Microsoft Word - Intenso MediaDesigner.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Intenso MediaDesigner.doc"

Prepis

1 Rýchly sprievodca 10" Intenso Digital Photo Frame V tomto dokumente sa nachádzajú najdôležitejšie funkcie zariadenia Intenso Digital Photo Frame. Detailný inštrukčný manuál s popisom všetkých nastavení pre Intenso Digital Photo Frame nájdete na našej webovej stránke: 1 Infračervený senzor 2 Tlačidlo Menu, ktoré otvára OSD menu 3 Tlačidlo [ ] vľavo 4 Tlačidlo [ ] vpravo 5 Play/Pause [ ] tlačidlo 6 Tlačidlo [ ] vpravo 7 Tlačidlo [ ] dole 8 Exit [ ] tlačidlo 9 Zapnutie/vypnutie 10 SD/MMC/MS slot na kartu 11 USB host slot 12 DC 5V 2A vstup 13 Základňa rámčeka 14 Otvor pre stojan 1 Vypínač 2 Posunie kurzor hore v menu 3 Posunie kurzor vľavo v menu 4 MENU Spustí hlavné menu 5 Posunie kurzor dole v menu 6 Vyhľadávanie dozadu počas prehrávania MP3 alebo video súborov 7 Priblíženie 8 4:3/16:9 Voľba pomeru strán obrazovky: 4:3, 16:9 9 VOL+ Zvýšenie hlasitosti 10 SETUP Spustenie nastavovacieho menu 11 OK Potvrdenie voľby. Spustenie/pozastavenie obrázkovej prezentácie, MP3 alebo video prehrávania. 12 Posunie kurzor vpravo v menu 13 OSD Zobrazí On-Screen-Display (OSD) počas obrázkovej prezentácie 14 Skočí naspäť do predchádzajúceho menu 15 Vyhľadávanie dopredu počas prehrávania MP3 alebo video súborov 16 Spustí obrázkovú prezentáciu s hudbou v pozadí 17 Spustenie / zastavenie hudby počas obrázkovej prezentácie 18 VOL- Zníženie hlasitosti

2 1) Pripojte a zapnite zariadenie Pripojte hlavný adaptér dodaný so zariadením. Pripojte druhý koniec hlavného adaptéra do elektrickej zásuvky. Teraz prepnite vypínač na zadnej strane zariadenia do pozície ON na zapnutie fotografického rámčeka. Poznámky: - Konektor musí byť umiestnený v blízkosti zariadenia, aby bol ľahko dostupný. - Neotvárajte kryt adaptéra. Ak je kryt otvorený, vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento produkt neobsahuje žiadne časti na úpravu. - Napájací adaptér zapojte iba do uzemnených elektrických zásuviek AC V~, 50/60 Hz. Ak nie ste si istý ohľadom špecifikácií vašej elektrickej siete, kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie. - Používajte iba dodaný napájací adaptér a kábel. 2) Vkladanie pamäťových kariet pripojenie USB dátových zariadení Vložte pamäťové karty do slotu s logom výrobcu otočené smerom k vám. Poznámka: Nikdy nevkladajte karty pomocou sily! Nasledujúce formáty pamäťových kariet môžete použiť s vašim digitálnym fotografickým rámčekom: Secure Digital Card (SD ) Secure Digital High Capacity (SDHC ) Multimedia Card (MMC ) Memory Stick (MS ) USB pamäťové zariadenia môžu byť pripojené do USB slotu iba v jednom smere. Poznámka: Nikdy nevkladajte USB pamäťové zariadenia pomocou sily! Poznámka: Digitálny foto rámček je výhradne navrhnutý na použitie s kompatibilnými pamäťovými kartami a 2.0 data média (100 ma).

3 3) Základná prevádzka a) Hlavné menu Po zapnutí sa zobrazí Hlavné menu. Ak ste už vložili pamäťové zariadenie s fotografiami, prehrávanie obrázkov sa spustí automaticky. Môžete zrušiť obrázkovú prezentáciu stlačením tlačidla Back [ ] na diaľkovom ovládači alebo na zadnej strane fotografického rámčeka. Zobrazí sa Image Preview Menu (menu náhľadu obrázkov). Ak stlačíte tlačidlo Back [ ] znova, vstúpite do Hlavného menu. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači na vstup do Hlavného menu. V Hlavnom menu môžete zvoliť medzi Connected Storage Devices (Pripojené pamäťové zariadenia), hodinami alebo Setup Menu (Nastavovacie menu). Stlačte tlačidlá [ ], [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlá, na diaľkovom ovládači na zvolenie požadovanej položky v menu. Potvrďte vašu voľbu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. b) Prezeranie fotografií a potom funkciu Photos (Fotografie). Dostanete sa do Image Preview Menu (menu náhľadu obrázkov). Pomocou šípkových tlačidiel zvoľte fotografiu a potvrďte voľbu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. Fotografia sa zobrazí. - Stlačením šípkových tlačidiel vľavo alebo vpravo môžete prepínať dozadu a dopredu medzi obrázkami. - Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Play/Pause [ ] na foto rámčeku na zastavenie prezentácie obrázkov. - Stlačte tlačidlo OSD na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Menu na foto rámčeku na otvorenie OSD Menu. c) Prehrávanie hudobných súborov a potom funkciu Music (Hudba). Zobrazia sa všetky priečinky v Connected Storage Devices (Pripojené pamäťové zariadenia). Zvoľte priečinok pomocou šípkových tlačidiel a potvrďte vašu voľbu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Play/Pause [ ] na foto rámčeku. Všetky hudobné súbory v priečinku sa zobrazia. Pomocou šípkových tlačidiel zvoľte titul a potvrďte vašu voľbu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. Vaša voľba sa začne prehrávať. - Stlačením šípkových tlačidiel vľavo alebo vpravo môžete ovládať zobrazené OSD Menu. Potvrďte vašu voľbu pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. - Hlasitosť môžete nastaviť stlačením šípkových tlačidiel hore alebo dole.

4 d) Prehrávanie video súborov a potom funkciu Video. Zobrazia sa všetky priečinky v Connected Storage Devices (Pripojené pamäťové zariadenia). Zvoľte priečinok pomocou šípkových tlačidiel a potvrďte vašu voľbu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Play/Pause [ ] na foto rámčeku. Všetky video súbory v priečinku sa zobrazia. Pomocou šípkových tlačidiel zvoľte video a potvrďte vašu voľbu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. Vaša voľba sa začne prehrávať. - Stlačením tlačidla Menu na rámčeku alebo diaľkovom ovládači otvorí OSD Menu. Stlačením šípkových tlačidiel vľavo alebo vpravo môžete ovládať zobrazené OSD Menu. Potvrďte vašu voľbu pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. - Hlasitosť môžete nastaviť stlačením šípkových tlačidiel hore alebo dole. e) Súborové menu a potom funkciu Files. Zobrazia sa všetky priečinky v Connected Storage Devices (Pripojené pamäťové zariadenia). Zvoľte priečinok pomocou šípkových tlačidiel a potvrďte vašu voľbu stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Play/Pause [ ] na foto rámčeku. Všetky súbory v priečinku sa zobrazia. Pomocou šípkových tlačidiel zvoľte súbor a potvrďte vašu voľbu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. Vaša voľba sa zobrazí alebo začne prehrávať. f) Zobrazenie hodín V Hlavnom menu zvoľte Clock (Hodiny) na zobrazenie času, dňa v týždni, dátumu a (s vloženým pamäťovým zariadením) prezentácie obrázkov. Pre zobrazenie hodín sú k dispozícií dva rôzne režimy. Tieto režimy môžete zvoliť v Setup Menu (Nastavovacie menu). Taktiež tu môžete nastaviť čas. g) Zobrazenie kalendára V Hlavnom menu zvoľte Calendar (Kalendár) na zobrazenie času, dátumu a mesiaca a (s vloženým pamäťovým zariadením) prezentácie obrázkov. h) Zmenenie nastavení V Hlavnom menu zvoľte Setup na individuálne nastavenie vášho zariadenia. Pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovanú položku menu. Potvrďte vašu voľbu pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom Play/Pause [ ] na zadnej strane foto rámčeka. i) Kopírovanie súborov 1. Prosím zvoľte súbor pomocou tlačidiel [ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidiel, na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači. Označenie sa zobrazí pri súbore. Na označenie viac ako jedného súboru, prosím zopakujte tieto kroky. 2. Prosím stlačte tlačidlo OSD na diaľkovom ovládači. Teraz sa na displeji zobrazia možnosti Copy (Kopírovať) alebo Delete (Vymazať). 3. Prosím použite tlačidlá [ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidlá, na diaľkovom ovládači na zvolenie možnosti Copy (Kopírovať) a stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Prídavné pamäťové médiá sú zobrazené na displeji.

5 4. Prosím použite tlačidlá [ ],[ ],[ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidlá,,, na diaľkovom ovládači na zvolenie príslušného pamäťového média a stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači na zvolenie požadovaného pamäťového média a podadresára. 5. Stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači na spustenie procesu kopírovania. 6. Opakovane stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači na potvrdenie správy Complete (dokončené). Pozámka: Ak vaše požadované pamäťové médium sa na zozname nezobrazí, môže to byť z dôvodu, že toto médium je iba na čítanie. Prosím vypnite režim iba na čítanie a skúste reštartovať proces kopírovania. j) Mazanie dát 1. Teraz prosím zvoľte súbor pomocou tlačidiel [ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidiel, na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači. Označenie sa zobrazí pri súbore. Na označenie viac ako jedného súboru, prosím zopakujte tieto kroky. 2. Prosím stlačte tlačidlo OSD na diaľkovom ovládači. Teraz sa na displeji zobrazia možnosti Copy (Kopírovať) alebo Delete (Vymazať). 3. Prosím použite tlačidlá [ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidlá, na diaľkovom ovládači na zvolenie možnosti Delete (Vymazať) a stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. 4. Pomocou tlačidiel [ ],[ ] na foto rámčeku alebo tlačidiel, na diaľkovom ovládači môžete zvoliť YES na vymazanie súborov alebo NO na opustenie menu bez vykonania zmien. 5. Stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači na vymazanie zvolených súborov. 6. Opakovane stlačte tlačidlo [ ] na foto rámčeku alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači na potvrdenie správy Complete (dokončené).

6 Photo setup fotografií) Music setup hudby) Video setup videa) Clock / Calendar setup hodín / kalendára) Alarm setup alarmu) General setup (Všeobecné nestavenia) Nastavenie Sliding show time (Čas prezentácie) Photo mode (Režim fotografie) Transition effect (Efekt prechodu) Date stamp (Zobraziť dátum) Music repeat mode (Režim opakovania hudby) Movie repeat mode (Režim opakovania videa) Time mode (Režim času) Show photo (Zobraziť fotografiu) Clock Wallpaper (Pozadie hodín) Set time (Nastaviť čas) Set time format (Nastaviť formát času) Set date (Nastaviť dátum) Set date format (Nastaviť formát dátumu) Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Ringtone volume (Hlasitosť vyzváňania) Language (Jazyk) Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Saturation (Sýstosť farieb) Auto-run (Automatické spustenie) Power-on (Zapnutie) Power-off (Vypnutie) Hint time (Čas notifikácií) Default (Prednastavené) Popis Zvoľte ako dlho je obrázok zobrazený počas prezentácie. Možnosti: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min. Prosím zvoľte, či sa obrázok má zobraziť ako Full Screen Picture (Obrázok na celú obrazovku) alebo s pôvodným pomerom strán pomocou funkcie Standart screen (Štandardná obrazovka). Zvoľte medzi náhodným a plynulým režimom prechodu. V režime celej obrazovky a počas prezentácie obrázkov táto funkcia zobrazuje dátum vytvorenia obrázku. Režim opakovania Off: Prehrá všetky skladby v zvolenom priečinku. Režim opakovania On: Opakuje prehrávanie zvolenej skladby. Režim opakovania All: Prehrá všetky skladby na zvolenom pamäťovom médiu. Režim opakovania Off: Prehrá všetky videá v zvolenom priečinku. Režim opakovania On: Opakuje prehrávanie zvoleného videa. Režim opakovania All: Prehrá všetky videá na zvolenom pamäťovom médiu. Prosím zvoľte digitálne alebo analógové hodiny Zvoľte prezentáciu obrázkov počas režimu hodín Zvoľte farbu režimu hodín Nastavenie času Nastavenie formátu času na 12 hodín (AM / PM) alebo 24 hodín Nastavenie dátumu Prosím zvoľte formát zobrazenie vášho kalendára, napr. DD/MM/RRRR Nastavenie hlasitosti alarmu. Možnosti: 1,2,3,4,5,6 Zvoľte požadovaný jazyk Nastavenie jasu TFT displeja. Možnosti: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nastavenie kontrastu TFT displeja. Možnosti: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nastavenie sýtosti farieb TFT displeja. Možnosti: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Tu môžete zvoliť režim v ktorom váš foto rámček bude po zapnutí. (Fotografie, hlavné menu, hodiny, kalendár) Aktivuje automatické zapnutie: Vypnuté / raz / denne Aktivuje automatické vypnutie: Vypnuté / raz / denne Nastavte ako dlho má byť okno notifikácií hlavných funkcií zobrazené v režime prezentácie obrázkov a stav (pauza) a (prehrávanie) v obrazu. Možnosti: 0 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec. Vyvolanie predvolených nastavení zariadenia.

7 Displej 4) Špecifikácie produktu Hlavný adaptér USB port Podporované pamäťové karty Podporovaný rozmer obrázkov Možnosti Prevádzková teplota Digitálny TFT LCD Veľkosť displeja: 10 palcov (25,4 cm diagonálne) Pomer strán displeja: 4:3 Rozlíšenie: 1024*768 bodov Vstup: 100~240V AC, 50/60Hz Výstup: 5V 2A DC USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Podpora USB pamäťových médií SD/SDHC (Secure Digital Card), MMC (MultiMedia Card), MS (Memory Stick) JPEG, max. rozlíšenie:8000*8000 bodov 2 GB interná pamäť 0 C ~ +45 C Rozmery * 215 * 23 mm Hmotnosť (g) ~ 638.6g Príslušenstvo Diaľkový ovládač (vrátane batérie), noha, hlavný adaptér, rýchly sprievodca vo viacerých jazykoch Prevádzka Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neodstraňujte skrutky alebo kryt zariadenia. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. Nevystavujte toto zariadenie dažďu a vlhkosti. Nepokladajte žiadne objekty obsahujúce vodu alebo iné tekutiny v blízkosti zariadenia. Neinštalujte zariadenie v blízkosti ohrievačov a iných zariadení vyžarujúcich teplo. Neotvárajte kryt. Nesnažte sa sami zariadenie opraviť a nechajte ho opraviť iba kvalifikovaným personálom. Nepoužívajte zariadenie v piesočnom prostredí. Konektor napájajúceho kábla vsuňte do zariadenia úplne. Predídete elektrostatickému výboju. Správne a bezpečne pripojte všetky porty. Netlačte na displej. Chráňte displej od priameho slnečného svetla. Rám zariadenia dokáže prehrávať iba kompatibilné dátové formáty. Obrázky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže porušiť autorské práva. Počas prevádzky sa nedotýkajte zariadenia kovovými predmetmi. Nepoužívajte zariadenie na vankúšoch, pohovkách a iných objektoch, ktoré podporujú hromadenie tepla, keďže existuje riziko prehriatia zariadenia. Nevyberajte pamäťové karty počas prevádzky. Toto môže spôsobiť spadnutie systému alebo stratu dát. Nevypínajte zariadenie počas spustenej prezentácie obrázkov. Nezabaľujte zariadenie hneď po dlhom používaní. Zabezpečte dostatočné chladenie. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko prehriatia. Na zabezpečenie lepšieho servisu môže byť potrebné vykonávať zmeny prevádzkových inštrukcií. Údržba zariadenia Zariadenie musí byť vypnuté. Nikdy nesprejujte alebo neaplikujte priamo na displej alebo kryt. Čistenie displejov / krytu / rámu Opatrne utrite kryt, rám a LCD displej mäkkou látkou bez chemikálií. Použite iba čistiace prostriedky špeciálne navrhnuté na čistenie LCD displejov. Preklad: Agem Computers spol. s.r.o.

Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho f

Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho f Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso. SK - 1 1) Tlačidlá na zadnej strane

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Obsah balenia 1 Čítačka elektronických kníh 2 Ochranné puzdro 3 Slúchadlá do uší 4 USB kábel 5 Stručný návod 6 Záručný list Popis hlavnej jednotky 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

UZN-A-OVL-RCW SK

UZN-A-OVL-RCW SK KLIMATIZÁCIA - KOMFORT Káblové ovládanie UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD RCW6 Dátum vydania: 3..20 UZN-A-OVL-RCW6-0-01-SK RCW6 / strana 2 POPIS VLASTNOSTÍ Tento ovládač umožňuje riadenie teploty a funkcií klimatizačných

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj Auna Weimar Návod na použitie 10026418-10026419 Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické a funkčné požiadavky.

Podrobnejšie

Microsoft Word - EU3C_MediaFrame_SK.doc

Microsoft Word - EU3C_MediaFrame_SK.doc EU3C MediaFrame Užívateľský manuál Obsah Obsah.... 2 Dôležité bezpečnostné opatrenia... 3 Čistenie LCD obrazovky..... 3 Čistenie digitálneho rámu na fotografie.... 3 Úvod...4 Obsah balenia....5 Návod pre

Podrobnejšie

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris

Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris Užívateľský manuál diaľkového ovládania, pre televíznu službu Fiber TV so Set-top boxom Arris 1 Popis diaľkového ovládania Obsah 1 Popis diaľkového ovládania 2 Prehľad funkcií diaľkového ovládania 2.1

Podrobnejšie

MC-60_SK.p65

MC-60_SK.p65 Návod na obsluhu Návod k obsluze Instrukcja obsługi MC 60 SK CZ PL MC 60 Digitálna meteostanica Digitální meteostanice Cyfrowa stacja meteorologiczna 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd

_ _ _BDA_Inspektionskamera_Duramaxx.indd 10022715 Inšpekčná kamera Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

PHILIPS-SPF1017,1027-sk-.indd

PHILIPS-SPF1017,1027-sk-.indd Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome PhotoFrame SPF1017 SPF1027 Návod na obsluhu 1 Obsah 1 Dôležité... 3 Bezpečnosť... 3 Upozornenie... 3 Prehlásenie o zakázaných látkach...

Podrobnejšie

tv2go_pouzivatelska_prirucka

tv2go_pouzivatelska_prirucka Interaktívne funkcie tv2go Používateľská príručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv2go. Vašu tv2go budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou

Podrobnejšie

Set-top-box Arris VIP4205 Používateľská příručka

Set-top-box Arris VIP4205 Používateľská příručka Set-top-box Arris VIP4205 Používateľská příručka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody TV2GO. Aby ste ju mohli prijímať, treba zapojiť set-top-box Arris VIP4205. Set-top-box je

Podrobnejšie

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na

Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na Orange TV stick UPOZORNENIE: Na nastavenie a použitie Orange TV sticku použite, prosím, tento návod. Poslednú aktuálnu verziu návodu nájdete na www.orange.sk/pomoc/televizia/stick. 1 Obsah balenia WPS/tlačidlo

Podrobnejšie

KH4061_IB_E

KH4061_IB_E D Automassagematte Bedienungsanleitung Mata z masażem Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta Návod k obsluze Masážna podložka do auta Návod na obsluhu H típusú autós masszázs-szivacs Használati utasítás

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

PSS60 Prenosný reproduktor

PSS60 Prenosný reproduktor PSS60 Prenosný reproduktor 10031888 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1

AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia... 3 2.Úvod... 3 3.Prepájacie konektory... 3 4.Prepojenie

Podrobnejšie

INŠTALÁCIA UPC TELEVÍZIE 2. časť návod na rýchle sprevádzkovanie HD Mediaboxu

INŠTALÁCIA UPC TELEVÍZIE 2. časť návod na rýchle sprevádzkovanie HD Mediaboxu INŠTALÁCIA UPC TELEVÍZIE 2. časť návod na rýchle sprevádzkovanie HD Mediaboxu Začíname inštaláciu UPC Televízie Vitajte v jednoduchom návode na samoinštaláciu. Na úspešnú inštaláciu postupujte podľa priložených

Podrobnejšie

Ponuka Štart

Ponuka Štart Mária Kostková Obsah Na čo slúži Umiestnenie ponuky Štart Základné časti ponuky Štart Prístup k priečinkom nastaveniam k programom Pri spustení Príslušenstvo Ovládací panel Na čo slúži vstup k programom,

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 5 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program IP- COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu na obrazovke: Obr.1 Voľba úlohy na meranie Po kliknutí

Podrobnejšie

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu

aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu aplikácia do mobilého telefónu na stiahnutie digitálneho tachografu 1. Ako zistiť či je mobil vhodný na používanie DigiDown GO Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov mobilných telefónov, rôznorodosť systémov

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

Barevná kamera CCD kamera s funkcí Den/Noc a IR přisvícením

Barevná kamera CCD kamera s funkcí Den/Noc a IR přisvícením Farebný video telefón Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Autonómna prístupová čítačka Užívateľský manuál Užívateľský manuál Autonómna prístupová čítačka ASI 1201A

Autonómna prístupová čítačka Užívateľský manuál Užívateľský manuál Autonómna prístupová čítačka ASI 1201A Užívateľský manuál Autonómna prístupová čítačka ASI 1201A Popis zariadenia Autonómna prístupová čítačka v sebe zahŕňa zabezpečenie prístupu, odomykanie kartou a heslom zvlášť, ich kombináciou a spolupracuje

Podrobnejšie

Návod na použitie služby tv do vrecka

Návod na použitie služby tv do vrecka Návod na použitie služby tv do vrecka Vážení zákazníci, teší nás, že ste sa rozhodli využívať výhody interaktívnej televízie tv do vrecka. Vašu TV budete ovládať veľmi jednoduchou a intuitívnou aplikáciou.

Podrobnejšie

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd

vaha_kuchynska_s_odmerkou_SK.indd SK Kuchynská váha s odmerkou EK6331-20 Návod na používanie Max. váha 3000g (3kg) minimálna váha 1g Batérie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod na používanie Funkcie 1. Funkcia odmerky 2. Zobrazenie objemu

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC Skonvertovanú zálohu Windows 7 x32 spustíme pomocou produktu Virutal PC. Vo Virtual PC vytvoríme novú virtuálnu mašinu s preddefinovanými parametrami a ako zdrojový disk použijeme našu skonvertovanú zálohu

Podrobnejšie

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1

Microsoft Word _ MDJ120 Party Station V1.1 Ref. č.: 178.309; 178.312 UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL V1.1 Blahoželáme k nákupu tohto produktu Fenton. Pred používaním produktu si dôkladne prečítajte túto príručku, aby ste mohli plne využívať všetky funkcie.

Podrobnejšie

VTO1210C-X Užívateľský manuál Užívateľský manuál VTO1210 C-X

VTO1210C-X Užívateľský manuál Užívateľský manuál VTO1210 C-X Užívateľský manuál VTO1210 C-X Funkcie zariadenia VTO 1210 C-X je vonkajší dverový IP vrátnik v kovovom anti vandal vyhotovení disponuje 1,3Mpix kamerou, prísvitom, LCD displejom, klávesnicou a RFID prístupovou

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

AUNA HITOWER, KARAOKE VEŽOVÝ REPRODUKTOR, BLUETOOTH, FM, AUX, USB NABÍJACÍ SLOT, 2 X MIKROFÓN Návod na používanie

AUNA HITOWER, KARAOKE VEŽOVÝ REPRODUKTOR, BLUETOOTH, FM, AUX, USB NABÍJACÍ SLOT, 2 X MIKROFÓN Návod na používanie AUNA HITOWER, KARAOKE VEŽOVÝ REPRODUKTOR, BLUETOOTH, FM, AUX, USB NABÍJACÍ SLOT, 2 X MIKROFÓN Návod na používanie 10029400 10029401 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto

Podrobnejšie

MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK

MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK MC-100 Návod na obsluhu / Záruka SK Digitálna meteostanica 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete so zariadením pracovať, starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili

Podrobnejšie

_ _BDA_auna_Dreamee.indd

_ _BDA_auna_Dreamee.indd Dreamee Rádiobudík s CD-prehrávačom 10029899 10029900 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny,

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8

Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Príručka pre používateľa OTP tokenu Strana 1 z 8 Obsah 1 Určenie 3 2 Popis OTP tokenu 3 3 Nesprávne zadaný PIN kód PIN FAIL 4 4 Použitie Autentifikácia 5 5 Odomknutie OTP tokenu 6 Strana 2 z 8 1 Určenie

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

TD2220-1_UG_SLO.pdf

TD2220-1_UG_SLO.pdf TD2220 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS14833 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

TD2340-1_UG_SLO.pdf

TD2340-1_UG_SLO.pdf TD2340 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS15023 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je vybavený veľmi presným teplotným a vlhkostným snímačom. Hlavnými prednosťami záznamníka sú vysoká presnosť, krátky

Podrobnejšie

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor

Podrobnejšie

Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla

Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla Elektrický krb Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. 10030743 10032536 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte

Podrobnejšie

_ _ _ _BDA_auna_ScreenStar.indd

_ _ _ _BDA_auna_ScreenStar.indd ScreenStar Karaoke systém 10029142 10029143 10029357 10029358 www.auna-multimedia.com Vážení zákazníci, blahoželáme Vám k zakúpeniu nového prístroja. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny na používanie

Podrobnejšie

Always there to help you Register your product and get support at Question? Contact Philips PD7006B (Blue) PD7006P (Pink) Přír

Always there to help you Register your product and get support at   Question? Contact Philips PD7006B (Blue) PD7006P (Pink) Přír Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips PD7006B (Blue) PD7006P (Pink) Příručka pro uživatele 3 Instrukcja obsługi 47 Príručka

Podrobnejšie

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd

_BDA_auna_AV2-H338_SurroundReceiver.indd AV2-H338 5.1 Surround Receiver 10004932 www.auna-multimedia.com Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo

Podrobnejšie

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx

Microsoft Word - Smart 8 Manuál [sk].docx Užívateľská príručka terminál SMART 8 (APOS A8) Obsah 3. Vzhľad platobného terminálu SMART 8 (APOS A8) 3.1 Funkcia klávesnice 4. Užívanie terminálu 4.1 Zapnutie / Vypnutie terminálu 4.2 Čítanie kariet

Podrobnejšie

DIC 221 SÉRIA

DIC 221 SÉRIA DIC SÉRIA ! VÝSTRAHA PREHĽAD PROODUKTU. Prosím, prečítajte si pred inštaláciou a použitím produktu starostlivo tieto pokyny.. Neodstrihujte zdroj napájania kvôli jeho predĺženiu; zariadenie (transformátor)

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 6 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu Autor na obrazovke, potom zvolíme Užívateľskú úroveň Pokročilý

Podrobnejšie

HT-XT2

HT-XT2 Systém domáceho kina Návod na použitie HT-XT2 VAROVANIE Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici ani vo vstavanej skrini. Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,

Podrobnejšie

Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie Sirius II - sprievodca inštaláciou a návod na použitie (verzia 3) 1

Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie Sirius II - sprievodca inštaláciou a návod na použitie (verzia 3) 1 Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie 1 Obsah 1. Úvod 2. Inštalácia softvéru Sirius II 3. Pripojenie DATA LINKER rozhrania 4. Funkcie softvéru Sirius II 5. Návod na použitie Konfigurácia

Podrobnejšie

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote

Pripojenie sa na počítač a ovládanie vzdialenej obrazovky cez CM Remote Pripojenie sa na vzdialenú plochu - podrobný popis, ako sa pripojiť k vzdialenej ploche. Ovládanie vzdialenej plochy - vysvetlenie všetkých funkcií, ktoré možno využiť pri ovládaní vzdialenej plochy. Pripojenie

Podrobnejšie

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/21 925 21 Sládkovičovo IČO: 36242039, DIČ:SK2020191822 OR Okresný súd TRNAVA, Odd. Sro, vložka číslo:12596/t

Podrobnejšie

Microsoft Word - MFJ51602SK.doc

Microsoft Word - MFJ51602SK.doc MT-77 SMS terminál "Piccolo" Pohodlné vybavovanie SMS korešpondencie... Obsah: 1. Čo dokáže SMS terminál "Piccolo"...3 2. Inštalácia...3 3. Nastavenie dátumu a času...4 4. Odosielanie SMS správ...4 5.

Podrobnejšie

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m

Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom m Criss Cross je 3-valcový výherný prístroj, ktorý sa hrá až na 27 výherných líniách na všetkých pozíciách valcov. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry

Podrobnejšie

Microsoft Word - SM-1641UB_SK

Microsoft Word - SM-1641UB_SK SM-1641UB MIX PULT S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM A BLUETOOTH PRIJÍMAČOM NÁVOD NA POUŽITIE. POPIS - SM-1641UB je 8 vstupový mixážny pult so 4 stereo kanálmi a 1 mikrofónnym vstupom. Je vybavený MP3 prehrávačom

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE Riešitelia: Bc. Michal Behúň Názov projektu: Napájací zdroj ovládaný cez sériové rozhranie počítača Navrhnite a zrealizujte zdroj napätia od 0 do 10 V ovládaný cez sériové rozhranie počítača na báze mikropočítača

Podrobnejšie

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc

Microsoft Word - BBL125_227_229_Multilingual_User_Manuel_SK.doc 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BBL125/227/229 Aplikácia BeeWi SmartPad Ďakujeme vám za zakúpenie inteligentné žiarovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Prečítajte si prosím nasledujúce pokyny

Podrobnejšie

Obsah:

Obsah: Užívateľská príručka pre antidialer program OPTIMACCESS DIAL 3 1 OBSAH 1. PROGRAM OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2. INŠTALÁCIA PROGRAMU OPTIMACCESS DIAL 3... 3 2.1. Postup inštalácie... 3 2.2. Možné problémy

Podrobnejšie

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat

{LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová bat {LINGO} Špecifikácia výrobku: - Rozmery: 61x18x8mm - hmotnosť: 8,6 g - dosah príjmu signálu: 10m -kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová batéria - doba nabíjania 2 hodiny - výdrž batérie v spánkovom

Podrobnejšie

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra

Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi b/g/n + LAN RJ45 Infra Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Operačný systém: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené diaľkové ovládanie Podpora kariet microsdhc

Podrobnejšie

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) EZ PH regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sada E) dnový filter (PVC) F) vstrekovací ventil (3/8

Podrobnejšie

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši

RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejši RAZER ABYSSUS ESSENTIAL Slovenská príručka Táto príručka slúži len ako návod základné vedomosti s hlavných funkcií a nastavení zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete v pôvodnej anglickej príručky.

Podrobnejšie

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd

_ _ _ _ _ _ _ _BDA_Infrarot_Heizung_Klarstein.indd Infrapanel 10032809 10032810 10032811 10032812 10032813 10032814 10032815 10032816 Poznámka: Toto zariadenie nie je vhodné používať ako primárny zdroj tepla. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu

Podrobnejšie

VIDEO MONITOR VM 7T BM Návod na použitie

VIDEO MONITOR VM 7T BM Návod na použitie VIDEO MONITOR VM T BM Návod na použitie L2 1. Časti zariadenia a ich funkcie 2. Montáž monitora 15~160 cm Použite priložené skrutky x25 mm pre uchytenie montážneho rámika na stenu. 2 3. Prevádzkové pokyny

Podrobnejšie

7011

7011 Gypsy Rose, je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom

Podrobnejšie

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, , Bratislava 4 Internet vecí v našich ž Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4 Internet vecí v našich životoch [IoT] Používateľská príručka - Android Tím:

Podrobnejšie

IZO 2500PC

IZO 2500PC IZO 2500PC prístroj na meranie izolačných odporov Návod na obsluhu Použitie: Prístroj IZO 2500PC je procesorom riadený merací prístroj, ktorý slúži na meranie: izolačných odporov prednastaveným meracím

Podrobnejšie

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: K prog

VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru:   K prog VSDC Free Video Editor stručný návod na používanie Link na sťahovanie softvéru: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?avgaffiliate=3305 K programu je prístupný podrobný manuál doplnený s videotutoriálmi

Podrobnejšie

Digidown PDF

Digidown PDF Zariadenie na sťahovanie digitálnych tachografov Užívateľský návod Úvod Zariadenie Digidown sťahuje dáta z digitálnych tachografov (ďalej len VU = Vehicle unit = tachograf) od všetkých súčasných výrobcov.

Podrobnejšie

P153_sk.pmd

P153_sk.pmd Class B Radio Frequency Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning: Note: This equipment has been found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP Bluetooth, USB tlačiarne Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Bluetooth, USB tlačiarne Manuál pre nastavenie tlače -1- Návod pre užívateľa Platnosť licencie: VRP licencia je viazaná na DKP firmy (daňový kód pokladnice pridelený finančnou správou). Jednu licenciu

Podrobnejšie

Always there to help you Register your product and get support at Question? Contact Philips PD7010 Příručka pro uživatele 3 In

Always there to help you Register your product and get support at   Question? Contact Philips PD7010 Příručka pro uživatele 3 In Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips PD7010 Příručka pro uživatele 3 Instrukcja obsługi 43 Príručka užívateľa 87 Руководство

Podrobnejšie

(Microsoft Word Gramor\341dio.doc)

(Microsoft Word Gramor\341dio.doc) N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343782 www.conrad.sk Gramofón s rádiom AM/FM,USB prípojka, SD kartový slot a funkcia kódovania TTR 864UCE Objednávacie číslo: 343782 Bezpečnostné

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4

Ako hrat Burlesque Queen V 1.4 Burlesque Queen je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na dvadsaťjeden fixných herných líniách. Hráč sa tu stretne s rôznymi hernými prvkami ako bonusová hra, voľné spiny. Hra je

Podrobnejšie