TALIANČINA (-: U Ruksaka :-) Pracovná (postupne doplňovaná) verzia môjho osobného študijného slovníka. = aktualizované v januári 2020 =

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TALIANČINA (-: U Ruksaka :-) Pracovná (postupne doplňovaná) verzia môjho osobného študijného slovníka. = aktualizované v januári 2020 ="

Prepis

1 1 A+ absolvovať, promovať (Bc., Mgr.), získať titul laurearsi in»»» Mi sono laureato in Teologia cattolica all Università di Komensky a Bratislava. TALIANČINA (-: U Ruksaka :-) Pracovná (postupne doplňovaná) verzia môjho osobného študijného slovníka. = aktualizované v januári 2020 = I verbi Slovesá adoptovať, prijať (názor), osvojiť si, prevziať adottare akceptovať, prijať, brať (ponuku) accettare aklimatizovať sa, privyknúť si acclimatarsi aktualizovať attualizzare amputovať amputare analyzovať analizzare aplikovať, uplatniť (niečo) applicare argumentovať argomentare archivovať archiviare asistovať (niekomu), pomáhať, opatrovať assistere + a assistito ašpirovať na, mať ambíciu ku aspirare a B+ bádať, preskúmať, pátrať; vyšetriť (med.) esplorare»»» Lui esplorò territori sconosciuti. / È difficile esplorare l animo umano. baliť, zabaliť (balík) imballare (un pacchetto) baliť (kufre), zbaliť si batožinu fare* + le valigie fatto facevo báť sa, mať strach z/kvôli avere* paura di/per»»» Ho paura che non sia possibile. báť sa, mať strach z temere baviť, obveseľovať, zabávať (niekoho) divertire baviť sa, zabávať sa divertirsi bdieť, prebdieť (noc), starať sa o (v noci), strážiť vegliare su/sopra bežať, behať, utekať, ponáhľať sa, plynúť, uplynúť (čas), tiecť, viesť (chodník), šíriť sa (fáma), zúčastniť sa (závodu) correre + corso

2 2»»» Ha corso per più di dieci chilometri. / Il tempo corre. / Devi correre se vuoi finire entro stasera.»»» È corso da lei appena l ha chiamato. / Tu corri dietro al successo. / Il sentiero correva sopra... / Corre voce che...»»» Ha corso il Giro d Italia. / Sono corso al lavoro. / Una donna alla sua età non corre dietro agli studenti di liceo. bežať, behať, utekať, skočiť si (na pivo) fare* + la corsa = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo»»» Non vorrai mica fare la corsa campestre in mutande, vero? / Faccio una corsa al bar. bičovať, mlátiť, ostro karhať fustigare bicyklovať sa andare* in bici(cletta) = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei birmovať cresimare biť, búchať, tĺcť, mlátiť (niekoho), trieskať picchiare»»» Picchiare la testa contro il muro. biť sa, mlátiť sa, tĺcť sa (s niekým) picchiarsi bečať, mečať, bľačať; nariekať, fňukať belare blahoželať, zablahoželať (niekomu k niečomu) congratularsi con qc per/di blahoželať niekomu ku, priať, popriať augurare qc a blokovať, zamedziť, znemožniť bloccare blúdiť, túlať sa; mýliť sa; zhrešiť errare»»» Se non erro, avevamo un appuntamento alle tre. blúzniť, fantazírovať delirare di bojovať, zápasiť, biť sa s/za/proti lottare con/per/contro»»» Lottiamo per la libertà. / Non posso lotare più. bojovať za/proti combattere per/contro bolieť (fyzicky/emocionálne), byť ľúto dolere* (mi duole che) = dolgo, duoli, duole, doliamo, dolete, dolgono dorrò dorrei»»» Mi duole la schiena. bolieť (po zranení, pre chorobu) far* male + = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo bolieť, mať bolesti avere* mal di = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno avrò avrei bozkávať baciare bozkávať, pobozkať, dať bozk dare* un bacio a = do, dai, dà, diamo, date, danno bozkávať sa baciarsi brániť, chrániť, hájiť pred, obhajovať difendere + da/contro /davanti a difeso»»» Difendeva la sua posizione davanti all assemblea. brániť sa, obhájiť sa pred difendersi + da/contro difeso»»» Si è difeso con tutte le sue forze. brániť, zabraňovať, stáť v ceste (niekomu) sc impedire a (-isco)»»» Mi ha impedito di entrare perché non avevo l invito. brúsiť, nabrúsiť, naostriť affilare brzdiť, zabrzdiť, spomaliť, mierniť, krotiť frenare/fare* + una frenata = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo»»» La bicicletta non frena bene. / Quando vide il semaforo diventare giallo frenò bruscamente. bublať, žblnkať (potok), škvŕkať (v bruchu) gorgogliare bučať, mučať, zabučať, zamúkať muggire budiť, vzbudiť, vyvolať (ľútosť, záujem, hnev) suscitare (suscito)»»» Quell incidente ha suscitato una rivolta popolare. búchať, biť, mlátiť, naklepať (rezne), tlieskať, battere vyklepávať, prekonať (rekord), odbíjať (hodiny)»»» Mi batte il cuore. / Dovete battere il tempo. / L orologio batte le due. / L atleta ha battuto il record mondiale. búrať, zbúrať, zdemolovať, zničiť (povesť) sc demolire (-isco) bzučať ronzare byť essere* + = sono, sei, è, siamo, siete, sono sono stato ero fu, furono byť, nachádzať sa, zostávať, mať sa stare* = sto, stai, sta, stiamo, state, stanno sono stato stette, stettero

3 3 byť hladný avere* fame = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno byť ospalý avere* sonno = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno byť blázon do (hudby) andare* matto per = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato byť treba, byť potrebné occorrere + sono occorso»»» Ti occorre qualcosa? / Mi occorrono soldi. / Occorre che tu lo faccia subito. byť smädný avere* sete = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno bývať, obývať abitare (abito) bývať, ubytovať (sa) (dočasne) alloggiare C+ cestovať viaggiare»»» Negli ultimi anni ho viaggiato molto in Italia per motivi di lavoro. cestovať, podniknúť cestu fare* + il viaggio = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno io ho fatto/facevo/farò/farei/che io faccia»»» Allora, quando avete deciso di fare il viaggio? cítiť, pocítiť, vnímať, počuť, počúvať sentire»»» Vorrei sentire il calore del fuoco. cítiť sa (dobre/zle), počuť sa (ozvať sa) sentirsi»»» Non mi sento bene. / Ci sentiamo presto. citovať, uviesť (príklad), predvolať (k súdu) citare cvičiť, trénovať, vycvičiť, vychovať (zverenca) allenare»»» Bisogna allenare la mente allo studio. cvičiť sa, trénovať (sa), vycvičiť sa v allenarsi a/in cvičiť (psa), drezúrovať, vycvičiť addestrare cvičiť (na klavíri), precvičovať sa (v čom) esercitarsi a»»» Quando esercirarsi al pianoforte? / Non voglio esercitarmi! cvičiť (fyzicky, kondične) fare* + ginnastica = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo čakať, očakávať, počkať aspettare»»» Aspetta il treno. / Aspetta un bambino. / Ti aspetterò alla stazione. / Aspetta! / Che cosa aspetti? čakať, očakávať niečo; venovať sa (štúdiu) attendere + (a) atteso»»» Attendo una sua risposta. / Attendeva alle cure dei malati. čerpať, načerpať, nabrať (z niečoho), získať attingere + da attinto»»» Ho bisogno attingere nuove informazioni. / Sono qui per attingere nuova motivazione. / Ho attinto l acqua dal pozzo. česať pettinare česať sa pettinarsi čistiť, vyčistiť, upratať, zotrieť (tabuľu) sc pulire (-isco) čítať, prečítať leggere + letto čúrať, vyčúrať sa fare* + la pipí = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo D+ darovať, dať; pristať (šaty) donare»»» Ti dono la mia vita. / Questo vestito ti dona molto. darovať, venovať (dar) regalare dať si, dopriať si (niečo), darovať si regalarsi dať, dávať, poskytnúť, usporiadať (oslavu), dare* = do, dai, dà, diamo, date, danno viesť (kam), dať sa (do plaču), spôsobiť (radosť) vynášať (finančne), plodiť (ovocie)»»» Mi dai le chiavi? / La porta dà sul giardino. / Ora mi hai dato un corpo pieno di desiderio. / Questo lavoro non dà molto guadagno.

4 4 dať sa, pustiť sa (do práce), vložiť sa (pod) porsi* a/sotto = pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono posto»»» Porsi in cammino. / Si posse al lavoro. / Noi ci poniamo sotto la tua protezione. dať si/nechať si urobiť (kávu, šaty) farsi* + fare = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo»»» Mi faccio fare il conto. / Mi faccio fare il cappuccino. / Mi faccio fare un bel messaggio. / Farsi fare qualcosa in inglese. dať si (na seba), položiť si, dať sa (na prácu) mettersi + messo»»» Mi metto le scarpe. / D accordo, mi metto al lavoro. dať si dole (zo seba), vyzliecť si togliersi* + = tolgo, togli, toglie, togliamo, togliete, tolgono tolto dávať prednosť, mať radšej sc preferire (-isco) definovať, určiť, stanoviť, urovnať (spor) sc definire (-isco) deliť, rozdeliť, podeliť; zdieľať dividere + in/tra diviso deliť sa, rozdeliť sa; rozísť sa (pár), členiť sa dividersi + con/in/tra/da diviso diať sa (čo), robiť sa/si (čo) farsi* + = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo»»» Si fa giorno. diskutovať o, dohadovať sa discutere + di discusso dohnať, dobehnúť, dosiahnuť (cieľ) ragiungere + (a) = ragiungo, ragiungi... ragiunto dodať, doručiť, odovzdať consegnare a dodržať, plniť, udržiavať, živiť mantenere* =mantengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono manterrò manterrei»»» Non hai mantenuto la tua promessa. / Lui si manteneva in forma facendo molta ginnastica. dohodnúť sa, zhodnúť sa (s kým, na čom) accordarsi con/su»»» Dobbiamo accordarci su provvedimenti concreti. dohodnúť sa mettersi + d accordo con messo dokázať, byť schopný; zvládať, dariť sa riuscire* a = riesco, riesci, riesce, riusciamo, riuscite, riescono sono riuscito»»» Non riesco a salire sulla scala perché soffro di vertigini. / Riesce molto bene nelle materie letterarie. dokázať niečo robiť farcela* + (ce la faccio) = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ce l ho fatta facevo»»» Ce la fai a fare l esercizio? doložiť, preukázať (dokumentami) documentare domnievať sa, mieniť, súdiť (osobný názor) ritenersi* = ritengo, ritieni, ritiene, riteniamo, ritenete, ritengono riterrò riterrei dopĺňať (výchovu, zákon), kompletovať completare doporučiť, odporučiť, poradiť; zveriť (niekomu dieťa) raccomandare dosiahnuť (cieľ), dospieť k, dôjsť, doraziť giungere + (a) = giungo, giungi... giunto»»» Per giungere alla meta non è sempre conveniente preferire la strada più breve. dostať (výchovu), prijať (správu), obdržať ricevere»»» Hai ricevuto la mia cartolina? / La scuola materna completa l educazione che il bambino riceve in famiglia. dostať sa, vyviaznuť z niečoho, poradiť si cavarsela me la sono cavata»»» Me la sono cavata troppo facilmente. / Me la sono cavata grazie a un cavillo. dotknúť sa, dotýkať sa, dosiahnuť (na dno) toccare»»» Non toccare la finestra! / Non mi piace nuotare dove non tocco. / È meglio non toccare quel tema in sua presenza. dotknúť sa letmo, otrieť sa, zavadiť o sfiorare dovážať, importovať, prinášať importare dovoliť, povoliť, umožniť permettere + di permesso»»» Il rettore non ha permesso l assemblea. dovoliť si, dopriať si permettersi + permesso»»» Non me lo posso permettere. / Mi permetto di ricordare... dozerať, dávať pozor na, strážiť niekoho vigilare su/qc (io vigilo)»»» Vigilò la casa durante l assenza del proprietario. dohliadať na, mať dohľad nad sorvegliare q/qc»»» Sorveglia i bambini, mentre io preparo da mangiare. dozrieť (človek), dospieť; vyzrieť (ovocie) maturare

5 5 zveriť sa (komu čo), zveriť, mať dôveru confidare in/a»»» Mi ha confidato che... držať, podržať, mať, nechať si tenere* =tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono terrò terrei»»» Posso tenere questo? (nechať si) / držať v rukách tenere* tra le mani =tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono terrò terrei držať sa, riadiť sa (niečím), potrpieť si/záležať na tenersi* a/in/per =tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono terrò terrei dúfať sperare dunieť, zadunieť, hučať, burácať, rozliehať sa rimbombare dvoriť niekomu far* + corte a = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo dýchať, vdychovať, oddychovať respirare ďakovať, poďakovať ringraziare E+ editovať editare emigrovať emigrare evakuovať evacuare evanjelizovať evangelizzare existovať esistere + sono esistito exkomunikovať scomunicare expedovať sc spedire (-isco) F+ fajčiť, dymiť, čmudiť fumare fakturovať fatturare fandiť (komu), povzbudzovať, podporovať tifare per fantazírovať, oddávať sa bdelému sneniu fantasticare fascinovať, očariť, zvádzať affascinare feminizovať femminilizzare filmovať filmare filozofovať filosofare filtrovať filtrare financovať finanziare flirtovať, koketovať, maznať sa amoreggiare con frázovať (pri speve, hraní) fraseggiare fungovať, slúžiť (účelu), šlapať funzionare»»» Il telefono non funziona. G+ garantovať, zaručiť, ručiť sc garantire (-isco) grcať, vracať, dáviť, chrliť (lávu) vomitare grilovať grigliare grilovať sa grigliarsi H+ hádať (čo sa udeje), uhádnuť, tipovať indovinare

6 6»»» Non ha indovinato la risposta. hádať sa, rozhádať sa, viesť spor litigare hanbiť sa vergognarsi hazardovať, riskovať,odvážiť sa azzardare hľadať, pátrať cercare hľadať znovu, skúmať, pátrať ricercare hladkať, pohladiť, maznať, láskať carezzare hladkať, pohladiť; chovať (nádej); lichotiť accarezzare hlasovať, odhlasovať votare hnevať sa, rozčuľovať sa arrabbiarsi»»» Mi arrabbio molto. hnusiť sa, budiť odpor nauseare (io nauseo) hodiť, vrhnúť, zahodiť, vyhodiť gettare»»» Non gettate oggetti dal finestrino. hojdať, pohojdať, kolísať; živoť (nádej) cullare hojdať sa; tešiť sa, utešovať sa (nádejou) cullarsi holiť radere holiť sa, oholiť sa radersi + (farsi la barba) raso holiť sa, holiť si bradu/fúzy farsi* + la barba = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno fatto facevo holiť (celkom odstraňovať) rasare horieť ardere + arso hovoriť parlare»»» Parla di musica. hrať (na hud. nástroj), znieť suonare hrať (sa) (hry, šport) giocare a hrešiť, zhrešiť, spáchať hriechy commettere + peccati commesso hromadiť, nahromadiť, nakopiť (problémy), akumulovať accumulare hýbať, pohnúť, smerovať k muovere + mosso hýbať sa, pohybovať sa muoversi + mosso CH+ chápať (rozumom) pochopiť; zahŕňať comprendere + compreso»»» Comprende di aver sbagliato. / Cerca di comprendermi. / La quota non comprende trasporto. chápať (zmysel), ponímať; mieniť; načúvať intendere inteso»»» Intendetemi bene! / Io non la intendevo così! / Cosa intendi con questo? charakterizovať caratterizzare chcieť voler/e* = voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono vorrò vorrei»»» Promettiamo di voler sempre operare... chrániť, brániť, ochraňovať pred proteggere + da protetto chrápať russare chváliť, pochváliť, velebiť lodare chváliť sa lodarsi chvieť sa, vibrovať vibrare chýbať, nemať dosť; nechytiť, netrafiť (v športe) mancare»»» Evidentemente al consiglio manca la volontà. / Mi manchi molto, torna presto! chystať sa (niečo urobiť) stare* per (fare) = sto, stai, sta, stiamo, state, stanno sono stato starò starei

7 I+ 7 improvizovať, hovoriť/hrať bez prípravy improvvisare inovovať, zmodernizovať, obnoviť rinnovare inšpirovať, vnuknúť (myšlienku), vzbudiť ispirare inšpirovať sa, vychádzať z niečoho ispirarsi a inštrumentovať, písať pre orchester orchestrare interpretovať, predviezť (zahrať), tlmočiť interpretare investovať; dosadiť, vymenovať, udeliť (titul) investire»»» Ho investito tutti i risparmi in opere d arte. / Il re l ha investito del titolo di duca. ísť, chodiť, viezť sa, cestovať, dariť sa andare* = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť naproti andare* incontro = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť navštíviť (niekoho) andare* a trovare = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť pripraviť, ísť prichystať (kávu) andare* a preparare = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť na chuť, byť po chuti andare* a gusto = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť spať andare* a letto = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť si pozrieť, pozrieť si andare* a vedere = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť pešo andare* a piedi = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť preč, odísť andare* via = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť vlakom, cestovať vlakom andare* in treno = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť vlakom, cestovať vlakom prendere + il treno ho preso ísť (popri niečom), prejsť, prechádzať passare ísť na prechádzku, urobiť si prechádzku fare* + una passeggiata = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo ísť s prúdom, nasledovať prúd seguire la corrente ísť vyvenčiť psa portare a spasso il cane ísť proti prúdu andare* contro corrente = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei ísť o niečo, týkať sa niečoho trattarsi di (si tratta di) izolovať, oddizolovať, oddeliť isolare izolovať od, oddeliť, odlúčiť, segregovať segregare da izolovať sa, segregovať sa segregarsi J+ jamovať (džez), robiť jam-ku fare* + jam /džem/ = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo jasať, plesať esultare javiť sa, ukazovať sa, rysovať sa, črtať sa prospettarsi jazdiť, pendlovať, kolovať, byť v obehu, cirkulovať circolare jednať, vyjednávať; správať sa; zaoberať sa trattare di/con»»» Hanno trattato la vendita di... / Mi tratta come un amico. / L articolo tratta di... jesť mangiare jazdiť na koni andare* a cavallo = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei K+ kakať fare* + la cacca = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo kľačať, byť na kolenách essere* + in ginocchio = sono, sei, è, siamo, siete, sono sono stato ero sarò sarei kľaknúť si, kľakať inginocchiarsi

8 8 pokoriť sa (pred niekým), ponížiť sa prostrarsi klamať, predstierať mentire kliknúť (na web) cliccare klopať, zaklopať, tĺcť, búchať bussare kmitať, kývať sa, kolísať, váhať oscillare kódovať, zakódovať, šifrovať codificare komentovať commentare kompostovať compostare konať, reagovať, pôsobiť na niečo sc agire (-isco) končiť, skončiť, absolvovať (kurz) sc finire di (-isco) konzumovať, zjesť, spotrebovať, opotrebovať consumare korčuľovať (sa) pattinare kosiť, pokosiť, skosiť falciare kráčať, ísť camminare kradnúť, okradnúť, ukradnúť rubare kraľovať, vládnuť regnare kresliť, nakresliť disegnare kričať gridare kritizovať criticare krstiť, pokrstiť battezzare kúpiť, nakúpiť, odkúpiť comprare kúpiť, získať, nadobudnúť, uloviť acquistare kvapkať gocciare kvitnúť, rozkvitnúť, prekvitať sc fiorire (-isco) kýchať, kýchnuť sc starnutire (-isco) L+ ladiť, naladiť (hud.); zladiť, zmieriť, dovoliť accordare con/a ladiť s niečím, hodiť sa k (farby, šaty) intonarsi con letieť, lietať volare ležať, odpočívať, nachádzať sa giacere* = giaccio, giaci, giace, giacciamo, giacete, giacciono lyžovať sa sciare ľutovať (chybu), mrzieť, byť ľúto, nariekať dolersi* di = dolgo, duoli, duole, doliamo, dolete, dolgono dorrò dorrei»»» Si doleva della sua incompetenza. ľutovať (niečo), kajať sa z niečoho pentirsi di»»» Si è pentito di averlo sgridato. M+ maľovať, namaľovať, vymaľovať, nakresliť dipingere + ho dipinto maskovať, zamaskovať, tajiť mascherare masírovať, trieť, robiť masáž massaggiare mať, dostať avere* = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno /ebbe, ebbero/ avrò avrei»»» Posso avere una tazza di tè, per favore? mať niečo s niekým, zamotať sa/spať s niekým farsela con (se la faccio) = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno se l ho fatta facevo»»» Mio nonno aveva una voglia di vino quando è nato e non è mai riuscito a farsela passare. / Uscire con una e farsela con un'altra. mať starosti, obávať sa, byť zamyslený stare* in pensiero = sto, stai, sta, stiamo, state, stanno sono stato stette, stettero

9 9»»» Non stare in pensiero per tua madre. / Non dovresti farla stare in pensiero così. mať vysokú školu, vysokoškolské vzdelanie avere* una laurea = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno avrò avrei meniť, premeniť, skonvertovať, obrátiť (na vieru) convertire in/a meniť sa, premeniť sa, konvertovať (na vieru) convertirsi in/a merať, zmerať, vymerať misurare merať sa (s niekým), súperiť misurarsi con milovať, mať rád, ľúbiť amare milovať, mať rád (chcieť dobro druhému) voler* bene a = voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono vorrò vorrei milovať sa (navzájom) amarsi milovať sa (pohlavný styk) fare* + l amore = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo minimalizovať; bagatelizovať, podceňovať minimizzare minúť, utratiť, stratiť (čas) spendere + ho speso miznúť, vyprchať, doznieť, vytratiť sa sc svanire (-isco) sono svanito mlčať, byť ticho, zmĺknuť tacere* = taccio, taci, tace, tacciamo, tacete, tacciono množiť sa, rozmnožiť sa, násobiť sa moltiplicarsi močiť, vymočiť sa orinare/urinare močiť, šťať (vulg.) pisciare modliť sa k Bohu o, prosiť o/za pregare Dio per modliť sa žalmy, odriekať žalmy salmodiare môcť, smieť potere* = posso, puoi, può, possiamo, potete, possono /potette, potettero/ potrò potrei mrzieť, vadiť, byť ľúto dispiacere* = dispiaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono sono dispiaciuto»»» Ti dispiace se apro la finestra? / Mi dispiace. mučiť (telesne), trápiť, trýzniť torturare mučiť, umučiť martirizzare mučiť, trápiť martoriare musieť, mať (povinnosť, za úlohu) dovere* = devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono /dovette, dovettero/ dovrò dovrei myslieť (si), uvažovať, domnievať sa pensare N+ naháňať (koho/čoho), hnať sa (za niečím/niekým) rincorrere + ho rincorso»»» L hanno rincorso ma non sono riusciti a raggiungerlo. naháňať sa (navzájom) rincorrersi + ho rincorso nahradiť, vymeniť, vystriedať sc sostituire a/con (-isco) nachádzať sa, byť, mať sa trovarsi nájsť, stretnúť sa s, domnievať sa trovare nakupovať, nakúpiť, spraviť nákup fare* + la spesa = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo naladiť, zanôtiť, začať hrať/spievať/hovoriť, nasadiť tón intonare nalíčiť, namaľovať, označiť (karty) truccare nalíčiť sa, (na)maľovať sa truccarsi naložiť (do, na), nabiť caricare namazať, premazať, naolejovať lubrificare napadnúť (v mysli), prísť na myseľ venire* in mente = vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono sono venuto verrò verrei napínať uši, špicľovať spalancare gli orecchi naplniť, napustiť, vyplniť, zahádzať riempire* = riempio, -pi, -pie, -piamo, -pite, riempiono napodobňovať, nasledovať, imitovať, hrať imitare narážať, robiť narážky alludere + a ho alluso

10 10 nariadiť, objednať (kávu), utriediť, naordinovať ordinare (io ordino) nariekať, sťažovať si dolersi* = dolgo, duoli, duole, doliamo, dolete, dolgono dorrò dorrei narodiť sa, vyvierať, vzniknúť nascere + sono nato nasýtiť sa, nabažiť sa saziarsi nasledovať (niekoho), prenasledovať inseguire násobiť, znásobiť, rozmnožiť, zvýšiť (výdavky) moltiplicare natankovať (benzín) fare* + la benzina = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo naťahovať struny incordare natiahnuť, napnúť, blížiť sa, smerovať tendere + ho teso navrhnúť, radiť, poradiť, napovedať, anšepkať sc suggerire (-isco) navrhnúť, ponúknuť, predložiť (niekomu niečo) proporre* + = pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono ho proposto proponevo navštevovať, pravidelne niekde chodiť frequentare navštíviť, prezrieť si visitare (io visito) načrtnúť, navrhnúť, predložiť (návrh) prospettare ho/sono prospettato»»» Mi hanno prospettato la possibilità di entrare in un giornale. nazvať, pomenovať denominare nazvať, pomenovať, dať meno dare* il nome = do, dai, dà, diamo, date, danno nechať, zanechať, opustiť, vzdať sa (čoho) lasciare nenávidieť, neznášať odiare nepochopiť (zmysel), zle pochopiť fraintendere + ho frainteso»»» Forse hai frainteso la mia domanda. neznášať (jedlo) non sopportare ničiť, zničiť, kaziť, znehodnotiť, zbúrať, zruinovať rovinare ho/sono rovinato niesť, nosiť; vziať (niekde), zaviezť, doviezť k portare»»» Il lavoro portò i suoi frutti. / Ha portato i bambini a spasso. nominovať, ustanoviť, menovať (do funkcie) nominare nosiť (oblek, šaty), mať na sebe, obliecť si indossare nudiť sa annoiarsi O+ obdivovať ammirare obedovať pranzare obetovať (vzdať sa niečoho) sacrificare (fare un sacrificio) obetovať sa sacrificarsi objať abbracciare objať sa abbracciarsi objaviť, odhaliť, odkryť, zistiť, vypátrať, prejaviť (city) scoprire + ho scoperto objaviť sa, zjaviť sa, zdať sa apparire* + = appaio, -ri, -re, -riamo, -rite, appaiano sono apparso objaviť sa, ukázať sa affacciarsi objednať (si) (jedlo, tovar) ordinare objednať, rezervovať (ubytovanie) prenotare objednať si, rezervovať si, zaistiť si prenotarsi obliekať sa, obliecť sa vestirsi obmedziť, limitovať, ohraničiť limitare (io limito)»»» Limitava le calorie per paura di ingrassare. obmedziť sa (na niečo) limitarsi (mi limito)

11 11 obohatiť koho/čo, rozšíriť (zbierku) sc arricchire (-isco) obrátiť (sa), zmeniť v, prevrátiť, zatočiť, chýliť sa ku volgere + ho volto»»» Volge lo sguardo verso la madre. / La sua vita volgeva al termine. obrátiť sa (na niekoho), otočiť sa ku, hovoriť na rivolgersi + a/verso mi sono rivolto obsahovať, zahŕňať contenere* =contengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono terrò terrei obstáť, udržať sa na nohách, uživiť sa, vyžiť sostenersi* =-tengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono -terrò -terrei slúžiť, obsluhovať, poslúžiť, servírovať, podávať (jedlo) servire a obťažovať, rušiť, vyrušiť, otravovať disturbare obťažovať, vadiť, rušiť, vyrušiť, vyrušovať dare* disturbo = do, dai, dà, diamo, date, danno»»» Se non Le dà disturbo preferisco un bicchiere di acqua minerale. obviniť, obžalovať z niečoho accusare di oceniť, oceňovať, vážiť si, ceniť si apprezzare oceniť, ohodnotiť (určiť hodnotu), hodnotiť (koho, čo) valutare (io valuto) oddeliť, odlúčiť, separovať, izolovať, odlúčiť od separare da oddeliť sa, odlúčiť sa, rozísť sa (partneri) separarsi oddialiť (odsunúť, vyhnať), odvrátiť (nebezpečenstvo) allontanare oddychovať, odpočívať, riposare oddýchnuť si riposarsi odísť, odchádzať, zomrieť, stratiť sa (sneh) andarsene* (me ne vado) = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno me ne sono andato odísť do/od/z partire per/da sono partito odlišovať sa, nezhodovať sa sc differire (-isco)»»» Il vecchio formato differisce dalla descrizione precedente nel seguente modo. odlišovať sa, rozlíšiť, odlíšiť, vynikať niečím distinguersi per mi sono distinto»»» Bisogna distinguere bene i caratteri delle variazioni. odmietnuť, zamietnuť, neprijať, odohnať, vyhodiť respingere + = respingo, -spingi, -spinge, -giamo, -gete, -gono ho respinto accogliere»»» Non credo seriamente che possiamo respingere questo accordo. odmietnuť (ponuku), neprijať, nepovoliť, neuznať rifiutare»»» Ha chiesto aiuto, non volevo rifiutare. odobrať (licenciu), vyzdvihnúť, odvolať (slovo) ritirare odpočítať, odčítať sottrarre* = sottraggo, -rai, -rae, -raiamo, -raete, -raggono sottraevo odpojiť, oddeliť, odtrhnúť, strhnúť staccare odporovať, stavať sa na odpor, oponovať opporsi* + a = oppongo, opponi, oppone,-niamo,-nete, pongono mi sono opposto odpovedať, zodpovedať rispondere + ho risposto odpustiť, prepáčiť perdonare odrážať sa, odraziť sa (v niečom), zrkadliť sa riflettersi mi sono riflesso»»» Tale impegno deve riflettersi nella normativa. odseknúť, odrezať, náhle ukončiť troncare odsťahovať sa traslocarsi odsúdiť, usvedčiť; zavrhovať condannare ohlásiť, oznámiť, verejne odsúdiť, udať (niekoho) denunciare ohraničiť, vymedziť, skončiť, ukončiť terminare (termino) ochorieť ammalarsi di ochutnať, degustovať, okoštovať (víno) assaggiare»»» Fammi assaggiare. ochutnať, degustovať, okoštovať degustare ochutnať, vychutnávať; užiť si, užívať si gustare (gustare di fare = užívať si) okúpať sa, kúpať sa fare* + il bagno = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo

12 12 omdlieť svenire sono svenito opakovať, zopakovať ripetere opakovať sa ripetersi opaľovať sa, slniť sa prendere + il sole ho preso opáliť sa abbronzarsi opekať, pražiť (na ohni), piecť sc arrostire (-isco) opekať sa, pražiť sa (na ohni, slnku) arrostirsi opísať, popísať descrivere + ho descritto opiť sa ubriacarsi oponovať, namietať opporre* + = oppongo, opponi, oppone,-niamo,-nete, pongono ho opposto opraviť, napraviť riparare opraviť (chybu), korigovať, napraviť correggere + ho corretto opustiť, zanechať, vzdať sa (niečoho) abbandonare organizovať, pripravovať organizzare orodovať, prosiť (za niekoho) intercedere oslavovať, osláviť, sláviť festeggiare oslobodiť, uvoľniť liberare oslobodiť sa, zbaviť sa (koho/čoho) liberarsi ospevovať, velebiť, oslavovať inneggiare a ospravedlniť, prepáčiť scusare osprchovať sa, sprchovať sa fare* + la doccia = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo osvojiť si, prijať (za svoje), absorbovať assimilare osvojiť si, naučiť (sa), dozvedieť sa (správu) apprendere + ho appreso otočiť, točiť, natáčať, zahnúť, prechádzať girare otvoriť, zahájiť, rozbaliť aprire + ho aperto otvoriť dokorán, úplne roztvoriť/roztiahnuť spalancare overiť (si), zistiť, preveriť verificare ovplyvňovať, určovať (smerovanie) condizionare ozdobiť, zdobiť, vyzdobiť, aranžovať, vyznamenať decorare označiť niečo, poznamenať, zdôrazniť notare oznámiť, ohlásiť; predpovedať annunciare oznámiť, informovať, komunikovať, preniesť comunicare oženiť sa, vydať sa, osvojiť si, prijať sposare oženiť sa, vydať sa, vziať sa sposarsi ožiariť, rozžiariť, rozjasniť, vyžarovať irradiare oživiť, povzbudiť avvivare oživiť, prebudiť k životu vivificare P+ padať, klesať, spadnúť cascare sono cascato páčiť sa, chutiť, baviť (koho čo) piacere* = piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono sono piaciuto padnúť, spadnúť cadere sono caduto cadrò cadrei padnúť, spadnúť, zrútiť sa, zhodiť, zvrhnúť precipitare (io precipito) páliť, spáliť, štípať; štvať, trápiť; horieť bruciare»»» Ho bruciato un cibo. / È bruciata dal desiderio. / Mi brucia questa situazione. pamätať si, spomínať si; pripomenúť (niekomu) ricordare

13 13 pamätať si, spomínať si, spomenúť si ricordarsi»»» Non mi ricordo. pásť (kravy) pascere patriť (niekomu, k niečomu) appartenere* = -tengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono -terrò -terrei»»» La mia vita appartiene a Dio. pedálovať; makať, hodiť sebou (hovor.) pedalare pestovať, rozvíjať, venovať sa (hudbe) coltivare pichnúť, poštípať, bodnúť (hmyz); pichať pungere + ho punto píliť, napíliť, narezať segare piť, vypiť bere* = bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono berrò berrei bevevo piť, popíjať alkohol trincare písať, napísať scrivere + ho scritto pískať fischiare plakať, nariekať, oplakávať piangere + ho pianto plánovať pianificare (io pianifico) plánovať, navrhnúť, projektovať, naplánovať progettare platiť, zaplatiť, oplatiť sa, doplatiť pagare platiť (byť platný), mať hodnotu/cenu valere* + = valgo, vali, vale, valiamo, valete, valgono ho/sono valso varrò varrei plávať nuotare plaziť sa strisciare plytvať (časom), mrhať, mariť spreccare pobudnúť s niekým, zdržať sa, pristaviť sa intrattenersi* = -tengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono -terrò -terrei počať, otehotnieť, vymyslieť, pochopiť sc concepire (-isco) počítať, spočítať; počítať s niekým, spoliehať sa contare su di počítať, vypočítať, zvažovať, kalkulovať calcolare (io calcolo) počúvať, vypočuť si ascoltare počuť, započuť, dozvedieť sa (informáciu) udire* = odo, odi, ode, udiamo, udite, odono»»» Io odo un rumore. podať (niečo niekomu) passare ho/sono passato podať ruku tendere la mano + ho teso podať ruku, ponúknuť (pomoc) porgere la mano ho porto podať, dať, poskytnúť, klásť, položiť porgere + ho porto»»» Porgimi il burro, per favore. podliehať (niekomu) sottostare* a = sottostò, -stai, -sta, -stiamo, -state, -stanno sono sottostato -starò -starei podmaniť, podrobiť soggiogare podobať sa, byť podobný, pripomínať niekoho assomigliare a»»» Assomiglia al padre. podobať sa, byť si podobní assomigliarsi»»» Si assomigliano molto. podopierať, podporiť, niesť (váhu), držať sostenere* =-tengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono -terrò -terrei podopierať (chorého), udržiavať (nádej) sorreggere + ho sorretto podpísať (niečo) firmare podpísať (sa pod niečo), potvrdiť (účasť) sottoscrivere + ho sottoscritto podporovať, napomáhať; nadŕžať (niekomu) sc favorire (-isco) podporovať, podnietiť (rast), zveľadiť niečo promuovere + ho promosso podriadiť sa, podrobiť sa sottomettersi + mi sono sottomesso pohnúť, posunúť, vyburcovať (niekoho) smuovere + ho smosso

14 14 pohrýzť, uhryznúť, hrýzť, páliť, štípať mordere + ho morso pochádzať, mať pôvod v provenire* = provengo, -vieni, -viene, -veniamo, -venite, -vengono sono provenuto -verrò -verrei»»» Provengo da una famiglia dei musicisti. pochopiť sa (vzájomne) intendersi + mi sono inteso pochybovať o dubitare di (io dubito) poistiť sa (proti), zaistiť sa, uistiť sa assicurarsi contro pokaziť, zničiť, skaziť guastare pokaziť sa, skaziť sa guastarsi pokoriť, ponížiť, potupiť umiliare pokoriť sa, ponížiť sa; skoniť sa, pokloniť sa umiliarsi davanti a pokoriť sa (pred niekým), padnúť na kolená prostrarsi pokračovať, robiť ďalej continuare pokračovať, postupovať (ďalej), zahájiť (schôdzu) procedere»»» Procedete! / Tutto procede come previsto. pokúsiť sa, skúšať, pokúšať, zvádzať tentare položiť, umiestniť, dať, vložiť mettere + ho messo položiť na stôl, nosiť na stôl, servírovať mettere + a tavola ho messo položiť (základy), postaviť (na zem), určiť porre* + = pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono ho posto ponevo pomáhať, pomôcť (niekomu) aiutare pomôcť, poskytnúť pomoc soccorrere + ho soccorso pomstiť sa (niekomu za niečo) vendicarsi pomýliť sa/si, urobiť chybu, netrafiť sbagliare»»» Ho sbagliato numero. pomýliť sa sbagliarsi mi sono sbagliato»»» Mi sono sbagliato. ponáhľať sa, mať naponáhlo avere* fretta = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno avrò avrei ponáhľať sa, pohnúť si, nebáhať a affrettarsi ponúknuť, obetovať, dať offrire + ho offerto ponúknuť sa, naskytnúť sa (príležitosť) offrirsi mi sono offerto ponúknuť, poskytnúť, vrátiť, priniesť (úžitok) rendere ho reso poradiť, radiť consigliare ho consigliato porodiť, dať život sc partorire (-isco) ho partorito porovnávať, prirovnávať comparare ho comparato porozprávať sa, pokecať si, klebetiť fare* + quattro chiacchiere = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo porozprávať sa, poklebetiť si farsi* + una chiacchierata = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno mi sono fatto facevo posilniť, pozdvinúť, vzpružiť, osviežiť (ducha) ristorare ho ristorato»»» Devo ristorare le forze. posilniť sa, osviežiť sa, vzpružiť sa ristorarsi mi sono ristorato posilniť, zosilniť, spevniť, upevniť (moc) rafforzare??? posilovať s činkami fare* + pesi = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo poškodiť, pokaziť, obnosiť, premárniť sciupare ho sciupato poškodiť sa, pokaziť sa, opotrebovať sa sciuparsi mi sono sciupato poskytnúť, dopriať, uznať concedere + ho concesso poslať (niekoho, niečo / / niekam) mandare ho mandato»»» Ti mando in allegato la canzonetta alla lingua slovacca. poslať, odoslať (správu, balík, kuriéra, posla) sc spedire (-isco) ho spedito poslúchať, počúvať (niekoho) sc ubbidire a (-isco) ho ubbidito

15 15 postarať sa o, urobiť všetko nevyhnutné pre provvedere a ho provveduto postaviť, vybudovať; vytvoriť, vymyslieť sc costruire (-isco) ho costruito postaviť (na niečom), podložiť (tvrdenie) basare su ho basato postaviť, vybudovať, založiť, povzbudiť edificare ho edificato postiť sa, nejesť digiunare ho digiunato postlať, ustlať si farsi* + il letto = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno mi sono fatto facevo postupovať, napredovať, posúvať (dopredu) avanzare potopiť, zavaliť, zahltiť, zahaliť, prikryť sommergere??? potratiť sc abortire (-isco) ho/sono abortito potrebovať avere* bisogno di = ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno ho avuto avrò avrei potrebovať, byť potrebné, byť treba bisognare è bisognato (má len 3. pád) potvrdiť confermare ho confermo použiť, používať, užívať usare ho usato považovať, domnievať sa, mať (za koho/čo) ritenere = ritengo, -tieni, -tiene, -teniamo, -tenete, -tengono ho ritenuto riterrò riterrei povedať, hovoriť, odriekať dire* + = dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono ho/sono detto povzbudiť niekoho incoraggiare a ho incoraggiato pozdraviť, zdraviť, rozlúčiť sa salutare ho salutato pozerať (sa), dávať pozor, prehliadať (si) guardare ho guardato poznačiť si, poznamenať si notarsi mi sono notato poznať, spoznať, vedieť (cudziu reč) conoscere ho conosciuto poznať, rozpoznať (známeho); uznať (vinu) riconoscere ho riconosciuto pozorovať, sledovať, všimnúť si osservare ho osservato pozrieť sa (letmo), mrknúť sa, nazrieť dare* un occiata a = do, dai, dà, diamo, date, danno ho dato/davo/darò/darei/che io dia pozvať, vyzvať invitare ho invitato požadovať, vyžadovať, očakávať pretendere + ho preteso požehnať, vysvätiť (kostol) benedire + ho benedetto požiadať (niekoho), poprosiť, žiadať, spýtať sa chiedere + a ho chiesto požičať, zapožičať, poskytnúť (pomoc) prestare ho prestato požičať si farsi* + prestare = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno mi sono fatto facevo požierať divorare ho divorato pôsobiť (byť zamestnaný) essere* + impiegato in = sono, sei, è, siamo, siete, sono sono stato ero sarò sarei pracovať, robiť, byť zamestnaný lavorare ho lavorato pracovať/drieť ako hovädo lavorare come una bestia ho lavorato prať fare* + il bucato = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo prdnúť si fare* + un peto = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo prebdieť passare vegliando ho/sono passato prejsť (kus cesty), zdolať percorrere* + = -corro, -corri, -corre, -corriamo, -correte, -corrono ho percorso prebodnúť, zomrieť, pominúť trapassare ho/sono trapassato prebudiť, oživiť (nádej), podnietiť risvegliare prebudiť sa, zobudiť sa svegliarsi predať, predávať, odpredať vendere ho venduto predchádzať, predísť, predbehnúť precedere ho preceduto predchádzať (niečo, niekoho) passare avanti a ho/sono passato predísť, zabrániť niečomu prevenire* = prevengo, -vieni, -viene, -veniamo, -venite, -vengono sono prevenuto -verrò -verrei predĺžiť, natiahnuť (nohy), riediť (víno) allungare ho allungato predĺžiť (lehotu), odložiť (na neskôr), odročiť prolungare ho prolungato

16 16 predpokladať, domnievať sa, myslieť si presumere + ho presunto predpokladať, domnievať sa; vyžadovať presupporre* + = -pongo, -poni, -pone, -poniamo, -ponete, -pongono ho presupposto -ponevo predstaviť si, myslieť si, vymyslieť si immaginare (immagino) ho immaginato predstaviť si, predstavovať si figurarsi mi sono figurato predstavovať, zobrazovať, vystupovať figurare ho figurato predstierať, fingovať, pretvarovať sa fingere + ho finto predvídať, tušiť prevedere + ho previsto prehĺbiť (poznanie), vyhĺbiť (jamu) approfondire (-isco) ho approfondito preháňať, zveličovať esagerare ho esagerato prechádzať sa, poprechádzať sa, chodiť passeggiare ho passeggiato prejaviť, dať najavo, vyjadriť; manifestovať manifestare ho manifestato prejaviť sa, ukázať sa, zjaviť sa manifestarsi mi sono manifestato prejsť, ísť, uplynúť, preniknúť (svetlo) passare per ho/sono passato prejsť na inú tému passare per altro ho/sono passato prejsť (cez niečo), prechádzať (krízou) attraversare ho attraversato prekážať essere d impedimento prekonať sa, premôcť sa vincersi + mi sono vinto prekonať (niečo), zdolať (súpera, horu) superare ho superato prekontrolovať, vykonať prehliadku passare in rivista ho/sono passato prekvapiť sorprendere + ho sorpreso preložiť, pretlmočiť, previesť do tradurre* + = traduco,-duci,-duce, -duciamo,-ducete,-ducono ho tradotto -durrò -durrei -ducevo premeniť, zmeniť, pretvoriť trasformare ho trasformato premeniť sa, zmeniť sa (vnútorne) trasformarsi mi sono trasformato premiestniť, prestaviť (nábytok) traslocare ho traslocato premietať proiettare ho proiettato premyslieť, zvážiť, pouvažovať ripensare ho pensato prenajať, dať do nájmu, najať affittare ho affittato prenajať, dať do nájmu, najať dare* in affitto = do, dai, dà, diamo, date, danno ho dato prenajať si, zobrať do nájmu, najať si prendere + in affitto ho preso prenajať (si), najať (si) noleggiare ho noleggiato preniesť, preložiť, presťahovať trasferire (-isco) ho trasferito prenocovať pernottare ho pernottato prepichnúť, preraziť, prevŕtať perforare ho perforato prepísať nanovo (lepšie) riscrivere ho riscritto preplakať passare piangendo ho/sono passato preplávať passare a nuoto ho/sono passato preplaziť sa passare strisciando ho/sono passato prerušiť, zastaviť, vypnúť (prúd) interrompere + ho interrotto presedieť passare sedendo ho/sono passato prespať passare dormendo ho/sono passato prestať (s niečím), zanechať (štúdium) smettere + ho smesso prestať, prejsť (dážď), ukončiť, zastaviť sa cessare ho/sono cessato prestať niečo robiť cessare di fare ho/sono cessato presťahovať sa, nasťahovať sa trasferirsi (-isco) mi sono trasferito prestrieť (stôl), prichystať, chystať apparecchiare ho apparecchiato presvedčiť (niekoho o niečom), usvedčiť convincere + di ho convinto

17 17 presvedčiť sa, uistiť sa o niečom convincersi + di mi sono convinto preštudovať (istý čas) passare studiando ho/sono passato pretancovať (noc) passare ballando ho/sono passato preťažiť, preplniť, navaliť sovraccaricare ho sovraccaricato pretekať, prekypovať riversarsi prevziať (zodpovednosť), prijať (rolu, postoj) assumere + ho assunto prezentovať, predstaviť, predložiť presentare ho presentato prezliecť sa, zmeniť oblečenie cambiare vestiti ho cambiato prezvoniť (mobilom) fare* + uno squillo = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo prežehnať sa segnarsi mi sono segnato prežiť, pretrvať (niečo, niekoho) sopravvivere + sono sopravvissuto pribehnúť, ponáhľať sa (na pomoc) accorrere ho/sono accorso priblížiť (sa k niekomu), prisunúť avvicinare ho avvicinato priblížiť sa, blížiť sa, podobať sa, nastávať avvicinarsi mi sono avvicinato priblížiť, prisunúť accostare ho accostato priblížiť sa accostarsi mi sono accostato pričleniť, pridružiť affiancare ho affiancato pričleniť sa, pridružiť sa affiancarsi mi sono affiancato pridať, doliať, dodať aggiungere + ho aggiunto prihrať loptu passare la palla ho/sono passato prijať (niečo/niekoho), uvítať (niečo) accogliere* + = accolgo, accogli, accoglie, -gliamo, -gliete, -lgono ho accolto respingere prijať, uznať, pripustiť (niekoho k niečomu) ammettere ho ammesso prijať, privítať (s radosťou); dať si (kávu) gradire (-isco) ho/sono gradito prikázať, rozkázať (niekomu niečo) ingiungere + ho ingiunto prikryť, zakryť, kryť coprire ho coperto prikryť sa, zakryť sa, zatiahnuť sa coprirsi mi sono coperto prilepiť, pripevniť, pribiť, vyvesiť affiggere + ho affisso priliehať k niečomu aderire a (-isco) ho aderito priložiť, pripojiť (k mailu), predložiť (dôvod) allegare ho allegato pripíjať, štrngnúť si brindare ho brindato pripraviť, prichystať, chystať preparare ho preparato prispôsobiť, adaptovať; situovať (čo kam) ambientare a/in ho ambientato prispôsobiť sa, adaptovať sa ambientarsi a mi sono ambientato prispôsobiť, upraviť, adaptovať adattare ho adattato prispôsobiť conformare prispôsobiť sa, zariadiť sa (podľa) conformarsi prispôsobiť sa, adaptovať sa, zvyknúť si adattarsi a mi sono adattato prísť, pochádzať, dospieť (k niečomu) venire* = vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono sono venuto verrò verrei prísť navštíviť venire* a trovare = vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono sono venuto verrò verrei prísť, pricestovať, priletieť arrivare ho/sono arrivato priťahovať attirare ho attirato priznať (sa), vyznať, vyspovedať confessare ho confessato propagovať, vyhlásiť, schváliť (zákon) promulgare ho promulgato prorokovať, predpovedať profetare ho profetato prosiť, požiadať, vyzvať; modliť sa pregare di ho pregato prosiť (úpenlivo) supplicare ho supplicato

18 18 prosiť (úpenlivo), prosíkať implorare ho implorato prosiť, úpenlivo prosiť, obráťiť sa s prosbou raccomandarsi mi sono raccomandato provokovať, podnecovať provocare ho provocato pršať piovere (neosobné) ha/è piovuto pustiť (lano), spustiť (kotvu), uvoľniť (stisk) mollare ho mollato pýtať sa, žiadať, poprosiť (o) domandare a ho domandato pýtať sa fare* + una domanda = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo R+ raňajkovať fare* + colazione = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo rásť, vyrásť, dorásť, postupovať, mohutnieť crescere ho/sono cresciuto reagovať na reagire a (-isco) ho reagito recitovať, prednášať, hrať, účinkovať recitare (recito) ho recitato reklamovať, sťažovať sa, vymáhať reclamare ho reclamato rekonštruovať, dať do poriadku ricomporre* + = -compongo, -poni, -pone, -poniamo, -ponete, -pongono ho ricomposto componevo rešpektovať, ctiť rispettare ho rispettato revanšovať sa, opätovať niečo, vymeniť niečo ricambiare ho/sono ricambiato rezať, odrezať, nakrájať, sekať tagliare ho tagliato riskovať, odvážiť sa rischiare ho rischiato rozbaliť; skartovať; zložiť karty; prudko odbočiť scartare ho scartato robiť, urobiť, vyrobiť fare* + = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo robiť, urobiť, pôsobiť niekde, operovať operare (io opero) ho operato rozbiť, zlomiť, pokaziť, roztrhnúť rompere + ho rotto rozčúliť, pobúriť; pohŕdať, opovrhovať sdegnare??? rozhodnúť (sa), určiť, vyriešiť (spor) decidere + di ho deciso»»» Ha deciso di ampliare la famiglia. rozhodnúť sa pre, odhodlať sa ku decidersi + a/per mi sono deciso rozísť sa (pár), nechať sa (zbiť) lasciarsi mi sono lasciare»»» Mi sono deciso a cambiare lavoro. rozjímať, kontemplovať, pozorovať contemplare ho contemplato rozlíšiť, rozoznať distinguere + ho distinto rozložiť sa, rozptýliť sa, rozpadnúť sa sbandarsi mi sono sbandato rozlúčiť sa, ukončiť (pomer), absolvovať licenziarsi mi sono licenziato rozmaznávať, hýčkať, láskať, mazliť sa coccolare (hovor.) ho coccolato rozmnožovať, reprodukovať, znovu vyrobiť riprodurre rozmnožovať sa, znovu sa vytvoriť riprodursi rozpažiť ruky spalancare le braccia rozplakať sa dare* in pianto = do, dai, dà, diamo, date, danno ho dato rozprávať, porozprávať, vyrozprávať raccontare ho raccontato rozprávať, porozprávať (zoširoka) narrare ho narrato rozprávať sa (všeobecne), kecať, tárať chiacchierare (chiacchiero) ho chiacchierato rozpriahnuť ruky (k objatiu) spalancare le braccia ho spalancato rozšíriť, zväčšiť ampliare ho ampliato rozpustiť sa, roztopiť sa, rozísť sa (dav) sciogliersi* + = sciolgo, sciogli, scioglie, -gliamo, -gliete, sciolgono mi sono sciolto rozpustiť, roztopiť, vyriešiť (hádanku) sciogliere* + = sciolgo, sciogli, scioglie, -gliamo, -gliete, sciolgono mi sono sciolto rozumieť, chápať, pochopiť capire (-isco) ho capito

19 19 rozumieť niečomu, vyznať sa v niečom intendersi + di mi sono inteso rozviazať, odviazať; dať voľnosť (fantázii) slegare ho slegato/slegavo/slegherò/slegherei/che io sleghi»»» Ha slegato la cintura perché si sentiva stringere. / Ha slegato il cane per farlo giocare. la slegatura = rozviazanie, rozpojenie, odviazanie, nesúvislosť (prejavu) slegato = rozviazaný, neviazaný (kniha), nesúvislý (text), zmätený (človek) rozviazať sa/si, odviazať sa, oslobodiť sa slegarsi mi sono slegato/mi slegavo/mi slegherò/mi slegherei/che mi io sleghi»»» L ostaggio è riuscito a slegarsi. rozvíjať, rozvinúť, vyvinúť, vyvolať sviluppare ho sviluppato rozvinúť (diskusiu, plán, činnosť) svolgere + ho svolto rozvinúť sa, odohrávať sa (udalosť, scéna) svolgersi + mi sono svolto S+ sadnúť si, posadiť sa, urobiť si pohodlie accomodarsi mi sono accomodato sadnúť si, posadiť sa sedersi per = siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono mi sono seduto sať, cucať, nasávať, piť (niekomu krv) succhiare ho succhiato sedieť sedere* = siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono sono seduto schovať, skryť, ukryť, zatajiť, zamlčať nascondere + ho nascosto schovať sa, skryť sa nascondersi + mi sono nascosto sklamať (niekoho), zmariť (nádeje) deludere ho deluso skloniť (hlavu), zohnúť (chrbát) inchinare ho/sono inchinato skloniť sa, zohnúť sa, ukloniť sa inchinarsi mi sono inchinato skočiť si (do obchodu) fare* + un salto = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno ho fatto facevo skočiť, zájsť (po niečo, po niekoho) andare* a prendere = vado, vai, va, andiamo, andate, vanno sono andato andrò andrei skontrolovať, kontrolovať, preveriť controllare ho controllato skrátiť, zjednodušiť abbreviare ho abbreviato skrátiť, zostručniť accorciare ho/sono accorciato skúsiť, vyskúšať, zakúsiť (radosť) provare ho provato skúšať s orchestrom provare con l orchestra ho provato pokúsiť sa niečo urobiť provarsi a fare mi sono provato skúšať, skúmať, preskúmať, preveriť esaminare ho esaminato sláviť, oslavovať, celebrovať, slúžiť omšu celebrare ho celebrato sledovať, nasledovať, ísť za, navštevovať (kurz) seguire venovať pozornosť ho/sono seguito sľúbiť promettere + di ho promesso sľubovať si znovu ripromettere + ho ripromesso smerovať, mieriť, upriamiť + dirigere + verso/contro/su ho diretto smiať sa, zasmiať sa ridere + ho riso smrdieť, zapáchať puzzare di ho puzzato snažiť sa, pokúšať sa cercare di ho cercato»»» Cerco di capirlo. snežiť, padať sneh nevicare ha nevicato snívať sognare ho sognato spadnúť, dopadnúť; klesať sa mysli abbattersi mi sono abbattuto spáchať (zločin), urobiť (chybu), objednať commettere ho commesso spamätať sa, ovládnuť sa, zotaviť sa riprendersi + mi sono ripreso spať dormire ho dormito spievať cantare ho cantato spievať/hrať falošne, neladiť (farby) stonare ho stonato

20 20 splniť (úlohu), vykonať, skončiť, zavŕšiť compiere ho compiuto compirò compire splniť sa (predpoveď), naplniť sa, skončiť sa compiersi mi sono compiuto compirò compire splniť (želanie), vypočuť (modlitbu), vyhovieť esaudire (-isco) ho esaudito spočítať, sčítať sommare ho/sono sommato spojiť, spájať, zjednotiť, zbližovať (postoj) accomunare ho accomunato spojiť, zviazať, pripojiť collegare ho collegato spojiť sa, spájať sa, pridať sa; splynúť unirsi a/con/contro (-isco) mi sono unito spolupracovať, spolupôsobiť collaborare a ho collaborato spolupracovať, spolupôsobiť cooperare a ho cooperato spomaliť rallentare ho/sono rallentato správať sa comportarsi mi sono comportato spraviť skúšku, prejsť na skúške passare all esame ho/sono passato sprevádzať, viesť, odprevádzať accompagnare ho accompagnato spolupracovať, napomáhať, podieľať sa na collaborare spomínať si ricordarsi mi sono ricordato spovedať sa, vyspovedať sa confessarsi mi sono confessato spustiť sa, zliezť; stiahnuť si; vžiť sa do calarsi in mi sono calato spustiť, stiahnuť, znížiť, klesať, padnúť calare ho/sono calato spýtať sa, konzultovať consultare ho consultato starať sa, ošetrovať, liečiť curare ho curato stať sa rendersi??? stať sa (kým, čím, akým) + farsi* + = faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno mi sono fatto facevo stáť (na nohách) stare in piedi sono stato stáť (peniaze) costare sono costato stať sa (niekým, nejakým) diventare sono diventato stať sa (niekým, nejakým) divenire* = divengo, -vieni, -viene, -veniamo, -venite, -vengono sono divenuto -verrò -verrei stať sa súčasťou niečoho, zapadnúť do inserirsi (-isco) mi sono inserito stať sa, prihodiť sa, diať sa succedere + (neosobné) è successo stať sa, prihodiť sa, diať sa accadere (neosobné) è accaduto stať sa, prihodiť sa avvenire* + = avvengo, -vieni, -viene, -veniamo, -venite, -vengono sono avvenuto avverrò avverrei stať sa, prihodiť sa (skúsenosť) capitare (io capito) staviť (sa) scommettere + ho scommesso sťažovať sa, bedákať lamentarsi di mi sono lamentato stiahnuť sa, odstúpiť, uchýliť sa do ústrania ritirarsi mi sono ritirato stimulovať, povzbudzovať, podnecovať ku stimolare ho stimolato stisnúť, stlačiť (tlačidlo) premere ho premuto stisnúť, zovrieť, utiahnuť, tlačiť (topánky) stringere + ho stretto stratiť, zmeškať, prehrať, prísť o perdere + ho perso stráviť, tráviť, prežiť (čas); plynúť, ubiehať trascorrere + ho/sono trascorso strážiť, chrániť, uchovávať custodire (-isco) ho custodito stresovať stressare ho stressato stretnúť, stretnúť sa, zísť sa incontrare ho/sono incontrato stretnúť sa incontrarsi mi sono incontrato stučnieť, pribrať ingrassare ho/sono ingrassato stúpať, ísť hore, nastúpiť, vyliezť, vzniesť sa salire* = salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono ho/sono salito stvoriť, vytvoriť, tvoriť creare ho creato