8 OKL - BIO - Troponín 32,6 OKL - BIO - Myoglobín 8 OKL - BIO - Odber 2 OKL - MOCE - Benzodiazepíny 6,6 /moč/ OKL - MOCE - Barbituráty/moč/ 6,6 OKL - MOCE - Amphetamíny 6,6 /moč/ OKL - MOCE - Methamphetamíny 6,6 /moč/ OKL - MOCE - Tricyklické 6,6 antidepresíva /moč/ OKL - MOCE - Opiáty /moč/ 6,6 OKL - MOCE - Kanabinoidy-THC 6,6 /moč/ OKL - MOCE - Bielkoviny 3,3 v moči kvant. OKL - MOCE - Mikroalbuminúria 2,7 OKL - MOCE - Moč. Chemicky 0,7 OKL - MOCE - Merná hmot. 0,4 Moča OKL - MOCE - Moč. Profil0,5 OKL - MOCE - Moč. Sediment 1,4 OKL - MOCE - ADDIS 1,6 OKL - MOCE - Okultné krvácanie 3,2 OKL - MOCE - BJ - bielkovina 0,4 OCNE - Vyšetrenie-pachymetria 5,3 OCNE - Vyšetrenie-perimeter 10,6 9 / 15

10 OCNE - Vyšetrenie-anomaloskop 6,6 OCNE - Vyšetrenie-kontrastná 3,3 citlivosť OCNE - Vyšetrenie-mesotest 6,6 OCNE - Vyšetrenie-biometria 5,9 OCNE - Vyšetrenie-Hertel1,6 OCNE - Vyšetrenie - na vodičský 10 preukaz OCNE - Vyšetrenie - pre prácu 10 vo výškach OCNE - Vyšetrenie-elektrokauterizácia 5 OCNE - Podanie infúznej 11,3 liečby(jednorázovo,samoplatca) OCNE - Vyšetrenie-exstirpácia 13,6 OCNE - Základné očné vyšetrenie 12,9 OCNE - Vyšetrenie leteckého 32 personálu OCNE - Vyšetrenie- zrakových 5 schopností (ZJ) OCNE - Vyšetrenie - farbocit 1 tabuľky OCNE - Vyšetrenie - na zbrojný 10 preukaz OCNE - Vypísanie posudku 5 na sociálne účely OCNE - Vypísanie posudku 6 pre účely komerčnej poisťovne OCNE - Vyšetrenie OCT (optická 15 koherentná tomografia) OCNE - Vyšetrenie - pre prácu 16,60 na el. zariadeniach NEURO - Blink reflex, F-vlna 13 NEURO - EEG natívne 25 NEURO - EEG po spánkovej 30 deprivácii NEURO - EMG za každý 10 sval NEURO - Ihlové EMG 10 NEURO - Injekcia i.m. 3 NEURO - MEP - Motorický 10 evokovaný potenciál NEURO - Obstrek 5 NEURO - Potvrdenie - pre 10 účely sociálnej poisťovne NEURO - Senzitívny neurogram 10 NEURO - Test na tetániu, 10 motorický neurogram NEURO - USG karotíd 30 NEURO - VEP (vizuálny); 15 SEP (senzorický) NEURO - Vystavenie návrhu 10 - na HBO NEURO - Vyšetrenie - komplexné 10 neurologické NEURO - Vyšetrenie - neurolog. 10 pre spôsobilosť viesť motor vozidlá NEURO - Vyšetrenie - neurologické, 10 pre prácu vo výškach KOZNE - Vyšetrenie cudzincov(bez 50 poistenia) prvé KOZNE - Vyšetrenie cudzincov(bez 20 poistenia) kontrolné KOZNE - Vyšetrenie občanov 30 SR-nepoistených (prvé) KOZNE - Vyšetrenie občanov 15 SR-nepoistených (kontrolné) KOZNE - Celotelové vyšetrenie 20 znamienok DERMATOSKOPOM KOZNE - Excízia- malého 40 a stred.rozsahu /do 10mm/na tvári KOZNE - Excízia malého 20 a stred.rozsahu /do 10mm/ mimo tváre KOZNE - Excízia -väčšieho 25 rozsahu/nad 10mm/mimo tváre KOZNE - K cene výkonu za 7 šicí a obv.materiál a anestetikum KOZNE - Odstránenie zarastajúceho 20 nechta s úpravou necht.valu 10 / 15

11 KOZNE - Incízia/narezanie/ 7 a následné ošetrenie hnisavého ložiska KOZNE - Kryoterapia- 1 ložiska 2 na tvári a krku /fibrómy,jazvy KOZNE - Kryoterapia- 1ložiska 1,5 na tele /bradavice,fibrómy,seb.bradav. KOZNE - Elektrokoagulácia- 3,5 cievok na tvári a krku/do 5min/ KOZNE - Elektrokoagulácia-naevus 1,7 araneus 1 ložisko KOZNE - Elektrokauterizácia- 3,5 1 ložiska na tvári a krku KOZNE - Elektrokauterizácia- 2,5 1 ložiska na tele KOZNE - Aplikácia biostimulačného 3,5 lasera 5 min. KOZNE - Chemický peeling 25 70%kysel.glykolovou,1 aplikácia KOZNE - Výter z uretry 12 JZS - operačný výkon 400 JZS - Pacient - raňajky 1,26 JZS - Pacient - obed 3,18 JZS - poplatok JZS - nadštandard 30 (WIFI, TV, výber operatéra) JZS - Pacient - večera 1,86 JZS - Operačný výkon 0 JZS - Parkovné - pacient 10 / noc JZS - miestna daň za ubytovanie 1,5 JZS - 1. Vyšetrenie pacienta 10 JZS - 2. Konzultácia l diagnózy 10 / výkonu JZS - 3. Kontrolné vyšetrenie 10 / preväz JZS - 4. Znecitlivenie menšej 5 plochy JZS - 5. Znecitlivenie väčšej 10 plochy JZS - 6. Excízia kožného 66 výrastku / nádora počet : do 3 ložísk JZS - 7. Excízia ďalšieho výrastku / nádora kože, v počte viac ako 3 (Pol.č.6 ) JZS - 8. Excízia 1 väčšieho 100 ložiska rekonštrukcia defektu lalokovou plastikou JZS I. Excízia, korekcia 50 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS II. Excízia, korekcia 100 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS III. Excízia, korekcia 150 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS IV. Excízia, korekcia 200 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS V. Excízia, korekcia 250 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS VI. Excízia, korekcia 300 jazvy / cena v závislosti od rozsahu a použitej techniky korekcie / JZS I. Odstránenie tetováže 100 do 5cm2 / cena v závislosti od rozsahu a techniky / JZS II. Odstránenie tetováže 200 nad 5cm2 / cena v závislosti od rozsahu a techniky / JZS I. Odstránenie benígneho 10 výrastku elektrokoaguláciou JZS II. Odstránenie benígneho 70 výrastku elektrokoaguláciou - nad 5 kusov JZS Aplikácia Diprophosu 10 JZS Zavedenie náušníc 15 / injekčná technika / JZS I. Operácia na viečkach: 350 Horné JZS II. Operácia na viečkach: 450 Dolné JZS III. Operácia na 750 viečkach: Horné + dolné JZS IV. Odstránenie 50 xantelazmy JZS I. Aplikácia injikovateľných 100 implantátov JZS II. Každá následná 70 aplikácia JZS Lifting / záves pomocou 220 špeciálnych vlákien v jednej oblasti / napr. čelo, brada, líca / cena JZS Face lifting strednej 1250 časti tváre a krku, vrátane viečok 11 / 15

12 JZS Lifting čela 600 JZS Lifting brady- mentoplastika 500 JZS Korekcia špičky 450 nosa / mäkkých častí nosa/ v lok.anestézii JZS Septorhinoplastika 800 v lok. anestézii JZS Septorhinoplastika 1030 v celk. anestézii JZS Korekcia odstávajúcich 350 ušníc JZS Úprava ušných 100 lalôčikov JZS Korekcia previsu 850 brušnej steny: dermolipectomia malá, vertikálna + spevnenie fascie brušn JZS Dermolipectomia 1000 veľkého rozsahu horizontálna / lok.anestézia / JZS Úprava brušnej 1000 steny Abdominoplastika / bez ceny celk. anestézie / JZS Lifting stehien / 900 bez ceny celk.anestézie / JZS Lifting ramien, odstránenie 900 previsu / bez ceny celk.anestézie / JZS Zväčšenie prsníkov 1000 / bez ceny implantátov / JZS I. Redukčná mammaplastika 1000 / zmenšenie prsníkov / bez ceny celk.anestézie/cena podľa ná JZS II. Redukčná mammaplastika/ 1100 zmenšenie prsníkov / bez ceny celk.anestézie/cena podľa ná JZS Mastopexia spevnenie 600 prsníkov okolo dvorca JZS Zväčšenie pery 400 vlastným tkanivom JZS Sklerotizácia metličkovitých 20 žiliek / bez ceny inj./ JZS Estetická úprava 350 genitálií u ženy, labioplastika JZS Estetická úprava 330 u muža, obriezka JZS I. Zmenšenie prsníkov 450 u mužov odstránením tkaniva prsnej žľazy a podkožného tuku 1 pr JZS II. Zmenšenie prsníkov 600 u mužov odstránením tkaniva prsnej žľazy a podkožného tuku 2 p JZS Dracula terapia100 JZS Mikrografting, lipofilling 150 JZS ambulantné lipomodelovanie 80 Aqualyxom 1amp / aplik. JZS Botulotoxin aplikácia 15 / 1 jednotka / 2,0 Eur / JZS I. PQAge revolučná 25 technológia peelingu s liftingovým efektom bez sezónneho obmedzenia JZS II. PQAge revolučná 35 technológia peelingu s liftingovým efektom bez sezónneho obmedzenia JZS III. Celá kúra výhodne 100 JZS Spracovanie zdr. 5 dokumentácie pre administratívne a iné účely, žiadosti a i. JZS Fractora aplikácia 30 JZS I. liposukcia oblasť JZS II. + 2.oblasť 350 JZS III. +3.oblasť 150 JZS celková anestézia 230 JZS II. celková anestéza 150 JZS - odstránenie prsnej žľazy 600 u muža s dg gynekomastia podľa stupňa náročnosti výkonu: v dĺžke tr JZS - odstránenie prsnej žľazy 800 u muža s dg gynekomastia podľa stupňa náročnosti výkonu: v dĺžke tr INTOD - ERGO /samoplatca 30 INTOD - ECHO /samoplatca 100 INTOD - Cielené vyšetrenie 7,5 INTOD - EKG /samoplatca3,3 INTOD - Interné vyšetrenie 13,2 / samoplatca/ INTOD - Predoperačné interné 15 vyš. (komplex.) INTOD - Kontrolné vyšetrenie 6,6 CHIRO - Výkon - odstránenie 20 tumoróz.útvaru na tele /špec. materiál/ 12 / 15

13 CHIRO - Výkon - odstránenie 40 tumoróz.útvaru na tvári /špec. materál/ CHIRO - Drobné ambulantné 20 chirurg. zákroky /špec. materál CHIRO - Vypísanie tlačív 12 pre komerčnú poisťovňu CHIRO - Vyšetrenie cudzincov(bez 50 poistenia) prvé CHIRO - Vyšetrenie cudzincov(bez 20 poistenia) kontrolné CHIRO - Vyšetrenie občanov 30 SR-nepoistených (prvé) CHIRO - Vyšetrenie občanov 15 SR-nepoistených (kontrolné) CHIRO - Ambulantné vyštrenie 100 za účelom PRT (periradikulárna terapia) CHIRO - aplikácia ozónu 20 paravertebrálne CHIRO ošetrenie rany - 18,48 sutúra + Mesocain CHIRO odstránenie sutúry 2,64 z veľkej rany CHIRO odstránenie cudzieho 4,40 telesa CHIRO prvotné ošetrenie 11 popáleniny I.- II. st. CHIRO preväz popáleniny 6,60 I. II. st. CHIRO prvotné ošetrenie 13,20 popáleniny III.-IV. st. CHIRO ošetrenie veľkej 17,60 rany hojacej sa per secundam CHIRO nekrektómia na 13,20 ruke, nohe CHIRO nekrektómia na 4,40 krku CHIRO nekrektómia na 8,80 tvári CHIRO nekrektómia na 22 trupe CHIRO zavedenie jedného 1,32 alebo viacerých drénov do rany CHIRO otvorenie flegmóny 22,88 alebo karbunkulu + Mesocain CHIRO ablácia nechta na 9,24 prste ruky alebo nohy + Mesocain CHIRO spevňujúci náplasťový 3,08 obväz malého kĺbu CHIRO spevňujúci obväz 5,28 veľkého kĺbu CHIRO sadrový dlahový 16,50 obväz CHIRO napínací obväz10,12 CHIRO cirkulárny sadrový 24,20 obväz CHIRO repozícia zlomeniny 16,28 na zápästí, metacarpu a metatarzu + Mesocain CHIRO repozícia zlomeniny 20,68 kosti predlaktia + Mesocain CHIRO repozícia luxácie 5,28 kĺbu na prste ruky alebo nohy CHIRO repozícia luxácie 8,80 kĺbu palca CHIRO repozícia luxácie 18,48 ramenného, kolenného zhybu CHIRO aplikácia Mesocianu 5,28 GASTRO - Gastroskopia 55 (výkon 741) GASTRO - Polypektómia 16 (výkon 765) GASTRO - Lokálna anestéza 3 hrdla(výkon 401) GASTRO - Injekcia (výkon 3 253) GASTRO - Kolonoskopia130 FRO - Bioptron - samoplatca 2 FRO - Lavatherm - samoplatca 2 FRO - Liečba - Plynové injekcie, 3 1 sedenie /5 vpichov/ FRO - Ultrazvuk - samoplatca 3 FRO - Phyaction - samoplatca 3 FRO - Diatermia - samoplatca 4 FRO - Hydrogalvan - samoplatca 4 13 / 15

14 FRO - Magnetoterapia - samoplatca 4 FRO - Vírivka - samoplatca5 FRO - Individuálne cvičenie 5 - samoplatca FRO - Laseroterapia - samoplatca 7 FRO - Liečba - Plynové injekcie 10 /5sedení, 5 vpichov/ FRO - Vyšetrenie - samoplatca 15 FIN - Lekárom vyžiadaný 0,8 dovoz a odvoz FIN - Lekárom vyžiadaná 3 asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat do 1 hodiny FIN - Lekárom vyžiadaná 5 asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat po 1 hodine FIN - Pacientom vyžiadaný 0,8 dovoz a odvoz FIN - Pacientom vyžiadaná 3 asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat do 1 hodiny FIN - Pacientom vyžiadaná 5 asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat po 1 hodine FIN - Rodinný príslušník pri 3 prevoze FIN - Admin. poplatok za 15 vyprac. Zmluvy na pranie prádla FIN - Parkovné - pacient / 10 noc FIN - Poskytnutie ubytovania 22-1 osoba FIN - Poskytnutie ubytovania 15-2 osoby DPA - Duplikát výsledkov 6 zo psycholog.vyšetrenia DPA - Odborné psychol.vedenie 270 vodičov so zamer. na alkohol DPA - Psychologické vyšetrenie 20 vodiča-dôchodca, invalid DPA - Vyšetrenie - doplnenie 10 perimetra DPA - Vyšetrenie - individuálne, 60 vodič skupiny C,E,D DPA - Vyšetrenie - opakované, 100 vodič /po odobratí vodič.preukazu/ DPA - Vyšetrenie - psychologické, 50 pre inštruktorov autoškoly DPA - Vyšetrenie - vodič s 60 právom prednosti,nebezpečný náklad DPA - Vyšetrenie žiadateľa 60 pre profesiu rušňovodič DPA - Vyšetrenie žiadateľa 50 pre vysokozdvižný vozík OLL - Ambulantné monitorovanie 16,6 tlaku krvi OLL - Audiogram 10 OLL - Civ.osvedčenie zdrav.spôsobilosti 30 pre voj.let.pers. OLL - CIVLET - Pravidelné 981.trieda OLL - CIVLET - Pravidelné 882.trieda OLL - CIVLET - Pravidelné trieda OLL - CIVLET - Pravidelné 50 LAPL OLL - CIVLET - Pravidelné, 57 palubný sprievodca OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie 30 pilota 1.triedy OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie 30 pilota 2.triedy OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie 100 RLP OLL - CIVLET - Rozšírené 153 pravidelné 1.trieda OLL - CIVLET - Rozšírené 100 pravidelné 2.trieda OLL - CIVLET - Rozšírené 236 pravidelné 3.trieda OLL - CIVLET - Rozšírenie 281 z 2.tr. na 1.tr. OLL - CIVLET - Vstupné 1.trieda 310 OLL - CIVLET - Vstupné 2.trieda 234 OLL - CIVLET - Vstupné 3.trieda 307 OLL - CIVLET - Vstupné LAPL / 15

15 OLL - CIVLET - Vstupné, 120 palubný sprievodca OLL - Duplikát z vystavenej 5 dokumentácie alebo nové Osvedčenie OLL - Duplikát z vystavenej 5 lekárskej správy OLL - Komplexné očné vyšetrenie 32 OLL - Kontrolné vyšetrenie, 20 posudkové OLL - Miestna daň za ubytovanie 1,5 OLL - Osvedčenie zdrav.spôsobilosti 30 pre vystavenie iného druhu leteckej činnosti OLL - Parkovné - pacient 10 / noc OLL - Poskytnutie ubytovania 22-1 osoba OLL - Poskytnutie ubytovania 15-2 osoby OLL - Storno poplatok za 10 ubytovanie OLL - Vystavenie dokumentácie 9 v cudzom jazyku OLL - Vyšetrenie - Echokardiografické 16,6 OLL - Vyšetrenie - EKG 3,3 OLL - Vyšetrenie - Ergometria 26,6 OLL - Vyšetrenie - RTG hrudníka 11 OLL - Vyšetrenie - Spiroergometrické 50 OLL - Vyšetrenie - Spirometria 3,3 OLL - Vyšetrenie - Úsilného 1 výdychu OLL - Vyšetrenie v cudzom 39 jazyku PSYCH - Duplikát výsledkov 6 zo psycholog.vyšetrenia PSYCH - Psychodiagnostika 30 / 2 hodiny/ PSYCH - Psychologické vyšetrenie 100 RLP PSYCH - Psychoterapia individuálna 20 / 1 hodina/ PSYCH - Psychoterapia skupinová 5 / 1 hodina/ PSYCH - Racionálna,náhľadová,krátkodobá 15 psychoterapia PSYCH - Vyšetrenie pre SBS 50 PSYCH - Vyšetrenie pre vydanie 50 zbroj. preukazu, držanie PSYCH - Vyšetrenie žiadateľa 50 pre prácu vo výškach PSYCH - špeciálne rozšírené 60 psychologické vyšetrenie ODCH - Nadštandardná izba 15 - jednolôžková GAG - Ubytovanie - poplatok 30 za nadštandardnú izbu 2 - lôžková pre 1 pacienta GAG - Ubytovanie - poplatok 15 za nadštandardnú izbu 2 - lôžková pre 2 pacientov 15 / 15